جنگ اوکراین جنگ آبرو است
ناتو و امریکا به روسیه قول دادند که ناتو وسعت پیدا نمیکند و کشورهای عضو سابق پیمان وارسا و جمهوری های سابق اتحاد شوروی را شامل این پیمان نمی سازند و امنیت روسیه را اخلال نمیکنند 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۲۲    ۱۴۰۱/۱/۴ کد خبر: 169965 منبع: پرینت

حدود چهار هفته از حمله روسیه به اوکراین میگذرد و میدان های نبرد هر روز داغ و داغتر میشود. اینکه چرا و بخاطر چه روسیه به اوکراین حمله کرد حتما دوستان در جریان قضایا قرار دارند و اخبار را دنبال میکنند.
ماه نومبر سال پار روسیه درخواست های کتبی خود را بخاطر تامین امنیت روسیه به امریکا و ناتو ارسال کرد و خواستار جواب کتبی در مورد درخواست های امنیتی خویش گردید.
تقاضا ها و یا درخواست روسیه از امریکا و ناتو چه بود؟
روسیه در قبال دیگر درخواست هایش 3 درخواست اصلی و اساسی داشت:
1- امنیت روسیه باید در دراز مدت توسط امریکا و ناتو مورد تهدید قرار نگرفته و تامین گردد.
2- ناتو به قرار دادی که در سال 1997 بین روسیه از یکطرف و امریکا و ناتو از طرف دیگر بود باید پایبند باشد و به مرز های سال 1997 برگردد. قرار داد سال 1997 چیست؟

در سال 1997 زمانیکه پیمان وارسا و اتحاد شوروی از هم پاشیده بود, مفهوم و بقای پیمان ناتو دیگر ضرورتی نداشت چون پیمان ناتو بخاطر جلوگیری از پیشرفت و تجاوز احتمالی پیمان وارسا و بعدآ اتحاد شوروی از مرز هایش بطرف غرب اروپا بود.
ناتو و امریکا به روسیه آنوقت قول دادند که ناتو وسعت پیدا نمیکند و کشور های عضو سابق پیمان وارسا و جمهوری های سابق اتحاد شوروی را شامل این پیمان نمی سازند و امنیت روسیه را اخلال نمیکنند.
لیک با گذشت سال ها ناتو و امریکا به قول و قرار هایشان اعتنا نکردند و در قدم نخست شروع به سرباز گیری از کشور های سابق عضو پیمان وارسا کردند که این کشور ها شامل پولند, هنگری, رومانیا, جمهوری چک, جمهوری سلواک وبلغاریا بود که اعضای پیمان ناتو شدند. ناتو و امریکا به این هم بسنده نکرده و چند جمهوری سابق اتحاد شوروی که شامل لاتویا, لیتوانیا و استونیا میباشند را هم به پیمان ناتو وصل کردند و درخواست دو کشور سابق دیگر اتحاد شوروی یعنی گرجستان و اوکراین را هم روی دست گرفتند.
باید گفت که کشور روسیه با این کشور ها در همسایگی نزدیک قرار داشته و مرز های مشترک دارد. با عضویت این کشور ها در همسایگی روسیه, ناتو راکت ها و قوای خویش را در این کشور ها جابجا نمود که ماسکو و دیگر شهر های بزرگ روسیه عملن در تیر رس قوای ناتو قرار گرفت.

3- بند سومی پیشتهاد روسیه به امریکا و ناتو دور کردن راکت های میانبرد و ستراتیژیک همدیگر از تیر رس کشور هایشان بود.
روسیه در این چند سال اخیر تلاش های فراوان نمود تا طوری با غرب کنار بیآید و این مشکل راه حل منطقی خود را بیآبد, لیک هر بار با جواب رد و قلدر مآبانه غرب و امریکا مواجه شد و به تقاضا های روسیه وقعی گزاشته نشد و بر عکس آنها اظهار کردند که در های ناتو بروی همه کشور ها باز است و هر کشوری که خواسته باشد میتواند عضو آن باشد.
تاریخ 24 فبروری عملن روسیه با امریکا و ناتو داخل جنگ گردید و میدان این جنگ هم کشور اوکراین انتخاب شد. چرا اوکرایین؟
در اوکراین تا سال 2014 حکومت تقریبآ طرفدار روسیه در قدرت بود و اوکراین با غرب هم مناسبات داشت و سهولت هایی را هم برای اتباع اوکراین درسفر به اروپا مساعد کرده بودند.
غرب توانسته بود یکعده اکرایینی ها را بخود بگرایاند و این گروه طرفداران غرب در سال 2014 دست به تظاهرات و اعتصابات زدند که رفته رفته این تظاهرات به خشونت کشانیده شد تا اینکه به وساطت کشور های آلمان و فرانسه قرار دادی در کیف بین رییس جمهور آنوقت یونوکوویچ, مخالفین دولت و وزرای خارجه دو کشور تضمین دهنده آلمان و فرانسه صورت گرفت که باید انتخابات زود هنگام صورت بپذیرد و هر طرفی که برنده انتخابات شدند قدرت را در کیف در دست بگیرند و از خشونت و زورگویی منصرف شوند.
این قرار داد یک روز هم طول نکشید که فردای آنروز در کیف کودتا علیه رییس جمهور بر حال اوکراین یونوکوویچ صورت گرفت.
رییس جمهور به روسیه فرار کرد و مخالفین دولت که طرفداران غرب بودند به کرسی قدرت در کیف تکیه زدند.
حکومت غربی در اوکراین از روز اول مخالفت و دشمنی خود را با روسیه اعلان کرد و عملآ به صورت غیر مستقیم به پایگاه ناتو و امریکا تبدیل شد.
در وقت کودتا یکعده اوکراینی ها مخصوصآ در قسمت دانباس اوکراین با کودتا مخالفت کردند که باعث جنگ های وحشتناک و کشتار های بیرحمانه از دو طرف شد که از سال 2014 تا شروع جنگ کنونی بیش از 15 هزار نفر در دنباس جان های شان را از دست دادند.

