چرا امریکایی ها رفتند و طالبان را آوردند؟
دموکراسی موجب فربه شدن ناسیونالیسم پشتون و زمینه ساز تقویت ناسیونالیسم تاجیکی، ازبیکی و ترکمنی گردید که بالقوه می توانست منافع پاکستان و امریکا را با تهدید روبرو سازد 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۲۵    ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ کد خبر: 169428 منبع: پرینت

چرا امریکایی ها رفتند و طالبان را آوردند؟
در آینده چه خواهد شد؟
گفتمان نو "کنفدراسیون افپاک" AFPAK،
پایان زیستار سیاسی پروژه افعآنستان؟ و پدیدآیی واقعیتی نو در پهنه جیوپولیتیک اروآسیا و سازمان شانگهای،
نگاه نو از زاویه دیگر به ساختار نوزاد جیوپولیتیک_ جیواستراتیژیک افپاکAFPAK.
ارزیابی و کاوش کارشناسیک پیرامون زیستایی، پویایی و پایایی پروژه نو و کشور نو "افغانستان _ پاکستان" و پیامدهای آن برای منطقه و کشور،
چالش ها، فرصت ها و مواضع کشورهای بزرگ، منطقه و مردم در قبال افپاک.

آیا پروژه افعانستان به راستی به پایان خط رسیده است؟
سرنوشت رژیم فاشیستی تروریستی مافیایی و تبهکار طالبان چه خواهد شد؟
رویارویی پروژه های "تاجیکستان بزرگ"، "تورکستان جنوبی" و "پشتونستان شمالی" در گستره میان سالنگ و آمو،
گذار از ناسیونالیسم ره آورد حضور دو دهه یی امریکا به نظام ایدیولوژیک طالبان چه دلایل و چه پیش زمینه هایی داشت و چه پیامدهایی خواهد داشت؟
چگونه از لوی افعانستان به لوی پاکستان رسیدیم؟
چگونه می خواستیم، تا اتک برسیم، مگر متک را تا آمو از دست دادیم و راه تورکستان به پیش گرفتیم؟
آیا راهی برای رستاخیز افغانستان و رهایی از چنگ پاکستان هست؟

چرا ادعای ارضی نخبگان سیاسی پشتون / تکنوکرات های آمده از امریکا بر پاکستان، زمینه ساز باژگونی جمهوریت و نظام طالبانی وابسته به پاکستان گردید؟
چگونه هراس پاکستان از فربه شدن بی حد و مرز ناسیونالیسم پشتونی در دو دهه اخیر و افزایش نیروی رهبران شمال و هراس از نفوذ روسیه در شمال زمینه ساز باژگونی جمهوریت و رویکار آمدن طالبان گردید.
پاکستان هدف تضعیف سامانمند ناسیونالیست های پشتون و هدف تضعیف نیروهای شمال هوادار ایران و روسیه را در دستور کار قرار داده بود. امریکا هم از رویکار امدن نیروهای شمال سخت هراس داشت.

دموکراسی از سویی موجب فربه شدن ناسیونالیسم پشتون و از سوی دیگر، زمینه ساز تقویت ناسیونالیسم تاجیکی، ازبیکی و ترکمنی گردیده بود که بالقوه می توانست منافع پاکستان و امریکا را با تهدید روبرو سازد.
روی کار آوردن طالب تنها نوش داوری بود که می توانست منافع امریکا و پاکستان را تامبن نمابد. این بود که برای تضعیف هر دو، با همدستی هم طالب را روی کار آوردند‌.
این گونه، دو دلیل عمده برای باژگونی نظام جمهوریت و رویکار آمدن طالبان:
۱. فربه شدن بی حد و مرز ناسیونالیسم پشتون در دو دهه اخیر و گسترش جنبش پشتونستان خواهی و نفوذ بیش از حد روس ها در میان ناسیونالیست های پشتون که این امر به شدت هستی پاکستان را به مخاطره انداخته و خشم پاکستان را برانگیخته بود. در نتیجه پاکستانی ها با گذاشتن سنگ تمام از امریکایی ها خواستند تا گلیم پشتونیسم افراطی را برچینند و همه تندروان تبارگرای پشتون را به غرب ببرند.
دو دیگر، خطر افتادن قدرت به نیروهای شمال هوادار روسیه و ایران پس از رفتن امریکایی ها.

