هشدار به دیگر اقوام
از جلسه مخفیانه قومی مطلع شوید
قرار شده است تا جلسه ای مخفیانه با حضور حامد کرزی، اشرف غنی احمدزی، ملا برادر و گلبدین حکمتیار دایر گردد تا تکلیف سرپرستی قوم پشتون مشخص گردد و خواسته های آمریکایی ها و پاکستانی ها توسط گلبدین حکمتیار به آنان ابلاغ گردد 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۴۹    ۱۴۰۰/۲/۲۵ کد خبر: 167103 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper) با میانجیگیری و وساطت حامد کرزی، نشستی میان سه رهبر معلوم الحال؛ حامد کرزی، گلبدین حکمتیار و اشرف غنی احمدزی برگزار گردید.
این سه رهبر که هرکدام شان در راستای رشد و تقویت قومگرایی و قبیله گری در کشور ید طولایی دارند، به یک توافق کلی دیگر دست یافته اند که نشان از تشدید جنگ و خونریزی بیشتر در افغانستان دارد.
خبر این توافق را گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی داده و گفته است که در دیدار با حامد کرزی و اشرف غنی به توافقاتی دست پیدا کرده اند.
حکمتیار گفته است که با اشرف غنی به توافق‌های دست پیدا کرده‌ایم که در صورت عملی شدن مفاد آنها، خیلی از مشکلات قومی و کوچی ها حل خواهد شد.

این نشست که در اقامتگاه حامد کرزی برگزار شد، بدور از چشم کارکنان و مشاوران ارگی دایر شده و حکمتیار پیام مهم پاکستانی ها را به غنی و کرزی ابلاغ کرده است.
از آنجایی که قمر باجوه رییس ستاد ارتش پاکستان با اشرف غنی و عبدالله به توافق کلی دست پیدا نکرد، مخفیانه با گلبدین در کابل دیدار کرد و توافقاتی که در سفر گلبدین حکمتیار به پاکستان به آن دست یافته بودند، تاکید ورزیده و از وی خواست که با میانجیگری حامد کرزی، به اشرف غنی بقبولاند که پاکستان نماینده آمریکا در منطقه است و همانگونه که با آمریکایی ها هماهنگ است، پاکستان را در منطقه به عنوان نماینده آمریکا تلقی کرده و ادامه هماهنگی ها را با پاکستانی ها بنماید.

بعد از سفر هفت ماه پیش حکمتیار به پاکستان، وی ماموریت یافته بود تا دولتمردان افغانستان و بخصوص اشرف غنی و عبدالله را تهدید کند تا به خواسته های وی که همانا خواسته سازمان استخباراتی پاکستان بود نزدیک شده و به ترتیب اما دقیق آنها را عملی نمایند، اما اشرف غنی تحت تاثیر دساتیر آمریکایی ها و عبدالله تحت نفوذ اروپایی ها و گاها هندی ها زیر بار این هماهنگی نرفتند و سران استخباراتی و نظامی پاکستان مجبور شدند تا در اول بصورت مخفیانه و بعدا به صورت علنی به کابل سفر نموده و مستقیما با سران کشوری و احزاب در کابل دیدار و گفتگو نمایند.

پس از سفر پاکستانی ها به کابل، گلبدین حکمتیار مامور شد تا در اجرای تعهدات این دیدارها بکوشد و نظرات سران سیاسی و احزاب قببله را در راستای خواسته های پاکستانی ها بهم نزدیک بسازد. به همین دلیل از اشرف غنی خواست تا به مشورهای وی گوش فرا دهد اما از آنجایی که اشرف غنی، گلبدین حکمتیا ر را در حد و اندازه خودش نمی دید، به درخواست های وی توجه چندانی نکرد. به همین دلیل حکمتیار دست به دامن حامد کرزی شد و او را مجبور کرد تا در راستای خواسته های پاکستانی ها به اشرف غنی بقبولاند که خواست های حکمتیار را جدی بگیرد و نقطه نظرات پاکستانی ها را از زبان گلبدین حکمتیار بشنود.

قبلا تلاش می شد تا از عبدالرب رسول سیاف در راستای خواسته های پاکستانی ها به عنوان نماینده آمریکا و انگلیس در منطقه استفاده شود اما در این اواخر سیاف کهولت سن را بهانه کرده کمتر آلت دست آمریکایی ها و پاکستانی ها قرار می گیرد و تقریبا خود را از مسایل سیاست های قبیله ای و قومی کنار کشیده و میدان را به حکمتیار واگذار کرده است.

در همین راستا قرار شده است تا جلسه ای مخفیانه (که هنوز مکان آن مشخص نشده است) با حضور حامد کرزی، اشرف غنی احمدزی، ملا برادر و گلبدین حکمتیار دایر گردد تا تکلیف سرپرستی قوم پشتون مشخص گردد و خواسته های آمریکایی ها و پاکستانی ها توسط گلبدین حکمتیار به آنان ابلاغ گردد.
فعلا اکرم خپلواک نماینده ویژه اشرف غنی در امور سیاسی مامور شده است با هماهنگی زمان و مکان این نشست را مشخص نموده اعلام نماید.

کد (4)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
حکمتیار
آمریکا
پاکستان
غنی
کرزی
نظرات بینندگان:

>>>   افغانستان یک پته سقوط کرد.
از نوکری بادار ،به نوکری نوکر بادار تبدیل شد.
حالا این نوکر نوکر بادار،یعنی اعضای حکومت قبیله،باید برای خود نوکری از اقوام دیگر جستجو کنند.
از قوم هزاره:محقق،خلیلی.
از قوم ازبک:دوستم و ایشچی.
از قوم تاجک: داکتر عبدالله،عطا محمد نور،قانونی،صلاح الدین ربانی و خیل و ختک احمد شاه مسعود.

>>>   پاکستان ستیزی از شعار تا واقعیت
بخش بزرگی از پاکستان ستیزی های سیاسیون افغانستان در گذشته ‌‌و حال به استثنای احمدشاه مسعود ریشه در توقعات اقتصادی و سیاسی‌ِ دارد که به آن چشم دوخته اند.
همیشه وقتی زعمای افغانستان و رهبران احزاب خود را در معرض شکست و یا نا رضایتی مردم می بینند به شعار های ضد پاکستانی متوصل می شوند که ازین ناحیه دو بهرهٔ همزمان که یکی دریافت و حمایت اقتصادی و سیاسی هندوستان و دوم محبوبیت نسبی نزد مردم می باشد را کمایی می کنند.

واقعیت مساله اما با ظاهر آن خیلی فرق دارد طوری که در همین حکومت موجود اگر درنظر بگیرید بارها شخص رییس جمهور آمادهٔ دادن هرنوع امتیاز به پاکستان به خاطر تداوم قدرت خود تا سرحد پذیرش خط دیورند بوده است.

باری هم قرار اطلاع یک منبع معتبر، داکتر غنی در یکی از دیدار های خود با جنرال قمر باجوا در فرود گاه بگرام ابراز تمایل کرده است که در صورت پذیرش او بحیث رییس ادارهٔ انتقالی به مدت هیجده ماه، حاضر است تا هفتاد فیصد قدرت را به طالبان بدهد.

