گمرک اسلام قلعه و ابونصر فراهی در دست طالبان
 
تاریخ انتشار:   ۰۶:۲۲    ۱۴۰۰/۴/۱۸ کد خبر: 167617 منبع: پرینت

گمرک مرزی اسلام قلعه هرات به دست طالبان افتاد و بعد از گمرک مرزی اسلام قلعه، گمرک مرزی ابونصر فراهی هم به دست طالبان سقوط کرد.
نیروهای طالبان توانستند کنترل این دو گمرک مرزی افغانستان با ایران را در دست بگیرند.

پس از فرار نیروهای نظامی و کارمندان گمرک، مردم وارد گمرک هرات شده‌اند.
ایران و افغانستان داری ۳ گمرک مرزی هستند که هم اکنون ۲ گمرک مرزی در کنترل طالبان است.

کد (9)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
اسلام قلعه
ابونصر فراهی
نظرات بینندگان:

>>>   چه شد ای جنرال های کارتونی همرای دس و پس شان ، یا به خیالم لاهول میکنن و منتظر روز مبادا هستن.

>>>   سلام شیر مردان اردوی ملی سلام شیر مردان قطعات خاص سلام شیر مردان پلیس ملی و امنیت ملی سلام شیر مردان بسیچ های مردمی ایا میدانستید که حیوان ملی افغانستان شیر است این به این معنی است که شما های شیر هستید ایا میدانستید که حیوان ملی دشمنان‌ قسم خورده ما وشما یعنی چرکستان مار خور است و مارخور یعنی بز کوهی ایا مگر ممکن است شیر از بز کوهی فرار کند ‌شکست بخورد؟ فرار و شکست برای شیر عیب وننگ است. شیران غران سرزمین افغانستان شما میتوانید بز های کوه چرکستانی را پاره پاره کرده ونوش جان کنید. شیران غران افغانستان ایا میدانستید که پرنده ملی کشور تان‌ افغانستان عقابان طلای است این بر این معنی است که شما عقابان طلای هستین. ایا میدانستید که‌ پرنده ملی دشمنان قسم خورده شما یعنی چرکستان کبک است. این بر معنی است که شما عقابان طلای هستید ایا چگون ممکن است که عقابان طلای از کبک‌ فرار کند شما عقابان طلای بر آن واحد می‌تواند که کبک های چرکستانی را دریده و ‌پاره پاره کنید پس چگونه ممکن است عقاب از کبک فرار کند.شیر مردان غران افغان عقابان طلای ایا مگر نمیدانید چرکستان بر کشور وطن ما وشما تهاجم وتجاوز کرده است وطن یعنی مادر ایا اگر دشمن بر مادر ما تجاوز میکند وظیفه فرزند در قبال مادر چیست. جنگ که بر ما شما از طرف چرکستان تحمیل شده جنگ تحمیلی است که‌ از سوی استعمار سیاه پنجابی بر ما تحمیل شده است آنها بر خاک ما چشم دوخته است آنها به معادن ما چشم دوخته است آنها مارا میکشد و ما شما چه کنیم ؟.ما و شماه فقط یک گزینه بیشتر نداریم وان‌ دفاع جانانه ‌و مقدس در برا بر تجاوز تمام‌ عیار پاکستان و جهاد بر حق است جهاد در برابر متجاوز بر همه ما فرض و‌واجب است اگر کشته شدیم شهید هستم و اگر پیروز شدیم غازی. در برابر این جنگ تحمیلی مردانه باید استاد شد و افغانستان را این بار به گورستان پنجابی های چرکستانی تبدیل کنیم. شیران غران وعقابان افغانستان بیدار و هوشیار باشید و تمام افراد نفوسی چرکستانی چی در صفوف پلیس و اردو و چی در هر پوست و مقام که باشد واین هر‌معاملگران و جاسوسان آی اس آی را شناسی کرده وبا مرمی بر فرق شان بزنید از جمله گل بیدین را وافراد که افغانستان را به پاکستان معامله کرده است فرق نمیکند که کی ودر کدام پوست و مقام هستن آنها مارهای زهراگین استین هستین.
رهبران افغانستان بیدار شوید وبر خیزید امریکا افغانستان به چرکستان فروخته است نگزارید که این تحویل دهی کام یاب شود وطن از ما شما است بیدار شوید وبلند شوید ورحمت کنید که فردا دیر است.
استاد امیری

>>>   وظیفه طااب تخریب و به غارت بردن اموال عامه است.
...

>>>   تسلیم دهی ها پلان شده است اما وطن را به خاکستر تبدیل کردند.ارگ باطالب وخلیلزاد درقطر معامله کرده اند که ولسوالی هارا با تمام امکانات آن تسلیم بدهند وآنها نسل کشی وویرانی میکنند دولت تماشا کند واپسگیری ها هم بدرد نمیخورد کشتار وویرانی میکنند به آتش میکشند .
عبید.

