امنيت بهانه خونين براي تاپي
ايراني ها با تغيير تاپي به تايپي اند يعني تركمنستان، ايران، پاكستان و هندوستان- اين حرف مورد قبول واقع نشد براي اينكه افغانستان بايد مطابق آن حذف شود 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۰۰    ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ کد خبر: 169475 منبع: پرینت

بازهم تاپي پاي يك مهمان عزيز ديگري را از تركمنستان به كابل عزيز كشيد، معين وزارت انرژي تركمنستان كابل آمد و از تاپي گفت و از آغاز دوباره حركت دادن اين پروژه در ماه سپتامبر كه در پيشرو داريم، او از ايجاد امنيت براي اين پروژه ياد كرد و كابل نيز وعده هاي كلان براي اين پروژه دادند.

١- حرف هاي كليدي ترين:
- همه از امنيت براي عبور پروژه حرف مي زنند، در حاليكه امنيت يك بهانه ساخته شده از جانب عامل خارج از افغانستان است.
امنيت پروبلم نيست وسيله است كه در دست سياست قرار دارد.
١-١ چرا ؟ دلايل:
نكته هاي درآمد زاي افغانستان در استراتژي همسايه ها بخصوص همسايه دوست و برادر شرقي جاي طلايي دارد و در صورت امكان درآمد زايي سنگ بر فرقش مي زند و گلوله بارانش مي كند.

بياييد تا اندازه بزرگترين ها را برشماريم:
١- ايراني ها با توافق كشور هاي آسياي ميانه و چين در آغاز و زنده شدن راه تاريخي ابريشم آستين و پاچه بلند كرد و شروع بكار نمود، خط درست از پايين درياي آمو گذر كرد و با كشيدنش كشور هاي آسياي ميانه و چين را با هم مي بافت و از طريق ايران كشور هاي شرق ميانه را وصل مي كرد.

ولي:
١-١ به مجرد آغاز پروژه و پيشرفت كار ها در هرات جنگ درست در مسير همين راه كه تا آنروز ها كاملا آرام بود در داده شد؛ بادغيس ، فارياب، جوزجان، بلخ، قندوز، تخار و بدخشان به شعله هاي آتش داده شد تا حديكه ريیس جمهور سابق علت ناكامي اقتصادي را ناكامي پروژه شما ناميد.
١-٢چابهار كه پروژه هند محوري بود و امكان كاهش فشار بندر كراچي را براي افغانستان مساعد مي ساخت الي سرحد افغانستان توسط ايراني ها و هندي ها وصل شد ولي در درون افغانستان مسير نيمروز و فراه به آتش داده شد تا با خط ابريشم وصل نگردد و از گام هاي هند در آسياي ميانه جلوگيري شود.
١-٣ كاسا يك هزار از شمال راه جنوب را گرفت ولي متوقفش ساختند.
١-٤ لين هاي برق ازبيكستان و تاجيكستان ده ها بار به رگبار بسته شد تا چند تا فابريكه از كار بايستند و توليدات ساخت افغانستان به كمبود انرژي مواجه شود.
١-٥ معدن مس عينك را كه كاملا امن بود در تنور بي امني غوطه ور ساختند و دومين معدن مس دنيا را در سكوت سنگي قرار دادند.
١-٦ معدن آهن حاجيگك (آجه گك) را به افسانه مبدل ساختند و راه ورود را براي اين معدن بستند و آتشين ساختند.
١-٧ معدن سمنت جبل السراج را زنداني قرارداد ساختند و معدن با وجود داشتن كارگران و ماشينري منتظر اشاره برادران شرقي شد.
١-٨ بند سلما را ساختيم ولي افسوس از آن يك كاسه آب استفاده نكرديم، ما ايستاديم و تماشا كرديم ولي هندي ها براي سلما گريستند.
١-٩ كمال خان تا هنوز داغ بي مهري ما و فشار ديگران را تحمل مي كند، براي بند كمال خان همه ما خجالتيم.
١-١٠ بند شاه و عروس تا هنوز پير شد و مير نشد دست ها كار كردند تا دست هاي خينه شده عروس پير شود ولي از اين بند كاسه آبي بر ندارد.
و……

٢-حالا تاپي:
٢-١ تاپي بيست و هشت ساله شد و قصه تاپي افسانه گونه ياد هركسي است.
٢-٢ تاپي هيچ دشواري در افغانستان و تركمنستان و هندوستان ندارد، هرسه كشور در موفقيت اين پروژه تلاش دارند.
٢-٣ پاكستان در تلاش حذف هندوستان و تبديل تاپي به تاپ است چيزي را كه سه كشور ديگر موافق نيست.
٢-٤ ايراني ها با تغيير تاپي به تايپي اند يعني تركمنستان، ايران، پاكستان و هندوستان- اين حرف مورد قبول واقع نشد براي اينكه افغانستان بايد مطابق آن حذف شود.
٢-٥ تاپي در سال ٢٠١٩ از جانب چهار كشور تركمنستان، افغانستان، پاكستان و هندوستان به امضا رسيد كه در زمان دوسال آماده بهره برداري مي شد. سهم مصارف لوله كشي افغانستان از جانب بانك انكشاف آسيايي پرداخت مي گرديد.
ولي:
مسير آتشزا شد و هلمند و قندهار به تنور تبديل شدند و تاپي ايستاد.

