توجیه گران طالبان و مخالفان مبارزه علیه طالبان
طالبان هر قدر بیشتر بر سر قدرت بمانند، تلفات و هزینه های اجتماعی فرهنگی بیشتر و ماندگارتری بر مردم افغانستان مخصوصا مردم غیر پشتون تحمیل خواهد شد که ممکن است غیر قابل جبران باشد 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۳۷    ۱۴۰۰/۸/۲۶ کد خبر: 168999 منبع: پرینت

موضوع این نوشته معرفی دسته بندی‌های داخلی در میان گروه تروریست طالبان نیست، بلکه کسانی است که عضو رسمی طالبان نیستند اما به شکلی از گروه تروریستی و فاشیسم قبیلوی طالبان طرفداری کرده و یا اعمال و رفتارهای آنها را توجیه و تطهیر می‌نمایند. این ماله کشان طالبان، یکدست و منسجم نبوده و هر کدام انگیزه‌های متفاوتی دارند. بنابراین شناخت درست از آنها، انگیزه‌ها و خاستگاه‌هایشان، می تواند به شناخت کاملتر وضع موجود کمک نماید.

اول – پشتونیستها: این افراد علیرغم تفاوت از نظر تحصیلات، مذهب، محل زندگی، مرام سیاسی و... در یک باور مشترک هستند و آن اعتقاد راسخ به اینکه پشتونها باید انحصار قدرت سیاسی را به دست داشته باشند و "افغانستان" متعلق به افغان ها یا همان پشتونها است و سایرین در بهترین حالت، انسانهای درجه دوم هستند. مسلم است که از نظر آنها، طالبان در حال حاضر بهترین نیرویی است که می تواند به آرمانهای آنها جامه عمل بپوشاند.

دوم – بدنه عمده قبایل پشتون / افغان: هر چند می‌شود گفت که اکثریت عمده طالبان، پشتون هستند و تمام حلقه های اصلی و سران طالبان پشتون می‌باشند اما با این حال نمی توان گفت که تمام مردم افغان یا همان پشتونها، طرفدار طالبان هستند. اما اکثریت مردم پشتون چه به لحاظ فکری و فرهنگی و چه به لحاظ هم قوم بودن، با طالبان احساس نزدیکی کرده و آنان حمایت می‌کنند. افغان ها / پشتونهایی هم که از طالبان حمایت نمی کنند، به لحاظ ساختار قبیلوی و قدرت انزوای اجتماعی این ساختار، به سختی می توانند ابراز مخالفت کنند، بنابراین محافظه کاری پیش می گیرند.

سوم – بنیادگرایان مذهبی: بسیاری از ملایان و آخوندها و طرفداران آنها، به خاطر شعارهای مذهبی از جمله بیرون کردن کافران خارجی از کشور و...، به استقبال طالبان می روند. البته در پاسخ به وابستگی و مزدوری طالبان به سایر کشورهای غیر غربی و همچنین التماس آنها برای کسب پول و منافع مادی از کشورهای غربی از جمله امریکا، اکثرا ساکت و بی پاسخ می مانند. در دو دهه گذشته نیز طالبان ارگ نشین رسما به تقویت و گسترش مدارس افراط گرایانه دینی در ولایتهای شمالی دست زدند و در نتیجه تعداد زیادی از سربازان و طرفداران غیر پشتون برای طالبان تولید شد که نقش مهمی را در سقوط ولایات غیر پشتون نشین در دور اخیر داشتند.

چهارم – مردسالاران و کسانی که از آزادی و حقوق برابر زن و مرد می ترسند: بسیاری از مردان افغانستان بنا به دلایل فرهنگی و سنتهای مرد سالارانه و نر سالارانه، از اعتماد به نفس لازم برای مواجهه با دنیای مدرن برخوردار نیست و عدم اعتماد به نفس خود را زیر نقاب دین و قیودات مذهبی و فرهنگی پنهان می‌کنند. برای بسیاری از مردان افغانستان، حقوق برابر زن و مرد و حق برابر تعیین سرنوشت زنان در جامعه، چون کابوس هولناک است. از این رو تعدادی از طرفداران طالبان، با این شعارها طالبان را تطهیر و نرمال سازی می کنند که جلوی بی بند و باری و بی حجابی و... زنان را می گیرد و مظاهر آنچه که از نظر آنان فساد و بی بند و باری زنان در دو دهه گذشته به شمار می روند، از بین رفته است. البته این افراد در برابر قوانین و سنتهای زن ستیزانه و انسان ستیزانه و فساد و بی بند و باری ملایان و طالبان اغلب اعتراضی ندارند.

