راز اکثریت بودن نفوس پشتون ها افشا شد
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۱۴    ۱۴۰۰/۸/۱۹ کد خبر: 168929 منبع: پرینت

رازاکثریت بودن نفوس پشتون ها افشا شد.
The secret of the majority of the Pashtun population was revealed
تاجیک 68,48 % ؛
; % 25,14 پشتون
هزاره 51.12 % ؛
اوزبی ک 25.6 % ؛
ترکمن 16.2 % ؛
. % 5.26 سایراقوام

از آنجایی که فهرست سرشماری نفوس جمهوری افغانستان به دلیل سهل انگاری و پنهان کاری مقامات حکومتی اشرف غنی در جدول اول سرشماری به درستی محاسبه نشده است، اما جدول دوم به زبان انگلیسی با محاسبه صحیح و دقیق ارایه می شود، که در آن نفوس دقیق ملیت های ساکن در افغانستان عبارتند از:
تاجیک 68,48 % ؛ پشتون 14,25 ;% هزاره 51.12 % ؛ اوزبیک 25.6 % ؛ ترکمن 16.2% ؛ % 5.26 سایر اقوام.

The list of the population census of the Republic of Afghanistan has not been calculated
correctly due to the negligence and secrecy of Ashraf Ghani government officials in the first
census table below, but the second table is presented in English with a correct and accurate
calculation - in which the exact populations of the nationalities living in Afghanistan are:
Tajik 48,68 %; Pashtun 25,14 %; Hazaras 12.51% ; Uzbek 6.25% ; Turkmen
2.16% ; Others 5.26 %.

آمار ها تا حال از هیچ منبعی دقیق صورت نگرفته است و هیچ مقام یا کمیسونی نمیتواند امار را دقیق ارایه دهد فقط در زمان داود خان آغار به آماگیر شد ولی بعدا تا اخر به مرحله اجرا در نیامد این آمار فقط از روی کمیسون های ثبت نفوس از ریاست های احصاییه در ولایت افغانستان احتمالا تهیه شده است.
در این جدول دو عدد نوشته شده:
تاجیک ها ۴۸ فیصد
پشتون ها ۱۴ در صد
هزاره ها ۱۲ در صد
ازبک ها ۶
ترکمن ها ۲
اماردیگری نیز وجود دارد
تاجیک ۴۶
پشتون ۳۰
هزاره ها ۹ در صد
ازبک ها ۵ در صد
ترکمن ها ۲ در صد
سایر ۴ در صد
گاهی اقوام غیر پشتون خود را تاجیک نیز می نامند.

محمود منجم زاده


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
نفوس پشتون
رازاکثریت
نظرات بینندگان:

>>>   Ali Saeedi
رقم پشتون را درست تخمین زدید، رقم که به تاجیک حاتم بخشی فرمودید،نصف آنرا بالای رقم که به هزاره اختصاص دادید علاوه کنید به واقعیت نزدیک میشود.

>>>   Waheed Paikan
چهل سال است روی اکثریت و اقلیت اقوام به سر و کله همدیگر می زنیم . بالاخره کشور بدست جاهل ترین ها سقوط کرد پاکستان بر سر ملت حاکم شد. کمی شرم کنید لطفآ. نمی دانم از این نوع نظر سنجی ها و احصایه ها چه می‌خواهید!

>>>   محمود منجم زاده
بیش از ۳۰۰ سال شاهان مستبد و ظالم افغانستان به ما دورغ گفتند و زبان ، تاریخ و تمدن را دروغین نوشتند و بلاخره هم کشور را با همتباران خود فروختند .

>>>   شما لطفاً حقیقت را بنویسید .

