چرا پاکستانی ها خدمات کرزی را نادیده می گیرند؟
نه تنها کرزی حتی بیسواد ترین طالب می داند که بدون قبولی بردگی پاکستانی ها، نمی توانند در افغانستان حکومت کنند. اکثریت طالبان نه زبان ما را می دانند و نه با فرهنگ ما آشنایی دارند 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۲۸    ۱۴۰۰/۱۰/۱ کد خبر: 169323 منبع: پرینت

چرا پاکستانی ها خدمات کرزی برای برده سازی افغانستان به پاکستان را نادیده می گیرند؟
اخیرا حامد کرزی به اظهارات عمران خان در اجلاس کشور های اسلامی در اسلام آباد واکنش تند نشان داد و آنرا تفرقه و اهانت به مردم افغانستان نامیده است و از پاکستان خواسته که از افغانستان در مجامع بین المللی نمایندگی نکند.

بحث اول: چرا حامد کرزی به گردن پاکستان و طالبان حق زیاد دارد؟
بسیاری ها باور دارند حامد کرزی خدماتی که در ۲ دهه اخیر برای طالبان و پاکستان نموده است حتی گلبدین و ملا عمر هم به پاکستان نکرده اند. او تمام فرصت های طلایی ثبات، امنیت، باز سازی، دولت و ملت سازی افغانستان را قربانی طالب سازی در همدستی با پاکستانی ها کرد.
او تمام نیروهای ضد پاکستانی را سر به نیست کرده و طالبان را دوباره وارد بازی نمود.
سر انجام کرزی و هم کیشان او حتا اربابان پر قدرت خود در کاخ سفید را با همدستی طالبان و آی اس آی ها با شرمساری از افغانستان اخراج کرده و کلید ارگ را به طالبان زیر مدیریت آی اس آی تسلیم نمودند.

کرزی باور دارد که حق زیاد به گردن طالبان و پاکستان دارد. او انتظار دارد پاکستانی ها و طالبان باید از او سپاسگزار باشند و نباید خدمات او را نادیده بگیرند.
واقعیت این است که اکثریت دست نشاندگان امریکا و تفاله های جمهوریت سه نفره فرار کردند، ولی کرزی فرار نکرد.
کرزی، تصور می کند او جانشین ملا عمر، بحیث امیرالمومنین جدید طالبان است و ملا هیبت الله هم وجود فیزیکی ندارد.
کرزی فکر می کند که هیچ شیاد سیاسی زیرک تر و مجرب تر از وی در سیاست امروزی افغانستان و منطقه وجود ندارد. او تصور می کند که حتی پاکستانی ها را که دست شیطان را از پشت بسته اند درس شیادی می دهد.

او افتخار می کند، که دیروز بحیث سلطان فساد در زیر قدرت و ثروت اربابان امریکایی خود حکمروایی می کرد، ولی امروز با اربابان پاکستانی افغانستان و نمایندگان سیاسی جامعه جهانی در دفتر و یا منزل خود در کابل ملاقات نموده و در مورد سیاست افغانستان از وی مشورت می گیرند.
وی بحیث یک بازیگر شیاد یک روز از چین دعوت می کند که خلای فرار آمریکایی را پرُ کنند و روزی دیگر دوباره آمریکا را دعوت می کند که بر گردد به افغانستان شکم گرسنه طالبان را سیر کنند.
از طالبان می خواهد برای کسب مشروعیت شان لوی جرگه قبیلوی برگزار کنند.

کرزی انتظار داشت که پاکستان به نمایندگی افغانستان در اجلاس کشور های اسلامی با چپن مشهورش به اسلام آباد دعوت میشد. ولی پاکستانی ها او را تحویل نگرفتند. از این رو او احساس حقارت، سر افگندگی و حماقت نموده نتوانست خشم خود را پنهان کند. بد تر از همه اولین سیلی پاکستانی را نماینده بیسواد طالبان به روی او زده از سخنان عمران خان، ارباب پاکستانی خود دفاع نمود.