پنجم – شرکای فساد سیاسی و مالی رژیم گذشته:
پشتونیستها و طالبان ارگ نشین دو دهه گذشته، بدون همدستی و همیاری تیکه داران و تاجران قومی غیر پشتون / افغان نمی توانستند موفق شوند. اینها در نشست بن و همچنین تصویب قانون اساسی در 2004، حق تعیین سرنوشت مردم را در برابر امتیاز چوکی ها و منافع شخصی مادام العمر و داشتن سهمی از شرکت سهامی و پولشویی فساد و دزدی از پولهای باد آورده خارجی فروختند. آنها اکنون به دنبال بازنشستگی آرام و بی درد سر هستند. به همین خاطر اکثریت این تیکه داران و اطرافیانشان تلاش می کنند تا طالبان را نرمال و عادی و غیر قابل شکست نشان دهند تا حداقل از نظر روانی و تبلیغاتی بار مسوولیت در قبال جبران عملکرد خائنانه خود را حس نکنند و بتوانند با خیال راحت از ثروت و اموالی که به جبران خیانتهای دو دهه گذشته خود، دزدی و اختلاس کردند، در سالهای آخر عمر خود بهره ببرند و کسی از آنها مسئولیت نطلبد. برخی از آنها نیز با طالبان به صورت پنهانی معامله کرده اند که در ازای حفظ مال و منال خود، از طالبان طرفداری کنند و یا نگذارند کسی از میان قوم و مردم منتسب به آنها، در برابر طالبان مقاومت و مبارزه نمایند.

ششم – شاه حسین مرتضوی های طالبان: افرادی هستند که در برابر مزد ناچیز وعده داده شده طالبان و سایر حلقه های پشتونیستی یا تاجران قومی فاسد، دست به تطهیر و ماله کشی برای طالبان و همچنین مخالف با مقاومت ها در برابر طالبان می زنند. این افراد که برخی هایشان در خارج از افغانستان هم ساکن هستند، دو استراتژی را تاکنون دنبال کرده اند اما ممکن است در آینده دست به توجیهات دیگری نیز بزنند. اولین استراتژی اجیران تبلیغاتی طالبان این است که به طالبان باید فرصت داد، طالبان تغییر کرده اند، نباید دشمنی طالبان را تحریک کرد، مردم توان مقابله با طالبان و هزینه های آن را ندارند و توجیهاتی شبیه اینها. این اجیران با چنین توجیهاتی، آگاهانه این نکته مهم را نادیده می گیرند که طالبان به ناگهان در 15 آگست 2021 از مریخ به کابل فرود نیامده اند و سابقه عملکرد حداقل 30 ساله آنها سرتاسر ترور، جنایت و نسلکشی است. هر گونه سکوت و کتمان جنایات طالبان، در واقع پاداش دادن به این گروه فاشیستی و تسهیل ماموریت جنایتکارانه آنها است و افشای عملکرد آنها، حداقل فایده اش این است که هزینه دست زدن به جنایت را برای طالبان بالا می برد.