ارزیابی چنین بود که چه در اثر یک انتخابات سالم و شفاف و چه از طریق کودتا و اقدام نظامی، در هر دو صورت قدرت به زودی در دست شمالیان خواهد افتاد. چون رژیم غنی پایگاه مردمی نداشت، این خطر بسیار بالا بود و به قدرت رسیدن نیروهای شمال با منافع پاکستان و امریکا همخوانی نداشت، در نتیجه با همدستی گلیم نظام جمهوری را برچیدند و هم ناسیونالیست های پشتون و هم رهبران شمال را از صحنه برداشتند.
به گونه عینی هم مردم، هم کشورهای منطقه و هم رهبران نظامی و سیاسی همه بلااستثنا در باژگونی رژیم غنی هر یک به دلایلی ذینفع بودند.
در نتیجه، رژیم غنی بسیار سریع باژگون شد.
تا دیده شود که پس از این چه خواهد کرد؟

عزیز آریانفر


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
دموکراسی
آمریکا افغانستان
نظرات بینندگان:

>>>   شمالی نه پنجشیر بگوید:
شمال به جزع قربانی چیزی دیگری نصیب اش نشد ولی این پنجشیری ها بودند که با کرزی کری و بااحمدزی احمدزی تخلص میکردند و سرانجام یک روز هم نتوانسته اند از منطقه شان دفاع کنند، همه دزد بودند

>>>   ریشخندفر گپه نشنیدی که میگن
تا که یک افغان است اینجا افغانستان است.
آغای نوشته گر قلم شما از سرحد اراده عقلی گذشته در 20 سال اخیر چه آوازه های نبود که خدت و پدرام قل و امثال سر ندادین ، آیا به کدام جا رسیدید ، شما مطمئن باشید که در 100 سال آینده هم کاری نخواهید توانست ، شما مثل درخت انار در قطب شمال خواهید بود ، مرام این است اغا نوشته گر چتیات شما بی ثمر است.
آسیا پیکری از آب و گل است
ملت افعان در آن پیکر دل است

>>>   یک متل مشهور است که میگویند هزاره را روی دادی،بوی دامادی میدهد.
حالا این دموکراسی در افغانستان در بیست سال گذشته هزاره را چنان پر روی کرده است که فکر میکند در جهان بغیر از من و ایران و رژیم ایران و مذهب شیعه،دیگر هیچ چیزی وجود ندارد.
حالا پشتون و تاجک و هزاره و ازبک و ترکمن،همه در افغانستان ناییونالست شدند و هزاره انترناسیونالست.
آنقدری که در افغانستان هزاره ناسیونالست بود و هست،هیچ قوم دیگر نبوده است.
همین شهر کابل چطور پر از هزاره شد؟
بخاطری که یک هزاره از بامیان به کابل می آمد،دیگر هزاره ها یکجا شده به او پیسه جمع میکردند و یک کراچی و یا یک غرفه میساختند و وقتی که کارش رونق میکرفت،هزاره دیگر را از بامیان میخواستند و بدینترتیب شهر کابل را پر از هزاره ساختند.
با یکدیگر قومو گفته گپ میزدند.
یک متل دیگر است که نیز میگویند:
چهار چیز است در جهان چشم پاره.
......

