ارزش‌های افغانی یا شریعت خدا؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۵۷    ۱۴۰۰/۹/۲ کد خبر: 169061 منبع: پرینت

حاکمان جدید افغانستان وقتی از قوانین دولت خود حرف می‌زنند دو سرچشمه برای آن ذکر می‌کنند: شریعت اسلام و ارزش‌های افغانی. در این روزها مشاهده می‌شود که آن‌ها، نظر به انگیزه‌هایی که به درستی برای ما روشن نیست، بر ارزش‌های افغانی بیشتر از هر زمان دیگری تأکید می‌ورزند.
قرار دادن ارزش‌های افغانی در کنار شریعت اسلام ‌پاره‌ای از پرسش‌ها را پدید می‌آورد به این صورت:

آیا از نظر حاکمان، شریعت اسلام در تشخیص روا و نا‌روا کافی نیست بلکه در پهلوی آن، «عنعنات افغانی» نیز باید مد نظر قرار داده شود؟
آیا در صورتی که ارزش‌های افغانی با شریعت اسلام در تعارض واقع شود که عمدتاً واقع می‌شود تکلیف چیست و ما باید کدام طرف را بگیریم؟ مثلاً مطابق «عنعنات افغانی» زن باید در جامعه حضور نداشته باشد که هیچ بلکه حضور دزدانه‌اش در ملأ عام نیز مایهٔ ننگ و رسوایی است. در چنین عنعناتی به قول وزارت اوقاف، پوشاندن صورت زن «فرض» است، اما در احکام اسلام چنین نیست. شما حتا یک عالم دین مسلمان در دور‌افتاده‌ترین منطقه از جهان را نمی یابید که چنین حکمی صادر کند. در چنین حالتی ما به شریعت عمل کنیم یا عنعنات؟
پرسش دیگر این است که «ارزش‌های افغانی» چه تعریفی دارد؟ آیا مفهومی به نام «ارزش‌های افغانی» وجود دارد تا آن را ملاکی قرار دهیم برا وضع مقررات و قوانین؟

افغانستان کشوری است با تنوع فرهنگی عجیب و غریب. هم اکنون در منطقه‌ای از این کشور، بدوی‌ترین و قرون وسطایی‌ترین ارزش‌ها و سنت‌ها حکم‌روایی می‌کند اما همزمان با آن، در جایی دیگر از این سرزمین، مردمانی وجود دارند کاملاً حال و هوای دیگر و شیوهٔ زیست مدرن دارند، گویی در قاره‌ای جدا زندگی می‌کنند.
مردم افغانستان از چه وقت تا حالا به وجه مشترکی به نام ارزش‌های افغانی رسیده‌اند تا ما بخواهیم این ارزش‌ها را محک تشخیص درستی یا نادرستی رفتارها قرار دهیم؟ آیا آن‌هایی که به ارزش‌های افغانی باور ندارند حق زندگی کردن در این کشور را ندارند؟

مهران موحد


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
ارزش‌های افغانی
شریعت خدا؟
نظرات بینندگان:

>>>   ارزش های اسلامی میگوید برابری و برادری و ملاک برتری ایمان است که دانشش نزد خداست عنعنات افغانی میگوید باید زبان پشتو را یاد بگیری زور است وگرنه از بعضی مواهب محروم میشوی باید بپذیری پشتو هستی حتی اگر نیستی باید بپذیری پشتون قوم اول و ارباب است و دیگران برده وگرنه کشته میشوی
صادق باشید بهتر نیست؟ تاکی پشت اسلام قایم میشوید
ضمن احترام به تمام مردم پشتون عزیز وطن جز فاشیست های بیمار

>>>   منظور از ارزش های افغانی اصول پشتونوالی است.
در مورد اصول پشتونوالی به نوشته های یون و طاقت و احدی و گفتار گل بیدین مراجعه کنید.

>>>   چرا یک زن افغان نمیتواند در کشور خود در ادارات دولتی استخدام شود ، وقتی سوال شود می گویند هنوز تصمیم نگرفته ایم و باید در چوکات شریعت این موضع برسی شود کدام شریعت ؟ در تمام ملل های جهان در تمام ادارات و کابینه ها زن حضور دارد، قانون 1400 سال پیش دیگر جوابگو نیست در افغانستان ، یک زن اول از اینکه افغان باشد خواهر و مادر من است و من از حق انان دفاع خواهم کرد ، قابل توجه بانوان افغانستان من در بین انان هستم و انان بسیار ترس از اعتراضات شما دارند و جامعه جهانی هم از نزدیک نظاره گر است و انان نمیتوانند به شما اسیبی بزنند برای حق انسانی خود اعتراض کنید و نگذاری حق تان پایمال شود ، میدانم صحبت های من به موضع ربط نداشت فقط خواستم از درد بانوان بنویسم ،
حبیب الله یوسف زی

