ماين گذاري ها در افغانستان
ماين هاي هولناكي از جانب سياستمداران عرصه بازي ها چيده شد. در اين راستا، مثلث(خليلزاد، كرزي، غني) حركات سياسي ماين گونه را در پيش گرفتند 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۲۳    ۱۴۰۰/۶/۹ کد خبر: 168202 منبع: پرینت

در بيست سال اخير صرف نظر از سال هاي پيشين آن ماين هاي هولناكي از جانب سياستمداران عرصه بازي هاي افغانستان بروي راه يكديگر چيده اند.
در اين راستا، مثلث(خليلزاد، حامد كرزي، اشرف غني) حركات سياسي ماين گونه را در پيش گرفتند. همه حادثات هولناك محصول رقابت ناسالم اين مثلث بوده است
براي اينكه قصه به درازا نكشد، ماين گذاري هاي يكي دوسال نزديك را ماين پالي مي كنيم.

- حامد كرزي پيشگام صلح كنوني در افغانستان است، براي رسيدن به اين هدف علاوه از آنكه با خارجي تماس نزديك در مورد اين موضوع گرفت، با طالبان قرار هاي مي بست و آنان را از دايره دشمن بيرون كشيد و برادر خواند، سياست را كه داكتر نجيب الله در پيش گرفت و مجاهدين را برادران ناراضي مي خواند.
كرزي با عمليات شبانه مخالفت كرد و سياست نرم را پيشه گرفت، در مقابل پايگاه هاي امريكايي مقاومت كرد با وجوديكه حضرت مجددي از ايشان دلگير شدند.
اولويت كرزي عامل داخلي بود و عامل خارجي را مانند يك وسيله حمايوي مي پنداشت.
سياست مدارا و برادر گونه با طالبان براي حكومت بعدي مايني بود كه بايد از آن سالم بدر مي شد، او خيال قهرمان صلح شدن و گرفتن جايزه صلح جهاني يا حداقل يك مدال امريكايي بود.
اين يك ماين براي حكومت بعدي بود.

- داكتر اشرف غني نيز براي رسيدن به صلح حركت هاي انجام داد از هند محوري گذشت و با پاكستان نزديك شد، اعراب را در دايره اول سياست خود قرار داد، سفر هاي انجام شد.
ترامپ جنگ افغانستان را بيهوده خواند و داكتر خليلزاد را كه اولين سفير امريكا در افغانستان بعد از ١١ سپتامبر، سفير امريكا در عراق و نماينده امريكا در شوراي امنيت مال متحد كار كرده بود ماموريت داد تا راه هاي قطع جنگ را جستجو كند و با طالبان وارد مذاكره شود.
مهره دومي مثلث بعد از حامد كرزي حركت كرد تا جايزه صلح نوبل را در آغوش كشد، رفت و آمد زياد انجام داد، تعهدات گرفت و تعهدات داد و با طالبان قرار داد بست و اعلام بيرون رفت امريكا را از تريبيون ترامپ بيرون كشيد،
ترامپ بروي بايدن ماين كاشت تا از اين راه پر خطر جان به سلامت ببرد.

داكتر اشرف غني با پيشنهادات و راهكرد هاي او مخالف بود، او مي خواست خود پيشگام صلح با طالبان باشد و در حاكميت خودش طالبان را در آغوش گيرد، كرزي نيز دست بردار نبود و او كه خود را آغاز گر پروسه صلح مي دانست، هر حريف را در اين راه از پيش بر ميداشت (هنوز هم ادعا هاي در مورد كشته شدن استاد رباني وجود دارد)، داكتر سپنتا در اين راستا او را ياري مي كرد.
به اين صورت سه راهكار از جانب سه ضلع مثلث در زمين افغانستان پياده شد كه هر راهكار براي ديگري ماين مخوف شمرده مي شد.
حامد كرزي با تعداد زياد از آدم ها روسيه رفت و دوحه و در تلاش نقش مركزي بود، كه تا اندازه به آن موفق بود.
خليلزاد حركت امريكا را مهندسي مي كرد و دو ضلع مثلث نا خشنود از حركت او، خليلزاد به جايزه صلح نوبل و جايزه صلح واشنگتن خود را نزديك مي ساخت، كرزي و داكتر اشرف غني ناخشنود از حريف.

- داكتر غني هنگام كه به اين نتيجه رسيد كه كار از كار گذشته است، دست به ماين گذاري براي چهار عامل در درون و بيرون از افغانستان زد، اين ماين ها بسيار سهمگين اند.

١- ماين براي طالبان؛
با برآمدنش از كابل استعفا نداد و دولت را نيز به طالبان انتقال صلح آميز نكرد و طالبان را همانطور يك گروه نظامي باقي گذاشت، طالبان تا هنوز نتوانسته اند مانند دولت تبارز كنند و نمي توانند امارت باشند.

٢- ماين براي معاونين بخصوص امرالله صالح؛
او با برامدنش فرمان جانشيني صادر نكرد و معاون اول نتوانست حتا يك ساعت به كرسي رياست جمهوري تكيه زند.

٣- ماين براي مجاهدين و مارشال دوستم و مخالفين كه سال ها او را فشار داده بودند.
او با برامدنش مجاهدين و مارشال دوستم را مستقيما در برابر طالبان قرار داد كه داراي روحيه برتر بودند، آنان مجبورا راه هاي بيرون شدن از كشور را جستجو كردند.

٤- ماين براي طالبان؛
طالبان كه خواهان استعفای او بودند، كابل را خالي يافتند و داخل كابل بدون داشتن هرگونه آمادگي دولت شدن، اين امر رنگ طالبان را در برابر مردم ديگر گونه جلوه داد كه خطرات بعدي را براي آنان مي سازد.
بانك جهاني قطع رابطه كرد، حسابات ٩،٥ مليارد مسدود گرديد، صندوق وجهي ٤٥٠ میليون دالر كمك اين صندوق را معطل قرار داد.
قيمت ها صعود كرد، معاشات مامورين تاديه نگرديد، سرنوشت ٣٥٠٠٠٠ سرباز و افسر قواي مسلح ما معلوم ماند.