>>>   سر شماری نفوس در یک کشور به اساس ملیت و نژاد و زبان و تعلقات مذهبی و دینی و غیره مشخصات، در حقیقت باعث ایجاد تفرقه نژادی و مذهبی و دینی و غیره میشود.
فکر میکنم که این نوع سرشماری صرف در افغانستان و یا هم در کشور های محدودی باشد.
در کشور های اروپایی و امریکا تقریباً از تمام کشور ها و ملیت ها و پیروان تمام ادیان جهان زندگی میکنند و هیچوقت در فکر سرشماری بر اساس کشور هایی که این باشندگان از آن کشور ها آمده اند و یا ملیت و دین و مذهب صورت نمی گیرد.
در اسناد هویت شان صرف نام و سال تولد و محل تولد و تاریخ صدور شناسنامه و محل صدور شناسنامه درج است.
گذشته از آن در افغانستان تمام ملیت ها و پیروان تمام مذاهب با یکدیگر خویشاوندی دارند و با یکدیگر ازدواج کردند و اولاد های مشترک دارند و به دوزبان و یا سه زبان حرف میزنند.
شما چطور تشخیص میکنید و به اساس کدام معیار ها به آنها تشخیص ملیت و نژاد و زبان و قوم و دین و غیره مشخصات میکنید؟
بناً درج چنین مشخصات در اسناد هویت کاملاً غیر ضروری و باعث ایجاد تفرقه در میان باشندگان یک کشور میشود.

>>>   اقای منجم زاده
شاهان مستبد زاده شرایط همان دوران فیودالی و ماقبل ان بوده و تا امروز با تغییر نام جریان دارد.همین طرز برخورد شما و افراد تان به گونه ای مستدل کمک به تداوم سیاست های تفوق طلبی در شرایط حاکم فعلی میکند. بعد از سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان و اغاز حکومت تظیمهای پشاوری بعدا طالبان و از ۲۰۰۲ به بعد حکومات حامد کرزی و اشرف در همکاری نزدیک با مشتی از تاجیکان پنجشیر وغیره افغانستان هم چنان به قهقرا رفت.سربلند کردن اسمان خراشها شهرکها بازار های مجلل فروشگاه های بزرگ که همه با پولهای باد اورده مفسدین وجود فیزیکی پیدا کرده بود معنی پیشرفت و تعالی کشور را نمیداد. دروازه های اقتصاد افغانستان بر اساس سیاست های استعماری گلوبالایزیشن بروی کارپوریشن های بزرگ باز گردید نقش سکتور دولتی از بین برده شد و همان سیاست غارتگرانه ای مطلقا مارکیت ازاد بوجود امد. تمام بخشهای دولتی از لحاظ تشکیلات مختصر و یا از بین برده شد و به سکتور های خصوصی داده شد مضاعف بر ان فساد