٣- نكته مركزي دشواري ها:
١-٣ تشنجات سياسي و رقابت هاي قاتلانه ميان هند و پاكستان اصلي ترين دشواري است بدون حل آن نمي توان تاپي را حركت داد.
پاكستان عمده ترين مانع رسيدن پاپلاين به هندوستان است.
٢-٣ رقابت منطقوي تركمستان، ايران و بخصوص قطر مي تواند يكي ديگري گره هاي در اين مورد باشد.
٣-٣ عدم تحرك درست و خواب بردگي دولت هاي افغانستان و در بسياري موارد عدم داشتن قدرت اتخاذ تصميم نيز باعث چنين وضع در تاپي شده است.
٤-٣ تاپي مشكل امنيتي ندارد امنيت بهانه است؛ تاپي مشكل سياسي دارد كه از بيرون مرز افغانستان آب مي خورد.

نتيجه:
١- تاپي به يك پروژه آرماني تبديل مي شود كه تنها در خيالات ما آهنگ خوش خواهد نواخت.
٢- تاپي مسيرش را تغيير خواهد داد.
٣- تاپي حذف هندوستان را اتخاذ نمي كند و آنرا مانند پروژه در حال انتظار شامل لیست آينده خواهند كرد.

راه حل:
١- هند و پاكستان حد اقل در مورد تاپي از اختلافات بگذرند و با منطقه مدارا كنند.
٢- اين اولين بار خواهد بود كه ايندو كشور در افغانستان جنگ نيابتي را اقلا در مورد تاپي به منصه اجرا در نخواهند آورد.
٣- افغانستان بيدار شود و دوست و برادر عزيز شرقي را گوشزد كند كه اقلا در مورد تاپي دشمني نكند.
كاش چنين شود و كاش اين خطه داراي پنجهزار سال تاريخ يكبار بيدار شويم و خواب را در لاي كتاب پنجهزار ساله ترك گوييم.

كاش كاش كاش...

استاد مسعود


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
امنیت
تاپی
ایران
نظرات بینندگان:

>>>   بخش 'ولی' ات در کتاب ملیشه ها چنین فرمول بندی میشود
۱×۰=۰
۲×۰=۰
۳×۰=۰
سلاید های دیگری از همان سریال های مالیخولیایی نوشته بر یخ!!!
آتش‌خاوری

>>>   ای کاش! ای کاش! که این خواب زدگان از خواب نکبتی پا‌کستان بیدارشوند.ای کاش همین پروژه ناکام تاپی که می تواند کشور افغانستان را از بن بست اقتصادی خارج کند توسط اشخاص مسلکی ودر یک نشست به تحلیل و نقد گذاشته شود وکلگی دنیا ببیند سیاستمداران کثیف پاکستان با نقاب دوست چی برسر مردم آوردند..
اما این آرزو محال است که این مردمان خواب نیستند بلکه خود را به خواب زده اند.و بیدار کردن کسی که خود را به خواب زده است میسر نیست.

>>>   ایران دومین کشور با ذخیره گازی بعد از روسیه است که شاید حدود بیست تریلیون متر مکعب ذخیره گاز داشته باشد.
ایران خودش قرار بود پایپ لین گاز را از جنوب ایران به پاکستان و هندوستان بسازد، اما بخاطر برنامه اتمی اش مورد تعذیرات اقتصادی قرار گرفت و این پروژه تطبیق نیافت و کشور های هند و پاکستان نیز نظر به فشار امریکا،ازین پروژه صرف نظر کردند.
کشور ایران از زمان حکومت کرزی تا به امروز به تمام رهبران افغانستان رشوت داده است تا مانع پروژه تاپی شوند.
حتی خود ترکمنستان نیز بیم این را دارد که در اثر مداخله کشور ایران یا این پروژه تطبیق نمیشود و اگر تطبیق هم شود، در گرفتن امنیت آن کشور افغانستان به مشکلات مواجه خواهد شد و سرمایه گزاری ده ملیارد دلاری درین پروژه به هدر خواهد رفت.
بنأ از بیست و پنج سال بدینسو کار تطبیق این پروژه به موانع گرفتار است و تکمیل نمیشود و کار آن در آینده نیز به پیش نخواهد رفت و فقط با نشستن ها و جلسات بی فایده میخواهند نشان دهند که ما کار این پروژه را میخواهیم از سر بگیریم و بدینصورت از کشور ایران رشوت بگیرند و پارلمان ایران بودجه این رشوت را تصویب کند و مسؤلین دولتی ایران یک مقدار پول این رشوت را به مقان های افغانی یسپارند و یک مقدار آن را در جیب خود بزنند.

