آیا پوتین بازی با آتش می کند؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۱۲    ۱۴۰۰/۱۲/۴ کد خبر: 169778 منبع: پرینت

پوتین، حق دارد از تمامیت ارضی و منافع ملی روسیه مطابق به منشور جهانی حق حاکمیت دولت ها و دفاع از خود، با قدرت های متجاوز بجنگد و از خود دفاع کند. ولی پوتین حق ندارد مثل تزار های روس و شوروی سابق به کشور های همسایه خود تاخت و تاز و لشکر بکشد.
کشور اوکراین بحیث کشور مظلوم حق دارد که برای دفاع از خاک و تمامیت ارضی کشورش از سازمان ناتو، آمریکا و جامعه جهانی کمک بخواهد.
اگر جنگ در بگیرد کی برنده خواهد شد، روسیه و یا اوکراین در تحت حمایت غرب؟

به باور این قلم برنده این جنگ نه روسیه خواهد شد و نه اوکراین. برنده واقعی این جنگ غرب خواهد بود. زیرا غربی ها از مدتها قبل از خدا می خواستند که جنگ را در مرز های روسیه شعله ور سازند. غربی ها نه سرباز جنگی می فرستند و نه هم پروای تلفات طرفین روس و اوکراین را دارند.
این جنگ باعث میشود که سازمان ناتو چه روسیه بخواهد و یا نخواهد با سرعت در مرز های روسیه گسترش بیابد.
بدون شک روسیه از لحاظ نظامی قدرت برتر نسبت به اوکراین است و اوکراین تاب مقاومت را نخواهد داشت. غربی ها و روسها هرگز دست به تقابل نظامی رو برو نخواهند زد، زیرا منجر به جنگ جهانی سوم جنگ اتمی خواهد شد.

روسها بهترین نابغه های نظامی دارند ولی از لحاظ اقتصادی روس ها خیلی عقب مانده در جهان هستند. تمام در آمد روس ها فروش اسلحه و گاز و نفت است. روس ها از لحاظ تکنالوژی معاصر خیلی عقب مانده در جهان هستند. تعزیرات اقتصادی غرب می تواند روسها را به زانو دربیاورد.
ما دیدیم که زرادخانه غنی اتمی شوروی سابق نتوانست این کشور را از فروپاشی نجات بدهد. اقتصاد و اختلافات سیاسی عامل فروپاشی شوروی سابق شد.
جنگ روسیه با اوکراین و رقابت با غرب کمر روسیه را از لحاظ اقتصادی شکستانده و مثل ایران در انزوای جهانی قرار خواهد داد.

فراموش نکنیم که روسیه از آسیای میانه و تروریستان حاکم در افغانستان در تحت مدیریت پاکستان خیلی آسیب پذیر است و غربی ها ید طولایی در مدیریت تروریستان و بی ثبات سازی منطقه با همدستی پاکستانی ها دارند. فاجعه ایکه به سر قزاقستان آمد هر لحظه امکان تکرار آن در هر یک از کشور های آسیای میانه بعید نیست.
این را هم فراموش نکنیم که چینایی ها دشمن و حریف بالقوه روسها در منطقه هستند و خطر این کشور علیه روسها بیشتر از غربی ها است.

هارون امیرزاده


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
پوتین
غرب
نظرات بینندگان:

>>>   عطا صفوی
ضرب المثل مشهوری داریم :
” از آب گل آلود ماهی گرفتن است "
جالب اینکه امریکا وانگلیس یک دست نشانده خودرا فرار میدهند و طوری آماده فرار میکنند که گویا ازهچ چیزی خبری نبودند ونیستند ، ولی دست نشانده دیگر خود را تشویق به فرار میکنند وعلنا به بهانه اینکه گویا حیات شان درخطر است هشدار میدهند که وطن خود را ترک کنند .
ولی بایک تفاوت که دست نشانده مزدور جوان هنوز دربند ننگ جوانی گیرمانده است تاهنوز فرار نکرده است ولی دیگرش که به اصطلاح غیرت افغانی ازسروپای اش فواره میزد وغلام ماهرو مکاری بود که میخواست گویا به لوگر برود ولی طیاره حامل اش مسیر را غلط نمود به طرف اوزبکستان ، ودوشنبه درحرکت شد.
این همه بازیهای شرم آور خونین توسط این برنامه سازان اشغالگر ازیکطرف زمینه میدان فراق را برای غارتگری ، انتقال سرمایه ها آماده میکند وازطرفی هم سبب فرار مغز ها میشود که بعد ها هرچه خواستند همان کنند.

