شاهرگ های پولی غنی قطع می شود
چرا بنادر در گذشته مورد حمله قرار نمی گرفت؟ اينبار تصادفي نيست، پلان شده و دقيق مي آيند و حركات استخباراتي نيز پيشاپيش اين نيرو ها در حركت است 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۴۷    ۱۴۰۰/۴/۱۳ کد خبر: 167555 منبع: پرینت

با سياست هاي تشويق كننده وارداتي كه ما داشتيم هفت بندر درآمد زايي خوب براي دولت داشت و دولت نيز از تمامي چشمه هاي عايداتي بنادر را ناز بيشتر مي داد، آنهم براي اينكه چشمه هاي درآمدي ديگر يا مسدود بودند ويا تقرب به صفر نموده بودند.
در يك كلام جيب دولت همان گمرك هاي افغانستان بود.

برآمدن امريكايي ها و قوت هاي ناتو، اپوزبسيون مسلح يا طالبان به اين منبع مانند يك استراتژي داخل استراتژي كلان ميدان جنگ نگاه كرد و آنرا در چند مرحله مي خواهد پياده كند.
١- در اوايل فساد را با كمك عوامل خود در درون دولت به اوج رسانيد تا حديكه روزانه ٨ میليون دالر غارت مي شد؛ اين موضوع را وزير ماليه كشور در پارلمان كشور توضيح نمود كه از ديد اطلاع رساني بسيار خوب؛ ولي از ديد سياسي و حالت اضطراري چيزي بدي به حساب آمد و درجه هاي باور مردم را به اندازه معين به دولت كاهش داد.
٢- حمله بر اين گمركات و گرفتن مديريت آن و جمع آوري درآمد ها براي طالبان:
- اين حركت از شيرخان بندر آغازيد و تجربه اينكار را بوجود آورد، بندر با تاجيكستان خدشه پذير گرديد و اين امر نگراني مقامات تاجيك را برانگيخت.
- بندر حيرتان با ازبكستان از بزرگترين بنادر كشور بشمار مي رود، اين بندر حالا تهديد مي شود.
- بندر آقينه با تركمنستان وضع مساعد را از دست داد تا حديكه در اين روز ها حركت كالاها از بندر متوقف شده است.

بنادر تورغندي با دولت تركمنستان، دو بندر با جمهوري اسلامي ايران و دو بندر با پاكستان بصورت خوب كار مي كند.
حالا پرسش: اينكه چرا بنادر، در گذشته اين سابقه نداشته است.
پاسخ: اينبار خلاف گذشته تصادفي نيست، پلان شده و دقيق مي آيند و حركات استخباراتي نيز پيشاپيش اين نيرو ها در حركت است.

١- هدف سياسي:
چنانچه گفته آمديم، خشك كردن منبع درآمدي دولت است، براي اينكه دولت منبع مطمن ديگر چون عوايد تشبثاتي، فروش املاك، ماليات از ساير منابع، اعانه ها حتی كمك هاي جهاني نيز متاسفانه ندارد و در ضمن تمامي ذخاير ارزي كشور ما در بين ٦-٧ مليارد دالر است كه حتی براي نگهداري ثبات نسبي ارزش پول نيز كافي نيست، كاهش اين ذخيره نيز در استراتژي جنگي طرف مقابل شامل شده است.

٢- هدف اقتصادي
مافيايي شدن جنگ كشور به منظور تاراج گري همه آنچه را كه در بيست سال ساختيم و ذخيره كرديم و دستيابي به میليارد ها دالر.
به خطر در آوردن بنادر روي چند هدف مافيايي بكار مي رود:
١- باز نگهداشتن يك يا چند بندر و پر خطر ساختن راه هاي ديگر (اين حركت را مي توان مافيايي دولتي عنوان كرد).
٢- بالا كشيدن قيمت هاي بازار بخصوص مواد خوراكي كه مصرف كننده میليوني دارد.
٣- كشيدن موسسات كمكي و خيريه بين المللي و تهيه مواد براي اين موسسات از جانب آنان با قيمت هاي بلند.
٤- اجازه ورود تعداد از كمپني ها در اين تجارت بصورت آزاد و پر خطر ساختن راه ها براي ديگران.
٥- مسدود كردن ورود كالا هاي استراتژيك از راه هاي قانوني و بدست گرفتن بازار هاي اين كالا ها، (تجربه سالهاي ٧١ - ٧٦)
٦- كاهش پول ملي به سطح بسيار نازل و نقش بر آب شدن اعتبار ملي (اين يكي از زيان بار ترين حركات جنگ اقتصادي است).