بحث دوم: به باور عمران خان طالبان یک گروه قبیله گرا هستند نه اسلام گرا.
عمران خان بخاطر اینکه جهالت طالبان را توجیه از نگاه فرهنگ قبیلوی کرده باشد، برخی حرف ها را در اجلاس کنفرانس اسلامی در اسلام آباد بیان کرد که بسیاری ها را شگفت زده ساخت.
عمران خان بسیار آگاهانه و سنجیده شده گفت که دلیل اینکه طالبان اجازه تحصیل به دختران نمی دهند ریشه در سنت و فرهنگ قبایل دو طرف مرز دیورند دارد نه در افکار اسلامی طالبان.

عمران خان خواست که نشان بدهد طالبان بر خلاف تصور جهان یک گروه اسلام گرای متعصب نیست، بلکه یک گروه عمیقاً قبیله گرا و باورمند به سنت های قبیلوی هستند. او حتی گفت دولت پاکستان به خانواده های روستایی پشتون در پاکستان مشوق پولی و یا رشوت می پردازند تا اجازه بدهند دختران شان تحصیل کنند.
عمران خان تلویحا گفت که به دلایل سنت های قبیلوی و نه اسلامی تحصیل دختران ننگ است نه حرام. از این رو از جهان خواست به رفتار قبیله گرایانه طالبان احترام بگذارند.

هدف عمران این بود کشور های اسلامی و غربی را که از تند روی اسلامی طالبان می ترسند، تشویش شانرا برطرف کند.
همچنان عمران خان پیش شرط های جامعه جهانی یعنی دولت فراگیر، تحصیل دختران و کار زنان و حقوق بشر را قصه های مفت خواند، که مانع بر سمیت شناختن امارت طالبان در جهان شده است.
واقعیت این است چیزی های را که عمران خان گفت دقیقا همان چیز های بود که کرزی، خلیلزاد اشرف غنی و پرویز مشرف در دو دهه گذشته در هر فرصت به گوش جامعه جهانی پف کرده بودند. بگونه مثال کرزی می گفت طالبان برادران ناراضی هستند که علت نارضایتی شان مذهبی نیست، بلکه قومی است. جنگسالاران شمال قدرت قوم پشتون را غضب کرده اند و طالبان برای یک داعیه قومی می جنگیدند نه مذهبی. تا اینها در قدرت باشند قوم پشتون در تحت رهبری طالبان دست از جنگ بر نمی دارند.

تلقین میشد که جنگ آمریکا با طالبان جنگ با چند تروریست نیست، بلکه جنگ با یک قوم بزرگ در دو طرف خط دیورند است. بجای جنگیدن با طالبان با آنها مذاکره کنید و به خواست های شان تن بدهید.
پرویز مشرف هم بار ها در سطح جهان می گفت طالبان نماینده واقعی قبایل پشتون هستند. آنها یک جریان تند مذهبی نیستند که کشور های اسلامی و یا غیر اسلامی را تهدید کنند. از این رو جنگ با طالب جنگ با پشتون است.

با آنکه اکثریت جنگجویان طالبان در مدارس دینی طالب سازی پاکستان تربیت شده اند، ولی پاکستانی ها از هر دو کارت اسلامی و قبیلوی طالبان مطابق به نیاز های سیاسی شان استفاده می کنند.
چنانچه در موقع ضرورت برای باج گیری از غرب و کشور های اسلامی از گرایشات تند مذهبی طالبان استفاده می کنند. یعنی اینکه اگر پول ندهید طالبان افغانستان را به تخته خیز تروریستان اسلامی علیه جهان تبدیل می کنند و حوادث دوم سپتمبر اجتناب ناپذیر است.
اما اگر از کارت اسلامیزم نتوانستند از جهان باج بگیرند، آنگاه از کارت قوم گرایی و جنگ نژادی طالبان استفاده می کنند.