>>>   افغانستان محل تقاطع و تلاقی قدرتهای منطقوی و بین المللی است رشد و توسعه چین و قدرت نظامی روسیه برای امریکا و ناتو قابل پذیرش نیست. امریکا با متلاشی کردن نظام و اردو و ادارات افغانستان زمینه ساز بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شد تا منطقه را توسط طالبان وحشی، احمق و مزدور که برای همین منظور در پاکستان بربیه شده بودند بحرانی و متشنج شود زیرا طالبان را برای کارهای دولتی نساخته اند بلکه برای جنگ، کشتار، ترور، انتحار ساخته اند این گروهک جنایتکار و مزدور عامل بحران و تنشج در منطقه و کشورهای همسایه است امریکا با این پروژه جلو حرکت چین در آسیای مرکزی و جنوب آسیا میگرد و چین و روسیه و ایران و کشورهای آسیای میانه را ناآرام میسازد. این حرکتها در آذربایجان، امرنستان، بلاروس، اکراین و در قزاقستان شروع کرده اند. طالبان را برای انتقال تروریستان تربیه شده در پاکستان به کشورهای آسیای مرکزی آماده میکنند.

>>>   پس از این هر کسی راه خودش را خواهد رفت و جز نظام فدرال چاره یی نیست.

>>>   اقای اریانفر بسیار بی منطق وغغیر واقع بینانه استدلال نموده ای به خاطریکه.
۱-پاکستان هیچگاه از اتحاد شمال تشویش نداشت‌، به خاطریکه رهبران مزدور اتلاف شمال غلامان هلقه بگوش ای اس ای بودند ودر هر دوره انتخابات برای عبدااالله پول روان میکرد تا در مقابل اشرف غنی برنده شودو پناه بردن اکثریت رهبران وطنفروش اتلاف شمال به پاکستان در وقت سقوط جمهوریت مهر تایید این ادعای ماست.
۲-اگر رهبران اتلاف شمال تنها غلامی روسها وایران را قبول کرده بودند پس چرا در وقت شکست جمهوریتی چور چپاول به روسیه واقمار روسیه پناه نبردند حتی رهبران شیعه همچو محقق و دانش به روسیه وایران پناه نبردند.
۳- ایا این ممکن است که غلامان روسس به یک اتفاق غلامی امریکاوناتو را قبول کند وپیش قراول لشکر متجاوز امریکادر وقت حمله به افغانستان شوند،ایا فراموش کرده اید که رهبران حیوان صفت اتلاف شمال هر یک فهیم، قانونی، عبدالله،بسم ا...پشقل،اسماعیل خان، دوستم، خلیلی ومحقق خرچران با دار ودسته شان پیشقراول قشون متجاوز امریکا وصلیبیون نبودند.
۴-جناب اریانفر به این مزدوران وطنفرروش،دین فروش وناموس فروش شخصیت دروغین وکاذبب را منصوب نکن و وجدانت را ناراحت نکن چهره های واقعی این مزدوران را برای ملت مظلوم ومجاهد افغان معرفی کن در غیر ان شخصیت خودرا خودت تور میکنی واین کار مغایر باتقاضای ایمان ووجدان سلیم است. وتو را به خداوند سوگند میدهم اگر ایمان به خدا داری، ایاشخصیت دینی اخللاقی و افغانی این فررومایه ها برای خودت معلوم واشکار نیست ،ایا نمیدانی همه ای ایشان نوکری روسها(دروقت اشغال روس )،نوکری امریکا،انگلیس،فراانسه وایران رانکردند، بدوون داشتن کدام عقیده وارمان مقدس بلکه فقط به خاطر دریافت مقام وپول و فحاشی. حتی پهلوان تقلبی فقید تان امرصاحب نیز در عین زمان نوکری روسها، امریکا،فرانسه،انگلیس،پاکستان وایران را نه کرد وخود را بسیار زرنگ وهوشیار فکر مییکرد گویااو کل باداران خودرا فریب میدهد اما برعکس این بیسواد محض از طرف تمام بادار های کفری اش منحیث یک ابزار بیجان در مقاطع مختلف در برابر اسلام وجهاد برحق مردم افغانستاه استفاده شد وبلاخره بی ایمان وشرمنه رهسفار جهنم شد. برای وطنفروشهای باقیمانده اتلاف شمال همین اینده در انتظار شان است.وبمکرون.... والله خیرالماکرین. در اخیر باید عرض کرد که بالای این مهره های سوخته نه اربابان گوناگون شان ونه ملت مجاهد افغان اعتبار میکند حتی بالای احمد مسعود که از طفولیت تا اکنون در اغوش (ام ای سکس) استخبارات استعمارگر کهنه(انگلیس) تربیه شده است. برای اقوام مجاهد ومومن غیر پشتون افغان توصیه من این است که یک رهبر مومن ومسلمان را انتخاب نمایید وازو پیروی نمایید تا برایتان کامیابی دنیا واخرت نصیب شود واز عذاب دنیا واخرت نجات حاصل نمایید.
جمال کمال از کابل.

