دالر افغانی، کلدار پاکستانی...!
اولين كار استعمار اين است كه پول ملي كشورها را كه هويت ملي است بيرون مي راند و به زمين مي كوبد و پول خودش را كه سلطه استعمار است جاگزين مي سازد 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۳۵    ۱۴۰۰/۶/۲۰ کد خبر: 168316 منبع: پرینت

خبر درد آوري را در گوشم زمانه ي سياه زمزمه مي كند، در اين روز ها مي رود كه كلدار پاكستاني در تبادله خارجي ما آقايي كند، حرف اول را زند؛ شايد حق او باشد كه اين همه توهينات را پا زند گردن كشد و پول افغاني را با تار هاي جولا بندد.

مي دانم هموطن شايد نا خوش ترين خبر همين است.
استعمار اولين كار را كه انجام مي دهد، اين است كه پول ملي كشور ها را كه هويت ملي است بيرون مي راند و به زمين مي كوبد و پول خودش را كه سلطه استعمار است جاگزين مي سازد.
بعد از جنگ دوم جهاني امريكا و وانگليس و متحدين اش در شاخ افريقا دو پول را بنام دالر زرد و پوند نظامي به عوض پول ملي آنان رايح كرد كه بنام پول هاي استعماري مي توان ياد كرد.

در افغانستان نيز بعد از ٢٠٠١ خواستند دالر افغاني را مروج سازند ولي با مقاومت مواجه شد، در اين عرصه من نيز سهم كوچك مقاومتي داشتم.
براي اولين بار با وجود ارزش تصنعي كلدار پاكستان در برابر افغاني زانو زد و پاكستان در پي انتقام خون كلدار برخ افغاني شمشير كشيد.

در همان زمان؛
افغاني با ارزش يك دالر ٤٥ افغاني كمر بست، ١٠٠ افغاني حدود ٤٦٠ كلدار ارزش گذاري شد.
افغاني با بي مسووليتي و ندانستن ارزش گذاري و تفسير اشتباه اميز سياست تجاري صادراتي ارزش را خود را از دست داد.
١- در اخير دوره اول حامد كرزي يك دالر بطور متوسط ٥٢ افغاني.
در اخير دوره دوم حامد كرزي يك دالر به ٥٦ افغاني.
٢- در دوره اول داكتر غني يك دالر به ٦٤ و در اخير اين دوره ٧٢ افغاني بطور متوسط.
در اخير دوره جناب داكتر به ٨٠ افغاني و بعد به ٨٤ افغاني به خاك خورد.
٣- اين ارزش در دوره سقوط دولت حتی به پله هاي ١٠٠ افغاني في دالر سقوط كرد.

نتيجه؛
و به اين ترتيب افغاني حالا يكي از بي ارزش ترين پول هاي دنيا در معاملات تجاري بشمار مي رود.
كودك در نقش استعمار؛
حالا پاكستان همان حركت پول استعماري دالر زرد و پوند نظامي بعد از جنگ دوم جهاني را در افغانستان مي خواهد زير پرده نه علني انجام دهد كه دهنه و نشان دهنده استعمار است.

هشداربه طالبان؛
استعمار دهن باز كرده است افغانستان را از دهن استعمار بزرگ بدهن بد بوي و مسخره استعمار كوچك پرتاپ كرده است ، نبايد جنگاوران ضد استعمار بزرگ طعمه استعمار گدا شوند
وسيله؛
اولين وسيله و اولين پله به خاك و خون كشيدن پول شما است.
پول افغاني مظهر وحدت ملي و نشان عزت است؛ نگذاريد چنين شود.
توسط اين وسيله مقدرات اقتصادي و اجتماعي و خطرات درز هاي سياسي را بار مي آورد.

تاجران و سوداگران؛با كلدار بازي مسخره كنيد، افغاني را در برابر ش با وجود تنه افتاده به خاكش استوار سازيد، اين يك وظيفه ملي شما است.