بحث سوم: درک ما از "بازی زرگری" میان کرزی و عمران خان چیست؟
یک تعداد ما ساده لوحانه هنوز به کرزی، این شیطان فاسد و حامی طالبان باور می کنیم که گویا کرزی ناسیونالیست و یا یک وطن پرست است و نمی خواهد که پاکستان از افغانستان نمایندگی کند.
مگر کرزی، خلیلزاد و اشرف غنی با همدستی آی اس آی طالبان را دو باره بقدرت نیاورند؟
مگر میشود پاکستانی ها طالبان را برای رضای خدا در افغانستان بقدرت برسانند و از رژیم دست نشانده شان نمایندگی نکنند؟
مگر میشود به گفته عوام" با شتر دزدی خم خم"؟

واقعیت این است که نه تنها کرزی حتی بیسواد ترین طالب می داند که بدون قبولی بردگی پاکستانی ها، نمی توانند در افغانستان حکومت کنند. اکثریت طالبانی که در افغانستان به جان، مال و ناموس کشور ما چسبیده اند، نه زبان ما را می دانند و نه با فرهنگ ما آشنایی دارند.
صدها افسر نظامی و استخباراتی پاکستان مدیریت طالبان در افغانستان را بدوش دارند. مطابق به گزارشات منابع موثق خارجی صرف در چهار ماه اخیر طالبان برای تحکیم قدرت خود بیش از ۱۰ هزار نیروی جدید و با وعده امتیازات گسترده‌ از جمله خانه، زمین و مقام به کشور سرازیر شده اند.

وقتی تمام کشور در دست پاکستان است چگونه پاکستانی ها نمی توانند از افغانستان نمایندگی نکنند؟
ما بجای چسپیدن به سنت های قبیلوی پشتون ها و دادن درس فرهنگ و تاریخ ما با پاکستانی های به اصطلاح بی فرهنگ و بی تاریخ، باید به این به اندیشیم که پاکستانی ها در نتیجه خیانت ها و وطنفروشی کرزی ها، خلیلزاد ها، غنی ها و کوتاه فکری و حماقت دلالان جهادی و قومی خود ما برده پاکستانی ها و اجیران طالبی شان شده ایم.

برای نجات افغانستان از چنگال پاکستانی ها و اجیران تروریستی شان یک راه می ماند: مقاومت و ایستادگی تا آخرین نفس، همان طوریکه بار ها در تاریخ پدران و مادران ما در برابر استعمارگران شرقی و غربی نموده اند. اینکه چگونه این کار را کنیم، یک بحث جداگانه است.

هارون امیرزاده


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
کرزی
پاکستان
نظرات بینندگان:

>>>   امیرزاد زیاد در لندن تا آخرین نفس ایستاد نشو برایت بگویم تاجیک که چای نخورده جنگ نمی شود
ناموس افغانستان را شما برای عساکر آمدیکایی بی عزت کرده و برایشان عرضه می کردید حال امارت اسلامی این بساط عیاشان لندغر را جمع کرده و شما مردم مسلمان افغانستان را فریب داده نمی توانید
طالبان کرام در سرحدات کشور با پاکستان که به پاکستان تقدیم داده بودید پس گرفتند

>>>   آقای امیرزاد:
این مطلب که جز مقاومت راه دیگری نیست، حقیقت دارد.
این که چگونه می توان راه مقاومت را پیمود و به سرمنزل مقصود رسید، بستگی به شکل گیری و استحکام اتحادی دارد که ما افغان ها توانایی ی ایجاد آن را خواهیم داشت. پس بیایید در این راه گام برداریم و مردم خود را اعم از هزاره و تاجیک و پشتون و ازک و ترکمن دور محور مشترکی گرد آوریم.
داود عزیزی

>>>   "برای نجات کشور از چنگال پاکستانی ها و اجیران تروریستی شان یک راه می ماند: مقاومت و ایستادگی تا آخرین نفس، همان طوریکه بار ها در تاریخ پدران و مادران ما در برابر استعمارگران شرقی و غربی نموده اند. اینکه چگونه این کار را کنیم، یک بحث جداگانه است." بلکل تایید است و از اینکه کشور را در متن نوشتم معذرت میخواهم چون من از نام فعلی نفرت دارم
برای اینکار باید اول بیدار شویم و از بهشت بگذریم !!!!!
آتش‌خاوری

>>>   چون کرزی هرچه داشت برای پاکستانیها تقدیم کرد و زمینه را برای طالبان مزدوران اصلی و گوشبفرمان آماده کرد بیش از این چیزی ندارد که به پاکستانیها تقدیم کند کرزی مرده متحرک است که تاریخ آن گذشته است.

