بینشِ دانش
 
تاریخ انتشار:   ۲۰:۵۴    ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ کد خبر: 169408 منبع: پرینت

با اینکه سرور دانش، دانشِ وافی در عرصه دین و حقوق داشت ولی سوگمندانه بینشِ کافی در صحنه قدرت و اداره نداشت. در واقع سرور برای سروری خلق نشده بود. او فنون و مهارت‌های سیاست، کیاست و ریاست را نداشت و چیزی از بازی و قمار قدرت، حکم‌روایی و اداره نمی‌دانست بلکه برای نوشتن، پژوهش و تدریس آفریده شده بود ولی دست تقدیر و شاید هم سیاستِ خلیلی مبنی بر زیردست بودن سرور، او را به وزارت کشاند و سپس وارد کاخِ ریاست جمهوری کرد.

گر چند مقاصد خلیلی برآورده نشد و سرور از زیر بار بیرون آمد اما تاوان این همه را خلق هزاره پرداخت. در زمانه معاونت سرور اتفاقات وحشتناک افتاد و هر روز کودک و نوجوان تا جوان و پیر هزاره قصابی و سلاخی گردید و واکنش‌های گسترده در سطح ملی، منطقوی و جهانی داشت اما سرور به جز پیام تسلیت چاره و سازوکاری نداشت. کارنامه سرور و مشاوران درجن‌بست ناکاره‌او چنان ضعیف، تاریک و بدبختی است که قلم را حیف از نوشتن آید. همه این موارد شواهد و نشانه‌های ضعف و یا حتی فقدان بینش سیاسی سرور دانش را به تصویر می‌کشد.

آخرین ضعف بینش سیاسی او در روایت دوستانش هنگام گریز احمدزی و سقوط کابل اما بی‌خبری سرور دانش از ماجرا به نمایش درآمد تا جایی که یک گام تا دستگیری او باقی نمانده بود. چنانکه پناهندگی سیاسی به نیوزیلند و ترک ابدی مردم در چنین بحبوحه بحران از دیگر علایم بی بصیرتی او است.
به‌هررو، امروز سرور دانش در حضور و میان ما نیست و پول مشاوره نیز ندارد تا حامیان جان برکف دفاع و توجیه کنند ولی واقعیت تلخ همین بود که نباید سرور وارد دنیای پرپیچ و خم سیاست می‌شد و نباید خلیلی او را به چنین مقام‌هایی معرفی می‌کرد. هرچند این قضایا گذشته است ولی تاریخ و تجارب تاریخی بهترین درس و عبرت است گرچند مردم ما حافظه ندارند و زود گذشته‌های تلخ و جانکاه را فراموش می‌کنند.

اکنون که غنی و همراهانش در پی تبرئه و توجیه جنایت فرار و تسلیمی و ترک ملت برآمده‌اند، انتظار واکنش از سرور منطقا انتظار فوق‌العاده‌ای است چه اینکه سرور نه شریک در تصامیم و طراحی‌ها بوده است و نه مطلع از این قضایا بلکه او بعد از وقوع فجایع از طریق تلویزیون، انترنت و گاهی تماس دوستان با خبر می‌شد چه جوی خون در دشت برچی جاری شده است آن‌گاه دست به چینش و ترکیب کلمات می‌زد و احساسات خود را ابراز می‌نمود. لذا وی چیزی از قضایای پشت پرده نمی‌دانست تا امروز رو کند. چنانکه دیدیم جای او در جلسات شورای امنیت هماره خالی بود. پس سرور چیزی در دل ندارد تا ابراز کند ورنه غنی‌ها دست از سر او بر نمی‌داشتند و زنده رهایش نمی‌کردند.

محمدرضا دانش


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
دانش
غنی
نظرات بینندگان:

>>>   دانش بی بینش

>>>   سرور دانش بیچاره تر از این است که بیاید حرف بر زبان بیاورد.
گوسفندی بود که در مزرعه گوسفندان برای همیش پناهنده شد.

>>>   آیا به این گپ ات مطمین هستی؟؟؟ "دانشِ وافی در عرصه دین و حقوق داشت" اگر دانش کمی هم از دین داشته باشی (مثل خودم) حداقل همینقدر میدانی که نزد خداوند "همه برابر اند مگر به تقوا" و در حالیکه اشرفک و باند مافیا نمونه بارز تبعیض و فاشیست!! پس کسی که دعوای ایمان و دانش دینی میکند چگونه حاضر است که از حضور خدا چشم بپوشد و با جباران سر خریطه را بگیرد (درین یکی مشروط ماند!!!)
حالا بذعم خودت حقوق می فهمید مگر بازهم پا بوس آنانی بود که مثل روز روشن حقوق مردم و بویژه اقلیت هارا پایمال میکردند ( در هردو مضمون مشروط ناکام گفته میشود)
آتش خاوری

>>>   دانش و آگاهی زمانی به ارزش تبدیل می شود که بر وجدان انسان ها تاثیر گذار باشد .دانش و آگاهی سرور ، هیچگونه ارزش انسانی را متبارز نساخت و وجدانش را بیدار نکرد وگرنه با دم و دستگاه فاسد غنی ، همدستان نمی شد . متاسفانه وجدان سرور دانش خفته بود . پول و زنده گی اشرافی و رفت وآمد و کار کردن در دستگاه دولتی ، وجدان دانش را کور کرده بود . من تصور می کنم که دانش از این که از سوی محب و فضلی و غنی امر و نهی می شد ، لذت می برد !!!

