عقابان هندوکش در پنجه خونین اشغالگران
اسپ سوارانِ اشغالگر اروپایی به رهبری امریکا، در یک شگرد پلانِ فتنه سیاسی حفظ منافغ در جنوب آسیا، پس از بیست سال بحران سازی و جنگ های نیابتی تحمیلی، به سوی اقیاتوس اطلس فرار می کنند 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۳۰    ۱۴۰۰/۴/۹ کد خبر: 167526 منبع: پرینت

اسپ سوارانِ اشغالگر اروپایی به رهبری امریکا، در یک شگرد پلانِ فتنه سیاسی حفظ منافغ در جنوب آسیا، پس از بیست سال بحران سازی ها در گذرگاه قربانیان چهل و سه سال و به ویژه، بیست سال اخیر جنگ های نیابتی تحیمیلی، هم اکنون در اوضاع و احوال و شرایط گردباد خون و آتش و شئون سرتاسری خلای تعادل قدرت سیاسی به سوی اقیاتوس اطلس فرار می کنند که مفرزه های بیرون مرزی آی اس آی {طالبان شبکه حقانی و لشکرهای اسلامیست های سلفی نمایان تکفیری} و همچنان مفرزه های طالبان تحت پوشش سیاه قدس شاخه بیرون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در پوشش لشکرها افغانستان را در موج جدید حملات سرتاسری اشغال کرده اند.

در واقعیت، با فرار اشغالگران بین المللی پس از بیست سال گروگان گرفتن وایستگی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی و استخباراتی و بحران سازی و استثمار و استعنار و استحمار فرهنگی اخته سازی روان کشور و مردم مان در پوشش حکومت های دست نشانده عروسک خیمه شب بازی کرزی انتخاب شرکت غول نفتی یونیکال الیگارشی راکفلرها، پدر احیای دوباره طالبانّ آی اس آی در شمال شرق و شمال غرب و حوزه های حنوب غرب و شرق و جنوب هندوکش در پنجه خونین اشعالگران و جمهوریت مافیایی خانودادگی ارگ سلام خانه و اشرافیت نو به دوران رسیده گنج قارون های سران احزاب سیاسی جزایر قدرت معامله گران روی سیاه پیچیده در انبوهی فسادها در روکش سیاسی دموکراسی اهدایی و بازار اقتصاد مافیا دلالی کمپرادوری رنگ آمیزی شده به تولیدات صنعتی بدون زیر ساخت های صتعت ثقیله و پلان اقتصاد ملی، از هندوکش، میدان برای اسپ سواران اشغالگران منطقه ای و به ویژه، دوهمسایه ی هم مرز در به دیوار بلای جان ما مردم در دام افتاده در میدان بزکشی گرد و غبار و آتش و خون و اشک و آه حزن مادران داغدار ماتمکده چهل و سه سال گریه و ماتم عزا کربلای حسینی{ع}، ایران و پاکستان خالی در خلای تعادل قدرت تعادل سیاسی و نظامی شد که در یک رشته علمیات های برق آسا پلان منظم در روکش طالبان در همدستی با نیروهای سایه در ارتش و امنیت ملی و پولیس و سلام خانه در ظرف دوماه اول خروج، بیش از 78 شهرستان/ولسوالی بطور دراماتیک و بیشتر در شمال و حوزه های حنوب غرب بدشت مفرزه های تحت پوشش اشعالگران دوهمسایه دشمنان تاریخی مردم افغانستان درآمده که هم اکنون اشغالگران در بخش بزرگ هندوکش نیروسازی کرده اند که با خیزش عقابان بلند پروازان هندوکش علیه اشغالگران همراه است که ترس بزرگ را هم در دل اشغالگران منطقه ای و هم در دل اشغالگران بین المللی فراری فتنه های سیاسی پاسداران اصلی تروریست ها و هم در دل ارگ سلام خانه پدر تعصب قومی خاینین خایفان و تیم کرزی خاین ملی مختلس حامی مافیایی راه شتران و دزدان کابل بانک و دزدان غضب املاک و زمین های دولتی پدر احیای طالبان و همچنان ترس را در دل فاشیست های اسماعل یون، کمالی و جنرال طاقت فرزند ناخلف فاشیست محمدگل موهمند روح نفرین شده شیطانی قاتل مردم تاجیک شمالی و کوهستانات و شمال و صفحات مرکزی خلق کرده است که این فواحش سیاسی جواسیس صهونیسنیزم بین المللی رستاخیر جنبش های مقاومت ملی خود انگیخه غرور آسای عقابان هندوکش بلندپروازان راه قله آزادی اقوام تاجیک و هزاره و اوزبیک و ترکمن و ایماق و... تحت ستم در دم تیغ دوسره لشکرهای اشغالگران تکفیری را «سقوی لنده غران» می نامند تا نشانه شود لعن ابدی تاریخ و مردم و آزادگان بر ابلیس مردم رویان عظمت طلبان قومی بیمار روانیان الشیاطین الرجیم،که با خیزش قیام مردم پشتون آزادمنش ضدپاکستان و ایران و امریکا و طالبان دست پخت انگلستان دهه 90 قرن بیستم، نه تنها توطئه اشغالگران منطقه ای در جنگانیدن پشتون ها علیه اقوام غیرپشتون در شمال و شرق و جنوب غرب و جنوب و شرق کشورمان خنثی شد بلکه روی فاشسیت های فواحش سیاسی مافیای پارلمان و داخل ارگان های قدرت سیاسی زیر شال غنی و کلاه و چپن مداری سیاه ذغال شد. به قول مردم قدیم کابل که: زمستان تیر شد و روی سیاهی به ذغال ماند.

