غنی با تشکل ها و مجموعه های موازی
چرا اشرف غنی این همه ادارات موازی و در واقع یک حکومت جدا را در زیر مجموعه ی دفترها و ادارات مربوط به ریاست جمهوری ساخته است و هنوز می سازد؟ 
تاریخ انتشار:   ۱۶:۱۹    ۱۴۰۰/۳/۴ کد خبر: 167205 منبع: پرینت

اشرف غنی در تمام سال‌های ریاست جمهوری اش برای تضعیف دولت و حکومت و نهادهای دولتی و حکومتی که خودش ریاست و رهبری آنرا بدوش دارد، عمل کرده است.
غنی در این سال ها یک دولت و حکومت جدا در اداره و کنترل ارگ ساخته است.

حالا شما به این تشکیل کمیسیون انسجام اقوامش نگاه کنید.
این کمیسیون که به قول شمیم خان کتوازی رییس ارگان های محل با ۵۳۵ عضو بدستور اشرف غنی تشکیل شده است در سه بخش کار می کند:
۱- در بخش صلح که برای صلح مشورت می‌دهد.
۲- تصامیم حکومت و رییس جمهور را بگونه ی درست به مردم می رساند.
۳- منازعات مردم را در ولسوالی ها از طریق جرگه ها حل می کند.

حالا کسی نیست به غنی بگوید که کار مسوولین حکومت های محلی در ولسوالی ها و ولایات چیست که کمیسیون انسجام اقوام وظیفه ی رساندن تصامیم حکومت و رییس جمهور را به مردم بدوش بگیرد؟

شورای ملی یا پارلمان که نمایندگان منتخب مردم هستند، چه می کنند تا رابطه میان مردم و حکومت توسط کمیسیون انسجام اقوام تامین شود؟
اگر کمیسیون انسجام اقوام، منازعات مردم را از طریق جرگه ها حل می کند و برای این منظور تشکیل شده است، تکلیف قانون، نهاد های مجری قانون و عدالت چه می شود؟ وظیفه ی این ها چیست؟

اگر کمیسیون انسجام اقوام وظایف مربوط به کار در مورد صلح و مشورت دهی برای صلح را انجام دهد، وظیفه ی شورای صلح، وزارت دولت در امور صلح و نهادهای مختلف دیگر مدنی و اجتماعی همچون شورای علما و غیره چیست؟
چرا اشرف غنی این همه ادارات موازی و در واقع یک حکومت جدا را در زیر مجموعه ی دفترها و ادارات مربوط به ریاست جمهوری ساخته است و هنوز می سازد؟

محمد اکرام اندیشمند


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
تشکل ها
مجموعه های موازی
نظرات بینندگان:

>>>   غنی تک دیوانه شهر است و جز خود کس نمی بیند.
در لحظه یی که مثل قذافی در ناکجایش تخریش واقع شد تازه سرش خلاص میشود مگر بسیار دیر است و این احمدزی نیز پا۶نند آن احمدزی سر به دار از بی عقلی خواهد شد.

>>>   در جریان 20 سال همه مصروفیت حکومت ها ساختن کمیسیون ها وتشکیل های دروغین مکبارزه با خمواد مخدر وفساد بوده است درحالیکه هرگز قلبا نخواسته اند فسغاد ومخدر نابود گردد اگر واقعا می خواهند پس خود شان که بیشترین سهم را دارند دست از فساد وقاچاق بردارند

>>>   جواب سوال شما در این است که این دیوانه ی زنجیری اصلاً با کار حکومتداری و دولتداری آشنا نیست و محض از راه لاف و گزافه گویی به ارگ راه یافته است. او به امراض متعدد روانی مصاب است و در دنیای خیالی خاص خود زندگی می کند.
شریف شریفی