>>>   با احترام و در جواب به نویسنده سوم:
این چه ‌کینه و عداوتی است که از قوم هزاره به دل گرفته اید؟ چرا این روزها نودفیصد حملات لفظی و گپ های سیاسی شما بالای قوم هزاره است؟
شوربختانه اصل قصه در این است که قومیت گرایی چشمهایمان را رو به واقعیات بسته است! اما این قصه ناسیونالیست بودن و بعد انتر ناسیونالیسم را از کجا آورده اید برادر ؟
ما که عاقبت ندانستیم هزاره ناسیونالیست است یا انتر ناسیونالیست؟ و یا هیچ کدام...
ناسیونالیسم به معنای ملی گرایی است و هیچ صاحب نظر با انصافی نمی تواند نگاه ملی ووطن پرستانه در میان قوم هزاره را انکار کند.کافی است به خانه یکی از مهاجرین هزاره در هر گوشه از این دنیا بروید تا نشانه هایی از عشق به وطن را در کناری نظاره گر باشید.

لطفا ..لطفا ..لطفا قوم پرست نباشیم و به تاسی از عقاید رسول مهربانی ها که قوم و قبیله گرایی را آفت بزرگ برای مسلمانان می دانست کلگی اقوام متحد شده با همت و تلاش و یاری خداوند این کشور زیبا را آباد کرده و جای بهتری برای فرزندانمان بسازیم.

خواهر کوچک شما: رعنا نوروزی

>>>   امریکای ها نمیخواستند که طالبان به زور قدرت را بدست گیرند تلاش امریکا این بود یک حکومت همه شمول شکل بگیرد که منافع آنها از راه دور تامین شود و ضرورت به حضور نیروی های شان در افغانستان نباشد امریکا در طول چند دهه به ‌خوبی توانست مردم را قناعت دهد که بدون همکاری و حمایت ما شما نیت‌وانید در امر حکومت داری موفق باشید

خواست اقوام تاجک ، هزاره و ازبک هم همین بود اگر شرایط اینگونه دوام پیدا کند حد اقل فضا برای بلند کردن صدای دموکراسی وجود داشته باشد ارگان‌ها مدافع حقوق بشر وجود داشته باشند احزاب سیاسی حضور داشته باشند جمعه مدنی در اعتراضات حضور داشته باشند
نهاد های مدافع حقوق زنان در تامین حقوق خانم در امور سیاسی نقش فعال داشته باشند
حکومت باید به اصل انتخایات تن دهد
اما پشتون ها تداوم این روند دموکراتیک را در دراز مدت به نفع خود ندید آینده خویش در قدرت سیاسی منهدم و فناپذیر خواندند با همین خاطر خواستند آفغانستام را تسلیم گروه جاهل بسازند و لو آنکه به قیمت از دست دادن آرزش های انسانی ما شود
اولویت برای پشتون ها نه تامین خواست همه مردم بلکه فقط و فقط تامتن منافع قومی شان از همه والاتر است

>>>   آمریکایی ها فقط تحمل ۲۰ سال جنگ را دارند. در ویتنام هم ۲۰ سال جنگیدند و فرار کردند. در افغانستان هم ۲۰ سال جنگیدند و فرار کردند. طی این ۲۰ سال متوجه شدند طالبان دشمن نیست و دشمن های مهم تری وجود دارند. دشمنان در لباس دوستی وجود دارند و طالبان برای شرایط فعلی بهترین گزینه هست. از یک سال پیش تمام موانع را از پیش روی طالبان برداشتند. از جمله ارتش افغانستان با عملیات در گوشه و کنار تمام مردم محلی را خلع سلاح کرد و برنامه ریزی شده قدرت را به دست طالبان سپردند.