هم اکنون تهران و اسلام آباد در قسمی سازش و تاردوانی حفظ منافع جیواکانومیک-ژیوپلیتیک-استراتژیک در حغرافیای سیاسی منطقه در فصل جدید بحران سازی سبوتاژ تخریب صلح و آرامش در وطن ما، لشکرهای تروریستان عصر حجر را همزمان در 32 ولایت در 78 شهرستان در شمال و حوزه جنوب غرب و شرق به گردش آورده اند تا گلم «جمهوریت» و آزادی خواهی و استقلال سیاسی و حق تعیین سرنوشت سیاسی مردم خراسان-افغانستان به دست خودشان را جمع کنند و بگویند تفریح ماه عسل دموکراسی اهدایی بینی بریده بیست سال انواع فسادها تمام شده وقت هموار شدن دسترخوان حکومت وحشت و مرگ دیکتاتوری جاهلان مدارس فقه استنجا و دست بُری و گردن بُری و دست و پای بُری از چپ به راست و از راست به چپ رسم بربریت اعراب 1400 سال پیش فرهنگ و عرف بادیه نشنیان ظلمات شرک اجدادی قوانین جزایی عرفی عصر قبیله سالاری مردسالارانه اشداً ضد اخلاق بشر امروز و ارزش های بشری و ارزش های اخلاق دینی در سرچشمه اصیل سنت دین فقه قرآنی لِیَتَفهَ فِی الدین فرا رسیده-یعنی رسم شب پرستی فضل جدید اشغالگری در روکش طالبان و فاطمیون و القاعده و التحریر و الجهش و الجگنو داستان دهه های 80 و 90 قرن بیستم، که در دهه 90، پاکستان افغانستان را در روکش فساد پیشگان مدارس لواط و بچه بازی با شعار سیاسی عوام فریبانه «نابود دی وی دوی جنایتکاران» در 24 دسامبر 1994، به قوماندانی امام کرنیل از افسران ارشد آی اس آی اشغال و ملا محمدعمر آخوند را در آن وحشت شب های تاریک خون و اشک و ترس و هراس عمومی در قندهار به حیث امیرالمومنین نصب کردند که رویش را امت مسلمان که چی حتی طالبان {به جز ملایان بلند رتبه که همه یا لنگ، یا یک دست قطع شده و یا از یک چشم نابینا گردیده} هم روی ملا کور را ندیده بودند و تنها پیراهن و شال ملای مخفی آی اس آی را بر سر ریسمان طناب هموار و طالبان مدارس خشونت و شرک دوکتاب بدست گرفتگان دور آن زیارت جامه ولی الله می کردند و امریکا و انگلیس و شباطین اروپایی چَم چَک و کف می زدند و از جنایکاران بی سوادان جاهلان نسبت به علم و دانش و محموعه معارف دینی و عرفانی و تاریخ فرهنگ ها و ادیان و هنر و منکران آزادی و حقوق بشر و حق مساوی زن و مرد بنام «فرشتگان صلح» یاد می کردند.

