سرمايه گذاري هاي بزرگ كشور آرماني می شود
ايراني ها با استفاده از جنگ در افغانستان براي گذشتن پابلاين گاز پيشنهاد TIPI را پيشكش كردند، يعني تركمنستان، ايران، پاكستان و هندوستان، در اين طرح افغانستان حذف شد 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۰۸    ۱۴۰۰/۸/۱۵ کد خبر: 168873 منبع: پرینت

سرمايه گذاري هاي بزرگ كشور مي روند آرماني شوند.
تاپي بازهم حركت كرد و اميد ها را بازهم صيقل زد (بر اساس موافقتنامه ٢٠١٦ ميان چهار كشور).

١- ماهيت و قاعده:
بزرگترين پروژه منطقوي انتقال گاز از تركمنستان به هندوستان، يك پروژه تركمن هندي است.

٢- ايجاد مفكوره انتقال گاز:
فكر انتقال گاز از تركمنستان به هند، براي اولين بار بعد از تجزيه شوروي و ايجاد كشور هاي مستقل در آسياي ميانه از جانب كمپني اونيكال آمريكايي در سال ١٩٩٣ شكل گرفت، در اين زمان زلمي خليلزاد كارمند اين كمپني امريكايي بود.
كمپني بريداس ارجنتايني نيز علاقه فراوان در اين مورد داشت.
رقابت ميان اين دو كمپني و عدم موافقه استاد رباني با كمپني اونيكال سبب شد تا يكي از عوامل براندازي نظام شكل گيرد.

٣- اين اولين گام تطبيقي استراتژيك امريكا در مورد بهره برداري نفت آسياي ميانه بود،
مقاومت ها در اين مورد شكل گرفت و بازيگران منطقه بازيگر تازه وارد امريكايي را خطر پنداشتند.

٤-تاپي (TAPI از آغاز بوي سياسي گرفت و عامل اقتصادي در دامن سياست حرف چيني ها كرد.

٥- اين پاپ لين بالاتر از ٣،٣ میليارد مترمكعب گاز را از طريق افغانستان، پاكستان به هندوستان انتقال مي داد،

٦- افغانستان اولين دهليز عبوري اين پابلاين بود كه سالانه بالاتر از ٤٠٠ میليون دالر بدست مي آورد و در پهلوي آن اجازه داشت تا از اين طريق گاز خود را نيز به بازار هاي بين المللي برساند و براي اولين بار گاز افغانستان وارد ماركيت هاي بين المللي از جمله جنوب آسيا برسد.

٧- ممانعت ها:
الف- رقابت منطقوي دارندگان انرژي گاز ميان تركمنستان، ايران و قطر كه قطر بزرگترين صادر كننده گاز به هندوستان است.
ب- تشنجات سياسي ميان هند و پاكستان به بالاتربن حد آن و جنگ نيابتي در افغانستان از جانب ايندو كشور.
ج- متشنج شدن وضع امنيتي در افغانستان و ايجاد سد در برابر اين پروژه در پشت پرده هاي جنگ و بي امنيتي.

٨- موفقيت و عدم كاميابي آن وابسته به چگونگي روابط ميان هند و پاكستان است.
تا زمانيكه روابط پاكستان و هندوستان عادي نشود اين پروژه در گيرو دار سياسي ايندو زهر شكست را تجربه مي كند.

٧- پاكستان براي نشان دادن علاقمندي اين كشور به اين پروژه بر اساس استراتژي اين كشور در قبال منطقه و بخصوص هندوستان پيشنهاد تاپ TAPرا نمود يعني تركمنستان، افغانستان و پاكستان و هند را حذف كرد كه مورد قبول قرار نگرفت.

٨- ايراني ها با استفاده از جنگ در افغانستان براي گذشتن اين پايپ لاين پيشنهاد TIPI را پيشكش كردند، يعني تركمنستان، ايران، پاكستان و هندوستان، در اين طرح افغانستان حذف شد.
اين طرح از جانب تركمن ها رد شد.

٩- تاپي TAPI مانند پروژه بزرگ چون:
معدن مس عينك
معدن آهن حاجيگك(حاجه گك)
نفت و گاز شمال
ساخت بند هاي برق (پنج بزرگترين و استفاده از آن)
تبديل به پروژه هاي آرماني تبديل شد و آرزوي انجام آن به يك خيال لذت بخش ارتقا كرد و كلمات اي كاش مي شد را به خود گرفت.

