ایران: طالبان مجاهدان پیروز هستند
ايران بعد از گرفتن دراماتيك چند ولسوالي توسط طالبان، نشست تهران را سازماندهي كرد و با يك حركت سياسي وانمود كرد كه امريكا شكست خورده و طالبان را مجاهدين پيروز خواند 
تاریخ انتشار:   ۲۱:۰۰    ۱۴۰۰/۴/۱۷ کد خبر: 167614 منبع: پرینت

مسايل افغانستان و چگونگي بر خورد به آن ميرود حركت هاي منطقوي را تحريك بيشتر كند؛ ولي يك حرف بسيار روشن شده است، اينكه همسايه ها سناريوي نوشته شده توسط امريكا را خوانده و دانسته اند و از اين رو تا كار به خرابي نكشد گام برداشته اند و شايد هم گام هاي ديگر نيز برداشته شود.

حركات روسيه در اين مورد، سياسي نظامي است، كنفرانس مسكو، صلح را گام اصلي ثبات افغانستان دانست و تشكيل يك حكومت همه شمول را، راه رسيدن به اين هدف.
ولي دو روز پيشتر وزير خارجه روسيه در يك بيانيه مشترك با وزير خارجه تاجكستان، دفاع و حمايت از همپيمانان روسيه را در آسياي ميانه مطرح كرد و قدمي پيش گذاشت و احتمال استفاده از پايگاه نظامي روسيه در تاجكستان را مطرح كرد؛ يكبار ديگر روسيه ساحه حياتي جنوب روسيه را آسياي ميانه دانست كه جز منطقه استراتژيك جهاني همان جزيره جهاني به گفته مكندر جيو پولوتيست امريكايي؛ وانمود و تاكيد بر آن كرد.

قبلا ماه گذشته تاجیكستان در سرحدات جنوبي با افغانستان ٢٠٠٠٠ سرباز را با تمامي وسايل و تجهيزات جابجا و احضارات نمبر يك داد، اين حادثه بعد از بدست گرفتن بندر شيرخان بندر و تعداد ولسوالي هاي بدخشان و گذشت ١٥٠٠ سرباز افغانستان از مرز بسوي تاجيكستان است.
ازبيكستان و تركمنستان نگراني هاي خود را دارند، طالبان اربيك افراد طاهر يولداش در شمال و طالبان امارت قفقازيه در شمال افغانستان نگراني هاي جدي است. با وجودي كه خاموشي محتاطانه دارند.

از اينسو ايران لشكر با تانك ها قوت ها را در امتداد مرز با افغانستان فرستاد و براي تقويه اين قوت ها طيارات اف ٥ را از ميدان هوايي نظامي مشهد به ميدان هوايي سرحدي در مرز افغانستان فرستاد.

يادم هست در سال ١٣٧٨ ايران به تعداد ٨٠٠٠٠ سرباز به سرحدات افغانستان فرستاد و طالبان ٢٠٠٠٠ طالب را براي مقابله آماده كرد، رهبر طالبان در آن زمان براي پيروانش نوشت ٢٠٠٠٠ طالب مي تواند به آساني جواب ٨٠٠٠٠ را بدهد، در آنزمان جنگ ميان ايران و امارت اسلامي صورت نگرفت. (كتاب پشت پرده كسي هست: نوشته استاد مسعود)
گويی زمان مي رود عقب برود، فكر مي كنم افغانستان تنها كشوري است كه مي تواند در آن زمان را عقب كشيد.

حالا ايران بعد از رسيدن طالبان در سرحد ايران و گرفتن دراماتيك چند ولسوالي دست به اين حركت زد و در پهلوي آن نشست صلح تهران را سازماندهي كرد و با يك حركت سياسي بطرف دولت وانمود كرد كه جمهوريت خوب است، امريكا شكست خورده كه هدف ايران بود و با طالبان سر مخالفت ندارد و آنان را مجاهدين پيروز خواند.(ظريف وزير خارجه ايران)

قطري ها در حركت به ثمر رسانيدن مذاكرات اند، براي اينكه بيلانس قدرت را در داخل افغانستان بصورت دراماتيك تغیير يافت و مي رود بيلانس قدرت بوجود آيد و شرايط مذاكرات مساوي بين دولت و طالبان بوجود آيد در آغاز مذاكرات چنين بيلانس موجود نبود.
قبل از تسليمي تعداد ولسوالي ها قدرت دولت با طالبان غير قابل مقايسه بود و دولت با يك گروپ شورشي مقايسه مي گرديد ولي؛ حالا با يك نيروي كه ١٢٥ ولسوالي را بدست دارد.

فكر مي كنم مقاومت دولت افغانستان در عدم رها سازي ٧٠٠٠ زنداني ديگر طالبان كه همه جنگاوران طالبان اند، دولت را در يك موقعيت بهتر حد اقل در موقعيت امروزي قرار داد، رهايي ٦٠٠٠ جنگاور فشار جنگ را بر دولت افزايش داد و ٧٠٠٠ مي توانست كار را يكسره سازد (نمي دانم چرا چنين فكر مي كنم).