>>>   شکست طالبان دیگر فرض نیست افغانستان باید تجزیه شود

>>>   این یک تُرفند حساب شده است که مردم را در دو حالت متفاوت قرار دهند تا اهداف تعین شده شان حاصل شوددو سال آموزش برای اداره یک کشورتوسط آموزگاران مجرب و کار کشته. دیده می شود راه گریزی باباغنی را تعقیب می کنند و سرپرست بازی جریان دارد شایداین هم در قرارداد دوحه ثبت شده که کاری شود بی مسؤلیت و سرپرست در اصل دارای صلاحیت های بلند کاری نیست و طبق هدایت بزرگان کار می کنند و بس معلوم می شود از دولت داری اساسی خبری نیست.
خارکش

>>>   ارزشهای اوغانی را باید کنار گذاشت و به اخلاق و رفتار اسلامی روی آورد.

>>>   من با شاعر هم نظرم این امارت پوشالی ساخت پاکستان بسیار بی بنیاد است زیرا اجیر و مزدور اجنبی است و تاریخ افغانستان ثابت کرده است که مزدوران بیگانه بخصوص غلامان پاکستان در برابر اراده مردم ناچیز و خس و خاشاک اند.

کاخ ظلم
اگـر اراده کـنـیـد کاخ ظلم بـرباد است
امارت غاصبین بی اسـاس وبنیاد است
گـذشـت دورۀ غـار و قـرون وسـطایی
خرد به دامن دل ها چراغ درداد است
زعـقل و دانش عصر نـویـن نمی دانید
مگر تعصب وجهل شما مادرزاد است
بـه نطـفه جـنـبـش افـکار را بخشـکانید
فروغ جوشش اندیشه خلق وایجاد است
گـروه جـابـر و مزدورِ فـوج پاکـسـتان
اجیر و بـرده کجـا مستقل و آزاد است
وطـن شـده بـه خدا لانـۀ تـروریسـتـان
که این پروژۀ شـوم غنی خلیلزاد است
وطن فتاده به چرخاب جنگ قدرت ها
خرد موازنـۀ بی طرف سـر داد اسـت
به چنگ عـده یی خلق وطن گروگانند
بهرطرف نگری جیغ ودادوفریاد است
ترور ووحشت و ارعاب تابکی طالب
مگر مرام شما جوروظلم و بیداد است
صفیر زوروتفنگ را چرا کنید تحمیل
تـباه کـنـنـدۀ وزن و نـوا و اوراد است
زبان قـهـر و سـتم را کسـی نمی فهمد
که ضد شعروشعور و بیان افراد است
سـرود و نغـمۀ دل هـا را کند خامـوش
که جنگ تان بخدا ضد خاطرشاد است
زن ار چـراغ دل و نیم پیکر باغ است
چرا زدید ستم شاخ خشک شمشاداست
بـه ذهـن تنگ شـما جـامعه نمی گـنجد
چوخشک ترازجنسِ سنگ وپولاداست
ز چنگ تان بچکـد خـون مردم مظلوم
سر بـریـده بسی در جـوال صیاد است
جـواب تان بـه خلق گـرسنه و محـروم
فقط کشتن و تهدید به جای امـداد است
به قول ووعدۀ تان هیچ اعتمادی نیست
هـمه دسـایس افـراطـیــون شـیـاد است
به زور خنجـر خـونین دوام نمی آریـد
که این تجربه را مرد وزن بریاد است
مـده فـشار که جسـت فنر شـود افـزون
چو آب گذشت زسر ز یرپا اولاد است
چو اژدهاک ز مردم مغز سـر خواهد
برای دفـع سـتم کاوه هـای حـداد است
مبـارزه و قـیـــام خـلــق را کـنــد آزاد
که این طریقۀ مطلوت رسم اجداداست
23/11/2021
این شعر از محترم رسول پویان است

>>>   لالا جان چه می گویی؟منظورت چیست؟

>>>   ارزش های افغانی یاشریعت خدا؟
اگرازده نمیشوید هیچکدام.انچه عقل ومنطق ایجاب میکند.انچه جوامع پیشرفته ازان پیروی میکنند.
عاقل

>>>   طالبان یک بادی است که غرب از شکم خود در کرد تا روسیه مجبور شود دماغ خود را بگیرد. امروز هم انچنان سرکش شده که با زبان چندین هزار ساله میجنگد. این باد نیز بگذرد. .... شما نیز بگذرد.

