۶۴ دروغ متفکر صاحب مشهور به (غل بابای فراری)
 
تاریخ انتشار:   ۲۱:۵۳    ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ کد خبر: 169657 منبع: پرینت

۶۴ دروغ متفکر صاحب مشهور به (غل بابای فراری)
1. گفت یک میلیون کار ایجاد میکنم ٬ ۵ میلیون دیگر نیز بیکار شدند.
2 . در سفر بادغیس گفت تا یک سال آینده در تمام ولسوالی‌ها یک یک مکتب مسلکی و تخنیکی میسازم٬ در حد یک لاف شاهانه باقی ماند.
3 . گفت در شش ماه برای تمام معلمین یک نمره زمین توزیع میکنم. فقط فریبی بود برای معلمین.
4 . گفت در دو سال آینده به تمام ولسوالی‌ها برق میرسانم٬ به جای برق به اکثر ولسوالی‌ها طالب و داعش رسیدند.
5 . گفت در پنج ‌سال آینده به هند و پاکستان برق صادر میکنیم٬ حتی کابل را نتوانست برق ۲۴ ساعته بدهد.
6 . گفت قتل و خون را از وطن گم میکنم٬ برخلاف چندین برابر افزایش برایش داد.
7 . گفت ۶۰۰۰ مکتب در دو سال اعمار میکنم٬ مثل سایر دروغ های شاهانه.
8 . گفت تا چهار سال قندوز را به بندر بین المللی تبدیل میکنم٬ قندوز در حلقه تنگ محاصره طالبان از دست دادیم.
9 . گفت به سفره‌های تان نان میاورم٬ سفره‌های مردم خالی تر شد و جاده‌ها پر شدن از گدایگران.
10 . گفت موانع را از سرک ها برمیدارم٬ اما چهار طرف ارگ دیوارها سه برابر شدند.
11 . گفت برای رییس جمهور و معاونین اش اجازه نمیدهم سرک ها را بند کنند٬ چند برابر راه بندان کردند و خط سیر گرفتند . هر روز سرک باغ بالا برای این که بی بی گل لبنانی برنامه دارد٬ بند بود.
12 . گفت وزارت جوانان ایجاد میکنم٬ جوانان بسیار خوب را با استفاده از مجیوریت‌هاشان فیسبوک‌چلونکی ساخت٬ تحقیرشان کرد و به نام قوم به‌جان هم انداختند.
13 . گفت فساد را از نهادهای دولتی ریشه کن میکنم٬ برخلاف فساد را چند برابر ساخت و در ارگ متمرکز کرد.
14 . گفت کابل را از حالت منفجر شدن نجات میدهم٬ هیچ نظمی نتوانست به کابل بیاورد و کابل آلوده ترین٬ نا امن ترین ٬ بی‌برق ترین و نامنظم‌ترین پایتخت در جهان شد.
17. گفت هیچ افغانی از هیچ افغانی دیگر کمتر نیست. ارگ و ادارات دولتی را از یک قوم و منطقه پر کرد و نفاق قومی را حتی میان غلجایی و‌ درانی به اوج رساند.
19. گفت در صورت پیروزی تیم تحول و تداوم یک پوهنتون به زبان ترکمنی ایجاد میکنم. بر خلاف، پاک ترین وزیر ترکمن را بی احترامانه از وظیفه اش سبکدوش کرد و به این قوم اعتمادی نکرد.
20. گفت اگر فردا قاچاق مرمر به ایران را بند نکردم بچه خر باشم. نه تنها بندش نکرد٬ از نزدیکانی خود در بندر کارمند گماشت و‌قاچاق پنج برابر شد.
21. گفت حاکمیت قانون از من شروع خواهد شد. اگر من کوچکترین کاری خلاف قانون کنم٬ ستره محکه امر کند که این فرمانت غیر قانونی است. بر خلاف با فشار و تهدید استقلالیت محکمه را گرفت و مجبورشان کرد که تداوم غیر قانونی اش را فتوا بدهند.