٥- ماين براي امريكا و غربي ها؛
با برامدنش حالت متشنج براي امريكايي ها و غربي ها ساخت، واگذاري ولايت ها و قول اردو ها كه افراد نزديك به او، دستور آنرا صادر مي كردند، پيشبيني غربي ها را كه بر اساس گفته هاي او در مورد قوت هاي مسلح افغانستان استوار بود نقش بر آب كرد.
مفكوره امريكايي زدايي را آنچنان گسترش يافت كه چين و روسيه و ايران اگر صد ها میليارد دالر مصرف مي كردند نمي توانستند چنين وضع ضد امريكايي را بوجود آورند. منطقه و جهان حتی دوستان امريكا حالا به پابندي امريكا به تعهدات ناباور شدند، اين حالت شكست امريكا را در يك منظره بد نمايش داد.

٦- ماين براي مردم؛
خلاي قدرت، بسته شدن بازار، نداشتن قدرت خريد و پول، بسته شدن ماركيت پولي، فرار و مهاجرت به گونه وحشت آور.
٧- ماين براي تحصيلات عالي و تحصيل كرده ها؛
حالا يكبار ديگر تحصيل كردن كه با شور و شوق زياد در افغانستان آغاز شده بود، رنگ باخت و تحصيل كرده زمان تحصيل اش را بيهوده خواند، تعداد زيادي بايد در كشور هاي ديگر به كار هاي ديگري بايد بپردازند.

احياي مفكوره تحصيلات عالي هدف بزرگ بايد باشد، زخمي شد و مرهم گذاري بر آن زمان دراز را ضرورت خواهد داشت.
به اين ترتيب خواب و خيال جايزه نوبل و جايزه صلح واشنگتن براي مثلث نقش بر آب شد.
از همه اولتر براي داكتر خليلزاد كه بسيار نزديك به سكوي قهرماني رسيده بود توسط داكتر غني ضربه فني شد، درد آور است.

عشق آباد
سید مسعود


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
غنی
کرزی
خلیلزاد
نظرات بینندگان:

>>>   اشرف غنی که از مادر مریض روحی تولد شده با بی شرفی تمام بر عزت این کشور پا گذاشت و چون مادر خود راه خطا رفت و تا جهنم عذاب وجدان رهایش نمیکند.
.....به بی بی گل و ....به غنی بابای فراری

>>>   ماین خطرناک امریکا تکفیریهای طالب در اتحاد کامل با القاعده و داعش و عموم تروریستان مدارس پاکستان است که هدف نهانی شان حمله به چین و روسیه و آسیای میانه و ایران است. این حیوانات جنگلی و وحشیان تکفیری مایه شرم و ننگ دین اسلام و مهربانی خداوند استند. مسلمانان جهان و منطقه باید هرچه زودتر با این تکفیریهای ملعون و تروریست و ظالم مقابله کنند و مردم مسلمان افغانستان و منطقه را از چنگال خون آلود این حیوانات درنده نجات دهند. سی آی ای امریکا و آی اس آی پاکستان بطور مشنرک این تکفیریهای وحشی را در افغانستان مسلط کرد تا آنها را به چین، روسیه، آسیای میانه و ایران بفرستد. گفته میشود که مشاور اعظم بن لادین وارد افغانستان شده است. طالبان با القاعده و داعش امریکایی بیعت کرده است. این لشکر تکفیر قصد تخریب چین، روسیه و ایران را دارند.

>>>   مسعود صاحب ....
در زمان مذاکرات آمریکا با طالب در متن مذاکرات آمریکا از امارت اسلامی خواسته تا ویزه و پاسپورت برای کسانی که برای آمریکا و متحدان آمریکا تهدید میباشند صادر نکند
بناء آمریکا دانسته بود که طالبان پیروز خواهد شد
قبل از آنکه که اردوی آمریکا بیرون شود سازمان استخبارات آمریکا گفته بود که اردوی افغانستان شش ماه تا یک سال مقاومت میکند
این یعنی که آنها می دانستند طالب دوباره حاکم میشود فقط نمی خواستند کابل حین خروجشان سقوط کند که باعث شرم آنها نشود ولی اشتباه محاسبه کردند و باعث شرمشان شد

>>>   به نظر دهنده دوم
باشه مسلمانان جهان و منطقه این کار خواهند کرد
آره مسلمانان جهان میان به جای شما که خودتون حاضر به جنگیدن برای کشورتون نیستید میان افغانستان در حالیکه شما تو خونت نشستی یا در حال فرار و مهاجرت هستی طالبان به خاطر تو میجنگند
آره شما دسته دسته مخصوصا جوانانتان فرار کنید دپولی بقیه جوانان خود را به جای شما بفرستند به جنگ طالبان.همون سری اول مقاومت در برابر طالبان که سردار سلیماتی به کمک شما آمد حتی یک تجمع کوچیک واسه ترورش نکردید ولی در پاکستان هند لبنان یمن عراق و حتی تو تایلند و ترکیه اینکار را کردند

>>>   اخطار اخطار و اخطار؟؟؟
مین های کارگذاشته شده امریکا برای چین است.
رهبران حزب کمونیست چین باید از تاریخ افغانستان درس بگیرند و سرنوشت انگلیس، شوروی سابق و امریکا را تحلیل و بررسی کنند که چگونه در افغانستان توسط مردم افغانستان شکست خوردند. مردم افغانستان استبداد و وحشت طالبان و حکومت قرون وسطی و تاریک و ضد زن و آرزو و خواسته های جوانان را تحت هیچ شرایطی حتی اگر طالبان تمام مردم را قتل عام کنند نمیپذیرند. طالبان از وقتی که به کابل وارد شده اند هر روز و شب صدها انسان بیگناه و مظلوم را از خانه ها دستگیر و اعدام میکنند لیکن به دولت چین و جهان دروغ میگویند.
مردم افغانستان از همسایه بزرگ چین تقاضا دارند که به صدای مظلومانه زنان و جوانان افغانستان که در زیر امارت قرون وسطی و وحشت و قتل عام و افراطی طالبان نابود میشوند گوش کنند و از این امارت خون و حشت و افراطی دفاع نکنند زیرا برای همیشه از قلب مردم مظلوم افغانستان بیرون شده و به کذشته خوب و روابط خوب تاریخی خود با مردم افغانستان خاتمه میدهند. مردم افغانستان روابط خوبی را با مردم جین میخواهند. چین نباید پا به جای پای امریکا در افغانستان بگذارد.

