این هشت میلیارد همان هشت میلیارد سابق است
اين هشت میليارد همان تعهدات سازمان ملل است كه در سال مالي گذشته بايد اجرا مي گرديد ولي نسبت بر هم خوري تعاملات سياسي قابليت اجراييوي نيافت 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۵۷    ۱۴۰۰/۱۰/۵ کد خبر: 169348 منبع: پرینت

شوراي امنيت سازمان ملل متحد با پرداخت ٨ هشت میليارد دالر موافقت كرد و آنرا براي اصلاحات اداري و ساحات اجتماعي ضرور دانست، (متوجه باشيد اصلاحات اداري و عرصه هاي اجتماعي) اين مبلغ در سال آينده ميلادي قرار است به طرف افغانستان تاديه و اجرا شود ولي از نحوه اجرا تا هنوز چيزي نمي دانيم.
مهم اين است اين مبالغ بازهم وعده ها است يا چيز چيزك هاي در حال وقوع است.

در مورد هشت میليارد گذشته كه اجرا نشد:
١- اين هشت میليارد همان تعهدات سازمان ملل است كه در سال مالي گذشته بايد اجرا مي گرديد ولي نسبت بر هم خوري تعاملات سياسي قابليت اجراييوي نيافت.
٢- اين مبلغ بعد از اجراي شروط جهاني از جانب دولت افغانستان كه تا هنوز مانند دولت برسميت شناخته نشده است اجرا مي گردد.
٣- به گمان اغلب اجراي اين مبلغ بعد از تعاملات سياسي دولت افغانستان و آمريكا قابل اجرا خواهد شد براي اينكه مطابق حرف هاي وزير خارجه امريكا حدود ١٠٠ كشور با راهكار هاي امريكا و شرط هاي اين كشور در برابر برسميت شناسي و سهولت هاي مالي موافق اند.
٤- كشور ها بزرگ چون روسيه و چين و ناتو هيچگاهي مناسبات خود را با آمريكا روي معضله افغانستان تيره نمي سازند، براي اينكه اين كشور ها، دشواري هاي كلان با آمريكا دارند كه تا هنوز حل نشده است.
مسايل اوكراين براي روسيه و بازارهاي امريكا و اروپا كه تضمين رشد مطلوب اقتصادي را براي چين بوجود آورده است.
٥- كشور هاي ثروتمند عربي نسبت رابطه نزديك و تنگاتنگ با آمريكا خود را در افغانستان مصروف نمي سازند.
٦- براي كشور هاي همسايه، افغانستان ضعيف و پر از دشواري ها كه اين كشور را به خودش مصروف سازد از ديد امنيتي و بازار كالا هاي نازل اين كشورها، بهترين گرينه است.
٧- هند دست دراز زيرزميني در افغانستان دارد و اجازه نمي دهد همسايه شرقي در اينجا آقايي كند، جنگ نيابتي هند و همسايه شرقي در اين سال شدت خواهد گرفت.

در صورت تعاملات سياسي و توافق جهاني و بيطرفي افغانستان؛
در اين صورت افغانستان به اين مبالغ در سال پيشروي ميلادي دست خواهد بافت:
١- آزاد سازي ٩،٥ میليارد دالر كه پشتوانه پولي افغانستان است.
٢- اجرايي شدن ١،٨ میليارد دالر آ، آر، تي، اف كه صرف از آن ٢٨٠ میليون اجرا شده است.
٣- اجرايي شدن ١٢٥٠ میليون دالر (يك میليارد و دو صدو پنجاه میليون دالر) كمك هاي جهاني كه تنها ٦٠٠ میليون آنرا جرمني مي پردازد و ٦٠ میليون آمريكاي بزرگ!!
٤- مبلغ ٨،٥ میليارد دالر كمكي براي تمويل ٧٥٠ پروژه كه بايد در ظرف كمتر از سه سال تكميل مي گرديد.
٥- مبلغ ٤٥٠ میليون دالر از جانب بانك جهاني.
٦- مبلغ ٨ میليارد قرار تصويب سازمان ملل متحد.
٧- مبالغ پنهان شده ارزي كه نسبت هراس در داخل پنهان أست وارد بازار مي شود.
٨- بهانه هاي بانك هاي خصوصي از ميان مي رود، براي اينكه چيزي كه هيچ ضربه نديده است سرمايه هاي بانكي است برخلاف به مليارد ها دالر مردم در اين بانك موجود بود كه فعلا در بانك هاي بيرون اند و يا در جا هاي مصون.
مفاد سكتور بانكي نزديك به مساعد است، برداشت ارزي وجود ندارد و بهانه نبود ارز است، در صورت آزاد سازي بهره همه به بانك هاي خصوصي تعلق مي گيرد.