١٠- حالا مي خواهم تنها در مورد تاپي سنجش ساده را خدمت عرض كنم.
- در مورد تاپي تا هنوز ما ٢٨ سال در انتظار بسر برديم.
قرار بود تا سه سال تاپي حركت كند و به اين اساس ما ٢٥ سال عايد ٤٠٠ میليون دالري را بدست مي آورديم كه طي اين سال ها درآمد ده (١٠) میليارد دالر را داشتيم.

١١- نتيجه و بهره وري از اين درآمد:
بند برق كوكچه مي توانست و مي تواند با ١،٧ میليارد دالر در مدت ٧ سال اعمار و بهره برداري سپرده شود.
به اين ترتيب مي توانستيم با استفاده از درآمد تاپي ٦ بند برق به بزرگي كوكچه بوجود آوريم و بعد از ده سال قسمت زياد برق وارداتي را تعويض نمايم كه خود معني جلوگيري از خروج سالانه حداقل ٢ میليارد دالر كه در ده سال ٢٠ میليارد مي گرديد شويم.

١٢- با عدم مديريت زمان، حالا چه را از دست داديم؟
١- پنج بند برق بزرگ كه ١٥ ولايت كشور را آبياري و روشن مي كرد (مديريت آب و زمين تطبيقي مي شد).
٢- از دست دادن ٢٠ میليارد دالر از طريق جلوگيري از خروج ارز به منظور خريداري انرژي برق.
٣- بكار بستن ٢٠ میليارد دالر كه با فرض ساخت بند هاي برق كه مي توانستيم ١٢ بند برق را به ظرفيت كوكچه بوجود آوريم(فرضيه بند كوكچه است).

١٣-پس:
ضرری كه نسبت عدم مديريت داخلي و استفاده از تيوري هاي فقير سازي همسايه و رقابت قاتلانه منطقه و تشنجات سياسي و جنگ نيابتي پاكستان و هندوستان متوجه ما شده، صرف از دهليز يك پروژه بزرگ عبارت از:
١- ١٠ مليارد دالر و ساخت ٦ بند برق آبي به بزرگي بند برق كوكچه؛
صرف از طريق درآمد هاي ترانزيتي پروژه تاپي؛
٢- ٢٠ میليارد دالر از طريق جلوگيري از خروج ارز بابت خريداري برق از كشور هاي همسايه كه برابر مي شود به ١٢ بند برق مانند كوگچه.

١٤- هدف رقباي منطقه:
١- تشويق رهبري افغانستان به رشد و توسعه (انكشاف) از طريق تجارت و بكار گيري سرمايه در اين بخش.
٢- تبديل كردن پروژه و سرمايه گذاري هاي بزرگ به سرمايه گذاري غير تطبيقي و آرماني، براي اينكه اين سرمايه گذاري ها ثبات اقتصادي و سياسي را در پي دارد.
٣- گدا سازي كشور، به نفع سرمايه گذاري خارجي، بخصوص همسايه ها.

١٥- هشدار به دولت هاي افغانستان:
براي ثبات اقتصادي و سياسي افغانستان نياز به سرمايه گذاري بزرگ دارد اين امر در آينده ها بايد مانند استراتژي رشد و انكشاف (توسعه) تدوين گردد.

١٦- براي بيرون رفت از بيكاري و فقر سرمايه گذاري كوچك و متوسط ضروري است، اين بخش زود ثمر بوده و مي تواند فقر زدا باشد. در شرايط فعلي كارا ترين بخش فقر زدايي است.

نگذاريد پروژه هاي بزرگ آرماني و خيالي شوند:
مس عينك؛
آهن حاجيگك(حاجه گك)؛
نفت شمال؛
بند هاي برق؛
ثبات اقتصادي و سياسي ايجاد مي كند.

مردم!
روزي از دولت هاييكه در اين مورد سهل انگاري نزديك به خيانت را انجام دادند بازپرسي كنيد.
محكمه مردمي شديد ترين محكمه تاريخ است شايد دشوار باشد ولي ناممكن نيست.
(كانال قراقوم كه از آمو مي آيد و عشق آباد و مسير خود را از يك صحرا به سبز ترين مناطق تبديل نموده است.
تركمن ها صرف ٢ فيصد حقابه در آمو دارند و استفاده نهايت خوب و بهينه.)