>>>   به چهارمی
چرا ما باید تجمع میکردیم وقتی شما سلاح و پول به طالب میدادید؟ ما تازه داریم یاد میگیریم عین خودتون بااهاتون رفتار کنیم بده ؟؟؟
شما خودتون رو اصلاح کنید ماهم درست میشیم
بعدم شما بخاطر به رسمیت شناخته شدن طالبان راپورت سردار رو دادید حالا ما باید مراسم روضه بگیریم
بعدم تو کشور ما همچین اتفاقی نیوفتاده که شرمنده باشیم کنار متحدینتون بودید
کورم هستی ندیدی از بالا تا پایین حکومت همه زنگ زدنند تسلیت گفتند
ما روزانه چندین ادم کشته میشن کی شما اومدید واسه
ما تجمع کردید ؟ تسلیت میگید که ماهم همیشه میگیم
چه توقع ها پول و سلاح واسه دشمن ما اونوقت توقع
خودکشی از ما
سردار سردار هم نکن که اصلا شبیه به تو نژاد پرست نبود
خدایش بیامرزد ازاده بود

>>>   یکی از عجیب ترین چیزایی که اینجا میبینم اینه که یه جمله برای بخش بزرگی از مردم ایران بسیار غریب و بیگانه هس ولی همون جمله واسه برادران در افغانستان جز بدیهیاته.
اون جمله اینی هس که برادر اخری اشاره کرد که ایران ب طالبان پول و سلاح میداده. اولین باری که این رو از زبون برادران در افغانستان شنیدم اونقدری برام سنگین و ننگ اور بود که دست کم بخش سلاح رو دنبال کردم. چون درمورد پول که شاید برادران چندان از اوضاع داخلی ایران خبر نداشته باشن ولی ایران مث ترکیه یا قطر پول نداره و شرایط مالی وحشتناک، اونم بعد از تحریم های چنددهه ای، سخته که بپذیریم. البته بگم ک شاید پشت پرده مبالغی انجام شده باشه ولی احتمالش کم بنظر میاد. ایران حتی هزینه همون حشدشعبی رو هم ب گردن دولت مرکزی عراق انداخت که بخشی از ارتش کشورش باشن. در مورد تیپ فاطمیون هم که تا جایی که خبرها درز کرد تلاش داشت تا هزینه رو ب گردن اشرف غنی بندازه و برگردن ب افغانستان و بخشی از اردوی ملی باشن. پرسش بزرگ اینه که دقیقا چه منافعی قرار بود از روی کار اومدن طالبان ب ایران برسه ک بهش پول بده؟
مگه یه بند و مساله اب چقد از مشکل شدید خشکسالی توی ایران کم میکرد که نبودش بخواد این مشکل رو در حد رضایت ب فروپاشی حکومت مهم باشه؟
درسته ک حکومت غنی دنبال گسترش تنفر از ایران بود ولی هر جی بود برای ایران کم خطر بود (به نسبت طالبان).
برای من بسیار سخته که بپذیرم ایران دخالتی در افغانستان کرد ک به سود طالبان باشه. چون هیچ منفعتی در این کار نیست.
بله درسته که نبود امریکا در هر یک از مرزهای ایران یه امتیازه ولی دست کم از بعد از اتفاقات عین الاسد عراق، یه معادله بازدارندگی بین ایران و امریکا تثبیت شد که باعث شد نگرانی از حضور امریکا و پایگاههاش در منطقه اولویت اول ایران نباشه. دست کم خود ما داریم میبینیم که چن وقته اولویت اول اسما و رسما اقتصاد هس.

در مورد سلاح که دوستان میگن چن تایی فایل دیدم که میگن این سلاح ها دقیقا ایرانی نیستن چون ایران از روشون کپی کرده و اصالتا مال یه کشور دیگه هست. حالا بفرض اینکه حتی سلاح ساخت ایران باشه، مگه بازار غیرشفاف توزیع سلاح توی دنیا پیچیدگی نداره؟ ینی نمیشه سلاح دست ب دست شده باشه؟ مثلا اگه جایی توی زمین سلاح امریکایی استفاده بشه ینی لزوما امریکا مستقیما اون رو بدست کاربر داده؟ یا شاید غیرمستقیم رسیده؟