>>>   کدام بینش و دانش از این .....مزدور غنی کرزی فاشیست بجز خریت و احماقت و مزدوری به فاشیزم غنی چه باقی مانده است ....بر این قوم فروشان

>>>   سرور دانش بنظرم نه برای قدرت بلکه برای جایگاه حداقلی شیعه در دولت پا به عرصه گذاشت لیکن ادم باید جایش را بشناسد پایش را بگذارد دانش اشتباه کرد دز دستگاه فاسد نظامم سابق هیچ جایی برای امثال او نبود خودش را بدنام ساخت

>>>   مدتی است درمورد پناهندگی جناب اقای سروردانش بیاننانی داشته اند برخی ازاین بیانات گزنده وبرخی دیگر توصیه امیز بوده اند
همین جا بگویم که هرکسی ازجمله سروردانش حق دارد مانند هرکسی دیگری درهرجایی خواسته باشد زندگی کند واین بحث نیازبه پرداختن بیش ازاین ندارد وهیچ سودی هم به هیچ کسی نمی رساند
اما درمورد اینکه آیا اقای دانش هنوزهم می تواند نقش مفیدی برای جامعه افغانستان ایفا کند یانه؟ پاسخ من این است بلی اومیتواند نقش بسیارمفیدی برای مردم ازاین ببعد ایفاکند!
خیال تان را راحت منظورم چنانکه برخی هاگفته اند نقش علمی، فرهنگی ومانند اینها نیست! چرا ؟ به این دلیل که اقای دانش چه درعلوم دینی مانند فقه وتفسیر ویا غیر دینی مانند ادبیات وسیاست هیچ مشکلی ازاین نوع مشکلات را نمی تواند حل کند چه هزاران فقه ومفسر وادیب واستادان خبره دراین زمینه ها وجود دارد که زحمت امثال اقای دانش را کم می کند والسلام
خوب ! حالا نقش مفید ایشان ازاین ببعد چه می تواند باشد که دیگران ازپس آن نمی تواند براید!
ازمیان هزاره ها، دانش طولانی ترین دوره حضوردرحکومت را دربالاترین پست ها داشته است وبهمین دلیل او به اطلاعاتی دسترسی داشته است که هزاره دیگر نمی توانست داشته باشد
دانش ازابتدای دوره بیست ساله گذشته باعضویت درکمیسیون تدوین قانون اساسی آغاز، بعد بعنوان والی، وزیر عدلیه وتحصیلات عالی وسرانجام دو دوره معاون ریاست جمهوری درعرصه های گوناگون مدیریتی وسیاسی حضور داشته است!
باتوجه به این حضور ونقش درازمدت دانش می تواند پرده از رازهای بسیاری بردارد که دانستن آنها برای مردم که صاحبان اصلی کشوراند ونیز آیندگان بسیار ضروری ، مفید وکارساز خواهد بود
او می تواند بگوید که چه اتفاقاتی دراین سالها در درون حکومت ودولت وسیاست افغانستان رخ داده است وچه کسانی چه نقش های ایفا کرده اند وچرا وچگونه چنین فرصت های برای چنین افرادی میسر شده بود ؟
او عوامل گوناگون سقوط نظام را می شناسد ! او پاکدستی وفساد دولتمردان را شاهد بوده است!
دانش نقش کشورها اعم ازهمسایه ها ‌پشتیبانان افغانستان را ازنزدیک دیده است
اینهااطلاعات کمی نیستند ما ونسل های فردا نیازمبرم به دانستن این اطلاعات دارند ‌و دانش می تواند این اطلاعات را باامانتداری وصداقت بیان کند
او اکنون درکشوری زندگی می کند که قانون حکومت می کند واز بیان این اطلاعات هراسی نمی تواند داشته باشد
به این دلیل است که دانش می تواند هنوز نه تنها نقش مفید بلکه بسیار سازنده وارزنده ای نیز ایفا کند
دانش نقش مفید وموثر ‌و مهم دیگری نیز می تواند داشته باشد وان عبارت از نقش او بعنوان شاهدمعتبر درجه اول ودارنده اسناد ومدارک بسیاری حقوقی دردعاوی دادخواهانه درکشورهای قانونمدار غربی علیه کسانی است که دراین بیست سال درافغانستان مرتکب فساد واحیانا جنایاتی شده اند
لطفا نقش بی بدیل دانش دراین موارد دست کم نگیرید!
تنها ترسم این که جناب اقای دانش درنقش یک ملاظاهرشود وروضه حضرت عباس بخواند که هرگزچنین مبادا
والسلام


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است