>>>   امیرزاده واقعا سطح سواد و مطالعاتت چقدر است
اول که ناتو و آمریکا خیلی غلط می کنند ناتو را تا مرزهای روسیه برخلاف تعهداتشان گسترش می دهند.دوما اوکراین خواستگاه و هویت روسیه است مثلی قندهار برای پشتونها.سوم روسها خیلی عقبمانده هستند؟تا حال به روسیه رفته ای؟از آمریکا و اروپا توسعه یافته تر است.روسها در تکنولوژی هسته ای صنعت طیاره غیرنظامی صنعت قطارهای مسافری بسیاری از تولیدات صنعتی دست بالا را دارند.آنها اولین کشوری بودند که فضانورد به فضا فرستادند بیش از هفتاد سال پیش و ایستگاه فضایی داشتند و حال امیرزاده می گوید روسها عقب افتاده هستند

>>>   پوتین بایدن را مات کرد

>>>   پوتین هر کاری که بخواهد میکند هیچکس را هم یارای درافتادن با روسیه نیست هرکه با پولاد بازو پنجه کرد ساعد مسکین خود را رنجه کرد

>>>   هارون خان امیرزاده!
در این تحلیل تان روسیه را با افغانستان به اشتباه گرفته اید، ندانستم آن دستان طویل غرب در راس امریکا کجا بودند که با سرافگنده گی از افغانستان کوتاه شدند، جان برارد! باور کن که در جنگ ومبارزه آزادیخواهانه، حس میهنپرستی حرف اول را میزند، اگر اقتصاد در این راستا کارا میبود، امریکا باید گلیم طالبان را سالها قبل از افغانستان بر میچیند، اما دیدید که همین اقتصاد غول جهانی در برابر مشتی از طالبان نادار زانو زد و با شرمساری از کشور ما فرار کرد و همین طالبان نادار و غریب از نظر اقتصاد ولی توانمند از نظر ایمان، امروز بر قدرت نشسته و به ریش امریکا و متحدین شان میخندند، روسیه هم همین تجربه را تکرار خواهد کردد، دیده باشی.
میهن زرغون