>>>   دلیل اش این است که افراد زیاد است و چوکی های دولتی کم.
هر وزیری که یا از پارلمان رای نمیگیرد و یا از طرف خود رییس جمهور برطرف میشود.منحیث مشاور رییس جمهور مقرر میشود.
شاید اضافه از صد مشاور داشته باشد.
به همین منوال شاید حدود چهل و یا پنجاه حزب در وزارت مالیه ثبت شده باشد.
دلیل اش آن است که هر کس پیش رییس جمهور رفته و گفته مه یک حزب میسازم،رییس جمهور نیز قبول کرده است.
بنأ در افغانستان ادارات و چوکی های دولتی بخاطر ضرورت ساخته نمیشود،بلکه بخاطر اشخاص ساخته میشود.
به همین منوال در عرصه های غیر دولتی نیز چنین است.
تمام دکان های شهر کابل میتواند جایش را به سوپر مارکیت ها بدهد که بدون فروشنده باشد و مردم داخل شوند و سودای مورد ضرورت خود را بگیرند و توسط موبایل خود قیمت آن را بپردازند.
در یک فابریکه میتواند تمام آهن باب را که در تمام دکانهای آهنگری ساخته میشود،ساخته شود.
در دفاتر و بانک ها میشود از هوش مصنوعی استفاده کرد.
در تلویزیون ها میشود از نطاق های دیجیتالی استفاده شود.
پس هیچ عرصه کاری انسانها نیست که با ماشین و کمپیوتر و هوش مصنوعی جایگزین نشود.
بنأ دنیا در آینده نه چندان دور به پروبلم بیکاری مواجه میشود که ملیارد ها نفر در دنیا بیکار خواهند شد.
به پروبلم ازدیاد نفوس مواجه میشود.به پروبلم افزایش تعداد پیر ها و کمبود جوانان مبتلا خواهد شد.
به همین منوال پروبلم های محیط زیستی و دها پروبلم دیگر.
بالاخره رمانی که کار برای انسان وجود نداشت.خود بخود زاد و ولد کم میشود و نسل بشریت از بین میرود و جایش را روبات ها و هوش مصنوعی میگیرد .
یا این که روبات ها و هوش مصنوعی با ساخت خودشان توسط خودشان به موجودیت خود ادامه خواهند داد و یا هم در عدم موجودیت بشریت،به تولید خود خاتمه میدهند و نسل آنها نیز از بین خواهد رفت و جهان دوباره به طبیعت قبل از موجودیت انسان سپرده خواهد شد.

>>>   داکتر ظهیر سعادت
هموطنان گرامی
عمر حضور امریکا در افغانستان، ۲۰ سـال است، حال آنکه حیات تاریخی - تمدنی - سـیاسیِ ما فراتر از دهه‌ها و سده‌ها و هزاره‌هاست. شایستهٔ مردم و ملتی چو ما نیست که از خبرِ خروج نیروهای امریکایی دستپاچه شویم و روحیهٔ خود را ببازیم.
ما قبل از حضور نیـروهای خارجی و جامعهٔ جهانی، از سهمگین‌ترین شرایط و دشـوارترین آزمون‌ها به‌سلامت عبور کرده‌ایم، حماسـه آفریده‌ایم و به زنده‌گی پُرغرورِ خویش ادامه داده‌ایم.
شایسته اینست که بر پهلوهای مثبت این خبر و تصمیم تمرکز کنیـم:
امریکایی‌ها می‌روند و مـا با غیرت ملی - میهنی‌مان می‌مانیم و می‌ایستیم تا با بسـیج نیروها و منابع خویش سـرزمین‌ِ زخمی‌مان را آرام و آباد سازیم!

>>>   پیری سلمانش را به باغی برد تا سر و ریشش را پیرایش دهد. سلمان چون پیر را تنها دید تیغ سلمانی بر شاهرگش نهاد و گفت: دخترت را به من می‌دهی یا تیغ در شاهرگ فرو برم؟ پیر درنگ کرد اما سوزش تیغ روی شاهرگ سبب شد بگوید دخترم را دادم.
چون کار پیرایش تمام شد، سلمان با خوشحالی رفت. پیر مرید تیزهوشی را خواست و داستان به او گفت. مرید تیزهوش گفت باید به محل حادثه برویم. مرید چون به همان جا رسید گفت این جا را بکاوید! پیر تعجب کرد اما محل را کاویدند. پس از کمی کاویدن خم طلا از زمین نمایان شد. مرید به پیر گفت: این گستاخی از ایستادن سلمان بر همین گنج بوده است!
روزگار زورمندان، حکومتی ها و طالبان ما نیز همین‌گونه است. بر گنجینه‌های از پول تریاک، چپاول و تاراج مردم ایستاده اند و با جرأت تیغ برگلوی مردم می‌نهند.
ای داد و بیداد!
عزیز رفیعی