استراتژی دوم این اجیران تبلیغاتی، تفرقه اندازی بین مردم افغانستان، به خصوص اقوام غیر پشتون است تا با خلق بی اعتمادی و یا دامن زدن به آن با تکیه بر اشتباهات و یا نقاط مورد اختلاف در گذشته، بین اقوام و مردم مخالف طالبان نفاق اندازی کنند. به عبارت دیگر این اجیران می گویند هر چند طالبان بد و شر مسلط است، اما نیروی مقاومت جایگزین قابل قبول و مورد اعتماد وجود ندارد. این مزدوران پنهان می کنند که اولا هیچ کدام از جبهات مقاومت ضد طالبانی کنونی، نه تنها ادعای انحصارطلبی سیاسی ندارد، بلکه گفتمان تمرکززدایی و تغییر ساختار سیاسی افغانستان را دارند، دوما اشتباهات کوچک و بزرگ فعالان سیاسی و نظامی دهه هفتاد را نمی توان به عموم مردم از یک قوم و از جمله افرادی که اکنون فعال هستند و در آن زمان در تحولات هیچ نقشی نداشتند، تعمیم داد، سوما اگر قرار به بی اعتمادی باشد، طالبان و حلقه های پشتونیستی پیشتاز مسلم غیر قابل اعتماد بودن هم در کردار و هم در گفتار است که هنوز هم در گفتار و کردار خود اصرار به ادامه جنایات و خیانتهای خود دارند. چهارما، در نهایت نیز نمی توان منتظر بود تا محور و جبهه مقاومت ضد طالبانی منزه از هر گونه اشکال و از هر نظر کامل به یک باره از آسمان فرود بیاید و سپس از آن حمایت کرد، بلکه مقاومت ضد طالبانی یک تجربه مسوولیت آور دوامدار است که به مرور زمان با حمایت و هوشیاری تک تک مردم افغانستان می تواند شکل بگیرد و تقویت شود و بهبود یابد.

هفتم – کسانی که با تکیه بر طالبان، به منافعی رسیده اند: در طول تاریخ افغانستان، سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن یکی از موثرترین روشهای حکام انحصارگر بوده است و اکنون نیز طالبان، از همین سیاست استفاده می کنند تا برای خود طرفدار بسازند و هر مردمی را به وسیله بخشی از همان مردم سرکوب نمایند. به عنوان مثال طالبان با طرفداری از یک طرف دعواهای معتبر و نامعتبر بین مردم، و حکم کردن به نفع یکی از آنها، عملا آن طرف دعوا را تبدیل به طرفدار خود می کنند. مثال روشن این قضیه، کوچ اجباری مردم ولسوالی های دایکندی به خاطر ادعای خان های خلج بر سر زمین هایشان است. حالا کسی که به خاطر طرفداری طالبان از آنها، به منافعی رسیده است، تمام آرزو و و تلاشش این است که طالبان سرنگون نشوند و مستقر بمانند تا مبادا منافعی که با آمدن طالبان به آنها رسیده است، با رفتن طالبان نه تنها از دستشان برود، بلکه طرف دیگر دعوا کینه خویش را نیز بر سر آن طرفداران طالبان خالی نمایند.

هشتم –بیماران مبتلا به سندروم استکهلم و تئوری کاروان پیروز: مهمترین استدلال این گروه از توجیه گران طالبان این است که مردم توان مبارزه با طالبان و کنار زدن آنها را ندارند و هر گونه مبارزه و مقاومت علیه طالبان باعث تلفات و خسارات جبران ناپذیر می گردد. بنابراین راه بهتر این است که به هر نحوی با طالبان کنار آمد تا هزینه و تلفات مردم کمتر شود. این افراد توجه نمی کنند که اولا طالبان نیامده اند تا حکومت کنند، بلکه آمده اند تا به هر بهانه ای مردم غیر پشتون را نسلکشی و کشتار و در عین حال تحقیر تاریخی نمایند تا آرمانهای تاریخی پشتونیستی را تحقق ببخشند. کوچ اجباری، جابجایی جمعیتهای پشتون حتی از آن طرف مرز دیورند در مناطق غیر پشتون نشین، ایجاد قحطی و گرسنگی عمدی، از بین بردن تمام زیر ساختهای اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و... نابود کردن هر چیزی که نشانی از علم و دانش و تمدن داشته باشد تحت نام اسلامی سازی و... نمونه کوچکی از کارهای طالبان است.

طالبان هر قدر بیشتر بر سر قدرت بمانند، تلفات و هزینه های اجتماعی - فرهنگی بیشتر و ماندگارتری بر مردم افغانستان مخصوصا مردم غیر پشتون تحمیل خواهد شد که ممکن است غیر قابل جبران باشند. طالبان خود نیز می دانند که نه تنها صلاحیت و توان و انگیزه حکومتداری ندارند، بلکه باید به خاطر جنایتها و نسلکشی هایی که مرتکب شده اند، به مجازات برسند. طالبان در واقع نیروی جلاد دوران گذار است تا بدون پذیرش هر گونه مسئولیتی، از فرصتی که دارند برای نابود کردن تمام داشته های مادی و معنوی اقوام غیر پشتون استفاده کنند و سپس جای خود را احتمالا به آلترناتیو بعدی پشتونیستی با ظاهر فریبنده تر بدهند و آن آلترناتیو هم به طور حتم هیچ مسوولیتی در قبال جبران خسارات گذشته بر عهده نخواهد گرفت.
پ.ن: شما هم اگر گروه دیگری از تطهیر کنندگان و توجیه گران طالبان تروریست را می شناسید، در کامنتها معرفی کنید.

