بگذار مردم دمي بياسايند و نفسِ راحتي بكشند
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۲۶    ۱۴۰۰/۶/۲۸ کد خبر: 168421 منبع: پرینت

در هفته ي كه گذشت بازهم در سرتاسرِ افغانستان هيچ زن و دختري مورد آزار و اذيتِ لندغر، چاقوكش قرار نگرفت.
هيچ موتری پيش پاي زن، خواهر و مادرِ كابلي برك نگرفت كه با الفاظِ ركيك به سوار شٰدن در موتر و... دعوت اش كٰند (دختر خانمي كه شايد براي خريدِ نان از نانوايي يا ادويه از دواخان به كوچه برامده باشد).
هيچ موبايل از دستِ زن، كودك و جوان ربوده نشٰد.
هيچكس باضرباتِ كارد و چاقو در روزِ روشن پيش خانه اش از پا در نيامد.
هيچ خانه، دوكان، ماركيت، زيارت و مسجد سرقت نٰشد.
هيچ پهره دار، نوكريوال و ترافيك لت و كوب نشٰد.
هيچ راه بخاطرِ گذشتنِ اين و آن وكيل، وزير و قومندان بسته نشٰد.
هيچكسي در حمله، انتحار و انفجاري كٰشته نشٰد.
هيچ خانه، قريه، علاقداري يا ولسوالي بمبارد نشٰد.
هيچ عسكرِ دولتي بخطِ اول فرستاده نشٰد تا از گٰرسنگي و كمبودِ مهمات بميرد.
عليپور، قيصاري، گِل أغا و جان آغايي عربده نكشيدند، با قمه تفنگچه و تفنگ از مردمِ عادي تا وزير و ريسِ دولت را تهديد نكردند.
نه قواي مركز لندغري دارد، نه شهر أرا، نه خيرخانه نه چهلستون.
نه والي مزار به دولت مركزي اخطار ميدهد نه اميرِ هرات (هردو نزدِ بادران شان رفتند).
نه قديرك از ننگرهارِ هميشه بهار خيزك و جستك ميزند نه كدام لالي و بلدوزر از قندهار و نيمروز...
اين خواستِ مردمي است كه هميشه در كشور بودند، كه مٰسلمان هستند كه در سه دهه ي اخير كارد به استخوان شان رسيده بود.
كه دگر هيچ اٰميدي براي گٰم و نيست شٰدن اين خدايانِ شهري و منطقوي نداشتند، كه فكر ميكردند شايد پسرِانِ قانوني كمي خوبتر از پدر، باتورِ دوستم كمي نرمتر از رشيدِ دوستم، پسرانِ عطأ كمي سير تر از خودِ عطأ باشند.
اين زندگي افغان ها در افغانستان است.
تو كه ده ها سال به وطن نرفته اي، گٰرسنگي نكشيده اي، با كارد و تفنگچه تهديد نشٰده اي، عضو خانواده ات را ندٰزديده اند، شب بخانه ات نريخته اند، خانه ات را بمبارد نكرده اند، از سرويس پايين ات نكرده اند... از غٰندي ي خير نٰسخه منويس افكارِ خود و دوستانت را پٰريشان مكن كه "سير از دلِ گٰشنه نميايد و سواره از دلِ پياده".
بگذار مردم نفسِ راحتي بكشند و دمي بياسايند كه خيلي درد و عذاب كشيده اند.

نیاز


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
مردم
آرامش
نظرات بینندگان:

>>>   آقای نیاز
حرف تو این است که یک جو از مردی کم کن و سالها آسوده باش.
اگر این ملت در مقابل روس ایستاد نمیشد جنگ وجود نداشت.
اگر مجاهدین به دولت نجیب تسلیم میشدند جنگ ختم بود.
اگر طالب با مجاهدین جنگ نمیکرد مشکل ختم بود.
اگر طالب اسامه را تحویل امریکا میکرد افغانستان مورد هجوم قرار نمیگرفت.
اگر طالب ضد کرزی و غنی جنگ نمیکرد مشکل حل بود.
اگر طالب آدم شود مشکل حل است.
خودت راحت در سایه درخت بنشین و چرت های آسمانی بزن.

>>>   نویسنده این مطلب شما ره باید با طلا نوشته کرد:
تو كه ده ها سال به وطن نرفته اي، گٰرسنگي نكشيده اي، با كارد و تفنگچه تهديد نشٰده اي، عضو خانواده ات را ندٰزديده اند، شب بخانه ات نريخته اند، خانه ات را بمبارد نكرده اند، از سرويس پايين ات نكرده اند... از غٰندي ي خير نٰسخه منويس
من بار بار در همبنجا گفته کردم فامیل مردم گرسنه هست از انفجار و انتحار و اختطاف خسته است
حال عالیجنابان در ایران سیر استه می گوید که هر که در ادارات طالبان وظیفه بگیرد تا نان برای طفل گرسنه ببرد باید ناموسش را بالای پاکستان بفروشد اینها بیناموس هستند که به وطنداران خود اینطور توهین میکنند

>>>   يقينن كه همين طور هست!

