دست خالی با شرمساری از قطر برگشتند
طالبان همان تحقیر را که مدت یکسال می شود با هیأت ارگی ها که فقط به خاطر درآمد دالری در قطر خوابیده اند می کنند بیشتر از آن عبدالله عبدالله و همراهانش را تحقیر کردند 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۰۷    ۱۴۰۰/۴/۲۸ کد خبر: 167725 منبع: پرینت

طالبان به جز از تسلیمی، بالای هیچ چیزی دیگر مذاکره نمی کنند!
پروژه قطر در اصل پروژه رسیدن طالبان به قدرت است، مشروعیت طالبان در سطح منطقه و جهان از قطر آغاز گردید اکنون قطر و طالبان به گونه ای بازی می کنند که سیاسیون افغانستان را تحقیر و خوردوخمیر کنند و همین بازی را با عبدالله عبدالله و همراهانش کردند و کار بسیار نیک هم کردند چون همه می‌دانستند که وضعیت میدان در افغانستان به گونه‌ای است که عبدالله عبدالله و همراهانش در شرایطی نیستند که چیزی برای گفتن داشته باشند.

طالبان برای عبدالله عبدالله و همراهانش فقط برای تغییر قانون اساسی و اعتماد سازی که همان رهایی هفت هزار زندانی و بیرون کردن نام سران طالبان از لیست سیاه سازمان ملل متحد است تاکید کرده اند و شرط آتش بس هم همین بوده است.

سرنوشت افغانستان را میدان جنگ تعیین می کند تا زمانی که تغییرات در میدان جنگ حاصل نشود تغییرات در رفتار طالبان نمایان نمی شود.
خیزش های مردمی و ایجاد تشکیلات های محلی که عملاً نیروهای ضد طالبان در آن نقش آفرینی کنند راه نجات افغانستان از تسلط کامل طالبان است.

جنگیدن برای بقای جمهوری سه نفره در نهایت به نفع طالبان تمام می شود چون از یک جانب نیروهای خیزش مردمی بدون انگیزه می شوند و از جانب دیگر اعضای جمهوری سه نفره فقط بالای دوام قدرت فکر می کنند و اراده نابودی طالبان را در میدان جنگ ندارند.

طالبان همان تحقیر را که مدت یکسال می شود با هیأت ارگی ها که فقط به خاطر درآمد دالری در قطر خوابیده اند می کنند بیشتر از آن عبدالله عبدالله و همراهانش را تحقیر کردند، اصلأ تحویل نگرفتند و فقط آنچه را که میخواستند بیان کردند.
در نتیجه دست خالی به قطر رفته بودند نه تنها دست خالی بلکه با شرمساری برگشتند.

حسن علی عدالت


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
برگشت قطر
هیات قطر
نظرات بینندگان:

>>>   جهاد دربرابر طالبان فرض و واجب و وظیفه شرعی هر مسلمان‌ است. چون طالبان مسلمان نیستن مسلمان‌ مسلمان را نمی کشد طالبان منافق ومزدوران بیگانه ومتجاوز و محارب و قاتل ملت مسلمان افغانستان است. طالب را هر جای گیر کردید گردن بزنید و بکشد خون ندارد. طالب را کشتید غازی هستین اگر در برابر این گروه پلید وگم راه شهید شدید جایگاه تان جنت است. چون این گروه منافق و گم راه و همه روزه مردم مسلمان افغانستان اعم از زن مرد و کودک پیر وجوان همه را بخاک خون میکشد و همه روزه پل وپلچک وسرک ومکتب وتمام آبادانی این وطن را بدستور بادران شان ایران وپاکستان تخریب واز بین میبرد. این گروه پلید نتنها مسلمان نیست بلکه انسان دانستن این گروه گم راه گناه کبیره محسوب میشود. من نمیگویم از اشرفغنی دفاع کنید من میگویم از وطن تان که در حقیقت مادر معنوی تان است دفاع کنید واز نیروهای امنیتی دفاع کنید که فرزندان ‌و برادران مسلمان ‌مدافعین وطن تان هست دفاع کنید. اشرف غنی خود یک انسان آلوده و مملو از فساد است. شما از نظام دفاع کنید نظام از عروسک امریکا غنی کسیف نیست نظام از مردم شما واز خود شما است شما از ارزش های وطن وابادانی وطن تان دفاع کنید. طالبان یعنی مزدوران استخبارات ایران طالبان یعنی مزدوران حلقه بگوش آی اس آی. طالبان یعنی انتحار طالب یعنی انفجار طالب یعنی قتل وغارت ودزدی طالب یعنی تباهی ‌بربادی طالبان یعنی دشمنان انسانیت طالبان یعنی بیماری واگر طالب یعنی دشمنان انسانیت طالب یعنی دشمن تشنه بخون خود خود تان. اسلام طالبان اسلام جعلی است و شعار که طالبان که بشهر ها حمله نمی کند یک فریب است..
بیش از پنجاه فیصد طالبان یا چیچن است یا القاعده است یاحرکت به اصتلاح اسلامی ازبیکستان و حرکت ترورستی ایغور های چینی است اینها تمام محصولات کارخانه های تولید تروریست در پاکستان است. شعار اسلام فقط یک اسلحه ادمشی برای این ترورستان است. اسلام اینها دروغ ‌فریب است.
و لزا باید در برابر این آدم خوران مردانه جنگید وهمیشه باید بیدار باشید ‌تحرکات این آدم خوران را همیشه زیر نظر داشته باشید..
شیخ الاسلام قاری عبدالصبور