حملات دو اشعالگر که هردو تطهیر طالبان می کنند و لشکرها را در سقوط شهرستان ها در همدستی با خاینان ملی براه انداخته اند فصل جدید بازی های پیچیده خونین و فرسایشی تباه کننده را در هندوکش تسخیر ناپذیر گشوده که آخرین میخ را بر تابوت صلح افغانستان در قطار نارسیده به استانبول و دوحه زده و بکلی فانحه صلح و مذاکرات بین الافغانی داستان را خوانده است.

این طور به نظرمی رسدکه پاکستان و ایران که بخش گروه های طالبان مخالف شورای کویته را تخت پوشش قرار داده در خانه به آتش کشیده شد ما برای پبشیرد مقاصد فلسفه سیاسی یعنی چیرگی بر جمهوریت و برقراری امارت و کوتاه ساختن دست هندوستان و عربستان و قطر و امارات از داخل صحنه کشمکش های جنوب آسیا چیزی که اسلام آباد و تهران در این بازی در پی آن هستند تا دست هندوستان را که هم در پروژه آبی دولت افغانستان نقش کلیدی بازی می کند که دولت غنی حقابه ایران را متوقف ساخته و دولت روحانی را «دزدآب» نامید و پارلمان را در جان سران ایران در رنج بی آبی به صحنه نیرد سیاسی آورد و هم در عقب ملی گرایان بلوچستان بزرگ که پاکستان و ایران را همزمان تهدید می کند از زمین جغرافیای غرب و جنوب و شرق افغانستان کوتاه سازند و نفوذ عربستان و قطر و امارات متحده بالای طالبان را مهار سازند که این وجه مشترک اسلام آباد و تهران را در برابر دولت کابل و مخالفان همصدا و همرزم به میدان فصل جدید بازی ها آورده است.

اینطور بنظر می رسد که صلح برباد شده، کبوتر سپید صلح را سربریده اند. پاکستان در پی سلطه و چیرگی است. ایران نیز در پی چیرگی است. پاکستان از خیر القاعده گذشت و عربستان سعودی را نیز دَور زده و بسوی ایران میلان قمار سیاسی زده تا تهران را در زمین افغانستان علیه هند با خود متحد منطقه ای کند چیزی که چین شریک و بانکدار ایران و حامی بین المللی جمهوری اسلامی که اخیرا با دولت روحانی قرارداد 25 ساله نفتی و گازی امضا کرده و امتیاز بندر چاه بهار را نیز با بیرون راندن هند در منطقه بدست آورده نیز مهر تصدیق بر آن می زند.

اخیراً آقای محترم ایوبی از برادران آزادمنش و وطن دوست ضدپاکستان و ضدطالبان و ضدکرزی و ضدغنی، نماینده پیشین پارلمان از مردم شهر قندهار در گفتگو با سایت خبری در کابل دست به افشا گری مهمی زده است که پرده از 14 توطئه و دسیسه جنرال های پنجابی علیه مردم و دولت افغانستان پرده برداشت که مهمترین و اصلی ترین نکته های امتیازخواهی های جنرال قمر باجوا رییس ستاد ارتش پاکستان در دیدار با غنی را در اینجا در زیر نقل می کنیم:

1 ارتش افغانستان نباید بیش از یکصدهزار نفر باشد. در تشکیل آن به اقوام غیرپشتون یعنی تاجیک، هزاره، اوزبیک و ترکمن و ایماق و... جمعاً 25 درصد حق و سهمیه و استحقاق منظور است.
2 افسران ارنش و پولیس افغانستان باید بوسیله افسران نظامی پاکستان آموزش داده شوند.
3 دولت افغانستان باید پروژه های عمراتی و اقتصادی هندوستان را در شرق ننگرهار گرفته تا جنوب و حوزه حنوب غرب تا فراه، قندهار، هرات، هلمند، غزنی را متوقف و هندوستان را از این مناطق بیرون کند.
4 دولت افغانستان باید جهاد مردم مسلمان کشمیر علیه هندوستان را به رسمیت بشناسد.
5 افغانستان باید با پاکستان در مقابل بلوچ ها بجنگد.
6 دولت افغانستان باید خط دیورند را به رسمیت بشناسد.
7 دولت افغانستان نمی تواند سلاح های ثقیله خطرناک که امنیت پاکستان را تهدید نماید از سایر کشورها خریداری کند.
8 دولت افغانستان ملا فضل الله و سایر رهبران طالبان پاکستان را تسلیم اسلام آباد کند و تمام پایگاه ها و مخفیگاه های طالبان پاکستان را ویران و اجازه ندهد که از آنکشور پاکستان تهدید شود.