خيزش ها نيز زنگ خطر براي؛
١- طالبان،
٢- براي دولت افغانستان،
٣- براي مردم كه در اين روز ها آنقدر مهم نيست،
٤- براي غرب بود كه فشار رسيدن به صلح را زياد كرد.
اين خيزش ها يك پديده تاريخي است كه خوب و بد را با هم در آميخته است، جنبه خوب اش را بايد تقويه كرد و متوجه جنبه بد احتمالي آن بود.

با وجوديكه مي دانم و باور دارم دفاع از خود و ارزش هاي كه به آن باور دارم حق مردم است و خيزش ها مردمي اند؛ ولي خيزش هاي مردمي اكثرا نامنظم اند كه احتمال انارشيزم را در خود دارد، ولي جنبه مثبت آن انساني ترين است.
فكر مي شود با اين بوجود آوردن اين بيلانس قدرت در افغانستان مذاكرات بايد آغاز گردد.
حالا از ٣٦٦ ولسوالي ١٢٥ آن بدست طالبان است كه دولت در تلاش آزاد سازي آن است.
پرسش ١٢٥ ولسوالي تنها ١٠٠ ولسوال بدون جنگ بعد از خروج امريكايي ها و ناتو بدست طالبان افتاده است.

پس:
١-ادعاي اينكه ٨٥ فيصد اراضي افغانستان بدست طالبان است كه امريكايي به تبليغ مي پرداختند، آيا واقعيت داشت و يا زمينه سازي حادثه هاي اخير؛ براي اينكه حالا ميرود به ٣٥ فيصد برسد.
٢- آيا شش ماه به تاخير اندازي زمينه سازي تسليمي ١٠٠ ولسوالي براي طالبان بود؟
٣- آيا كمك هاي مستقيم امريكايي ها بدون دخالت دولت، زمينه سازي تسليمي ولسوالي هاي تحت فرمان امريكا نبود.
٤- خموشي دولت و لبخند زدن هاي آنان پرسش برانگيز است.
و ده ها سوال ديگر...

ولي به هر صورت صلح نزديك است مگر بايد توجه به قدرت مركزي شود، براي ما مهم نيست كي در قدرت مي آيد مركزيت دولت انارشيزم دولتي را از ميان مي برد و وحدت ولو تصنعي هم باشد بوجود مي آورد.

پيشنهاد بدولت و طالبان:
كاش همه شما ها موقعيت حساس كشور را درك ملي كنيد؛ در غير آن از پرتگاه مي افتيم پايين. ولي مي خواهم تقاضا كنم كه لطف كنيد در تعيین هيات صلح دقيق شويد. آدم هاي هر دو طرف شايسته تر انتخاب گردند.

عشق آباد
سید مسعود


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
ایران
طالبان
نظرات بینندگان:

>>>   یادی از سر سخت ترین دشمن زبان فارسی درافغانستان
هیت از افغانستان بر رهبری اقای قانونی عازم تهران شدند
هیت شش نفره افغانستانی که به تهران می روند فقط یک نفرآنرا که عبدالکریم خرم نام دارد، که به عنوان سرسخت ترین دشمن زبان فارسی افغانستان شناخته میشود.
زمانیکه خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود ، یک خبرنگار تلویریون می را که از واژه دانشگاه استفاده کرده بود ،وی را جریمه و ازکار برکنار نمود .خرم یکی ازمتعصبان زبان فارسی است ، که شاید ترجمان پشتو را با خود به تهران برده باشد تا مجبور نشود به فارسی صحبت نکند .
ازمقامات وزارت خارجه ایران خواهش می شود یک جلد کتاب شاهنامه فردوسی را برای خرم تهفه بدهند ، تا مغز الوده اش ازتعصب پاک شود، گفته شده خرم فقط برای دیدارهم کیشان اش ( طالبان) به تهران آمده باشد .
گفته شده کریم خرم سالهاست در ارگ گاهی خواب و گاهی هم بیدار است ، اصلا یا به ندرت از ارگ بیرون می شود، شاید هم جناب اشرف غمی با او رخصتی داده باشد تا یک کمی تازه شود
محمود منجم زاده

>>>   من فقط یک سوال دارم چطور ممکنه طالبان در این مدت بسیار بسیار کوتاه این حجم از افغانستان رو به تصرف خودش در بیاره؟!؟

>>>   قصه همان آدم مقروض است که در سر دیوار خانه اش خار کشت میکند و کاروان شتر های پشم از بغل خانه اش تیر میشوند و پشم آنها در حار ها بند میماند و او پشم ها را جمع میکند و قالین می بافد و بفروش میرساند و پول قرضدار را میدهد.
حالا هر وقتی قدرت های بین المللی و همسایه های افغانستان و ملیت های افغانستان و مذاهب افغانستان و طالبان و دولت و چین و هند و هند و پاکستان و ایران و پاکستان و روسیه و امریکا و کشور های عربی و ایران و حالا ترکیه نیز قلم پلم میکند،همه اینها در مورد افغانستان جور بیایند و دولت و طالبان یک دولت وحدت ملی که نماینده تمام قوم ها در آن باشد و سز چوکی و اندازه قدرت جنگ نشود،بوجود آید،همین است که در افغانستان بخیر و خوبی سلخ می آید.
اگر پرسان میکنید که کی؟
جواب من است وقت گل نی.