از روزی که طالبان ب تهران اومد یه کینه بزرگ ب کینه های قبلی بین ملت ها اضافه شده. ولی چیزایی هس که بهتره بهش بیشتر فکر کنیم. وقتی قرار شد یه گفتگوی بی ثمر بین هیات طالبان و هیات دولت افغانستان توی ایران مذاکره کنن، اون هیات دولتی مقام های بلندپایه بودن یا دون پایه؟
من اول از این در رنجم ک برادران و خواهران ما توی کشور همسایه اینقد در رنج هستند. یه جیز دیگه که مایه رنجش خاطر هس اینه ک هزارتا متغیر مشکوک در اتفاقات افغانشتان دخیل هس که کم کم داره خودشو نشون میده. مث تبانی و برنامه ریزی غنی با طالبان یا امریکا و ارگ و طالب.
اینها میان و میرن. ولی افسوس که شیوه سیاست روباه پیر انگلیس هنوزم میتونه بین ملت ها جدایی بندازه که یا هموطنان ما دل برادران رو ب رنج بیارن ( اونم در این شرایطی کا فقط خدا میتونه مرهمی ب دلشون بذاره) ، یا برادران دانشتا یا نادانسته دارن یک بیزاری و جدایی میان ملت ها رو گسترش میدن . این سیاست کثیف انگلیس بود ک امروز میهن ما اینجوری تکه پاره شده و نه من درک درستی از درد شما دارم نه شما درک درستی از شرایط ایران.
فرهنگ ما روزگاری خیلی پربار بود. توی بم زمین لرزه اومد و همه حتی پتو و خرما و ... هر کی هرچی داشت فرستاد. ما چندین هزار سال اینجوری پاک باز و همدل برادر بودیم و کنار هم زندگی کردیم. نمیدونم اگه سیاست های کلان نبودن امروز وضع ما چجوری بود؟ کسی بود که در ایران نسبت به مشکلات و سختی های مردم افغانستان بی تفاوت باشه؟ اگر چه یه امید پوچ هس ولی ارزو میکنم فارغ از سیاست های الوده جهانی و منطقه ای، ملت ها ب سمت همدلی برن. برا کشورهای دیگه این ممکن نیس ولی میان مردم ما و شما پیوندهایی هس که هیچ کجای زمین و زمان نبوده.
ولی افسوس که اگر برادری در ایران فلان رنج دید توی بوق و کرنا میکنن ولی نمیگن شرایط مردم ایرانم فعلا خوب نیس. بیایم خوبی و بدی رو کنار هم ببینیم. اگرچه من با هر نژادپرستی بین این دوملت و هر کی جز فرهنگ باستان هس مخالفم چون یه تیره و ترکه بیشتر نیس ولی واقعا نژادهایی روی زمین هس که بجز گند زدن و وحشی گری و ویرانی هیچ کارنامه ای نداشتن و متاسفانه ما هم یکی از همون ها رو میپرستیم. یکی دیگه شون همون انگلهای سیفونی یا انگلوساکسون ها و این جانوران نیمه رام غربی. سخته از این جانوران نیمه رام بیزار نبود. کارنامه ای سیاه و رنج افرین از خودشون بجا گذاشتن. ننگ بر همه این جانوران نیمه رام.
حکایت ما و ملت های ما و فرهنگ ما همینه. داریم در زمان پیش میریم و جانوران وحشی یکبار به دست چپ حمله میکنن یکبار به دست راست. یکبار بنام خدا یکبار برای پول یکبار برای استعمار. همشون هم در یک چیز مشترکن. دزدهای پاپتی که دنبال ویرانی فرهنگ باستان بودن و هستن. همشون هم اخر کار مصروف دله بازی و دزدی و دروغ میشن اگرچه هزارسال ب دروغ اسم خدا رو اورده باشن. همین ک زمینه دزدی فراهم بشه همه باورها رو ب گندمی بفروشند.
حکایت ما مردم همینه ک یه روز دست چپ از دست راست شاکی میشه و جدایی و جدایی و وقتی زمینه فراهم باشه کوچیکترین شایعه یا خبری ک درستیش بررسی نشده یک طرف جز بدیهیاته و یک طرف جز حرفای عجیب و غریب ک هر جی فک کنیم چرا دلیل محکمی نمیبینم.

>>>   از افغان پیپر خواهش میکنیم یکبار دیگر عکسهای تجمع مردم ایران برای حوادث دانشگاه کابل و مدرسه سیدالشهدا رو برای کینه توزان نشر کند
اون موقع که تو موز بودی مردم ایران به وسیله عزت الله انتظامی بعد از سقوط طالبان بزرگترین مبلغ جمع شده تاریخ ایران را که زنان دسته دسته النگوهای طلای خود را میدادتد تقدیم مردم افغانستان کردند
سردار سلیمانی احتیاجی به روضه تو نداره
لیاقت میخواست تجمع و روضه برای ابرمرد تاریخ ایران زمین که خود را سرباز ملت ایران میدانست انچنان توسط ملتش بدرقه شد که دنیا حیرت زده شد و گویا چون ابو مهدی مهندس عراقی بوده به بعضیا فشار اومده

>>>   ما احتیاجی به اصلاح نداریم
شما هم نمیخواد خودت درست کنی همینطوری عالیست
افغانستان در حوزه استراتژیک ایران نیست
فقط رابطه ایران با هزاره باید قطع شود
باید با پشتون و تاجیک رابطه قوی برقرار کرد

>>>   مشکل بزرگ افغانستان، تفرقه بین ملت افغانستان است، بدون اتحاد و صبر و عقلانیت هیچ ملتی رشد نمیکند،

>>>   بدوست بزرگوار ایرانی ام
بخدا قسم من از شما ایران دوست تر هستم که کمتر نیستم ریشه و پی من اینجاست
امادر مورد سلاح متاسفم که بگم تقریبا تمام دنیا این موضوع رو اعلام و اثبات کردند دلیل کمک ایران به طالبان جنگ با امریکا و داعش بود و امروز هیچ کمکی نمیکند عملا سیاست ایزان هم همیشه یک طور و یک دست نیست عده ای موافق و عده ای مخالف طالب هستند و هرکدام در بسیاری از موارد جداگانه عمل میکنند و بستگی به دولتی دارد که برسر کار است
اما بعد حالا که تا اینجا امدی زحمت کشیدی برو پیام های هموطنت رو بخون بخدا قسم مردم ما در شرایطی نیستند که حوصله این دست از ادم هارو داشته باشند و معمولا میخوانند و رد میشوند وجوابی به این ادم نمیدهند نمیدانم کم سن است و از روی بچگی این حرف ها را میزند نمیدانم پول میگیرد واین حرف هارا میزند نمیدانم خودش یا خانوادش خورد و بردی از طالب دارند یا از جایی خط میگیرد
یکبار میگوید هزاره ها بد هستن و دولت ما از این ها باید دوری کند یک بار میگوید هزاره ها فاطمیون ربطی به افغانستان ندارد یک بار میگوید شما باید طالبان را قبول کنید چون قول دادند اب را باز کنند یک بار میگوید شما نباید با طالبان بجنگید وهزار هزار حرف مفت بی ربط شما که پیام مرا خواندی و ازرده شدی ببین مردم ما چقدر از مضخرفات این بی عقل ازرده خاطر میشوند و هیچی هم نمیگویند منم ابتدا چیزی نمیگفتم بلکم خودش خجالت بکشد اما واقعا شخص بی ادب و بی فرهنگی هست
به قول خوده شما ایران کم مشکل نداشته و ندارد کی مردم ما امدند و در سایت ها نوشتند شما باید با فلانی صلح کنید و با فلانی جنگ کوچکترین دخالتی نکرده و نمیکنند
ما ملت افغانستان طالب را نمیخواهیم و هیچکس در دنیا حق ندارد به خودش اجازه بدهد برای ما تعیین تکلیف کند
در برنامه جهان ارا شخص مستند سازی به مردم افغانستان میگوید باید طالب را بپذیرید وگرنه ال میشود و بل میشود واقعا به این جماعت چه ربطی دارد
حالا شما لطف کن به این هموطنت بگو ما هیچ نیازی به دلسوزی و نسخه تو نداریم تا منم درجوابش خدای نکرده دل امثال شمارا ناخواسته ازرده نکنم