خوب است کوتاهی هم در مورد اوکراین بدانیم:
اوکراین یکی از جمهوری های سابق اتحاد شوروی است و از نظر مساحت بعد از روسیه فدراتیف و قزاقستان سومین کشور بزرگ در اتحاد شوروی بود. از نظر تخنیک و صنعت اوکراین تقریبآ اولین و پیشرفته ترین جمهوریت اتحاد شوروی سابق بود.
این کشور 44 میلیون نفر نفوس دارد و از اقوام و ملیت های مختلف تشکیل شده است که بزرگترین اقوام آن اوکراینی ها و روس ها هستند و مردمانی هم چون رومانیایی ها, هنگری ها, تاتارها, یهود ها, بلاروس ها و غیره زندگی میکنند.
در این هشت سال اخیر غربی ها و امریکایی ها سرمایه گزاری های زیادی در اوکراین انجام دادند و نیروی نظامی اوکراین را باز سازی و تحت تربیت نظامی به شیوه ناتو قرار دادند و انگیزه های ضد روسی را رونق بخشیدند و جوانان را با زرق و برق های انترنیتی و آمیزه های غربی مسحور کردند.
رییس جمهور اوکراین آقای زیلنسکی عملا تقاضای عضویت در ناتو را کرد و تمام مناسباتش با روسیه را قطع نمود و زیلنسکی رییس جمهور اوکراین چند روز قبل از شروع جنگ بیان کرد که میخواهد از پیمان بوداپست هم خارج گردد و بمب اتمی بسازد.

پیمان بوداپست چیست؟
بعد از از هم پاشیدن اتحاد شوروی یکتعداد راکت های هستوی اتحاد شوروی در خاک اوکراین قرار داشت, دولت های روسیه, اوکراین و غربی ها به توافق رسیدند که اوکراین تمام سلاح ذروی خویش را به روسیه تحویل دهد و دیگر دست به ساختار سلاح هستوی نزند.
بنآ خارج شدن اوکراین از قرار داد بوداپست بمثابه دست یابی به سلاح ذروی در اوکراین بود که به هیچ وجه برای روسیه و امنیت آن قابل قبول نیست.
جهان چهل سال است نمیتواند کارخانه اتمی ایران را مهار کند و چهل سال است که ایران تحریم است لیک به فعالیت های اتمی اش ادامه میدهد، چه رسد به اینکه اوکراین هم به آن علاوه گردد؟؟
جنگ امروز در خاک اوکراین جنگ روسیه در مقابل ناتو و امریکاست که مردمان اوکراین منحیث گوشت دم توپ در این جنگ کشته شده و کشور شان نابود میگردد. بیش از چهل کشور دنیا به اوکراین سلاح میفرستند تا آتش جنگ روشنتر و شعله ور تر شود و تعداد قربانی های آن بیشمار.
این جنگ جنگ هویت و جنگ آبرو برای دو قدرت بزرگ جهانی است و هیچ یک نمیخواهد این جنگ را ببازد و مغلوب دیگری شود و بازنده اصلی این جنگ مردم اوکراین خواهند بود که چون مردمان کشور ما زیر پای این فیل ها خورد و خمیر شدند و کشوری بنام اوکراین بعد از ختم جنگ با این طول و عرض وجود فیزیکی نخواهد داشت.
یگانه چیزی که این جنگ به ارمغان خواهد آورد دیگر جهان یک قطبی نخواهد بود و سیستم اداره جهان از مراکز بیشتری نظارت خواهد شد.