برنا صالحی

>>>   این چیز جدیدی نیست از اول معلوم بود که کرزی، غنی احمدزی و گلبیدین و طالبان و داعش و امریکا و پاکستان باهم اند. پلان اینها سرکوب و برده سازی اقوام غیرپشتون است. اقوام غیرپشتون از بیتجربگی فکر میکردند که در بین طالب و غنی اختلاف است و امریکا غنی را از قدرت برکنار میکند خوب شد که واضح شد. اقوام غیرپشتون باید متحد شوند و از حق زنده ماندن خود دفاع کنند در غیرآن تمام انها قتل عام میشوند. طالب و غنی برای قتل عام اقوام غیرپشتون با امریکا و پاکستان متحد شده اند گلبیدن ....و مزدور آی ای آی و سی آی ای امریکاست

>>>   دیگران هربدی را مرتکب میشوند وهمیش در پی دسیسه وتوطیه اند وراستی طالب وحکمتیار وغنی وکرزی وعبدالله وحتی پاکستان و...همه از یک منبع الهام میگیرند از اندک چراغ سبز خارجی ها بهره برداری واستفاده ای سیاسی به نفع قبیله مینمایند اما ما فقط وظیفه داریم تا خبر نشست وبرخاست انها را باز پخش نمایم ورهبران ما در صدد نزدیک شدن وامتیاز گیری اند چون مایوس شده اند وچنین انتباه گرفته اند که خواه نا خواه خارجی ها یکبار دیگر خمیره ای ومعجون از قبایل را بر سرکار می اورند ومیدانند تنها قوم وقبیله ای که به درد غلامی وخدمت گذاری میخورد انها اند واز سوی هم پایگاه ملی ومردمی خود را از دست داده اند وسخت مایوس شده اند مگر نسل اگاه وجوان ما در راس احمد مسعود وادیب فهیم وتعداد جوانان فهیم وبا دانش این خطر را نیک درک نموده انشاء الله نخواهند گذاشت تا نقشه های شوم وشیطانی انها به ثمر برسد وملت عزیز هم انهارا بایک صدا حمایت خواهند کرد
تبنگچی

>>>   متاسفانھ تاجیکھا از اعتماد وصداقت ھزارھ ھا و ازبک ھا استفادھ کرد اما بھ محض رسیدن بھ قدرت ھزارھ ھا وازبک ھا را فریب دادند ،دیگر اقوام ھزارھ وازبگ بسیار سخت است بھ تاجیکھا اعتماد کرد!حالا با رفتن امریکا پشتون ھا افتاد بھ دام پاکستان وپکستان را حامی خودشان میداند،اگر پشتونھای وطن دوست وبا غیرت ھیچ وقت نوکری پاکستان را قبول نخواھد کرد،ما توانستیم بھ یاری خدا ابر قدرتھای قوی مثل شوروی،انگلیس وامریکا را شکست دایدم پس پاکستان خیلی ضعیف تر از این ھاست وشکست دادنش آسان بھ شرط کھ اول خائنین باید حذف شوند وبعد کشور متجاوز پاکستان۔

>>>   اجماع ملی ومشارکت سیاسی برای روند صلح درافغانستان جنگزده ضرورت نهایت مبرم وطرح نهایت عالی برای آتش بس(اوربند) سریع وختم جنگ چهل ساله درافغانستان ویران شده،موثر ومفید است.باعملی شدن چنین طرحی میتوان رهبران وسیاست مداران موافق ومخالف راباروحیه حب الوطنی بالای یک میز مذاکره جمع نموده وبرای قضایای مهم وسرنوشت ساز افغانستان جنگزده وویران شده تصمیم مفید وصلحجویانه بیگیرند.جنگ خانمانسوز وویران گر بیش ازچهل سال درافغانستان ده ها هزار کشته،صدهاهزار معیوب ومعلول وملیون ها آواره ومهاجر درممالک همسایه ودور بجا گذاشته وهنوز هم متاسفانه این وضعیت مایوسانه ووحشت درافغانستان ادامه دارد.سیاست مداران دلسوز وصلحجوی افغانستان ازهرجناح مخالف وموافق واحزاب سیاسی بدون ضیاع وقت وتعلل منفی درپروسه صلح ،به یگ تصمیم نهایی انسانی ودلسوزانه افغانی هرچه سریعتر برای آتش بس(اوربند) داییمی وختم جنگ خانمانسوز تصمیم بیگیرند وعملا صلح عادلانه پایدار وامنیت دایمی را بدون درنظرداشت ملحوظات فکری سیاسی ،شرایط منطقوی وبین المللی درافغانستان جنگزده عملی سازند.سیاست مداران دلسوز وصلح جو ووطن دوست مومن(جمهوری،فدرالی و غیره) نگذارند که بیشتر ازین مردم جنگزده افغانستان با انفجار، انتحار، بمب گذاری ها ،ترور، وحشت ومایوسی شب وروز را سپری نماید. درقرآن کریم خدای جل جلاله فرموده والصلح خیرا.یعنی صلح عمل خیر ونیک است،خدای جل وجلاله در قرآن کریم نیز فرموده:واعتصمو بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا.یعنی همه باهم برای وحدت به ریسمان خداوند دست بیاندازید ونگذاریدکه ازهم متفرق وپراگنده شوید. پس بیاید که برای جلوگیری بیشتر ازخونریزی وکشتار هموطنان افغانستان وبرای تحقق صلح پایدار،امنیت دایمی، تحقق واقعی دیموکراسی وحقوق بشر، مشارکت سیاسی وسیع وهمگانی همه باهم ملت مومن وجنگزده افغانستان را ازانواع پریشانی نظامی وسیاسی وفقر وتنگدستی نجات داده وبرعکس برای رشد وترقی،انکشاف وسرسبزی افغانستان تلاش خستگی ناپذیر نماییم. از ممالک همسایه، ممالک دور وبین المللی نیز استدعا مینماییم که درین زمینه با ملت مومن وسیاست مداران وطن دوست وصلحجو افغانستان صادقانه تلاش خودرهارا ادامه دهند که انشالله هرچه زودتر ملت مومن وصلح خواه افغانستان شاهد آتش بس (اوربند)،صلح عادلانه پایدار ،وامنیت سرتاسری درافغانستان جنگزده ،وویران شده باشد.
محو ونابودبادماجراجویان وانواع نفاق افگنان درافغانستان، جاوید ومستدام باد همزیستی مسالمت آمیز تمامی اقوام برابر افغانستان.ومن الله التوفیق. عبدالرشید ناصری ازآسترالیا

>>>   نویسنده این مطلب بسیار نژاد پرست هست
به راحتی به کل قوم پشتون توهین میکند

>>>   متعصبترین گروه همین اوغانها یاپشتونها هستند۰
همین اوغان ها یا پشتونها هستند که گاهی طالب میشوند، و گاهی گلبیدینی، گاهی داعشی، و حتی گاهی جنایتکاران خلقی و نجیبی ویا فاشیست های اوغان ملیتی میشوند۰ ولی بازهم خود اینها و رهبر های اینها بر اساس همان روابط تعصبات قومی و پشتونولی خود همه باهم یکی میشوند، یعنی چون همه اوغان هستند و باهم وجه مشترک تعصبی قومی دارند به اساس همان وجه مشترک باهم همبستگی و همکاری میکنند۰ خلاصه که تمام این وحشت و کشتار ها را همین اوغان ها میکنند، فقط به اشکال مختلف، ولی بازهم به اساس همان مشترکات قومی تعصبی از همدیگر دفاع میکنند و انگشت ملامت را هم با دیده درائی بطرف دیگر اقوام یعنی غیر اوغانها میگیرند۰

