وقتي سيستم بانكي را مسخره مي كنند
دولت بانك رهني و تعميراتي را كه مي توانست بهترين منبع تمويل بازسازي خانه هاي ويران باشد از ميان برداشت. اين اولين ضربه و آغاز يك فاجعه بانكي شد 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۰۷    ۱۴۰۰/۸/۲۹ کد خبر: 169026 منبع: پرینت

تا هنوز جوابي را از هيچ مقام دولت جمهوريت دريافت نداشتم كه چرا و به كدام دليل سيستم بانكي را به بهانه مدرن سازي زخمي كردند و دود از دامان بانكداري بيرون دادند.
بانكداري كه با دستان بانكر و اقتصاد دان خوب عبدالمجيد زابلي از سال ١٣١٢ آغازيد و با بوجود آمدن بانك مركزي بسوي سيستمي شدن خزيد، بعد از آن تا سال هاي جمهوريت اول ١٣٥٢ سردارمحمد داود خان لنگ و لنگان راه خود را پيمود.

انقلاب جوان سردار محمد اولين حركت اقتصادي از سيستم سازي بانك به منظور تقويه و رشد اقتصادي آغاز كرد.
اين دوره هدف را تقويه صادرات كه خود تقويه توليد بود تعيین كرد.
در اين دوره سيستم بانكي متشكل از سه بانك تجاري، سه بانك تخصصي بود كه تحت نظر بانك مركزي فعاليت مي نمودند، بانك هاي خصوصي در سيستم اقتصاد مختلط رهبري شده داود خان جا نگرفت.

سيستم هفت گانه بانك ها:
١- دافغانستان بانك... بانك مركزي ناشر پول و مجري سياست هاي پولي كشور.
بانك هاي تجاري:
٢ - بانك ملي... با قاعده گسترده ايجاد كننده تسهيلات كريديتي صنعتي و تجاري و معاملات پس انداز و حسابات جاري.
٣- بانك پشتني تجارتي بانك... بانك تجاري
٤- بانك انكشاف صادرات... بانك تقويه سكتور تجارت كشور (اين بانك به ابتكار سردار محمد داود خان ايجاد گرديد و اولين رييس آن دكتر التزام استاد فاكولته اقتصاد پوهنتون/ دانشگاه كابل بود).

بانك هاي تخصصي:
٥- بانك انكشاف صنعتي... كه مختص براي تسهيلات كريديت براي صنعت كشور تاسيس يافت.
٦- بانك انكشاف زراعتي... تسهيلات كريدت هاي زراعتي را براي زارعين و موسسات زراعتي فراهم ميكرد.
٧- بانك رهني و تعميراتي... كه قرضه هاي سهل را براي ساختمان ها و ترميم ساختمان ها اجرا مي نمود.

بانك در اين زمان به ساخت و ساز منازل دست زدند و منازل را در كارته چهار كابل درست پهلوي كوچه ما ،به مساحت هر خانه نيم جريب زمين براي مامورين بانك ساختند و توزيع كردند.
اين خانه ها هنوز هم وجود دارد و بنام كوچه بانك شهرت دارد.
خانه هاي يك منزله لوكس آهن پوش اند.
اين اولين حركت بانكي براي كاهش مشكل سرپناه از طريق بانك ها توسط دادن قرضه هاي دراز مدت به مامورين دولت بود، اين كريدت ها نقدي نبوده بل بانك در ساخت و ساز منازل خود اقدام مي كرد.
دوام اين بانك مي توانست تسهيل كننده بسيار خوب براي بازسازي و همياري مردم باشد.