>>>   اجماع ملی ومشارکت سیاسی تمامی اقوام واحزاب وجریان های سیاسی برای روند صلح پایدار ودایمی درافغانستان جنگزده ضرورت نهایت مبرم وطرح نهایت عالی ، موثر ومفید است.باعملی شدن چنین طرحی میتوان رهبران وسیاست مداران موافق ومخالف راباروحیه حب الوطنی و افغانی بالای یک میز مذاکره جمع نموده وبرای قضایای مهم وسرنوشت ساز افغانستان جنگزده وویران شده تصمیم مفید وصلحجویانه وآتش بس(اوربند) سریع بیگیرند.جنگ خانمانسوز وویران گر بیش ازچهل سال درافغانستان ده ها هزار کشته، صدهاهزار معیوب ومعلول وملیون ها آواره ومهاجر درممالک همسایه ودور بجا گذاشته وهنوز هم متاسفانه این وضعیت مایوسانه ووحشت درافغانستان ادامه دارد.خوشبختانه بیشتر ازیکسال است که زمینه برای حل سیاسی بین نمایندگان مخالف وموافق دولت درخارج ازافغانستان آماده شده است والحمدالله تاحال این نمایندگان مخالف عمده وموافق باهم چندین بار ملاقات نموده ودرباره مسایل گوناگون سیاسی ونظامی افغانستان تبادل افکار نموده اند.سیاست مداران دلسوز وصلحجوی افغانستان ازهرجناح مخالف وموافق واحزاب سیاسی بدون ضیاع وقت وتعلل منفی درپروسه صلح ،به یگ تصمیم نهایی انسانی ودلسوزانه حب الوطنی هرچه سریعتر تصمیم بیگیرند وعملا صلح عادلانه پایدار وامنیت دایمی وآتش بس (اوربند)را بدون درنظرداشت ملحوظات فکری سیاسی ،شرایط منطقوی وبین المللی درافغانستان جنگزده عملی سازند.سیاست مداران دلسوز وصلح جو ووطن دوست مومن(جمهوری،فدرالی و غیره) نگذارند که بیشتر ازین مردم جنگزده افغانستان با انفجار، انتحار، بمب گذاری ها ،ترور ،وحشت ومایوسی شب وروز را سپری نماید.درقرآن کریم خدای جل جلاله فرموده والصلح خیرا.یعنی صلح عمل خیر ونیک است،خدای جل وجلاله در قرآن کریم نیز فرموده:واعتصمو بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا.یعنی همه باهم برای وحدت به ریسمان خداوند دست بیاندازید ونگذاریدکه ازهم متفرق وپراگنده شوید.پس بیاید که برای جلوگیری بیشتر ازخونریزی وکشتار هموطنان افغانستان وبرای تحقق صلح پایدار،امنیت دایمی، تحقق واقعی دیموکراسی وحقوق بشر،مشارکت سیاسی وسیع وهمگانی همه باهم ملت مومن وجنگزده افغانستان را ازانواع پریشانی نظامی وسیاسی وفقر وتنگدستی نجات داده وبرعکس برای رشد وترقی،انکشاف وسرسبزی افغانستان تلاش صادقانه و خستگی ناپذیر نماییم. از ممالک همسایه، ممالک دور وبین المللی نیز استدعا مینماییم که درین زمینه با ملت مومن وسیاست مداران وطن دوست وصلحجوی افغانستان صادقانه تلاش خودرهارا ادامه دهند که انشالله هرچه زودتر ملت مومن وجنگزده افغانستان شاهد صلح عادلانه پایدار،وامنیت سرتاسری وآتش بس (اوربند) داییمی درافغانستان باشد.،محو ونابود باد ماجراجویان ونفاق افگنان درافغانستان، جاوید ومستدام باد همزیستی مسالمت آمیز تمامی اقوام برابر افغانستان.ومن الله التوفیق
عبدالرشید ناصری ازآسترالیا

>>>   اندیشمند!
د روطن ما مردم برای حفض امنیت د رخانه ها سګها نګه میدارد که در صورت ضرورت دزد ورهزن را بجفد و بګزند! این اعضای شورا همه همان ....اند که در زروز مبادا به طالبان خواهند حفید و یا خواد ګزید!