حفیظ حازم


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
اوکراین
روسیه
نظرات بینندگان:

>>>   ‌بی شک کشورهایی که خود را دخیل در این جنگ کنند حاکمانی ابله دارند.هدف از این جنگ به مانند اغلب جنگها نمایش و فروش تسلیحات نظامی دو ابرقدرت است باقی بهانه های کودکانه بیش نیست

>>>   حنگ در اوکراین بین ناتو به رهبری امریکا و روسیه برای دفاع از امنیت ملی خود جریان دارد. رئیس جمهور اوکراین با این بازی احمقانه مردم اوکراین در پیش قدمهای امریکا قربانی کرده است. چون روسیه راه دیگری بجز از مقابله با امریکا در کنار مرزهایش نداشت و از مجبوری به دفاع از خاک خود و جلوگیری از نفوذ امریکا به داخل روسیه این جنگ دفاعی را راه انداخت.

>>>   سلام بر مردمان هوشمند و حاذق

>>>   آفرین به مردم اوکراین که مثل بعضیا فرار نکردند و بزرگترین ارتش دنیا را زمین گیر کردن
بر عکس بعضیا هنوز موتورسوران دمپایی پوش نیامده فرار کرده به جایی که مردمانش از آنها خوشسشان نمی آید

>>>   جناب حفیظ حازم: دموکراسی یک شعار و هدف و آرمان و آرزو و مطالبهً خصوصی و شخصی نیست، دست آورد مدرن جهان آزاد و شیوه ایی برای اداره کشور بطریق انتخابات آزاد و مشارکت ملی و جمهور مردم است که در آن مردم بطریق انتخابات آزاد و منتخبین واقعی خود مسئول و صاحب و ناظر بر سرنوشت خود و کشورش گشته و به ثبات سیاسی داخل می رسد. بدون ثبات سیاسی منافع ملی تاًمین و تضمین نمی شود و برعکس منابع و درآمدهای ملی کشور به انحصار دیکتاتور حاکم در آمده و مورد تعدی و تجاوز باندهای دزد وسرکوبگر و آدمکش گشته و در جنگ و ترور و آدمکشی نابود می گردد. مردم اکرائن حق دارد با دست آوردهای مدرن و دموکراتیک غرب زندگی کند ولی دیکتاتور پوتین استقرار دموکراسی در اکرائن را تهدیدی بر دیکتاتوری الیگارشی خود می بیند، حتی اگر کل جهان در مقابل تجاوزات دیکتاتور پوتین به مردم اکرائن سلاح ارسال کنند ، این حق مسلم مردم اکرائن هست که از جان و مال و تمامیت ارضی کشور خود در مقابل متجاوزین دفاع کند ولی کسانی که از خود بینشی و چیزی برای ارایه کردن نداشته باشند، آنوقت تمامی وقایع و اتفاقات را به گردن آمریکا می اندازند و البته این نهایت بی شرمی و عقبماندگی استکه تجاوزات در حال حاضر پوتین و متحدین دیکتاتور را بخاطر ایدئولوژی چپ و درمانده کمونیستی خود در جبهه و جرگه حق و مدافعات بر حق مردم اکرائن را دشمن حساب کنیم شرم بر کسانی که در طرف دیکتاتورهای جنگ افروز و آدمکش قرار گرفته اند

>>>   بازنده‌ی بزرگ این جنگ آلمان بود که از انرژی ارزان روسیه محروم شد.