عشق آباد
سید مسعود


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
پابلاین گاز
ایران ترکمنستان
نظرات بینندگان:

>>>   Mohammad Jawad Rahimi
تا هنوز در تعجبم که چرا حامد کرزی و داکتر عبدالله در قصر های ایشان با خیال راحت زندگی می کنند اما فعالین مدنی، زنان، خبرنگاران و منسوبین پایین رتبه نیروهای نظامی و سایر شهروندان مظلوم و بی دفاع مان دستگیر، محاکمه و یا مجازات می شوند؟ مانند سایر خاینین ملی، کرزی و عبدالله در تباهی و بدبختی ملت و مملکت، نقش مستقیم داشتند و باید از تمام عملکردهای خود حساب بدهند. برخورد دوگانه طالبان و عملکردهای اخیر آنها بجای استقرار حکومت آنها، باعث اضمحلال آنها می گردد.
طالبان اگر واقعا دنبال راه حل اند، ایجاد تغییر در نظام سیاسی، تشکیل یک حکومت فرا گیر و ملی و رعایت حقوق تمام گروه ها، آغاز خوبی برای آینده ملت و مملکت خواهد بود. در غیر آن، انتظار آنها برای رسمیت یافتن، اضمحلال آنها را به دنبال خواهد داشت.

>>>   آقای مسعود صاحب!
شما در مسایل اقتصادی تخصص دارید ولی در تحلیل های سیاسی تان همواره در اشتباه بوده اید ، علت آنهم در ایدیالوژی خود شماست که بر اساس آن تحلیل میکنید.
شما گفته اید که استاد ربانی مانع دادن امتیاز TAPI به شرکت اونیکال گردید و در نتیجه وی تخت و تاج خود را از دست داد.
استاد ربانی مثل سایر رهبران تنظیم‌های اشرار تشنه قدرت بود ، او حاضر نه شد که قدرت را بعد از ختم دوره موصوف به شورای معین تحویل دهد ، در نتیجه ده ها مساله دگر دست بدست هم داد و شهر کابل توسط گلبدین حکمتیار زیر باران راکت قرار گرفت ، کاری که وی تا حال از آن انکار می‌کند. ربانی به مغاره های شمالی پناه برده و از آنجا به تاجیکستان فرار نمود...گاهگاهی از طریق دستگاه مخابره صحبت های بی سر و بی پا خطاب به شهریان کابل می‌کرد و خوب بیادم است که گلبدین را بار ها فرزند ناخلف میگفت. آن روزهای بد حکومت دزدان جهادی خوب بیادم است.
نتیجه اینکه خلع قدرت ربانی خان نه بخاطر پروژه تاپی بلکه بخاطر چسپیدن وی به کرسی ریاست جمهوری بود.
مسعود صاحب در آینده هم سعی کنید دوستان را از تحلیل های تان روی مسایل اقتصادی بهره مند سازید ولی از گپ های سیاسی خود را کنار بکشید ....تا دوستان مجبور نه شوند که نظرات تانرا تصحیح کنند.
موفق باشید.
زرگر

>>>   پروژه تاپی به چند دلیل اجرا نمی شود آن را به نویسنده متوهم و خود دشمن پندار و ضد ایرانی برسانید : ۱ هزینه ترانزیت و فروش گاز ترکمنستان بالاست و مخالفت پاکستان و هند است ۲ ذخایر گازی ترکمنستان محدود است و چه بسا در زمستان ( مانند زمستان ۱۳۸۵ استان گلستان ایران را قطع کند ) ۳ ذخایر گازی ترکمنستان کفاف مصرف این کشورها در دهه های آینده وجود ندارد ،۴ هزینه اجرا پروژه برای پاکستان و هند با توجه به کوهستانی بودن افغانستان بالاست ،هزینه استخراج گاز هم برای افغانستان بالاست.
علی

>>>   جوری در مورد ایران نوشتی گفتم چه خسارتی به مردم افغانستان زده. اخرش معلوم شد اول مشکل از پاکستان و هنده و دوم پیشنهاد ایران رد شده. یه پرسش دیگه هم دارم که عموما کسانی مث شما مینویسن. در مورد بند 11 مطمین هستید اگر این مبلغ به افغانستان میومد در همین راههایی که دوست داشتید خرج میشد؟
آیا بیش از این مبلغ نیومد؟ میدونید از چه راههایی خرج میشد؟ اینقد همسایه رو بد نکن بزرگوار. ساختار خرابه. ساختار ویرانه. توی ایران هم ساختار ویرانه. ولی فک نمیکنم ایران دلیلی برا یه افغانستان ضعیف داشته باشه.

