(طالبان بياموزند)
غربي ها كار را به جايي رساندند كه حامد كزي دلقك و مهره ناتوان و بازيگر فيلم و اشرف غني خاین و رواني و ديوانه را سال ها بر گرده ملت حاكم ساختند 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۳۹    ۱۴۰۰/۶/۱۳ کد خبر: 168245 منبع: پرینت

با اشغال كشور افغانستان توسط روسيه سوسياليستي و عوامل كمونيستي انها كه؛ با جنگ خدا اماده بودند، تمامي ملت افغانستان از شرق تا غرب، از جنوب تا شمال از اقوام پشتون تا هزاره و ازبك و تاجيك و از شيعه تا سني همه متحد شدند و با هيچ گونه درگيري داخلي و با پرهيز از عنوان هاي تفرقه اميز ديگر، عبور نمودند و نيز با دادن ميليونها شهيد و معلول و اواره با توكل به خداوند و داعيه حاكميت دين خدا و اسلام، پايگاه كفر و ستم ماركسيستي را در جهان و در كشور خود بهم ريختند و تا اخراج اخرين سرباز روسي از پاي ننشستند.

اما با امدن كشور هاي غربي و اوردن تحصيل كرده ها و اذناب غرب و با فرهنگ بي بند و باري و دموكراسي قلابي غربي در كشور، مردم افغانستان به دستجات قومي و پراكنده اي پشتون و تاجيك و هزاره و ازبك تقسيم گرديدند.

خطرناكترين مهره هاي خاين و نيز متعصب ترين عناصر و جاسوس هايي غربي، همانند كرزي و خليلزاد و اشرف غني بر شانه هاي ملت يك پارچه و واحد ما تحميل گرديدند و انها تخم كينه و نفاق را در بين سمت شمال و جنوب و اقوام كشور كاشتند و مردم را به سمت شمال و جنوب و طالب و مجاهد و دموكرات و ليبرال تقسيم نمودند، فساد و دزدي و رفاه مادي و دنيا گرايي را با صرف پول هاي فراوان در كشور فقير ما رواج دادند، پست هاي حساس دولتي را به نا پتخته ترين ادم ها از زن و مرد تقسيم نمودند، دختران غربي را براي خود محافظ ساختند و دختران افغان را كه از داشتن دانش و اخلاق عاري بودند، در وزارت خانه ها و ادارات و در دفاتر والي ها به عنوان سكرتر و خانه سامان گماشتند.

غربي ها كار را به جايي رساندند كه حامد كزي دلقك و مهره ناتوان و بازيگر فيلم و اشرف غني خاین و رواني و ديوانه را سال ها بر گرده ملت حاكم ساختند.
يكي با بازي كلاه و چين خود و ديگري با بازي تسپيح دروغين خود مردم را به خيال خود فريب داده و در راس اداره كشور قرار دادند.
در حاليكه كمترين ارای مردمي را كه گاهي به يك ميليون هم نميرسيد صحنه سازي نمودند و انها را با كمك هاي فراوان غربي و امريكايي ریيس جمهور ساختند.

اكنون كه با افتضاح و رسوايي دنيا و اخرت همه شان با همراهي ابر قدرت كاغذي و جنايت پيشه اي (امريكا) و با مبالغي هنگفت كشور را ترك و فرار كردند و سر نگون گرديدند، جاي خود را به جريان هاي طالبان مساجد و مدرسه و امامان مساجد و منبر دادند.
هرچند تا هنوز دليل و قرينه اي در دزدي و غارت بيت المال و فساد هاي اخلاقي انچناني طالبان همانند رژيم هاي فاسد قبلي، وجود ندارد و يا احتمالا ديده نشده است، كه حقا، بايد هم اينچنين باشد و الا؛ بار ديگر اسلام و كشور، در دنيا، توسط طالبان و درس اموختگان دين ضربه اي سنگين تر، از حاكمان فاسد قبلي خواهد خورد.
اما بدون شك در كشور داري و عالم سياست و دولت داري قطعا تكيه بر اموزه هاي ديني داشتن بسنده و كفايت نميكند و تا هنوز مساجد و مدارس ما جامع همه كمالات مورد نياز بشري نشده است.

امروز موضوعاتي در عالم اداره كشورها، همانند اقتصاد جهاني و علوم انساني و حقوق بشر و نقش زنان در اداره كشور هاي جهان و روابط بين المللي در جهان حرف اول را مي زند وكشور افغانستان و ديگر كشور هاي اسلامي از اين قاعده جدا نميباشند.
تنها با فقه و احكام شخصي و اصول اربعه را حفظ كردن و اصول و فروع دين را به نحو ذهني فرا گرفتن مشكل مردم حل نميشود.
و همچنان با قوم محوري و تعصبات زباني و قومي و دگم انديشي فكري و مذهبي، در هيچ جايي دنيا تا كنون حكومت ها دوام نياورده و اين امور نتيجه نداده است.
و اكنون كه امروز جهان با علوم انساني و كامپيوتر و دنياي ديجيتالي و صنعت گوناگون هوايي و زميني و دريايي مجهز گرديده، اداره كشورها با ابزار قديمي سنتي دنياي ديروز امكان تحقق ندارد و ملت هاي رشيد و درس خوانده و دانشمند و تحصيل كرده و هنر مند، اعم از زن و مرد، جايي مرمان سنتي و عوام عاري از سواد و فرهنگ و دانش را گرفته است.

