امارت غنیمت محور طالبان رو بزوال است؟
وقتی اشرف غنی در زیر سایه مالی، نظامی و سیاسی بیش از ۴۰ کشور نتوانست ماشین جمهوریت سه نفره خود را بچرخاند، توقع از طالبان بیگانه که یک دولت ملی و کارا بسازند، یک توقع ساده لوحانه ای بیش نیست 
تاریخ انتشار:   ۲۰:۵۵    ۱۴۰۰/۷/۹ کد خبر: 168555 منبع: پرینت

بیش از یک ماه از قدرت باد آورده طالبان می گذرد ولی تا هنوز قدرت طالبانی شکل دولت را بخود نگرفته است. با آنکه رئیس آی اس آی در فردای پیروزی طالبان به کابل آمده با دستان خود حکومت طالبانی را در اوج کشمکش قدرت میان شبکه حقانی و طالبان قندهاری اعلام نمود، ولی این تشکل روی کاغذ نتوانسته یک نظام قانونمند و با ثبات بسازد تا کشور بحران زده و فقیر را که در انزوای جهانی قرار دارد اداره کند.

کارزار جهانی برای برسمیت شناختن حکومت طالبان توسط پاکستانی ها، چینایی ها، روسها و قطری ها تا هنوز کار ساز نبوده است.
واقعیت اینست که حامیان خارجی طالبان تا حال حتا موفق به ساختن یک تشکیلات حد اقل شبه دولت قرون وسطایی در قرن بیست و یکم هم نشده اند. زیرا این موجودات وحشی دست پرورده شان غیر قابل کنترول و فاقد ظرفیت دولت سازی اند.

این خیلی آسان است، که در نتیجه یک توطئه و خیانت رهبری کشور، ارگ کابل را در دست بگیرید و رییس جمهور آن قدرت را به شما تسلیم کرده و خود فرار کند و شما نام آنرا به این سادگی امارت بگذارید. داخل شدن در ارگ کابل خیلی آسان است، ولی ساختن دولت کارا و موثر کاری خیلی دشوار است.
باید گفت دولت های امروزی حتا در جهان سوم و جنگ زده مثل دولت های قرون وسطایی نیست. دولت یک ماشین پیچیده سیاسی، اقتصادی، نظامی و استخباراتی است که به کادر علمی، تخصصی و مجرب نیاز مند است.

وقتی اشرف غنی که خود را متفکر دوم جهان می نامید و نام تیم خود را دولت ساز گذاشته بود و در زیر سایه مالی، نظامی و سیاسی بیش از ۴۰ کشور نتوانست ماشین جمهوریت سه نفره خود را بچرخاند و با فرار خود همه دست آورد های ۲۰ ساله را در ظرف چند دقیقه برباد داد، توقع از طالبان وحشی، جاهل و بیگانه که یک دولت ملی و کارا بسازد، یک توقع ساده لوحانه ای بیش نیست. روس ها و پاکستانی ها و قطری ها و چینایی از تمام جهان می خواهند که دولت طالبان را برسمیت بشناسند.

اما پرسش اساسی این است که دولت طالبان یعنی چه؟
کجای این به دولت می ماند؟
کی است رهبر آن؟
کجا است ملا هیبت الله آخوند؟
کجا است نظام اقتصادی آن؟
بر سر نظام آموزشی و پرورشی کشور چه بلا نازل شده؟
کجا است خدمات اجتماعی آن؟

وقتی طالبان نظام آموزشی افغانستان را منحل می کنند و دختران را از تحصیل محروم می کنند وقتی تمام ادارات گذشته از پولیس تا قضا و پارلمان و قانون اساسی افغانستان را منحل می کنند، وقتی تمام کادر های علمی، متخصصین و کارمندان زن و مرد را از کار برکنار می کنند و خود کادر لازم ندارند، تعریف حامیان طالبان از دولت چیست؟

وقتی یک تروریست خونخوار بحیث رییس دانشگاه کابل در مسند بزرگترین نهاد علمی کشور بنشیند، شما از کدام دولت حرف می زنید؟
آیا می توان اداره ترور و وحشت را دولت نامید؟
وقتی تمام تروریستان وحشی و انتحاری ها که در لیست سیاه تروریست های خطرناک جهان قرار دارند در وزارت خانه ها با ده ها نفر مسلح بد بوی قدرت نمایی می کنند، شما این چنین قدرت را بر اساس کدام شاخص های فلسفه سیاسی بنام دولت می نامید؟

تمام خدمات اجتماعی این وحشیان سرکوب و آزار و اذیت زنان و مردان، کوچ دادن اجباری، تجاوز به جان، مال و ناموس مردم خلاصه می شود. شریعت آنها در اندازه گیری پشم مردان، تحریک شدن از بوت های کرو بلند و بوی عطر زنان خلاصه میشود.
آیا سازمان ملل و جهان متمدن قدرت همچو موجودات وحشی را بحیث دولت مشروع برسمیت بشناسند؟
آیا مردم افغانستان شایسته دولت همچو موجودات هستند؟
باید گفت با سرازیر شدن میلیون ها دالر از جامعه جهانی نه تنها این وحشیان قادر به ساختن دولت نیستند، بلکه ماشین شکنجه، ترور و وحشت آنان را بیشتر بحرکت می افتد.