>>>   اگه افغان پیپر لطف کرد تجمع درمقابل سفارت رو نشر کرد حتما تعداد کشته ها و زخمی های جنگ تحمیلی که همین هزاره ها بودند هم نشر کنه که به گفته عزیز دلت سردبیر خبرگزاری تسنیم بالای دو هزار نفر بودند اگه مردم ایران در امن و امان چهارتا شمع روشن کردند مردم افغانستان هرسال به خاطر بزرگداشت امام خمینی چندین کشته و زخمی دادند ولی همچنان این روز رو تجلیل میکنند
عزت الله انتظامی همیشه در قلب ما خواهد بود اما واقعا بتوچه ؟ یا چرا فکر میکنی ما با مردم ایران مشکل داریم ما با احمق ها و تفرقه اندازهایی مثل تومشکل داریم‌ هرچه ایران به ما کمک کرده با خون جبران کردیم نه کمتر از اون قیمت خون با النگو قابل مقایسه نیست ابومهدی و حشدالشعبی که بخدا فقط اسمش رو شنیدم و اصلا برام مهم نیست کی هستن و چی هستن مثل تو سرم تو کشور مردم در حال فضولی نیستم
درد امثال تو اینه چرا شیعیان افغانستان بله قربان گونیستند چرا ارمانشان ایران نیست
ایران برای تو عزیز است نه هیچ کس دیگه ای دردنیا واین چیز طبیعی هست تو بیماری که فکر میکنی همه باید فدای ایران تو بشند شیعه وفغانستان متحد دیرین اانقلابیون ایران بوده و هست تو واسلام زاده وبقیه صهیونیست مسلک ها هم هرچی در این چهل سال توانستید تفرقه انداختید دیگر به خواب شب هم نخواهید دید تفرقه را
رهبر چنان تو دهنی به تو و اسلام زاده زدند که حالا حالا ها دل امثال من خنکه
فرمودند ما طرف ملت افغانستانیم نه دولت ها
......

>>>   با درود.
اول سپاسگزارم که به ندای همدلی من پاسخ گفتی و رفتاری جز این از فرهنگ ما و شما توقع نمیرفت. بسیار سپاسگزارم و باور کنید از دیدن پیام شما بسیار شاد شدم. چرا که در میان همه اندیشه های جدایی افرین و بیزارساز که هیچ ریشه ای ندارن؛ دیدن اینکه هنوز زبان مشترک ما بر پایه همدلی بسیار ارزشمندی که هزاران سال براش کوشش شده؛ زنده هست.

گفته های شما برادر بزرگوار دو بخش هست. اول در مورد سلاح. شما اشاره کردید به مورد داعش و میگید که اسناد محکمی هست. من حرف شما رو میتونم بپذیرم چرا که داستان داعش مربوط ب چند سال پیش هست. و اون موقع دیدارهایی با طالبان برای مقابله با داعش یه رفتار استراتژیک بوده. دقیق تاریخش رو نمیدونم ولی فکر میکنم مربوط به دست کم دو سال پیش هست و واقعا هم طالبان با داعش درگیر شد و نذاشت توی افغانستان چندان نفوذ کنه.

شاید امروز هنوز زود باشه تا همگان بفهمند ولی دم خروس داره بیرون میزنه و کم کم متوجه میشن که داعش دست پروده امریکا و عربستان بود و در اغوش ترکیه میخوابد. از دوربین های حرارتی در عراق که هواپیماهای نظامی امریکا رو موقع پیاده سازی اعضای داعش گرفته تا این همه منافع مشترکی که دارن و اعتراف صریح کسایی توی دستگاه ترامپ و احتمالا خودش.

احتمالا برادران ما در افغانستان بسیار براشون واضحتر هس که وقتی میگیم داعش دست پرورده امریکا بود نیازی به اثبات نداشته باشه. خب با این مقدمه برگردیم به رفتار ایران در قبال این مساله در حدود سه سال پیش. میدونیم که غنی دست نشانده امریکا بود. بنابراین از اینکه ایران از حکومت مرکزی افغانستان توقع امنیت در مرزهای خودش داشته باشه؛ آن هم در مورد داعشی که دست پرورده امریکا بود توقع بیجایی بوده. چون هر دو گوش به فرمان امریکا و در جهت خواسته های امریکا اقدام میکردن. بنابراین ایران باید چیکار میکرد؟ من صد در صد موافق همه سیاست های خارجی ایران نیستم بلکه گلایه هم بسیار هس ولی شما از جانب انصاف نگاه کردید و گفتید که سیاست ایران در طول زمان رنگی و یکصدا نبوده. دقیقا این گفته درست هس چون کنش های متفاوتی مطرح بوده و پاسخ هایی هم نیاز داشته.

در قبال مواضع داعش کم و بیش چیزهایی اشکار هس که در راستای سیاست تغییر غرب اسیا (یا به قول خودشون خاورمیانه جدید) بود. هدف هم دادن ازادی عمل به رژیم بی بوته در فلسطین بود و هر چی بلا سر مردم واقغی منطقه میومد مهم نبود. در عراق ایت الله سیستانی فرمان جهادی دادن و مردم گروهی رو ساختن که با مشاوره نظامی و حمایت همه جوره ایران تونست ناکامی و فرار ارتش عراق از دست داعش رو جبران کنه.