>>>   متاسفانه این روزها هرگاه نامی از فاشیست های پشتون گرفته می شود همه فکر می کنند که منظور تمام قوم پشتون هستند در حالیکه اینچنین نیست و قوم پشتون انسانهای واقع بین و عاقل و منطقی زیاد دارد متاسفانه غربی ها و عرب ها از برخی افراد فرصت طلب این قوم استفاده سوء کرده بنام تمام قوم پشتون می گذارند.
شیما کابل

>>>   ضمن تشکر از گذاشتن این خبر، کسانیکه اندک تجربه و بصیرت سیاسی دارند، از سالها قبل میدانستند که وقتی کارد به استخوان برسد و انحصار قدرت چند صد ساله ی قبیله به خطر مواجه شود، کرزی و احمدزی و خروطی و گلبدین و سیافی در با طالب و داعش و خلقی و پرچمی، حول محور ”پشتو و پشتونوالی” تمام اختلافات و حتی جنگها و خونریزی های شان دفن میکنند و در مقابل دشمن شان در صفی واحد قرار میگیرند.
همین عمل، در طول چندین قرن باعث شده از قطار تمام ملل دنیا در جای اخر قرار گرفته و ”ملت” نشده ایم. طبقه ی برای دلخوشی غیر پشتون ها، انها را با مقامات ”غلامبچه”، ”مفتخر” ساخته اند.

>>>   خواست کزری ،غنی و حکمتیار تقویت پایه های قومی قدرت است تازمان ما از دایره تعصب قومی بیرون نیاییم صلح در افغانستان هیچ گاه آمدنی نیست اینها در هدف دریک جاده روان هستند

>>>   کسانیکه خود را سران قوم پشتون می نامند هرگز از قوم شریف پشتون نمایندگی نمی کنند اینها فرصت طلبانی هستند که از نام این قوم شریف سوء استفاده می کنند
شیما

>>>   اشرف غنی احمدزی نه تنها که دچار مشکل روحی و روانی است بلکه با ارزش های اسلامی نیز با مشکل روبرو است چون مومن واقعی هیچگاهی امام حسین را نواسه خدا نمی گوید، رهبر واقعی هیچگاهی چادر سرکردن را نقص و عیب نمی داند و شخصیت علمی هیچگاهی بجای دعا کردن دست هایش را برای نیت نماز بالا نمی کند.

دانشمند واقعی هیچگاهی شخصیت های علمی را بچه خر نمی گوید، رییس جمهور واقعی هیچگاهی حسن روحانی را رییس جمهور افغانستان خطاب نمی کند، شخصیت واقعی هیچگاهی باد برآمدن را وظیفه مطبوعات نمی داند، متفکر واقعی هیچگاهی نمی گوید که "اگر بندش نکردم بچه آدم نباشم".

نتیجه این است که ملت افغانستان دردمند هستند، به صلح و ثبات نیاز دارند، به وحدت و یکپارچگی نیاز دارند و به رهبری، سالم، خردمند، موثر و کارآ نیازمند هستند و توقع برآورده شدن این نیازمندی ها از اشرف غنی احمدزی، خواب و خیال محال است چون او خود گاهی بیمار است و گاهی مجنون.

اشرف غنی یک شخص بیمارجسمی روانی و مجنون است در افغانستان کثرل اقلیت های قومی ادامه حکومت آن هر روز فاجعه بار است.
بخاطریکه :
بیماری های جسمی و روانی پیامد های اثرات متعددی دارد. هیچ عضو یا ارگانی از بدن از اثرات آن مصون نیست.
بیماری جسمی و روانی و مجنون پیامدهای نظیر درگیری های لفظی غیر ادبی شخصیت های علمی را بچه خر ، اگر بندش نکردم بچه آدم نباشم".

،‌عصبانیت ها ،‌ پرخاشگری ها رفتار ناساز گارانه در جامعه ،‌ اختلاف با همسایه یا همکار ان یا همسر ، کینه و نفرت به متنفذین یا صاحب نفوذ دیگر اقوام جامعه همگی ناشی از عدم ،‌رعایت موارد فوق است ؛ پیامد خطرناک بیماری جسمی و روانی دروغ گویی و گذاف گوی با صدای ناخوشایند چغزدن است که مشکلات بسیاری را برای افراد جامعه و دیگران فراهم می سازد.

سرشت انسان دروغ گویی بیمار روحی با ایمان ناسازگار است و ضعف و نابودی خود وخرابی جامعه را در پی دارد.
آگا هان قلم بدست می ‏دانیم مهمترین سرمایه یک جامعه اعتماد متقابل و اطمینان عمومى است، و مهمترین چیزى که این سرمایه را به نابودى می ‏کشاند دروغ و خیانت و تقلب عمل فتنه وشیطانی است، و یک دلیل عمده بر اهمیت فوق العاده راستگویى و ترک دروغ در تعلیمات اسلامى همین موضوع است.
انسان دروغ گوی گذافه گو بد ترین بیماری است که اشرف غنی مبتلا به آن است و دارای عمل فتنه آب زییر گاه است و غنی دروغ گو زشت ترین فرد بیمار در چامعه ما است که نفاق را در بین اقوام مسلمان جامعه فراهم ساخت است مانند فرمان تقنینی در مورد تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفس را پرخاشگیر ی و بد نامی جامعه 99 در صد مسلمان افغانستان را تو شیح کرد و از عمل تبهکارانه نفقا بین متنفذین اقوام و به همین سبب وضیعت افغانستان عزیز کشور یک پارچه اسلامی ما را به سوی آتش جهنم برده است . ولا در اسلام عزیز تضات و برتری وجود ندارد چون اسلام دین برادری برابری عدالت است.