>>>   رفتن امریکا واوردن طالب هیچکدام جای تعجب نیست برنامه وپروژه طبق مامول به پیش میرود ودکتورین مظرح عملی میگردد اما چرا چین وروس وایران طبل نواختند ورقصیدند که گویا طالب ها امریکا را شکست دادند ویا طالب ها با امریکا وابستگی ندارند !!!؟ یک پدیده ای مجزا وخودرو وخود جوش اند با این روش دل هر ناظرتنگ میشود وبه سستی استخبارات انهاتاریخ می خندد مگر این که در بعض قضایا وبرنامه ها همه باهم تشریک مساعی دارند ودر ویرانی افغان ستان وملت افغان اتفاق رای ونظر داشته اند وگرنه مشکل است قانع شویم انهای که با غرب رقابت وهمسری مینمایند تا اینحد خام ونا پخته اند که یک موضوع اشکارا وعلنی را درک نتوانستند وفرزند دلبند دیگران را در اغوش میگیرند ونوازش میدهند
چاکی پیراهن یوسف که گل تهمت بود
خنده بر سستی تدبیر زلیخا میکرد
حاجی ولایت خان صافی از کاپیسا مقبم پاریس

>>>   آقای حارث ناصح یکی از همکاران نادر نادری پای عکس اش چنین نوشته است:
نادری صیب یادتان میایه که برای فضیله جان خواهر همسر تان (خیاشنه تان) بست خارج از تشکیل ساختید؟ معاشش به ۳۰۰ هزار افغانی میرسید..
تیم خبیثه تان یادتان میایه؟ که ریاست های ولایات را بر اساس قومیت و پول استخدام میکردند؟ زیر نظر جناب شما؟
در یکی از جلسات تیم خبیثه تان به طور ناگهانی حضور داشتم، با یک جمع از اشخاص لوگری ها نشته بودند و میگفتند: حالا که دو تذکره دارید، از لوگر و کابل، پس از تذکره کابل تان استفاده کنید تا که مردم زیاد متوجه نشوند..
از زرغونه اسلمی در بدل چی حمایت میکردید؟ زرغونه ادی که معروف به بی بی کمیسیون بود در تعصب و قومگرایی شهره زمان بود..
آیا به یاد دارید که بدون کدام امتحان و شارت لیست اشخاص را در پروژه HRMIS در معاشات ۱۵۰ هزار، ۲۰۰ هزار، ۳۰۰ هزار و و و استخدام میکردید؟ و در نهایت ما که با ایشان همکار بودیم متوجه میشدیم که همه بچه های کاکای همدیگر استند و به یک زبان میگفتند: تره زوی تره زوی..
نادری صیب آیا به یاد دارید که یک روز همرای تان با یک دست سلام کردم اما روز بعدی عقده کردید؟
نادری صیب آیا از امتحانات محمود جلال آگاهی داشتید؟ با هماهنگی زرغونه اسلمی در اتاق جلسات مینشستند و اشخاص را استخدام میکردند!
نادری صیب آیا به یاد داری همکارم به اسم فرامز Murtaza Faramarz معاشات اش را نپرداخته بودید وقتی صدای خود را بلند کرد او را توسط گارد های تان از ریاست بیرون کردید؟ این خیانت هایت یادتان است؟
آیا از فساد اخلاقی که همه ما در کمیسیون شاهد بودیم آگاه نبودید؟ به یاد ندارید؟
۹۰۰ هزار پول سفریه و معاش همکارانم را نپرداخته بودید و پول را از بودیجه بانک جهانی به جیب تیم خبیثه تان امضا کرده بودید وقتی Romeo Atif همکارانم صدا بلند کردند و نزد شما آمدند توسط سکرتر تان نوید جان که خواهر زاده تان نیز میشود، جواب دادید اما یکبار هم صدای شان را نشنیدید چرا؟
مصارف نقاشی دیوار ورودی کمیسیون ۹۵۰ هزار افغانی شد آیا در جریان نبودید؟
شعیب اکسیر Hazin Akseer همکار ما که آمر یکی از بخش ها بودند از ظلمات و نابرابری هایتان نیز آگاه است و خیلی کوشیدیم تا بشنوید اما نخیر.
شما بچه خوانده غنی بودید حالا در تازه ترین مصاحبه تان خودتان را میخواهید جدا سازید؟ نخیر پدرتان غنی است.
الله یار