>>>   یکی از دلایل عمده جنگ اوکراین جلوگیری از حملات کیمیایی به خاک روسیه بوده است که برای آن اسنادی داده شده است:
آزمایشگاه های بیولوژیک آمریکا در اوکراین
آزمایشگاه های بیولوژیک آمریکا در اوکراین - اسپوتنیک
ارتش ایالات متحده بر خلاف کنوانسیون سازمان ملل در مورد ممنوعیت تولید سلاح های بیولوژیکی، ویروس ها، باکتری ها و سموم مرگبار تولید می کند.
به گزارش اسپوتنیک، در این رابطه صدها هزار نفر به طور سیستماتیک در معرض تاثیرگذاری پاتوژن های خطرناک و سایر بیماری های صعب العلاج قرار دارند.
دانشمندان نظامی تحت پوشش در حال آزمایش ویروس های مصنوعی در آزمایشگاه های بیولوژیک پنتاگون در 25 کشور از جمله اوکراین هستند. آزمایشگاه های بیولوژیک ایالات متحده توسط آژانس کاهش تهدیدات DTRA وزارت دفاع ایالات متحده و برنامه 2.1 میلیارد دلاری همکاری بیولوژیکی تعاونی (CBEP) در اتحاد جماهیر شوروی سابق، خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی و آفریقا تامین مالی می شوند.
پیمانکاران برنامه نظامی DTRA شرکت های خصوصی هستند. آنها مستقیماً به کنگره گزارش نمی دهند و به دلیل عدم نظارت مستقیم می توانند قانون را دور بزنند. پرسنل غیرنظامی از مصونیت دیپلماتیک برخوردارند، اگرچه دیپلمات نیستند. بنابراین، شرکت های خصوصی می توانند به نمایندگی از دولت ایالات متحده تحت پوشش دیپلماتیک بدون کنترل مستقیم کشور میزبان فعالیت کنند.
سه شرکت در اوکراین فعال هستند - Metabiota Inc.، South Research Institute و Black&Veatch.
آنها علاوه بر پنتاگون، پروژه‌های تحقیقات بیولوژیکی فدرال را برای سیا و سایر سازمان‌های دولتی مدیریت می‌کنند که پست‌های کلیدی آن‌ها در اختیار مقامات ارشد سابق و در برخی موارد کنونی ارتش و اطلاعات است. طبق منابع مختلف، آژانس کاهش تهدیدات امنیتی (DTRA) حدود 15 آزمایشگاه بیولوژیک در اوکراین را تامین مالی می کند. داده ها در مورد 10 مورد از آنها به دست آمد: مرکز آزمایشگاه منطقه ای ترنوپیل، آزمایشگاه تشخیصی شهر خرسون، موسسه دامپزشکی آکادمی ملی علوم کشاورزی اوکراین، آزمایشگاه تشخیصی وینیتسا، آزمایشگاه تشخیصی ماورای کارپات در شهر اوژگورود ، آزمایشگاه تشخیصی شهردنپروپتروفسک ، آزمایشگاه منطقه ای دامپزشکی شهر دنپروپتروفسک، موسسه تحقیقاتی اپیدمیولوژی و بهداشت وزارت بهداشت اوکراین در شهر لویو، آزمایشگاه منطقه ای دامپزشکی استان لویو در شهر لویو و آزمایشگاه تشخیصی شهر لویو.
بر اساس توافقنامه ای در سال 2005 بین وزارت دفاع ایالات متحده و وزارت بهداشت اوکراین، دولت محلی از افشای اطلاعات "حساس" در مورد برنامه آمریکا منع شده و اوکراین موظف است پاتوژن های خطرناک را برای تحقیقات بیولوژیکی به پنتاگون منتقل کند. علاوه بر این، ارتش ایالات متحده به اسرار دولتی این کشور مربوط به پروژه های در حال انجام دسترسی پیدا کرد. حتی قبل از آن، "مرکز علمی و فناوری در اوکراین" در این کشور ظاهر شد. این مرکز یک سازمان بین المللی است که عمدتا توسط دولت ایالات متحده تامین مالی می شود، در اوکراین کارکنان آن دارای وضعیت دیپلماتیک هستند. این مرکز رسما از پروژه های دانشمندانی حمایت می کند که قبلاً در برنامه های شوروی برای ایجاد سلاح های کشتار جمعی شرکت داشتند. مرکز علمی و فناوری در اوکراین طی 20 سال گذشته، 285 میلیون دلار برای تأمین مالی و مدیریت 1850 پروژه در سراسر جهان سرمایه گذاری کرده است.
این کار تحت برنامه جلوگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی که در سال 1991 آغاز شد، انجام می شود. هدف اعلام شده ترویج ذخیره سازی و انهدام ایمن سلاح های هسته ای، شیمیایی و بیولوژیکی، وسایل حمل و نقل آنها در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و به کارگیری دانشمندانی است که در ساخت سلاح های امحای جمعی فعالیت می کردند.
