آمریکا در بازی ماندن و رفتن
سیاست امریکا برای افغانستان چنان با مهارت چیده و سنجیده شده که باید آتش تروریسم در افغانستان همچنان تازه و شعله‌ور بماند تا امریکا بتواند این جغرافیای ویران را برای سیاست های سنجیده شده اش استفاده کند 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۴۱    ۱۴۰۰/۲/۱۲ کد خبر: 166978 منبع: پرینت

جو بایدن شیپور کذایی ختم جنگ را در افغانستان بصدا درآورده در این روزها صدها خبر از هر جا از هر زاویه ای میخوانیم و میشنویم؛ یک عده ذوق زده اند و عده ای ناامید، یکی فریاد حکومت مرکزی سر می‌دهد و دیگری فدرالی و آن دیگری امارت. زنان شیون از دست دادن ارزش های چندین ساله دارند و عده ای دیگر از برگشت به عصر حجر در وحشت اند، بیشتر این زنان گله‌مند آنهایی اند که امروز در دور حکومت اشرف غنی حلقه زده اند؛ این دختران طبقۀ متوسط و بورژوا برای موقعیت های کلیدی و فرمایشی شان بی‌صبرانه مراقب اوضاع هستند.

و اما در آنسوی دیگر، ما با جامعه ای تا به دندان مذهبی، سنتی عقبمانده و لبریز از خشونت طرفیم که به دو طبقۀ کلان تجزیه شده است، صاحبان سرمایه های بادآورده حکومتی‌ها و جهادی و مدنی‌چی‌ها و تکنوکرات ها، از یک طرف و کارگران و فرودستان و محرومانی که یک وقت غذای شکم سیر هم سر سفره های شان ندارند. چه چیزی این دو طبقه را باهم پیوند می‌زند و این خیل گرسنگان را در خدمت این طبقۀ دزد و اوباش سیاسی در میاورد، سوای پیوندی تباری و قومی، دولت تا مغز استخوان فاسدی که بود و نبودش به رفتن و یا ماندن عساکرغارتگر امریکا گره خورده آتش بیار معرکه تبار پروری و تبعیض است.

جو بایدن با خودبزرگ ‌سازیِ غیراخلاقی و جنایتکارانه زندگی هر تک سرباز جنایتکارش را مهمتر از زندگی و هستی شهروندانِ افغانستان تعریف کرده و بیشرمانه اظهار می‌کند که ما برای اتحاد بین افغانها به افغانستان نیامده بودیم و افغانها در طول تاریخ اتحاد نداشتند، آیا او حق دارد که بعد این همه قتل و کشتار و غارت چنین غیر مسؤولانه به این تمایزجعلی دامن بزند؟ بایدن نمایندۀ نظامی است که هر روز در یک گوشه ای از دنیا شاهد دود باروت و یا بحرانش هستیم، بحران دموکراسی بورژوایی، بحران اقتصادی و بحران محیط زیست و این به خوبی می‌رساند که نیولیبرالیسم دیگر موضوعیت خود را از دست داده است. فرانسه هر روز در اعتراض جنبش جلیقه زردها، امریکا در اعتراض جنبش زندگی سیاهان مهم است و بهمین ترتیب اسپانیا، امریکا جنوبی و سایرین. نولیبرالیسم برای جلوگیری از فروپاشی جهان را به بن‌بست می‌کشاند.

از موضوع مورد بحث دور نروم؛ سوال اینجا است که با خروج تنی چند از سربازان خون و غارت، آیا امریکا واقعآ افغانستان را ترک میکند؟
سیاست امریکا برای افغانستان چنان با مهارت چیده و سنجیده شده که از یک سو باید آتش تروریسم در افغانستان همچنان تازه و شعله‌ور بماند تا امریکا بتواند این جغرافیای ویران را برای سیاست های سنجیده شده اش استفاده کند، حتی اینکه جو بایدن اظهار می‌دارد که ما برای در هم کوبیدن تروریست‌ها به افغانستان آمدیم، هم دروغی بیش نیست؛ زیرا واقعیت ها مبین آن است که در طول این چند سال امریکا نه تنها تروریست‌ها را سرکوب نکرده بلکه با سیاست های گنگ و مبهم با پرورش و پیشرفت آنان اهداف به مراتب گسترده تردراین نقطۀ آسیا را تعقیب کرده اند.