در مورد سوریه ایران حمایت مالی و جانی کرد و پشت ارتش سوریه ایستاد و بعد از کلی سختی بالاخره حکومت سرنگون نشد. در مورد افغانستان و حضور داعش ایران باید چه سیاستی رو در پیش میگرفت؟ ایا غنی و اردوی ملی اراده ای برای جنگ با داعش داشتن؟ ایا امریکا اجازه میداد؟ ایا کسی که حتی با خود کشور دشمن بود و ا افتخار میگفت ارتش را جوان سازی کردیم که بالای چهل سال نیست (یا شاید کم است و من اشتباه میکنم ببخشید) از چنین کسی توقعی نمیرفت که بتونه امنیت رو نگه داره.

اگر چه سالها القاعده و طالبان توی کشورهای همسایه ایران جولان میدهند ولی بحث داعش بسیار فرق میکرد. ایران نیاز داشت یه سد در برابر داعش در افغانستان ایجاد کند. و نزدیکترین گزینه طالبان بود.

تا اینجا شاید جزییاتی باشه که از قلم افتاده باشه ولی کلیت داستان این بود. خب حدود دو تا سه سال از اون پیمان و حمایت تسلیحاتی با طالبان گذشت و امریکا (ترامپ) با طالبان دیدارهایی گذاشت. یک رسمیت بین المللی به طالبان داد. و بحث حکومتی شامل غنی و طالبان و صلح میان اینها رو انجا اغاز کردند. حالا طالبان اومد و در یک داستان بسیار پیچیده و مرموز که بنام عقب نشینی تاکتیکی مشهور شد طالبان خیلی زود تونست افغانستان رو بگیره. که البته باز هم نقش توافق امریکا و طالبان بسیار پررنگ هست. خود برادران ما در کشور شما گزارش دادن که جنگجویان به زبان های رایج در افغانستان حرف نمیزنند و بیشتر از پاکستان هستند. حالا در این میان کشوری دو سال پیش سه سال پیش یه سری تجهیز تسلیحاتی به طالبان داده و متاسفانه طالبان از اون برای برادر کشی و نشانه گرفتن به سوی مردم افغانستان استفاده میکنه. ولی هدف ایران این نبود. هدف ایران داعش بوده. داستان مربوط به امسال نیست. در میان جنگ اخیر ایران چرا باید به طالبان اسلحه جدید بدهد؟ چرا باید پول بدهد؟

بنظر من ایرانی بزرگترین گناه ایران همین بی طرفی در قبال چنگ طالب بود که نباید به روی مردم که برادر ما هستن و بودن چشم میبست. ولی اینکه در این جنگ های اخیر که حکومت عوض شد؛ ایران به طالب پول یا سلاح داده باشد؛ واقعا من دلیلی نمیبینم و ممنون میشم من رو راهنمایی کنید. دقیقا امدن طالبان چه سودی برای ایران داشته؟ قطعا سه سال پیش به عنوان گروهی که با داعش جنگید هم پیمان استراتژیک ایران بود ولی امروز و دیروز چی؟
مشکل آب ایران رو خیلی بزرگتر از چیزی که واقعا هست کردن. مشکل ایران خیلی بزرگ تر از چیزی هس که با یه بند اب در افغانستان حل بشه. اگرچه دلیل کافی هست که بخشی از مردم از همدیگه دلخور بشن ولی باور کنید کسانی که از هم میهنان من میان و دم از این مسایل کوچیک میزنن بچه های نادانی بیشتر نیستن.

در خصوص بخش دوم گفته های شما برادر گرامی؛ بله منم بسیار ناراحت میشم که بچه های نادانی میان اینجا و در این روزگار سختی و رنج نمک به زخم مردم افغانستان میپاشن. هر چن تعداد معدودی که اینجا چیزی نوشتم هر بار گوشزد کردم که مردم فغانستان از اسب افتادن و از اصل نیفتادن. حق ندارید به دیده نامهربانی و چیزی بجز همدلی سخن بگید. در یگی از همین گزارش های افغان پیپر بنام کم شدن مواد غذایی در افغانستان گلایه بسیار مفصلی از یکی از ایرانی ها کردم که بحثی رو در مورد رفتار اشتباه چن تا مهاجر پیش کشیده و به همه مردم تعمیم داده. شاید بهتر باشه این ها رو نادیده بگیریم. خود من هم میام اینجا تا وضع مردم رو از زبون خودشون بشنوم. کمتر سایت خبرگزاری هس که مثل افغان پیپر مردم بیان و اینگونه هم اندیشانه نظر بدهند. من هم میام اینجا و ارزو میکنم که امروز خبرهای ارامش بخش بببینم. حتی وقتی طالب میگه بندر چابهار برای ما مهم هس خوشحال میشم که ببین چقد عاقلانه به فکر تجارت کالا از بندر کشور همسایه هست. وقتی به پروژه جاده ابریشم روی خوش نشون میده خوشحال میشم و میگم ای خدا ینی میشه این طالبان همون گروه وطن پرستی بشوند که افغانستان نیاز داره تا یکبار برای همیشه با نگاه منافغ ملی بتونه ارامش و اسایش رو برای مردم فراهم کنه؟
در پایان هم فقط امیدوارم که هر چه زودتر امنیت و ارامش در کشور شما برقرار بشه. فرهنگ های ما اونقدری پربار و زایشگر هس که به محض ارامش شکوفا میشه و میتونه رنج های زیادی رو از سر همدلی رفع کنه. برخلاف فرهنگ قوم نیمه وحشی غربی که همه چیز رو با خط کش پول میسنجد ؛ برای ما ارزش های همدلانه همیشه در طول تاریخ جایگاه والاتری داشته و امید وارم در اینده هم همینطوربمونه.

ببخشید طولانی شد.