امروز فقط با سواد ديني داشتن قطعا و با ابزار مدرسه و مسجد تنها، ملت ها، اداره و تنظيم نميشوند.
و حكومت ها ودولت ها را از چهار پايه مسجد، پايه قضا و پايه اقتصاد و زكوات و خيرات و جنگ و دفاع سنتي نميتوان اداره نمود.
ديگر نه اسير جنگي و كنيز و غلام و نيز قشر اگاه زنان و اقليت هاي ديني و مذهبي، بدون پشتيباني و حقوق انساني، تابع نظام هاي ديني و مدرسه هاي ديني ميباشند و نه هم حكومت ها با اين انديشه، توان بقا و ماندگاري خواهند داشت و زندگي رمه وار و گله اي، كه توسط دُرّه و چوب مردم را اداره نمايند سپري شده است اينها بيشتر موجبات نفرت را ببار خواهد اورد و سبب قيام هاي ملي خواهد گرديد و انگاه از پشتيباني مردم فرهيخته جهان بر خور دار خواهند گرديد.

اگر طالبان افغانستان بخواهند پشتيباني ملي و مردمي را با خود داشته باشند ناگزيرند تا به انديشه هاي سنتي و قديمي و اموزه هاي تك محوري و انحصار گرايي قومي و مذهبي و حتي ديني خويش، به اساس همان اصول مترقي ديني خود، اجتهاد و تجديد نظر نمايند، در غير؛ ان، دير يا زود و با كشته ها و مخالفت هاي ميليوني مواجهه خواهند شد و چنين حركتي در تاريخ بي سابقه هم نميباشد.
تحولاتي از اين دست در دنيا و در همين كشور (افغانستان) بارها اتفاق افتاده است و دولت ها با خسارات فروان ملي و مردمي دست به دست شده اند.

مصباح هراتی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
طالبان
حکومت
نظرات بینندگان:

>>>   ناموس طالب .... مأموران ای است ای پاکستان
است لطفاً این پیام منو به ذبیح الله مجاهد برسانید

>>>   هراتی!
درین نوشتار همه را ردیف بندی کرده یی: از کمونیست، مارکسیست و روسی گرفته تا "مهره هاي خاين و نيز متعصب ترين عناصر و جاسوس هايي غربي، همانند كرزي و خليلزاد و اشرف غني...... " مگر از آنانیکه بنام (فی سبیل الله) به چشم مردم خاک زدند و از آفتابه لگن زنگ زده به آرگاه و بارگای فرعونی رسیدند بلکل فراموش کرده یی. این ها هم شامل همین دوره یی سیاه تاریخ اند که خداوند در برابر ملت مظلوم شرمنده شان ساخت زیرا جنایات نا بخشودنی شان حتی روی رفقای ظالم و جنایتکار چپی شوروی پرست شان را سفید ساخت. مگر آمدن بار اول ملیشه های وهابی و در نهایت مستعمره شدن این سرزمین توسط ۱۲۰ مملکت یا 'مولی کراسی' نتیجه خیانت و جنایت همین اشرار تولیدی چرکستان نبود؟؟؟
شاید فراموش کرده بودند که برای تداوم ضرورت دارند "تا به انديشه هاي سنتي و قديمي و اموزه هاي تك محوري و انحصار گرايي قومي و مذهبي و حتي ديني خويش...." تجدید نظرنمایند و با خدای خود صادق بوده و حق الناس را تلف ننموده و سرمایه های باد آورده را بعد از حساب دهی به بیت المال تسلیم کنند
آتش خاوری

>>>   طالبان بمانند عقربهایی اند در داخل یک ظرف که در مدت کوتاهی همدیگر میخورند و در دریای پر تلاطم مردمی غرق میشوند طالب ضعیف تر از آن است که در باره آن صحبت شود عمر طالب بسیار کوتاه است طالبان نیامده در حال محوشدن اند چون هیچ طرح و برنامه جز کشتار مردم و جنایت و قتل عام ندارند طالب برای کشتار و جنایت از طرف امریکا و پاکستان با دالرهای نفتی سعودی ساخته شده است

>>>   طالبان از نظر فکری و عملیاتی در حال فروپاشی اند.
فهم طالب در حد چهاردیوار مسجد و خانه است اما حکومت داری اقتضای فهم جهانی را دارد که در طالب نیست.
طالب نمیتواند دنیا را و انسان های فرهیخته موجود در افغانستان را در حد ذهنیت کوچک آموخته های مدارس پشاور و پنجاب کوچک بسازد و مجبور است تا صحنه را تخلیه کند چنانکه غنی با ذهنیت کوچیگری و فاشیسم قبیلوی دوام نیاورد و از صحنه سیاست ملی و جهانی حذف شد.