>>>   Hamed Elmi
برنامه استخدام و اصلاحات اداری یکی از بدنام ترین پروسه بود که در حکومت غنی تطبیق و عملی می شد. هر کدام ما که در اداره های دولتی کار کرده ایم دهها مثال با خود داریم.
هنوز نویسنده این مطلب از مقرری های اداره امور، جگر معینان، جگر رییسان، جگر مامورین ووو در کابل و ولایات و نصب مقام های بلند رتبه ی دولتی از مهمانخانه های وزیر اکبر خان چیزی ننوشته است.

>>>   جمال کمال
درباره رهبران شمال کاملا درست گفتی و موافقم لیکن جانب عدل را رعایت نکردی واز رهبران جنوب چشم پوشیدی کمترینش قصاب کابل است که بغل گوشت است از طالبان و انتحارهایشان دیگر نگویم
بیاییم منصف باشیم ما تا کنون رهبر مقتدر بدون وابستگی صلح جو وطن پرست نداشتیم سران تمام اقوام هر روز بخاطر جلب حمایت قومشان بر هیزم نژاد پرستی و قوم پرستی دمیدند تا گر بگیرد و محبوبیتشان نزد قومشان بالا رود بیاییم بپذیریم امروز هرچه میکشیم از خیانت رهبران شمال و جنوب است بیاییم قبول کنیم ما مردم در انتخاب رهبر اشتباه کردیم هیچ کدام از رهبران شمال و جنوب افغانستانی نبودند تمامشان وجدان ونفس خودرا به بادارانشان فروخته بودند کابل عزیز را شمال و جنوب باهم ویران کردند اگر جبهه شمال در خدمت روس وایران امریکا را میکرد جبهه جنوب هم خدمت عربستان و امارات وقطر و پاکستان را میکرد مزدور مزدور است چه فرقی میکند اربابش که باشد مهم این است اینها برای افغانستان نه بلکه برای بادارانشان جنگیدند خون ملت مارا ریختند تا اربابانشان را راضی کنند
حالا هم بجای گفتن جبهه شمال و جبهه جنوب یک جبهه مشترک بسازید برای وطن در به در شده بدون وابستگی ،اشتباهاتمان بپذیریم و درس بگیریم وتکرار نکنیم شمال یا جنوب هرکدام شکست بخورد یکی از اربابان برده است افغانستان را یک تن احساس کنید سرش بکشند بهتر است یا پایش ؟ هیچ کدام برای همه ما خوب است تمامش سالم باشد

>>>   طالبان آورده شده اند تا پروسه تجزیه تکمیل گردد .تمام وحشت و استبداد از سوی طالبان آگاهانه و دستوری صورت می گیرد تا مردم شمال خود مجبور شوند به این جنایت بزرگ تن بدهند ..
اینکه همه می گویند تحول بزرگی در راه است . همین است .
در شرایط فعلی تجزیه یعنی نابوی خراسان برای همیشه به نفع استعمارگران .
به ویژه مفتخوارانی که به مبارزه باور ندارند و چشم دوخته اند تا جهان امپریالیزم برای شان چه لباسی را می دوزند .
در شرایط فعلی یگانه راه مقاومت است و یک حکومت غیر متمرکز مردمی . حکومتی که برای مردم خود را نشان بدهد و راه را باز کند به سوی یک انتخابات پاک و مردمی .
انگاه می شود به سیستم های چون فدرالی و غیره اندیشید .
Angelica Babak