صابر جعفری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
طالبان
تطهیر توجیه
نظرات بینندگان:

>>>   متین بیگ رییس دفتر اشرف‌غنی:
غنی یک آدم ترسو و بز دل بود، افغانستان سه ماه قبل نه بلکه ۷ سال پیش روزی که اشرف‌غنی رییس جمهور شد سقوط کرد، اشرف‌غنی از مردم ترس داشت و از عملکرد های هفت سال خود ترس داشت، مداخله شورای امنیت در امور ارتش باعث ازهم پاشی نظام شد هرچند که ما به یک توافق پنهان با طالبان رسیده بودیم که نظام از هم نپاشد اما فرار غنی باعث سقوط نظام شد.
من شاهد تقلب های انتخاباتی اشرف‌غنی بودم، در سال ۲۰۱۴ داکتر عبدالله برنده انتخابات بود اما غنی تقلب کرد من در سال ۲۰۱۵ متوجه شدم که اشرف‌غنی غلط روان است.
از کار کردن در حکومت پشیمان نیستم اما، از کار کردن با اشرف‌غنی پشیمان هستم.
شاداب امین بیگزاد

>>>   ماده هشتم ات زیاد تر بر کشور ایران بر میخورد.
با حمله اسکندر مقدونی به دولت هخامنشی ها،روکسانه را به اسکندر دادند.
با حمله اعراب به ساسانیان،یزدگرد سوم دختر اش را به امام حسین داد.
با حمله هوتکیان به ایران،شاه حسین صفوی دختر اش را به شاه محمود هوتکی داد.
حالا ببینیم که با طالبان چه وقت خویشی خواهند کرد؟

>>>   بلى من يك گروه را مى شناسم! ان هاى كه تعصبگرانه به ضد طالب مى نويسند،و مى گويند، چونكه طالب پشتون هست! و شخصى شما (جعفرى) هم مبتلا به همين مريضى تعصب هستيد! خداوند شفا بدهدت و اگر نه برداردت!

>>>   هرقدر دوره ترور و کشتار طالب کمتر باشد به نفع همه اقوام افغانستان است. طالب بطور حتمی رفتنی و نابود شدنی است پس همه مردم باید متحد شوند تا زود تر به پشت کار خود برود و مردم افغانستان را رها کند تا سرنوشت خود را تعیین کنند. پاکستان نیز از دستش کاری ساخته نیست و دروغ میگوید.

>>>   مهم تطهیر کنندگان طالب نیستند مردم هرکس طالب را توجیه و تطهیر کند نمی پذیرند
مهم اشتباه رسانه ها و امثال شما هستند که تمام پشتونها را تحقیر و توهین کردند مانند عقب مانده های بی فرهنگ یا تمام پشتونها را تروریست بیسواد شترچران و وحشی خطاب کردید در این سالها
پس بدنه پشتون در حکومت به فکر انتقام افتاده راه حاکم شدن طالبان را برای انتقام از سایر اقوام فراهم کردند و نوشته های شما و رسانه های شما که سعی در تحقیر تمام پشتونها داشت تمام پشتونهای مخالف طالبان را هم به حمایت از طالبان کشاند و در صورتیکه باید بین پشتونها شکاف ایجاد میشد و هنوز اینکار را با بی عقلی انجام میشود

>>>   عدم واکنش به طالبان در بین اقوام غیر شتون فقط مورد چهارم می باشد یعنی زن ستیزی

>>>   سفیدی کفن را دیده بودند
اما عذاب فبر را به .
اگر در کله عقل است
یک حرف کافی نقل است
م.زمین بوس