>>>   ایران در افغانستان باید از تاجیکها حمایت کند
باید فقط با تاجیکها و بعد پشتونها رابطه داشته باشد و در آخر هم ازبکها و ترکمنها
دیگه هیچ ارتباطی با بقیه نداشته باشد

>>>   نوشته محترم مصباح هراتی وبرادر آتش خاوری در مجموع هم درست است ومن کامنت اقای آتش خاوری را مکمل وتمام کننده تحلیل آقای مصباح هراتی میدانم.
شاید دهها مرتبه در همین سایت افغان پیپر به همه خواهران وبردران هموطن گفتم وتذکر دادم.که وحدت واتحاد تنهاراه نجات کشور ماست.تذکر دادم وگفتم سران مجاهدین ما باید دست از اشرافیگری ومال اندوزی بردارند وبفکر چاره برای نجات کشور باشند .چند روز پیش کلیپی رادیدم که چند طالب وارد قصر دوستم شده ' وکاخ را نظاره میکردند .دیگر مجاهدین هم همین وضع را داشتند چه شد ان کاخها کجایند عطا محمد نور ودوستم واسماعیل خان همه بیرون شدند وثروتشان ماند برای طالبان.تاریخ معاصر افغانستان ما برای همه باید درس باشد برای حزبی ها برای غربی های افغانستان ومزدوران آمریکا وانگلیس که با چه بدبختی به میدان هوایی کرزی آمدند وحتی حاضر شدند خود را بکشتن بدهند وفرار کنند.اشرف غنی وامرلله صالح وداکتر عبدالله هرچند مقصر هستند ولی نکتایی پوشان وعطر دادکان زده های دریشی پوش کجارفتند وجه شدند؟؟ تاریخ معاصر کشور ما میگوید اگر طالبان همان رفتار دیوهای مست را درپیش گیرند وبخواهند ظلم کنند آنها هم دیر یازود میروند ومقاومت مردمی آنها را هم مثل امریکاییها فراری خواهد داد بیایید از تاریخ درس بگیریم.خونریزی وکشتار مردم مظلوم مابس است .بهترین حکومت در افغانستان حکومت مردمی است.دست از پاکستان وعربستان بردارید بیایید بخاطر کودکان این سرزمین بخاطر مادران وپدران این سرزمین همه متحد شوید.اگر طالبان بخواهند همان رفتارهای بیست سال پیش رادر نظر بگیرند نابود خواهند شد شک نکنید.یک حکومت فراگیر مای باشرکت تمامی اقوام ومذاهب در غیر اینصورت ریشه ظلم وستم بدست مردم کنده خواهد شد.تاریخ نشان داد اگر پشتون وهزاره وتاجیک وازبک وبلوچ وایماق وپشه ای ونورستانی وبراهویی متحد نشوند حال وروز ما بهبود نخواهد یافت.طالبان اگر تغییر در رفتار واعمال وحکومتداری خود ندهند دیر یا زود سرنوشت اشرف غنی را خواهند داشت.//
داکتر عبدالرب اچکزیMD

>>>   ایران باید از همه مردم افغانستان از هر قوم و زبان حمایت کند این وظیفه انسانی هر کشوری است اما فقط در حال حاظر یک اصل اساسی را برادران افغان باید درک کنند . اگر ایران از هر گروهی در افغانستان حمایت اشکار کند رقیبان و دشمنان اش مثل اسرائیل و عربستان حاضر اند هزار میلیارد دلار خرج کنند تا ایران در افغانستان شکست بخورد این میان فقط افغانستان تبدیل به یک سوریه دیگر میشود و سرتاسر خراب به همین دلیل ایران به شیعیان گفت با طالبان نجنگند و در این زمان سکوت کنند بخصوص که امریکا قصد پرورش داعش این بار در افغانستان را دارد

>>>   واقعا طالبان از کجا پرواز با چرخبال آمریکایی رو یاد گرفته اند؟اصلا اینها کجا وکی و توسط چه کسی آموزش دیده اند؟توسط آمریکا؟امنیت ملی تحت نظر اشرف غنی؟سلاح برای کشتن احمد مسعود داده اند؟
آیا تاریخ دارد تکرار می شود؟
قبل از یازده سپتامبر پدرش را با توطءه ترور کردند
حال برای نابودی پسرش به طالبان هدایت چرخبال آمریکایی را آموختند؟
دیگر طالبان چه آموزشهای دیگری دیده اند؟
تکلم به زبان انگلیسی به ملایان را کجا آموخته اند؟
رابطه طالبان با اسراءیل چیست؟
طالبان چرا انقدر اصرار به رابطه با آمریکا دارد؟

>>>   اگر ایران اعلام کند از مقاومت پنجشیر حمایت میکند امریکا شروع به بمباران پنجشیر به نفع طالبان میکند

>>>   حبیب یوسفزی افکاردرستی ندارد. اویک پشتوی شدیدا قبیله گرااست.

