چند حرف از چند رهبر (حقيقي و غير حقيقي)
 
تاریخ انتشار:   ۰۷:۳۴    ۱۴۰۰/۴/۲۷ کد خبر: 167713 منبع: پرینت

١- اعلحضرت امان الله خان در سفرش به فرانسه در برابر پرسش جنرال فوش كه، اردوي افغانستان چقدر است گفت ٧،٥ میليون. فوش خنديد گفت جناب شاه خبر دارم كه نفوس افغانستان ٧،٥ میليون نفر است.
شاه گفت: بلي شما درست اطلاع داريد ولي در زمان جنگ همه نفوس كشور شامل قواي مسلح كشور اند.
بعدا فوش نوشت: شاه افغانستان نشنليست بزرگ است جلوش را بايد گرفت، و انگليس ها جلوي او را گرفتند و كافرش خطاب كردند.

٢- امير حبيب الله خان (بچه سقا) در اولين بيانيه اش كه در منطقه دهمزنگ باغ وحش كنوني، گفت: اين ملك از پدر امان الله نيست، كل مردم آزاد است، هركس هر كار را مي تواند، ماليه از اين به بعد معاف است، (افغانستان در مسير تاريخ- مير غلام محمد عبار) معافيت ماليه بعد ها دشواري هاي زيادي را برايش خلق كرد.
امير حبيب الله در محل امروز باغ وحش كه بند آبكردان داشت دربار كرده بود، استاد قاسم برايش آواز مي خواند.
مي گفت: دست از طلب بر ندارم تا كام من برإيد
با جان رسد به جانان با جان زتن برايد
استاد قاسم آواز خوان دربار امان الله خان بود
وقتي امير شنيد، بلند صدا زد تره بخدا كه خوده جگر خون نكو ومره هم امان الله رفت(افغانستان در مسير تاريخ)

٣- اعلحضرت محمد نادرخان در اولين جمع شدن مردم، در ارگ در قصر سلام خانه گريست و در جواب مردم كه پادشاهي او را تبريك مي گفتند، جواب مي دادند: به صاحبش مبارك، براي اينكه ايشان در ميان قبايل به خاطر اعاده كردن پادشاهي امان الله خان ، آمده بودند، از همين رو نام از امان الله خان نمي برد مي گفت به صاحبش، در اين زمان محمد نادر خان سپهسالار امان الله خان بودند.

٤- هاشم خان صدراعظم را پرسيدند چگونه مي توان اين مردم را آرام نگاه كرد، او گفت: مانند مرغ بايد گرسنه نگاه شوند، بعد براي ايشان كمي نان داده شود، برسر و روي يكديگر مي پرند و مصروف مي شوند، ديگر خيزش در خيال آنان خطور نمي كند( افغانستان در پنج قرن اخير- فرهنگ)

٥- شاه محمود خان صدراعظم را؛ انقلابي خوب آنزمان تاج نماينده مردم در شوراي ملي گفت: صدراعظم صاحب اگر نمي توانيد برويد كنار و استعفا بدهيد!
او با عصابنيت داد زد، ما به خون اين چوكي را گرفتيم و تو ميگي ايلا كو، او را پدر دموكراسي مي خواندند(افغانستان در مسير تاريخ- مير غلام محمد غبار)

٦- شهزاده ميرويس نزد مادر شكايت كرد كه استاد كاكر (استاد رياضي فاكولته ساينس)، معلم خانگي شهزاده ها در هنگام قهر شدن پدر گفته دشنام مي دهد
شاه استاد كاكر را خواست و گفت استاد وقت قهر شديد مرا دشنام ندهيد
استاد گفت كي مي گويد، شاه گفت شهزاده
استاد رو سوي شهزاده كرد و گفت او پدر لعنت در كجا كه ترا پدر گفته دشنام داديم
شاه خنديد و گفت خوب إستاد شما آزاد هستيد.

٧- سردار محمد داود خان در اولين بيانيه خطاب به مردم افغانستان جمله مشهورش را گفت: تصميم شرط اول موفقيت است.

٨- نورمحمد تره كي در روز بلند كردن بيرق جمله مشهور خود را گفت: د خلكو زور د خداي زور دي.
كور كالي او دودي كه به شعار تبديل شد.

٩- حفيظ الله امين كه بعد از كشته شدن نورمحمد تره كي به اقتدار رسيد، در اولين مصاحبه خانم ژورناليست امريكايي گفت: آرزومندم سوسياليزم را ببينم، او اين جمله را در بار جواب داد و ژورناليست تبسمي ملايمي كرد.

١٠- ببرك كارمل رهبر حزب و دولت در زمان يورش شوروي، در اولين برنامه با ژورناليسان داخلي و خارجي در قصر چهل ستون گفت: به اجازه ژورناليستان دوست و ژورناليستان دشمن. اين جمله خط سياسي را روشن كرد.
شصت و شكست نيز حرف مشهور ايشان است.

١١- سر مي دهيم سنگر نمي دهيم، در آستانه جنگ جلال آباد مشهور ترين جمله داكتر نجيب الله در ميان مردم شد.