از آنجایی که اوکراین، بلاروس و قزاقستان کلاهک های هسته ای خود را نابود کردند، این برنامه اساساً در سال 2013 پایان یافت. اما سال گذشته، لایحه ای در کنگره ایالات متحده برای به روز رسانی برنامه نامبرده به دلیل تهدیدات جدید ادعایی در مورد گسترش سلاح های کشتار جمعی ارائه شد. در این راستا طبق نوشته وب سایت تدارکات عمومی فدرال آمریکا ، این برنامه پس از سال 2012 در اوکراین متوقف نشد. در سال 2013، شرکت خدمات فنی Raytheon Technical Services Company LLC. یکی از پیمانکاران DTRA برای اجرای آن در این کشور شد. مبلغ قرارداد 43.9 میلیون دلار است. بر اساس وب سایت تدارکات عمومی فدرال آمریکا، تا آگوست 2017، این شرکت آمریکایی موفق به ارائه خدمات علمی و فنی به ارزش 42.4 میلیون دلار شده است.
در سال 2016، خود مرکز علمی و فناوری در اوکراین در کسب یک قرارداد 5 ساله DTRAبرای خدمات علمی و فنی به مبلغ 10 میلیون دلار برنده شد. مشخص نیست مرکز علمی و فناوری در اوکراین در حال حاضر چه می کند. آخرین اطلاعات در وب سایت پروژه، مربوط به اواخر دهه 90 است. ظهور آزمایشگاه‌های بیولوژیکی آمریکایی در اوکراین و تأمین مالی پروژه‌های مرکز علمی و فناوری در اوکراین همزمان با شیوع بیماری‌های عفونی جدی در این کشور بود.
به عنوان مثال، یکی از آزمایشگاه‌های پنتاگون در خارکف قرار دارد، جایی که در ژانویه 2016، حداقل 20 سرباز اوکراینی در طی دو روز بر اثر ویروس شبه آنفولانزا جان باختند. بیش از 200 نفر در بیمارستان بستری شدند. تا مارس 2016، 364 مورد مرگ در سراسر اوکراین ثبت شد. آنفولانزای خوکی A (H1N1) pdm09، همان سویه ای که باعث همه گیری جهانی در سال 2009 شد، مسئول 81 درصد مرگ و میرها بوده است.
اخیراً در جنوب شرقی اوکراین که چندین آزمایشگاه بیولوژیکی پنتاگون در آنجا قرار دارد، عفونت مشکوک دیگر- هپاتیت A در حال گسترش است. در ژانویه سال جاری، 37 نفر از ساکنان نیکولایف به دلیل "یرقان" در بیمارستان بستری شدند. سه سال پیش، بیش از 100 نفر در همان شهر به بیماری وبا مبتلا شدند. فرض بر این است که در هر دو مورد علت بیماری آب آشامیدنی آلوده بوده است. در تابستان 2017، 60 نفر از افراد مبتلا به هپاتیت A در بیمارستان شهر زاپوریژیا بستری شدند. دلیل آن هنوز مشخص نیست. در منطقه اودسا، 19 کودک از یک مدرسه شبانه روزی با همان تشخیص به بیمارستان منتقل شدند. و در نوامبر 2017، 27 مورد عفونت در خارکف ثبت شده است. این ویروس در آب آشامیدنی یافت شد.
همزمانی فعالیت پنتاگون در اوکراین و شیوع بیماری‌های عفونی مشکوک است زیرا شرکت‌هایی که تحت قرارداد با ساختارهای وزارت دفاع ایالات متحده در اوکراین کار می‌کنند، مدت‌هاست که درگیر تحقیق در مورد عفونت‌ها برای استفاده نظامی هستند. مثلاً موسسه Southern Research Institute پروژه ای در مورد وبا، و همچنین ویروس های آنفولانزا و زیکا، که پاتوژن های مهم نظامی برای پنتاگون هستند، دارد.
با Southern Research Institute ، آزمایشگاه‌ها در اوکراین توسط Black&Veatch و Metabiota اداره می‌شوند شرکت اول، برنده دو قرارداد 5 ساله DTRA با 198.7 میلیون دلار برای ساخت و راه اندازی آزمایشگاه های زیستی در اوکراین، آلمان، آذربایجان، کامرون، تایلند، اتیوپی، ویتنام و ارمنستان شد. وب‌سایت تدارکات فدرال می نویسد که Black&Veatch با 140 میلیون دلار به آژانس کاهش تهدیدات امنیتی (DTRA) تحت برنامه مشارکت مشترک بیولوژیکی در اوکراین از سال 2013 تعهد دارد. فعالیت هایی به ارزش 77 میلیون دلار که هنوز تکمیل نشده است.
در سال 2014، شرکت Metabiota که در زمینه شناسایی، ردیابی و تجزیه و تحلیل شیوع احتمالی بیماری فعالیت می کند، یک قرارداد به مبلغ 18.4 میلیون دلار به عنوان پیمانکار فرعی Black & Veatch در گرجستان و اوکراین امضا کرد. براساس یک آگهی کاری که توسط Black & Veatch منتشر شده است، این شرکت ها یک دفتر در کی یف دارند.
Southern Research Institute از سال 2008 پیمانکار اصلی در اوکراین بوده است. در سال 2001، این مؤسسه به پیمانکار فرعی پنتاگون برای تحقیقات سیاه زخم تبدیل شد.
Black & Veatch (تاسیس 1915) بزرگترین شرکت مهندسی در کانزاس سیتی است. تخصص: معدن، پردازش داده ها، شهرهای هوشمند، بانکداری و بازارهای مالی. از بدو تاسیس، فعالیت های این شرکت به طور جدایی ناپذیری با ارتش آمریکا و سازمان های اطلاعاتی مرتبط بوده است. در حال حاضر یکی از 6 شرکتی است که خدمات طراحی، برنامه ریزی، حفاظت از محیط زیست و بازرسی ساخت و ساز را برای پروژه ها در تاسیسات نظامی در آلمان، لهستان، جمهوری چک، بلژیک و هلند ارائه می دهد.