>>>   مصباح هراتی
سر مقاله شما دارای مطالب ضدونقیض است. شما از مارکسیزم و کمونیسم یاد کرده اید ، کاش در زندگی یک کتاب و یا یک مقاله ای مارکسیستی را در رابطه به جامعه ، طبیعت ، اقتصاد و خانواده مطالعه میکردید ، کاش شما با دلایل مقنع و مستدل مطلبی بر ضد این اندیشه مترقی می نوشتید تا من هم چیزی از نوشت شما میاموختم.
در مورد گویا جهاد و وحدت مردم افغانستان در برابر شوروی و حزب برسر اقتدار آن چیز چیزای نوشته اید، نخست از همه نوشته ای تانرا اصلاح کنید، روسیه سوسیالیستی نه بلکه اتحاد جماهیر اشتراکیه سوسیالیستی شوروی و یا مختصر شوروی مینوشتید،خیر، شما متذکر شده اید که در جنگ علیه «روسیه سوسیالیستی»حرف شما، مردم سرتاسر افغانستان صرف نظر از زبان قوم و قبیله ، نوع مذهب با هم متحد گردیدند!!!!سراسر بی بنیاد و دروغ محض.اگر مطالعه از جریان فعالیتهای اشرار ندارید بهتر است مهر سکوت بر لب بندید. شما خبر ندارید که بین حزب اسلامی گلبدین و حزب جمعیت اسلامی اختلافات عمیق وجود داشت ، شما خبر ندارید که بار ها قوماندانان هر دو حزب بر موضع های یکدگر حمله کرده و حتی قوماندانان یکدگر را اسیر و اعدام کرده اند؟؟؟؟شما خبر ندارید که چه جنگ‌ها و ترور های سیستماتیک علیه یکدگر کرده اند، شما خبر ندارید که بار ها جنرال حمیدگل پاکستانی رهبران تنظیم‌های دزد جهادی را در وزارت داخله پاکستان احضار و برای شان اخطار داده اند تا اختلافات خود را کنار بگذارند و به گویا جهاد توجه کنند،
مصباح هراتی ،آیا شما نمیدانید که همین تنظیم‌های جهادی بدستور بریژینسکی مشاور امنیتی جیمی کارتر و اسراییل در پشاور ایجاد شد، شما مولوی خالص رهبر جلال الدین حقانی این خاین متعصب را نمیشناسید همین شخص بر ضد تاسیس مکتب ابتداییه دختران در کمپ مهاجرین در پشاور بود
شما گلبدین این تیزاب پاش خاین را نمی شناسید؟؟؟؟شما احمد شاه مسعود قاتل پهلوان مشهور افغانستان پهلوان (((((احمد جان پنجشیری ))))را نمیشناسید،شما ابن دزدان زمرد و لاجورد را نمی شناسید؟؟؟؟
آیا شما کتاب مشهور ««تلک خرس »»»نوشته جنرال پاکستانی را نه خوانده ابد؟؟؟در ابن کتاب تمام جنایات پاکستان و تنظیم‌ها در تخریب پلها پلچک ها جاده ها ، چور دارایی عامه افشا گردیده است ، شاید شما آنقدر شعور ندارید و چشمان تان بینایی خود را نیز از دست داده است تا حقایق را بخوانید...شمایان فقط به تبلیغات امریکا و غرب توجه داشته اید...
مصباح هراتی مگر نمیدانید که دستور ایجاد حزب وحدت اسلامی شیعیان افغانستان از طرف اخوند های ایران برای عبدالعلی مزاری این قاتل صدها انسان در جنگ‌های کابل داده شده بود ، بگویید کدام یک از این احزاب بنیاد ملی دارد ، کدام یک از این احزاب دارای برنامه های علما تنظیم شده اقتصادی و اجتماعی بودند ،خود تان میگویید که تنها با آیت و حدیث جامعه اعمار نمیگردد،؛
مصباح هراتی، کمونیست بودن گناه نیست ، آیا شما در کدام کشور سوسیالیستی زندگی کرده اید؟؟؟؟آیا شما چیزی از اقتصاد رهبری شده میدانید آیا شما با کلمات استثمار و استعمار آشنایی دارید؟؟؟آیا میدانید که در روسیه قبل از انقلاب سوسیالیستی دهقانان همراه با زن و اطفال شان خرید و فروش میشدند ، زن در جامعه روسیه قبل از انقلاب برای ارضا خواهشات جنسی بود، شما میدانید که اطفال روزانه شانزده ساعت در برابر مزد ناچیز کار میکردند ، شما میدانید که در جمهوری‌های آسیایی شوروی سابق یعنی تاجیکستان ازبکستان و غیره هر خان قشلاق حد اقل ده زن در اختیار داشتند ، این خارج از تعداد کنیزان شان بود که بر اساس قوانین اسلامی برای هم خوابگی در حریم خویش داشتند،انقلاب سوسیالیستی اکتوبر ۱۹۱۷به همه ای این نا هنجاری ها خاتمه داد ، زن آزاد شد کودکان به جای کار در فابریکات به مکتب روان شدند.....
مصباح هراتی!!
هیچ جامعه و هیچ اندیشه بدون خالیگاه و اشتباهات نیست ، دولت نوبنیاد شوروی از طرف چهارده کشور امپریالیستی محاصره شده بود ولی باز هم لنین توانست سرتاسر روسیه را برق بدهد ولی شما در سی سال تا هنوز برق از همسایگان وارد میکنید شرم نیست!!!ا کشور های امپریالیستی در راس انگلیس اردوی سفید متشکل از افسران دوران تزار روسیه را با خانهای آسیای مرکزی مسلح ساختند تا جلو انقلاب را بگیرند ولی ناکام شدند ،.
در افغانستان اندیشه های چپ دموکراتیک برای زنان ، کارگران و دهقانان مبارزات خستگی ناپذیر کرده اند ، بروید جراید انگار ، خلق ، پرچم را مطالعه کنید ،
من میپذیرم که تره کی و امین مرتکب خیانت‌ها شدند ، مردم را از حزب متنفر ساختند همانطوریکه شماها و تنظیم‌ها یکجا با طالبان مردم را از اسلام متنفر ساخته اید....ولی گناه از اسلام نیست ...در اینجا نقص از اندیشه مارکسیزم نیست بلکه نقص از نحوه برخورد نسبت به مارکسیزم میباشد ،ولی ببرک کارمل و نجیبالله هیچگاهی مدعی نبودند که آنها جامعه سوسیالیستی میسازند ، آنها مدعی بودند که جامعه دموکراتیک که در آن زنان حقوق مساوی داشته باشند ، کودکان همه مکتب بروند تحصیلات و خدمات صحی همه رایگان باشد، دهقانان مالک زمین شوند و صنعت افغانستان انکشاف کند ولی متاسفانه که این آرمان‌ها با براه انداختن جنگ توسط منافقین اخوانی و حامیان خارجی شان همه نقشه ها را نقش بر آب کرد و حالا نتیجه جنایات جهادی ها را به چشم سر میبینیم.
اگر این نوشته برای تان بسنده نیست ، حاضرم در همین سایت برای تان اسناد قوی از جنایات جهادی ها ارایه کنم تا مغز تان باز گردد...
سرفراز مومند سابق عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان

>>>   آقای آتش خاوری !!
جنایت ، جنایت است ، چه چپی و یا چه راستی انرا انجام داده باشد. از جنایات تنظیم‌ها چه حکایت کنم همه میدانیم که انسان خوب در میان اینها به ندرت به نظر میخورد اکثریت مطلق شان مسلمان نیستند و نام مقدس اسلام را لکه دار ساخته اند.، اما از چپی ها و جریان مبارزات آنها در شرایط قبل و بعد از حاکمیت هفتم ثور ۱۳۵۷میتوان یادی کرد زیرا نامهای جاویدان از آنها در تاریخ معاصر وجود دارد و آنها از طریق مطالعه عمیق تاریخ وطن و هم مطالعه آثار مترقی در فکر راه برون رفت از وضعیت نابسامان اقتصادی و فقر عمومی در جامعه بودند ، آنها مخالف هر نوع ماجراجویی و خیزش‌های کودکانه به شمول کودتا ها که وضعیت کشور را مختل سازد بودند ، همچنان در هیچ یک از اسناد معتبر چپی ها بخصوص حزب دموکراتیک افغانستان حرفی از اعمار سوسیالیزم و کمونیسم زده نه شده است ، شما میتوانید اسناد دولتی را در سال‌های ۱۹۸۰-۱۹۹۲مطالعه کنید. قضاوت های شما باید از کوته فکری های دگران متفاوت باشد در غیر آن فرقی میان شما و یک جمعیتی یا گلبدینی که چنین میاندیشد نخواهد بود. ...باز هم جلو حوادث و رویداد ها را به مشکل می‌توان گرفت که از جمله وقوع قیام هفتم ثور که ابتکار انرا خلقی ها برهبری امین داشتند میباشد. امروز اکثر جوانان گرایشهای چپی دارند و با امکانات موجود انترنیتی آثار مارکسیزم را مطالعه میکنند. زیرا آنها نتایج زیانبار اعمال امریکا و غرب را به چشم سر دیدند و معتقد به آن گردیدند که جنگ تنظیم‌ها سال‌های ۱۹۷۸-۱۹۹۱ بخاطر وطن و اسلام نبوده بلکه بخاطر اهداف دراز مدت امپریالیزم در منطقه بوده است که افغانستان بهای این سیاستها را می پردازد.
حاکمیت هفتم ثور یک حادثه غیر منتظره و در اثر تصمیم یک شخص که آن حفیظ الله امین بود صورت گرفت. امین و باند وی که لیست آنها تا هنوز در ذهنم نقش بسته است ، بزرگ‌ترین ضربات را بر جنبش چپی ، وحدت افغانستان ،وارد کردند و بعد از همه خرابی ؛ هفده بار از مقامات شوروی خواستار کمک نظامی گردیدند . البته اعزام نیروهای مسلح شوروی در افغانستان نظر به مفاد قرار داد ها در بخش های اقتصادی و نظامی بین دو کشور صورت گرفته بود و از نظر حقوق بین الدول نقض تمامیت ارضی افغانستان نبود طوریکه امروز ما چنین معاهده ها را در سطح منطقه میبینیم طور مثال قرار داد همکاری های نظامی بین سوریه و روسیه کنونی ، که باعث نجات رژیم اسد گردید، هر دولت حاکم حق دارد از خود دفاع کند و از کشور های مورد علاقه اش کمک بگیرد، موضوع کمک شوروی به دولت افغانستان را امریکا و غرب مهر اشغال زدند و پاکستان را موظف به جنگ نیابتی کردند ، موضوع چون آفتاب روشن است، . یک موضوع مهم در آمدن عساکر شوروی وجود دارد و آن اینکه با این کار شان مردم افغانستان را از شر ، یک نظام فاشیستی. نجات دادند زیرا ، در بر اندازی امین هیچ قدرت داخلی نمیتوانست موفق شود ، امین چون هیتلر بی باک و بیرحم بود. او طور علنی میگفت که من سوسیالیزم را در افغانستان میسازم و برای اعمار آن صرف پنج ملیون افغان ضرورت دارم ، یعنی باقی در زیر انبار خاک‌ها، اگر شوروی بر عکس صرف بنام ابنکه امین اصطلاحات مارکسیستی را بکار میبرد ، باید به قدرت بماند و جنایات ویرا چشم پوشی کرده و از نظام وی دفاع همه جانبه