نتيجه تعاملات سياسي:
١- حسابات دالري و پشتوانه يي پول افغانستان آزاد مي شود.
٢- تجارت خارجي به حركت مي شود.
٣- كارمندان دولت بكار آغاز مي كنند.
٤-درآمدهاي گمركي از افت ٥٠-٧٥ درصد نجات مي يابد.
٤-افغانستان برسميت شناخته مي شود.
ولي همه اين ها وابسته به حكومت فراگير است و سياست كردن ها.
٥- كمك هاي جهاني بالاتر از ٣٠ میليارد دالر به اقتصاد كشور زرق مي شود.

نكته كليدي:
دولت!!!
مردم به تنگ آمده اند براي حل دشواري ها:
١-خانواده هاي خود را از بيرون بداخل آوريد.
٢- به سربازان خودمعاش ندهيد.
٣ خودتان نيز معاش نگيرد.

نتيجه:
١-در يك ماه دولت فرا گير مي سازيد.
٢- باور دارم احساس گرسنگي چيزي هست و گرسنه بودن چيزي ديگري...

استاد مسعود


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
سازمان ملل
هشت میلیارد
نظرات بینندگان:

>>>   ذکیه علیزاده
ﺧﺪاﻭﻧﺪ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻴﻴﺮﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﺑﻲ ﻧﻮاﻳﺎﻥ ﺭا ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ
ﻓﻘﺮ, ﻧﺪاﺭﻱ, ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﻭﮔﺮﺳﻨﮕﻲ اﻣﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺭا ﺑﺮﻳﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺩﺭاﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﻴﻴﺮﻣ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﺎﻭﺭ ﺑﻌﺾ اﺯ ﻓﺎﻣﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﻭﺩﺳﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺎﺟﻤﻊ ﻫﻤﻜﺎﺭا ن ﺑﺮاﻱ ﺿﺒﻄ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻱ ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﻣﻴﺮوﻳﻢ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﻫﺎ ﺭا ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢﻭﺣﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻥ ﺭا ﻣﻴﺸﻨﻮﻳﻢ ﻛﻪ اﺯ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻭﻳﻚ ﮔﭙﻪ ﺁﺭﺩ ﻛﻪ ﻧﺎﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ,اﺯ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﻮﻝ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﺮﻳﻀﻲ ﻛﻪ اﺯﺵ ﺭﻧﺞ ﻣﻴﺒﺮﺩ,و اﺯ ﻃﻠﺐ ﻗﺮﺽ ﻭﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻛﺮاﻳﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻼﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺮﻣﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﺬﺭﺩﭘﺲ اﺯ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻤﻚ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻧﺎﺭاﺣﺖ ﻭﺧﺴﺘﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻱ ﻛﺎﺵ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻤﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﺑﺮ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﻛﻤﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭاﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻭاﺯﻛﺠﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻛﻪ اﻗﺎﻱ ﺭﻭح اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ 37500 اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﻫﺎي ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ ﻣﺎ اﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ رﻭﺣﻴﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻭاﻧﮕﻴﺰﻩ ﻣﺎﻥ ﺑﺮاﻱ ﻛﻤﻚ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻣﻴﮕﻢ ﺧﺪاﺭﻩ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻟﺐ ﺧﻨﺪ ﺑﺮ ﻟﺐ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﺩﻳﮕﺮﺧﻠﻖ ﻛﻨﻴﻢ و ﻭﻧﺠﺎﺕ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻙ ﻧﺎﺷﻲ اﺯ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ .
ﺧﺪاﻭﻧﺪ اﺯ ﻫﻤﻪ اﻱ ﻣﺎﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﻤﻨﻮﻥ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﻨﻮاﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻨﻮاﻫﺴﺘﻴﺪ
ﻟﻂﻔﺎ ﻳﺎﺭﻱ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ هاا ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺭا ﻓﺮاﻣﻮﺵ ﻧﻜﻨﻴﺪ