در فرجام باید گفت حکومت غنیمت محور طالبان که توان و ظرفیت ساختن دولت نیرومند را ندارند، دیر دوام نخواهند کرد. هم از انزوای جهانی رنج خواهند برد و هم زیر فشار مقاومت ملی آزادیخواهان زن و مرد این کشور دیر و یا زود سرنگون خواهند شد.
باید نیروهای ملی و وطنپرست برای فردای بعد از طالبان در فکر ساختن دولت ملی و کارا باشند، که عاری از عناصر دولت فاسد و بدنام جمهوری سه نفره غنی و یا افراد مشکوک باشد. باید به فردای پیروزی بر این موجودات وحشی امیدوار بود.

هارون امیرزاده


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
امارت طالبان
حکومت
نظرات بینندگان:

>>>   قدرت باد اورده ؟ بهای که ما برای ازادی پرداخت کردیم واژه ها عاجز اند برای توصیف ان . اقای هارون امیرزاده نه گرسنگی کشیدی و نه تشنگی جایت گرم و نرم است و شکمت سیر ، ...
حبیب الله یوسف زی

>>>   طالبان جاهل وحشی تروریست حرف تکراریست
تا هنوز برای مردم ما هیچکس نتوانسته راهی پیش پای آنها بگذارد تا در شرایط فعلی چی بکنند
همه کلی گویی کرده و شعارهای همیشگی و خیالی میدهند مانند قهرمان وطن آزادیخواهان طالبان را شکست داده به پاکستان و یا کدام جا میفرستند
اینها برای مردم الان دردی دوا نمی کند
واقعا باید قبول کرد نویسندگان و روشنفکران ما هر روز مطالب خسته کننده و تکراری می نویسند
منظورم این است ما یک نظریه پرداز یا که بتواند یک برنامه و راهکار خوب جلوی پای مردم بگذارد نداریم و مردم هم سردرگم هستند که چی کنند

>>>   اینها چار کنج متقابل و موازی یک مربع پشتونی اند: اشرار، خلقی، ماهویست و افغان ملت. در تقاطع قطر های این مربع (که مرکز ثقل آنست) 'مولی کراسی' انارشیست، سعودی صهیونیست و چرکستان چکره قرار دارند.
آتش خاوری

>>>   فردای پیروزی دور نیست.
اما
از گذشته بیست ساله باید درس هایی آموخت.
دولت آینده باید سیستم محور باشد و نه فرد محور.
قدرت سیاسی باید عمودی و افقی عمل کند و هیچ کس نباید فراتر از قانون باشد.
دولت آینده باید دولت واحد مرکزی غیر متمرکز باشد و تا رسیدن به شرایط فدرال حد اقل ولایات بودجه و پلان ولایتی و شورای تصمیم گیرنده و اجرایی داشته باشد.
حال که تا سرنگونی طالبان یک مدت زمان فرصت است باید چیز فهمان کشور چه در خارج و چه در داخل بر سر طرح هایی دولت آینده ، تعدیل قانون اساسی و یک تداره موقت کار علمی و تخصصی انجام بدهند و با در نظر داشت تجارب گذشته به یک نسخه همه قبول برای همه چیز فهمان کشور به توافق برسند که به مجرد سر نگونی امارت فاشیستی نه خلاء قدرت به وجود بیاید و نه هم خلاء دولت.

>>>   امیرزاده صاحب:عرایض من درموردنوشته مقبول وجذاب تان.
۱-طالبان مفهوم دولت ملی وکارارانمیدانندودرفکرایجادانهم نیستند.دوهدف بزرگ دارند.تطبیق یک سلسله نورم ها ولوایح احمقانه بنام قوانین اسلامی وسپردن یک جانبه قدرت صرف برای یک قوم معین.ازنظرانهااینجاافغانستان است(وطن افغانها)وافغانها معلوم است.به عقیده انها اگرکسی رنج گرسنگی میکشدروزی رسان خداونداست واگرکسی ازگرسنگی وبی دوایی مرد،مرگ وزندگی هم به دست خداونداست.ومن اله التوفیق.
۲-مناسبات روسها وطالبان بخاطرمناسبات متشنج طالبان وتاجکستان خوب نیست.مناسبات ممالک اسیای میانه وروسها مثل برادران کوچک وبرادربزرگ است.
۳-بلی مردم افغانستان واقعن شایسته نظام طالبی انداگر۹۹ فیصدمردم طالب وهواه خواه طالب نمیبود،طالب نمیتوانست برق اسا تمام کشوررادریک مدت کم تصاحب کند.
۴-متاسفانه دوام این دولت تضمین است.وطن من وتوراطالب نه،بل پاکستان اشغال کرده است.مقاومت پنجشیر چطوربارهبری فیض حمیدتوسط نیروهای پاکستانی به سادگی سرکوب شد.پیروزباشید.
عاقل

>>>   بغیر از سقوط استبداد طالبان هیچ راه و الترناتیف دیگری در سطح ملی و منطقوی و بین المللی وجود ندارد و این اجماع ملی و منطقوی و بین المللی میباشد و در این هیچ شک و شبهۀ وجود ندارد و بیش از صددرصد است.

>>>   غنیمت اورده نی! بلکه زور زور و زور!


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است