>>>   پشتون ها هم مثل من و شما ادم هستند این ها هم قربانی قدرت طلبی سران قومی خود شدند همانطور که ما تاجیک ها و دیگر اقوام شدیم میدانید چند ده هزار پشتون در این ۴۰سال کشته شدند ؟شاید بیشتر از ما بوده که کمتر نبوده واقعیت این است همه ما ملت در نبود رهبری دلسوز شکار قدرت ها شدیم یکی دم از خراسان زد و تاجیک هارا به کشتن داد یکی دم از پشتونستان زد پشتون هارا به کشتن داد نیک و منصفانه نگاه کنیم قوم پشتون بیشترین ضرر را در این چهل سال دیده بیشتر مردم پشتون بی سواد مطق هستند و به همین خاطر همیشه قربانی جنگ های فاشیستان پشتون شدند اگر جوان پشتون بتواند کتاب بخواند تاریخ خراسان و افغانستان را مطالعه کند هرگز تن به افغان بودن نخواهد داد حتی اگر خراسانی نشود حداقلش این را میفهمد که پشتونوالی واقعا فاقد ارزش برای کشتن و کشته شدن است میفهمد فرق دین واقعی و دین طالبی پاکستانی
در مجموع ما فارس ها کم کاری کردیم ما هم در شرایط امروز مقصریم خودرا بی گناه جلوه ندهیم در این ۲۰سال چه کردیم که چرخه طالب سازی متوقف شود؟ چه کردیم بچه های پشتون با سواد شوند ؟چقدر در مناطق پشتون نشین کار فرهنگی کردیم ؟ هیچ هیچ و هیچ
فقز ایراد گرفتیم فقط نقد کردیم فقط تحقیر و توهین کردیم خواسته یا ناخواسته با دشمنان ملت همراهی کردیم ما ملت اختلاف داریم لیکن باهم سر جنگ نداریم تمام اتش افروزی ها از بیرون است پشتون ها در هرات زندگی میکنند و هیچ کس کوچکترین اعتراضی نداشته و ندارد این اگر نامش همپذیری نیست پس چیه؟ زمانی ملت باهم درگیر میشوند که دیگران فتته انگیزی میکنند قوم فارس از همه باسواد ترند بنابراین مسولیت بیشتری نسبت به دیگر اقوام دارند
انقدر از پشتون ها نقد میکنید و عقده تحقیر درانها ایجاد میکنید که به دنبال کشتن صاحبان این عقده ها بر می ایند و دشمن ادرس غلط میدهد و مردم قربانی میشوند مقصر تمام ملت است نه فقط پشتون ها انها بزرگترین قربانیان هستند

>>>   یگانه راه پایداری و مقاومت است.
همه مقاومت گران به دور رهبر جوان حلقه بزنند و درخت مقاومت را محافظت کنند تا ریشه بگیرد و شاخ و برگ بر آرد.
دنیا به پایان نرسیده و طالبان ظرفیت آدم شدن و حکومت کردن را ندارند.
طالب فکر میکند که اگر ۹ ملیارد دالر آزاد شود کارش جور میشود در حالیکه آن پول ها پشتوانه بانکی است و اگر مصرف شود ارزش پول افغانستانی صفر میشود.
فقط همین زمستان پیشرو را باید تحمل کرد و با آغاز بهار زوال طالبان نیز آغاز میشود.
احمق تر از طالب خداوند تا حال خلق نکرده.

>>>   تا زمانیکه آمریکایی ها افغانستان را در اشغال داشتند هیچ فرهنگ وفرهنگ برادرتان نبود.

>>>   طاهر پشتون
طوری نویشتی که تقریبآ تما مردم از طالبان حمایت میکنند به نوع از انواع و اهداف مختلف. من خود را در مخالفت با طالبان تنها و مایوس یافتم بعد از خواندن نوشته شما.

>>>   ابتدا باید دانست پدیده بازگشت طالبان چرا اتفاق افتاد
باید دانست که امریکا و طالبان بر سر کدام استراتژی با هم به تفاهم رسیده اند که امریکا بزرگترین زرادخانه نظامی منطقه را برای طالبان باقی گذاشت و بخش مهمی از نیروهای نظامی خود را از افغانستان خارج کرد. البته، همزمان با خروج پر جنجال نظامی امریکا از افغانستان گفته می شود که چند هزار نیروی متخصص نظامی امریکا در افغانستان مانده اند که مشغول آموزش ارتش ویژه طالبان با سلاح های مدرن امریکائی اند.