سال هاي دشوار فعاليت بانك از ١٣٧١ با آغاز انقلاب اسلامي بعد از سه ما حكومت حضرت مجددي كه شعله هاي جنگ ميان حزب اتحاد اسلامي برهبري استاد عبدالرب رسول سياف و حزب وحدت اسلامي برهبري استاد عبدالعلي مزاري ، شعله ور شد مي باشد.
بانك ها در زمان حاكميت انقلاب اسلامي از طريق نشر بي رويه پول تغذيه مي گرديد و كلمه (وته) يعني تبديل پول خورد به پول كلان بسيار مفاد آور شد.
ولي بانك ها هنوز هم با مامورينش كار مي كرد.
بانك ها در زمان حاكميت و دولت طالب بعد از مجاهدين با مشكل جدي روبرو شد و حتی قدرت تاديه معاشات مامورين خود را نيز نداشتند. ولي سيستم هفت گانه بانك حفظ گرديد.
آمدن دموكراسي جالب ترين و تعجب انگيز ترين حركات بانكي را چه مثبت و چه منفي را به نمايش گذاشت.

حركات مثبت:
١- ريفورم پولي يك بر هزار اجرا گرديد.
٢- نشر پول جديد، پول جديد را معرفي كرد كه داراي قدرت خريد بيشتر از روپيه پاكستاني بود.
٣- تعيین رژيم پولي افغاني و ارزي تعيین شد و پول افغاني يك دالر در مقابل ٤٥ افغاني ارزش گذاري شد.
٤- تصويب قانون بانكداري و بانك مركزي.
٥- معرفي شوراي عالي بانكي.
٦- آغاز فعاليت گسترده بانك هاي خصوصي (گرچه إغاز فعاليت بانك هاي خصوصي در زمان حاكميت ظاهر شاه آغاز گرديد كه بانك سيد كاغذ اولين بانك خصوصي رقم خورده است و بعدا بانك خصوصي گلاب الدين شيرزايي در زمان رياست جمهوري استاد رباني فعال گرديد، كلاب الدين شيرزايي بعد ها با وجود نداشتن سواد براي مدت وزير تجارت شدند).

حركات منفي:
١- تقرر كادر بسيار غير تخصصي و نزديك به بيسوادي بانكي و در تعداد موارد آدم هاي خودخواه و فرو رفته در خود و بي خبر از دنياي بانكي (او خود را خوب مي شناسد).
٢- سپردن همه اختيارات به بانك جهاني و مشوره هاي امريكايي ها، سطح مشوره گرفتن ها از يك حد لازم بالاتر و غير معقول شكل گرفت.
٣- از بين بردن بانك هاي تخصصي.
٤- فرو رفتن سيستم بانكي در باتلاق سيستم سه بانك دولتي.
بانك مركزي
بانك ملي
بانك پشتني

به مسخره كشيدن سيستم بانكي كشور:
مسخرگي اول:
١- بعد از دموكراسي غرب و امريكايي ها و دولت افغانستان برنامه بازسازي را ريختند.
جنگ ١،٨ میليون منزل را ويران نموده بود كه بايد باسازي مي گرديد، مردم نمي توانستند به بازسازي بپردازند؛ جبرا راه شهر ها را در پيش گرفتند.
دولت بانك رهني و تعميراتي را كه مي توانست بهترين منبع تمويل بازسازي خانه هاي ويران باشد از ميان برداشت. اين اولين ضربه و آغاز يك فاجعه بانكي شد.

مسخره شدن دوم:
٢- جنگ تمامي سيستم آبياري را ويران كرد، بالاتر از ٢ میليون هكتار زمين زراعتي و باغ ها و همچنان گاه ها محتاج كمك هاي فوري بودند، براي بازسازي سكتور زراعت بانك زراعتي مي توانست نوشدارو براي اين بخش ويران شده اقتصاد باشد.
ولي دولت بانك زراعتي را ظالمانه از ميان برداشت. گويی دولت مست باده بود.

مسخره شدن سوم:
٣- جنگ صنعت نوپا كشور را از ميان برداشت، ماشين هاي افتاده از كار فابريكه ها محتاج بازسازي بود و بانك صنعتي مي توانست كارگشا باشد، ولي دولت با يك حركت مسخره اين بانك را از ميان برداشت و ننگ در تاريخ اقتصاد كشور بر پيشاني خود حك كرد.

