زنگ ها را ديگران به صدا در آورده اند
طالبان! لطفا سياست كنيد و در تعامل جهاني يك بازيگر شويد، اختيار خود را براي ديگري ندهيد؛ اين امر براي شما حرف هاي وارونه را شكل مي دهد 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۳۰    ۱۴۰۰/۷/۱۲ کد خبر: 168582 منبع: پرینت

هشدار به طالبان، هرچه مي پنداريد؛ بپنداريد ولي حرفم را گوش كنيد، زنگ ها را ديگران به صدا در آورده اند!
در اين روز هاي اخير سه مساله حاكميت شما را شلاق مي زند، نمي دانم دردش را حس مي كنيد و يا نه، مردم با شلاق ها آشنا اند، دردش جانسوز است و طابت فرسا.

اين سه مساله:
١- فقر كه بيداد مي كند و جهان خاموشي ننگين دارد.
٢-رها كردن سكتور خصوصي به حال خودش، كه دردش شايد بلند تر از مرگ سكتور دولت بود كه دولت پيشين با حركت نا بخردانه خود، يك بدنه اقتصاد را فلج كرد.
٣- نشر پول با كمك دولت پاكستان كه خود غرق در دشواري هاي اقتصادي است و تكرار اشتباهات استراتژيك پولي مجاهدين در اين عرصه در سال ١٣٧٤…..

١- در نبشته هاي گذشته نيز به اين موضوع پرداختم و گفتم كه اگر نفوس كشور را ٣٤ میليون نفر قبول نماييم براي اينكه سرشماري نفوس بصورت كل تنها در سال ١٣٥٧ نموده ايم و بعدا نتوانستيم آنرا تازه نماييم، و هر خانواده را ما متشكل از شش نفر قبول نماييم(در تعداد موارد پنج نفر را معيار قرار مي دهند) ما داراي ٥،٥ میليون خانواده ايم.

حالا سازمان ملل رقم فقر ٩٧ درصدي را براي ما رقم مي زند، مي دانيد بعد از جنگ دوم جهاني اندك كشور هاي به اين رقم رسيده است و ما هرگز در طول تاريخ حتی در سال ١٣٤٥ (زمان حاكميت ظاهر شاه) كه خوفناك ترين خشكسالي قرن را تجربه مي كرديم به اين عدد نرسيده بوديم، اين در حالي أست كه افغانستان بزرگترين كمك هاي چند قرن اخير را دريافت داشته است.

بر اساس داده هاي بالا با درنظرداشت فقر ٩٧ درصدي ٥،٣ میليون خانواده در دايره فقر قرار گرفته اند كه تعداد ٣١،٨ مليون شهروند كشور فقير اند، اين به مراتب بلند تر از رقمي أست كه سازمان خوراكي ملل متحد مي گويد(١٤ و بعضا ١٦ میليون). تعهد يك میليارد ٢٥٠ میليون دالر كمك هاي بشري به افغانستان مبين حقيقت گويي ما است. براي اينكه سازمان ملل براي كمك هاي بشري تقاضاي ٦٥٠ مليون دالر را نموده بود كه تنها آلمان در تهيه آن تعهد كرد؛ ولي با نبود تعامل سياسي در عرصه بين المللي از مجموع كمك هاي وعده داده شده صرف تا هنوز ٣٥٠ مليون جنيه عملي دارد.

چه بايد كرد؟
پس بايد بداد مردم رسيد، صبر كردن در نتيجه اجراآت است نه خاموش ماندن، خموش و ساكت بودن براي دولت گناه است؛ ولي اگر كاري را انجام مي دهيم براي اخذ نتيجه صبر حكمت است.
طالبان!
لطفًا سياست كنيد و در تعامل جهاني يك بازيگر شويد، اختيار خود را براي ديگري ندهيد؛ اين امر براي شما حرف هاي وارونه را شكل مي دهد.

٢- سكتور خصوصي وارث اقتصاد افغانستان أست من دير زماني با كار كرد هاي اين سكتور موافق نبوده ام و حذف سكتور دولت را از بدنه اقتصادي كشور حتی تا سرحد خيانت مي دانم؛ ولي حالا اين سكتور يگانه است، خوب أست يا بد؛ اقتصاد در دستان اين سكتور است، بيگانه ها بيست سال قبل سكتور دولت را براي به كوما بردن اقتصاد نسبت نا فهمي ما بزانو زدند، آنها مي دانستند سكتور خصوصي نمي تواند جاگزين سكتور دولتي گردد و دولت هاي افغانستان سال هاي سال به اين سكتور سرمايه گذاري هنگفت نموده بودند.
حالا با تحول سياسي به جان سكتور خصوصي آمده اند و بازار هاي اندك كه داريم مي خواهند از نزد شان بربايند و همزمان با آن دروازه هاي خود را بروي ايشان ببندند.
سكتور خصوصي بدون حمايه دولت و رها كردن اين سكتور به حال خودش در برابر رقباي خارجي جفاي ملي است.
طالبان!
سكتور خصوصي افغانستان را حمايه كنيد نه سكتور خصوصي پاكستاني را.