Southern Research (تاسیس شده در بیرمنگام، آلاباما در 11 اکتبر 1941) یک سازمان تحقیقاتی غیرانتفاعی است که تحقیقات پایه و کاربردی را برای سازمان های تجاری و غیرانتفاعی در چهار زمینه توسعه دارو، انرژی، محیط زیست و مهندسی انجام می دهد. در طول 70 سال گذشته، این سازمان با فعالیت های تحقیقاتی در زمینه دفاع ملی، در زمینه تحقیقات مواد و مهندسی سیستم ها فعالیت داشته است. در حال حاضر، این شرکت قراردادهایی برای توسعه اطلاعات، جمع آوری داده ها، سیستم های ارتباطی دارد. علاوه بر این، قرارداد معتبری برای مطالعه استفاده از فناوری های روز در عملیات های رزمی دارد.
شرکت متابیوتا - بسته ترین شرکت که ممکن است به دلیل نزدیکی به خانواده رئیس جمهور ایالات متحده باشد. متابیوتا که در سال 2008 تأسیس شد، به تحقیق و ارزیابی تهدیدات بیماری‌های عفونی برای دولت‌ها، شرکت‌های بیمه و تولیدکنندگان دام می‌پردازد تا داده‌های میکروبی را در سراسر جهان دیجیتالی کند و به طور فعال از گسترش بیماری جلوگیری کند. فاز اول توسط Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP)، هانتر بایدن، پسر رئیس جمهور ایالات متحده، شاخه ای از Rosemont Capital یک صندوق سرمایه گذاری که توسط بایدن و پسرخوانده جان کری در سال 2009 تأسیس شد، تامین شد، که بایدن مدیر عامل آن بود.
از سال 2014، "متابیوتا" شریک اتحاد بهداشت محیطی در پروژه "پردیکت" آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده آمرکا (USAID) است که هدف آن "پیش بینی و جلوگیری از تهدید جهانی بیماری های نوظهور در جهان" است. به عنوان بخشی از این تلاش، محققان شرکت متابیوتیا، اکوهلث آلیانس و موسسه ویروس شناسی ووهان به طور مشترک مطالعه ای را بر روی بیماری های عفونی حاصل از خفاش در چین انجام دادند.
محققان اتحادیه اکوهلث و متابیوتا همچنین در ارائه‌هایی در مورد چگونگی "زندگی ایمن با خفاش‌ها" و تحقیقاتی که شیوع بیماری‌های عفونی در حال ظهور را با تجارت حیات وحش مرتبط می‌کند، در این پروژه با یکدیگر همکاری کرده‌اند. محققان متابیوتیا همچنین همراه با کارکنان اتحاد اکوهلث در مطالعه گسترش ویروس Henipavirus در سال 2014، مطالعه نظارت بر ابولا در سال 2014، مطالعه هرپس در سال 2015 و مطالعه تنوع ویروس در سال 2015 را در فهرستی گرد هم آوردند.
اتحاد اکوهلث بیش از یک دهه است که توسط گوگل تأمین مالی می شود. گوگل همچنین از طریق سیا با متابیوتا لینک همکاری دارد. علاوه بر هانتر بایدن، گوگل و پنتاگون، متابیوتا با جبهه معروف سیا، این-کیو-تل، رابطه کاری دارد.
این – کیو – تل (تاسیس در سال 1999) - قبلا تحت عنوان Peleusو In-Q-It، یک شرکت آمریکایی غیرانتفاعی سرمایه گذاری خطرپذیر مستقر در آرلینگتون، ویرجینیا فعال است. این شرکت برای اطمینان از تجهیز آژانس اطلاعات مرکزی و سایر سرویس های اطلاعاتی به آخرین فناوری اطلاعات برای پشتیبانی از قابلیت های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا، در شرکت های با فناوری پیشرفته سرمایه گذاری می کند.
این-کیو-تل بر سه حوزه گسترده فناوری تجاری متمرکز است که شامل نرم افزار، زیرساخت و علم مواد می باشد.
در 15 نوامبر 2005، شرکت این – کیو – تل، تعداد 5636 سهم گوگل را به قیمت بیش از 2.2 میلیون دلار را فروخت. این سهام از خرید Keyhole، Incتوسط گوگل، نرم‌افزار نقشه‌برداری ماهواره‌ای با بودجه سیا که اکنون به نام "گوگل ارث" شناخته می‌شود، به دست آمد. در سال 2016، این شرکت حداقل 120 میلیون دلار در سال عمدتاً از سیا، و همچنین از ناسا، اف بی آی و وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، کمک مالی دریافت می کرد. شناخته شده ترین محصولات این شرکت Palantir Technologies، یک سیستم تجزیه و تحلیل اطلاعات و تجزیه و تحلیل اطلاعات، و Wickr، یک برنامه پیام رسانی رمزگذاری شده است.

