عطا بازهم به خطا رفته است
وطنداران تاجیک یکبار بدنیست که شخصیت، تفکر و دانش نور را با پدرام مقایسه کنند و بعد تصمیم بگیرند که کدام یکی از آنها در کشور قومی افغانستان بهتر از داعیه تاجیک ها نمایندگی کرده می تواند 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۳۶    ۱۴۰۰/۳/۸ کد خبر: 167234 منبع: پرینت

عطا محمد نور زیر نام جمعیت اسلامی و از آدرس خود تا توانسته است به آقایان مارشال دوستم، احمد مسعود و لطیف پدرام کج دهنی کرده است.
در اعلامیه عطا سراسر خطا و اشتباه دیده می شود و عمق بیسوادی و ناآگاهی نامبرده را آشکارا می کند.
موصوف پرچم ترکستان را پرچم پان‌ترکیسم و پرچم جمعیت اسلامی را پرچم افغانستان شمول می داند در حال که بالای احمد مسعود و لطیف پدرام به خاطر حمایت از همین پرچم حمله می کند و آنها را متهم به فاشیسم تاجیکی می کند و بازهم راه نجات افغانستان را در نظام صدارتی می بیند که تقسیم قدرت میان پشتونها و تاجیک ها نهادینه سازی شود، هزاره ها و اوزبیک ها به حاشیه رانده شوند در اینجا که خود در چهره فاشیسم ظهور می کند نظام فاشیسم را بر فدرالیسم ترجیح می دهد.

برداشت عطا از نظام فدرالی بسیار کودکانه و ناشی از بیسوادی مطلق نامبرده از نظام های فدرالی در جهان است، عطا مگر در آمریکا، کانادا، جرمنی، هندوستان و دیگر کشورهای فدرالی سفر نکرده است که نظام فدرالی را تقسیم بر اساس قومیت و زبان میداند در آمریکا هیچ ایالتی به اساس تقسیم قومی و زبانی وجود ندارد اما نظام فدرالی دارد و در آلمان هم قضیه چنین است.

در نظام های فدرالی البته از هویت ، زبان و فرهنگ همه شهروندان به صورت مساویانه حمایت می گردد، در نظام فدرالی در افغانستان کسی در پی حذف هویت های افغان، تاجیک، هزاره، اوزبیک و دیگر هویت ها و زبان ها نمی باشد بلکه همه در پی رشد هویت ها، زبانها و فرهنگ ها به جای حذف آنها می باشد، گذشته از همه آقای نور نمی داند که سیستم فدرالی میتواند به اساس جغرافیا ایجاد گردد و در آن جغرافیا میتواند اقوام مختلف با هویت ها و زبان های مختلف در تفاهم با یکدیگر به اساس حقوق شهروندی زندگی کنند.

آقای نور آن قدر در لجن زار عقده و بدبینی فرو می رود که از یک جانب خود می‌گوید که والی ها باید انتخابی باشد و از جانب دیگر صدای برحق و عادلانه مردم فاریاب را که همان انتخابی بودن والی است به پان‌ترکیسم نسبت می دهد.
این وطنداران تاجیک یکبار بدنیست که شخصیت، تفکر و دانش نور را با پدرام مقایسه کنند و بعد تصمیم بگیرند که کدام یکی از آنها در کشور قومی افغانستان بهتر از داعیه تاجیک ها نمایندگی کرده می تواند.
آقای پدرام میخواهد نه تاجیک ها زیر ظلم و سیطره دیگران باشد و نه دیگران زیر ظلم و سیطره تاجیکان باشند بلکه همه باید مساویانه در سرنوشت کشور سهیم باشند.