آقاى اشرف غنى به یک نویسنده فقط به این خاطر لقب «بچه خر» مى‌دهد که با نظر علمى و فکرى او موافق نیست. این رفتار، نه تنها از روان فوق‌العاده عصبى، نابردبار، پرخاشگر و ناآرام او پرده برمى‌دارد، بلکه دلیل روشنى بر بى‌اعتقادى او به حقوق دیگرى و همزیستى مسالمت آمیز نظرات متفاوت و متضاد نیز مى‌باشد. کسى که قاطعانه، دارنده‌ى نظر متفاوت را «بچه خر» مى‌خواند، حتما خود را آگاهانه و یا ناآگاهانه صاحب تمامیت حق و درستى مى‌پندارد. چنین شخصیت و ذهنیت از دیرباز یکى از عواملِ خشونت سیاسى بوده و تمام دیکتاتورى‌ها بر همین نوع ذهنیت و روان استوار است و شکل مى‌گیرد.
«بچه خر» فراتر از یک دشنام، زنگ خطرى است که از آن بوى خطر و تباهى مى‌آید. زنگ خطرى است که از قدرت گرفتن یک دیکتاتور خبر مى‌دهد. دشنام «بچه خر» از زبان اشرف غنى بوى حفیظ الله امین و ملا عمر مى‌دهد. به همین خاطر باید آن را جدى گرفت و از کنار این دشنام ظاهرا سبکسرانه نباید با خنده و شوخى گذشت.
غنی که مخالف‌ فکری‌اش را «بچه خر» مى‌داند، نه یک انسان صاحب حق و حیثیت چون او، راى ندهیم.
افغانستان از این نوع دیکتاتورهاى خودپرست، خودراى و خودخواه بسیار دیده و از این جهت مردم بی دفاغ آن بسیار رنج کشیده.
دیگر بس است. آنانى را که عصبى، خشونت ‌پیشه، بدزبان، بدکردار، پرازنفرت و کینه‌توز متعصب هستند، بیشتر از این در مسند قدرت جا معه 99 در صد مسلمان جاى ندهیم. این آدم‌ها در مسند قدرت فقط خلق جنایت و تکثیر وحشت و تباهى در جامعه مى‌کنند.
ملت افغانستان دردمند هستند، به صلح و ثبات نیاز دارند، به وحدت و یکپارچگی نیاز دارند و به رهبری، سالم، خردمند، موثر و کارآ نیازمند هستند و توقع برآورده شدن این نیازمندی ها از اشرف غنی احمدزی، خواب و خیال محال است چون او خود گاهی بیمار است و گاهی مجنون.

>>>   Ahmadi
این دلقکان پیش خدمت درباریان ارگ همه وجدان های شان را زیر نام مصلحت فروخته اند . از جمله این دلقک هم بسیاری موضوعات مهم را بخاطر مصلحت نخواسته افشا نماید. نمی دانم این مصلحت گرایی ها در برابر شیونیزم قومی قبیله که کشور را به بحران عمیق برده و به نابودی می کشاند تا چه وقت ادامه خواهد داشت .

>>>   حمد اسلم سلیم‎
گلبدین مزدوری که حق نمک بادارش را پاس داشت !
جنرال حمید گل گفته بود که : گلبدین پاکستانی تر از پاکستانی هاست ، بسیارهای باور نمی کرد.
مصاحبه گلبدین که گفت: درین جنگ ها بزرگترین زیان را پاکستان دیده است ، حق نمک بادارش را پاسداری کرد و واقعن با اسناد و به زبان خودش ثابت نمود که او پاکستانی تر از پاکستانی هاست و دیگر هیچ جای تردیدی باقی نگذاشت .
اما به یک تفاوت که به اشارهء همان بادار یعنی جنرال حمیدگل خون هزاران انسان این وطن را ریخت یک شهر را به راکت بست و به ویرانه مبدل کرد و هزاران انسان این وطن را بی خانمان ساخت.
توخود حدیث مفصل بخوان از این مجمل !
آفرین گلبدین خان به پاکستانی ها خوب خدمت می کنی !

>>>   این مهال است و خیال است وجنون گلبدین حکمتیار جاسوس شناخته شده پاکستان هیچگاهی و هیچ زمانی بقدرت دولتی نخواهد رسید زیرا این چهره ....وطنفروش جاسوس خاین قاتل ملت در نزد فرد فرد مردم بحیث یک خاین ملی دشمنان خاک و مردم افغانستان و وابسته به پاکستان را با تمام مشخصات اش میشناسند حتی در بین برادران پشتون ما هم بحیث یک خاین قاتل و ابسته و غلام پاکستان شناخته شده و از ان نفرت دارند با چنین حال و احوال این خاین ملی به ارزویش بقدرت رسی رهبری دولت دست یافته نمیتواند تا افغانستان را بکام پاکستان فرو برد و افغانستان را صوبه پینجم پاکستان سازد .

>>>   Shafaq
حالا فهمیدیم که حضرت حامد کرزی یک انسان با دانش، مبارز، وطن پرست، با تقوا، خلاصه یک اعجوبه ی در تاریخ بشر است و تمام حرف های خیله و مضحکی را که تا به حال به تکرار از وی شنیده ایم، نظر به "روایتی از درون" اشتباه فهمیده ایم چون هر چه نباشد ما روایت را در بیرون شنیده ایم و به هیچ چوکی و نان و نوایی هم نرسیده ایم. پس واضح است که روایت ما ناقص است چون ما در درون معامله نمی کنیم. ارچند به قول شاعر "تو برونِ در چه کردی که درونِ خانه آیی؟!" با آنهم درون درون است و بیرون در هیچ جایی درون نیست.
قرار اطلاعات رسیده گی، یکی از کاتبان اشرف جان غنی که شاگرد مکتب "نازو انا" است و تمام عمر برای عدالت و ضد استبداد در خانه و موتر خود مبارزه کرده است نیز کتابی سر دست دارد با عنوان "نجاست افغانستان، روایتی از درون معده ی یک کاتب" که پس از عزل اشرف جان از قدرت به بازار عرضه می گردد و ما با چهره ی مافوق انسانی دیگر معرفی خواهیم شد.
و ما آدم های ساده فکر می کردیم که افغانستان اصلن نابغه ندارد.
زنده باد روایت های از درون، از هر درونی که باشد!
پاینده باد وزرای حق شناس!

>>>   Bagramian
تبصره کردن و واکنش نشان دادن به اظهارات گلب الدین تروریست، زن ستیز و پارسی ستیز، از نگاه من احترام نه کردن بخود و ارج نه گذاشتن به مردم و واژه های معصوم و شیرین زبان پارسی است

>>>   وای بر آنروزکه گلبدین در راس یک قدرت خدای نا خواسته باشد منفرترین شخصی که در پینج دهه کشورم بعد از حفیظ اله امین و ترکی و گلابزوی دیدم همین شخص است.

>>>   این صلح نیست فقط امتیاز دهی یکجانبه به یک مهره سوخته است، آنهم صرف بنام قوم و پشتونولی۰ اگر گلبدین صلح کند در کدام جبهات و کدام نقاط کشور جنگ ختم خواهد شد؟ هیچکدام۰ آیا تمام افراد گلبیدین همین حالا هم در همین حکومت فاسد شامل نیستد؟

>>>   شما اشتباه فهمیدید حکمتیارحکومت دیگری نمیخواهد بلکه میگوید که درراس حکومت باید یک نفرقرار داشته باشد زیرا حکومت دونفری نتیجه نداد درهیچ کشورهم حکومت دونفری وجود ندارد چرابه گپ مشروع یکنفر پرداس بیجا میدهید درکاروائیهای سالهای 70 کاشکی منتقد میبودی

>>>   چرا از آمدن حکمتیار در هراس هستید در صورتیکه میگوید که افراد چند تن ندارد؟ ما باید هر حرکت که یک زره باعث صلح میشود تمجید نمود. سیاست باید از حکمتیار آموخت که با نداشتن افراد بگفته تو فعال مدنی امریکا را وادار بر آن کرد که نام خود را از لست سیاه شان بکشد و به استفبالی معاون دوم رئیس جمهور آفائی دانش بمشرقی برود. تشکر
فرهاد از کابل

>>>   من با این شخص که در دامن ای اس ای وسیاه کلان شده باور ندارم زبان این شخص زبان انسانیت وشرافت وصلح نیست نیت این شخص در قبال مردم خوب نیست

>>>   متعصبین بدانند که هر اندازه تلاش کنند مردم افغانستان را از خود نخواهند کرد چون شماها خودفروخته اید و به بیگانگان کارارزانی می کنید و میخواهید منافع آنها در تفرق افغانها تامین گردد.