>>>   بعضیا که کارشان انداختن تقصیرات به کشورهای همسایه است در حدی نیستند که راجب کشورهای که با آمریکا مشکل دارند نظر بدهند و نتیجه دست آوردهای دنیای آزاد در کشورت دیدیم که چه شد
این یک جنگ تمدنی است و آمریکا از اوکراین به عنوان زمین سوخته برای زمینگیر کردن روسیه استفاده کرده همانطور که کشورت را زمین سوخته شوروی کرد و با ارسال سلاح باعث به وجود آمدن القاعده و طالبان شد که کماکان مزه اش را می چشید
چقدر باید احمق باشی که این را نفهمی
با دستاوردهای جهان آزادت خوش باش که چین با حکومت دیکتاتوری دارد جلو میزند

>>>   سربازان اوکراین که جزو مردم اوکراین هستند قطارها را نگه می دارند و سیاهپوستان و خاورمیانه ای ها را از قطار پیاده می کنند فقط مو زردها و چشم آبیها را اجازه خروج می دهند ولی یک بیچاره مفلوک در اینجا در حال ستایش غرب و اوکراین است در حالی که ثروت مردم کشورش را آمریکا غصب کرده و به تمام ارزشهایش پشت و پا زد
حال بلیس غربیها ولی این جنگ بین خودشان است