>>>   من از شرایط فعلی ، از هدف و پلانهای امپریالیزم می گویم .
این رهایی نیست بلکه تن دادن به خواست کشور های استعمارگر و چپاولگر است .
این تجزیه تحمیلی است که رویش کار شده .
من جایی خواندم که :
تشکیل کشور مستقل در جنوب، می تواند به نتایج عکس منجر گردد. به این معنی که پس از آن، ممکن است طالبان به طور سازمان یافته تر و منظم تری مورد حمایت دولت خویش قرار گرفته و دامنه و گستره فعالیت های خود را توسعه بخشند. هیچ تضمینی وجود ندارد که پس از تجزیه، فعالیت های تروریستی طالبان به طور جسته و گریخته در افغانستان شمالی دنبال نشود.
نکته دیگری که وجود دارد این است که اگر چه اختلاط اقوام شمالی بیش از اختلاط آن ها با پشتون هاست، اما این بدین معنی نیست که اقوام شمالی لزوما با یکدیگر درگیری نخواهند داشت. بخصوص که سابقه چنین درگیری هایی پیش از این هم وجود داشته است. به این ترتیب می توان گفت که در صورت تجزیه، پشتون ها در جنوب، یکدست می شوند اما در شمال، همچنان مشکلات قومیتی سرجای خود باقی خواهد ماند. این امر می تواند عامل محرکی برای دست اندازی و تفرقه افکنی پشتون ها علیه شمالی ها نیز باشد.
Kawa AhanGar

>>>   فضل باری نظری
تالبان حتا به فدرالی شدن افغانستان مخالف هستند و فدرالی شدن را تجزیه افغانستان می دانند
تالبان نمی خواهند افغانستان تجزیه شود
بلکه می خواهند سر کوب کنند تا شمال تابع اوامر شان شود آنها همیشه نظام مترکز خواسته اند و به این خواسته های خویش پابند هستند اگر تالب نیکتایی دارش چون کرزی غنی فضلی محب بود
و چی تالب لنگوته دارش غنی برادر ، و عباس استانکزی

>>>   خانم بابک گرامی را درود !
متاءسفانه هیچ راهی غیر از تجزیه پیش روی ما نیست !
اگر هزاران‌سال دیگر با پشتونها همکاسه و همسفره باشیم باز هم اینان به آدابِ معاشرت انسانی خو نگرفته و تن نمیدهند، و احازه نمیدهند تا آب خوش از گلوی این خلق پایین برود و به رفاه و آسایش جمعی برسند و حتّی اجازه نمیدهند در قطار انسان های متمدنِ جامعه بشری براه بیافتیم . بهر صورت از نکبت و ذلتِ زندگی در زیر یوغ جانوران وحشی و همسُفره بودن با جانوران درّنده و خون آشام بهتر است راه و چاه مان را جدا نموده و نسل های آینده مان را به قافله تمدن بشری راهنمایی نموده و از زندگی در سایه ی بربریت و وحشت نجات دهیم . هرچند قسمتی از خاک خراسان را از دست میدهیم، امّا چاره یی جز این نیست !
باید هراسی به دل راه ندهیم، تجزیه ی کشور هیچ گناهی محسوب نمیشود، چون مجبوریم همین جانوران وحشی را نیز بخشی از موجودات عینی در این سرزمین بپزیریم و با آنان تسویه و تقسیم کنیم. این بهترین‌فرصت و شرایط است، باید از دست ندهیم !
حکومتِ فیدرال و غیر متمرکز جوابگوی حل معضل اداره ی این کشور نیست، در صورت فیدرال هم با اینها همه روزه بخاطر جابجایی پشتونها به بهانه های مختلف دست بگریبان خواهیم شد .
Hesamali Dadfar