پاكستان از سال١٩٦٣ يعني اولين قرار داد ترانزيتي مطابق كنوانسيون ترانزيت خلاف آنچه امضا نموده عمل مي كند.
اين كشور بيش از صد بار ترانزيت را مانند يك وسيله فشار سياسي در برابر افغانستان كار گرفته است و تا هنوز بيش از حدود يك میليارد دالر به تاجران كشور ضربه زده است.

در اين اواخر اين كشور تعرفه ها را بلند برده و روزانه اجازه ٢٠ كانتينر را مي دهد در حاليكه دولت طالبان اجازه ورود ١٢٠ كانتينر پاكستاني را به افغانستان مي دهد، اين معني قتل سكتور خصوصي افغانستان و حمايه سكتور خصوصي پاكستان أست.
روزانه صدها موتر ميوه جات كه در خطر فاسد شدن قرار دارند غير قابل فروش مي شود.
طالبان!
هوشيار شويد.

٣- پاكستان به گفته مشاورين ماهرش مي خواهد كه براي رفع مشكل تاديات افغانستان دست به نشر پول براي افغانستان زند.
با وجوديكه مي دانم اين وظيفه پاكستان نيست و اگر قبول كنم كه چنين وظيفه انسان دوستانه را انجام دهد، افغانستان بار ديگر دچار خبط سياسي در عرصه پولي مي شود.
ما يك بار در سال ١٣٧٣ در زمان رياست جمهوري استاد رباني دست به نشر پول پنجهزار و ده هزار افغانيگي زديم كه نتايج فوق العاده زيان بخش را در أقتصاد بوجود آورد كه براي رفع آن بعد از آمدن قوت هاي خارجي دست به ريفورم پولي يك بر هزار زديم و سه صفر را برداشتيم و ١٠٠٠ افغاني را به يك افغاني تبديل كرديم.

نشر پول در زمان فعلي با وجوديكه بول زياد افغاني بصورت مخفي نزد دارنده گان پول موجود أست چه معني مي دهد:
١- غير قابل چلند بودن پول افغاني فعلي و تبديلي آن به بول جديد، كه دشوار ترين است.
٢- تعيین معيار يك پول امارتي در برابر چند پول افغاني.
٣- در صورت دادن زمان براي تبديلي از يك واحد پولي كهنه به پول جديد افزايش واحد هاي بولي نو و كهنه را در بازار نشان مي دهد كه باعث سقوط سريع ارزش پولي و افزايش قيمت ها در بازار مي گردد.
طالبان!
مسايل پولي استقلال را تقويه و يا بر عكس بزانو مي زند.
اين امر فقر را دوچندان مي سازد.
٤-گريز مردم از پول ملي به نزديك ترين واحد پولي قابل قبول يعني روپيه پاكستان.
دانشمندي گفت: اگر مي خواهيد كشوري را مستعمره و يا فرمانبر بسازيد، به كشور لشكر كشي نكنيد، پولش را بر زمين زنيد، روسيه بعد از شوروي بهترين مثال مي تواند باشد.
پاكستان شايد چنين هواي در سر دارد، پاكستان بيشتر از ما از خود مي ترسد، آنچه را كه كشت كرده بزودي برايش حاصل مي دهد.

عشق آباد
سید مسعود


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
طالبان
وارث اقتصاد
نظرات بینندگان:

>>>   خودت را خسته نکن این ها تمام ۳۸میلیون جمعیت افغانستان هم بمیرد کدام گپ مهمی نیست از پاکستان وحشی هارا میاوردند و همزیستی میکنند
خیال میکنی طالبان اتاق فکر ندارند این چیزها را نمیفهمند که منو تو باید بگوییم ؟
هم میفهمند هم به عمد سکوت کردند زمین های فارس ها را چه شیعه چه سنی چه هزاره چه تاجیک و دیگر اقوام فارس را غصب کرده به پشتون ها میدهند در نتیجه فارس ها یا از گرسنگی خواهند مرد یا فرار میکنند از کشور و گناه این را هم از گردن خود برداشته پشت تریبون ها فریاد خواهند زد که مرگ بر امریکا او باعث این روز است هم به هدف خود که حذف دیگر اقوام هست میرسند هم خود را بی گناه نشان میدهند کوچ اجباری شیعیان کاملا گواه این موضوع است که این ها قصد کشتار عظیم فارس هارا دارند به بهانه فقر و گرسنگی چند میلیون را خواهند کشت بدون اینکه کدام اتهامی متوجه ایشان باشد
سیاست همین است نزنی میخوری و به نظر من مقصر اصلی خود ما فارس ها هستیم که جایی که باید بلند شویم فقط سکوت میکنیم نمیدانم چه زمان هوشیار میشویم امریکا هم امد و رفت تابحال باید فهمیده باشید در مناسبات کشوری چیزی به نام دوستی و دشمنی وجود ندارد فقط خودتان باید گلیم خودرا از اب بکشید امریکا هم چیزی جز جنگ برای ما حاصلش نبود امروز هم تمام جهان سکوت کرده تا ببیند چگونه میلیون ها انسان قربانی یک تفکر فاشیستی میشود بعداز مرگ فارس ها و نسل کشی گسترده امریکا دورباره به صحنه خواهد امد و مدافع فارس ها میشود به نام حقوق بشر و این مضخرفات و باز ما فریب میخوریم که یگانه کشور حامی ما امریکا بود و با دست خود کشور را تحویل میدهیم و این چرخه باطل تا هوشیار نشدن ما ملت ادامه خواهد یافت

>>>   بلی هم وطن این ضرب المثل فراموش نشود
خر چیه دانند حلوا قند نبات==
جوالی کاه با شد باری تهی روبات==
انسانیت از اینها رفتن حتا حیوانیت از اینها رفتن چه رسد

>>>   برای کی این حرفهای منطقی در باره اقتصادمیزنی؟
اینان معتقد استند همه کارها به دست خداست واگر خدابخواهد کشور افغانستان یک شبه بی مشکل میشود

>>>   از کدام وقت هزاره ها فارسیوان شدند ما بی خیر استیم؟
تا هنوز نشنیدم مغولستان فارس داشنه باشد

>>>   از نظر ما فارس ها هرکه فارسی گپ بزند فارس است همین مغول بودن هم هزار بار بهتر از اسراعیلی بودن است

>>>   غیر پشتون اول یا اخر باید راه خود از پشتون ها جدا کنند باید با اتحاد همه غیر پشتونان(ترک تاجیک هزاره) کشوری برای همه غیر پشتونان ساخت تا بتوان از این ننگ نجات یافت

>>>   به نفر اولی باید بگویم
برادرعزیز ما اگرکمی تعصب و قوم پرستی را کنارمی گذاشتیم و یک با برای همیشه اتحادیه فارسی زبانان را در منطقه ایجاد میکردیم اینقدر محتاج این دولت و آن حکومت نمیشدیم ویک بار برای همیشه کشورهای جعلی چندساله همچون پاکستان را سرجایشان می نشاندیم.
به کسانی که این حرفها را کهنه وقدیمی می دانند گفته میکنم یک نظر به منطقه بیندازید؛ عربها با تشکل هوای همدیگر را دارند ترکها نیز همچنین دیدین که در قضیه ارمنستان وقره باغ چطور ترکیه ‌کنارباکو ایستا شد واگرنبودحمایت ترکیه هرگزکشور باکو نمی توانست مقابل ارمنستان بایستد ما چرا نباید اتحادیه فارس زبان ها را داشته باشیم.
کشورهای افغانستان تاجیکستان وایران وچندکشور کوچکتر یک اتحادیه تشکیل داده باهم داد وستد داشته باشیم حتی میتوانیم پول مشترک داشته باشیم ویزا را برداریم وکنارهم یک ارتش قدرتمند تشکیل بدهیم.چه کسی ممکن است اعتراض کند؟ شاید همان هایی که چند کشور همزبان خود را گردهم آورده اند چطور برای دیگران این تشکل های همزبانی مورد پسند وغرور آفرین است اما برای فارسی زبانان مذموم؟!!!
بگدار دنیا هر غلطی که میخواهد بکند آنها شهامت روربرویی با یک اتحاد بزرگ در منطقه را نخواهند داشت.
هرکدام از ما کشورهای فارسی زبان مزیت، ارزش و جایگاه سوق الجیشی داریم که به وقت حمله نظامی ویا اقتصادی میتوانیم یار و یاور یکدیگر باشیم
چشم دشمنان بد سگال که حقیرانه وبزدلانه حتی از اسراییل هم کمک گرفته اند کورباد!
زنده باد اتحاد فارسی زبانان..


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است