مزید بر آن بر اساس همین سیاست‌های از پیش سنجیده شده امریکا بیست سال در ترکیب طبقاتی و اجتماعی افغانستان تغییرات بزرگی را وارد کرده اند. امریکا یک قشر مرفه، فاسد و وابسته به معاشات دالری را بوجود آورده و سیستم سیاسی را در افغانستان بدست آنها سپرده و آنها با جان ودل بخاطر منافع امریکا و تامین موجودیت خود کار میکنند؛ اقتصاد افغانستان سخت وابسته به امریکا است که حساب بود و نبودش هم در اختیار آمریکا است. کنترول، اداره و اقتصاد نیروهای نظامی و مسلح افغانستان به طور قطع وابسته به امریکایی ها است.

بر اساس این سه فاکتور مهم (نیروی سیاسی حاکم، نظام و اقتصاد افغانستان) ماندن و رفتن چند سرباز امریکایی از افغانستان هیچ تهدیدی را متوجه منافع امریکا نمی کند، زیرا پایگاه های استخباراتی امریکا هنوز پا بر جا است. در ضمن فیگور هایی از رهبری طالبان از صحبت از تضمین امنیت عساکر امریکایی می‌کنند. چه بسا که خبرها حاکی از موجودیت سربازان قراردادی تازه نفس امریکایی در قرارگاه های جدید است و با کش و قوس هایی مذاکرات "صلح" هم با ناز و ادا های طالبی، به بعد موکول شده است.

در این گیرودار سیاسی سرگشته تر از همه توده های محروم و فرودست اند که با اضطراب به جذر و مد های به اصطلاح مذاکرات صلح که از دوسال به این سو بین نمایندگان قطرنشین طالبان و امریکا در این اواخر در روسیه و ترکیه جریان دارد، می بینند. در هیچ یک از مراحل این مذاکرات در وضعیت جنگ و کاهش حملات و جنایات تغییری نیامده بلکه برعکس جنگ تشدید شده است. مردم هر روز شاهد قتل های هدف‌مند، سر بریدن‌ها، به کار گیری از ماین‌های مقناطیسی و تیرباران و شکنجه هستند.

واقعیت دردناک این است که شرایط جهان یک قطبی دست امریکا را در اشغال و بازی با افغانستان چنان باز نگهداشته که مدت ها است اوضاع داخلی افغانستان را چنان زیر و رو می‌کند که نه تنها جهانیان بلکه خود افغان ها نیز برای فهم آنچه در عمق و ماهیت وضعی که در کشور جریان دارد دچار مشکل و نوعی سردرگمی کرده است، آنچه را که در روی کاغذ بنام موافقتنامۀ صلح با طالبان فربه به بازی گرفته اند در زندگی واقعی مردم افغانستان کوچک ترین تغییری نمیاورد.

با بررسی بازیگران صحنه به این نتیجه می رسیم که امریکا شاید این فیگور های طالبی را به عنوان یک طرف معادله جنگ در افغانستان جا زده زیرا واقعیت ها هر روز نشان میدهند که تصمیم گیری های این فیگور ها ربطی به واقعیت روی صحنه ندارد. واقعیت این است بین طالب سرباز و طالب صلح آور یک دنیا فاصله وجود دارد. طالب سرباز فقط در جنگ هویت پیدا میکند در شکنجه و قصاص، این موجودات در صلح دیگر ارزش ندارند.