پاکستان با این ستم نامه ملی آمرانه زورمندانه فرماندهی حق تعیین سرنوشت سیاسی افغانستان به دولت افغانستان چه باید بکند و چه باید نکند؟ با کی دوستی و باکی دشمنی کند؟ در روز روشن در پی چپاول آزادی و استقلال سیاسی و حق حاکمیت مردم افغانستان در تعیین سرنوشت سیاسی و هویت تاریخی ملی و فرهنگی و دینی است تا با زبون سازی و برده سازی و قفس زندان سازی برای مردم آزادمنش کشور سلحشوران، پای صلح نامه بردگی دولت و مردم افغانستان امضا مرحمَتِ لطف یمن حضور نماید تا کبوتر صلح بی عزت بر فراز کشور بردگان به پرواز چرخشی سلامی طواف قبله گاه پنجاب زند. چیزی که جمهوری اسلامی ایران چشم به آب افغانستان و استان های خراسان را نیز خوش منافع آید قسمی که انگلیس و عموزاده اش امریکا را نیز سخت دلشاد می سازد در تقابل با روسیه تزاری ولادیمیر پوتین که اوضاع جنوب آسیا را حتی در خواب هم تحت کنترول حضور در افغانستان دارد.

فصل جدید بازی های پیچیده چندجانبه استخوان شکن در صفحه شطرنج جنوب آسیا باز شده، تنها وحدت تمام اقوام برادر آزادیخواه در کنار ارتش مردمی در همدلی و همفکری و مواظبت از هم در برابر دشمنان یگانه راه ایستادگی و مقاومت مردمی در برابر اشغالگران فصل نوین بازی های سرنوشت ساز است.
فقط با وحدت و همدلی و همفکری پشتون، تاجیک، هزاره، اوزبیک و ترکمن و ایماق و بلوچ و نورستانی و یک دست شدن همه اقوام برادر آزادیخواه تحت رهبری شورای عالی رهبری دولت واحد دموکراتیک حاکمیت قانون و مردم سالاری حقوق شهروندی و احترام به همدیگر است که گرگان منطقه ای اشغالگران و گرگان بین المللی و نیروهای سایه و خاینین ملی مهار می شوند و بار دیگر کمر ظالمان اشغالگر در قبرستان امپراتوری ها خواهد شکست تا نشانه شود رسم آزادی و سربازی و سلحشوری در آیینه نسل ها. تاریخ از راه جنگ به سوی آزادی و عدالت گذر می کند. ما در این گذرگاه روان هستیم. زندگی عقیده است و آن را زندگی کردن و وفادار بودن و مبارزه برای آزادی و عدالت و رهایی از انواع ستم ها.

توفیق از خداوند است.
صدیقی استرالیا


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
عقابان هندوکش
اشغالگران آمریکایی
نظرات بینندگان:

>>>   مضمون دلچسپ و خواندنی اما ... اقای صدیقی بدانند که برای تسلط بر اوضاع سیاسی افغانستان پاکستان سرمایگذاری سنگین کرده است البته یه کمک پولهای امریکا و کسانیکه پاکستان را در این راستا یار و یاور بودند منظورم تنظیمها تکنوکراتها ماوویستها ستمی ها افغان ملتی ها و مافیای ارگی طی چهل سال میباشد نقش ایران در بی ثباتی افغانستان از چهل سال بدینسو هویدا است. پلهای عقب گرد چنان ویران شده است که مردم بر هیچیک از شخصیت های سیاسی کنونی در کشور باور ندارند. فعلا افغانستان فاقد یک رهبر واقعبین فارغ از تعصبات زبانی و قومی میباشد. شما از مردم تقاضای حمایت از شورای عالی را نموده اید این شورا متشکل از جنگسالاران جهادی و مافیان دولتی است که در راس ان شخص بیکفایت داکتر عبدالله عبدالله قرار دارد شخصی که حتی از حمایت حزب جمعیت نیز بررخوردار نیست چه رسد به حمایت مردم از چنین شخصیت عاری از دانش سیاسی...
قرار سروی یکی از سیاستمداران انگلیس که چند سالی قبل وارد افغانستان شده بود و با مردم از نزدیک گفتگو هایی داشت تا نظر مردم را در مورد حضور قطعات نظامی ناتو در افغانستان ارزیابی کند نتیجه ای کارکردهای این شخص بعد از ششماه تحقیق نشان داد که مردم موجودیت قوای خارجی را در افغانستان صرف برای حفظ منافع ناتو و مشتی از مافیای افغانی که با همین کشور ها زد و بند دارند و ملیاردر شده اند میدانند و لی چیزی جالب و غیر قابل قبول برای این شخص این بود که مردم به بازگشت شرایط جمهوری دموکراتیک افغانستان علاقمندی نشان میدهند و از شخصیتهای چون کارمل و نجیب با خوشرویی یاد میکنند...و میگویند که اگر مداخلات خارجی نمیبود انها میتوانستند مردم را کمک کنند.شخص مذکور شاهد عکسها ی داکتر نجیب در هر گوشه و بیشه بوده و حتی پستکارتهای موصوف را مردم مثل هنرمندان سینما خریداری میکردند ... قضاوتهای احزاب سیاسی و شخصیتها در مورد کارمل و نجیب نظر به ایدیالوجی شان است برای همه معلوم است یعنی توهین و تحقیر ها که همیشه صفحات رسانه ها از ان پر است و کدام اهمیتی هم ندارد ولی انچه مسلم و اشکار است اینکه توده ها به رهبرانی که خلاقیت رهبری و خصلتهای توده یی داشته باشند ضرورت دارد و امروز مردم ستمکش ما از نبودن و فقدان رهبران صادق پاک نفس وطندوست و خدمت گار طبقات زحمتکش محروم اند...لذا موضعگیری در برابر اهریمن طالب و حامیان شان قربانی بیشمار میطلبد...
حنظله

>>>   واقعا زندگی در استرالیا خرج دارد
چیزی که ما فهمیدیم نویسنده در حال تطهیر عربستان امارات و قطر است که با جمله پاکستان آنها رو دور زده و میخواهد نشان دهد این سه کشور نیتشان خیر است ولی پاکستان نمیگذارد
قسمیکه چند وقت پیش چهره ترکیه تروریست پرور را در حال تطهیر برای ورود به افغانستان میکرد
پاکستان تمام این اعمال را به دستور سعودی امارات و قطر میکند لطفا چهره این سه کشور را تطهیر نکنید و شرم کنید از کشورهایی که سازنده طالبان هستند
ما نه به ایران نه پاکستان نه امارات و قطر و ترکیه و عربستان اعتماد داریم نه نیاز داریم

>>>   صدیقی از استرالیا خجالت بکش
اصلا ایران چیکاره است این وسط؟مزخرفات که تحت سپاه قدس آموزش می دیدند طالبان یعنی سردار سلیمانی طالبان را آموزش میداد
بابا مدیون میشی اون دنیا باید جواب حاج قاسم رو بدی
حاج قاسم یکبار به کمک احمدشاه مسعود نیروهای شمال آمد تا در برابر طالبان مقاومت کنند بعد برود اینبار طالبان را آموزش دهد بر علیه آنها بجنگد؟
یه چیزی تو دهن مردم افغانستان بندازن
بس کن رفته استرالیا نشسته تند تند هم معلوم نیست از کجا تغذیه میشه که از عربستان و امارات و قطر دفاع میکنه

>>>   عقابان هندو کش بعد ازان به زاغ تبدیل شدند که کارمل روسیاه همرای ستمیان بازمانده از سیدعلمخان بالشکر تزار به این وطن اورده شد!

>>>   نوشته این آقای صدیقی مایه حیرت است وفقدازیک آدم بیسوادبرمی آید چگونه ممکن است طالبان راپاکستان اجازه که درخدمت ایران قرارگیردوایران که 6 سال تمام مرزهایش توسط طالبان ناامن بود10 دیپلومات ایرانی رادرمزارشریف شهیدکردندبه طالبان اعتماد کند اینکه یک عده درپارلمان ایران را متهم میکنندفقدیکنمونه ازدخالت ایران نشان دهنداگرایران دراین بیست سال دخالت میکردقبل از همه هرات بایدخدای نخواسته همیشه درآتش میسوخت یامناطق شیعه نشین برای ایران بهترین گزینه خودرژیم کابل است که جنگ نباشد مرزهای ایران امن باشد وایران سالانه حدود 4 الی 5 ملیارددلار به افغانستان صادرات داشته باشد ودرحال حاضر ایران گرفتاری زیادداردجناب صدیقی لطفامردم راگمراه نکنید