>>>   پشتونها به مساوات برابری و احترام ارزش های متقابل دیگر اقوام باور ندارند. بهترین کاری که آنها میکنند اینست که بزور ویا به رضا یکسان سازی میکنند و اسمش را هم گذاشته اند وحدت ملی. هویت دیگران را هذف میکنند و همه را به جبر افغان نامگذاری میکنند و این یکسان سازی جبری را وحدت ملی تلقی میکنند.

>>>   منحیث یک واقعت حزب اسلامی درکدام نقاط علیه حاکمیت دولت میچنگد ابن حزب عملا شریک قدرت است لطفا ملت را فریب بیش ندهید همه مردم این موضوع را درک میکنند تمسخر هم حد واندازه دارد ودربحث کلی دیگر حزب اسلا می توان بیست سال قبل را ندارد وبه تاریخ پیوسته است

>>>   حکمت یار از یک طرف میگوید که بخاطر قطع جنگ و خونریزی با دولت صلح کرده است، از طرف دیگر میگوید که زنان را از پروگرام های تلویزیونی ستاره افغان، به جبهه جنگ و جهاد میفرستد.
اگر صلح کرده است، پس جنگ و جبهه برای چی است؟
آیا این کمک و همکاری برای زنان افغان است ، که آنها را از پروگرام های خوشی و تفریحی، به جبهه جنگ میفرستی؟

>>>   صدفیصد به درد مردم میخورد اما به درد دزدها وچپاولگران نمیخورد

>>>   مهره سوخته ای است که هیچگاه بدرد نخورده و نخواهد خورد

>>>   درین روز ها گلب الدین خبر ساز است او خود دهن مردم را می شوراند
در باره ء دیگران به حد کافی گفته شده فعلآ مردم لا اقل دل خود را بالای حکمت یار خالی کنند و این تا اندازه کاهش موقتی رنج های بی شمار است
مردم قضاوت و شهادت عینی دارند حکمتیار در راس ظالمان و خاینین است .
حکم الله زرغون

>>>   ریش سفید عزیز کدام یکی دیگری رانیز تا الحال به پاسخگوئی دعوت کردی که حالا حکمتیاررا به پاسخگوئی دعوت میکنی فکرمیکنم که این قضاوت عادلانه نیست بلکه مغرضانه است

>>>   راکتیار سالیان سال از اسلام وضدیت با کمونست حرف می زد.اما در
عمل ،کاسه لیس کمونستها بوده، و است..حنیف اتمر
و دگرمن رفیع که یکی از کمونستهای دو آتشهء است هفته گذشته درلغمان
با آنها در یک کاسه نان میخورد...و به رفیع،رفیع صاحب میگفت..این
نشانگر آن بود که اگر اوغان بودی .فرق نمیکند ،اگر کمونست هم باشی
این مهره سوخته ونابکار ارتجاع،صد ها پارسی زبان را به اتهام کمونست
بودن کشته است ولی با کمونست های اصلی اوغان ،غلامی آنها را میکند.
معلوم است ،که غنی و دیگر اوغان ها قوم پرستی میکنند.و ما هم به آریاییان
و پارسی زبانان میگوییم، در کانون آریانا خورآسان متحد شوید،و به حکومت
۳۰۰ ساله اوغان کراسی خاتمه بدهید...؛؛

>>>   اقای گلبدین حکمتیار در لفاظی و عوام فریبی و اغوای مخاطبان اش تعلیمات از ای اس ای را خوب گرفته ایکاش که حرف وعمل حکمتیار باهم همخوانی میداشت که ندارد گلبدین خیلی شایق قدرت و نفوذ شخصی خود است و زیاد خیالبافی ها را در این مورد از بیشتر از سی سال است که در سر در سر اش دارد اما نسبت منافقت و دو روی و عوام فریبی تا کنون به این قدرت دلخواه اش نرسیده و در اینده هم نسبت اعمال بد گذشته و حالیه اش موفق اینکار نمیگردد زیرا بار کج بمنزل نمیرسد گرچه عمر باشه ظالم کم است با انهم اگر روزی گلبدین با تقلب و پشتوانه ای اس ای بقدرت کامله دولت دست پیدا کرد افغانستان سوبه پینجم پاکستان است و مرز و سرحدی وجود نخواهد داشت این چیزیست که خودش در گذشته در پاکستان بیان کرده بود .

>>>   این دونه شطرنج که سالها در عقب تخته قرار داشت و نظاره گر همه بازیکنان دانه های شطرنج بود و یهو داخل تخته پرید در جایگاه خاص با همان بازیکنان قدیمی و جدید شروع به بازی کرد و چنان ترقی و صاحب امتیاز شد که عوض سرباز یهویی نقش شاه رو کسب کرد و بعدش ؟

>>>   فاشیزم اوغانی ارگ تحت رهبری غنی کوچی با استفاده از امکانات دولتی این فراری تسلیم شده منفور حکمتیار را میخواهند شخصیتی سیاسی مطرح جا بزند ولی این مهره سوخته آنقدر منفور است که بغیر از چندتا قبیلوی های بیفرهنگ خودش کسی دیگری به او نه اهمیتی قائل هستند نه احترامی.

>>>   حکمتیار صاحب بارها بشما گفت : گذشته را فراموش کنید شمابازهم به گذشته میروید
اگر حالا راکت زد ملامت که نزد دیگه شما چرا پشتش را گرفته اید؟؟

>>>   خیانت و جنایت انجام داده شده گلبدین حکمتیار هرگز فراموش مردمان ما و تاریخ کشور ما شده نمیتواند و بخصوص کسانی که نه به این جنگسالاران و نه به انطرف دیگر از جنگسالاران شامل نبوده ولی در جنگ های تنظیمی در شهر کابل خسارات مالی وجانی به انها رسیانده شده چنین جنایات وخاطرات را نسل به نسل بیاد خواهند دشتند گلبدین کیست سر پیاز و کون پیاز که بگوید خاطرات گذشته را فراموش کنید چون میداند که مرتکب جنایات و خیانات بمردم کابل شده چنین سخن را زده است هرگز کسیکه از جانب پیروان و طرفداران حزب گلبدین که دستوران توسط گلبدین صادرگردیده جنایات وخیانات شانرا فراموش نمیکنند بمانند خودم که پدر و برادر و یک فرزندم را به اثر فیر های راکتی گلبیدین حکمتیار بشهادت رسیده انهم در داخل خانه نه در جنگ و تقابل با حزب گلبدین .

>>>   تا زماني كه عدالت انتقالي اجراء نشود در افغانستان صلح و قرار دائم آمدني نيست، بايد رهبران و حكومتداران و اراكين چهل سال گذشته چپي، راستي، امريكائي همه شان به ملت مظلوم پاسخ دهند.

>>>   راکیتیار این غده سرطانی باید باذریة اش نیست ونابود شود اگر ریشه این ضجره ذقوم که همان اولادهای این ملعون هستند اهسته آهسته دو باره سبز میشوند.