>>>   افغانستان قربانی جنگ چهل و چند ساله بین امریکا و شوروی و اکنون جنگ سرد بین امریکا و چین است مردم ما قربانی رقابتهای منطقوی و جهانی شده اند طالب یک گروه قاتل است که برای تخریب و قتل و عقب نگهداشتن افغانستان و منطقه آورده شده است و باید حتمی نابود شود راه دومی نیست

>>>   همیشه کشوری که مبدا صادرکننده است دنبال امنیت خطوط گاز صادراتی خود هست یعنی ترکمنستان که میخواهد گاز هود را صادر کند مسیری را انتخاب میکند که امنیت داشته باشد زیرا میخواهد سرمایه گذاری کند خب اگر در افغانستان این خط لوله را رد کند که هرروز شاهد انفجار و خرابکاری خط لوله گاز هست مگر عقل از کله اش پریده بیاد در کشوری مانند افغانستان سرمایه گذاری کند که بیش از چهل سال درگیر جنگ های داخلی و تخریب است
حاج علی آقا از پروان

>>>   آقای زرگر
خودت از سیاست یک رخ اش را دیدی.
استاد ربانی میدانست که با رها کردن قدرت پاکستان نوکر خود گل بی دین را به قدرت میرساند و مثل حالا وطن میشد صوبه پنجم پاکستان.

>>>   دوست. گرامی ! جنرال اختر رییس استخبارات جنرال ضیا ا لحق چنین گفته بود :”جوشیدن آب در افغانستان. باید به درجه مناسب نگهداری شود....”. گلبدین حکمتیار هیچگاه سر موافقت با سایر تنظیم‌های اشرار صفت نداشت از نظر او میانه رو و آخر رو کدام معنی نداشت ، از نظر او آنچه که امروز طالب می‌گوید و عمل می‌کند ، اسلام و حکومت اسلامی چنین باید میبود. سازمان ای اس ای همیشه برای احزاب اسلامی الترناتیف داشت، یعنی اینکه برای روز مبادا ، در کنار احزاب اسلامی گلبدین و جمعیت چند حزب دگر به حکم ضیاالحق در ظرف 72ساعت در پشاور ساخته شد...و طی چند سال بعدی الترناتیف طالبان را پروژه سازی کردند. بناء درک سیاست ای اس ای در قبال افغانستان برای آقای ربانی قابل هضم نبود فرض کنیم که اگر هم میبود . آقای ربانی میدانست که پاکستانی ها از همه بیش‌تر به بچه خوانده ای شان گلبدین اعتماد دارند تا به دگران ...لذا اگر بیست سال هم به قدرت میبود جنگ خانمانسوز پایان نمی یافت چنانیکه تا امروز بخاطر نام اسلام کشور تا کنون در آتش جنگ میسوزد.
اگر ربانی به الفبای سیاست آشنایی میداشت ، باید بعد از شش ماه از قدرت کنار میرفت تا کار مطابق پلان پیش میرفت، با چسپیدن موصوف به کرسی ریاست جمهوری امتیازات زیاد و بی اختیار برای خود داشت، خزانه دولت بروی قوماندانان جمعیت اسلامی باز بود ، قصر ریاست جمهوری هر روز شاهد صفبندی های قوماندانان جمعیت و سایر تنظیم ها بود این قوماندانان برای آنکه گویا جهاد کرده بودند هر کدام با عرایض در دست خواهان ده ها لک افغانی بخشش بودند . حالا که من فکر می‌کنم حکومات حامد کرزی و اشرف غنی ادامه دوره ریاست جمهوری مرحوم ربانی از نگاه فساد ، چور خزانه دولت و ملکیتهای مردم ، ظهور مافیای محلی در شهر ها میباشد.
چسپیدن آقای ربانی به کرسی مثل اشرف غنی راه را برای جنگ‌های داخلی و آمدن طالبان در سال 1996کرد و اشرف غنی همان اشتباه ربانی را تکرار کرد و راه برای آمدن طالب به کابل هموار گردید.
نتیجه اینکه اگر به این فکر باشیم که ربانی از موقف خود بخاطر آنکه گلبدین قدرت را تصاحب می‌کرد ، به خطا رفته ایم.
زرگر


آ


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است