از اين قوم جدا بشيم تا زندگي كنيم!
 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۱۱    ۱۴۰۰/۷/۸ کد خبر: 168541 منبع: پرینت

مهم نيست تجزيه كشور خواست و برنامه انگليس و پاكستان است يا نيست "مهم اين است با قومي كه تفكرات قبيله اي و قومي نژاد پرستانه و در عين حال زندگي قرون ما قبل تاريخ مسيح دارند و به هيچ يك از ارزشها و اخلاق انساني پايبند نيستند ما نمي توانيم زندگي كنيم بايد راهي براي جدايي جستجو كنيم."

مسلح كردن تاجيك هاي احمق و گسيل آنها بطرف مناطق تاجيك نشين توسط برنامه ريزان مكتب افغانيسم، شستشوي مغزي و تزريق تفكر افراطي ديني جوانان اوزبيك توسط پشتونيست هاي افراطي، شكنجه، چپاول مال و راندن هزاره ها از مناطق شان توسط جالبان ادامه سياست هاي خصمانه قومي است كه بسياري منتظر تغیير در انديشه آنها و اميد به آينده از زمان عبدالرحمن خان نشسته اند كه نه تنها تغيري در تفكر رهبران قبيله و توده هاي قوم پشتون به وجود نيامده است بلكه به شدت آن در هر حاكميت أفغانتبار افزوده شده است.

ديگر هيچ اعتمادي ميان جامعه پشتون و غير پشتون نيست، تمامي ديوارهاي اميد فرو ريخته اند پل هاي آينده تخريب شده است همه و همه به ديده بد بيني حتي به كساني مي نگرند از افغانستان واحد خرف مي زنند. ديگر نه جمهوريت را و نه فدراليسم را و نه جالبانيسم را مردم مي پذيرند. نفرتي عميق سر تا پاي مردم را از هم وطن بودن با چنين قومي فرا گرفته است. آنها درندگاني هستند در هر لباسي داخل مي شوند تا تاجيك ها، هزاره ها و اوزبيك ها را شكار كنند!
انديشه هاي مان را براي جدايي آماده كنيم.

هدف و برنامه را براي تجزيه تنظيم كنيم
مرزها و قوانين را مشخص كنيم
آرمانها و آرزوهايمان را تحقق بخشيم
با اين قومي كه هم وطن امروز و همسايه فردا است خدا حافظي كنيم تا به امنیت، آسایش، پیشرفت و عدالت در سایه انسانیت و قانون زندگی کنیم.

گل امیری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
قوم
همسایه
نظرات بینندگان:

>>>   لر و بر باید با هم پشتونستان را بسازند و ما کشور آزاد غیر پشتون را

>>>   ګل امیری! با تاریک شدن شام شغالعا تصمیم می ګیرند تا خمهای پر روغن قریه را بخورند و شکمشان چرب شود( تجزیه) اما زمانیکه صدای سګهای قریه را می شنود ترس در دلشان پیدا می شود و برمیګردند و می ګویند: امشب یخاطر این ریش سفیدان به قریه نمی رویم و فردا شب می رویم، همین قصه از زمان شهنشاه و اولین عیار خراسانزمین جناب خادم دین رسول الله و صاحب کرامات جناب امیر المومنین پوهاند سقو تکرار می شود!
یکجا شویم!!!!!!!!!!!
یکجا شده ګان تان چی شدند!

>>>   خدایا ان روز میاید ما هم مثل بقیه مردم جهان مثل ادم زندگی کنیم و روز با اسایش به مکتب و خدمت رویم انفجاری نباشد انتحاری نباشد طالب و داعشی نباشد برای فردایمان برنامه بچینیم و ارمان و ارزو داشته باشیم