>>>   طالبان خودشان میگویند که ما بودجه خود را از منابع داخلی تمویل کرده ایم و کسر بودجه نداریم.پس چرا روی این کمک های خارجی محاسبه میکنید؟
بزرگترین قلم مصرفی افغانستان که از کشور های خارجی وارد میشد،عبارت از سامان آرایش زنان ،بشمول لبسیرین و کریم و پودر و مژه قات و بی گودی و سایر لوازم آرایش بود.
حالا که زنان خانه نشین شدند،به کی آرایش کنند؟
اگر یگان نفر شان بیرون هم برآیند،زیر چادری میبرآیند و اگر آرایش کنند،از زیر چادری معلوم نمیشود.بنأ آرایش نمی کنند.
بنأ صادرات کشور نظر به واردات زیاد میشود و افغانستان بودجه خود را خودش تمویل میکند و حاجت به کمک های خارجی نیست.

>>>   مشکل در ملیارد نیست مشکل در موجودیت طالب بعنوان یک گروه تروریست، انتحاری، نژادپرست، فاشیست، مزدور پاکستان و ضد علم و فرهنگ است که ارزشهای ملی و منطقوی و جهانی را درک نمیکند و بطور مستقیم توسط آی ای آی پاکستان رهبری میشود مشکل این است که افغانستان توسط پاکستان اشغال شده است مهم این است که مردم از زیر اسارت و اشغال آزاد شوند و سرونوشت خود را بدست گیرند/.

>>>   استخوان نپالید.

>>>   دِلِت قبول میکنی یا نمیکنی!
خبر داری نداری برادر، افغانستان رفت پشت کارش، دِلِت قبول میکنی یا نمیکنی.
غنی فرار نکرده است، غنی طبق یک برنامۀ قبلاً تنظیم شده توسط امریکا – انگلیس موقتاً بجای مصون بُرده شده است، مطمین باشید که با تغیرات در میدان بازی افغانستان، غنی با تعدادی از همکارانش دوباره به آغوش طالب باز گردانده میشود. دِلِت قبول میکنی یا نمیکنی.
طالب نیامده، طالب آورده شده است، طالب در یک معاملۀ پنهانی میان امریکا- انگلیس، غنی و پاکستان برای اجرای نقش هیولا در تیاتر منطقه آورده شده است، هیاهوی تخلیه، رسمیت نشناختن و تحریم مالی همه نمایشی بیش نیست، دِلِت قبول میکنی یا نمیکنی.
پاکستانیها با پوشش و رویکردهای زشت دینی ی طالب میخواهند، هویت افغانی، ارزشهای فرهنگی و سرمایۀ معنوی ما را مسخ و نابود کنند، آنها با ممنوعیت و محدویت کار، آموزش، موسیقی، مقام زن، طرز لباس شخصیت کُشی نموده میخواهند چهرۀ زشتِ دین را جاگزین هویت افغانی و ارزشهای فرهنگی نمایند، دِلِت قبول میکنی یا نمیکنی.
به استثنای چند تن ملای فروخته شده که هویت و آدرس افغانی دارند ، بیشتر طالبان افغان نیستند اتباع پاکستان اند، ملکیت ها و خانه های طالبان با فامیلهای شان همه در پاکستان اند، مانند مولوی کبیر که از بنوی پاکستان اند همه شان اتباع پاکستان اند، دِلِت قبول میکنی یا نمیکنی.
سیاست خارجی ما توسط پاکستان اداره میشود، قریشی و عمران خان در تمام منابع خارجی به نمایندگی افغانستان صحبت میکنند، اگر با دوکلیمۀ زبانِ دپلوماسی هم آشنایی داری افغانستان تحت الحمایۀ پاکستان شده است، دِلِت قبول میکنی یا نمیکنی.
عمده ترین هدف پاکستان بدست گرفتن رهبری سه ارگان امنیتی افغانستان (دفاع، داخله و امنیت) است، که هم اکنون در اختیار دارد، آی اس آی بخشهای مختلف ادارات استخباراتی خود مرتبط به افغانستان را با پرسونل آن بشمول کابل به مراکز هشت ولایت بزرگ افغانستان انتقال داده است، دِلِت قبول میکنیی یا نمیکنی.
غنی افغانها را گروه گروه بدست طالب داد و کُشت، مگر طالب شما را یک یک نفر بدون سروصدا بطور پنهانی میکُشد، آیاکسی است نام بگیرد کدام جنرال و یا افسر عالیرتبۀ اردو، پولیس و یا امنیت دولتی فعلا در وظیفه حاضر باشد؟ پس آنها نخست کارمندان ارگانهای امنیتی را تثبیت و مخفیانه ترور میکنند، دِلِت قبول میکنی یا نمیکنی.
استخبارات نظامی پاکستان قطعات نظامی جدیدی را با پرسونل پاکستانی مانند قطعاتِ بدری، منصوری در تشکیل وزارت دفاع تأسیس نموده است، برعلاوه برای هزاران جنگجوی پاکستانی تذکره های افغانی داده است، دِلِت قبول میکنی یا نمیکنی.
مه خو از اول گفته بودم برادر، به ته و‌ بالا گشتنِ چند تا ملای شکمبوی لنگی دار بازی نخورید، افغانستان رفته پشت کارش، مگر خودت قبول نمیکردی، حالا قبول میکینی یا نمیکنی؟
هاشمی
26 دسمبر 2021
تورنتو - کانادا