>>>   از کدام امنیت گپ میزنی روز روشن زن مسلمان را در بازار میکشند چون سابقا پست دولتی داشته و در جواب میگویند اشتباه شده
مرد را جلو زن و بچه از خانه بیرون کشیده تیر باران میکنند چون پیشتر مامور دولت بوده روز روشن همسایه بی شرف ما بر سر مردم پنجشیر بمب میریزد و پیر و جوان را میکشد
در پنجشیر القاعده جوانان را در کانتینر اتش میزند و تو دم از امنیت میزنی ؟ خجابت نمیکشی این سکوت مرگبار نامش امنیت نیست نامش خفقان است اگر در سرک ها جلو زنان را نگیرند در کوچه های خلوت میگیرند
دزدی هم خواهی دید تا چند ماه دیگر صبر کن از گرسنگی به گوشت تن یکدیگر طمع خواهند کرد
اگر امثال تو نباشند و به اسم امنیت ترس و خفت را به جامعه تزریق نمیکردند نه مجاهدین نه طالبان و نه امریکا جرات این همه جنایت نداشت اگر احساس میکردند مردم جلو ایشان خواهند ایستاد هرگز وضع امروز چنین نبود مردم به هرچه قانع شوند همان نصیبشان خواهد شد وقتی ما طالب را بپذیریم حقانی نصیبمان خواهد شد مشکل از جنگیدن نیست مشکل از ترسیدن است ما ترسیدیم مقابل خاعنین قد علم کنیم

>>>   حالا مشکل در کجاست؟
حالا همسایه های افغانستان هرکدام خواهان یک قسمت بیشتر از لاشه افغانستان هستند،به علاوه قدرت های بین المللی که از طالبان منحیث یک آله برای مقاصد استراتیژیک خویش در منطقه استفاده میکنند.
حالا اگر به یک همسایه قسمت کم ازین لاشه داده شود،این سردمدارانی مانند اسمعیل خان و دوستم و عطا و قانونی و احمد مسعود و دیگران را مسلح میکنند و به افغانستان میفرستند و باز همان ... است و همان درک و همان جنگ های داخلی.
از طرف دیگر دولت طالبان را امریکا به رسمیت نمی شناسد و این بدان معنی که دیگر کشور ها نیز جرات به رسمیت شناختن افغانستان را ندارند بشمول پاکستان و کشور های عربی.
این بدان معنی که افغانستان از کمک های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول محروم میشود.این بدان معنی که دولت طالبان توان پرداخت معاشات مردم و مصارف سایر ارگانهای دولتی خویش را ندارند و اسعار لازم را برای واردات حتی مواد خوراکه نخواهند داشت.
این سبب فقر و بیچاره گی و گرسنگی خواهد شد و باز دهن نانوایی ها است و هزاران نفر و بی نوبتی و باز شلاق طالبان.

>>>   از همه مهمتر که هیچ کارمند دولت معاش نگرفت، هیچ زن بیوه و مامور دولت نان خوردن ندارد. گدا ها بیشتر شد و فحشا نظر بی منطقی طالبان بیشتر میشود.

>>>   صرف نظر از محتوای این سرمقاله ، حقیقت چنین بو و است. این جهادی های دزد بنام اسلام از زمان ظاهر خان بدینسو جز ترور ، تهدید و افکار عقبگرایی کاری بیش از این نداشتند. هر فکر جدید بنام تفکر کمونیست سرکوب شد و حکم تکفیر بر همه صادر شد. احمد شاه مسعود از سال‌های قدیم یک ماجراجو بود . این شخص نخست قیامهای مسلحانه را از نورستان آغاز کرد و بعدا کار خود را در پنجشیر تمرکز داد ، و در جریان این مدت جز بدبختی چیز بالاتر از آن نصیب مردم پنجشیر نه شد.
دوست ما که گفته ما مقابل شوروی جنگیدیم ، پس چرا غیرت نکردید و علیه امریکا جنگ نکردید مگر امریکا اشغالگر نبود؟؟؟چرا زیر سایه درخت باغیرتی خوابیدید و دامن تانرا فراخ گرفتید تا بیش‌تر دالر بدامان تان بریزد.تمام پنجشیری ها در برابر امریکا سر تسلیم خم کردید.امروز پنجشیر نسبتا آباد است استادیوم ورزشی دارد ، شهرکها دارد،همه از برکت دالر کاکایتان امریکا است.
حالا حرف متوجه گلبدین و طالب است:گلبدین حکمتیار از همه بیشرم تر است حتی از پنجشیری های شورای نظار و جمعیتی ها هم باغیرت تر است.زیرا با معاش سالانه یک ملیون دالر از جیب کفار در کابل زندگی می‌کند و لاف از اسلام و خدا میزند، خاین است.
طالب کاکا!!!
این گروه برای پاکستان سر انقیاد خم کردند و کشور را بنام اسلام به گودال بد بختی و عقب ماندگی مبدل ساخته اند. در مغز هایشان بوی گنده عقبگرایی ، زن ستیزی وجود دارد و نتیجه اینکه هیچ شما از جهادی های دزد تا طالب کور همه ای تان نوکران و چاکرای پاکستان و ناتو بودید.و حالا انهاییکه قدرت را از دست داده اند به یکباره گی از خواب بیدار شده اند و دهل وطنپرستی را مینوازند.مردم پوست شما دزدان را در چرمگری میشناسد..
اینبار مردم افغانستان باید هوشیارانه عمل کنند تا در دام مافیای پنجشیری ها و طالب های فروخته شده پاکستان نیافتند.
مقاومت حقیقی در برابر طالب مزدور از بین مردم با یک انقلاب ملی و سراسری در شهر ها و دهات کشور صورت خواهد گرفت.مردم افغانستان نمیخواهند که از زیر سلطه طالبان رهایی یابند و دوباره در قید اخوانی های جمعیت اسیر گردند.
سیرت

>>>   جامعه جهانی با آدم ها تعامل میکند و نه با طالب ها


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است