>>>   ازتوجهه شما محترم آقای حنظله تشکر.البته،سرمایه گذاری ادامه دارد.ولی هیچ قدرت مردم متحد وهمدست دردفاع عاشقانه ازهویت تاریخی فرهنگی دینی وراته وروش زندگی شان راشکست داده نمی تواند.مشکل تفرقه ی سمتی اباری اشرافیت نوین است وخائنین ملی وسرمایه کذارن منطقه ای وبین المللی است که درعقب این نمایش خونین درحرکت هستند.به امید وحدت دوباره اقوام برادرکه یگانه نیروی اصلی پاسداری ازهویت وسرفرازی ماست.
اما درمورد«باسوادان» که زیرعنوان«واقعاً زندگی دراسترالیا خرج دارد».؟؟ فتنه پراگنی درتیره دلی ظن وگمان ها حرف های شیطنت های سیاسی ازبرفتنه وتاویل آن می آورندومی نویسندکه:«صدیقی ازاسترالبا خجالت بکش» وبازبدون پرداختن به اصل نوشته وموضوع،ازشدت احساسات کینه بخل سینه هااحمق نوشتارهای بی ربط مغالطات شیطانیت وتهمت های اهل یزیدرا درتگفیرنامه سیاسی بالفاظ توهین آمیزازبیماری می آورندکه نه نقداست ونه تقزیظ ونه اهل قلم وعلم وفهم ومنطق هستنداین«باسوادان» که درسخنان بی ربط شان جزتهمت وجمله به شخص من ونسبت های باطل اصلن علم ودانش ومنطق یافت هم درزیرصفرهم تا بی نهایت یافت نمی شودکه هرکه یک جوعقل داشته باشد احمق نویسی های اهل ابلیس روی مردمان رادرآیینه مسخ حققیت می بیندومی خندد به بی عقلی اهل فتنه که لعنت شدگان دوزخ ابدی تاریخ هستند.همیشه عده ی هستند ازدروغ گویان ومغالطه گران وکینه دلان وتهمت زنان وسفله هاازپیروان الشیاطین الکاذبین که بایدپیوسته لعنت شونددرنسل ها.
باتجدیداحترامات مجدد
توفیق وهدایت ازجانب اوست هُدی الله هُدی
صدیقی.استرالیا
اول جولای2021

>>>   به کامنت دهنده چهارم : دوست گرانقدر: برای انکه خود را تکلیف به تحقیق و تدقیق پیرامون مسایل ندهیم بهترین وسیله ای ابراز نظر برای ما همان تحقیر و توهین شخصیتهای تاریخ ساز در کشور است...تاریخ افغانستان جز تاریخ منطقه و جهان است ارتباط نا گسستنی با وقوع تحولات و حوادث منفی یا مثبت دارد.گاهی افغانستان در حوادث منطقه تاثیر گذار بوده و گاهی هم تاثیر پذیر...تاریخ معاصر کشور هم خارج از چنین محتوا نیست.
ما سواد برای ان نیاموخته ایم تا کلمات توهین امیز از نوک قلم و افکار ما تراوش کند. ما سواد برای ان اموخته ایم تا توانایی تحلیل و تجزیه ای مسایل سیاسی و اجتماعی را داشته باشیم تا بدینوسیله سلسله افکار ما به گمراهی نیانجامد.
ارزگانی

>>>   محترم صدیقی صاحب:
تشکر از حسن نظر تان. هر شخصی زمانی قلم بدست میگیرد و چیزی مینویسد باید با مسوولیت باشد ....متاسفانه فضای رسانه ها اکثرا بدست چنین افراد الوده شده است . امید این سایت در اینده از شما نوشته های زیاد داشته باشد...من شخصا به افرادیکه در فکر وحدت کشور عزیز ما در فکر همبستگی ملیتهای زجر کشیده و در نهایت در فکر یک جامعه ای بدون تعصبات قومی زبانی دینی و جنسی باشد احترام عمیق دارم.ضرور نیست که ما همه با هم هم عقیده باشیم ولی ضرور این است که همه در فکر بهبودی کشور عزیز مان باشیم.
حنظله

