این بید‌ها را باد و ما را درد خواهد برد
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۲۲    ۱۴۰۰/۱۱/۲ کد خبر: 169549 منبع: پرینت

گفته‌می‌شود شینکی کروخیل، به نماینده‌گی از زنان افغانستان به نشست ناروی دعوت شده است. نمی‌دانم معیار دعوت به این نشست چه بوده است؟
شینکی کروخیل به نمایندگی از چه کسانی سخن خواهد گفت؟
وزیر خارجه طالبان در این نشست حضور دارد، پس چه نیاز به حضور شینکی کروخیل است. شاید شینکی به نمایندگی از طالبان زن و یا تیم بدنام دولت‌ساز در این نشست دعوت شده باشد. با توجه به عملکرد و افکار شینکی کروخیل، می‌توان گفت این خانم خطر‌ناک‌تر از طالبان برای زنان افغانستان است.

در این نشست باید زنانی دعوت می‌شدند که از جان خود گذشتند و برای دفاع از اعتقادات و آزادی‌های خود در برابر یک‌ گروه نظامی و تروریست، بدون اسلحه ایستادند. زنانی که بدون پول و پروژه برای حق تحصیل، کار و نان مردم مبارزه کردند. ایستادگی آنان برای برابری، عدالت و تحقق حقوق زنان بوده و است.
نباید اجازه داد که زنان بی‌سواد و مهر‌ه‌های بی‌ثمر، یک‌بار دیگر دست‌آورد‌ها و ایستاده‌گی زنان در چهارماه اخیر که دنیا را متعجب کرد، را به باد فنا دهد.
نگذاریم که تفاله‌های غنی، محب و فضلی، بار دیگر در صحنه حضور یابند. یادمان نرود که شینکی کروخیل، عضو تیم دولت‌ساز و از مهره‌های فاسد و بدنام آن بود. او در دفاع و چاپلوسی از غنی، کمتر از شاه حسین مرتضوی نبود. از این بید و بیدهایی چون او ثمری نیست. این بید و بیدهایی چون او را باد خواهد برد. به این بیدها دل نبندیم.

رزینا خطیبی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
شینکی کروخیل
نماینده طالبان
نظرات بینندگان:

>>>   جای زنان در خانه وحفظ آرامش است. شمامدعیان دروغین غربگرا که طرفدار سبک فیمنیستی استید بسیار جاحل بوده وکلام پیامبر در باره زنان را نشنیده میگیرید.هربار در انترنت زنان ما را با روسپیان کشورای دیگر مقیاس کردین غافل ازاینکه مردان افغان مانند مردان بعض کشورای همسایه هرگز تن به زلت نمیدهیم.در زمان حکومت خاعن غنی زنان به فساد وفحشا کشیده شدند وبدبختی ما شروع شد اما هرگز دیگراین خطا را مرتکب نخاهیم شد وبراساس شریعت وسنت زنان باید ازنامحرمان پوشیده مانده و از ادارات خارج شوند.نفراتی که مالوم دار است ریشه ایرانی دارند مدام از نیم جامعه گپ میزنند و یاوه گویی میکنند ماهم این را میدانیم که زنان نیمه اجتماع استند این نیمه وقت و کارخود را باید مصروف تربیت اولاد صالح ورضایت همسر کنند که خوشنودی الله متعال هم در همین است.بدن زنان ضعیف خلق شده است و هوش وعقل کمتری دارند.این را من نمیگویم شریعت اسلام میگوید که زن نباید هرگز قاضی شود وهرگز به سوی ورزش کردن نرود به دلایلی مانند عادات ماهیانه در هرماه چندروزی رخصتی است ومساعلی دیگر که نمیتوان گفت بناعن این فریب و خیانتکاری را در جایی دیگر بکاربگیرید که در کشور مردان باغیرت کدام جایگهی ندارد.
حاجی بشیر

>>>   درست فرمودید خواهر عزیز!
اما باید بدانید که درین مبرز متعفنی بنام ( افغانیت - اسلامیت) که فرقی میان ملا برادر و ملا کرزی و ملا غنی ملا اتمر و ملا ستانکزی و ملا عبدالله و ملاچه شینکی کروخیل نیست؛
جهانیان هم در طول بیست سال گذشته این چهره های زبون مزدور را به قدرت رسانیدند و بالایشان سرمایه گذاری کردند و نوکر های سرسپرده و قابل اعتماد بهتر ازینان را سراغ نمیتوانند٬ حالا بازهم برای خاموش ساختن صداهای مخالفت با رژیم وحشت تلاش دارند تا در ظاهر دولتی به نام ( دولت مردمی) بسازند٬ تا بدینوسیله بتوانند حیات ننگین نوکران خویش را تضمین نموده باشند.