١٢- كلي كار ها از دست اي اس اي است را حضرت مجددي گفتند، ايشان در اولين بيانيه گفتند همه مورد عفو قرار مي گيرند همه با هم برادريم (مسجد حاجي يعقوب كابل)
خواب هاي شان در مورد نتايج رياست جمهوري و استخاره براي كرزي صاحب بسيار مشهور است.

١٣- استاد. رباني با مشهور ترين جمله اش به شهادت رسيد. ايشان در كنفرانس اسلامي در تهران گفتند بزودي انقلاب جهاني اسلامي صورت مي گيرد وقت آن است تا جهان اسلام با هم متحد شوند. ايشان كابل تشريف آوردند و شهيد شدند.

١٤- بزرگترين حرف ملا محمد عمر اخند اطلاق شر و فساد به مجاهدين بود و بعدا كلمه نا مطلوب در تمامي دواير دولتي تبديل به يك اصل شد.
هنگامبكه ايران ٨٠٠٠٠ قوت هاي خود را روي خط مرزي جابها كرد ، او امر ٢٠٠٠٠ طالب را براي آماده گي جواب به ايرانيان داد و قت از او سوال شد ، او بزبان پشتو گفت: "بگذاريد آنها كاري خود را نمايند، ما كار خود را مي نماييم، همين ٢٠٠٠٠ كافي است".

١٥- حامد كرزي اصطلاح بسلامت باشين را رواج داد و "خو مه خي خبر نبودم" باري او گريست و گفت "مي ترسم از ابنكه ميرويس به خارج درس هاي خوده بخانه"

١٦- رييس جمهور عني " ما از او بيد هاي نيستم كه به هر شمال بلرزم"

١٧- فرمانده احمدشاه مسعود براي معين وزارت خارجه امريكا گفت" اگر برابر به همين كلا جاي برايم بماند، مي جنگم".

١٨- مارشال دوستم در مصاحبه خود با فروتن عزيزم گفت: "اي نباشه طالبا زور ما ره ديده گي است، ملا فضل پيش ما بندي بود".

١٩- استاد مزاري در روز هاي آمدنش به كابل در مسجد سفيد كارته سخي گفت برايم هزاره هزاره است فرق ندارد، برويد يك كمونيست هزاره را بياوريد اصلاح مي شود تعصب نكنيد همه مظلوم بوده ايم تمامي صاحب منصبان هزاره را بايد جمع كرد.
"ما وحدت ملي را در افغانستان يك اصل مي دانم".
جنرال خدا داد و جنرال نوروز در آنجا حضور داشتند.

٢٠– آيت الله محسني گفت اگر من قدرت داشته باشم مردم را دو سال وقت مي دهم كه باسواد شوند، دو سال بعد در هرجًا از مردم سوال مي شود اگر با سواد نبود زنداني مي شود.

عشق آباد
سید مسعود


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
رهبران
حقیقت
نظرات بینندگان:

>>>   مقصد ات این است که هزاره ها وحدت کنند و با سواد باشند و بالای دیگر اقوام حکمرانی کنند؟
هزاره ها اقلیت هستند و طالبان می آیند و همان جایی را که برای هزاره ها در نظر گرفته اند،آنها را همانجا میفرستند.

>>>   استاد مزاری هرگز توسط طالبان کشته نشد ، گرچه مرحوم مزاری مرتکب جرم و جنابت شد اما طالبان خواهان کشتنه مزاری نبودند ، به گفته کسانی که در کنار استاد مزاری بودند ، مزاری با ارتفاع گرفتن چرخ بال یک باره خود را از چرخ بال به پایین انداخت و چنین شد که کشته شد ، نجیب یک انسان وطن دوست و انسان شریفی بود و ما هرگز خواهان ان نبودیم که به داکتر نجیب صدمه ای وارد کنیم ، طلبان هرگز اطلاعی نداشتند که قرار است داکتر نجیب اعدام شود ، داکتر نجیب توسط پاکستانی ها کشته شد وقتی طالبان به کابل رسیدن با پیکر بی جان شهید داکتر نجیب روبه رو شدند ، مرحوم امیرالمومنان ملا محمد عمر مجاهد راحمه الله علیه وقتی از مرگ نجیب مطلع شد بسیار ناراحت شد،
حبیب الله یوسف زی

>>>   تحسین به حرف محسنی! بقیه همه اس حرف مفت بود!