22. گفت ۱۵۰۰۰ بلاک برای معلمین اعمار میکنم. یک بلاک هم نساخت.
23. گفت آن طرف خط دیورند را برق میدهم. تو‌کار زمین را نکو ساختی - که بر آسمان نیز پرداختی.
24. گفت معاشات معلمین را بلند میبرم. کوچکترین توجهی به معلمین صورت نگرفت.
25. گفت بی بی گل دزد نیست اما ۴۸۰ میلیون دالر پروموت را دزدید.
26. گفت دیگر فرهنگ معافیت تمام شد. خودش دزدی را شروع کرد و به دزدان مدال داد .
27. گفت عدالت عمری میکنم. پاکترین وزیر کابینه را زندانی کرد.
28. گفت تا یک سال معاشات دولت را از جیب شخصی ام میدهم. برعکس خود از معاشات و قراردادهای دولت صد ها میلیون‌ دالر را تنها از طریق بی بی گل لبنانی و یک شرکت لبنانی دزدیدند.
29. درحالی که رای نبرده بود و جان‌کیری به وساطت ریس جمهور تعیینش کرد٬ پیوسته گفت ریس جمهور منتخب مردم هستم ‌وبه رای مردم انتخاب شدم.
30. گفت تا سه سال دیگر پوهنتون های افغانستان با پوهنتون های غرب رقابت خواهند کرد. بر عکس پوهنتون ها در بد ترین وضعیت قرار گرفتند تا آنجایی که به داعشگاه تبدیل شدند.
31. گفت در دین تخصص دارم اما هرچه از دین گفت٬ اشتباه گفت.
32. گفت چهل سال در خدمت دین رسول‌الله بودم در حالی که حقیقت را همه میدانند.
33. گفت تا شش ماه امنیت به کشور میاورم. اکنون حدود ۹۵ درصد خاک افغانستان در دست طالبان است و تنها در دوره‌ی وی ۹۰ هزار سرباز شهید شدند.
34. گفت سرک حلقوی را جور میکنم. هیچ پیشرفتی در این کار نداشت و هیچ جدیت در این مورد به خرج نداد.
35. گفت در کندز به سطح جامعه الازهر مدرسه میسازم. کوچکترین اقدامی عملی نکرد.
36. گفت به تمام مساجد انترنت وصل میکنم. ذات این گفته به طنز‌میماند.
37. گفت اگر رییس جمهور شوم پنج سال بعد به میلیون ها میگاوات برق را به خارج صادر میکنم. بر عکس هنوز پول گزافی را فعلا در خرید برق مصرف میکنیم.
38. گفت در شش ماه افغانستان را به ترکیه دوم تبدیل میکنم. از همان اول معلوم بود دروغ شاخدار است.
39. گفت معادن را از دست زورمندان میگیرم. از آنها هم نگرفت، تعدادش را به طالبان نیز تحویل داد.
40. گفت در کابل میترو‌ بس میسازم. حتی ملی بس هم از فعالیت باز ماند.
41. گفت که مساله کابل بانک را در یک ماه کاری حل و فصل میکنم. فیروزی را در یک معامله فساد آلود و مبهم آزاد کرد.
42. بعد از سقوط کندز در تالار کمپ پامیر گفت به نظامیان شهرک های رهایشی میسازیم تا خانواده های شما نزدیک ‌تان باشند. دوره حکومتش ختم شد اما سنگ دروغی شهرک هم مانده نشده است.
43. گفت فاصله میان ارگ و‌ مسجد را از بین میبرم. نه تنها این کار نشد بلکه ارگ متهم به محل گسترش فحشا شد.
44. گفت افغانستان را به اروپا وصل میکنم. شما خود شاهدید که رابطه‌ تجاری مان با کشورها در چه سطح است.
45. گفت افغانستان را شاهراه تجارت جهان میسازم. بدبختانه تربوز کیلوی ۱ افغانی به فروش رفت و دهقان بدبخت شد.