>>>   ممنون بزرگوار ایرانی از همدردی شما
نوشته شما بجا بود بنده هم عرض کردم در حال حاضر ایران کمکی به طالب نمیکند و دفعه های قبل هم برای ضربه زدن به داعش بود
در مورد اب هم دقیقا حرف بنده همین است ببینید نه تنها ایران بلکه خوده افغانستان هم دچار خشکسالی شده در ایران بخشی اون بخاطر سوء مدیریت هاست و بخشی دیگر بخاطر شرایط اقلیمی کل منطقه است در افغانستان هم تمامش بخاطر جنگ است
اما چرا ایران با طالب تعامل میکند اول که این اصلا چیزی نیست که هیچ افغانستانی از اون دلخور بشه اینجا ۸۰میلیون مسلمان و شیعه و سنی زندگی میکند و حفظ جان ایشان وظیفه و تکلیف شرعی جمهوری اسلامی ایران است و هر کشور دیگه ای هم بود این حق را داشت مثل تمام دنیا منافع و بیشتر از اون مصالح کشور خودش رو در نظر بگیره واین کار ایران نه تنها اشتباه نبوده بلکه بهترین کار ممکن بود البته ما هیچ امیدی به اصلاح طالبان به طور کلی نداریم و این تفکر ما از روی تجربه ماست
برگردیم به بحث چرا ایران راه تعامل با طالب پیش گرفته مرز ایران و افغانستان گسترده و وسیع است و حفظ این مرز از خطر انواع تروریست مشکل و حساس است طالبان تفکراتی نزدیک به وهابیت دارد وایران باید بت حفظ رابطه مانع از نزدیکتر شدن طالبان به عربستان و دیگر کشورهای دشمن خودش و تشیع بشه تا اینجا هم همه چیز صحیح است بخش دلخوری مردم ما از بعضی برنامه های تلویزیون ملی ایران است و بعصی جریانات که طالبان رو نه تنها تطهیر میکنه بلکه کل تاریخ افغانستان رو تحریف میکنه مثلا طالبان در جنگ شیعیان رو کشتند و این اسمش نسل کشی نیست برادر سه روز ناموس شیعه رو حلال اعلام کردند سه روز خون شیعه حلال و جواب بود اینها شستنی است ؟ پاک کردنی است ؟ یا راعفی پور یک سخنران اصولگرا در سخنرانی اش میگوید طالبان عارف مسلک هستند و گوشت نمیخوردند بعد خودش میگه ادم میکشن بله میکشن ولی ما ندیدیم
حالا من میپرسم اقای راعفی پور اصلا از نزدیک طالب دیده که گوشت نخوردنشون رو دیده باشه بعدم برای اثبات جنایاتشون در مزار و بامیان و دایکندی شهادت هزاران هزار شیعه کافی نیست ؟رسانه های همه دنیا شهادت میدهند کافی نیست حتما خدای نکرده بایدبه ایران می امدند و عزیز اقای راعفی پور رو میکشتند تا جانی بودنشان ثابت شود جان دیگر شیعان ملاک نیست ؟در برنامه جهان ارا ۲۰دقیقه نماینده طالب صحبت میکرد و فقط ۱دقیقه فرصت به نماینده مردم و مخالف طالب دادند که بی نهایت مردم مارو دلشکسته و ناامید کرد بقدری این درد سنگین بود که شاید تنها کسی که درک کرد شخص رهبری بودند که فرمودند ما طرف ملت افغانستانیم نه حکومت ها و ابی بود بر اتشی شعله ور در قلب مردم ما مخصوصا مهاجرین همچنان روی حرفم هستم که بعضی جریانات در ایران به دنبال عوض کردن چهره طالب ار گروهی واقعا حشی صفت به گروهی انقلابی و ملی گرا هستند این دروغی غیرقابل بخشش هست
شاید مردم و حتی دولت ایران هنوز ماهیت طالب را نشناخته ما از هر طریقی گفتیم و میگیم هر ارتباطی برای حفظ جان مسلمین لازم است انجام دهید ولی هرگز به طالب اعتماد نکنید و عوض شدنشان را باور نکنید تعامل کنید تسامح کنید لیکن خوش باور نباشید طالب هنوزم دست نشانده پاکستان است بزرگترین تولید و صادر کننده تروریسم به عالم و مهم تر به هیچ وجه برای رابطه نگهداشتن با طالب ارتباط خود را به فارس ها بهم نزنید به قول یه ضرب المثل خارجی همه تخم مرغ هارو در یک سبد نچینید اجازه ندهید فارس ها از ایران دور و به دامن غرب بیوفتند این اشتباه رو ۴۰سال ایران مدام در حال تکرارش است میلیون ها مهاجر امدند و دلخور برگشتند و متاسفانه به سمت غرب گرایش پیدا کردند پاکستان مهاجرین رو به مشتی الت دست خودش تبدیل کرد سرمایه گزاری کرد ولی مدیران میانی ایران از روی جهل و نادانی در حوزه ها و مدارس رو بروی افغان ها بستند در حالیکه بزرگترین ظرفیت بودند برای ایران اینها رو از باب گله نگفتم من شیعه هستم و حق دارم از کشور شیعی که پرچم دارتشیع هست گله کنم چرا جایی که بیشترین ظرفیت برای گسترش شیعه بود و حتی میشد سنی های میانه رو تحویل جامعه شود ۴۰سال فرصت سوزی شد امرور باید پرچم‌ تشیع بلند میشد درافغانستان نه وهابیت
امیدوارم همیشه سرافراز باشید و سلامت ببخشید اگه وقت گیر شد

>>>   حق با شماست برادر من. حرف حساب هیچ پاسخی نداره. همونطور که به درستی گفتید هر جریان فکری توی ایران تلاش میکنه طالبان رو از دید خودش تفسیر کنه و چه بسا در این راه اخلاق و انصاف رو ببازه.

امروز به لطف رسانه ان چنان آشوب و آشفتگی در گزارش یک رویداد هست که به سختی میشه خارج از میدان بود و واقعیت رو درک کرد. نوشته های برادرانی چون شما که منصفانه و مستند درباره وقایع مینویسید چشم گشا هست، اگرچه هر حزب و جریانی در ایران یا هر کجا تلاش کند تا افکار عمومی را به سوی خواسته های خود گمراه کند. من از شما سپاسگزارم.