>>>   هم وطنان گرامی هوشیارباشید ‌و‌ بدانید که هر کس که بسیچ های مردمی را خطرناک‌ وملیشه میداند در واقع آنها یا نفوذی های آی اس آی هستن یا هم خود فروخته به پاکستان.من‌چند پیش نهاد دارم به افسران وقومندانهای نیروهای امنیتی باید شیوه جنگ تغییر یابد هم منظم وهم غیر منظم یعنی چریکی..
۱. از تمام جنرال های کارکشته وباز نشسته وانجینران وافراد خبره وماهر جنگی یک شورای پلان گزار نظامی ایجاد شود آنها همیشه مدیریت و پیش برد جنگ را زیر نظر داشته باشد وبرسی کند وخامی هارا برطرف وموفقیت هارا تقویت کند.
۲. حد اقل ما باید شست هزار نفر بسیچی که که اکثر آنها درجنگ چریکی بر ضد پنجابی ها بجنگد داشته باشیم.
۳. جنگ باید منظم ومنسجم وهم آهنگ باهم در برابر پنجابی ها مدیریت شود
۴. در حالت محاصره نیروها باید فورا کمک هرچه عاجل به نیروهای تحت محاصره کمک و محاصره شکستانده شود.
۵. باید به نیروها روحیه ‌و انگیزه جنگی داده شود
۶.باید همان طوری که پنجابی ها از مردم ما سربازگیری کرده ‌جنگ نیابتی را بر ما تحمیل کرده ما هم باید از درون پاکستان بلخ‌صوص برادران پشتون وبلوچ سرباز گیری کنیم‌ وجنگ گرم وسرد را بر ضد پاکستان آغاز کنیم
۷. ما باید شورای علمای افغانستان را ایجاد کنیم و علما باید بر ضد پاکستان فتوای جهاد صادر کند وگفته شود وهر فرد افغان که در راه وطن کشته شود شهید است و اگر پیروز شدیم غازی هستم.
۸. یک گروه حد اقل یک هزار نفری که شبو روز در بین مردم برضد پنجاب تبلیغ شود تا مردم ما بر صد پاکستان ذهنیت سازی شود..
بنظر من اگر این راهکار ها روی دست گرفته شود و ‌منظم ومنسجم ومتحید و‌هم آهنگ به پیش بیریم ما نه تنها پاکستان را شکست میدهیم بلکه بیاری خدا پاکستان را از درونش متلاشی خواهیم کرد. جز جنگ اپشن دیگر نداریم.
استاد آمیری