46. به مردم غور گفت بعد از شش ماه پارچه امتحانم را نمره دهید. اکنون اکثریت غور به دست طالبان سقوط کرده است. یعنی نمره اش صفر.
47. گفت از پول شخصی ام منار برای علامه فیض محمد کاتب میسازم. دروغی بود ‌فراموش شد.
48. گفت واحد های اداری را تعدیل میکنم ولسوالی های مشخصی را گفت که ولایت میسازم. انتخابات که گذشت وعده هم فراموش شد.
49. گفت یک لیتر آب را با یک لیتر تیل معامله خواهم کرد. آب همچنان بدون هیچ قیمتی به کشورهای همسایه میرود و گرانی تیل دود از دماغ مردم کشیده است.
50. گفت در دشت قلعه ی تخار بند برق میسازم تا تمام شمال از آن بهره مند شود. دشت قلعه و ینگی قلعه را با تمام امکاناتش به طالب واگذار کرد.
51. در زمان افتتاح پروژه تاپی گفت تا یک سال دیگر گازپروژه تاپی هرات خواهد آمد و خانه های مردم صاحب گاز خواهد شد. پنج سال شده و هیچ خبری نیست.
52. گفت پاکستان را در سطح بین المللی منزوی میکنم در حالیکه افغانستان در سطح بین‌الملل منزوی ترین کشور جهان شد. حتی ترامپ حاضر نشد طی این چندسال یک بار با غنی ملاقات کند و بر خلاف عرف دپلوماتیک مشاور شورای امنیت از سوی کشور دیگر احضار شد.
53. گفت دستم بخون مردم الوده نيست. در حالی که با تصمیم غلط و عقده مندانه تنها در پرچمن باعث‌ شهادت ۲۰۰ تن نیروی امنیتی شده است.
54. در کمپاین در دشت آبدان میر علم گفت که شرکت سپین زر را فعال میکنم. بعدا یادش رفت.
55. امضا کرد که بعد از دوسال لویه جرگه را دایر میکنم. روی تعهدش پا گذاشت.
56. گفت بدخشان را به چین وصل میسازم. دروغ گفت.
57. گفت هرشش ماه به ملت امتحان میدهم و پارچه امتحانم اگر سفید بود مردم نمره دهند. نه تنها امتحان نداد که هر اعتراضی را به گلوله پاسخ داد.
58. گفت مشکل مسکن را در افغانستان حل میکنم. هیچ کاری برای مشکل مسکن نکرد.
59. گفت درجه بندی ولایات را از بین میبرم. ولایات را به درجه قوم گرایی درجه بندی کرد.
60. گفت تفرقه نمیافگنم و اما فارسی را از دری جدا خواند، جنجال پوهنتون و دانشگاه راه بر افروخت ‌و تذکره الکترونیک را بر خلاف قانون قومی کرد ‌و به جنجال کشید.
61. گفت سرک گردن دیوار را به هرات وصل میکنم. کاری نکرد.
62. گفت دیکر افغانستان مهاجر نخواهد داد؛ بلکه مهاجر پذیر خواهد شد. اما هزاران شهروند این سرزمین کشور را ترک کردند و‌ جوانان و‌کودکان این سرزمین بی‌خانمان در کشورهای دیگر سرگردان اند.
63. گفت خانه های دشت برچی را قباله شرعی میدهم. به جایش به آن خانه ها جنازه‌های معترضین جنبش و روشنایی را فرستاد.
64. گفت کابل را به شهر توریستی منطقه تبدیل میکند. برخلاف کابل به شهر تروریستی منطقه تبدیل شد.
نوت : و بعد از هفت سال دروغ و عوام فریبی بچه خر مملکت را ترک گفت و فرار کرد. در تمام این واقیعات به همان اندازه که غنی ملامت است کرزی و دزدانش هم ملامت هستند.
زنده باد دالر و غلامی!
از صفحه ابو مسلم شیرزاد