>>>   چرا آقای اشرف غنی رئیس جمهور بدون دستیار و همکاران با جنرال باجواه ملاقات کرد؟
باید گفت که جنرال قمر جاوید باجواه لوی درستیز پاکستان و جنرال سرنیک کارتر لوی درستیز بریتانیا برعلاوه که در دوران تحصیل با هم همصنفی بودند رفیق های شخصی هم هستند.
از یکسال به اینطرف لوی درستیز بریتانیا به همتای پاکستانی اش تعهد سپرده که با نفوذ شخصی و شناختی که با آقای غنی دارم تلاش میکنم که روابط شما را یعنی لوی درستیز و اردوی پاکستان را با آقای غنی نزدیک و محکم بسازم. قبلآ هم سفرهای پنهان و آشکاری به این خاطر صورت گرفته است. قبلآ گفته میشد که جناب آقای غنی بشکل خصوصی سفرِ به پاکستان داشته است. همچنین این اشخاص هم سفرهای خصوصی نیز داشته اند. هدف از این سفر لوی درستیز بریتانیا و پاکستان هم بخاطر نزدیک ساختن اشرف غنی با لوی درستیز پاکستان است و بس که با وساطت طرف بریتانایی انجام میابد.
احمد سعیدی

>>>   اقای نویسنده محترم من خودم از قوم پشتون نیستم و. همه اقوام افغانستان برایم مانند یک گل باغ است که این باغ گلهای رنکارنگ با خوشبوی وطراوت همه قسمت های باغ را خوشبوی میسازد و در بین باغ و. گل ها خارهای هم اند ،نکند خدا ناخواسته خودت هم از این خار ها باشی و بوی متنوع و خوشبوی باغ را با این سخنان سخیف خود. آلوده سازی ،در این شرایط اساس به خاطر وحدت ویکپار چکی ملت چیزی بنویس نه زهرافگنی و تعصب قومی و تبیعض ،مگر میشود تنها قوم پشتون تعصب داشته باشد ،از نوشته شما استنباد میگردد که انسان پلیدی هستی که در لباس قومگرایی جا زده ای ،هر آنکسی که این پروسه قومگرایی را دامن میزند منافق و. همدست شیطان است بیتفاوت است که از کدام قوم و. کدام حزب است لعنت خداوند متعال بالای شان گردد اگر پشتون است ویا تاجک است ویا هزاره ویا ازبک خداوند متعال دوست ندارد قومگرایی را کوشش کنید یک مسلمان نیک باشید و. از تعصب و منافقت زخود. را بدور داشته باشید.
عبدالله ریحان

>>>   اجماع ملی چیرته اوخبری چیرته؟
دیگران برای سرکوب ونابودی من تو باهم برنامه وپلان می سنجند ونقشه راه درست میکنند حکمتیار دیروز وگرزی پارسال با غنی کهنه کار وکار کشته ای حسود وعقده ای در پی حذف وتضعیف من وتو است وتو خوش هستی که انها اجماع ملی میسازند!!! اینها از صده های قبل تا کنون با وجود این که همدیگر را کشتند وبستند وکور ساختند ولی برای حفظ وبقای قبیله یک نظر وهم نظر اند برای اجانب غلام ومزدور وقاب شوی وسگ شو میشوند ولی هموطن وهم کیش وطندار خود را سرکوب وسر به نیست مینمایند البته نیش عقرب نه از پی کین است مقتضای طبیعتش این است گرچه انها به تنهای نه قدرت این کار را دارند ونه میتوانند به این اعمال مبادرت ورزند چون دیگران نیز ان ملت گوسفندی نمانده که یک عسکر با کمیند چرمی اش سه صد نفر را به مرکز حکومت ها می اورد پس درین باب از اربابها وباداران شان در بدل استقلال وازادی کشور واسارت وگرو ملک وکشور وملت بدین نوع اعمال مبادرت میورزند گویا حپل هغه ورکوی ولی پلاستیکی سوکی <چوکی >نه ورکوی اگر باور نداری کتاب میلر را بخوان که کرزی برایشان چه پیشنهاد داد!!!
مشاور سابق وزارت تعلیم وتربیه

>>>   گلبیدین تا شش ماه دیگر عمرش به سر میرسد.

>>>   این قوم بدوی جنگ وحشت خشونت انتحار و کشتار را شجاعت و مردانگی تلقی میکنند و بر آن افتخار هم میکنند۰
بگذارید این وحشی ها افتخار و اوغانیت خودشان را بین خودشان و برای خودشان داشته باشند۰ بقیه قوم های کشور باید باهم متحد شوند و راه خود را از این وحشی های انسان نما برای همیشه جدا کنند۰
صلح جاده یکطرفه نیست و همدیگر پذیری و گذشت میخواهد۰ صلح کردن فهم دانش و فرهنگ میخواهد، اوغان آنرا ندارد۰

>>>   گلبودین تا شش ماه دیگر میمیرد.

>>>   رحمت‌الله نبیل رییس سابق امنیت ملی از سفر مقامات ارشد نظامی انگلیس و پاکستان به کابل و و دیدار محرمانه آن‌ها با اشرف غنی خبر داد که با میانجیگری لندن معاملات شرم‌آور دیگری بین کابل و اسلام‌آباد جریان دارد.

نبیل، سفرهای همزمان و از پیش اعلام نشده جنرال نیک کارتر رییس ستاد نیروهای مسلح انگلیس و جنرال قمر جاوید باجوه به کابل را پرسش برانگیز دانست.
وی در توییتی اظهار داشت که این دیدارهای محرمانه با اشرف غنی که بدون حضور دیگر مقامات دولت روی داد، آغازی برای معاملات شرم‌آور دیگری درباره افغانستان است.

نبیل نوشت: با میانجیگری انگلیسی‌ها بعضی معاملات شرم‌آور دیگری بین پاکستان و افغانستان در جریان و در حالت تکمیل شدن است که در آن سود شخصی افراد درنظر گرفته شده و زیان آن متوجه افغانستان می‌شود.
تاکنون معاملاتی ‌که با پاکستان انجام شده است شامل: آوردن خط دیورند به طرف خاک افغانستان، حصار کشی در امتداد خط دیورند، امضای تفاهم‌نامه تحت نام SOP که براساس آن به پاکستان اجازه ایجاد چندین دروازه و پاسگاه جدید نظامی می‌دهد، امضای تفاهم‌نامه‌ همکار‌ی‌های اطلاعاتی با هدف از بین بردن مخالفان دولت پاکستان و تغییر تعرفه‌های گمرکی و تجاری به سود پاکستان می‎‌باشد».

نبیل ادامه داد: به همین‌ترتیب، ملاقات دو و نیم ساعته پشت درهای‌ بسته در ارگ ریاست جمهوری، درباره تعهدات و مسایل جدید نظامی بحث صورت گرفته است و شامل تفاهم روی مسائل تازه‌ای می‌شود.
به گفته رییس سابق امنیت ملی این مسایل شامل:
- کاهش کمیت نظامیان افغانستان
- آموزش نظامیان افغانستان توسط مربیان نظامی پاکستان
- انجام عملیات‌های مشترک نظامی و اطلاعاتی در خاک افغانستان
- فراهم‌سازی کمک‌های تسلیحاتی و فنی برای نظامیان و اطلاعات افغانستان از جانب پاکستان
- ترمیم اسلحه و هواپیماهای نظامی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان توسط پاکستان
- سرکوب جنبش تحفظ پشتون‌ها و دیگر موارد است.