حسن علی عدالت


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
عطا
تاجیک
نظرات بینندگان:

>>>   عطااصلاازقوم عرب است تاجیک نیست به دروغ خودراتاجیک جازده است

>>>   عطا را قوم های پنجشیر خراب کردن خودشان هم وزیر هم معاوین و هم همکاره در منطقه ولی عطا را توسط قانونی گپ دادن

>>>   آقای حسن علی خان عدالت!
قبل از همه این نوشته نه در دفاع از عطامحمد نور است، نه علیه لطیف پدرام و نه در تخریب دوستم، اینها کسانی اند که تاریخ در مورد هر یک شان قضاوت خود را خواهد داشت اما در مورد نوشته شما:
بفکرم فهم شما هم از سه شخصی که نامبرده اید خیلی ضعیف است یا اینکه جانبدارانه است، این هر سه شخص کدام کارنامۀ خوبی در تاریخ زندگی شان ندارند، یکی عطامحمدنور، او با اختصار کلام اشرار است! دومی عبدالرشید دوستم، او کسی است که برای اولینبار در افغانستان شعار "سرش از من و مال اش از تو" را در افغانستان عملی ساخت و در قصاوت و بیرحمی پشت اجداد چنگیز را به عقب بست و این سومی عبدالطیف پدرام، این نه پشت دارد و نه روی! یک آدم مبهم و فرصت طلبی که همیشه با اندیشۀ خودش هم با تمسخر برخورد میکند، فدرالی طلبی اش هم پوشالی و مزحک است.
در ضمن شما در مورد فدرالی هم چیزی را نداسته اید و این از ارائۀ مثالهای تان ثابت است. جان برادر! در کشورهاییکه شما نام برده اید که فدرالی اند، فراموش نموده اید که این کشور های فدرال دارای یک حکومت قوی مرکزی اند که سیستم فدرال را بوجود آورده و بر آن کنترول دارند، افغانستان نمیتواند بدون داشتن یک دولت قوی مرکزی صاحب ادارۀ فدرال گردد. بستر فدرال در افغانستان گسترده نشده، مردم فدرال را معادل تجزیه میدانند و در نبود دولت قوی مرکزی فدرال در واقع همین معنی را میدهد، لطیف پدرام تحت شعار فدرال اهداف دیگری را دنبال میکند، او یک دروغگو و متعصب است.
تاجیک هنوز در افغانستان منسجم نشده و شما رهبریت تاجیک را نشخوار میکنید، عطا نور و پدرام در نهایت رهبر همان گروهای مربوط خود اند که در حال حاضر حیثیت NGOs را دارند نه بیش از این، منابع تمویل کنندۀ شان هم معلومدار اند و اهراف شان نیز معین. پس اگر قلمفرسایی میکنید، لطفاً سناریوی نوشتۀ تاد را کمی مدلل و عقلانی بسازید، خاینین را الگو نسازید که ملت از این گونه الگوها بجان آمده است.

میهن زرغون

>>>   نظر دهنده اول راست میگوید:
هنگامی که سیزده صد سال پیش شاه دو شمشیره ولی(لیث این قیس)به دولت کابل شاهان که رهبران آن زنبیلک شاه و زنبورک شاه بودند و هندو بودند ،حمله کرد،بعضی از دختران هندوی کابل شاهان اسیر او شده بودند.
با یکی ازین دختر ها همخوابه شده بود و از آن اجداد عطا محمد نور پیدا شد.
خود لیث ابن قیس در منطقه شاه دوشمشیره که با دوشمشیر در دوست جنگ میکرد،شهید شد.
آن دختر هندو بعداً به بلخ رفت و در همانجا مسلمان شد و مسکن گزین شد و اجداد عطا محمد نور از آنها پیدا شدند.
قواره عطا محمد نور نیز یک اندازه به عرب ها و یک اندازه به زنبیلک شاه و رنبورک شاه میماند.
چون خودش از نسل رنبورک شاه است،از همین خاطر داکتر عبدالله را مار آستین میگوید.زیرا فکر میکنم که داکتر عبدالله نیز از نسل مداری ها و مارگیر های هندوستان است .