>>>   چرا ارتش افغانستان فرار میکنه؟

>>>   این پلان غنی احمدزی و کرزی و امریکا و پاکستان است.
استراتیژی دولت غنی تسلیم افغانستان به طالبان بود و استراتیژی غنی و کرزی و طالبان تصرف ولایات شمال و غرب و کرزی افغانستان است که با همکاری هم به آخر رسانیده اند و شاید بزودی تسلیم مراکز شهرها و کابل آغاز شود.
بازی افغانستان بطور موقت ختم میشود و غنی حمدزی افغانستان را به طالبان تسلیم کرد. این شروع یک دور دیگر است و بازی اصلی بعد از تسلیم تمام اقوام غیرپشتون افغانستان توسط کرزی و غنی به طالبان آغاز میشود که شاید سالها طول بکشد تا یک مقاومت تاریخی از درون جامعه شکل بگیرد که صد فیصد شکل میگیرد.
بیست سال است که امریکا و پاکستان طالبان را حفظ کردند تا امروز بقدرت بیاورند. کرزی و غنی احمدزی از روز اول اشغال افغانستان توسط امریکا با طالبان ارتباط مستقیم داشتند و در سرکوب اقوام غیرپشتون همنظر و همکار بودند. تمام ولسوالیها توسط دولت غنی به طالبان تسلیم شده است و در همین روزهای تسلیم شهرها توسط فاشیستان غنی احمدزی شروع میشود کابل را در را غنی و کرزی در اخر تسلیم میکنند. حالا کوشش میشود برای طالبان مشروعیت بدهند و کشورهای همسایه را در خواب کنند. این مقاومتها و جارو جنجالها همه دروغ است. هدف در اول این بود که سربازان را در شمال در مقابل طالبان به جنگ ساختگی بیندازند و در میان جنگ همه عساکر غیرپشتون را قتل عام کنند که مثال آن پسر جنرال ظاهر عظیمی با دوستانش بود. مردم شمال هشویار بودند و از پلان غنی، کرزی و رهبران طالب آگاه شدند و بدون مقاومت مراکز ولسوالیها را ترک کردند. علت شروع تسلیمی از شمال پلان شده بود چون از مقاومت مردمی میترسیدند. حرفهای مفت خیزش مردمی دروغ بود با این تبلیغات مردم را آرام کردند تا در برابر طالب قیام نکنند و منتظر دستور ملاغنی طالب باشند که بعد از تسلیم تمام افغانستان به طالب به این مردم بیچاره منتظر سلاح توزیع خواهد کرد. قیامهای واقعی مردم بعدها شروع میشود و این مقاومت این دفعه از عمق جامعه و توسط جوانان در طی سالیان آینده شکل میگیرد چون طالب مردم را دوباره از زندگی بیزار میکند و شلاق و توهین طالب جنبشهای بزرگی را شکل میدهد. غنی از طالب خطرناکتر، فاشیستر و وطنفروشتر بود. این کرزی و غنی بودند که طالب را از مرگ به زندگی و قدرت آوردند اما مرگ واقعی طالب تازه شروع شده زیرا در منطقه ما سرمایه گذاریهای بزرگ چین و روسیه و ایران، و کشروهای آسیای میانه و غیر در راه است طالب بغیر جنگ چیزی نمیداند و باید خود به خود در آنیده سقوط کند قیامهای مردم شاید ضرور نباشد اما قیامهای آگاهانه و منظم و برنامه ریزی شده مردم خود به خود شکل میگیرد و رهبران واقعی مردم از بین مردم سربلند میکنند این واقعیت تاریخ افغانستان است. هرگز به آن شک نکیند که حقیقت است.

>>>   ازینکه سلاح و مهمات پیشرفته را به طالبان یا امریکا هدیه داد و یا هم عقب نشینی های تکتیکی دولت؛
یقین داشته باشید٬ روزی خواهد رسید که از ارگ نیز عقب نشینی تکتیکی نموده و قدرت دولتی نیز بدست طالبان گذاشته شود؛
اما در بخش اقتصادی قرار نبود دولت سه نفره ارگ به این زودی ها منابع عایداتی را از دست بدهند؛
اما دیده میشود که با سقوط گمرکات در شمال و حالا هم با تسلط بر این دو گمرک غربی شاهرگ اقتصادی نیز بدست طالبان افتید؛
البته گمرک پکتیا و تورخم از آن ایشان است و نیازی به تسلط به آنها ندارند ( لغمان ز آن ماست رفتن چه حاجت است).
بدین اساس مواد توافقنامه دوحه که بر اساس برنامه ای «« دوهمی سقاوی »» پی ریزی شده بود٬ سرانجام به کرسی نشسته و جهان شاهد ( لوی افغانستان) ی خواهد بود که (افغانیت و اسلامیت ) علمبردار تمدن درخشان و فرهنگ ناب بشری سده ای بیست و یکم خواهد بود.

>>>   مرز اسلام قلعه و دو ولسوالی زنده جان و ادرسکن ظرف چند ساعت توسط نیروهای #جبهه_مقاومت_ملی از لوث طالبان تطهیر شد🇦🇫✌!
زنده باد هرات باستان


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است