دمار از روزگار مردم در اورد.در این میان طبقه حاکم نو پیدا برای انکه سرپوش برای ادامه جنایات شان بگذارند مجموع کشور را مصروف جدالهای زبانی ملیتی وقومی کردند تا خود با اسودگی غارت کنند. در نتیجه این قشر ظالم و مفتخوار در تبانی با فیودالان زمینداران بزرگ سرمایداران دلال روحانیون مرتجع و عده ای از تکنوکراتهای فاسد غرب زده و امریکایی زده در تحمیق جامعه فعالانه نقش ایفا کردند در نتیجه بیکاری فقر بی خانگی تداوم جنگهای نیابتی قتل روزانه هزاران هموطن ما اعم از پشتون تاجیک و ازبیک ارمغان جهاد تنظیمها طالبان و حکومات فاشیستی حامد کرزی اشرف غنی و شرکایشان میباشد.منظورم از شرکا رهبران حزب جمعیت حزب وحدت میباشد که در تیکه داری قدرت دست پشتونها را هم از عقب بسته بودند.
اقای منجم
تقسیم قدرت میان حاکمان برای مردم افغانستان فاجعه بود.تقسیم قدرت ه معنی حل مسایل ملی نیست این یک سازش غارتگرانه علیه قوم پشتون و تاجیک و هزاره و کافه ای ملت بود.
برای درک بهتر از وضعیت و مشکلات اقوام در کشور به تیزسها و سیاستهای دهه هشتاد یعنی حاکمیت جمهوری دموکراتیک افغانستان مراجعه کنید.در این دهه برای اولین بار وزارت ملیتها در کنار وزارت اقوام و قبایل بوجود امد و هدف ان کار گسترده و بر داشتن گامهای عملی در راه محو سیاست عدم تساوی حقوق ملیتها بود.مهم ترین امتیازیکه دولت وقت به قوم هزاره داد پذیرفتن خود مختاری انان بود.تحولی که در خواب هم نمیدیدند.این اراده قطعی شاد روان ببرک کارمل و پالیسی حزب و دولت بود این دیدگاه واقع گرانه حتی شیعه و هزاره مستقر در ایران را تحت تاثیر قرار داد.شهید نجیب الله در نخستین سالگرد توافقات جینیوا چنین گفته : بخاطر تامین صلح و ثبات و مطابق به منافع علیای افغانستان زمینه ای ایجاد واحد های اداری محلی دارای اختیارات وسیع تا سرحد خود مختاری منطقوی مساعد خواهد شد.برای هزاره ها مساله مهم خود مختاری ملی بود.این یک امتیاز نه بلکه حق ملیتها بود و است .
در دهه هشتاد مبارزه بخاطر تامین برابری حقوقی و عملی میان ملیتها اقوام و گروههای اتنیکی به مثابه وظیفه خدشه ناپذیر دولت تلقی میگردید. زیرا بر خورد اصولی به مساله ملی در کشور کثیرالملت افغانستان و ایجاد مناسبات عادلانه یکی از اصول بنیادی حزب و دولت بود.بهتر است ما برخورد علمی با مساله ای ملی که نهایت حساس است صورت گیرد.در غیر نتیجه همین است که امروز ما میبینیم یعنی اقوام با هم در جنگ.
بار بار با نشر ارقام و اعداد نمیتوانیم مشکل را حل کنیم انهم تقریبی و هیچ نوع تایید قانونی ندارد. پس بهتر است برای حل این موضع به ریشه حل مساله ملی بپردازیم. گاهی پشتونها و گاهی هزاره ها و گاهی تاجیکها مطابق سلیقه های شخصی خود ارقام غلط و بی بنیاد را به نشر میرسانند که نوشته ای شما در زمینه از همین سلسله میباشد.شرم نکنید تعصب نداشته باشید به اثار مترقی مراجعه کنید و با مطالعه ای ان شما و هم طرازان شما از سردرگمی نجات خواهند یافت.
حنظله