>>>   به جناب جلالتمآب حامد کرزی رییس جمهور اسبق جمهوری اسلامی افغانستان!
جلالتمآبا!
انسان اشرف مخلوقات٬ دارای صفات و ارزش هایی هست که با سرشت خلقت وی عجین شده است:

۱. شرف
۲. عزت و آبرو
۳. احساس عاطفه و ترحم
۵. حیا
۶. ننگ و ناموس
۷. انساندوستی و نوع پروری

اما!
باارزشترین عنصر درین موجود خداوندی گوهری است که آنرا ( وجدان) خوانند؛
این گوهر انسانی تمامی اعمال و کردار انسان و انسانیت را مانند قاضی به دادگاه میکشاند؛ که آنرا محکمه وجدان گویند؛
چنین دادگاه از تمامی دادگاهای مربوط به قوانین مدنی٬ نهاد ها٬ حکومت ها و عوامل مذهب و دین متفاوت است؛
شخص در دادگاه وجدان نیازی به شاهد٬ قاضی٬ مدعی و مدعی علیه٬ وکیل مدافع ندارد؛
فساد٬ ارتشا٬ واسطه و موقف اجتماعی و سیاسی شخص درین دادگاه مطرح نیست؛
دادگاه وجدان به مقایسه تمامی دادگاها آگاهانه تر٬ عادلانه تر٬ اما همزمان سخت گیر تر است؛
دادگاه وجدان از متوسل شدن به تمامی وسایل و اعمال جبر و اکراه و شکنجه از قبیل تیل داغ٬ ناخن کشیدن٬ قین و فانه و سایر شکنجه هایی که در گرفتن اقرار مطنون معمول است مبراست؛

اما!
شکنجه وجدانی از همه شکنجه ها سنگین تر٬ غم انگیز تر٬ قاطعانه تر٬ کشنده تر و انتقام گیر تر است؛
البته این قضاوت وجدان از آنانی انتقام میگیرد که کسان ازین جوهر خداداد بهره ای داشته باشند.
جلالتمآب عالیقدر رییس جمهور محبوب!!!
پرسشی دارم که صادقانه پاسخ دهید؛
آیا خداوند متعال دانا و بینا و آگاه ذره ای ازین گوهر ناب انسانی به نام وجدان را به شمااعطا نموده است یا خیر؟
اگر پاسخ تان منفی است٬ نیازی به ادامه مطلب ندارم.
اما اگر جواب مثبت باشد؛

آرزومندم به پرسش های ذیل به ملت مظلومی که از مدت بیست سال به اینطرف سرنوشت شومش در محور تصامیم و عملکرد های شما میچرخد٬ پاسخ صادقانه ارایه نمایید:
اول: در در فشانی های اخیر تان با مجله شپیگل گفته اید:
««« ادامه جنگ طالبان پس از توافقنامه دوحه با امریکامشروعیت ندارد؛
قدرت های بیرونی طالبان را در برابر جمهوریت استفاده میکند؛
امریکا میگوید پناه گاهایی طالبان در خاک پاکستان است.»»»

جنابعالی!
صادقانه بگویید که آیا شما بعد از گذشت بیست و هفت سال از تشکیل طالبان توسط استخبارات به این موضوع تازه آگاهی پیدا کردید؟
آیا از پناگاها و پایگاهای طالبان که در کویته پایه گذاری شد٬ در آنزمان خبر نداشتید؟
پس وقتی که در دولت استاد ربانی منحیث معاون وزارتخارجه ایفای وظیفه مینمودید٬ وقتی هم فهیم خان مسوول امنیت دولت وفت از ارتباط تان با طالبان آگاهی یافت٬ و بعد از شکنجه شدن از کابل گریختید٬ پس چرا به پاکستان فرار کردید و با طالبان پیوستید؟

زمانی که طالبان به سرقوماندانی نصیرالله بابر و کرنیل امام بالای دولت اسلامی افغانستان حمله کردند٬ و دران وقت پای امریکا در کشور دخیل نبود٬ پس چگونه جنگ طالبان را با دولت اسلامی وقت مشروع دانستید؟