نبیل همچنین مدعی شد که اشرف غنی تعهد سپرده که 7000 زندانی طالبان را نیز آزاد خواهد کرد و برای کاهش انتقادها درنظر دارد با برگزاری لوی جرگه از مسوولیت این اقدام شانه خالی کند.

>>>   در طول تاریخ معاهده های ننگین را این اوغان های کثیف امضا کردند و باز خود را به خریت و جاهلیت می زنند که گویا گناه و کردار دیگران است
نه معلوم است که معاهده های:
دیورند
گندمک
ووو
وو
و
همه را قوم اوغان خر امضا کردند نه یک تاجک یا ازبک

>>>   کرزی ازو نیرنگ باز های قوم فاسد اوغان است که سری تمام مداری بازها را خاریده
گلبدین ازو مزدوران اجنبی است که گاهی به ایران .... و گاهی به پاکستان و گاهی به امریکا
کل اشرف خو بیخی از بیخ ... است که بچه اش فعلا در امریکا ....
این همه قوم مزدور باز مردم منتظری ابادی و جور شدن ای وطن است
خواب است و خیال است و جنون
تا این قوم فاسد و فاشیست است این مردم دربدر و خاک برسر است

>>>   7000 زندانی جنایت کار و وحشی که دستش به خون مردم بی گناه الوده است باید به همین سادگی ازاد شود؟؟؟
اوغان است باید ازاد شود اگر تاجک یا ازبک می بود باید به دار اویخته می شد
یک مبایل دزد ازاد نمی شود اما یک ادمکش ازاد می شود
با ازادی این 7000 و 5000 قبلی همه 12000 می شود که باید 24000 عسکر بیچاره کشته شود تا دوباره این جنایت کاران را مردار کنند و یا دستگیر کنند و باز دوباره به یک بهانه ازاد شود

>>>   این اوغان ها همیشه مخفیانه و در خفا برضد بقیه اقوام دسیسه ساختن و توطیه کردن و جنایت کردند
حتی تا سرحد خودترقانی پیش رفتند که نمیتوانند دیگران را ببینند
دیدن دیگران برای شان سخت است چون درندگان همیشه خوی و عادت شان همین است وقتی به غیر از خود به کسی دیگری مواجه می شود باید بدرند
این درندگان وحشی را باید با مرمی خشم بر چشم های خیره شان چنان زد که دیگر تا ابد برنخیزند که بازهم مجال درندگی پیدا نکنند

>>>   چرا گل بی دین جانشینش را تعین نمیکند قصد مردن ندارد شاید، به ارزش پنجصد هزار دالر یک صندوق ضد مرمی وزره برایش از پاکستان خریداری شده که حتی شاید عزرائیل نتواند به آن داخل گردد
+ اگر گلبیدین را تسو فکر کنیم ومرحوم مسعود را جومونگ به این ترتیب بالآخره احمد مسعود نه بلکه پسر احمد مسعود که نواسه مرحوم مسعودد شود گردن گلو را میزند وکله اش را مانند تربوز می پراند همانطوریکه جومونگ وپسرش نتوانستند تسورا از بین ببرند تا آنکه نواسه جومونگ گردن تسـو را زد

>>>   گلبدین و کرزی و غنی حامیان طالبان استند و زمینه را برای افراطیون در افغانستان آماده کرده اند و مزدوران امریکا و پاکستان میباشند.
داعش پروژه مشترک امریکا و عربستان سعودی و مولوی غنی است که توسط سی آی ای امریکا و آی اس آی پاکستان در افغانستان پیاده و رهبری میشود. این تریستان با طالبان یکی میباشند و زیر فرمان میباشند. تمام ترورها و بمبگذاری و انتحاری به رهبری این شبکه های جاسوسی با همکاری ارگ کابل اجرا میشود. این جریان سالهاست که در افغانستان جریان دارد. فعلاً نقشۀ این است که داعش را در افغانستان مستقر کنند و تروریستان را از خاورمیانه به افغانستان مستقر کنند و جنگ را در آسیای میانه، روسیه، چین و ایران گسترش دهند. این نقشه مشترک امریکا، سعود و پاکستان است. غنی از ان اطلاع دارد و زمینه را آماده میکند.

>>>   در طول حداقل چهل سال گذشته تجربه نمودیم که تصامیم عجولانه، انتقام جویی ها و لج بازی ها نه تنها نتیجه نداده است بلکه بحران را عمیق تر و خطرات فراوان به کشور ببار آورد. بنابران امروز باید مهمترین اصل نزد همه ما، ثبات کشور باشد و زمامداران از فراست، درایت، فراخ نظری و دلسوزی کار گیرند. اگر چنین سیاست های کودکانه و دسیسه ها کارا می بود حکومت داکتر نجیب هرگز سقوط نمی کرد چون مرحومی به مراتب زرنگ تر از امروزی ها بود ولی دیدم که سیاست حذف، تطمیع و تشجیع یکی علیه دیگر وی، خودش و کشور را تباه ساخت. پس در این شرایط که با چالش های کمر شکن داخلی و منطقوی مواجه هستیم، مصلحت، مدارا و تسامح در برابر قدرت های و اشخاص با نفوذ افغانستان بهترین شیوه و سیاست برای رهبری ما خواهد بود اگرچه شاید گران تمام شود ولی دهها زمامدار در تاریخ معاصر جهان بخاطر ملت ها و ثبات کشور های شان "جام های زهر" را نوشیده اند.
حامد علمی

>>>   رزاق مامون :
احضارات جنگی مارشال دوستم در 12 ساعت اخیر
از صفحات شمال خبر می رسد که مارشال دوستم فرمان احضارات جنگی علیه حکومت کابل صادر کرده است.
هم اکنون نیروهای مسلح و جماعت ترک تبار در سراسر شمال و شمال شرق به جنگ آماده گی دارند. فیصله رهبری جنبش این است که از ورود و معرفی والی نا شناخته در فاریاب به هر بهای ممکن، جلوگیری کنند.
نکتۀ مهم تراین است که همه جنرالان، افسران میانه پایه و سربازان وابسته به دودمان جنبش ملی اسلامی که در اردوی ملی، پلیس و امنیت ملی خدمت می کنند، از فیصلۀ علما و رهبران جنبش با خبر ساخته شده اند.
مارشال دوستم گفته است که ما در دوجبهه ( علیه طالب و تیم اشرف غنی) خواهیم جنگید. وی اشاره داده است که تیم نام نهاد جمهوریت درحال انقراض است و درآخرین مراحل تأسیسات دولتی را به طالبان تسلیم خواهند داد.