>>>   سید مسعود این مطلب را چرا با ایران شروع کردی؟ از عشق آباد مطلب مینویسی تعارفات سیاسی ظریف و در ایران جدی نمیگیرن تو در عشق آباد جدی گرفتی؟ راستی چرا تو و امثالت بجای جنگیدن در کابل و هرات و بدخشان ، در عشق آباد و ..‌.ساکنید و در مورد طالبان از راه دور فقط مطلب مینویسید ؟

>>>   " آنان را مجاهدين پيروز خواند.(ظريف وزير خارجه ايران)" پس چرا جندالله را میکشید آنها هم طالبان اند. دوم اینکه این ظریف (وزیر برجام) خود 'دموکراسی' پرست افراطی است .
آتش خاوری

>>>   جناب استاد!
شما به مزدوران اجنبی پرست چنین توصیه نموده و آرزوی صلحی را دارید که در دقت نمودن در تعیین هیات بدست خواهد آمد!
زهی خواب و خیال واهی!
خیلی ها ساده لوحانه فکر میکنید!
با معذرت استاد!

>>>   مثل اینکه برای شما از عشق آباد وضعیت کشور به حالت طنز و خنده دار میباشد
گفته کردید که برای شما فرق نمی کند کی سر قدرت بیاید
بلی بخاطریکه زودتر فرار کرده و در عشق آباد پنهان شدید
......

>>>   اگر ایران از طالبان حمایت نظامی می کند یا به قول شما سلاح میدهد آموزش میدهد پس چه دلیل دارد ارتش ایران در مرز با افغانستان مستقر شود؟
چه دلیلی دارد رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران به طالبان هشدار دهد در مرز ایران مستقر نشوند و مرز ایران خط قرمز است؟
وقتش است آقایان خجالت بکشند

>>>   از آمریکا و عربستان بخواهید کشورتان را نجات دهند، روزی که ایران همه جور کمک کرد تا مجاهدین و همرزمان احمد شاه مسعود افغانستان را در دست بگیرند و پس از این حاکمان افغانستان برای خوش رقصی برای آمریکا عربستان و ترکیه و غرب دائم مشغول حاشیه سازی و بد کردن افکار عمومی افغانستان با ایران بودند فکر حالا را باسی می کردند

>>>   قتل دیپلمات های ایرانی در افقانستان به کشور افقانستان ربطی ندارد مقصر خود ایران است چون می‌دانست چون اون موقع افقانستان جنگ داخلی شدید
بود دولت قانونی هم در افقانستان وجود نداشت پس
باید ایران کنسولگری خود را تعطیل میکرد وجان
کارمندانش را نجات میداد

>>>   سلام
آقای سید مسعود خان
مثل اینکه در این جریده هر که بیشتر به ایران فحش بدهد بیشتر حرفش شنیده می شود؟!
مگر تلاش برای صلخ و خفاظت از مرزها با نیروی نظامی بد است؟
مگر همین پیشنهاد و آرزوی خودت را وزیر خارجه ایران در انتهای کنفرانس به همه طرفها توصیه نکرد؟

برفرض ظریف گفته باشد مجاخدان پیروز! که البته من هیچ جا ندیدم ! اما چیز دیگری نگفته بود ؟ حتما باید مطلبی احتمالا دروغین را سر تیتر خبرتان کنید؟ مطالب بهتری از این خبر در نمی آید؟ مثلا:
"ظریف در سخنرانی خود در نشست پایانی گفتگوهای بین الافغانی تهران که در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزار امورخارجه برگزار شد با تشکر از هر دو هیات که در این گفتگوها صلح و راحتی و آسودگی مردم افغانستان را اولویت گفتگوهای خود قرار دادند اظهار داشت: شجاعت در صلح مهمتر از شجاعت در جنگ است زیرا برای صلح باید ایثار و گذشت داشت و از خواسته‌های حداکثری چشم پوشید و به خواسته‌های طرف دیگر توجه کرد خصوصا در این گفتگوها که طرف دیگری وجود ندارد و هر دو طرف برادران هم و در جستجوی صلح و آرامش برای ملت افغانستان هستند.