آیا فکر میکنید٬ اشرف غنی در مقایسه با استاد ربانی مسلمانتر تر است؟ که درانوقت جنگ طالبان را با دولت وی مشروع میدانستید٬ اما حالا جنگ طالبان با دولت اشرف غنی رانامشروع میدانید؟

شما چرا طالبان را برادر خواندید و حالا از ایشان ناراضید؟
مگر در فرار و رهایی طالبان از زندان همانند غنی شما دست نداشتید؟
آیا شما نبودید که به وزیر دفاع وقت امریکا( رابرت گیتس) گفتید٬ که قوای ایتلاف شمال به مراتب خطرناکتر از طالبان است؟

اگر درادعای خویش صادق بودید٬ پس چرا از چنین دشمنان( فهیم٬ عبدالله٬ عطانور٬ قانونی٬ بسم الله٬ اسماعیل خان....) به یکبارگی نبریدید؟ شما که قشون تا به دندان مسلح قوای ایتلاف ناتو و امریکارا با خود داشتید٬ و بیمی از کودتا هم وجود نداشت؛

تجربه پس زدن قدرت لایزال وزیر دفاع فهیم خان (مارشال شما) را هم با خود داشتید و دیدید که از ایتلاف شمال چیزی ساخته نیست و آب از آب تکان نمیخورد؟
چرا هنوز هم معامله گرانی چون قانونی و عطا و اسماعیل و بسم الله در عقب شما روان هستند؟
مگر غیر از این است که در گذشته با چال و نیرنگ و فریب ایشانرا همانند لنگ حمام استفاده کردید٬ و هنوز هم میخواهید این معامله گران بار ثقیل شمارا به پشت ببرند؟

شما یگانه فردی هستید که کشور را به چنین ماتمکده ای مبدل ساختید؛
شما یگانه عامل تمامی بدبختی های بیست سال گذشته درین مرز وبوم هستید؛
شما مکارتر و فریبنده تر از تمامی جانیان تاریخی این کشور هستید؛
شما مسبب تمامی کشتارها٬انفجارها٬ انتحارها٬ ویرانی٬ مکتب سوزی ها٬ کشتار نوزادان٬ زنان و مردان٬ اطفال و نوجوانان در مکاتب٬ مدارس٬ باشگاه ها٬ دانشگاها٬ قول اردوها٬ شفاخانه ها٬ مساجد٬ تکایا و زایشگاها هستید؛

شما باعث قتل بیش از صدهزار جوانان قوای امنیتی و داغدار ساختن مادران و پدران٬ بیوه ساختن زنان و یتیم و بی سرپرست ساختن اطفال ایشان هستید؟
این شما( حامد کرزی-اشرف غنی احمدزی) بودید٬ که در جریان بیست سال قدرت لایزال تان٬ شاید اضافه تر از نیم ملیون انسان این سرزمین علاوه بر جوانان قوای امنیتی کشته شده باشند؛
شما زمینه ساز وطنفروشی ها٬ جاسوس پروری ها٬ تفرقه افگنی ها میان اقوام و مردمان شریف کشور هستید؛
شما بودید که زمینه ی نسل کشی هزاران تن از زن و مرد و حتی نوزادان هزاره را در حملات انتحاری بیش از پنجاه بار فراهم ساختید؛
شما به هیچ قوم و قبیله از تاجیک تا هزاره و از اوزبیک تا پشتون رحم نکردید٬ حتی به برادران طالب تان؛
شما با همکاری شیادانی به نام های خلیلزاد و اشرف غنی در همکاری با استخبارات بیگانه٬ این ماتم ملی را وسیله شده و زمینه کشتار بیگناهان را برای برادران تان فراهم ساختید؛