میکردند ، طوریکه جمهوری خلق چین از خمر های سرخ در کامبوج. حمایت می‌کرد در حالیکه خمر ها یا رژیم پولپوت مسوول قتل سه ملیون باشند گان کامبوج استند ، در انصورت به یقین که شوروی شریک جنایات. امین بوده و در برابر مردم افغانستان مسوول میبود، و یا کودتای سال ۱۹۷۲در چیلی که در آن هزاران شهروند وطنپرست البته چپی های چیلی توسط کودتای خونین جنرال پنوچت به رهبری CIA قتل عام شدند و پنوچت بیست سال تمام با زور شمشیر دروازه های اقتصادی کشورش را برای کمپنی های انحصاری امریکا باز کرد،یا مثال دگر کودتای ضد مصدق در سال 1332 توسط امریکا و انگلیس ....بنده در یکی از پوهنحی های پوهنتون کابل مصروف تحصیل بودم و در لیسه عمر شهید از هم دوره های عبدالرحمن امین فرزند حفیظ الله امین بودم. همیشه بحث های داغ در وقت تفریح با هم داشتیم و در اواخر سال ۱۳۵۷ عضویت حلقه مخفی حزب را حاصل کردم و برضد امین و شرکایش مبارزه را آغاز کردم ، شبنامه ها را آماده کرده و بعد از قیود شاگردی به منازل از طریق دیوار ها پرتاب میکردیم. تعداد زیاد از اعضای مخفی حزب دستگیر و کشته شدند ، چند بار رهبری مخفی حزب که ما نظر به محرمیت نمیدانیستید کی ها بودند از ما تقاضا کردند تا مسلح شویم ، قیام در شهر کابل در نظر بود ، با گذشت هر روز امین خطرناک‌تر میشد .در انزمان به من و یا صد ها عضو دگر که طور داوطلبانه به صفوف حزب برای مبارزه بر ضد فاشیزم امین پیوسته بودند ، نه وعده چوکی نه وعده هفتاد پری بهشتی بعد از شهادت داده شده بود ، فقط آرمان ما خدمت به مردم بود و واضحا بگویم که اگر ششم جدی صورت نمیگرفت واقعا از بیست و پنج ملیون نفوس افغانستان شاید صرف پنج ملیون باقی میماند ، امین قساوت قلب را از چنگیز خان الهام گرفته بود.
آقای آتش خاوری ، شما هر اندیشه ای دارید ، مربوط به خود شماست اما در تحلیل های تان در مورد چپی های قرن بیستم در افغانستان امید برخورد حوصله مندانه و بدون تعصب داشته باشید و خشک و تر از هم تفکیک گردد.
جای شک نیست که چپی ها هم در عرصه کار و پیکار دچار اشتباهات شده اند و تعدادی از همین رفقا خود خواه استفاده جو و در مجموع همان خصایل خرده بورژوازی شان مانع صادق بودن شان در کار و پیکار مبارزات طبقاتی شان گردیده است و این موضوع بوضاحت در پلینومهای کمیته مرکزی حزب مورد انتقاد شدید قرار گرفته و مجازات حزبی را هم به دنبال خود داشته است .شخصا مخالف هر نوع اندیشه تعصب گرا استم چپی های افراطی در ارتکاب جنایات دست کم از راستگرایان و افراطیون مذهبی ندارند . چرا ما از طالب نفرت داریم ، طالب هم یک انسان است ، ولی نفرت ما ناشی از آن است که اینها
اسلام را مثل هزار و ششصد سال قبل به زور سوته و چماق بر مردم به شیوه خود شان می قبولانند، زن را از حقوق شان ، حقوقی که اسلام برایشان داده است محروم کرده اند ، برای من اندیشه طالب امروز که یک گروپ متعصب مذهبی است و به نام اسلام اسلام را بد نام میسازد و چپی های افراطی چون باند امین فرقی ندارد چون حفیظالله امین نیز عین شیوه را داشت و از زاویه اندیشه های مارکس بیچاره ، به مارکسیزم از پست خنجر میزد و هم مردم را به بهانه ضد مارکسیست بودن ، بدار میاویخت و این کار یک عمل مطلقا فاشیستی بوده و است ولو تحت هر نام باشد.
فخر اهنگر

