غني خاين و فراري دروغ ميگويد
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۱۴    ۱۴۰۰/۷/۱۳ کد خبر: 168590 منبع: پرینت

من در هشت روز اول حضور طالب در كابل بودم و با شمار زيادي از مقامات امنيتي پيشين به شمول افسران ارشد رده اي اولي پي پي اس صحبت طولاني داشتم. هيچ اطلاع امنيتي مبني بر تهديد جدي به جان غني وجود نداشت بل غني پيش از فرار محافظين خود را اغفال كرده به وزارت دفاع ‏فرستاده بود كه گويا به سوق اداره ميايد. در حاليكه ارشدترين مقامات امنيتي به شمول جنرال هاي محافظت اش منتظر امدن غني به وزارت دفاع بودند، از راه عقبي فرار كرد.
همزمان هيچ يكي از وزراي امنيتي خطر تهديد به جان غني را تاييد نكرده و نمي كنند.

مهمتر از همه ‏غني و قبلا كرزي سالانه ده ها ميليون دالر را هزينه محافظت خود توسط پي پي اس ميكرد و حتي اگر چنين تهديد هم وجود ميداشت كه براي رهبران كشور ها امر معمول است، تمام حكومت و نيروهاي امنيتي را براي دفع تهديد در اختيار داشت.
‏همزمان غني پيش از فرار از چنين تهديد با هيچ كس حتي معاونين خود و وزراي امنيتي صحبت نكرده بود و نمي خواست كه پلان فرارش مثل داكتر نجيب افشا شود. مثلا صالح چند ساعت بعد توسط شخص ديگري كه من در مجلس حاضر بودم، از فرار غني اگاه شد.

‏حقيقت اين است كه او خاين، بزدل، چپاولگر و بود كه لاش فزيكي (بدون روح، وجدان و شرف) فرسوده اش را بر زنده گي ٣٥ ميليون انسان مظلوم ترجيح داد و بعد از غارت منابع مملكت راهي زنده گي رقت بار شد كه لعنت دايمي خداوند، مردم و جهان تا ابد همراهي اش خواهد كرد.

‏در مورد دزدي پول چند موضوع جدي مطرح است:
١- پس از فرار غني پي پي اس با پول باقي مانده درگير شدند. جزييات بايد واكاوي شود.
٢- در هفته اخير بخش بزرگ از پول فزيكي حكومت زير نام "تخصيص اضطراري بخاطر جنگ" به اداره امور انتقال داده شده بود. خالد پاينده و نذير كبيري به حيث
‏سرپرست و معين وزارت ماليه مسووليت اخلاقي و وجداني دارند تا جزييات را بايد با مردم شريك كنند.
٣- ارگ و زير مجموعه ان به ويژه اداره امور و شوراي امنيت ميليارد ها افغاني پول "اوپراتيفي" داشتند كه هيچ نوع سند رسمي براي هزينه اش نياز نبود و فقط به حمايت سياسي غني مصرف ميشد.
‏٤- شبكه وسيع اقتصادي محب در نهادهاي امنيتي، فضلي در رياست هاي خريداري، مالي و لوژييستيك وزارت ها، وافي امين در اداره امور و شبكه زنان و مردان فاسد رولا غزني در وزارت هاي سكتوري انكشافي، مخابرات، گمركات و معارف، صحت و صلح بايد بررسي شود.
‏به ادعاي شماری شوراي امنيت، اداره امور و رولا غني از شماري مقامات باج هفته وار ميگرفتند.
٥- بررسي بين المللي بايد در قرارداد هاي بزرگ تداركات غني و رابطه چپاول كشور با شبكه دزدان گروهك محب، فضلي و رولا غني صورت گيرد.

حق مردم است كه ساير همكاران سكتور مالي افراد با وجدان ‏و وطن پرست در برابر اين خاين و فرزندان سياسي و زن چپاول گرش افشاگري كنند تا اين خاين، بزدل، دروغگو مجال براي توجيه و سفيد كاري بربادي مردم و وطن را هرگز پيدا نكند.
‏ضمنا بايد يك دادگاه بي طرف اخلاقي بين المللي برگزار شود تا همه فرصت افشاگري خيانت را داشته باشيم. البته من خودم بابت ١١ ماه كار در وزارت صلح اماده هر نوع دادگاه رفتن هستم.