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه افزود: ملتی که 40 سال است در رنج و زحمت است حق دارد که مخالف جنگ باشد. آن چه از شما می‌خواهم این است که از این فرصت استفاده کنید و هرچه زودتر جنگ را در افغانستان پایان دهید و برای مردم افغانستان فرصت توسعه فراهم آورید.
ظریف تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همیشه آماده است تا به هر صورت که مایل باشید ادامه گفتگوهای شما را تسهیل کند."

تا وقتی شما برادران افغانستانی دوست و دشمن خود را با معیارهای عقلانی نشناسید و بخواهید دهن بین و ظاهرگرا و وادادهو تسلیم به خبرهای دشمنان باشید ، مشکلات افغانستان رفع نمی شوند.....

>>>   ایران بدون تردید دشمن طالبان است و می داند ژست استقلال‌طلبی و ضدآمریکایی طالبان هم دروغ هست. منتها رسانه‌های غربی سعی در راستای نفرت‌پراکنی سعی می‌کنند اخبار نامعتبر و غیرموثق منتشر کنند که ایران از پیروزی طالبان خوشحال است و نویسنده‌ی این مقاله هم فریب اخبار دروغ غربی‌ها را خورده.

>>>   هم‌ وطنان گرامی بنا بقول بعض دوست‌ها. طالب ها نه مسلمان هست ونه هم افغان ونه هم آزاد طالبان در حقیقت مزدوران و پیش مرگان استعمار سیاه یعنی چرکستان است. طالبان یعنی دشمن تشنه بخون تمام انسانها است طالبان تشنه بخون تمام افغانان‌ در افغانستان است. طالب و القاعده هر دو روی یک سکه هستن طالب خود القاعده هست و ‌القاعده طالب است. هوشدار من بر تمام جهانیان اینست اگر جلوی خلافت اسلامی طالبان بموقع گرفته نشود و این سرطان واگیر بمراتب خطرناک تر از بیماری کرونا است و ‌خواهد بود خواسته یا نا خواسته دامن گیر تمام جهان خواهد شد. امارت اسلامی در واقع همان خلافت اسلامی است.
اگر میخواهید ریشه های این پدیده های پلید را بدانید لطفا در درون ارتش و آی اس آی پاکستان جستوجو کنید. اگر مخواهید از شر این بیماری مهلک رهای یابید لطفا پاکستان را منزوی سازید وتحریم‌ همه جانبه کنید و این غده سرطانی یعنی پاکستان را از بین ببرید و این غده باید خشکانیده شود. جنرالان ارتش پاکستان آنقدر مکار وحیله گر اند که اصلا فکرش را هم نتوانید و ارتش پاکستان حتی بمردم‌ خودش رحم نمی کند چی رسد بدیگر کشور ها.ارتش پاکستان هیچ‌ چیزی جز زور را نمی شناسد، ۸۰٪ ارتش پاکستان افکار القاعده و داعشی دارد.
تحریم همه جانبه پاکستان یک فریضه برای تمام جهانیان است.
انجینیر اسد کابل

>>>   چـرا ریاست جمهوری افغانستان سقوط السوالی هارا با الفاظ خیلی شدید محکوم نمیکند ؟

>>>   شما عرضه مبارزه و جنگ با طالبان را نداشتید و ندارید و بجای جنگ ترس را پیشه گرفته و مهاجرت را انتخاب کردید و ناموستان برای یک لقمه نان باید توسط ظالبان شلاق بخورد خدا انروز را نیاورد که طالبان نگاه چپ به خاک کشور عزیزم ایران اسلامی را داشته والله قسم تا خوشنان را بر زمین نریزم اسلحه به زمین نخواهم گذاشت شما هم بهتر است بجای ترس و فرار مردانتان بجنگید که مردانه جنگیده در دو چیز است مرگ سرخ یا پیروزی

>>>   سیاست زمین سوخته؛ پشت پرده‌ی حمایت های آمریکا از طالبان..
به نظر می رسد پیروزی های طالبان موجب آشوب در خاورمیانه و تضعیف همه‌ی کشورهای آن خواهد شد.
همه‌ی کشورهای خاورمیانه از تجارت پرسود با هم محروم می شوند و به صورت جزیره‌های جدا از هم ضعیف خواهند شد.
یک قرن پیش انگلیس برای شکست ژاپن در میانمار؛ بنگلادش که مستعمره خودش بود را دچار قحطی مصنوعی کرد.