>>>   مه راه حل معضله افغانستان را پیدا کردم.
طالبان تعهد بسپارند که دیگر از خاک افغانستان نه تنها به امریکا و متخدین اش حملات صورت نگیرد،بلکه به هیچ کشور دیگری نیز صورت نگیرد.
نام رهبران طالبان از لست سیاه ملل متحد بیرون شود.
طالبان همه وارد افغانستان شوند و اشخاص مورد نظر شان را در پوست های دولتی بگمارند.
ازین که طالبان با سوابق کار دولتی ندارند و یا هم درین مدت زیاد سیستم اداری دولتی افغانستان تغیر کرده است،تا زمانی که به کار بلدیت پیدا میکنند،وزرای فعلی کشور،منحیث مشاور برای یک مدت یک سال همرایشان کار کند،بعد از یک سال اگر خودشان به کار بلد شدند،مشاور وزرا به تقاعد سوق داده شوند و اگر طالبان خواستند،میتوانند معیاد کار این وزرا و ولی ها و سایر مقام های دولتی را تمدید کنند.
مشاورین دولتی صرف در امور دولتی به طالبان مشوره میدهند و مسایل دینی را خود طالبان رهبری اش را بعهده میگیرند.
کشور های همسایه و جامعه جهانی نیز باید با کمک های اقتصادی شان به افغانستان ادامه بدهند تا این کشور به پای خود ایستاد شود.

>>>   یک منبع آگاه که به نسبت حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود گفت:
عبدالله طور خصوصی از طالبان دو چیزخواسته است اول برایش چوکی ندهند اما ذدرسپیدار اجازه دهند در یک گوشه اش مانند کرزی که درارگ زندگی میکند او هم درسپیدار باشد دوم برای مصطفی مستور یک چوکی بدهند

>>>   بعد ازین اگر بخواهیم که از آدم ها یا گروپ هایی بی شرم مثال بدهیم، اینها بهترین گزینه هستند. این تیم اگر میخواستند که اشرفک زور گو نباشد باید بجای اختلاف باهم متحد میشدند و حالا میخواهند که با قربانی مردم حریف را چت کنند.
خوب است بجای امرالله این دبل 'ع' خاین در قدرت نبود ورنه در روز دوم مردم و ملک را بدست جلادان چرکستانی تسلیم میکرد.
آتش خاوری

>>>   من از آن بیگانه ننالم که با من هرچه کرد آن آشنا کرد
این حکایت همسایه گان افغانستان است تا میتوانند در حق این کشور ظلم و ریاکاری و بدخواهی میکنند غافل از اینکه آتش که بلند شود دامن همسایه را هم خواهد گرفت .

>>>   من از آن بیگانه ننالم که با من هرچه کرد آن آشنا کرد
این حکایت همسایه گان افغانستان است تا میتوانند در حق این کشور ظلم و ریاکاری و بدخواهی میکنند غافل از اینکه آتش که بلند شود دامن همسایه را هم خواهد گرفت .

>>>   نه صلح امکان دارد و نه هم اوغان انسان شدنی است و نه از تقلب، عوامفریبی، و تمامیتخواهی دست بردار است۰ یگانه راه نجات فقط یا فدرالی شدن ویا تجزیه کشور بدو حصه بین اوغان ها و اتحاد قوم های غیر اوغان میباشد و بس۰ در غیر آن قوم های غیر اوغان برای همیشه در آتش جهالت اوغان خواهند سوخت۰
بگذارید این اوغان بین خودشان هرچه میخورند بخورند۰ قوم های غیر اوغان تمام مشکلات کوچک بین تان را کنار بگذارید و یکسره حساب تان را از این تمامیت خواهان متقلب انتحاری انفجاری فاشیست جدا کنید و ملک خود را و آینده فرزندان خود را بسازید۰

>>>   مشکل اصلی در ارگ است.
جمهری فحشا پرور غنی فقط به فکر بی بی گل و دست پرورده های بی بی گل است و تلاش دارد که تا اخیر دوره ریاست جمهوری تقلبی غنی که همزمان کمک های جامعه جهانی هم دوام دارد دوام بیاورند و بعد با یک فرار جانانه این کشور را به برادران فاشیست تر خود که طالبان بی ناموس است بسپارند اما ، غنی باید بیاد داشته باشد که زنده از این وطن بیرون شده نمیتواند .