خلاصه کلام امریکا در افغانستان نه برای رهایی زنان و تحقق دموکراسی آمده است و نه هم برای بازسازی، بلکه برای ایجاد پایگاه های نظامی درازمدت آمده و گرد بادی را که توده های ستمکش افغانستان در پوشش این سیاست تجربه میکنند فقط برای منفعت امریکا و سیاست های در قبال کشور های منطقه و آسیای میانه می‌باشد.

کبری سلطانی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
آمریکا افغانستان
ماندن رفتن
نظرات بینندگان:

>>>   1---حکومت متفکر دوم جهان باید دانشگاه نظامی مارشال فهیم را تعطیل کند وبجایش از فارغان دانشگاه طب کابل قوماندانان تولی ها کندک ها فـــرقــه ها قــول اردو ها تعین نماید > این کار دو خوبی دارد اول اینکه این فارغان سن شان پائین است چیزیکه رئیس جمهور خیلی خوش دارد تا همه مارمندان حکومت بچه خیل باشند تا دربین این ها خودش مانند کنفوسیوس شخص موی سفید و متفکر تبارز نماید
دوم اینکه چون در راس وزارت دفاغ شخص نظامی نه بلکه یک داکتر قراردارد این فارغان طب زبان داکتر را بهتر از دیگران می فهمند
دوسال دوره ریاست جمهوری اشرف غنی اگر تکمیل هم شود هیچگاهی کابینه اش تکمیل نخواهد شد همچنان نامشروع خلاف قانون وسرپرست >
2--- اگر استخبارات پاکستان احساس کند که طالبان قدرت را در دست میگیرند در وقت حساس ومناسب برای آنها افرادی مانند ملا برادر امیر خان متقی عباس استانکزی را سر به نیست وکاندیدد اصلی خودرا که شریر ترین وجنایتکار ترین فامیل هستند رادر راس قدرت قرار خواهند داد غلام حلقه بگوش پاکستانی ها سراج الدین حقانی است که چوبک را زده ونامش را خلیفه نهاده است ، یغنی افغانستان بطرق عقب روان است ملا عمر را امیر لقب داد حالا ملا حقانی را خلیفه خوانده است یعنی خلیفه پنجم اسلام ساخت آی اس آی .
--در زمان طالبان پاکستان برای اینکه خانه جنگی یا استقرار امارت جهالت ختم نگردد گروپ دیگری را بنام ملنگ ها تشکیل داده بود که طالبان توانسته بودند آنان را مهار نمایند
3--- دموکراسی درافغانستان بیشتر از انگلستان پخته شده ونضج یافته است صرف با یک مثال می توانیم آنرا ثابت سازینم:
در انگلستان صدراعظم فعلی خانه اش را باز سازی یا مرمت نموده حالا نزد تعدای سوال پیش آمده که پول این باز سازی اپارتمانش را از کجا بدست آورده ؟
درافغانستان که دموکراسی موج میزند کسی پرسان نمیکند که مالک این همه بلند منزل ها مارکیت ها رادیو ها تلویزیون ها موتر ها پولش را از کجا دریافت کرده چون دموکراسی است اینجا!!!

>>>   حقایق افغانستان نشان می دهد ، که امریکا وغربیها درافغانستان دنبال منافع خودشان هستند ، وبا دروغ وفریب وخدعه وبا وعده امنیت ورفاه وپیشرفت افغانستان وده ها وعده دروغ دیگر ، وارد کشورماشدند ، واین جنگهای خانمان سوز وویرانی وقتل کشتار مردم مظلوم ما نتیجه
خوشباوری واعتماد بزرگان وسیاستمداران ما به امریکا وغرب است ،
درحالکه نتیجه ثابت کرده که اعتماد به غرب وامریکا اعتماد ، به گرگ وروباه است ،
شما از کشور لیبی ومصر وعراق سوریه و...
ببنید چه وضعی را امریکا به وجود آورده

امریکا صریحا اعلام می کند که ما به خاطر نفت به عراق وسوریه آمده ایم

درکشورما هم علاوه بر نفت وگاز ومعادن کمیاب طلا ولیتیوم واورانیوم و...
نقشه ژئوپلوتیک واستراتیژیک کشور ما هم غرب وامریکارا وسوسه کرد وبه کشور عزیز ما به بهانه دروغ حمله کرد ،