>>>   باید بپذیریم که در طول این بیست سال، بیشترین سهمِ قدرت سیاسی و اقتصادی کشور (۷۰ الی ۸۰ درصد) در اختیار غیر پشتون‌ها بود و رهبریت این دوره‌ها بدست کرزی و غنی بیشتر جنبه‌ی سمبلیک داشت.

تاجیکان به سرکردگی پنجشیر و بدخشان(بخاطر مقاومت در برابر طالب، قربانی دادن رهبری چون مسعود و شخص استاد ربانی بعنوان رییس جمهور) گزینه‌ی مناسبی بعنوان جایگزین طالب بود و سهم ایشان در طول این بیست سال بیشتر از هر گروه و قوم دیگر بود. بیشترین امتیازهای سیاسی، منصب‌های دولتی، پروژه‌ها و قراردادها وزارت‌خانه‌ها و... بنام قوم تاجیک در دست این دو ولایت و مخصوصا پنجشیر قرار داشت. در کنار تاجیک‌ها، باید سهم هزاره و ازبک را هم در نظر داشته باشیم.

میراث سهام‌داران عمده‌ی این بیست سال قدرت و ثروتِ غیر پشتون‌ها که با حمایت قاطع سیاسی و مالی آمریکا و هم‌پیمانانش همراه بود، برای پیروان‌شان این شد: رهبران شکم گُنده و اتو کرده، بچه‌رهبرهای شیک و کت‌و‌شلواری و بی‌سواد، میلیون‌ها دلار سرمایه‌ی رهبران در بانک‌های خارج، موترهای ضدگلوله و آخرین مدل، آسمان خراش‌ها کابل، مافیای تیل و گاز و... حتی اختلافات شدید بین خزبی و بین قومی( به‌ویژه در بین تاجیکان بدخشان و پنجشیر).

از حق نگذریم در این بیست سال همه فقط شکم گُنده کردند و ثروت اندوختند و زن گرفتند و ساختمان ساختند، آن‌هم از حق توده‌های تاجیک و هزاره و ازبک و اکنون تلاش‌ها در حفظ این ثروت و قدرت است.

اگر انصاف را رعایت کنیم، پشتون‌های زیادی در این مدت بیست سال تار و مار شدند و از بین رفتند و سربه نیست شدند، چه بدست آمریکایی ها و چه بدست ارتش و حتی خود پشتون‌هایی که در نظام بودند و چه در جنگ‌های چریکی و چه در انفجار و انتحار(که زندگی را به کام دیگران نیز تلخ کردند). در طول این مدت اکثریت پشتون‌ها و مخصوصا بزرگان پشتون، از عملکرد کرزی و غنی (بعنوان عروسک‌های نمایشی) به شدت ناراضی بودند.