>>>   در رسم اوغان و اوغانتوب چه غنی باشد چه کرزی یا خلیلزی یا هر زی دیگر حاضر هستند قدرت را هزار مرتبه به همان طالب وحشی تسلیم کنند ولی غیر اوغان یا غیر پشتون را نمی‌گذارند قدرت را بگیرد. اوغانتوب همین بوده و همین بوده است.

>>>   اقای حسن علی عدالت نظر خودت چیست چکار باید کرد تااز شر طالب خلااص شد/;

>>>   دیگر جنگ بس است.تلاش برای صلح عادلانه داییمی وامنیت پایدار درافغانستان خواست اکثریت مطلق ملت مومن وجنگزده افغانستان هستند.جنگ ویرانگر وخانمانسوز چهل سال ملت مومن افغانستان را ازنگاه نیروی انسانی ،فرهنگی واقتصادی ضربات شدید وجبران ناپذیر بجا گذاشته اند. درین جنگ ویرانگر وخانمانسوز صدهاهزار انسان کشته ومعیوب ومعلول گردیدند وملیونها آواره ومهاجر درممالک همسایه ودور گردیدند.متاسفانه تاحال چنین وضعیت درافغانستان حاکم است.خداوند متعال درقرآنکریم فرموده والصلح خیر.یعنی صلح یک عمل خیر ونیکو است.پس بیایید که همه باهم صادقانه صلح را برجنگ ترجیح بدهیم وآشتی ملی وشرکت همگانی در یک حکومت وسیع البنیاد سهم فعلانه بیگیریم ونگذاریم که ملت مومن ورنج کشیده افغانستان بیشتر ازین در جنگ داخلی ویران گر، انفجار ،انتحار ووحشت شب وروز راسپری کنند.نیروهای بین المللی درحال ترک کردن افغانستان هستند ودیگر هیچ بهانه برای جنگ باقی نیست.هرکه برای تداوم جنگ تلاش میکند بداند که دشمن ملت مومن ووطن ویران شده افغانستان هستندجنگ بیشتر به هربهانه واهداف که باشد خیانت ملی شمرده میشود.الحمدالله نزدیک به دوسال است که جلسات متعدد برای آشتی ملی ومحو جنگ خانمانسوز ازطرف نمایندگان دولت ومخالفین عمده درخارج ازافغانستان درجریان است. گرچه گاهی مشکلات درمسله صلح وامنیت درین جلسات بوجود میاید اما انشالله دورنمای چنین جلسات مثبت ومفید ارزیابی شده میتواند.ازجنگ ویرانگر وخانمان سوز چهل سال افغانستان ثابت میسازد که مسله سیاسی افغانستان راه حل نظامی ندارد پس جنگ بس است. ملت مومن وجنگ زده افغانستان چشم درانتظارندکه صلح عادلانه پایدار وامنیت داییمی هرچه زود تر درافغانستان حاکم گردد.تبلیغات سوء ومسموم کننده ازهرطریق که باشد باعث اختلاف وپراگندگی وجنگ طولانی تر میشود که خیلی خطرناک است.پس بیایید که دست بدست هم داده وبرای خاتمه جنگ ویرانگر وخانمانسوز تلاش صادقانه نماییم.ازممالک همسایه،منطقه وجوامع بین المللی استدعا مینماییم که برای خاتمه جنگ وصلح عادلانه پایدار وامنیت داییمی درافغانستان تلاش صادقانه وهمه جانبه نمایند ونگذارد که ملت مومن وجنگزده افغانستان بیشتر ازین درآتش جنگ خانمانسوزو ویرانگر بسوزند. تاانشالله زمینه، برای رشد وترقی، همزیستی مسالمت آمیز تمامی اقوام برابرافغانستان ، حقوق بشر، حقوق اقوام، حقوق زنان وانکشاف سریع درافغانستان آماده گردد.زنده وجاوید باد نیروی های صلح طلب ،وحدت ملی وآشتی پذیر ،محو ونابود باد نفاق افگنان وانواع ماجراجویان درافغانستان. ومن الله التوفیق.
عبدالرشید ناصری ازآسترالیا

>>>   به آتش خاوری
دیده میشود که عقده حقارت شکست از دل ....ها و بقایای زبون شده ح د خ ا رفتنی نیست۰ آثار آن در نوشته های خودت به آسانی دیده میشود۰