بله صد در صد. هیج شکی نیست که نه تنها شما به عنوان یک شیعه حق گلایه دارید که به عنوان یک همسایه و از اون والاتر، به عنوان یک وارث فرهنگ مشترک حق گلایه از هر نامهربانی رو دارید. فرهنگ دیرینه ما در سرتاسر این منطقه پخش هس و برخلاف شعار جدایی بینداز و حکومت کن غربی ها، بر مهر و همدلی استوار بود. به همین ابزار هم چندین هزارسال پیوند خونی و فرهنگی ما تضعیف نشده بود. ای کاش اروپایی ها دست از افسانه های یونانی که نظریات خلق الساعه هست بردارن و تاریخ رو به درستی بخونن و در روابط با دیگر کشورهای زمین الگو بگیرن. اون وقت میشود امید داشت که اینچنین جانورگونه مایه نابودی کشورها نشوند. راه دیگرش تقویت فرهنگی امنیتی و علمی خودمان هس تا این مگس های رنج افرین را از خود دور کنیم. نوشته های شما در عین قالب محترمانه یک سیلی بسیار بجا و باارزش به هر کسی هست که تلاش میکند پیوند میان دو کشور را از دید منافع بخواند. فرهنگ ما وزن بیشتری دارد. راستش را بخواهید چیزی که گفته های بالا دستی ها برمیاید یک تفکر و برداشت از افغانستان هست.

اینکه طالب در کوتاه مدت مایه رنج و زحمت میشود ولی همین که امنیت را برقرار کند چین و روس و ایران برای جاده ابریشم تلاش بسیاری خواهند کرد.چنین می نماید که از نگاه ایران اولویت کلان امنیت عمومی اصل هست که به دلیل جایگاه استراتژیک افغانستان در روزگار کنونی خودبخود ب سمت امنیت اقتصادی مروم میرود. در این راه چین گام های نخست را برداشته است. و ایران نیز درباره دسترسی به بندر چابهار ) ک بخشی از جاده ابریشم جدید است و طالبان نیز به ان اشاره داشتند) با طالب هم عقیده هست. با نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور ما و شما فعلا اراده ایران و طالب همراستاست که امنیت عمومی باشد و طالب با راه اندازی جاده ابریشم مخالفتی نداشته باشد. قطعا اگر حکومت دست نشانده امریکا بود نباید با این طرح موافقت میکرد و ناامنی در افغانستان تنها دلیلی هس که مانع چین میشه.

فعلا ایران فرصت رو غنمینت میشماره. چین هم همینطور. چون کسی که سرسپرده امریکا باشه و منافع امریکا رو به ملت ترجیح بده امروز بر سرکار نیست. طالب هم فرصت رو غنمیت میشمره چون یک جهش اقتصادی برای کشور میشه.و زمینه بهره برداری از ثروت های ملی نیز فراهم میشه. طالب به رفاه اینده مردم خوش بین هست.

شاید دلیلی که دست راستی هایی چون رائفی پور از طالب حمایت میکنه تنها بخاطر جنگ با امریکاس چرا ک این پروژه ضربه مهلکی به اقتصاد امریکا و بزیر کشیدن قداست دلار در مبادلات این منطقه خواهد بود. بنابراین اینها هم میکوشند که به گونه ای از یک حکومتی که وابسته ب امریکا نباشد و بسرعت امنیت را برقرار کند دفاع کنند. باور کنید هر حکومتی که بجای طالب بود و این دو ویژگی را میداشت هم برای اینها همین حکم را داشت.
ولی ایران تلاش دیگری هم میکند که چین نمیکند. چین همین ک امنیت باشد و بتواند جاده ابریشم را راه بیندازد برایش کافیست. هرگز نمیپرسد ساختار حکومت طالب جیست؟ جایگاه اقوام کجاست؟ حقوق زن و مرد چگونا است؟ ولی ایران طالب را پذیرفته و دارد توقعات خود را از طالب هم میگوید و در آن تکه کلام رهبران سیاسی مشارکت اقوام هست و همه شمولی. ولی بخوبی میداند ک طالب چندان به اینها پایبند نخواهد بود پس تلاشش را میکند تا بیشترین سهم را در این زمینه بگیرد.
برای ایران طالب یک نماد است که پیوند آن با سه چیز آن را تعریف میکند. یک ) نوع رابطه با امریکا، دو نوع برخورد با اقوام دیگر و سه) نوع برخورد با پروژه اقتصادی چین.

درباره یک و سه راستش طالب برای ایران یک ایده آل است. دلیل این گفته را در زیر گزارشی بنام " همسایه ها در فکر سوزاندن کشور هستند" ب تفصیل نوشته ام که چنین می نماید ک چرایی رفتار ایران و روس و چین و امریکا در مورد یرخورد با طالبان را بازتاب میدهد. و در اینجا زیاده گویی نمیکنم.
ایران تنها در مورد دوم ناراضی هست که از همین جاست که بر مشارکت اقوام تاکید دارد. دلیل این گفته نیز در آنجاست.
از این رو گمان میکنم در نگاه بیشتر کسانی ک طالبان را تطهیر کرده اند، یک ویژگی مشترک را بتوانید ببینید و ان روحیه ضدامریکایی شدید انهاست. در واقع اینها دلایل دیگری دارند ک طالب را در رابطه با امریکا و مسایل کلان تعریف میکنند نه طالب در متن جامعه افغانستان.از اینجاست که سرآغاز اختلاف نظرهاست. البته قبول دارم که نباید ستم ها و کشتار را نادیده بگیرند ولی چون شخصیتی که از طالب برای پیشبرد جنگ نرم اقتصادی با امریکا تعریف کرده اند ایده آل آنهاست، پس میکوشند تا افکار عمومی در برابر پذیرش طالب مخالفتی نکند و از اینجاست که به گفته های شما میرسیم.
ولی در نگاه کلان بنده کمترین نیز میپندارم پس از فتح کابل تا به امروز، ایران سیاست درستی در قبال مساله افغانستان گرفته است.

براستی اینبار امیدوار هستم که درد و رنج برای همیشه پایان گیرد. فعلا چین بازیگری هست که رقصی زیبا در میانه آتش میکند و خدای را هزاران بار شکر میکنم که به سود برادران و خواهرانم در افغانستان خواهد بود.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است