اگر من دولت مي بودم بنادر و راه ها را با چنگ و دندان حمايه مي كردم و ذخاير استراتژيكي را تا كه دير نشده مي ساختم.
اگر من اپوزبسيون مسلح مي بودم بنادر را بدست مي گرفتم و مانع ذخاير استراتژيك مي شدم، زيرا مي دانستم با موجوديت اين چنين ذخاير همه حركات موثريت چنداني ندارد.

حالا:
١-بنادر را حمايه كنيد
٢- ذخاير استراتژيكي را بسازيد
٣- در بازار مداخله كنيد، حالت اضطراري هيچ ممانعتي ندارد.
٤- نقاط استراتژيك جغرافيايي و كالا هاي استراتژيك را تشخيص كنيد.
٥- نيروهاي خود را متمركز كنيد، جزيره هاي كوچك زود از ميان مي روند.

عشق آباد
سید مسعود


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
شاهرگهای پولی
غنی
بندر
نظرات بینندگان:

>>>   در دوران داکتر نجیب مجاهدین بدون آن که بنادر را بدست بیاورند،با قطع کمک های روسیه(شوروی وقت) و یکجا شدن دوستم با احمدشاه مسعود و فریب دادن بینین سیوان داکتر نجیب را که همه چیز آماده است و خیر و خیریت است و فقط خودت استعفی بده،تمام پروبلم ها حل میشود،استعفی داد و مجاهدین آمدند و کابل را گرفتند.
حالا با بیرون برآمدن قوای خارجی از افغانستان با پشتیبانی پاکستان و ایران و کشور های عربی،طالبان روز بروز ولسوالی ها را میگیرند و شهر ها را محاصره میکنند و بزودی شهر ها را نیز میگیرند و دولت خود بخود سقوط میکند و طالبان کابل را نیز تسخیر میکنند.
پلان چیست؟
کشور های اسلامی با وجودی که ایران و کشور های عربی با هم مخالفت بخاطر قدرت منطقوی دارند،اما همه خواهان بیرون شدن قوای امریکا از افغانستان و باقی کشور های شرق میانه هستند.مثل حزب اسلامی و جمعیت اسلامی که با وجودی که اختلافات درونی داشتند،اما هردویشان طرفدار خروج قوای شوروی از افغانستان بودند.
کشور های غربی به سردمداری امریکا،چون جهاد و اسلام گرایی در افغانستان در مقابل شوروی وقت نتیجه مثبت داد،بنأ حال دوباره میخواهند ازین جهاد و اسلام گرایی در مقابل چین استفاده نمایند.زیرا چین به یک هزمونیزم اقتصادی جهانی تبدیل شده است و همه جهان را تهدید میکند،بشمول اعضای خود پیمان شانگهای،مانند هند و روسیه.
روی همین ملحوظ،هر روز در نشرات کشور های غربی و امریکا،موضوع ایغور های چین مطرح میشود.
بنأ طالبان هیچ ضرورتی به عایدات گمرک های افغانستان ندارند و هم از طرف پاکستان و ایران و کشور های عربی تمویل میشوند و هم از طرف امریکا و متحدین شان.
بخاطری که هند نیز با چین روابط چندان خوب ندارد،بخاطر اتحاد در مقابل چین،امریکا هند را وادار ساخته است که با طالبان مذاکره کنند.
بنأ ما بزودی شاهد اتحاد سراسری امریکا و کشور های غربی و جاپان و هند و روسیه و ایران و کشور های عربی در مقابل چین خواهیم بود.
شی جین پینگ نیز در بیانیه اش به مناسبت صدمین سالگرد تاسیس حزب کمونست چین به دشمنان چین اخطار داده است که در صورت مداخله در امور داخلی اش.سر دشمنان چین را به دیوار چین خواهد کوبید.
ازین شعار ها شوروی وقت نیز زیاد میداد و نتیجه نداد و سبب تجزیه شوروی شد.
من فکر میکنم که در سیاست های بین المللی،خونسردی زیاد تر معقول پذیر و نتیجه ده میباشد،نظر به شعار های احساساتی.
چین میخواهد دایره دوستان خویش را انکشاف بدهد.اما دوستان چین نیز مثل دشمنان چین از غول اقتصادی چین و یک و نیم ملیارد نفوس چین در هراس اند.
این که چین چگونه این ترس و هراس را از دوستان و دشمنان خویش دور میکند،تعلق میگیرد به خود چین و رهبری حرب کمونست آن.