>>>   تمام انسان های جهان یک قوم است
اینگونه فدرالی را هیچکس قبول ندارد که جناب ایشان چیغ میزند که من افغان نیستم ، خراسانی استم ، سرود ملی وبیرق افغانستان را نمی پذیرم وفدرالی میخواهد دیده میشود که به قبول نکردن افغانیت ظرفیت کسیکه شما آنرا با ظرفیت خطاب میکنید به مراتب ازآن دیگرش پائینتراست

>>>   عطایک چلو و جوګی است

>>>   این خطا کار بازهم خطا کرد
پوسته فروش های شمالی چی میگویند>>

>>>   هنوز از بیخردانی که از چنین انسان هرزه و شعبده باز و فاقد دانش و ارزش های انسانی٬ پیروی و دفاع میکنند٬ یا اینکه مانند وی هرزه اند و بی شخصیت؛
یا به خاطر پول های دزدی اش که چیزی شاید نصیب ایشان نگردد؛
یا هم از تمامی ارزش های والای انسانی تهی.

چگونه میتوان یک انسان نیمه باسواد را که صنف دوازدهم سطح دانش وقت را تمام نکرده و چند روزی در جبهه ای ذبیح الله شهید نقش ورزشکار را بازی میکرد و به مجاهدین شیوه ورزش را میآموخت٬ لقب استاد را کمایی کرد؛

با دانشمندان و خردورزانی چون دوکتور پدرام که در فلسفه اجتماعی و دانش دینی از محدود کسانی در منطقه و جهان اسلام به شمار میآید٬ مقایسه کرد؟
این خود یک جفاست به خرد و دانش انسانی٬
چه رسد به معامله گری٬ تاجییک فروشی٬ زبونی و تمامی جنایات و قلدوری جناب نور که روزی در مورد٬ ولو که ارزش سیاه کردن کاغذ را ندارد٬ خواهم نوشت.

امجد خراسانی

>>>   بحث قوم گرایی باید کناری رفته شود و سیستم فدرالی بر اساس جغرافیایی با در نظر گرفتن شرایط و الزامات آن ایجاد شده تا ما راست آید.عبدالله از ایران

>>>   تاجیک و انصاف با ازبیک و ترکمن و ایماق! معلوم است!

>>>   عطا محمد نور از نگاه شخصیتی یک حقه باز است .
لبیب آشنا

>>>   اولاً همه میدانندکه عطا نور از قوم تاجیک نیست، بعداینکه ایشان کاملاً بیسواواست، بغير ازخواندن ونوشتن از سواد ابتدیی محروم است،بنابراين نباید از ایشان گله داشت،مقایسه ايشان با آقای پدرام توهين کردن به پدرام است.
و.د

>>>   نمیدانم چرا وقتی که برادران پشتون کلمه آزادی، حقوق ملیت ها،برادری برابری و خصوصاً فدرالیسم را میشنو ند آتش میگیرند،وروان شان شکنجه میشو د، حتا تحصیل کردهایشان.
و.د

>>>   عطا محمد با موضع گیریهای ناشیانه خود را رسوا نمود و پشتیبانی مردم غیور و آگاه تاجیک را از دست داده است. او با اینکه ملک و اموال بی حساب دارد اما در عین حال باز هم به دنبال پول و مکنت مالی است.

>>>   لطفاً یا معامله گر پوفوووک و فاسد را با داکتر پدرام شجاع و راسخ مقایسه نکنید، او کجا و این کجا.

>>>   اصلاعطامحمد نورازسیاست چیزی نمیداند واگربداند سیاست ملی وثابت نداردکه چنین سیاستی به دردیک کش نمی خورد.

>>>   عطا و محقیق هردو به ترخ روز موضع گیری دارند و ابراز نظر می نمایند این هردو آنچنان خود ها را خفت و خوار ساخته است که اندازه ندارد . محقیق منحیث ریس یک حزب سیاسی به صفت مشاور بی ادرس غنی در امور امنیتی و سیاسی ؟؟
نام مشاوریت این اقا را بیبینید افسوس که شرم و حیای وجود ندارد!
عطا درین چند سال چه موضع گیری های نبود که نکرد خود را برای کسب چوکی و مقام وسیله انشعاب حزب جمعیت نمود و با این عمل خود ، خود را به پیشقیل وزن کرد.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است