>>>   یا مرگ یا آزادی و عزت و استقلال
کوچ اجباری دوره عبدالرحمن جلاد توسط طالبان در قندوز آغاز شده است و مردم مظلوم بدخشی را از قندز بیرون کرده اند رهبران تاجیک منتظر اخراج شان باشند جنگ نکنند و به رضای خود ننگ ناموس مال خانه و دارای شان را به طالبان پاکستانی رهاکنند تا طالبان تصرف کنند و مردان را قتل عام کنند این هدف نهایی طالب و آی اس آی پاکستان است. پس بهتر است که جنگ و پایداری کنید و از حق زندگی خود دفاع کنید و پیروز شوید خدا باشماست طالبان گروه مزدور و اجیر پاکستان است

>>>   در پاسخ صدیقی که در استرالیا آبش سرد و نانش گرم است. حتما گذرتان به ایران خورده است چون هر افغانی که به اروپا و استرالیا و آمریکا و ... رفته یک بار در ایران حمام کرده و آداب زندگی را تا حدی یاد گرفته و کار کرده هزینه سفر کذایی را تأمین کرده سپس فیلش یاد هدوستان کرده و یا شترش خواب استرالیا را دیده است. هم اکنون بیش از سه ملیون مهاجر افغانی در ایران زندگی می کنند.
برای دلخوشی استکبار و ایادی آن خود را ارزان نفروشید. تمام فتنه ها و جنگ های افغانستان زیر سر شوروی (سابق) و روسیه روسیای حاضر و امریکا شیطان بزرگ و انگلیس استعمار پیر و اروپای تازه به دوران رسیده است. بار گرانی که در طی 40 سال دو کشور همسایه افغانستان تحمل کرده است هیچ کشوری توان آن را ندارد. کمی انصاف به خرچ بدهید و قلم و قدم تان را در راه راست بکار بگیرید.

>>>   چقدر فحش در جواب کامنتها
داستان زندگیت بگو ببینیم در ایران چه گذشته به تو؟
ما در ایران مثلی داریم که:
فحش بچه صلوات است
حالا نفرین تو هم خیر و برکت است
افغانستان را همین کینه ها اینگونه کرده است
خدایا چشم بد و بخیل و البته مریض از ایران دور باد
افغانستان هم مخصوصا از زنان و دخترانش که هیچ نقشی در اتفاقات چهل سال اخیر نداشته نه جنگی را شروع کرده و نه کسانی را قتل عام کردن مخصوصا زنان روستایی که چیزی از زندگی نفهمیدن و دنیا رو از پشت توری دیدند و با هرکسی که گفتن ازدواج کرد و.... را محفوظ بدار

>>>   تشکر از هموطن ایرانی
چقدر زیبا گفتی:
در ایران حمام کرده و آداب زندگی را تا حدی آموختند
واقعا تمام اصل مطلب همین است
بعد از جدایی این دو کشور و اتفاقات آن و تفاوتها همه چیز را در نوشته های اینها بر ملا میکند
که این بغض و کینه و عداوت آنها با ما از چیست
فقط نگفت به چیزی بخل کنیم؟
بزرگترین تولید کننده مواد مخدر؟جامعه سنتی قبیله ای زن ستیز بچه باز؟قومپرستی و قبیله پرستی؟
شوهر دادن به پیرمرد شصت ساله آنهم به عنوان زن چهارم؟فقط برای زنان و دختران بیگناه و بی تقصیر افغانستان ناراحتیم

>>>   به آقای صدیقی استرالیا
در چه موردی احساسات کینه و بخل وجود دارد؟
وضعیت افغانستان باعث بخل ما میشود؟
اتفاقا اصل مطلب در مورد جنایت سربازان استرالیایی که برای تفزیح هموطنانت را کشتتد
یا میخواهی بگویی جرات اعترافش را داشتند؟
آیا دستور العمل خاصی در مورد اهمیت جان افغانها که کجا و بوسیله چه کسی وجود دارد؟
آیا طبقه بندی محرمانه ای وجود دارد؟
چون دیده نشد کسی در جلوی سفارت استرالیا تجمع کند و یا جان افغانها را دستاویز بغص و کینه و تسویه حساب قرار می دهید؟آبهایی که به پاکستان میرود چطور؟


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است