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
دغل بابا
فراری دروغ
نظرات بینندگان:

>>>   قابل توجه نگارنده ای مطلب بالا.
بنده در قسمت راسست ویاهم دروغ این ممطلب کدام نظری ندارم و نه دوستدار غلامان استعمارگران صلیبی همچو غنی وصالح ودانش هستم صرف باید گفت این موضوع رابه خاطر کدام وطن دوستی ومردم دوستی به نشر نه سسپری بلکه به خاطر کینه ای که فطرت مریضت با قوم پشتون دارد سرچشمه میگیرد. ایا عبدالله ودار ودسته اش رااستگو تر بودند خلیلی ودانش ومحقق راستگو بودند. میدانم که کینه وتعصب قومی در ششکمت جوش کرده است ولی بسیار احتیاط کن که جوش تعصب روده هایت را نه شاراند که تداوی اش بسیار مشکل است. وکوشش کن که ازین بیماری مزمن خود را نجات دهی به خاطر که فکر میکنم تا روز مرگت زیر سلطه این قوم خواهد بود که تاب تحملش را نداری واین را هم بشنو که در اخرت هم جایگاهت جهنم است به خاطریکه کسانیکه به عوض تعصب با کفار واشغالگران صلیبی با مسلمانان تعصبب قومی دارد از امت پیغامبر ص خارج اسست وجایگاهش جهنم است.افسوس به حال این قماش بی خردان احمق که دنیاواخرت خودرا فدای تعصب قومی ونژادی میکند. وهمچنان اگراحیانا مسلمان نیستی در قانون سیکولریزم غرب و همچنان در عقایدی الحادی روسها وچینیها هم تعصب قومی جایگاهی ندارد. پناء تا که زنده استی غصه بخور واز بسیار غصه بمیر. (موتو بغیظکم)

>>>   غنی بابا کرد ولی شاه دزد ها مانند شما چتلی کبوتر ها را در هوا چور می‌کرد که نمونه کلان اش بسم الله پشقل فروش است شما باید زیارت مادر ذاتی های غنی بابا را کنید که از برکت انها میلیونر شدید؟

>>>   آقای شیرزاد
با تشکر از زحمات تان
بهتر بود راست هایش را میشمردید کار تان ساده میشد.
احتمالا" از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نکند.

>>>   دروغ ۶۵ غنی:یک تعداد نفر ها داخل ارگ شدند که به زبان های ملی ما حرف نمی زدند.
خی به کدام زبان حرف میزدند؟
یا پشتو بود و یا هم فارسی و یا هم اردو که عبارت از همان زبان هندی است که سالها در افغانستان سینما رفته یی و فلم های هندی را تماشا کرده یی و حتی یگان دقت تکت های سینما را بازار سیاه نیز میکردی و از غرفه ارزان میخریدی و قیمت سودا میکردی.
پس چطور ربان آنها را نمیدانستی؟
همه شان طالبان بودند و پشتو حرف میزدند و در زیر چادری از ارگ فرار کردی.
محبوبه سراج میگوید:کاکای من امان الله خان در زیر چادری فرار نکرد. او همرای موتر به قندهار رفت و از آنجا به هند بریتانیوی و از انگلیس ها معذرت خواست که در مقابل آنها جنگید و انگلیس ها او را در کشتی سوار کردند و به ایتالیا فرستادند.
اما اشرف غنی پوده همراه چادری فرار کرد.

>>>   بسیار سرخوش هستید دیگر فرار کرده و رفته است
حال مردم بیچاره گرسنه هستند ولی کدام اهمیتی برای شما ندارد هر روز یک فکاهی در مورد حکومت قبل نشر می کنید

>>>   این غنی احمدزی غول کجا راست گفته جز دروغ
پست تر از این کثیف و خاین فاشیست های طرفدارش بودند که حالا برای طالب گلو پاره میکنند و تا ته شان سوزش اش کمتر شود.

>>>   فاشیسم نابود شدنی است چه از نوع طالبی اش و چه از نوع نکتایی دار اش
مردان مقاومت در راه اند و نوکران پنجاب در حال فرار


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است