>>>   سقوط دکتور نجیب الله عوامل بیشمار دارد...یکی از عوامل عمده ای ان ایجاد اتحاد سمت شمال است دوستم رکن اصلی این اتحاد بود...و حالادر هر مصاحبه ای خود اقای دوستم مدعی است که او بود احمد شاه مسعود وارد کابل شد . راست میگوید ولی هرباریکه این موضوع را در مصاحبه های خویش یاد میکند اه از ته دل کشیده و کاملا اشکار میگردد که مرتکب بزرگترین اشتباه تاریخی شده است زیرا نتیجه در پیش روی ما قرار دارد.
عربستان سعودی عمیقا طرفدار حفظ نیروهای امریکایی بخاطر مصافحه با ایران در افغانستان است ....در شرایط فعلی حزب اسلامی خواهان خروج امریکاییان و استقرار حکومت دلخواه پاکستان در افغانستان است در حالیکه حزب جمعیت چون شریک قدرت در بیست سال اخیر بوده و هم به زور شمشیر امریکا به کابل در ۲۰۰۲ پا نهادند طرفدار ادامه حضور امریکاییان در افغانستان اند. امضای قراداد باامریکاییان توسط داکتر عبدالله مصداق این حقیقت است. ایران طالبان را در جنگ علیه امریکاییان تقویه مالی و نظامی کرد طبعا خواهان خروج امریکاییان اند..
جهاد دگر مفهوم خود را در سطح داخلی و خارجی را از دست داد. جنگ افغانستان در سالهای ۱۹۸۰ علیه ج.د. ا. و قوای شوروی دلیل قوی برای بسیج تروریستهای داخلی و خارجی در شرایط جنگ سرد بین بلاک شرق و غرب گردید
رشد صریح اقتصادی جمهوری خلق چین و پیشرفت غیر قابل انتظار اینکشور در تخنیک برای امریکاییان غیر قابل تحمل است ...قرار گزارشات IMF چین تا ۲۰۵۰ بزرگترین قدرت اقتصادی در جهان بوده و از امریکا پیشی میگیرد...امریکا نظر به خصلت امپریالیستی ان عادت دارد تا سیاست جهانی را برای جهان دیکته کند ولی این پالیسی نمیتواند در برابر روسیه که قدرت بزرگ هستوی بود ه و چین که قدرت بزرگ اقتصادی است موثر واقع شود.به همین خاطر امریکا از طریق تحریم های اقتصادی میخواهد هر دو کشور را از زانو در اورد ولی نتیجه نمیدهد...
چین و روسیه با هم نوعی اتحاد را در برابر سیاست تفوق طلبانه امریکا ایجاد کرده اند...جمهوری هند به رهبری حزب راستگرای افراطی زیاده تر خود را به اسراییل و امریکا نزدیک ساخته است و همین امر چین را واداشت تا هند را زیر تهدیدات سرحدی قرار دهد...و این تهدید همچنان ادامه دارد...تا هند را مصروف نگهدارد...و هم پاکستان را وقتا فوقتا علیه هند به تحریکات تشویق میکند. موضوع مسلمانان ایغور برای امریکا صرف جنبه تبلیغاتی دارد همان طوریکه هر روز اداره امریکا بر روسیه اتهامات مختلف وارد میکند...