>>>   ایران در دو مورد به طالبان هشدار داده است
اول نزدیکی به مرزهای ایران و سرایت نا امتی ها به داخل ایران
دوم کشتار در مناطق شیعه نشین از جمله مزار شریف که در صورت قتل عام شیعیان ایران پاسخ خواهد داد
قرار نیست همه چیز رو به طور آشکار بیان کند
رسانه ها و فعالان مدنی سیاسی افغانستان هم باید از تخریب عقده مندانه ایران دست بردارند
چون بعد از خدا و مردم افغانستان تنها ایران می تواند از امنیت فارسی زبانها و مخصوصا شیعیان حفاظت کند و در این مورد امتیازهای زیادی به طالبان داده است

>>>   نظر دهنده پانزده
به ..... امثال تو در مقابل طالبان میاستیم وپوزه طالب را به خاک میمالیم
نمی‌خواد برای من ژست وطن پرستی بگیری درسته در
ایران جنگ نیست ولی اگر .....
افقان پیپر منتشر کن

>>>   اگر از دید معیار انسانی وداشتن انصاف و عدالت بر روی مردم پاکستان بلخصوص پنجابی ها ‌و نظامیان پاکستان کار شناسی صورت بگیرد نتیجه زیر سفر خواهد بود یعنی بی انصاف ترین وظالم ترین خون خوار ترین و وحشی ترین قشر بشر است و خواهد بود. در ۱۴ اگست ۱۹۴۷ پاکستان بر رهبری محمد علی جناح از انگلیس استقلال حاصل کرد و این استقلال شامل پاکستان شرقی وپاکستان غربی یعنی پاکستان امروزی وپاکستان شرقی یعنی بنگلادش امروزی است. از ۱۴ اگست سال ۱۹۴۷ تا ۱۶دسامبر سال ۱۹۷۱ این دو کشور باهم یک کشور بودند و در طول این ۲۴ سال پاکستانی ها با مردم بنگلادش همانند برده برخورد میکردند و آنها در هیج پوست مهم دولتی حق نداشتند که در کدام مقامی باشد و تمام پست های مهم دولتی ‌عساکر تمام از پاکستان غربی بودند با وجود که بنگالی ها از هیچ امتیازی برخوردار نبودند و همیشه مال واموال بنگلادشی ها از طرف پاکستانی دزدی وبغارت برده میشدند وهیج دختر زیبای بنگلادشی از تجاوز جنسی نظامیان پاکستانی در امان نبودند تا اینکه بنگالی ها از دست نظامیان پاکستان بستوح آمدند و دست به شرش زدند ویک گروه شبه نظامی بنام ارتش آزادی بخش بنگلادش تشکیل دادند و جنگ مسلحانه را برضد پاکستانی ها در ۷/۳/۷۱ آغاز کردند و این جنگ تا ۲۶/۱۲/۷۱ یعنی نزدیک به ده ما با حمایت نظامیانی هندی تانست که پاکستان را شکست دهد جنرال ٹکہ خان لوی درستیز پاکستان شرقی ھمرا با جنرال امیر عبداللہ خان نیازی فرماندہُ کل نیروھای پاکستان در این دہ ماہ نزدیک بہ سہ میلیون بنگلا دیشی هارا قتل عام کردند و مال واموال بنگالی هارا غارت ودزدی کردند وبر میلیون ها زن بنگلا دیشی مکرر تحاوز جنسی کردند. وهرچی جنایت پاکستانی ها بیش تر میشدند بنگالی ها حساس تر می‌شد. در نهایت در۱۶/۱۲/۷۱ پاکستانی ها شکست فاحش خورد وبنگالی ها پیروز شدند و بر بریت وجنایات پاکستانی ها پایان یافت وجنرال امیر عبد الله خان نیازی با بیش ۹۰۰۰۰ نود هزار نیروی مسلح تسلیم شدند و این شکست پاکستانی ها بایست استقلال بنگلادشی ها شد. خاطره یک داکتر بنگلادش دیشی که پسر یکی از افسران شکنجه گر اسرای ارتش پاکستان در بنگلادش بوده از خاطرات پدرش گفت:
تمام اسرای ارتش پاکستانی را رده بندی کردند افسران عالی رتبه را جدا و افسران کوچک تر را جدا و الی آخر عسکر های پاین رتبه را جدا صد صد نفر قطار وبرهنه می‌کردند وانهارا قطار و استاده وخمیده و با بر نامه با هرافسر عالی روتبه روزی ده با عمل لواطط انجام میدادند وبا ‌‌پاین تر از آن هفت با وازو پاین تر در روز پنج بار وعسرکر ساده روزی سه بار عمل لواطط انجام میدادند
و ان داکتر از قول پدرش گفت اگر عساکر پاکستان اگر ماده میبودند هر کدام شان چندین بار باید زایمان می‌کردند…و این رسوای در تاریخ بشر مثل ندارد این است شجاعت پاکستانی ها وچی باشد مزدوران شان طالبان. ولزا سفارش من به قهرمان نیروهای امنیتی این است که هرگز نترسید آنها هیچ گوه نیستن وطن تان یعنی مادر تان مادر تان یعنی ناموس تان‌ از ناموس تان بهر قیمتی دفاع کنید.
حجت الاسلام والمسلمین داکتر عدلی