>>>   تاجکان و ازبکان و هزاره ها لوده هستند.
یک نفر پشتون را به قدرت برسانید و چهار طرف او را احاطه کنید و کار خود را کنید.
پشتون ها در فکر این نیستند که رهبر شان برایشان چه میکند و یا نمی کند.
فقط در فکر این هستند که رهبر افغانستان یک پشتون باشد.
ظاهر شاه یک پشتون بود.یک کلمه پشتو یاد نداشت و وزیران اش نیز یک کلمه پشتو یاد نداشتند.داود خان هم چنان.
کرزی نیز در آغاز ریاست جمهوری اش،همه تاجکان در چهار طرف اش بود.وزیر دفاع تاجک.وزیر داخله تاجک.وزیر خارجه تاجک. رییس مجلس نمایندگان تاجک.رییس مجلس سنا تاجک.اکثر وزارت خانه های دیگر یا تاجک و یا ازبک و یا هزاره.
اما کار را کی خراب کرد؟
برهان الدین ربانی،بخاطر دوباره گرفتن قدرت،جبهه ملی را تشکیل کرد و چند نفر پشتون را نیز مثل نمایشی که گلاب روی و دیگران بود،شامل این جبهه ساخت و تحت نام این که دولت و نیرو های خارجی طالبان را بمبارد میکند،به دادخواهی طالبان برخواست و برضد کرزی،بخاطر گرفتن قدرت عمل کرد.
کرزی که دید دو روز نمیشود که ربانی قدرت را برایش تسلیم کرد و از بغل رویش ماچ کرد،حالا شروع کرده است،دوباره بخاطر قدرت گرفتن.
همان بود که شروع کرد به تصفیه تاجک ها و ازبک ها و هزاره ها از چوکی های بلند دولتی و شروع کرد به گریان کردن و گفتن که:والله و باالله درد دارم که چرا برادران طالب ما بمبارد میشود.
اما تمام این نمایشات و مداری گری،بخاطر حفظ قدرت بود.
شما خودتان شاهد تاریخ هستید.
در همین افغانستان پشتون ها بخاطر قدرت برادران خود را نکشتند؟کور نکردند؟
اولاد های تیمور شاه.
بخاطر قدرت پدران خود را نکشتند؟
امان الله خان ،حبیب الله خان پدرش را نکشت؟
بنأ شما میخواهید هرپنح انگشت را در دهان کرده،همه چیز را ببلعید.
هم رهبر از شما باشد و هم تمام کابینه و والی ها و قوماندان ها.
یک نفر پشتون را رهبر مقرر کنید،او را محافظت کنید و کار خود را کتید.

>>>   کیهادرپی ترورعلمای عزیز ماهستند؟(صمد بچه قاضی).
عالم کسی است که چیزی به نفع بشراختراع کرده.انکه مردم رااحمق ساخته به قتل ووحشت وغارت وبیناموسی تحت عناوین جهاد ومال وغنیمت وکنیز تشویق میکنند،عالم عزیز نه بل جاهل منفور است.وپوهیدی؟
قاتلین این اوباشان فرزندان رشید،اگاه،دانا وقابل افتخاروطن عزیزماست که درحقیقت همین ها علمای عزیزواقعی اند.
عاقل

>>>   کرزی برای پاکستانی ها مهره سوخته است و در عمل کاغذ تشناب استفاده شده را کسی در جیب نمیگذارد.