تا هنوز با وجود ده ها بار مراجعه و نوشتن در درون كتاب هاي نشر شده ام؛ پاسخ در اين مورد نيافته ام، كه:
١- اگر مي خواستيم بازسازي منازل را انجام دهيم ضرورت از ميان بردن بانك رهني و تعميراتي چه بود؟
بودش و تقويه اين بانك ضرور بود و يا نبودش.

٢- اگر مي خواستيم صنعت را بازسازي نماييم ضرورت از ميان برداشتن بانك انكشاف صنعتي چه بود؟
بود و تقويه اين بانك ضرور بود و يا نبودش.

٣- اگر مي خواستيم زراعت را بازسازي و انكشاف دهيم، ضرورت به از ميان برداشتن بانك انكشاف زراعتي چه بود؟
بود و تقويه اين بانك ضرور بود يا نبودش.
از ميان برداشتن اين سه بانك بزرگترين صدمه را در امر بازسازي وارد آورد.

سید مسعود


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
سیستم بانکی
بانک افغانستان
نظرات بینندگان:

>>>   نابغه حماقت اشرف غنی احمدزی باید این سوال ها را جواب بدهد.
احدی و زاخیلوال و اکلیل و امثالهم هم شاگردان نابغه حماقت هستند.

>>>   معلومات خوب ونیک بود اما شما از طالبان چقدر توقعات زیاد دارید انها تازه در اول کار اند به کدام اراذیل دولت غنی و کرزی زودتر برسند ،این دولتهای خاین کرزی و غنی و دارودسته عبدالله عبدالله و. طرفداران شان انقدر اساس خرابی را گزاشته اند که میتوان سالها مبارزه نمود. تا این فکت های چپاولگران قرن از بین رود .
عبدالله ریحان

>>>   نتیجه بیست سال حکومت فاشیستی کرزی و غنی احمدزی در زیر سلطه امریکا ملیشه های مزدور طالب است که ساخت پاکستان و دالرهای نفتی امریکااست و اقتصاد مافیایی و فاشیستی آن دوران نظام عشر و گندم در مقابل کار قبایلی میباشد از اقتصاد وابسته مافیایی تریاک و فساد و دالرهای خیراتی به مبادلات تریاک و تبادلات قبایلی طالبی افتاده ایم از بانک و بانکداری خبری نیست طالب از اقتصاد و بانک چیزی نمیداند و طالب برای اقتصاد نیامده است بلکه برای زمینه سازی برای جنگ داخلی، رشد داعش، تخریب تمام زیربنای اقتصادی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی و اجتماعی آمده است. در این دوره وحشت و ترور، کشتار، قتل و غارت طالبی از اقتصاد حرف زدن بی فایده است زیرا بگوش خر و یاسین خواندن است

>>>   غنی خود را عالم اقتصاد میدانست و ریشته تحصیل وی ادم شناسی بوده است. اما این بوزینه نه علم اقتصاد رامیدانست و نه ادم شناس بود آدم های که این بوزینه به آنها مسولیت های بزرک را سپرده بود همه مفعول و مفسد بودند که در نتیجه برای تمام مردم ثبوت شد. دستگاه های اداری دولت را یکی پی دیگری تجزیه و از هم می پاشاند پای خود را به ازمیان بردن وزارت مالیه نیز لوچ کرده بود که با مداخله صندق بین المللی پول و بانک جهانی نتوانست عملی کند !
خلاصه این بوزینه (خاین ملی ) افغانستان را به فنا برد و نابودش کرد.

ایمیل:
لطفا فارسی تایپ کنید. نوشتن آدرس ایمیل الزامی نیست
میتوانید نام و محل سکونت خود را همراه نظرتان برای چاپ ارسال نمایید
پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است