وبدون شک وتردید ، امریکا وغرب یکی به نعل ویکی به میخ می زند وهم دولت وهم طالبان را تقویه وحمایت می کند

تابه نتیجه دلخواه ومطلوب خود برسد ؛
سالهای مدیدی هست که پایگاهای امریکا وناتو توسط طالبان محافظت می شود ،
که دراین اواخر حتی یک امریکایی هم کشته نشد ،

وامروز امریکا به این نتیجه رسیده که
دولت اشرفغنی اهداف آنهارا تامین نمی تواند ، وبهترین گزینه برای امریکا وغرب سپردن حکومت به طالبان است ،
که هم درمقابل روسیه وچین وایران و...
بایستد وازین طریق امریکا به منابع غنی کشورهای آسیای میانه و...
بیخ گوش چین وروسیه برسد ،

ولی اگر این پروژه را روی دست گرفته باشد به احتمال زیاد کشورهای منطقه هم بیکار ننشسته وجنگ نیابتی ادامه خواهد داشت ،

بنابراین تباهی ونابودی وقتل عام و..

توسط مزدوران بیگانه ادامه خواهد داشت ،

به نظر من فقط یک راه باقی می ماند ، وآن اینکه
سیاستمداران وبزرگان ما متحد شده وحکومت سه نفری غنی باید برکنار شود
وافغانستان از حالت سر سپردگی به غرب نجات یافته واستقلال واقعی خودرا بدست آورده وجایگاه بی طرفی بین دو جبهه شرق وغرب را حفظ کند ،

درغیر این صورت همین آش هست وهمین کاسه

نجابت کابلی

>>>   شما فکر می کنید اگر کّل سرمایه های آمریکا و منابع نفت و گاز جهان را به افغانستان بدهند و یا هدیه کنند آنوقت مشکل مردم اغانستان و منطقه حل خواهد گشت؟ هرگز. نیش عقرب نه از ره کین است --- بل اقتضادی طبیعتش این است. سیستم فاسد فساد زاست. تاوان ضعف و بیعملی های خود را از آمریکا و دیگران طلب نکنیم. پیروز باد مردم افغانستان.

>>>   سربازی که در شیرین تگاب است : هرلحظه وزیر داعت به فکر تو است !!! امامشرذوط به اینکه شرایط نورمال باشد وخارجی ها دفاع نمایند!
واگر اوضاع بد شد مه رفتنی هستم تو میدانی وداکتر ضیا،
داکتر ضیا خیلی در یا دل است سی سرباز کشته واسیر شده میگوید: این مشکل جدی نیست، ،
مشکل جدی آنشت که داکتر صاحب چوکی اش را از دست بدهد باقی اگر روز صد سرباز هم کشته میشود جدی نیست عادی است.

>>>   این نوشته واقعیت استعمار نوین آمریکا در افغانستان بود، حتی چیزی ورای "تفرقه بینداز و حکومت کن" آمریکا اونقدر خوب بازی کرده است که شخصیت منفی و مثبت داستان نامعلوم است، اما آن چه معلوم است، ادامه روزگار تیره مردم افغانستان است که در بیم و امید گیج شده اند.

>>>   امریکا و پاکستان طالبان را برای قتل مردم افغانستان و غارت و تخریب افغانستان ساخته اند طالبان بستر تروریزم امریکایی و افراطگرایی سعودی پاکستانی اند که هدف امریکا انتقال مدارس افراطیون از پاکستان به افغانستان است و تمام داعش و القاعده را در حکومت طالب در افغانستان جمع میکنند و از آن جا به چین، روسیه، ایران، آسیای میانه میفرستند تا جهاد اکبر و قتلها و ترورهای امریکایی و پاکستانی را توسعه دهند. رهبری بدست آی اس آی پاکستان و اردوی پاکستان داده شده است. سالانه ملیاردها دالر بجیب اردوی پاکستان میرود. رهبری تجارت مواد مخدر توسط سی آی ای و آی اس آی پیش برده میشود و اندکی برای طالبان داده میشود. معادن از امریکا است و آب افغانستان از پاکستان است. افغانستان را امریکا و پاکستان در بین خود تقسیم کرده اند. طالب ملیشه های مزدور اجیر اند که شرف، غیرت، ننگ، دین و وجدان را سالها پیش فروخته اند