>>>   به سومی، بالاخره مشکل جدال میان پاکستان و هند است یا دخالت ایران؟ اینکه ناگهان فراه و ... هلمند و.. جنگ می شود از کجاست؟ این جنگجویان را ایران اموزش می دهد؟ انتحاری کردن هم اموزش ایران است؟

>>>   ای کاش! ای کاش! که این خواب زدگان از خواب نکبتی پا‌کستان بیدارشوند.
ای کاش همین پروژه ناکام تاپی که می تواند کشور افغانستان را از بن بست اقتصادی خارج کند توسط اشخاص مسلکی ودر یک نشست به تحلیل و نقد گذاشته شود وکلگی دنیا ببیند سیاستمداران کثیف پاکستان با نقاب دوست چی برسر مردم آوردند..
اما این آرزو محال است که این مردمان خواب نیستند بلکه خود را به خواب زده اند.و بیدار کردن کسی که خود را به خواب زده است میسر نیست.

>>>   خطاب به کامنت نویسی که مزدور شده است برای نفاق افکنی وآدرس اشتباهی دادن به مردم؛

کلگی مردم دنیا ومنطقه از سیاست و دورویی پاکستان باخبراستند. کارشکنی های پاکستان آنقدر آشکاراست که نیاز به گفتن ندارد کافی است در گوگل سرچ کنید تابه حقایق زیادی برسید.
از پروژه تابی که بگذریم به پروژه دیگری می رسیم که درسال ۱۳۹۹ به نام کریدور ترانزیتی ایران ــ افغانستان ــ ازبکستان شروع اما از همان آغاز مخالفتها از سوی پاکستان به علت دشمنی دیرینه و جلوگیری از پیشرفت و آبادانی همسایه شمالی شروع شد و کار را به جایی رساند که به ازبکستان اخطار داد تا این مسیر بسته بماند!
و اما پروژه بندر چاه بهار که یگانه راه برون رفت افغانستان از محصور بودن در خشکی و عدم وابستگی به کشور پاکستان وسوی استفاده این کشور بود با شور واشتیاق به تصویب رسید اما باز هم کارشکنی های این کشور جعلی باتداوم فشار بر اقتصاد و تجارت افغانستان سبب شد تا اسلام آباد دسترسی دهلی و کابل به یکدیگر را از طریق خاک خود محدود کند و با انجام عملیات خرابکارانه توسط گروههای تروریستی اجیر شده در سیستان بلوچستان که در نزدیکی مرز پاکستان قرار گرفته وکارهای خبیثانه دیگر همچون واداشتن طالبان برای حذف این پروژه از سیاست ترانزیتی ‌کشور این پروژه بزرگ را ناکام کرد و موارد دیگر که برای بازگوییش حوصله ای نیست!
خودت از رشوت به مقامات افعان قصه میبافی؟ کشوری که در برزخ تحریم ها توان پرداخت حقوق بازنشستگانش را ندارد ودنیا هر روز شاهد مظاهره کارگرانش است برای مقامات رشوه میدهد؟ این چه مقامات وطن فروشی استند که سالها رشوت گرفته اند؟ و کشور ایران چه قدرتی دارد ‌که جلوی این پروژه بزرگ ایستاد شده است؟!
فکرنمیکنی که کمی بیش ازحد نسوار زده ای؟ ویا چرس دود کرده ای؟ آدم عاقل کشور ایران که به قول خودت هدفش صدور گاز بود نمی توانست به جای رشوت دادن های کلان دالرهایش را خرج تایید گرفتن از دولت های منطقه کند؟

>>>   Amrullah Saleh
نوشته بودم که برخورد ملیشه های طالب در بعضی مناطق بدتر از عملکرد عساکر اسراییل در برابر فلسطینی ها در مناطق اشغالی است. ربودن زنان و دختران در کاپیسا توسط ملیشه های بی سر و بی ادب طالب این ادعا را یک بار دیگر ثابت می سازد. بیاد داشته باشید که این زخم ها بر تن و روح ملت ما خیلی ناسور اند. به لحظه ی باید کار کرد که ملیشه های بدنام و ستم گر طالب قتل عام شوند. آنروز دیر نیست. انشاالله. مسوولیت این گسست اجتماعی که در تاریخ افغانستان سابقه ندارد به عهده طالب و حامی داخلی و خارجی طالب خواهد بود. پس از انهدام دوعراده پیک گزمه ملیشه های طالب در قریه رخه بتاریخ 19 جدی از دو روز بدینسو تقریبا در هرکیلومتر در دره پنجشیر مردم را تلاشی بدنی می نمایند. طالب با مردم محل قابل جمع نیست. این عدم تجانس عمر این گروه ستم گر ، متعصب و بدنام را انشالله کوتاه تر می سازد. جوانان عزیز - صفوف مقاومت را تقویت نمایید.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است