مردم؛
در برابر كلدار نه بگوييد، اين حرف معني قطع رابطه تجاري نيست، بايد پاكستان بداند كه هرچه شود استعمار كننده ما نمي تواند شود، بزرگان پاكستان در افغانستان خاك خورده اند و پاكستان تنها رقاصه قدرت هاي بزرگ (آمریکا، انگليس و چين) است در حاليكه افغانستان پا برهنه هاي آهنين قبرستان قدرت هاي بزرگ؛ اين تفاوت از زمين تا آسمان است.
ژرنده كه دپلار ده، هم په وار ده.

عشق آباد
سید مسعود


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
دالر افغانی
کلدار پاکستانی
نظرات بینندگان:

>>>   از توك خوراي نوكر كه توسط همين پاكستان به سلطنت رسيدند، توقع اجرائ وظيفه ملي داريد.

>>>   مگر پول افغانی هویت ملی تو است،تذکره التریکی هم که اوغان نوشته شده هویت ملی تواست،سرود ملی هم هویت ملی تو است،از اوغانیزم کرده استعماری خشنن تر وجود دارد، آیا میدانی سرود ملی پاکستان به کدام زبان است،آیا در تذکرها پاکستان ملیت چه ذکر شده آیا میدانی کلدار یعنی چه،آیا وقتیکه سخن از نظام فدرالی بزنی بنام تجزیه طلب محکوم نمیشوی، مگر پاکستان فدرال نیست، خبر داری از نسل کشی در پنجیر هزارستان، آیا میدانی درین چند قرن بالای دیگر ملیت ها از طرف شوونیسم اوغان چه گذشت ووووو.... پس مقایسه کن کدام بهتر است.

>>>   بعضی نویسندگان یگان گپ های اشتوکانه میزنند،بدون آن که از اقتصاد جهانی با خبر باشند.
اقتصاد یک مملکت تنها وابسطه به ارزش پول یک مملکت نیست،بلکه بسیار فکتور های دیگر نیز وجود دارد.
یک دالر امریکایی معادل یکصد و بیست ین جاپانی است،اما معادل نود افغانی است. این بدان معنی نیست که اقتصاد امریکا یکصد و بیست برابر اقتصاد جاپان باشد و اقتصاد افغانستان از جاپان کرده خوبتر باشد.
دولت پاکستان خودش قصداً ارزش کلدار پاکستانی را پایین نگاه میکند،تا صادرات خود را به افغانستان و دیگر کشور ها افزایش دهد.نه این که در اثر پیشرفت اقتصاد شما،کلدار پاکستانی در مقابل افغانی شما به زانو در آمده باشد.
یک مرتبه که ارزش یک دالر به سی و شش افغانی رسیده بود،کرزی نیز لاف میزد که ارزش پول افغانی بالا رفته است.این بخاطر پیشرفت اقتصاد افغانستان نبود،بلکه بخاطر افزایش تعداد سربازان امریکایی در دوران بارک اوباما در افغانستان بود،که سربازان امریکایی به پول افغانی ضرورت داشتند.
بنأ معیار ارزش اقتصاد یک مملکت،تنها ارزش پول کشور نیست.
درست است که بعضی کشور ها که اقتصاد شان کاملاً ورشکست میشود،تنها راه حل را چاپ پول میدانند و پول جاپ کرده میروند و کار بجایی میکشد که یک دالر معادل چند میلیون و یا چند ملیارد واحد پول شان میشود و روزانه ده ها هزار فیصد انفلاسیون در کشور بمیان می آید،مثل زیمبابوا یک کشور افریقایی و یا ونزویلا.اما اینها یک استثنی هستند و معیار دایمی نیستند.

>>>   افغانستان صوبه پنجم پاکستان شده و بهتر است که رسما" اعلان شود.
مسولین پاکستان باید هرچه زودتر تشکیلات این صوبه را اعلان کنند و تکلیف مردم را روشن کنند.