>>>   البته که تجزیه بهای سنگینی نیز دارد، امّا خوبی اش اینجا است که دیگر ما حد و مرز مشخص داریم و بعد از آن از خطوط مرزی خویش قاطعانه با هدف و انگیزه دفاع خواهیم کرد و پشتونها توانایی سرکوب ما را از دست میدهد. درست است که همیشه مداخلات جنایتکارانه شان باعث آزار و اذیت شمال و مرکز میشود، ولی جنایات شان قابل دفع و کنترل میباشد، از آن سو که فرمودید در شمال هم ممکن است درگیری شود بلی! بدون شک درگیری و کشتار خواهد شد، اما سرانجامِ نیک دارد و در آخر بگونه یی توافق خواهد شد، یا بصورت یک کشور دارای چند جزء فدرال شامل شمال و مرکز، و یا سه کشور برای اقوام شمال و مرکز بصورت جداگانه، که باز هم ما امکان همزیستیِ مسالمت آمیز و یا همسایه داریِ نیک را داریم .
خوش بختانه ما اقوام عمدتاً ساکن شمالی و مرکزی یک چتر مشترک بزرگ فرهنگی داریم که میتواند مبنای سیاست و اداره اجتماعیِ ما و زمینه ارتباطات و انکشاف اجتماعی باشد و بصورت یقین وجه مشترک بسیارخوب و بستر تساهل ومدارا بین اقوام شمالی و مرکزی گویش و افهام و تفهیم به زبان شیوا و شیرین فارسی است که خیلی از اختلافات و معضلات اجتماعی و سیاسی را حل میکند .
امّا با اقوام ساکن جنوب و جنوب شرق هیچ گونه وجه مشترک فرهنگی، زبانی و آداب معاشرتی نداریم و تا ابد هم پیدا نخواهیم کرد، بنا براین اگر از فرصت پیش آمده استفاده نکنیم تا ابد زیر پای قبایل وحشیِ شرقی و جنوبی کوبیده شده و فرصت نفس کشیدن دوباره را بصورت انسان آزاد و مترقی پیدا نخواهیم کرد !
پشتونها پلان های شوم و دراز مدت دارند و تا نابودیِ کامل زبان فارسی و هویت اقوام غیر پشتون از پای نمی نشینند و در این مسیر برنامه و استراتژیِ منظم و با پشتوانه دارند، دیگر فرصت اداره و سیاست را به دیگران نمیدهند.
Hesamali Dadfar

>>>   جای خواندم که
تشکیل کشور مستقل در جنوب، می تواند به نتایج عکس منجر گردد. به این معنی که پس از آن، ممکن است طالبان به طور سازمان یافته تر و منظم تری مورد حمایت دولت خویش قرار گرفته و دامنه و گستره فعالیت های خود را توسعه بخشند. هیچ تضمینی وجود ندارد که پس از تجزیه، فعالیت های تروریستی طالبان به طور جسته و گریخته در افغانستان شمالی دنبال نشود.
نکته دیگری که وجود دارد این است که اگر چه اختلاط اقوام شمالی بیش از اختلاط آن ها با پشتون هاست، اما این بدین معنی نیست که اقوام شمالی لزوما با یکدیگر درگیری نخواهند داشت. بخصوص که سابقه چنین درگیری هایی پیش از این هم وجود داشته است. به این ترتیب می توان گفت که در صورت تجزیه، پشتون ها در جنوب، یکدست می شوند اما در شمال، همچنان مشکلات قومیتی سرجای خود باقی خواهد ماند. این امر می تواند عامل محرکی برای دست اندازی و تفرقه افکنی پشتون ها علیه شمالی ها نیز باشد.
Angelica Babak

>>>   رحیم رادمان
وقتی یک حکومت غیر متمرکز قوی با قانون جدی به میان آید عدالت را می شود برقرار کرد اما اگر همین مافیای قومی ، همین مداخله کشور های چپاولگر و همین وطنفروشی و معامله گری ادامه داشته باشد تجزیه هم دردی را دوا نمی کند . با یک قانون انسانی همگانی می شود همه را سر جای شان نشانید .


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است