>>>   برو فکر فرار سربازانتان باشید
سربازانی که آمریکا و ناتو آموزش بدهند بهتر از این نمی شود چون اشخاص اشتباهی را آموزش و بعدشم به سبک آمریکایی آموزش داده
باید به سبک خاورمیانه آموزش ببینند
احمدشاه مسعود را خدا رحمت کند
واقعا چه دوست نازنینی برای ایران بود
گرچه اشتباه هم زیاد داشت

>>>   18 ساله آمریکا در افغانستان داره به ارتش شما آموزش میده و دنیا بهتون پول و کمک میکنه و حمایت می بینید ولی نتونستید دو وجب خاک خودتون رو از دست یه گروهک حفظ کنید والا خجالت و شرم داره برای همه شما... با این عدم توانایی که نشان دادید هیچ کشوری مخصوصا همسایه های شما چگونه به دولت و مردم شما اعتماد کنند؟؟ طبیعیه با همگن گروهک صحبت کنن که تا شاید مزاحمت از طرفشون نبینن و امنیت کشور دیگه ای در خطر نیوفته

>>>   سیاست زمین سوخته؛ پشت پرده‌ی حمایت های آمریکا از طالبان..
درست ترین نظر را دادی

>>>   به نظر دهنده ۲۱
شما ساکت بمونی هیچ کس نمیگه لالی من بهت قول میدم بی سواد افغانستان انگلیس شوروی به خاک انداخت ۴۰ساله با پاکستان در حال جنگه کدام یک وجب خاکش را کسی گرفته بلند پروازی و پیشروی های حالایش را هم مدیون ایران است
تو که سواد تاریخی نداری لال بمون واسه عزت خودتم بهتره
غیرت افغانستانی جماعت خیلی وقته ثابت شده تو چشم دیدن نداری کور شو
شما با همه امنیت وارامشتان بیشترین مهاجر دنیا را دارید دیگ به دیگ میگه روت سیاه
ما ۴۰سال ۲میلیون کشته دادیم تسلیم نشدیم
من مشکلی با مذاکره وهرچی که ایران با طالبان دارد نداشته و ندارم هر کشوری هرکاری فکر میکند نفعش اقتضاء میکند باید انجام دهد قبلاهم گفتم ایران از ترس جلب شدن طالبان به سمت عربستان از انها حمایت کرد ومیکند تا اینجا مشکلی نیست ولی عقده شما نسبت به ما وملت ما تمامی ندارد در مرز اسلام قلعه که به دست نیروهای طالبتان فتح شد مرزبانان ایرانی با بی شرمی به طالبان خوش و بش کردند و به پرچم ما اهانت کردند شرم تاریخ برشما باد این است حسن هنجواری ؟فرهنگ مشترک زبان مشترک یا تاریخ مشترک طالب به هر حال رفتنی است دیر یا زود ادم عاقل همه تخم مرغ هایش را در یک سبد نمیچیند
شماها هم که هی میگید فقط دولت ایران دوست مردم افغانستان است بفرمایید دراین چهل سال جنگ کدام دوستی را انجام دادید لطفا سرتان را از تلویزیونتان بیرون بکشید وبا چشم باز ومثل انسان به دنیا نگاه کنید ۳میلیون مهاجر داریم شب روز میگید برید بیرون درحالیکه انها همه شیعه هستند وهم مذهب شما ودرتمام سختی ها پابه پای شما بودند
افغانستان روزگاری سخت تر از این راهم چشیده این نیز بگذرد ولی ما یادمان نمیرود شما چقدر دست تان برسد دشمنید انتقام محمود افغان را امروز میگیرید
انقدر هم ادعای پوچ وتو خالی نکنید نفت تان نبود سالها پیش خاک شده بودید

>>>   قتل دیپلماتهای ایرانی توسط طالبان نبوده وخودشان هم اقرار کرده اند شمابه چه دلیلی از طالبان درهراسید؟ امنیت مرزهای ایران باطالبان برقرار است.

>>>   از جاهل هر عاقلی ترس دارد حتی عاقلی که از جاهل و بی خرد پشتبانی می کند!

>>>   ظریف خائن غرب پرست برجامی نماینده مردم ایران نیست. چند وقت پیش فایل صوتی او لو رفت که حتی به روسیه هم حرف های تند زده بود. دولت روسیه در جواب گفت: خودمان می دانیم که حرف های او بیانگر سیاست کلی ایران نیست!
برادر ! هوشیار باشید

>>>   افغانها باید بدانند که دوستی و دشمنی خارجی ها بالاخص همسایگان ما را منافع ملی شان تعین میکند. پاکستان زمانی دوست مجاهدین و امروز هم حامی و دوست طالبان است. ایران همچنان تا دیروز از شورای نظار و حزب وحدت حمایت میکرد ولی امروز منافع ملی اش ایجاب میکند که از طالب که دیروز با او دشمنی میکرد حمایت کند، ولی افسوس به ما که افغانها که تمام روز به نام قوم زبان برای یکدیگر خود قبر کنی میکنیم، منافع ملی برای ما هیچ کدام ارزشی ندارد.
حسیب از آلمان

>>>   اگر آدم کشی جهاد است هتلر و ستالین و همه آدم کشان دنیا باید مجاهد باشند. اسلام طالبان چیزی نیست که بهتر از دین هتلر و ستالین باشد.