>>>   جنگ گر اوغان
صلح گر اوغان

میانجیگر اوغان
دیگر اقوام چی کاره این ملک است

شر اوغان شرابخور اوغان
یاغی اوغان باغی اوغان
کل اوغان کلان اوغان

دزد اوغان دزدگیر اوغان
زندانی اوغان قاضی اوغان

انتحاری اوغان انفجاری اوغان
رییس اوغان مرووس اوغان

قبیله اوغان کوچی اوغان
شهری اوغان دشتی اوغان

سنا اوغان سناتور اوغان
پارلمان اوغان پارلمانی اوغان

دولت اوغان دولتی اوغان

هرچی بینی اوغان نه بینی اوغان
راست اوغان راستگو اوغان
طالب اوغان دولتی اوغان

>>>   موشک یار وطن فروش باز میاید وبه همراهش آن پیر خرفت وکینه توز که عجیب با ایرانی ها دشمنی دارد وهرگز خواستار صلح وصفا نیست با بهانه های مختلف از کشور دوست وهمسایه ایران دشمن ذهنی ساخته اما در عوض هرروز امتیاز جدیدی به پاکستان میدهد. خط دیورند هم هر روز به داخل کشور پیشروی میکند وعنقریب است که کوچی ها با کابل همسایه شوند
ای شرم برشما وطن فروشان

>>>   سلام خواهران و برادران هم وطن حالا که اینطور گپ است «از نوکری بادار ،به نوکری نوکر بادار تبدیل شد» مه میگوم زنده باد پاکستان چون سیاسیون خودی خو خیر ندیدیم

>>>   خوب ميكنند هم اشرار است هم داعش هم خلقي هم پرچمي هم شاه وطن شان است و خاك شان بودند زور ..... شان است دست شما كل اقليتهاي بي پليت و نمبر خلاص

>>>   خلیلزاد هم فقط یک اوغان دیگر است و غیر از اوغانولی یا همان پشتونولی به چیزی دیگری پابند نیست، باوجودیکه حال رسماً زنخیر غلامی امریکا را چنان بر گردان انداخته که نماینده رسمی امریکا در کشور آبایی خود شده، این خاین پست۰
در شرایط فعلی تمام غیر اوغان ها یا غیر پشتون های کشور ما از هر قومی غیر اوغان که هستند باید شدیدا با هم متحد شوند چون بزرگترین دشمن همه شما همین تمامیت خواهی اوغان ها یا پشتون ها و انحصار قدرت توسط اوغان ها است نه هیچ چیزی دیگری بشمول داعش وغیره۰
اوزبیک هزاره تاجیک ترکمن پشه ئی بلوچ ایماق سادات و غیره تمام قوم های غیر اوغان با هم متحد باشید و بر ضد تمامیت خواهی و انحصار گرائی اوغان با هم یکجا ایستاد باشید، در غیر آن هویتتان را از دست میدهید تاریخ تان را از دست میدهید و اولاد اولاد تان مجبوراً غلام اوغان میشوند و ناگذیراً تسلیم تقلب و جعل کاری های اوغان خواهند شد۰

>>>   مردم مومن ومظلوم هزاره مناطق مرکزی افغانستان را بیشترازبیست سال است که درپاکستان وافغانستان به شکل غیرانسانی وبی رحمانه به قتل میرسانند.درجنگهای داخلی تنظیم های جهادی درغرب کابل مردم مظلوم هزاره به طوروحشیانه قتل عام شدند.درزمان حکومت طالبان علاوه برجنگ های تنظیمی بیشتر ازپنجهزار نفر ازمسافربن هزاره درمسیر عبور ومرورعم اززنان،اطفال وذکور به طور فجیع ووحشیانه کشته شدند که تاحال هم متاسفانه ابن وضعیت برای ملت مومن هزاره درمناطق مختلف افغانستان ادامه دارد.مردم مومن وصلح خواه هزاره درمساجد،تکایا،شفاخانه ها،مکاتب،کورس های آموزشی،مجالس عروسی ها،تجمعات ومسیر عبورومرورعم ازذکور واناث واطفال به شهادت رسانده میشود که بطور واقعی برای مردم مومن ومظلوم هزاره ومطابق قوانین کیفری بین المللی نسل کسی سیستماتیک یا جینوساید است.درنیروی امنیتی وامنیت ملی وارگان های امنیتی دولت افغانستان آدم کشان فاسد بعضی جناح شکست خورده خلق وپرچم، گروپ خاص حزب اسلامی وفاشیستان متعصب و برتری طلبان خودخواه به شکل ماهرانه جاه گرفته اند که دولت کابل قادر به تصفیه این آدم کشان وتروریست ها نیستند طوربکه ازهمین طریق تروریست ها به طوردلخواه وطبق پلان تروریستی خود درپایتخت ودرهرنقطه افغانستان به آدم کشی وجنایات دست میزندوباعث قتل مردم مومن وجنگ زده افغانستان وبه خصوص مردم مظلوم ومحروم هزاره میگردند. الهم الشغل الظالمین بالظالمین.خداوند! ظالمین را توسط ظالمین محو ونابود بساز.
ع.ناصری

>>>   اگر می خواهید که بیشتر تباه نشوید : هرچی فارسی وان است یک صف اوغان یک صف
راه هرکس جدا خودش میداند راهش
کور میداند کاسه اش
لکم دینکم و لی دین

>>>   از فارسی سازی در وزارت حج و اوقاف خبر هیچ نگزاشتید

>>>   به ریحان، برای اینکه انسان جاهل و بی شعور باشد مجبور نیست مربوط این ویا آن قوم باشد. نویسنده مطلب واقعیت را بیان کرده.

>>>   غیر اوغان ها باهم سازش میتوانید باید باهم متحد شوید و از اوغان ها برای همیشه جدا شوید۰ این کشور باید بدو حصه تقسیم شود، اوغان نشین و اتحاد غیر اوغان ها باهم۰ بی عقلی و جهالت اوغان ختم ندارد۰

>>>   یک راه آسان برای زندگی آرام
انتحاری و انفجاری اوغان ها را جدا کنید خودشان می داند بهشت و جنت رفتن شان بقیه اقوام که اهل زندگی هستند یک طرف جدا شوند
این قوم اوغان اصلاح شدنی نیست
خری عیسی گرش به مکه برند چون بیارند هنوز خر باشد

>>>   او مردم هیچ حاجت شف شف نیست راست و پوست کنده شفتالو بگو
ما اوغان نمیخواهیم
مرغ کم گویش کم
اگر تجزیه شود بهتر است حداقل انتحاری که نداریم
بان که اوغانا بین خودشان انتحار کنن و به بهشت بروند
ما از بهشت که اوغان قبول دارن اصلا نخاستیم همو بهشت اوغانی با سرک و پچکش از اوغان باشه
زه له خیره جنت ته

>>>   این مثل روز روشن است که حامد کرزی واشرف غنی وطالبان وحتی ایجاد داعش مصلحتی وگلبدین همه با هم استند ویک هدف را دارند وان پشتونیزم کردن افغانستان وحذف دیگر اقوام است

>>>   امروز دیگر مردم اوقدر هم نادان نماندن که اوغانای جاهل فکر میکنن
کور خواندید که دیگر مردم را به قرن حجر برگردانید و مثل کل ظاهر بی /....تان 40 سال مردم را در تاریکی و نادانی زندانی کردید
قشر روشن و ازادیخواه را زندان و یا اعدام کرید
مردم فارسی وان به حکومت اوغانی دیگر
نه نه نه بگویید
دیگر بس است
از شما غیرت ندارید که نه بگویید
نسل های اینده شما را نفرین میکند


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است