>>>   تعدادی در اینترنت وبخصوص در یوتیوب ماله کش طالبان استند.کسانی مانند جمیل قادری که خود را بی طرف نشان میدهند واز کراوات ونشانه های غربی وشور ناسیونالیستی برای فریب مردم استفاده میکنند. این گروه همیشه به دنبال نکته مثبت ازطالبان استند.البته آنقدر زیرک استند که همیشه هم از طالبان خوب گفته نمی کنند اما بیشتر برنامه هاشان پاک کردن صورت کریه طالبانی است.این گروه به گمانم خطرناکترین نفرات در جبهه طالبان استند که نقاب وطن دوستی زده اند و مزرور واجیرشده حاکمان طالبان استند.
هوشیارباشید که طالبان با مصادره شعار وطن پرستی وحس ناسیونالیستی درصدد اجرای پلان هایی است که خود را به مردم نزدیکترکند.فریب این پوپولیست بازی را نخورید.طالبان هیچ نگاه مثبتی به ملیت گرایی ندارد. هدف طالبان جورکردن امارات اسلامی است ودراین راه حاضراست از وطن پرستی وطن پرسترشود
اهداف ملی کشور برای طالبان پشیزی نمی ارزد آنان دربست نوکران پاکستان وذلیل شدگان اسلام عربستانی استند.
آنان برای رسیدن به ۷۲حوری حاضرند صدهها نفر از دخترکان این سرزمین را سوداکنند.

>>>   او طالب جانه کمکی طالب جانه
شال سرکی واچوه هدیری ته زونه
بشنو !
نه هرکه ابرو وسمه زد دلبری داند
نه آن بینی سیه کرد آهنگری داند
م. کار شناسش

>>>   سزای قروت آب جوش .
بگذار رژیم طالبان هم درد کشتار و خرابکاری را ( که سالها بالای مردم مسلمان افغانستان رواوبیرحمانه جاری میداشتند ) در حاکمیت و حکمرانی خود آن را بدانند و بسوزند .
سردارسنگهه کندز

>>>   کجا اند آن مجاهدین سربه کف که ادعا داشته و دارند که رژیم شوروی را ( قوت
برتر نظامی دنیا را ) به گفته خودشان
شکست نظامی دادند . و ازان برتری جویی
شان به ثروت های ملیونی و سرشار از مال ملت غریب و مستاسل نایل آمدند.
حالا در غار ها چون غار کهف خوابیده اند
و در مقابل بی عدالتی و عقب گرایی
دوره تاریخی نوسنگی از زیر لحاف های
خویش دزدانه نظاره گر اند . تا باشد دست غیب کاری بکند .
عبدالسلام سلیم

>>>   بفرض محال اشرف غنی کابل ترک نکرده، طالبان وارد کابل نشده، امریکا هم میخواسته حکومت موقت تشکیل شود! آیا کرزی، عبدالله، محقق، دوستم، صالح،عطا، سیاف، وربانی استعداد ایجاد حکومت موقت داشتند! باحکومت انتخابی ۲۰ سال چه گلی درسیاست دسته کردند که درموقت میکردند!
داود

>>>   حالا محترم صابر جعفری این همه را گفتید. الان چاره چیست؟

>>>   عمر داوودزی: همه مقام‌های پیشین در سقوط نظام مقصرند، به شمول خودم
مقام‌های پیشین درباره سقوط نظام پیشین روایت‌های گوناگونی داشته اند. محمد عمر داوودزی، نماینده ویژه رئیس جمهور پیشین در امور پاکستان، می‌گوید همه مقام‌های حکومت پیشین به شمول خودش در سقوط نظام مقصر اند.
داوودزی با انتقاد از رئیس جمهور پیشین می‌افزاید که همه قدرت و صلاحیت را به جوانان بی‌تجربه واگذار کرده بود. او از غنی نقل قول می‌کند که گفته بود: «‌من جوان‌سازی می‌کردم، طفل‌ساز

>>>   افغانستان تجزیه خواهد شد.نیمی برای پشتون ها و نیمی برای فارس ها.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است