>>>   در پاسخ دوستی که با ناراحتی پاسخ نظردهنده ی۲۱را داده
عزیز برادراولا سلام دوما عرض تسلیت بابت تمام کدورت های شما که غم ماست و شهدای مظلوم شما برادران ما هستند سوما برادر من چرا عصبانیت شما را از جاده انصاف خارج می کند بالاخره متن شما را همه ی مردم ایران می بینن برادر!بالاخره همه کار ایران هم بد نبوده!انصاف
چهارما ما ایرانی ها مثلی داریم که می گوید اخته کردن سگ هم وقت و فصلی دارد ۰برادر اجازه بده تا پرده نفاق اشرف غنی و هم دستی اش با طالب آشکار شود آیا می دانی که هر نیروی شهید مردمی امروز در پای خیانت های اشرف غنی قربانی می شود؟ایا حاضری هزاران جوان تاجیک و هزاره از شیعه و سنی فدای دولت فاشیستی بی صداقت شما بشوند؟
هنوز که اسماعیل خان معروف به شیرهرات دو روز پیش دست به اسلحه برد؟چرا اینقدر صبر کرد؟معلوم است چون از دولت امید داشت حال که متوجه نیرنگ دولت شد تکلیف خود را مشخص کرد
پنجما برادر هرگلی که من و شما بزنیم به سرخودمان زدیم هی شما بدی ایرانی ها رابگو و از اینطرف تعدادی جواب شما را بدهند مشکلی حل نمی شود برادر؟
چند روز پیش یکی از مقامات شما گفته بود طالب به ایران قول آب داده؟
برادر این مزخرفات از یک مقام دولتی ؟بالاخره ایران می داند که باید برای خودش فکر اساسی بکند آبی که با این همه منت باشد از زهر مار تلخ تر است آب تحفه ی خود شما ایران مجبور شود از عمق ۴۰۰۰متری زمین اسید خواهد کشید و خواهد خورد ولی این زشت است که بیخود تهمت بزنید اولا معلوم نیست که ظریف واقعا چنین جمله ای گفته باشد فرضا گفته باشد ده روز دیگر دوره اش تمام است کدام ایرانی بد شما را می خواهد؟رودخانه ی دانوب از چند کشور اروپایی عبور می کند و با قانونگذاری درست و توافق از آن استفاده و حفاظت می کنند و وسیله اتحاد آن ها شده است حال من و شمای شیعه مسلمان وهمزبان به هم خدای ناکرده توهین و بی احترامی کنیم ؟از رفتار مرزبانان گفتی آن چه در عکس و فیلم مشخص می باشد نیروهای شما وارد ایران شده اند طالبان در تعقیب آن ها به بلوک مرزی رسیده اند و با سرباز ایرانی چیزهایی می گویند بعد هم چند طالب از بام گمرک بالا می روند و پرچم را پایین می آورند و تکبیر می گویند
خوب!برادر شما به جا سرباز ایران می بودی چه می کردی؟شلیک می کردی؟وارد خاک کشور دیگر می شدی و دستش را می گرفتی؟وقتی که طالب به عنوان یک افغانستانی پرچم را قبول ندارد سرباز بیچاره چه کار کند
برادر عزیز به جای ناراحتی خونسردی خود را حفظ کن ما ایرانی ها به حماس سنی کمک کردیم چند نامه ی تشکر آمیز به رهبر ما فرستادند و در صحبت های خود اظهار قدردانی کردند
شما ما را شاید بی سواد بنامی وبدانی ولی من چنین چیزی نمی گویم و به شما اظهار ارادت می کنم
برادر شما می دانی که هم مرحوم شهید مزاری و هم فرمانده احمد شاه مسعود مورد حمایت ایران بودندحال به من بگو که آیا بعد از خروج شوروی و تشکیل دولت مجاهدین در کابل بخشی از ویرانی کابل زیبا به سبب درگیری حزب وحدت مزاری و دولت برهان الدین که احمد شاه مسعود وزیر دفاع بود صورت نگرفت ؟عجب!دو نیروی همرزم و همکار بعد از پیروزی به جای ملایمت و مسالمت راه جنگ را انتخاب

>>>   ادامه مطلب
به جای تفاهم با هم بجنگند و کابل را مخروبه کنند
این جای اندیشه دارد
دوست عزیز مطلب بسیار است و صحبت زیاد ملال آور از خداوند متعال بهروزی و سعادت شما را خواهانم

>>>   ناصر
دولت افغانستان اراده ی جنگ باطالبان رانداردمردم بایدمسلح شوندوطالبان راازبین ببرنددرانتخاب رییس جمهوربعدی دقت کنیدتابزدلان به قدرت نرسند
افرادی مث ژنرال دوستم لایق حکومت هستند

>>>   کامنت گذار : به نظر دهنده 21
خیر است گپت را زدی حال در صف کارت امایشت استاد شو که لاف و پتاق ، نان شبت نمیشه. همین شما ابروی افغانها را پیش ایرانیها بردید و نه در افغانستان هموطن خوبی هستید و نه در ایران با ایرانی ها جوره!