ورنه جنایتی را که طالبان در مقابل خواهران قهرمان ( نه زنان پروژوی و دالری چون شینکی کروخیل و تعداد دیگر) در طول پنج و نیم ماه مرتکب شدند و جامعه جهانی در ظاهر شرط به رسمیت شناسی رژیم وحشت طالبان را احترام به حقوق زنان و حقوق بشری گذاشته بودند٬ باید ازین زنان قهرمان درین نشست دعوت نموده و در عمل ثابت میکردند که جامعه جهانی واقعآ پشتیبان حقوق زنان کشور اند.

>>>   شینکی‌کروخیل‌ازفامیل غلام‌حسن خان کروخیل است که درزمان حکومت های قبلی از دولت پول میگیرفت تاامنیت پایه های برق الی بگرامی را تامین کند ولی خود پایه های برق را نظر به هدایت ای اس ای تخریب وبا فامیل خود به پاکستان فرار کرد،پس همچو یک فامیل چگونه میتواند ازمردم افغانستلن وزنان مظلوم وطن نمایندگی کند۔

>>>   چه وقت هایی بود در افغانستان!
ما پارلمان داشتیم در زمان ظاهرشاه.
در میان نمایندگان پارلمان یک زن نیز وجود داشت. نام اش اناهیتا راتب زاد بود.
زمانی که در پارلمان جر و بحث روی دموکراسی و حزب دموکراتیک خلق و پرچم شد، چند وکیل پارلمان بالای کارمل بیچاره حمله کردند. اناهیتا بیچاره،منحیث رفیق حزبی،خود را بالای کارمل انداخت تا افگار تشود. وکلای پارلمان او را متهم کردند که با کارمل رابطه دارد.
بعداً کودتای داود خان شد. خودش رییس جمهور و صدراعظم شد و باقی چوکی ها را به رفقای خود و یک تعداد خلقی و پرچمی تقسیم کرد و بعداً خلقی ها و پرچمی ها را برطرف کرد و همه نفر های خود را انتخاب کرد. در کابینه صدر اعظم های ظاهر شاه و داود خان،هیچ خانم نبود.
بعداً نوبت خلق و پرچم شد.فکر میکنم اناهیتا راتب زاد یگانه خانم زن کابینه بود. در دوران نجیب نیز یک خانم وزیر معارف بود.
مجاهدین که آمدند، کوج مردم و مادر اولاد ها دیگر به کابینه و دولت کار نداشتند.
طالبان که آمدند،اینها همان مجاهدین بودند و در عوض پکول،لنگی سیاه داشتند و همه از یک قوم بودند.
نوبت دولت کرزی شد و قانون وضع شد که سی فیصد پارلمان را باید خانم ها تشکیل بدهند.
رییس جمهور امریکا جورج بوش از حیرت انگشت خود را در دهان گرفت و گفت:
درطی دوصد و پنجاه سال در دولت امریکا هیچوقت سی فیصد نمایندگان پارلمان رن نبودند.مثلی که افغانستان میخواهد سردمدار دموکراسی در جهان شود.
چند وقت تیر شد که جنگ بین نمایندگان پارلمان افغانستان در صحن مجلس شروع شد.
نماینده رن پارلمان با بوت کری بلند خود،برسر یک و کیل مرد میزد و وکیل مرد پارلمان با بوتل آب بالای نماینده زن دیگر وار میکرد.
یک بوت کری بلند نیز به شقیقه الله گل مجاهد خورد.
الله گل مجاهد گفت:چه کنم که زن هستی. اگه کس دیگه میبودی،جواب ات را میدادم.
حالا ببینیم که طالبان با حقوق زن چه خواهند کرد؟

>>>   شینکی کروخیل ، زنی منفعت جوست . وی برای همه گسری پشتونیزم ، از فعالیت هایش هرگز کم نیاورده است . نتیجه فعالیت هایش همین است که طالبان وی را با خود همراه کرده اند . زمانی که سفیر افغانستان در کانادا ایفای وظیفه می کرد ، کارمندانی را که فارسی زبان و از اقوام تاجیک و هزاره بودند ، برطرف کرد و بوی گندش بالا شد . وی برای پروژه های پشتونیزم سازی حکومت افغانستان ، در کانادا چنان لابی گری کرد که سرانجام وزارت خارجه کانادا ، از او صلب صلاحیت نمود و به کابل شکایت کرد به دلیل عملکرد های مفتضانه و ناکارایی اش ، شغل سفارتش دوام نیاورد و خجلت زده ، کانادا را ترک کرد . این زن یکی از سربند های مافیای خطرناک در دزدی پروژه ها در حکومت غنی بود . او شبیه مار هفت سر است در هر چرخش دولتی که در کابل اتفاق می افتد وی یکی از سرهایش را نشان می دهد . از او دوری کنید .

>>>   شینکی کرو خیل اگر زن میبود شوهرش بی سرنوشت رهایش نمیکرد و زن نو نمیگرفت.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است