>>>   شما چرا به یک قوم توهین میکنید؟
انسان خوب و خراب در هر ملیت و در هر دین و در هر کشور وجود دارد.
همین مجاهدین که در دهه نود وارد کابل شدتد و تمام کابل را به ویرانه تبدیل کردند،آیا تنها پشتون ها بودند؟
همه اقوام بشمول پشتون وتاجک و هزاره و ازبک بودند.
آیا امان الله خان پشتون نبود؟
آیا داود خان پشتون نبود؟
آیا ظاهر شاه پشتون نبود؟
شما خاص بخاطر عبدالرحمن خان که به هر دلیلی بود،روابط اش با هزاره ها خوب نبود و یا طالبان که در دهه نود میلادی سال گذشته بخاطر جلوگیری از جنگ های داخلی وارد افغانستان شدند و یک سلسله قیودات را بالای مردم وضع کردند،تمام یک ملیت را محکوم میسازید.
در داخل افغانستان تمام مردم در تمام افغانستان از ملیت های مختلف وجود دارد.تمام مردم از ملیت های مختلف باهم پیوند خویشی و دوستی و رفاقت دارند و با یکدیگر کار میکنند و همکار هستند و در یک مسجد عبادت میکنند.
همی تو خودت که به بازار میروی و از یک دکاندار و یا کراچی سر سرک سودا میخری،آیا خود را از فروشنده دکان پشتون دور نگهمیداری؟
همینطور در مکتب و در پوهنتون و در جای کار که از همه ملیت ها وجود دارند.خود را دور میکنی؟
آیا منطق تو همین است؟
هیچوقت بخاطر یک کیک پوستین را در ندهید و بخاطر اعمال یک فرد و یادیک گروه،مکمل یک قوم را محکوم نکنید.
در اکثر کشور های دنیا از ملیت های مختلف،اقوام مختلف،پیرو ادیان و مذاهب مختلف زندگی میکنند و هیچ کس نمیگوید که ازین قوم و ملیت و دین و مذهب خود را دور نگهدارید.
زیرا انسانها با یکدیگر کار میکنند و تحصیل میکنند و روابط خویشی و روابط کاری و تحارتی و غیره دارند.
تربور و خربوزه سمت شمال و مالته و نارنج و کیله سمت جنوب مره ات میدهد،اما از قومی که آنها را کشت کرده اند دوری میجویید؟
همین است فکر و عقل و دیدگاه و منطق خودت؟

>>>   آقای گل امیری !
ایجاد تفرقه و تضاد و درز های قومی میان اقوام کار استعمار قدیم و جدید است. کار حکومات وابسته به استعمار ، کار حکومات غیر مترقی غیر مردمی و مستبد میباشد. سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن از کجا ریشه گرفته است و چرا چنین اندیشه ایجاد گردیده است ؟؟؟جواب روشن است ....همین اکنون شما از جمله کسانی استید که درز های قومی را وسعت میبخشید. مردم افغانستان بعد از سقوط حکومت دکتور نجیب الله انواع اعمال هژمونیستی و جنایتکارانه را از جانب حاکمان تاجیک ،پشتونها و هزاره ها تجربه کرده اند. حل مشکلات فعلی کشور در طرحهای تجزیه طلبانه و غیر منطقی شما خلاصه نمیگردد. ایجاد حکومت فدرالی در موجودیت یک افغانستان واحد یکی از راه های حل مشکلات افغانستان است.راه شما به ترکستان میانجامد.
برای حالی شدن بهتر موضوع یک مثال دگر برایتان میدهیم:
در زمان اشغال هندوستان توسط انگلیسها چرا مسلمانان و هندوان با هم وقتا فوقتا در جنگ و جدال ،قتل و قتال بودند ؟انگیزه های اعمال سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن را در پالیسی های استعمار انگلیس برای حفظ حاکمیت شان در سرزمین هموار و گرم هندوستان می‌توان جستجو کرد.
امروز در شرایط فعلی سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن توسط حزب هندو گرای BJP اعمال میگردد ، هر روز خبر حمله بر مسلمانان پخش میگردد ، افراطیون هندی با براه اندازی میتینگها اخراج مسلمانان را از هندوستان شعار می‌دهند و چنین موضعگیری ها از طرف دولت حاکم حمایت میگردد ، تمام این کوششها فقط حفظ قدرت وحاکمیت به نفع یک حزب و یک گروه افراطی میباشد.این هندوهای متعصب مانند شما میگویند که نمیتواند با این مسلمانان گویا پست نژاد در یک کشور زندگی کنند ، هند و ستان به هندو ها تعلق دارد در حالیکه از صد ها سال بدینسو هر دو کنار هم زندگی کرده اند ، ازدواج ها صورت گرفته است ،مسلمانان در سنگر دفاع از آزادی هندوستان خون‌ها ریخته اند ، حکومات و دولت های خردوبزرگ مسلمان در هندوستان بیش‌ترین خدمات فرهنگی را انجام داده اند و برای طرد و دفع لشکر خارجیان بر هندوستان از خاک هند مردانه دفاع کرده اند ، پس حالا چرا نمیتوانند با هم یکجا زندگی کنند ، دلیل روشن است بخاطریکه افراد چون شما با ایجاد خط سرخ بین پشتون و تاجیک ، هند و مسلمان آب را آلوده کرده ماهی شکار میکنند و مشکلات موجود را بیش‌تر و بیش‌تر مغلق و پیچیده ساخته و بر درد و رنج مردم میافزایند.
حنظله

>>>   از ابتد تا انتها سران این مملکت از قوم پشتون بوده اند. از زمان عبدالرحمان بابا تا غنی بابا حتی در دوران خلقی ها ترکی پشتون بود.

>>>   تجزیه بهتر است، این قوم زورگو و نا فهم در هیچ جای دنیا اکثریت شان آدم شدنی نیستند. لیسانس، ماستر و دکتور شان به مرض قومی و تبعیض نژادی تا گلو غرق اند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است