>>>   زمان رهبری پشتونها بر تاجیکان، هزاره ها و ازبکها و دیگر اقوام به آخر رسیده است طالبان آرین و فاشیست ترین آنان است که صد فیصد بلکه هزاران فیصد نابوده میشوند در این هیچ شک و شبهه نیست همه کمرها را محکم بسته کنید و منتظر روز رستاخیز ملی باشید

>>>   دِلِت قبول میکنی یا نمیکنی!
خبر داری نداری برادر، افغانستان رفت پشت کارش، دِلِت قبول میکنی یا نمیکنی.
غنی فرار نکرده است، غنی طبق یک برنامۀ قبلاً تنظیم شده توسط امریکا – انگلیس موقتاً بجای مصون بُرده شده است، مطمین باشید که با تغیرات در میدان بازی افغانستان، غنی با تعدادی از همکارانش دوباره به آغوش طالب باز گردانده میشود. دِلِت قبول میکنی یا نمیکنی.
طالب نیامده، طالب آورده شده است، طالب در یک معاملۀ پنهانی میان امریکا- انگلیس، غنی و پاکستان برای اجرای نقش هیولا در تیاتر منطقه آورده شده است، هیاهوی تخلیه، رسمیت نشناختن و تحریم مالی همه نمایشی بیش نیست، دِلِت قبول میکنی یا نمیکنی.
پاکستانیها با پوشش و رویکردهای زشت دینی ی طالب میخواهند، هویت افغانی، ارزشهای فرهنگی و سرمایۀ معنوی ما را مسخ و نابود کنند، آنها با ممنوعیت و محدویت کار، آموزش، موسیقی، مقام زن، طرز لباس شخصیت کُشی نموده میخواهند چهرۀ زشتِ دین را جاگزین هویت افغانی و ارزشهای فرهنگی نمایند، دِلِت قبول میکنی یا نمیکنی.
به استثنای چند تن ملای فروخته شده که هویت و آدرس افغانی دارند ، بیشتر طالبان افغان نیستند اتباع پاکستان اند، ملکیت ها و خانه های طالبان با فامیلهای شان همه در پاکستان اند، مانند مولوی کبیر که از بنوی پاکستان اند همه شان اتباع پاکستان اند، دِلِت قبول میکنی یا نمیکنی.
سیاست خارجی ما توسط پاکستان اداره میشود، قریشی و عمران خان در تمام منابع خارجی به نمایندگی افغانستان صحبت میکنند، اگر با دوکلیمۀ زبانِ دپلوماسی هم آشنایی داری افغانستان تحت الحمایۀ پاکستان شده است، دِلِت قبول میکنی یا نمیکنی.
عمده ترین هدف پاکستان بدست گرفتن رهبری سه ارگان امنیتی افغانستان (دفاع، داخله و امنیت) است، که هم اکنون در اختیار دارد، آی اس آی بخشهای مختلف ادارات استخباراتی خود مرتبط به افغانستان را با پرسونل آن بشمول کابل به مراکز هشت ولایت بزرگ افغانستان انتقال داده است، دِلِت قبول میکنیی یا نمیکنی.
غنی افغانها را گروه گروه بدست طالب داد و کُشت، مگر طالب شما را یک یک نفر بدون سروصدا بطور پنهانی میکُشد، آیاکسی است نام بگیرد کدام جنرال و یا افسر عالیرتبۀ اردو، پولیس و یا امنیت دولتی فعلا در وظیفه حاضر باشد؟ پس آنها نخست کارمندان ارگانهای امنیتی را تثبیت و مخفیانه ترور میکنند، دِلِت قبول میکنی یا نمیکنی.
استخبارات نظامی پاکستان قطعات نظامی جدیدی را با پرسونل پاکستانی مانند قطعاتِ بدری، منصوری در تشکیل وزارت دفاع تأسیس نموده است، برعلاوه برای هزاران جنگجوی پاکستانی تذکره های افغانی داده است، دِلِت قبول میکنی یا نمیکنی.
مه خو از اول گفته بودم برادر، به ته و‌ بالا گشتنِ چند تا ملای شکمبوی لنگی دار بازی نخورید، افغانستان رفته پشت کارش، مگر خودت قبول نمیکردی، حالا قبول میکینی یا نمیکنی؟
هاشمی
26 دسمبر 2021
تورنتو - کانادا


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است