>>>   بهترین راه حل کشور فدرالی شدن آن است با حکومت های محلی در امور محلی و حکومت مرکزی در امور بزرگ ملی، هردو انتخابی از مردم۰ در آن صورت نه ضرورت به تجزیه کشور است و نه هم این تمامیتخواهی ها زورگویی ها جهالت و انحصار طلبی های همان قوم خاص همه را به تکلیف خواهد کرد۰

>>>   بهترین راه حل کشور فدرالی شدن آن است با حکومت های محلی در امور محلی و حکومت مرکزی در امور بزرگ ملی، هردو انتخابی از مردم۰ در آن صورت نه ضرورت به تجزیه کشور است و نه هم این تمامیتخواهی ها زورگویی ها جهالت و انحصار طلبی های همان قوم خاص همه را به تکلیف خواهد کرد۰

>>>   به شیخ الاسلام قاری عیدالصبور و دگران
شما جهادی ها و مولوی ها و دگران ۱۹۸۰-۱۹۹۰ مردم را برای جهاد علیه دولت سیکیولر دعوت کردید. به جوانان وعده های بهشت برین دادید به انها گفتید که ترور کنید تخریب کنید به اتش بکشید هر چه پل و پلچک است ویران کنید بند های اب را تخریب کنید اثار تاریخی را یا تخریب و یا سرقت کرده به پاکستانی ها بفروشید ذخایر زیر زمینی چون سنگهای لاجورد و زمرد را طور غیر فنی و غیر قانونی استخراج و به قیمت ارزان به خارجیان بفروشید برای زنان حجاب تعیین کنید معلم و داکتر را بکشید کلینیکهای صحی را به اتش بکشید در اب اشامیدنی اطفال در مکاتب مواد زهر اگین بیاندازید و بالاخره بعد از سقوط شهید نجیب الله به گفته جنرال حمید گل کثیف جنرال نصرالله بابر کابل را غارت کردید هم شما و هم هزاره ها. فرق بین کار های که شما طی دوازده سال ۱۹۸۰-۱۹۹۲به حق مردم افغانستان کردید همان کار را طالب انجام میدهد . طالب قدم به قدم از اعمال گذشته ای شما تقلید میکند زیرا مرکز فرماندهی همان پاکستان است.
شما ملایان و مولوی ها به مردم گفتید که کارمل و نجیب و حزبی ها کافر استند وطن فروش استند لذا قابل تکفیر و جهاد علیه شان بر همه فرض است مردم را گمراه کردید فریب دادید.
شما بنام جهاد افغانستان را برباد کردید و در اخر در زیر باران دالر کفار اصلی یعنی امریکاییان به خواب شیرین فرو رفتید و یک عالم دین نگفت که کفار در افغانستان امده است همه ای تان از سیاف تا ملا قسیم و از عبدالله تا کرزی و تورن اسماعیل همه ای تان فتوا دادید که امدن امرکاییان و پولهای شیرین و رنگ سبز انها مثل شیر مادر بر ما حلال است این است اوقات شما.
شیر مادر هزار بار برای حزبی ها حلال زیرا انها با گرفتن امنیت مابا خاطر ارام به مسجد میرفتیم اولاد مردم به خاطر ارام به مکتب میرفت حد اقل مکاتب فعال بود میزان مبتلایان به مواد مخدره فوق العاده کم بود... دولت در تمام سکتور ها نقش داشت ...امیدی برای فردا بود...میزان بیکاری پایین بود زنان بیشتر از همه وقت در تاریخ افغانستان از ازادی های مدنی برخوردار بودند حتی زنان ایرانی حسرت ازادی زنان افغانستان را میخوردند دختران مکتب میرفتند بیشتر مامورین دولت در مرکز طبقه اناث بودند... در هر گوشه شهر دواخانه ها و مغازه های تعاونی دولتی ساخته شد تا ادویه جات مواد خوراکه و وسایل ضروری به قیمت ارزان برای مردم بدست اید سینما تیاتر فعال بود مامورین دولت مواد کوپونی رایگان داشت در زمستان مواد سوختی از طریق محل کار به ما توزیع میشد..برای رفت و امد مامورین بسها برای تمام وزارتخانه ها و موسسات دولتی موجود بود حتی فابریکه های کشمش پاکی و سایر کارخانه ها نظر به هدایت دولت و اتحایه کارگران مجبور بودند برای حمل و نقل کارگران شان وسایط نقلیه اماده کنند.پاکستان از قدرت نظامی ما در هراس بود و لی حالا بر گرده مردم سوار شده اند خلاصه یک شهروند افغانستان احساس میکرد که دولتی وجود دارد حکومت است ...البته مشکلات و نابسامانی ها زیاد بود و انهم در اثر جهاد شما مولوی های مفت خوار بود که فکر میکردید هر مشکل را با ایت و حدیث و نعره تکبیر حل میکنید بفرمایید حل کنید...
مولوی عبدالصبور شما از اسلام مسخره درست کرده اید...همین چیچینی ها و عربهای تروریست و اسلامیستهای تروریست ازبیک با مجاهدین سابق برای بر بادی افغانستان بنام جهاد از طرف شما ریشو ها دعوت نه شده بودند؟؟؟؟ ایا اسامه بن لادن برای تان حیثیت پیغمبر را بخاطر ثروت سرشارش نداشت؟؟؟؟
تمام این بدبختی ها در افغانستان از جهاد و کلمه تکفیر اغاز یافته است . طالب هم با نام جهاد و تکفیر شما ها دست و استین برای اسارت افغانستان برزده است.منتظر سرنوشت شوم تان که چهل سال قبل شما اغاز کرده بودید باشید ..طالب میاید و حساب تان را میرسد باز همان مردم بیچاره که قیمت بپردازند.
اگر میخواهید که مردم را برای جنگ با طالب دور هم جمع کنید اینبار بنام حفظ انسان و انسانیت و تمدن بشری دعوت کنید نه جهاد...
صبغت الله کارمند متقاعد
مهاجر در اروپا