>>>   باید دید بعداز خروج امریکا اشرف غنی چه سیاستی پیش میگیرد انوقت معلوم میشود متفکر دوم جهان است یا خیر
اینکه امریکا هرگز راضی به ابادی وازادی کشور ما نیست بدیهی است افغانستان باید پایگاه تروریست هاباشد تا امریکا هروقت از طرف چین وایران روس احساس خطر کرد برگردد سرجای اولش اگر مادولت مقتدر داشته باشیم چرا اب کشورمان به پاکستان بریزد این معامله پاکستان با امریکاست
کاش سران ما کمی وطن دوست مردم دوست وهوشیار بودند که اگر بودند هم از همین شرایط میشد کشور را نجات داد

>>>   حکومت امریکاباید مانند امتیازاتی راکه برای ترجمان ها داده است برای تعدادی از جنگ سالارها والی ها وزرا که که تاحال نتوانسته اند مانند بعضی وزرای وسفرای دیگر پول کلانی به امریکا انتقال دهند را پناهندگی اعطا کند
آنانی که فعالیت کرده وپول زیادی را به امریکا انتقال دادند مانند حمید قیومی نادر آتش وده ها دزد حکومتی دیگر به پاس این دست آورد شان فعلا درامریکا امن هستند
متباقی زورمندان ودزدان که پول را بجای امریکا به دبی یا کدام جای دیگر انتقال داده اند درخطر هستند

>>>   ترورست های جنایتکار می خواستند سه نیروی امنیتی را در شوربازار کابل به قتل برسانند اما سربازان گمنام امنیت ملی وپرسونل همیشه بیدار کمپنی خصوصی امنیتی پنشیر وردک لمتد موضوع را از پیش کشف وترورستان را زنده دستگیر وتلیم قانون کردند!!!
به این می گویند استخبارات !!!

>>>   درصحنه فعلی افغانستان ، که امریکا قصد خروج دارد ، سوال این استکه چه کسانی درافغانستان وجود دارد که امریکاوپاکستان وغرب از طریق آنها اهداف خودرا پیش ببرد ؟؟
بدون شک گروهی که اهداف پاکستان وامریکارا درافغانستان به پیش خواهد برد ، طالبان است ؛

به چند دلیل
1: پاکستان وامریکا بیست سال است که روی طالبان سرمایه گذاری کرده ، وبه نقل از مجله تایم لندن ، تنها کرزی 600 میلیون دلار برای تقویت طالبان از بودجه ملی پرداخت کرده است ,

2: تنها طالبان مورد اعتماد امریکاییها وپاکستان هستند ، زیرا رهبران طالبان تربیت یافته وگوش به فرمان آس آ وسیایی امریکا هستند ،

3: طالبان مزدور بی اختیار است و بنا به اقتضای شرایط ، طالبان ، گاهی داعش می شود وگاهی داعش طالبان وگاهی هم القاعده ،

خلیل زاد که شش هزار طالب را زندان آزاد کرد تا جبهه طالبان تقویت شود
وامروز هم وارد کابل شده تا بقیه زندانیان طالبان آزاد شود ،

دریک کلام ، امریکا وپاکستان درحال زمینه سازی برای به قدرت رساندن طالبان است تا بعد از خروج آنها از منافع امریکا وپاکستان دفاع کند

