بانک جهانی را بیشتر بشناسید
 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۱۶    ۱۴۰۰/۶/۴ کد خبر: 168154 منبع: پرینت

سرانجام بانك جهاني دست به قطع كمك ها و تمويل سرمايه گذاري ها و دادن قروض را به افغانستان زد و شايد هم اين اولين بار است كه بانك جهاني بسيار سريع اقدام كرد.
دو سازمان جهاني صندوق وجهي بين المللي و بانك جهاني دو سازمان مالي و پولي، بزرگترين نقش را در ثبات اقتصادي سياسي و حمايه و گسترش سكتور خصوصي و در صورت نبود سكتور خصوصي به ايجاد سكتور خصوصي از طريق ايجاد قروض از دهليز دولت، بعد از جنگ دوم بازي مي نمايد.

١- صندوق وجهي بين المللي، بانك نيست بلكه يك سنديكا است، اتحاد تعدادی از كشورها به منظور ثبات ارزش پولي به هدف تنظيم تجارت و اقتصاد بصورت معقول از طريق ثبات ارزش پولي و جلوگيري از حركات كشورها در مورد كاهش ارزش پولي آنهم به هدف افزايش صادرات معقول است.
رييس صندوق از جانب كشور هاي اروپايي تعيین مي شود و تا هنوز چنين بوده است در حاليكه در اساسنامه چنين چيزي اشاره نشده است.
بانك هاي مركزي و وزارت هاي ماليه تمامي كشور ها در عرصه ارزش پولي با اين صندوق در ارتباط نزديك اند.

اين صندوق با تاكتيك ها و بسته هاي بازدارنده كاهش ارزش و تقويه نقدينگي و قدرت پرداخت. به برنامه هاي:
ستند باي
قروض دوامدار
قرضه هاي نفت و تيل
تا هنوز مي پردازد، مشوره هاي لازم در زمينه ثبات ارزشي ارايه مي كند، نظم نوين جهاني را بعد از سال ١٩٩٥ كمك زياد كرده است، در پس پرده هاي سياست در تقويت نطام ماركيت است.

٢- بانك جهاني يا (دبليو بي) تنها يك بانك نيست، حالا از گروپ بانك جهاني بايد ياد كرد(دبليو، بي، جي)
بانك جهاني خود از بطن بي، آي، آر، دي يعني بانك براي باز سازي و توسعه و انكشاف است سر بيرون بر آورد، بعد از جنگ دوم جهاني براي بازسازي اروپاي غربي و دهليز رسيدن كمك هاي پولي پلان مارشال تبارز كرد.
بعد از ختم برنامه بازسازي اروپاي غربي، بانك (آي بي آر دي) كارش بايد از غرب اروپا جهانگير مي شد و از اينرو در نيمه دهه ٥٠ بانك جهاني و در دهه ٦٠ گروپ بانك جهاني پديد آمد كه بزرگترين سازمان پولي بين المللي در پهلوي صندوق وجهي، منحيث تاثير گذار ترين بالاي اقتصاد و سياست جهان تبارز كرد.

گروپ بانك جهاني با فيصدي متفاوت سود خدمات را پيشكش مي كنند.
آي، دي، آ با سود كمتر و آي اف سي با سهولت هاي زياد بهره براي كشور هاي كمترين انكشاف يافته تخصيص يافته اند كه سهولت هاي فراوان مالي دارد با وجود آنكه انگيزه هاي استعماري آنها نيز برق مي زند، تقويه سكتور خصوصي هدف بنيادي است.

رييس بانك جهاني هميشه امريكايي بوده و از جانب رييس جمهور امريكا پيشنهاد مي شود (مشهور ترين رييس اين بانك جنرال ميك نامارا بود).
هردو سازمان را بنام سازمان هاي بريتن وودز ياد مي كنند، براي اينكه در همين شهر اين سازمان ها بنا بافت، در ايجاد آن نظريات كينز بزرگترين اقتصاد دان قرن ٢٠ و نجات دهنده ليبراليزم با ايجاد تبوري ليبراليزم مداخلوي با نيو ليبراليزم نقش كليدي داشت، طرح او بنام طرح سفيد قبل از امريكا آمدن در پارلمان انگليس به تصويب رسيد(براي معلومات بيشتر كتاب سازمان هاي مالي و پولي بين المللي و منطقوي / نوشته استاد مسعود ديده شود)
اكنون سازمان تجارت جهاني نيز به آن ها پيوسته است، اين سه سازمان در ساختار سياسي أقتصادي جهان نقش بنيادي دارد هرسه در پنجه هاي امريكا بازي دارد.
حالا بانك جهاني حركت برعكس طالبان را در افغانستان آغاز نمود، اين بانك يكي از بزرگترين تمويل كننده هاي بودجه كشور و پروژه ها ي انكشافي بشمار مي رود.
مسدود شدن كمك ها و سرمايه گراري ها و حمايه هاي اين بانك وضع اقتصادي كشور را بحراني تر ساخته و پيشبيني ماركيت واچ با ديدبان بازار كه تا ده روز ديگر نشانه هاي قحطي ديده خواهد شد، در صورت عدم مداخله در بازار پولي بوقوع خواهد پيوست.