>>>   اگر به تاریخ امریکا توجه کرد بنیاد ان با پیشروی تجاوز و جنگها بنا یافته است. یعنی امریکا معتاد جنگ است. علی الرغم عطش سیری ناپذیر امپریالیزم برای کسب منفعت و در اختیار داشتن ثروت جهان تسلط سرمایه بر بازار های جهان محو رقیبان از صحنه بخشی دگری از برنامه های امپریالیزم است و حتی اگر ضرورت شود به کشور هم باور خویش نیز حمله میبرند. جنگهای اول دوم جهانی و جنگ بین ارجنتاین و انگلیس بخاطر تسلط بر جزایر فالکلند نمونه است این جنگ اخری بعد از چهل سال اولین برخورد نظامی بین دو کشور سرمایداری بود.روسیه از گذشته ها خار چشم سفید پوستان اروپایی بوده است در قدم نخست از لحاظ مذهب . روسها عمدتا ارتدکس اند و هم اولین کشور سوسیالیستی در اروپای شرقی . روسها زحمتکش اند و زندگی در هوای سرد برای شان عادی است.ظرفیت کار های مشقت بار را دارند ... شکست ناپلیون 1812 و بعدا ده ها در گیری های نظامی بین روسها و غرب از سوی دگر از سخت سری های این مردم حکایت میکند..فرانسوی ها المانها انگلیسها و ترکها همیشه با این نسل در گیر بوده اند .روسها برای اولین بار با پیروزی انقلاب پرولتری زنجیر های استعمار و استثمار را در هم شکستند .از همیجاست که امپریالیزم از چهار طرف بر نظام جدید حمله کرد چهار سال این تجاوز ادامه یافت تا بالاخره کمونیستها پیروز شدند. بیست سال بعد هیتلر را برای سرنگونی شوروی مسلح ساختند این هم ناکام شد و اتباع شوروی بخصوص روسها با شهامت عجیبی بدون کمک های مالی غرب سرزمین ویران شده ای شانرا معمور ساختند.دشمنی بیشتر امریکا با شوروی از اغاز جنگ سرد بود. سقوط اتحاد شوروی در اثر اتخاذ سیاست های ناسنجیده اقتصادی و سیاسی گروپ گرباچف که ریشه های ان بر میگردد به سالهای که خروشچف در رهبری حزب قرار داشت. باید اضافه کرد که جمهوری چین نیز وارد تغییرات عمیق اقتصادی شد ولی با احتیاط و سنجیده گام برداشتند..
امریکا عملا در صحنه سیاست و روابط با شوروی برخورد های تحقیر امیز داشت:
۱- برای گرباچف در صورت تطبیق ریفورمهای اقتصادی و اجتماعی و باز کردن در های بسته شوروی بروی اتباع شوروی و جهان و ختم ماموریت پیمان وارسا فرود اوردن دیوار برلین و بعضی مسایل دگر اعطای قرضه های طویل المدت برای باز سازی اقتصاد و باقی مسایل زیر بنایی وعده کرده بودند . گرباچف با خوشبینی تمام قدم بقدم به خواستهای امریکا تن در داد حتی جایزه نوبل را برایش اعطا کردند و زمانیکه گرباچف تقاضای کمک های مالی
از IMF کرد با مخالفت رونالد ریگن مواجه شد.ریگن گفت:
هفتاد سال با شیوه های مختلف برای سقوط کمونیزم تلاش کردیم حالا که کمونیزم توسط کمونیستها در حال فروپاشیدن است ما احمق نیستیم که برای نجات شان بیاییم...امریکا به گرباچف اینرا هم وعده داده بود که هیچگاهی تلاش برای جذب کشور های اروپای شرقی در پیمان نظامی ناتو نخواهد کرد.
تاریخ معاصر روسیه و رهبری کنونی ان برخوردهای توهین امیز اخیر امریکا را بیاد دارد..امریکا به خوبی میداند که اوکراین برای روسیه نقطه افگار است و باید انرا انقدر فشار داد تا روسها دست به اعمال جنون امیز زنند که امروز حمله روسیه بر اوکراین است.
امریکاییان نخست کودتای را با شرکت نیو نازی ها و الیگارش اوکراین و نشنلیستهای افراطی در 21 نوامبر 2013 در شهر کیف سازمان دادند و نام انرا انقلاب گذاشتند. حکومت انتخابی سقوط کرد و در نتیجه حکومت جدید دست راستی بوجود امد که با یرخوردهای توهین امیز با روسی زبانان و ایجاد مشکلات در سر راه انها کریملن را نا راحت میساخت انعده باشندگان اوکراینی تبار در اوکراین که نزدیک با هیتلری ها بودند و بعد از ختم جنگ جهانی دوم دستگیر و اعدام شد ند. انها القاب قهرمانان اوکراین را کسب کردند و اعاده حیثیت گردیدند جاده های زیادی به نامهایشان نامگذاری شد.
اختلافات از همین نکته اغاز یافت و کشمکش بین روسیه امریکا وغرب بر سر اوکراین روز بروز شدت گرفت که امروز ما نتیجه انرا میبینیم.
این یک توطیه تمام عیار امریکایی بود تا زمینه را برای یک درگیری کامل نظامی بین دوبرادر که قرنها با هم برادرانه زیستند و دارای دین و مذهب واحد اند مهیا سازند.این توطیه تکرار پلانهای CIA برای کشاندن پای شوروی در مرداب جنگهای افغانستان میباشد.
گروپ پوتین و روسهای افراطی نیز نظرات تحقیر امیز نسبت به اوکراینی ها داراند. پوتین و حلقه او منکر موجودیت کشوری بنام اوکراین زبان اوکراینی کلچر و فرهنگ ان میباشند. این شیوه به نوبه خود نوعی کامل از عظمت طلبی و برتری جویی های قومی و زبانی میباشد.در حالیکه ولا دیمیرلینن رهبر انقلاب روسیه اجازه جدایی اوکراین از روسیه را صد سال قبل داده بود ولی بعدا شرایط انزمان تغییرات دگری بخود گرفت.
جنگ به هر نام و عنوانی باشد پدیده شوم است. امید هرچه زوتر به نفع مردمان هر دو طرف تمام گردد ...تماس و گفتگو مستقیم بدون پا در میانی امریکا راه حل برای هر دو کشور میباشد و چه زیبا خواهد بود که برای اوکراین وضعیت و موقف بیطرفی دایمی را بدهند تا شهروندان ان اگر روس استند یا اوکراینی یهود اند یا مسلمان یا ارتدکس با هم در صلح زندگی کنند.
در اخیر میخواهم برای دوست ما {{ میـــــــــــهن زرغـــــون }} بنویسم:
طالبان مشتی از افراد نادار نبودند. لطفا مردم را فریب ندهید. طالبان حمایت مالی و لوجیستیکی پاکستان کشور های خرپول عرب را اشتند. طالبان
شبکه بزرگ مواد مخدره را رهبری میکردند و عواید سالانه انها از مدرک هیروین حد اقل بین چهار صد تا پنجصد ملیون دالر بود ... طالبان در جریان جنگ از حمایت سازمانهای استخباراتی کشور های عربی و پاکستان برخوردار بودند و هم حزبهای اسلامی تروریستی پاکستان چون اهل حدیث
حرکت الانصار و غیره هم اکنون یکجا با اعضای ای اس ای و مشاورین نظامی پاکستانی با طالبان در داخل افغانستان همکاری دارند.
خدمت تان عرض کنم که بعد از امدن طالبان اقتصاد مردم برهم خورد . طالبان دارایی بقدر کافی در اثر عواید هیروین ذخیره دارند و میتوانستند مشکلات اقتصادی مردم را عجالتا رفع سازند ولی این کار را نکردند تا نان و معاشات مامورین و مردم به گردن کشور های جهان بیافتد.بار مسوولیت خد را به گردن جهان انداختند طالبان از کیسه خلیفه برای مردم بخش میدهند...
حنظله

>>>   فاطمه سجادی
حاکم احمق، اگر این شخص توازن در سیاست خارجی میان امریکا، ناتو و روسیه را در نظر میگرفت اوضاع کشورش به این حالت منجر نمیشد.

>>>   Angelica Babak
مردم اوکراین فکر کرده بودند اگر یک کمدین فرستاده امریکا را انتخاب کنند برای شان خنده و دموکراسی امریکایی به ارمغان می آورد .


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است