>>>   ای آغای منهدمزاده را هم کرونای عقلی زده که جتیات سرایی میکند .
اگر چنین باشد که این مژوهش تر فرموده پس جه یک ملت بیغیرتی هستید که یک اقلیت نا چیز هر روزه با سرنوشت تان بازی میکند و شما به جز از گریز و ازیان گفتن دیگر عکس العملی از خود نشان نمیدهید .
خاک بر سر این سیاهی لشکر دهن کشاد فیسبوکی.

>>>   آقای منجم زاده صاحب!!!
افشا و تحلیل های درست در مورد بیعدالتی ها در حق ملیتهای اقلیت کار بس پر صواب است . اما نشر ارقام بی سر و پا که نه پدرش و نه مادرش معلوم است از جانب شما و یک تعداد افراد معلوم الحال دگر در سایت ها چه مفهوم را دارد؟؟؟
مفهوم این است که شما دلسوزانه به موشگافی در سیاستهای استثماری و استعماری جهانی و منطقه یی برخورد نمیکنید ... شما در حقیقت آب در آسیاب استعمار میاندازید تا توده های تحت استثمار از میان نمام اقوام و ملیتها میان سنگهای آسیاب به سادگی خرد و خمیر و آسیاب گردند. این است آنچه شما میخواهید.
زیاد دور نرفته و از چند قرن قبل نزدیک تا امروز را مرور مختصر می‌کنیم تا با ستم ملی که در آن مسایل زبان قوم و غیره ابعاد مربوط است آشنا شویم.از دوران رشد نظام سرمایداری و به بند کشیدن سایر ملت های فقیر آغاز می‌کنیم.نظام سرمایداری جهانی در حالی به جنگ‌های قومی مذهبی دامن میزند که هر دو طرف را یکسان غارت کند . برای جهان سرمایه نفت عربی یا آفریقایی فرقی ندارد هر دو را به چپاول میبرد و با دامن زدن به اختلافات قومی و زبانی و مذهبی سلاحهای تولید شده ای شانرا برای هر دو طرف میفروشند.
نظامهای سرمایداری چه در اروپا ، آسیا و یا امریکای لاتین که در پشت سیاست های تفرقه افگن قومی و زبانی اند و انرا دامن میزنند ، هنگام استخدام نیروی کار برای سرمایه دار فرقی نمیکند که او با چه زبانی حرف میزند ، همان فیودال و سرمایدار که مردم را به اقوام مختلف تقسیم کرده است تا از جنگ‌های قومی برای ادامه تسلط خویش استفاده کند ، در هنگام استفاده از نیروی کار هیچ تعصبی ندارد و نیروی کاری را استخدام می‌کند که سود بیش‌تر برایش بیاورد.سرمایه به همانجا کوچ می‌کند که نیروی ارزان کار باشد این تعریف مارکس از سرمایه است.سرمایه انگا مساله قومیت و ملیت برای سرمایه مفهومی ندارد آنچه مهم است نیروی ارزان کار ولی هنگامی که سلطه سیاسی خود را در خطر بیبیند به انواع جنگ‌های قومی و مذهبی متوسل می‌شود.این است اصل مطلب.
در افغانستان کنونی نظام های سابق با شیوه های فرسوده گذشته و اکنون برای حفظ تسلط سیاسی و اقتصادی شان از بهترین وسیله یعنی دامن زدن به اختلافات قومی زبانی و مذهبی و نسل کشی استفاده میکنند.
با فرو پاشی نظام فاسد اشرف غنی که نماینده سرمایه جهانی بود ، دیده شد که تمام ثروتمندان و سرمایداران دارایی های خود را از کشور خارج کردند و در ایران و ترکیه به کسب سود مصروف گردیدند ، انهاییکه در افغانستان باقیمانده اند کسانی اند که جز فروش نیروی کار شان چیز دگر ندارند ، ملیونها رحمتکش کشور چه پشتون است و چه تاجیک و هزاره در فقر به سر میبرند جز سوختن و ساختن چاره ای ندارند ....اشرف غنی فرار کرد او با خود تمام ملیت پشتون را به دوبی نبرد ، او در عقب خود صد ها هزار پشتون آواره جنگ و بی خانه را مثل صد ها هزار آواره و در بدر تاجیک و ازبیک رها کرد ، او سرمایدار و نوکران سرمایه را با خود برد.
امروز مردم تحت ستم در یافته اند و به امور فرعی مانند جنگ‌های قومی و مذهبی و زبانی نمیپردازند و هر گاه این نیروی بزرگ جامعه با هم متحد گردد دگر گلیم نظامهای تفرقه افگن برای همیشه جمع خواهد گردید و مردم از زیر سلطه ستم ملی رهایی میابند ... این کار احزاب مترقی است تا در روشن ساختن حقایق زمینه اتحاد میان طبقه زحمتکشان را آماده سازند و پرده از توطیه های نظامهای مردم کش بردارند.
آقای منجم زاده این بود تحریر مختصر از برداشت بنده از مسایل مربوط به اختلافات قومی و زبانی و انگیزه های آن ..،اگر واقعا میخواهید مصدر خدمت به ملیتهای تحت ستم شوید متوسل به شیوه های اصولی گردید.
فخر اهنگر

>>>   چرا وقتی با امار و ارقام واقعی مقابل میشوید عصبانی تر و جاهل تر میشوید؟؟؟؟

>>>   اگر ارقام واقعی را ذکر کنید فاشیست هارا جن میگیرد برآشفته میشوند.تحمل گفتن واقعیت هارا ندارند .

>>>   خوش نشوید حالی باز نصف نفوذ از قوم های دیګر غیر از پشتون کم شد . نمیبینید که طالبان چقدر خوش هستند و میګویند بروید بروید خارج از افغانستان این حق مسلم تان است . پس این امار ها هیچ ارزشی ندارد . همه رفتند و وطن برای پشتو زبان های هلمندو کندهار و غیره ماند حالی در پوهنتون های جدید طالبانی هم اول نمره میشوند و پوهنتون ها ازشان پر میشود تا حالی خو در مناطقشان جنګ بود درس خانده نمیتوانستند . بقیه مردم را تبدیل به بوری کش و مزدور کار و غیره کردند .وطن هم از خودشان است ، وظایف دولتی هم از خودشان برای ما فقط مزدور کاری میماندو بس وطن از دست رفت عزیزان . ماند فقط برای اینها .

>>>   برخی ملت ها مثلا پامیری ها که در تاجیکستان و ازبکستان و چین جزو تاجیک ها به حساب می آیند در افغانستان جزو پشتون ها حساب می شوند. مثلا نورستانی ها پامیری هستند و پشتون صحبت می کنند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است