>>>   آقای مجاهد در مصاحبه با طلوع نیوز از همین حالا موضع خود را در برابر ایران اعلان کرد و جمهوری اسلامی ایران را ناموفق خواند و انتخابات ایران را به تمسخر گرفت اما دولت اصوگرایان در آینده از طالبان استقبال میکنند در حالیکه طالب همان طالب ضد شیعه و ضد ایران است و هیچوقت تغیر نمیکند:

طلوع‌نیوز: ولی از میان ۵۷کشور اسلامی در جهان، آقای مجاهد، اکثریت مطلق آن‌ها یا جمهوری هستند و یا شِبه جمهوری هستند و برخی از آن‌ها که انتخابات را تجربه می‌کنند، موفق هم بودند

مجاهد: نیستند. هیچ‌کشوری هم موفق نیست. کشورهای اسلامی که انتخابات را تجربه کرده‌اند با چالش و مشکلات مواجه هستند. در ایران‌ هم ما انتخابات داریم ولی مردم شان راضی نیست. هربار مهدی کروبی و تظاهرات را شما شاهد هستید.

>>>   سلام به همه اشتراک کننده این بحث
عوض علی حسنی هستم ازهرات

ایران میخواهند شکست امریکا را ازآدرس طالبان به رخ جهان بکشد که ایران ازطریق طالبان تاثیرداشته واین شکست را به رخ ابرقدرت جهانی بکشد.
طالبان خود نفهمیده که ما چنین استفاده درسطح جهان بین قدرت های بزرگ قرار گرفته ایم.
با هر شباس برکلا وطن خود را ویران میکند
اصلاً طالبان خود نمونه بارز دیکتاتوری در جهان است اگر جهان ساخته شده از(دموکراسی غرب وسوسیالیستی و کمونستی )ادعا وعمل بر نابودی دیکتاتوری (قومی- لسانی دینی ومزهبی ) را درواقع به دستور کاردارند طالبان را به نقط صفر برگردانند به جای انیکه آنها را به رسمیت شناخته وآنها را به شاخه درخت کشیده اند.
ما تا نفس داریم طالب دشمن ما است.

>>>   ۲۴ تیر ۱۴۰۰،‏ ۱۱:۳۸
آیت‌الله صافی گلپایگانی: اعتماد به طالبان اشتباهی غیرقابل جبران است
قم - ایرنا - آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید در واکنش به وقایع اخیر کشور افغانستان در بیانیه‌ای ضمن هشدار به دولت ها و مجامعه بین المللی تاکید کرده است که اعتماد به طالبان با سابقه شرارت و آدمکشی، یک اشتباه بزرگ و غیر قابل جبران است.
به گزارش روز پنجشنبه پایگاه اطلاع رسانی این مرجع تقلید، در این بیانیه آمده است: این روزها جهان شاهد حوادث بسیار وحشتناک و تاسف‌آوری است که وجدان بشریت و فطرت پاک انسان‌ها، شرمنده از این جنایات است، آیا می‌شود گروهی خود را انسان بنامند، اما نسبت به‌هم‌نوع خود این همه جنایات مرتکب شوند!؟
بیانیه حاکیست: خشونت و درنده‌خویی‌ تروریست‌ها از یک طرف؛ و از سوی دیگر، سکوت جهانیان و دولت‌ها و مجامع باصطلاح حامی حقوق بشر، موجب تعجّب و شرمندگی است!
بیانیه می‌افزاید: اعتماد به‌گروهی که سابقه شرارت و قتل و آدمکشی آنان بر همه جهانیان روشن است اشتباه بزرگ و غیر قابل جبران است!
آیت الله صافی در بخش دیگری از بیانیه خود تصریح کرده است: اینجانب بنابر وظیفه دینی و انسانی خود، به‌همه دولت‌ها و مراکز بین المللی به‌ویژه سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایران، هشدار می‌دهم که نسبت به‌این وحشی‌گری‌ها و شهادت تعداد زیادی از مظلومین در افغانستان و آواره‌گشتن هزاران نفر از مردم، اعم از زن و مرد، پیر و جوان و کودک، واکنش جدی نشان دهند تا جلوی تجاوزها گرفته شود، به‌یقین، سکوت امروز آنها موجب پشیمانی و ندامت در آینده است.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است