ممکن است شمار کشته شدگان برادران طالب تان نیز کمتر از کشته شدگان هموطنان بیگناه ما نباشد. این شما بودید که جوانان متخاصم را از هر دو جانب به کشتار گاها سوق دادید؛
این شما بودید که شیپور چور کردن تمامی سرمایه های ملی ( زمین های شخصی٬ دولتی٬ تصدی ها٬ فابریکه های تولیدی٬ منابع زیر زمینی٬ معادن٬ جنگلات) را نواختید؛
هکذا مساعدت های خارجی چه در بخش بازسازی و یا هم بخش نظامی کشورهای عضو ناتو٬ هند٬ جاپان٬ آسترالیا و امریکا؛
مصارف دیگر کشورها به جایش٬ تنها امریکا به اساس ارقام خویش ادعا دارد که ۱۳۵ ملیارد دالر در بخش بازسازی و ۱۵۰۰ ملیارد دالر در بخش نظامی درین کششور در بیست سال به مصرف رسانیده است؛
شما از مورچه های کم جان وطنی اژدها ها ساختید٬ در کمتر کشوری در چهان آنهم جهان سومی غولان مافیایی چنین رشد بی سابقه داشته اند؛

برادران تان از پول مافیای زمین خوری ( آنهم نه یک جریب و ده جریب بل چهل هزار جریب عینو مینه)٬ قاچاق مواد مخدر٬ دزدی صدها ملیون دالر کابل بانک با کشتن بانی بانک برای گم کردن ردپای اسناد٬ ملیاردر شدند و؛

فاروق وردک با ارایه مکتب های خیالی و معلمان خیالی باانگیزه دادن جناب تان (بیا جوروو٬ بیا جوروو) نهصد ملیون دالر از بودجه معارف و دهها ملیون دالر از نشست های قبیلوی به نام لویه جرگه ها و جرگه های اقوام٬ آنهم در زیر سایه هما پایه شما و غنی احمدزی مانند شیر مادر قورت کرد٬ که چنین دزدی ها تنها در داستان های تخیلی هالیوودی میگنجد تا مغز یک افغان عادی؛

راستی آن ده هزار دالر اصلی حساب تان در بانک جرمنی درینمدت٬ آیا سودی هم داشته است؟ و یا اینکه همه دارایی موجود ملیاردی تان از فروش جواهرات شخصی مادر میرویس جان ( غیرت افغانی اجازه نمیدهد تا اسم خانم محترم تان را تذکر دهم) بدست آمده است؟

جلالتمابا!
شیک پوش ترین رییس جمهور جهان ( که
چپن ابریشمین و کلاه قره قلی تان خلاف شریعت برادران طالبی تان است)؛

آیا گاهی وقتی برادران تان اطفال نوزاد و نازاد را در زهدان مادران هزاره به گلوله می بستند و برادران دیگر تان به خاطر رضای خدا و تطبیق شریعت اسلامی توته های گوشت دختران مکتب سیدالشهدا را به هوا پاشان میکردند و نعره الله اکبر سر میدادند؛

به خیال تان گاهی هم خطور میکرد٬ که اگر خداناخواسته در میان قربانیان این کشتارگاه فرزندان هزاره٬ میرویس جان شما نیز میبود٬ شماو مادر میرویس جان چه خاکی را به سر میکردید؟
باور کنید٬ هیچگاهی منحیث یک انسان چنین آرزویی را حتی در خواب وحشت زا هم تصورش را ندارم٬ تا خدای ناخواسته پسر محبوب شما بینی اش خون شود؛

چون من هم پدر هستم و داغ فرزند را در دل مادران و پدران لمس میتوانم٬ اما آیا گاهی فکر کرده اید که پدران و مادران شکریه٬ فرخنده و عالیه و سکینه و فاطمه و زهرا و صدها دختران جوان نامراد هم مانند شما فرزندان دلبند را دوست میداشته اند؟
شما را به هر آنچه نزد تان عزیز هست و مقدس؛ سوگند میدهم و میپرسم که چرا دست از سر کل این ملت نمیبردارید؟

و این شیادی را تا چه زمانی ادامه میدهید؟
به طور یقین حتی هتلر و ستالین و چنگیز و پال پات هم از جنایات خویش در آخرین روزهای عمر ننگین نادم شده باشند؛
اما تا جاییکه به ملاحظه میرسد٬ شما نه تنها که نادم نیستید٬ بل علاقه بی پایانی به تداوم این جنایات را دارید؛
برمیگردم به همان پرسش اولی!
اگر شما بهره ای از آن ارزش والای انسانی به نام وجدان را دارید؛
سر به گریبان نمایید و قضاوت را بگذارید به این گوهر اصیل انسانی!!!