پيشنهاد:
- لازم است تا بزود ترين وقت ممكن با بانك جهاني تماس كاري حاصل شود.
- خواست هاي بانك آسيب شناسي شود.
- در صورت عدم رسيده به راه حل بديل جستجو گردد.
بايد متوجه بود كه مسدود شدن ٩،٥ میليارد دالر و مسدود شدن كمك ها و حسابات بانك جهاني، ريشه هاي سياسي دارد.
- بزرگترين رقيب تازه وارد بانك جهاني، بانك سرمايه گذاري زيربنايي بركس است كه بيشترينه سهم چين در آن خود نمايي مي كند مي تواند بديل خوب باشد.

خطر:
از دست دادن پشتوانه بين المللي كه افغانستان به آن احتياج دارد.
- رسيدن به دايره قحطي كه بيرون شدن از آن دشوار أست.
من مي خواهم راست بگويم كه همانقدريكه آمدن طالبان به قدرت، غير مترقبه بود و عجيب، همانقدر حتی بيشتر از آن مسدود شدن ٩،٥ مليارد دالر و مسدود شدن حسابات بانك جهاني براي گروه طالبان كه قدرت را دارند با اهميت و پر خطر و غير مترقبه است.
قحطي را نمي توان با تفنگ بست بازي را بايد درسطح بلند به كار بست.
بازي وارد فاز دوم شده است و آن به ضعف كشيدن اين قدرت از يك سكوي قدرتي به يك مهره اطاعتي درنظر است.

عشق آباد
سید مسعود


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
بانک جهانی
صندوق
نظرات بینندگان:

>>>   اهرم فشاری روی طالبان نباشد؟
نترسید طالبان دقیقا همان روش پاکستان را میرود
پاکستان به جامعه جهانی میگوید اگر به ما بودجه ندهید و دولت فرو بپاشد هزاران گروه جهادی آزاد خواهد شد و به سلاح اتمی دسترسی پیدا میکنند
بخاطر همین است که پاکستان برای آمریکا مهم است
طالبان هم از داعش و القاعده و سیل پناهجویان به اروپا حتما به عنوان اهرم فشار استفاده میکند
اهرم فشار جهان بر طالبان میتواند رفتار آنها را اندکی نرم کند چون آنها نمیخواهند حکومت را از دست بدهند
از آنطرف طالبان باید با ایران روابط ایجاد کند برای استفاده از بندر چابهار و سیاست موازنه را با پاکستان برقرار کند