>>>   تمام ادعای شریعت طالبان فاشیستی است و برای ظلم و ستم قومی میباشد طالبان خدا و قرآن را فریب میدهند

>>>   من فکر میکنم که هرچه ارزش افغانی بالاتر باشد،توان خرید مردم بالا میرود.
از وقتی که طالبان به قدرت رسیدند،ارزش افغانی در مقابل دلار و دیگر ارز های خارجی پایین آمده است و مردم توان خرید مواد اولیه خوراکه را ندارند.
چیزی که ارتباط به شریعت خدا میگیرد،او در نرخ و نوا بازار هیچ تأثیر ندارد.
شما اگر روز ده وقت نماز بخوانید و یا سال پر روزه بگیرید،هیچ تأ ثیری بالای بازار ندارد.
اما رفتن حج تأثیر دارد.
زیرا برای رفتن به حج حاجی ها به اسعار ضرورت دارند و هرچه اسعار از کشور بیرون شود،بهمان اندازه ارزش افغانی پایین می آید.
برخلاف هرچقدر حاجی ها به عربستان بروند،اسعار در عربستان زیاد میشود و ارزش پول عربستان بالا میرود.
از همین خاطر طالبان خلاف زیارت و زیارت بازی و رفتن مردم به زیارت ها و حلاف فاتحه و فاتحه داری و مصارف بیجا در فاتحه هستند.فقط برای زیارت خانه خدا به مکه بروند.
از همین خاطر در هنگام فاتحه مادر ذبیح الله مجاهد در مسجد عیدگاه،انفجار رخ داد ،تا دیگر مراسم فاتحه نگیرند.
همچنان طالبان سال هجری شمسی را به هجری قمری تبدیل کردند،زیرا هجری شمسی سال ایرانی ها قبل از اسلام بود و ایرانی ها آتش پرست بودند.
کلمه خدا نیز یک کلمه فارسی دوران آتش پرستی ایرانی ها بود و به آتش خدا میگفتند.
بنأ مردم باید در محاوره روزمره شان،عوض کلمه خدا ار کلمه الله استفاده کنند.ً زیرا کلمه لا اله الاالله به معنی این است که نیست هیچ معبودی جز الله.

>>>   جناب حبیب الله یوسف زی؛ السلام وعلیک یا اخی! ناگهان نقابت را عوض کردی واز یک طرفدار دوآتشه طالبان به ضد آنها شعارمیدهی وبانوان کشور را دعوت به شورش میکنی. به گمانم که تو هم از طالبان ناامید شدی ومیخواهی خودت را مردمی نشان بدهی وچندصباحی با نقاب طرفداری ازمردم کامنت بگذاری
اما خیلی دیرشده است.قریب دوماه است که نقش پروپاگاندای کوچک کوچک را بازی میکنی اما ناگهان فهمیدی کدام چوکی درکارنیست تازه قراربود تو برای گرفتن عفو امرالله صالح به پیش امیرالمومنین بروی پس چی شد؟ به گمانم امیرالمومنین هم جوابت را نداد ودانستی کلگی این کامنت ها بی حاصل بوده است پس خودت تصمیم گرفتی به طرف مقابل پیوند بخوری. وانتقام بگیری اما بترس از عاقبت کارت.دیدی بر سر الله گل مجاهد چی آمد؟

>>>   اشتباه می کنی! دو ماه نیست از سال 92 فعالیت می کنم در این رسانه ازاد و بی طرف ، نقاب عوض نکردم دنبال حق خواهی برای جامعه بانوان هستم، حضور بانوان در زمینه های مختلف در حاکمیت اسلامی باعث پیشرفت ترقی افغانستان خواهد شد ، شورش نه اعتراض مسالت امیز در زمینه حق خواهی بسیار موثر و مناسب است ، گهگاهی از حاکمیت اسلامی انتقاد می کنم عیبی نیست انتقاد در حاکمیت اسلامی ازاد است اما این دلیل نمیشه من مخالف حاکمیت امارت اسلامی باشم ، من هنوز سر حرفم هستم اگر امرالله صالح بخواهد در نزد امیر امارت اسلامی خواهم رفت و موضع اقای صالح را مطرح خواهم کرد ،
حبیب الله یوسف زی

ایمیل:
لطفا فارسی تایپ کنید. نوشتن آدرس ایمیل الزامی نیست
میتوانید نام و محل سکونت خود را همراه نظرتان برای چاپ ارسال نمایید
پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است