معروف اچکزی

>>>   مگر این ....کوچی احمق لاف نزده بود که دستگاه ها و اداره های موازی را از بین میبرد؟؟؟

>>>   او لوده، تبصره تو نسبت به اصل ملطب هم طولانی تر است۰
مفت که به این ها غول نگفته اند۰

>>>   چـرا رئیس صاجب جمهورباوجود اینکه از سیاست های حکومت پاکستان شکایت دارد اما خودش عین سیاست هارا دنبال میکند
مثلا پاکستان همیشه با افغانستان توافقاتی را امضا میکند اما یک جزاش را هم عملی نمیکند !
همینطور رئیس صاحب جمهور با هرجناح سیاسی وبا هر رهبر سیباسی یک توافق نامه امضا میکند اما هرگز آنرا اجرا نمیکند توافق با جنرال دوستم در زمان معاونیت اول توافق با جناح عبدالله عبدالله درانتخابات ومیانجیگری جان کری توافق با گل بی دین ودیگران ،هیچکدامش عملی نشد ومنبعد هم اکگر با شکسی قول وقراری بدهد هرگز به آن پابند نیست،
آیا این گونه ساست را رئیس جمهورما از پاکستانی ها آموخته اند؟؟

>>>   نجابت کابلی :
به نظر من مادرعصر حاضر جهان کنونی دو اسرائیل داریم نه یکی ،
اسرائیل اول را که درحدود دوصد وهفتاد سال پیش ، انگلیس خبیث در قلب آسیا خراسان بزرگ کشوری بنام افغانستان بوجود آورد ،
واسرئیل دوم را درحدود هفتادسال پیش درسرزمین مقدس وقبله اول مسلمانان بوجود آورد ،

وقتی به تاریخ نظری اندازیم ؛ تشکیل هردو اسرئیل به روش یکسان ، از طریق فریب غدعه ونیرنگ وآهسته آهسته ، از طریق زور وغصب زمینهای مردم بومی وساکنین اصلی ،با قتل وغارت وترور وایجاد وحشت وآواره کردن مردم

ودرآخر ادعای مالکیت این سرزمینها ؛
برا دران پشتون ما باید بدانند که شما این سرزمین را غصب کرده اید وخود شما هم می دانید که از هندوستان وپاکستان فعلی از آن طرف کوههای سلیمان آمدید
وبا کمک انگلیس خبیث تنها از مردم هزاره شصت ودو فیصد :/62 را قتل عام کردید وچه جنایتهای بر سر دیگر اقوام وساکنین اصلی مثل تاجیکها وازبیکها وپشه ای ها وایماغها وبلوچها و..
مرتکب نشده اید ؟؟

شما درطول تاریخ تشکیل کشوری بنام افغانسستان ، غیر ازقتل وغارت وجنایت
ومزدوری ونوکری انگلیس وامریکا چه کاری کردید ،؟/

امروز هرجنایتی که در کشور عزیز ما واقع می شود ، بدست شماست ؛
امروز حلقاتی در امنیت ملی غنوی با همکاری و بصورت متحدانه طالبان وداعش ،
درحال قتل وکشتار وجنایت وتخریب زیربناهای کشور وآواره کردن مردم مظلوم هستند ،

این نه تهمت است ونه حدس وگمان ، کشورهای مستقل جهان این موضوع را تائید می کند ؛
خواهش من شما برادران پشتون این استکه جلو این جنایتکاران را خود تان بگیرید ، وحد اقل این جنایتها را به نام اسلام وجهاد انجام ندهد ، که بدنام کردن اسلام واقدامات ضد اسلامی بر جنایتها وخیانتهای شما افزوده می شود
اگر به خدا (ج)واسلام وقران ورسولخد ا صل الله وروز قیامت ایمان ندارید

حد اقل به وجدان خودها پاسخگو باشید
نجابت کابلی

>>>   به برادرم اچکزی
نه کرزی ، نه غنی و نه هم حواریون و دنباله روان شان هیچکدام وجدان ندارند ، اگر وجدان میبود تا حال از شرم آب شده بودند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است