>>>   افغانستان بطور رسمی از طرف کابینه طالبان مستعمره پاکستان اعلان شد و کلدار نجس و چتل جای دالر را گرفت این نقشه امریکا و پاکستان بود
کدام طالب این نقشه مشترک سی آی ای امریکا و آی اس آی پاکستان بود و است
سیاست استراتیژیک امریکا در خاورمیانه تخریب و انهدام تمام زیربناهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تخصصی و انسانی، تخنیکی بعد خرج از این کشورهاست. امریکایی ها با پلان شوم خود بعد از قرارداد قطر افغانستان را به طالبان تسلیم کردند تا از ریشه و بنیاد تخریب و نابود شود. افغانستان را مرکز جهل، تروریزم، قاچاق موادمخدر، تروریستان شبکه حقانی، القاعده، افراطیون عرب و پاکستانی ساختند. این پلان استراتیژیک امریکا اول کار است و نقشه های اصلی نفوذ بسوی آسیای میانه، چین، روسیه و ایران است. افراطیون ایرانی و درخواب رفتگان چینی و روسی خود را به دیوانگی زده اند.

>>>   ای بی خبران
هدف طالبان پاکستانی ریشه کن ساختن زبان وفرهنگ فارسی دری است به خود آیید از زمانی که غالبان آمدند کدام قوماندانش به فارسی یخن کردند
افسوس که مغزها خالی نیست بلکه پرشده از تعصب قومی

>>>   روپیه پاکستانی خیلی خوبه به تناسب به پول افغانی.

>>>   تبدیل دالر امریکایی به ین چینی و کلدار پاکستانی::::::
استقبال مجاهدین طالبان و افراطیون عرب، پاکستانی و طالبی از حزب کمونیست چین برای تطبیق اصلی اسلام در افغانستان. افراطیون برهبری آی اس آِی پاکستان و بفرمان اردوی پاکستان میخواهند قبله مسلمین را از عربستان به سوی حزب کمونیست چین انقال دهند زیرا پاکستان به سرمایه چین احتیاج دارد زنده باد اسلام کمونیستی افراطیون عرب پاکستانی و طالبی برهبری پاکتسان.
اخطار هشدا اخطار هشدار به چین؟؟؟؟؟!!!!!
سیاسیون و نظامیان پاکستان جهل و سه سال از امریکا و ناتو ملیاردها دالر و یورو گرفتند و در آخر با پلانفورم امریکا تمام تروریستان خاورمیانه و پاکستانی را در جا دادند و افغانستان را به دوره اول طالبان عقب بردند پلان آی اس آی پاکستان است که پای چین را به جنگ داخلی افغانستان بکشاند و این با برای چندین دهه ین چینی رشوت بگیرد و چین از ترس ارسال تروریستان به سینکیانک مجبور است به پاکستان بمثل امریکا باج بدهد. شاید تریلیونها سرمایه چینی را در معادن نابود کند و چین را بروز سیاه امریکا بنشاند. وقتی امریکا و انگلیس فریب دروغگویان و شیطانهای ملعون پاکستانی را خوردند چینیهای از همه چیز بیخبر هزار درصد در دام حیله های پاکستان میافتند و بدنام و نابود میشوند افغانستان گورستان امپراتوریها و قدرتهای برزگ عالم است این با قرعه را پاکستانیها بنام چین زده اند. مبارک تان باد رهبر حزب کمونیست چین که افراطیون اسلامی و مجاهدین فی سبیل الله پاکستانی، عربی و طالبابی به رهبری القاعده و آی اس آی پاکستان و سی آی ای امریکا این با از حزب کمونیست لائیک و ضد خدای چین استقبال میکنند. ای بیخبران و خامها و ناشیهای بیچاره که پول چشمان شما را کور کرده است از ارتش سرخ شوروی درس بگیرید که هیمین پاکستان و امریکا و انگلیس و ناتو آنها را متلاشی کرد و برای مدتیها جهان دوقطبی را بیک قطبی تبدیل کرد. امروز به خیال خام پاکستانیهای دروغگو، فریبکار و مزدور انگلیس و امریکا و تروریستان عرب بپای خود به میدان اعدام و مرگ میروید. پاکستانیها برای تان میدان هوایی بگرام این جاسوسخانه امریکایی و زندان بزرگ امریکا را دام بزرگ میسازند و شما چینیها بیخبر، ناآگاه و حریص را در آنجا گور میکنند و در زندان سی آی ای امریکا و آی اس آی پاکستان میاندازند دیگر برای تان راه نجاتی نیست باید بدتر و بیشرمانه تر و زبون تر از امریکاییها فرارکنید و همه بازی را به کشورهای ناتو ببازید. هشدار هشدار هشدار؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است