عبدالله خنجانی:


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
غنی خاین
غنی فراری
نظرات بینندگان:

>>>   میگویندوقتی وزیرتحصیلات عالی طالبان ازمحصلین پوهنزی زراعت پرسیدکه خانم بلال موذن حضرت پیغمبرچه نام داشت؟وهیچکس جواب داده نتوانست باتکان دادن سرما یوسانه به دفترکارش برگشت وگفت اینها هیچکدام چیزی یادندارند.
عالیجناب احمق اله خان!محصلین پوهنزی زراعت بایددربخش شناخت،تشخیص وتداوی امرا ض نباتی بیاموزندومعلومات داشته باشند.انها را به اسم زن مردگان عرب ۱۴۰۰ سال پیش چه غرض.
عاقل

>>>   غنی برای اینکه افغانستان ویران نشود از افغانستان خارج شد ، مادر فروشان و کاسه لیسان غربی که ویرانی وطن برایشان معنای ندارد اگر وطن برای مادر فروشان غربی معنا داشت کشور را بیست سال در اختیار امریکا و غرب نمی گذاشتند ، تاریخ از غنی به نیکی یاد خواهد کرد ،
حبیب الله یوسف زی

>>>   سلطانزوی دزد و تقلب کار و زن دزدش زهره که ۲۸۰ ملیون دلار را با رولا غنی قند و قروت کرد، خپلواک، وحید عمر، داودزی، فاروق وردگ، شینکی کروخیل تقلب کار، امر خیل گوسفندی، قیومی، اکلیل حکیمی، سلام رحیمی و دیگر یازنه ها، اینها همه به سرنوشت مردم بازی کردند و باید محاکمه شوند و تمام مال و دارایی دزدی شان مصادره شود.

>>>   بعد صدای.... پاره و چهارزانو زدن

>>>   ....تمام شمارالعنت کنه چون درحکومت آدم درستکاروجود نداشت همیه ای تان سرو تهی یک کرباسید بریدبی وجداناتوخلوت ازخودتان سوال کنیدبا اون همه سرمایه وقدرتی که داشتیدبرای ملت وپیشرفت کشورچی کردیدجزقوم پرستی شهوت پرستی وشکم خودتان ونزدیکان خودتانراپرکردن کاری دیگه ای نکردیدلعنت .... به شماخائینین شماقوم نحس ازنطفه شیطان لعین هستیدهماننداولجبازولجوج وخودخواه وخودمحورآخه این بایدسرنوشت مردم باشه که داره ازگرسنگی میمیره

>>>   عبدالله خنجانی،
فرهیخته مرد، که خودت خودت را ساختی و کار های مسلکی و حبرنگاری ات در همه عرصه ها موئید این ادعا است.
در حالت فعلی برای یک مدت نا معلوم وطن در دست نوکران پاکستان در حال سلاخی شدن است و از همه بد تر اینکه هیچ روزنه امیدی که چشم ها را به خود جلب کند وجود ندارد.
تنها مرد ایستاده در میدان احمد مسعود است که خداوند حفظ اش کند .
تیر های زهر آگین از جانب خودی ها و غیر خودی ها به مثابه باران به جانب این فرزند قهرمان ملی در حال پرتاب شدن است اما آنرا که خدا تکیه گاه باشد از کید شیطان های انسی و جنی در امان خواهد بود.
تو عزیز حوشنام وطن در فدم اول با همکاری یاران همدل یک نهاد روزنامه نگاری تحقیقی خارج از کشور را اساس بگذارید تا در نهایت تمام حوادث تاریخ چهل ساله را مستند سازی کنید و این یک مشعل راه شود برای آیندگان رهرو در این راه پر از سنگلاخ.
در حفظ الهی باشید.

>>>   حرف آقای خنجانی بدون هیچ حجتی قابل قبول است چون ایشان یکی از ستاره های تابناک آسمان خبرنگاری کشور هستند.

>>>   این دزد رزیل و این سردسته گان فحشا باید به سزای اعمال خود برسند.
کبیر کبیری

>>>   میخواهی عنوان او را کشاله دار تر سازیم یعنی از رتبه: 'فراری بابای دزد مشر' به رتبه 'دروغجن فراری بابای غل مشر" ارتقا یابد، منظور است!! مبارک اش باشد.
آتش خاوری

>>>   یوسف زی اگر قرار باشد تاریخ را شما و اربابتان پاکستان بنویسید حتما به نیکی یاد میکنید اما قرار نیست شما انقدر عمر کنید که از تاریخ بنویسید

>>>   ازاکلیل حکیمی باید تحقیق شود که اموال سفارت در واشنگتن بشمول قالین ها و ظروف بسیار قیمتی و دیگر اشیای آنرا چه کرده است. لست اموال در وزارت خارجه موجود است اما در سفارت از اموال سابق بسیار کم دیده میشود. این خاین ملی که عوض زندگی در اقامتگاه مانند ده ها سفیر قبلی، برایش دو اپارتمان را به کرایه گزاف گرفته بود، باید تحقیق شود و جزای این خیانتش را ببیند.ازینکه ملیون ها دالر دیگر را درزمان وزارت مالیه اش، برده است همه میدانند و باید توسط انترپول خواسته شود.شهزاد

>>>   رئیس اداره امور یک روز پیش در دبی اطاق هوتل ریزرف کرده بوده


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است