>>>   جمله اخیرت خیلی بجاست

>>>   درکشوراسلامی ما که مردمش خود ووطن شانرا وهم تمام داروندار را بنام جـهـاد واسلام تباه ساخته اند ودرنتیجه بدنامترین وناکامترین ومفسد ترین کشور دنیا را لقب گرفته اند در سمت شمال زمانیکه گوسفندان قـــــره قـــل چوچه میکنند تا مادرش آنرا خشک نکرده وشیرنداده است فورا بره آنرا کشته وپوستش رابرای بدست آوردن پول به کشورهای غیر اسلامی اروپا می فرستند
اما حالا آن کشورهاکه بفکر ما خداوند آنان را برای هیزم دوزخ آفریده است مردم شان وقتی فهمیده اند داستان این پوست ها چی است از خرید آن ابا می ورزند وآنرا ظلم درحق یک حیوان میدانند که چوچه اش توسط مسلمان مجاهد کتُشته میشود
ما مردم مسلمان شهید پرور درماه روزه قیمت هارا بالا می بریم اما کسانی راکه دشمن خدا فکر میکنیم آنان برای مسلمانان درین ماه نرخ هارا نه تنها که بالا نمیبرند بلکه ارزانتر میسازند
هیچ فهمیده نمیشود چی حکمتی درین نهفته است که خداوند عادل چرامارا مستحق حور حتی هفتاد حور . بهشت جوی های شیر و عسل میداند اما آن مردم که حتی برای چوچه گوسفند رحم میکنند را برای هیزم دوزخ آفریده است ؟
مردم شهید پرور ومجاهد هلمند که بیشرین خون ها را درین سال ها بنام جهاد ریختانده اند امسال بیشتر ین زمین های حاصل خیز خودرا که از اب پاک دریای هلمند سیراب میشوند را تریاک کشت نموده اند . مسلمانان زیر پل سوخته وامثال اینها از همین محصولات استفاده میکنند

>>>   سیاست به این سادگی که ماها فکر میکنیم نیست برگردیم به ۲۰سال پیش همه گمان میکردند امریکا دشمن طالب است وکار طالب تمام است ابر قدرت عالم دربرابر مشتی مزدور معلوم است که پیروز است دوم باز همه گمان میکردیم با امدن غرب افغانستانام امریکای کوچک خواهد شد همه فکر میکردند چه پیشرفتی اتفاق خواهد افتاد اما همه دیدیم که چنین نشد در ظاهر مشتی طالب امریکا را شکست داد که این هم صحیح نیست بلکه برنامه خوده امریکا بود وقت امضای قرار داد با امریکا هیچ کس گمان نمیکرد که امریکا بخواهد برود اما دیدیم که دارد میرود حالا هم همه گمان میکنند امریکا برود جنگ داخلی میشود که این محتمل تر است یا لینکه طالبان پیروز میشوند در حالی که سیاست امریکا ۱۰۰ساله شاید هم بیشتر باشد باید دید بعداز این چه پلانی دارد چیزی که بسیار معلومدار است این است که افغانستان را ارام نمیخواهند اگر طالب غالب شود دوباره احتمال شکوفایی وارامش هست هرچند در دراز مدت اما هست واین چیزی نیست که پاکستان برتابد جنگ همیشه گی خواسته امروز دیروز وفردای پاکستان است وامریکا یک نوکر به تمام معنا در منطقه میخواهد وهیچ جا مزدور تر از پاکستان نیست در واقع گمان میکنم امریکا جایش را به پاکستان داده همین یا اینکه پلان دیگری در راه است که باید دید کیست وچیست زمان نشان خواهد داد بزنید دست تان بالاست فعلا ولی یدوالله فوق ایدیهم دست خدا بالای همه دست هاست
شهرخالی زعشاق بود کز طرفی
مردی از خویش برون اید وکاری بکند

>>>   تا طالب و طالبان کفن نشود این وطن وطن نشود

ایمیل:
لطفا فارسی تایپ کنید. نوشتن آدرس ایمیل الزامی نیست
میتوانید نام و محل سکونت خود را همراه نظرتان برای چاپ ارسال نمایید
پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است