>>>   صبغت الله مهاجر خلقیها و پرچمی ها هم پیام مرگ ودرد ورنج را به مردم افغانستان اورد هرکه از این عملکرد شان چشمپوشی نماید براستی یک انسان عاقل نمیباشد همانوریکه برادران مجاهد پیام ویرانی وبیرانی آورد و. در جنگهای تنظیمی خانمانسوز هزاران انسان بیگناه قربان شد در زمان خلقیها و پرچمی ها هم انسانهای بیگناه بدار کشیده شد و جوانان شریف وبا عزت از مکاتب پونهنتونها به زندان انداخته شد و. اهی دیار نابودی شدند چنانچه در زمان طالبان هزاران انسان بیگناه هواره و. دربدر شدند در زمان خلقیها و پرچمی ها هزاران و. صد هزاران انسان بیگناه هواره شد ،در افغانستان هر حکومتی که روی قدرت آمد از مردم نبود بلکه همه مزدور و. بیگانه پرست بودند و. دار وندار افغانستان را به یغما بردند و. حالا که طالبان هزاران انسان بیگناه را میکشد در مقابل این دولت ع وغ آنقدر چوروچپاول نمودند که همه میلونر شدند و. حالا همین میلونر ها در میز مذاکره با طالبان مینشیند و. در باره صلع صحبت مینمایند ،فکر کنم این خفاشان هیچ وقت به معافقه در باره صلع نمیرسند.
عبدالله ریحان

>>>   به: دیده میشود که عقده حقارت شکست ا
چرا حقارت چرا مانند هزاران انسان دیگر این وطن نمیگوئی افتخار !
آنان بودند که پاکستانی هارا درننگهار هخجل ساختند آنان بئوذدند که نمردانه درمقابلمزدوران آۀیاس آی جنگیدند وهرگز تسلیم وعقب نشینی تکتیکی نکردند آنانم بودند که پاکستان جرئت نداشت از نزدیک شدن جت های جنگی درمرز خود ما به ما اخطار دهد آنان بودند که می توانستند با راکت های اسکادپاکستان را هدف گیرند
این فرد نا آگاه هنوز از خواب بیدارنشده،