>>>   صندوق بین المللی پول یک آله است بخاطر گزار از اقتصاد دولتی،بسوی اقتصاد بازار آزاد.
کشور هایی که اقتصاد دولتی و سوسیالستی دارند، امکانات رقابت در مقابل اقتصاد بازار آزاد را ندارند.بنأ آنها ورشکسته میشوند و مجبور میشوند ،بخاطر به پای نگهداشتن اقتصاد شان،از صندوق بین المللی پول کمک بخواهند.
صندوق بین المللی پول برایشان تحت شرایط کمک میکند.
مثلاً آنها باید بخش عمده اقتصاد دولتی شان را به سکتور خصوصی به نرخ نا چیز بفروشند.
صندوق بین المللی پول به کشور های مذکور قرضه با بهره بلند میپردازد و در عین حال سکتور سکتور خصوصی نیز تحت اداره خودش فعالیت میکند.
درین حال صندوق بین المللی پول از دو جهت مفاد میکند:
یکی این که به دولت ها قرضه با بهره بلند میدهد و از طرف دیگر توسط سکتور های خصوصی خویش،سکتور دولتی کشور ها را با نرخ ارزان میخرد.
در نتیجه کشور ها هم زبر قرضه صندوق بین المللی پول قرار میگیرند و هم زیر سکتور خصوصی صندوق بیندالمللی پول.
در نتیجه کشور ها استقلال اقتصادی خویش را از دست میدهند که وابسطه گی اقتصادی ،منجر به وابستگی سیاسی کشور هاو حتی در بعضی موارد تحت سلطه نظامی نیز قرار میگیرند.
زیرا وابستگی اقتصادی،سبب میشود که دولت ها استقلالیت اقتصادی خویش را از دست دهند،در نتیجه قشر های دارنده ودعریب پیدا میشوند و منجر به مطاهرات و اغتشاشات میشود و در نتیجه بخاطر خاموش کردن اغتشاشات،کشور های خارجی حمله نظامی میکنند و کشور ها زیر اشغال خارجی ها قرارمیگیرند.
بانک جهانی نیز یک آله دست است که برای پروژه های اقتصادی در کشور های فقیر کمک میکنند،اما این کمک ها نیز آهسته آهسته زمینه مداحله سیاسی و نظامی و کلتوری و دینی و تبلیغات دینی درین کشور ها را فراهم میکند و آهسته آهسته این کشور ها با این کمک ها،زمینه از دست دادن استقلال شان فراهم میشود.
بهترین شکل این است که کشور های فقیر بدون کمک های خارجی ،بتوانند در بازار جهانی رقابت کنند.اما این امر امکان پذیر نیست.
این بدان میماند که یک نفر با یک بکس پر پول در سر میز قمار با یک شخصی که در جیب اش چند پول سیاه دارد،برای قمار زدن مینشیند.
اما درین رمینه مثال معروفی است که میگویند:
پول ،پول را کش میکند.یعنی کسی که پول زیاد دارد،نظر به کسی که پول کم دارد،برنده است.
پول دار دوسه دفعه با سه خال خویش چندین چال میرود و نفر غریب خوش میشود و پول را میبرد.
اما دفعتاً برای پول دار سه توس می آید و برای نفر عریب سه شاه.
نفر پول دار چال رفته میرود و نفر غریب تیز چال رفته میرود و قرض میکند و ساعت و خانه و تمام زندگی اش را چال میرود و بالاخره مجبور میشود که رخ بدهد.سه شاه خود را در میدان می اندازد که پول ها را جمع کند.نفر پول دار دست اش را بالای دست نفر غریب میگذارد و میگوید:
آقا!صبر کن.
بعداً نفر پولدار سه توس خود را می اندازد و نفر غریب سکته قلبی میکند و نفر پولدار،پول ها را میگیرد و میرود.

>>>   جناب استاد!
شما در سالهای اخیر بعد از آنکه متفکر دوم جهان با دسیسه بانک جهانی به کرسی ریاست جمهوری تکیه زد و این تراژیدی قرن را بالای ۳۵ ملیون انسان وطنش به ارمغان آورد؛

فکر میکنم با همین خوش بینی ساده لوحانه ای که پیرامون سلاح استعمار عصر جدید (بانک جهانی) داشتید؛
به مشوره های اقتصادی شما که متفکر جهانی از بطن بانک جهانی زاده شده بود؛
به ریش خندید و از مشوره دهی تان معذرت خواست؛

یعنی اینکه متفکر جهانی ( نظریه پرداز دولت های ناکام) شمارا حتی منحیث یکی از زمره رمه ای پانصد نفری مشاور نپذیرفت٬ازینرو راهی ترکمنستان شدید؛
و حالا دارید٬ نسخه ای بانک جهانی و مجموعه ای سندیکای غارت را که دست آوردش جز مصیبت به بشریت جهان سومی به شمول کشور زادگاه تان نبوده است٬ به دولت ترکمنستان ارایه فرمایید!

شما یا خیلی خوش باور هستید٬ و یا اینکه آگاهانه به سخنگوی این نهاد هیولای جهانخوار مبدل شده اید؟
مگر شما از تمامی جنایاتی که بانک جهانی زیر نام کمک و انکشاف در کشورهای امریکای لاتین و افریقا و آسیا (جهان سومی ها) به ارمغان آورده است خبر ندارید؟
مگر شما کتاب های متعددی را که توسط کارمندان سابقه دار بانک در مورد برنامه های جهانخواری بانک در همکاری با سی آی ای نشر شده٬ و ملت هارا به خاک سیاه نشانده ازان اطلاع ندارید؟

اینها افسانه نیستند٬ اینها همه مستند ترین گزارشات از کارمندان عالیرتبه ایست که٬ عمری در پیاده سازی پروژه های جنایتکارانه بانک جهانی دخیل بوده اند؟
مگر شما آن پالیسی های تحمیلی صندوق وجهی پول را در کشورهای عقب مانده ای چون افغانستان٬ که جز تباهی و بربادی و فقر و محنت اکثریت عظیم ساکنان کشور هارا سبب شده٬ و سرمایه های ملی را به جیب یک مشت دزد و راهزن مافیایی ریزانده٬ دفاع میکنید؟
به خود بیایید؟ سن تان هم ایجاب نمیکند تا از مافیای جهانی و استعمار جهانخواری که با تحمیل کردن اقتصاد بازار٬ کشور را به این سرنوشت شوم دجار ساخت دفاع کنید.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است