>>>   ملت رنج کشیده افغانستان سلام. طوری که در جریان هستن پاکستان بطور تمام عیار به کشور ما وشما تجاوز کرده است و مردم‌ و نیروهای قهرمان امنیتی ما رامیکشد پل وپلچک های کشور مارا تخریب وازبین میبرد وزیر ساخت‌ها اقتصادی مارا از بین میبرد وتمام اعمال مجرمانه طالبان نشان دهنده اینست كه آنها خارجی و مزدوران آی اس آی واستعمار پنجابی هستن اگر آنها افغان میبودند وطن خود تخریب و مردم خود را نمیکشتند. ولزا باید در برابر استعمار وپنجابی یک قیام عمومی و سرتاسری وجهاد عمومی اعلان شود ودر برابر متجاوزین پنجابی بايد جهاد کرد. جهاد در برابر هر متجاوزی فرض و یک وجوبه شرعی هر مسلمان است. پاکستان فقط در نام مسلمان هست هشتاد فیصد مردم پاکستان نی نماز میخاند ونی روزه میگرد وحتی نماز اصلا یاد ندارد. گزشته از آن قانون اساسی پاکستان ونظام موجود در پاکستان ونظام عدالت ‌پاکستان تمام کاپی شده از نظام انگلیس ویک نظام کفری است.خداوند در قران كريم بر ما حكم ميكند كه در برابر متجاوز جهاد كنيد ((فمن اعتدي عليكم فاعتدواعليه بمثل ما اعتدي عليكم))
سوره بقره ١٩٤.در اين اين شريفه گفته نشده كي و فقط گفته شده در مقبل متجاوز ومتجاوز را از بين بيبريد٠ در قران كريم ايات متعددي هست كه گفته شده كه در برابر متجاوز بنجنگيد و جهاد در برابر متجاوز فرض است ولزا بايد در برابر پاكستان جهاد كرد و جهاد در برابر پاكستان فريضه شرعي فرد فرد ما و شما است.
قاري عبدالصبور

>>>   یادنورمحمدتره کی وحفیظ اله امین وببرک کارمل وداکتر نجیب اله بخیرچه آدمهای وطن دوستی بودند نه به آمریکاباج دادند نه به انگلیس نه به عربستان ونه به اسرائیل

>>>   اقای مسعود صاحب جمله ای دو رهبر کارمل و نجیب الله جاندار است.
کارمل از ابتدا دشمن اصلی مردم افغانستان را شناسایی کرد و بعد از چهل سال مردم افغانستان به شمول مجاهدین که مخالفین مسلح علیه دولت انوقت بودند به این حقایق تلخ پی بردند...و نجیب الله بهترین شعار را در وقت و زمان مناسب پیش کشید. زیرا پاکستان بعد از خروج شوروی از افغانستان مصمم بود که دولت نجیب الله را در ظرف یک هفته سقوط میدهد ولی ذلت شکست نصیب مجریان جنگ یعنی تنظیمهای هفتگانه و پاکستان گردید و امروز همان وضعیت دوباره تکرار میگردد .بازیگر اصلی پاکستان و اله ای دست پاکستان اسلامیستهای طالب میباشند.وقت ان فرا رسیده است که اشرف غنی تمام افراد متنفذ اقوام را زیر پرچم دولت دعوت کند و همین شعار را سر دهد. وطن یا کفن.
یک مطلب برایم همیشه سوال بوده است حتی میر غلام محمد غبار منحیث یک شخص روشنفکر و انقلابی نتوانسته است انرا درست هضم کند. موضوع از این قرار است که حبیب الله کلکانی برای کمتر از یکسال امیر افغانستان بود و نام او ثبت تاریخ است قضاوتها نظر به سلیقه های شخصی در مورد موصوف فرق میکند. من روی پیامد های منفی دوره امارت او حرف نمیزنم ولی این مطلب را میخواهم اذعان کنم که چرا او را امیر حبیب الله نمیگویند . اکثر مورخین و قلم بدستان او را حبیب الله کلکانی مشهور به بچه سقاو ثبت اسناد و اوراق و نوشته ها کرده اند و همین شیوه غلط تا کنون ادامه دارد. در جریان بیشتر از پنجاه سال دوره نادر ظاهر و داود تاریخ در مکاتب صرف مثل یک قصه و داستان تدریس میگردید و قهرمانان ان خاندان شاه بودند باقی همه خاین.
سقاوی یک پیشه است . سقاو با ریختاندن عرق و صرف توان و قوت لقمه نان حلال برایش دست یاب میکند.سقاو و کسانیکه به این پیشه مصروف کار استند شرافتمند ترین افراد جامعه میباشند.به یقین میتوان گفت که شرافت و عزت یک سقاو بلند تر از یک شهزاده و پادشاه است به خصوص در شرایط کنونی که وطن بنام دین توسط رهبران جهادی و طالب به لیلام گذاشته شده است.
حنظله

>>>   در پایان این جمله: "یادنورمحمدتره کی وحفیظ اله امین وببرک کارمل وداکتر نجیب اله بخیرچه آدمهای وطن دوستی بودند نه به آمریکاباج دادند نه به انگلیس نه به عربستان ونه به اسرائیل" باید افزود "بغییر از روس" تا تکمیل شود.
آتش خاوری

>>>   محترم یوسفزی در مورد گلبدین چه تصمیم دارید؟؟؟؟

>>>   حبیب الله یوسف زی درست می فرمایند
مردم را چی تصور کردی ؟

>>>   پاکستانزی !
برای همین است که پاکستان بادار شماست وشما ملیشای پاکستان هستید


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است