جنگ در افغانستان وارد مرحله جدید شده است ...طالبان به عواید مستقیم ضرورت دارند بودجه عملیاتی طالبان سالانه 1.6 بلیون دالر است. عواید طالبان سالانه از درک مواد مخدره حد اقل 400 ملیون دالر است.افغانستان ذخایر فلزات و احجار قیمتی دارد و هفتاد و پنج فیصد این ذخایر در محلات تحت تصرف طالبان است.طالبان سالانه از طریق عواید برق حدود دو ملیون دالر پول بدست میاورد و همچنان کمک های مالی کشور های خلیج و اعانه تجار پاکستانی به طالبان بخش دگر از عواید انها میباشد عواید گمرکی لقمه ای چرب و اضافی برای طالبان در این اواخر میباشد.تشویش هندوستان از طالبان موضوع کشمیر است ...و هند میخواهد از این ناحیه خاطر ارام داشته باشد.ایران به هیچوجه در کنار امریکا علیه چین قرار نمیگیرد بخصوص که در این اواخر قرار داد همه جانبه بیست و پنج ساله بین ایران و چین امضا شده است هند با وجود نزدیکی با امریکا باز هم حاضر به پذیرش چنین قمار سیاسی نیست یعنی در کنار امریکا علیه چین...
تجزیه شوروی و تغییر نظام در انکشور بعد از فوت استالین رویدست قرار گرفت و در درون حزب کمونیست شوروی افرادی نفوذ کردند که خواهان چنین تغییرات بودند یعنی زمینه های تغییر نظام در شوروی در اغاز دهه ای شصت توسط خروشچف اغاز گردید تا بالا خره اشتباهات پی در پی گرباچف و اختلافات او با ایلتسن بخصوص کودتای سال ۱۹۹۱ برهبری وزیر داخله و عده ای از اعضای رهبری حزب و زندانی ساختن گرباچف برای چهار روز در استراحتگاهش در بحیره سیاه توسط کودتا چیان زمان را برای سقوط نظام سرعت بخشید و هم عوامل اقتصادی نیز در شکست شوروی نقش دارد بخصوص که IMF به اثر پافشاری امریکا از دادن قرض به شوروی خودداری کرد...و این اولین ضربه بر فرق گرباچف بود ولی دگر دیر شده بود.
چینایی ها با وجود انکه در جریان شصت سال اخیر بخاطر تضادهای خویش با شوروی در کنار ایالات متحده قرارداشت مثلا در جنگ ویتنام 1967-1976 , و در جنگ های نیابتی علیه جمهوری دموکراتیک افغانستان 1980-1992 در کنار تنظیمها قرا داشت...ولی اکنون شرایط تغییر کرده است...
انچه به اشرف غنی و نظام جمهوری اسلامی مرتبط است باید گفت که تاریخ قدیم و معاصر افغانستان چنین حالت در هم و بر هم و رهبری فاسد در خاطرش ندارد...ولی اراده مردم و یکپارچگی تمام اقوام و ملیتها با هم میتواند پیروزی را از ان مردم افغانستان سازد.
حنظله

>>>   جمهوریت سه نفره اطراف خودرا بیتو نیزه کرده اند ومردم در دشت بی دفاع مانده اند وسگان دیوانه را بجان شان رها کرده است چه کسی دست مردم را خواهند گرفت؟ هیچ کس جز همت والای انسانی شان. درد شان وغم شان.
اصف از کابل

>>>   درصورتی که دولت نتواند بندرها را دوباره تصرف کند باید ازهر ماشین که وارد شهر می‌شود وازگمرگ ترخیص می‌شود نصف پول ترخیص کالا را بگیرد وبعد اجازه وارد شدن به شهر بدهد ونصف پول را هم طالبان در گمرگ بگیرن درغیر آن هیچ باری را اجازه ورود ندهن تا طالبان سهمشان را بپردازن
جمشیدی هرات


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است