>>>   برادرجان هاشمی
سخن از زبان ما میگویی
اما افسوس که بیشتر دلهای اینجا همچنان در پی گول زدن خوداستند.دلها همچنان در پی دین ومذهب ضد انسان و دلهایی دیگر مزدور وغلام پاکستان.

>>>   خطاب به طالبان کاری نکنید که همه دانشمندان زن و مرد این کشور را تر کنند.
دسامبر 27, 2020 تازه ترین خبرها, خبر ویژه در غرب افغانستان, هرات
ساخت یک دروازه‌ی اتوماتیک برای مبارزه با ویروس کرونا درهرات
تشکروقدردانی ازدانشجویان با استعداد هرات
دانشجویان دانشکده کامپیوترساینس در ولایت هرات موفق به ساخت یک دروازه‌ی هوشمند شدند که قادر است درجه حرارت بدن را سنجش سپس شمارش و در نهایت ضدعفونی کند
عبدالله فایض رییس دانشگاه هرات می‌گوید سه تن از دانشجویان دانشکده کامپیوتر ساینس موفق شدند تا یک دروازه‌ی هوشمند را بسازند . او گفت در زمان ورود یک شخص، این دروازه به صورت اتوماتیک فعال شده و در سه مرحله کار میکند، ابتدا شمارش، سپس ضدعفونی کرده و در مرحله‌ی نهایی درجه حرارت بدن را سنجس می‌کند . رییس دانشگاه هرات افزود زیبب محمدی، فاطمه ذبیحی و همایون محمدی سه تن از دانشجویان این دانشگاه توانستند در مدت ۵ ماه این طرح را تکمیل کنند و ادامه داد که نزدیک به یک هزار دالر آمریکایی بالای این پروژه مصرف شده است .
وی تاکید داشت اگر سرمایه‌گذاری بالای این چنین طرح‌ها صورت گیرد، دانشجویان این دانشگاه قادر به ساخت انواع مختلف از دستگاه‌های مورد نیاز هستند . احتمالا این دانشجویان کامپیوتر ساینس افغانستان را ترک کرده باشند.
چرا نخبگان افغانستان زن و مرد باید افغانستان را ترک میکنند : طالبان باید تمام تلاش خود را برای ماندان تحصیل کرده ها درکشور انجام دهند ، و معاش شانرا سر وقت بپردازند ، درغیرآن ما شاهد بیرون رفتن داکتران مهندسان ، استادان و غیره خواهیم بود.
محمود منجم زاده

>>>   اگر تمام خزانه امریکا به افغانستان داده شود پاکستان گشنه را سیر کرده نمیتواند افغانستان بدست دزدان و گوشنگان پاکستانی افتاده است که سیر نمیشوند پاکستانیها چهل سال است که خون مردم افغانستان را میخورند و تاهنوز سیر نشده اند طالب یک گروه مزدور پاکستان است


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است