>>>   عبدالله این خم چشم بی ننگ حاضر است صد مرتبه برود وبدون نتیجه برگردد

>>>   سیزدهمی و بدون تذکره
بدون شک اولین بار است که متنی از نظریات مرا میخوانی (صبح بخیر!) بهتر است یگان متن سابقه مرا هم بخوانی و من از آن 'پخپل سر' های ام که حتی پیرو پدرم هم نیستم، زمین و آسمان را خو بان.
دیگر آنکه انتقاد ازین گروپ بیشرم و مافیای ارگ چح ربطی به شوروی پرستان دارد؟؟؟!!!!
آتش خاوری

>>>   در حقیقت طالبان مانند یک کفشی که از جلد خوک ساخته شده باشد می باشد و این کفش نجس است امریکا هر روز آن را یک رنگ میکند ‌پلایش می‌دهد. از دید من هرچند پاکستان و ایران و امریکا این کفش نجس را بهر رنگ که تبدیل کند باز هم نجس است. بحمدالله مردم ما بر بلوغ درک رسیده است که این پدیده نجس را که تحت هر نام و هر رنگ که باشد آن را بشناسد.
طالبان کی ها هستن و چگونه شکل گرفت؟.
در سال ۱۹۸۸ جنرال شهنواز تنی وزیر دفاع وقت داکتر نجیب اله باتعداد زیاد از جنرالان ‌صاحب منصبان کمونست شاخه خلق بر ضد داکتر نجیب کودتا کردند و این کودتا شکست خورد ‌شهنواز تنی با جنرالان ‌صاحب منصبان کمونست تحت امرش با یک هواپیما به پاکستان گریخت و هواپیمای افغانستان را تحویل جنایت کاران آی اس آی دادند ودفعه دوم آی اس آی پاکستان همان جنرالان‌وصاحب منصبان کمونستان را تحت یک پلان منظم به طالب تبدیل کردند ریش های بلندی گزاشتن ویک پرچم جعلی سفید رنگ که متاسفانه کلمه لااله‌ الا الله ‌محمد رسول الله را بر آن نویشتن ونام این کمونستان را طالبان و کبوتران صلح گزاشتن واین افراطیون کمونست را بر گرده مردم ما در افغانستان سوار کردند. حلا سوال اینجا است که چرا آی اس آی نام این کمونستان را طالبان گزاشت دلیلش واضح است چون مردم افغانستان مسلمان است و طالب به کسی گفته میشود که تحصیل علم دینی کند ومباشد تا که از نام طالب بعنوان یک اسلحه بر ضد مردم ما استفاده کرده وبر مقاصد ناپاک شان برسد. در حقیقت اغلب مطلق طالبان اصلا خدا را قبول ندارد ویک‌ طبقه پاین رتبه که مسلمان هستن کور کورانه بدنبال این کمونستان روان هستن. در حقیقت نام طالب ‌و اسلام اسلحه خوبی برای پیشبرد اهداف استخباراتی بوده و می‌باشد. طالب سازی کمونستان یکی از چال ونیرنگ وترفند های‌مکارانه آی اس آی بوده و می‌باشد. ولزا مردم ما باید بیدار شود واز تمام ترفند های مکارانه ای استخبارات جهانی بلخصوص استخبارات ‌چرکستان که در حقیقت چشم به معادن و ‌خاک افغانستان دوخته است و همیشه از نام اسلام‌ ودین بعنوان ابزار استفده کرده ‌و میکند آگاه شود و همین بی معلوماتی وبیسوادی وجهل ما افغان ها بایست شده تا که زمینه برای تجاوز استخبارات پاکستان مساعد شود. در قدم اول ما باید مردم خود رابیدار واگاه سازیم از طرفند های مکارانه آی اس آی. بهر نحوی که باشد آگاه شویم واین آگاهی ما مارا نجات خواهد داد. و هر چه سریع افراد نفوذی آی اس آی در درون نظام را شناسای حد اقل از امور دولت پاکسازی کنیم از دید مین این افراد کرزی گلبدین حمد الله محب داودزی می‌باشد وتعدات آنها بهزاران نفر می‌رسد وحتی خود غنی یک آدم مشکوک است. مردم شریف افغانستان آگاه وبیدار باشید فرار راه حل نیست باید مردانه استاد شوید.
استاد امیری


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است