رسول پارسی

>>>   فخر آهنگر
آنچه مشکل شما اعضایی حزب دموکراتیک (اعم از خلقی و پرچمی) است همانا انتقادناپذیری و شخصیت پرستی افراطی تان است که خاصیت انعطاف پذیری و تغییر پذیری را در وجود تان محو کرده است. حفیظ و ببرک دو سر تنبه یی بودند که حزب و اعضای صادق آنرا و ملک و مردم را فدای غرور جاهلانه و دشمنی های شخصی شان کردند. لطفأ برای من از رهبران تان چیزی ننویسید و اینکه آنها چه میخواستند من خیلی پیشتر از شما و حتی قبل از کودتا ۷ ثور میدانستم. حفیظ همسایه ما بود و وستوک از جوانان همبازی فوتبال با ما و ازین سبب من با هردو (ح و ب) گاه گاهی مسقیم بحث میکردم و بار ها سفسطه رشد غیر سرمایه داری و هژمونیزم روسی و چینی را به آنها گوشزد کرده بودم. البته گاهی رفقای دیگر شان هم حضور داشتند.
خلاصه شما اعضای بی خبر تا هنوز یکی بر فرق دیگر میکوبید ( ضرورت نیست مثال بدهم، خودت آن لاین ببین) و آنهم بخاطر کلبی و مقصودی که دنیا را به تباهی کشاندند.
آتش‌خاوری

>>>   آتش خاوری !
جناب عالی ، شما که در رده ای مخالفین حزب دموکراتیک قرار دارید و برای مخالف بودن آن هم گویا دلایلی دارید ، چه الترناتیفی در ذهن دارید؟؟؟
هیچ. همینکه عدعی استید که میدانید از تکبر بیجا و از عدم ندانستن قضایا با زوایای آن نمایندگی می‌کند. طرز تفکر شما با جمعیتی ها که شب و روز در گذشته و حال طبل شکست شوروی را مینوازند ، خیلی ها شبیه آست.زیرا کودن ترین انسان میدانید که شکست و انحلال اتحاد شوروی از کجا آب میخورد.شخصیتهای عالی و خدمتکاران واقعی ضرورت به تایید و یا رد شما و افراد چون شما ندارند.
من کامنتهای زننده و انتقاد های غیر سالم شما را خوانده ام. برای شما خوب و بد همیشه در یک ردیف قرار دارد.
موفق باشید.
فخر اهنگر

>>>   آیا شما پرچمی ها و مخصوصأ بکوف پرستان نبودید که در دشمنی با یکدیگر و برای انتقام از نجیب بخاطر برکنار سازی 'بکوف' از قدرت، توطئه گری میکردید. خوب نتیجه اعمال ماکیاولیستی تان به آن منجر شد که ملک بدست اشرار بیافتد و این ملت مظلوم تا امروز در آسیاب آن آرد شده برود. خودتان خو نامردانه به غرب گریختید و ودکای تان هم به ویسکی تبدیل شد. حالا از من طالب الترناتیف هم هستید، الترناتیف برای جنایات نا بخشودنی ؟؟؟ از طفلان مدرسه بپرسید.
اگر بخواهی لیست بسیار افراد مسلکی و متخصصی را برایتان میدهم که در زندان پلچرخی (در زمان بکوف تان) عمر شان ضایع شد و صد های آن بدست شما جانیان شهید شد بدون آنکه به گفته خودتان اخوانی باشند. آیا شما نامرد هایی ماکیاوالیست 'مجید' را یکجا با باند امین شهید نساختید تا اگر کسی بجنبد اورا هم بنام باند امین سرکوب کنید. من نه ماهویست ام و نه سامای بوده ام، مگر 'مجید' را شما در تمام حزب تان نداشتید زیرا همه تان کاسه لیس 'سوویتیسم' بودید و هستید در حالیکه او یک راد مرد بود.
"شکست و انحلال اتحاد شوروی" نتیجه رشد ارسطوکراسی نوخاسته در ح.ک.ا.ش بود که در نتیجه آن همه قدرت بجای سنترالیسم دموکراتیک به مشتی از مغز های بیمار انتقال یافت. آیا تا حالا میدانستی که ارسطوکرات های نو ظهور (کادر های حزبی) برای زنده گی اشرافی شان ازامکانات خرید از مغازه های مخصوص رابرخوردار بودند (البته با پول مخصوص) که مردم و اعضای عادی حزب از آن محروم بودند. آیا میدانستی که رمانوف عروسی اشرافی دختراش را در 'آرمیتاژ' بر پا کرد و باعث تخریب قیمتی ترین آثار تاریخی گردید. مردم شوروی همیشه از کمونیست های سیاه (ارسطوکرات) و کمونیست های سرخ گپ میزدند. صدور انقلابات و تجاوزات لجام گسیخته نتیجه تراوش همین مغز های بیمار بود، اگر احزاب شوروی پرست پایه مردمی میداشتند یک شبه محو نمیشدند. خدا کند الترناتیف های که میتوانست شما ها و خود شوروی را از ذلت نجات دهد دریافته باشی.
اگر کامنت های من بنفع تان میبود بدون شک سالم میبود!!
آتش خاوری


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است