>>>   به دوست عزیز ما کامنت دهنده پنجم:
قبل از همه از دوستان خواشمندم که در ختم کامنت شان نام خود را نیز بنویسند تا در صورت ضرورت تبصره به کامنت شان مستقیما مخاطب قرار گیرند. به هر حال شما از دموکراسی و محتویات ان حرف زده اید. تعریف نسبی است.ولی باید خاطر نشان کرد که لبیرالیزم و دموکراسی در جوامع پیشرفته امروز دو روی یک سکه اند. بعضا یکی ناقض دگر میشود. مثلا در بعضی کشورها رهبران دولتی بر اساس انتخابات ازادیعنی شیوه لیبرال انتخاب میشوند ولی بعد از چندی با استفاده از اکثریت کرسی ها در پارلمان تغییرات در قوانین نافذ شده بوجود میاورند و قدرت سیاسی را برای سالها ارز ان خود میسازند . این نقض دمکراسی است.مثلا در ترکیه در روسیه در زیمبابوی در زمان رابرت موگابی و غیره
دوست محترم شما یک انسان سراپا قرص شیفته دموکراسی امریکا استید.
حمله بر اوکراین برای پوتین شاید نتواند تبریه امیز باشد زیرا راه های ممکن دگر برای حل معضلات موجود فیمابین اوکراین و روسیه وجود داشت . خیر ...
یک بار تاریخ ارتکاب جرایم جنگی روسای جمهور امریکا را از بدو پیدایش این کشور تا کنون مطالعه کنید انجاست که از دموکراسی نامنهاد امریکایی و غربی نفرت پیدا میکنید.
خانم هیلری کلنتون خیرا طی مصاحبه در واشنگتن پست گفت:
ما روسیه را همانطوریکه در افغانستان زمین گیر گردیم در اوکراین نیز همان تاکتیک بکار خواهد رفت. اکنون هزاران داوطلب از امریکا کانادا اروپا به این جنگ پیوسته اند بسیاری شان سربازان و افسران باز نشسته از جنگهای عراق و افغانستان استند . بیماری روانی دارند و در کشتن انسان در عراق و افغانستان تخصص حاصل کرده اند. شما میدانید که در افغانستان بنام دموکراسی و دفاع از اسلام تروریست ترین افراد را از سراسر جهان گردهم اوردند و انها را سربازان خدا نام گذاشتند و اتش جنگ را سالها روشن گذاشتند. نتیجه را اکنون میبینید که ما در کدام وضعیت قرار داریم.
وضعیت یمن را مطالعه کنید . بیشتر از هشت سال میشود جنگ در این کشور ادامه دارد. امریکا هر روز ایران مغرض را که دخالت مستقیم در جنگ دارد بنام های مختلف مورد مجازات تعزیرات اقتصادی قرار میدهد اما برای سعودی ها سلاح میفروشد تا طفل یمنی کشته شود. تا کنون بیشتر از سه ملیون انسان جان خود را در این جنگ وحشتناک از دست داده اند.ایا همین دموکراسی است؟؟که امریکا در یمن از ان دفاع میکند؟؟؟
شما خوب اگاه استید که امریکاییان در عراق در زندان ابو غریب زندانیان عراقی را لخت میکردند انها را یکجا باهم با ریسمان می بستند بعدا فیلم میگرفتند ایا همین تمدن است که شما با ان فخر میکنید؟؟
حادثه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۰ نتیجه مستقیم فعالیتهای تروریستهاییکه از انها امریکا در افغانستان در سالهای هشتاد استفاده کرد میباشد. در این حادثه جوانان عرب وابسته به القاعده و وابستگان خاندان شاهی عربستان و ملیونر های لبنانی شرکت داشتند. یک افغان در این حادثه دست نداشت
ولی امروز امریکا نصف پولهای مردم افغانستان را به حادثه یازدهم سپتامبر مرتبط میسازد در حالیکه در افغانستان من و تو خانواده ها اطفال شانرا از گرسنگی لیلام کرده اند.. ایا همین دموکراسی است؟؟؟
ما حق داریم نود فیصد وقایع دلخراش را که طی هشتاد سال اخیر در جهان رح داده است به امریکا مربوط سازیم.نود فیصد از عمر امریکا در سازماندهی توطیه و نابود سازی دولت های سیکیولر مترقی و ملی در امریکای لاتین اسیا افریقا و اروپای شرق هندو چین گذشته است. ایا شما از قتل عام روشنفکران اندونیزی در سال ۱۹۶۵ خبر دارید؟؟؟ بیشتر از پنجصد هزار انسان روشن ضمیر به جوخه های اعدام و کشتار های دستجمعی فرستاده شدند. جنرال سوهارتو دوست صمیمی امریکاییان انگلیسها ...سوهارتو به این هم اکتفا نکرد نیمی از نفوس تیمور شرقی را کشت و سلاح برای کشتار را از امریکا و اسراییل بدست میاورد... و از عزت زیاد در قصر سفید برخوردار بود جالب اینکه حتی نلسون ماندیلا بلند ترین مدال افریقای جنوبی به سینه سوهار اویخت. منابع نشراتی نیویارک تایمز و مجله تایمز در امریکا کشتار ها در اندونیزی را به عنوان خبر خوش و {{ چراغ امید }} در اسیا نام گذاشته اند. ایا این جنایات جنگی نیست ؟؟؟ است. این جنایات جنگی بار ها بار ها بار ها توسط امریکا این ناقض دموکراسی صورت گرفته است. بروید تاریخ پر از اشک و غمبار جنگ ویتنام را بخوانید انگاه درک خواهید کرد که این امریکا چه بلا هایی بر سر دموکراسی در جهان اورده است.
سفیدهای امریکا ناقض دموکراسی و حقوق دموکراتیک شهروندان سیاه پوست خود نیز بوده و استند. شما از تاریخ غم انگیز سیاه پوستان در امریکا واقف استید. در امریکا کشتن یک سیاه پوست توسط پولیس به مثابه کشتن یک پرنده است. بیشترین زندانیان در امریکا جوانان سیاه پوست استند.چرا؟؟؟
امریکا و انگلیس معتاد جنگ استند. تا دیروز جهان را از خطر گسترش کمونیزم میترساندند . با انحلال پیمان وارسا و ختم بلاک کمونیستی و ختم جنگ سرد امریکا پی بهانه ای نازه بود . پیدا شد. تروریزم.این هم تا کنون ادامه دارد برای انکه سلاح بیشتر در مارکیت سرازیر شود جنگ اوکراین را اتش زدند.البته محاسبات پوتین دقیق نبود. او فکر میکرد که عساکر روس همانطوریکه در کریمیا با دسته های گل استقبال شد اکنون نیز چنین خواهد شد ولی برعکس حتی روسهای خارکوف و دگر مناطق خارج از دنباس با اوکراینی ها در جنگ علیه پوتین پیوسته اند.شاید پوتین با ایجاد دهلیز بین دنباس و شهر ادیسه بنام پیروز ی در جنگ اکتفا کند ولی هر چه باشد این پیروزی با تلفات بیشمار غیر نظامیان نمیتواند برحق باشد شما محترم باید بدانید که پوتین نه کمونیست است و نه انسان دموکرات . او به یک ارستوکرات روسی بیشتر شباهت دارد برعکس جهان در موجودیت دوقطبی در امن بیشتر بود. زیرا اتحاد شوروی برای بقای نظام سیاسی خود نمیخواست با امریکا در گیر شود در حالیکه امریکا پیوسته در جهت ان بود تا بهانه برای نابود سازی شوروی پیدا کند.. بهر شکلی بود شوروی برای حفظ صلح در جهان سعی میکرد..تاریخ قضاوت خود را میکند یک نکته برای من روشن است و ان اینکه امریکا ملت واحد باقدرت عالی نظامی و پیشرفته را تحمل ندارد. کار امریکا هنوز در رابطه به روسیه تمام نه شده است. روسیه طی پنجاه سال نظر به پلان سی ای ای تجزیه خواهد شد. قضایای جدیدی در روسیه بوجود خواهد امد که رهبران اینده روس از حل ان عاجز خواهند ماند.در داخل روسیه اجنت های سی ای ای وافر وجود دارند و اینبار هم امریکا از وصایای بریجینسکی مشاور امنیتی جیمی کارتر استفاده خواهند کرد. او توصیه میکرد که شوروی را تدریجا میتوان از بین برد و اکنون روسیه در شرایط باز تر قرار دارد برای تطبیق پلانهای امریکا بیشتر اماده شده است. اینکار را روسها برای امریکا انجام خواهند داد.... افرادی چون گرباچف و ایلتسن در روسیه زیاد است. به هر حال امید هر چه زود تر اتش گلوله ها و جنگها در جهان خاموش گردد و دموکراسی واقعی جای انرا بگیرد. ما در افغانستان شاید سالهای دراز کار و پیکار را برای اعاده ابتدایی ترین حقوق شهروندی خویش در پیشرو داشته باشیم
حنظله

>>>   اوکراین به زور مردمش را در خانه نگه داشته و حکومت نظامی اعلام کرده. هیچ بالا ۱۸ ساله و زیر ۶۰ ساله حق خروج از کشورش را ندارد.

>>>   اوکراین قصد داشت ۱۰ ملیون نفر روس زبان را از این کشور بیرون کند و یک کشور تک قومیتی ایجاد کند. نسل کشی در کشورهای شکست خورده افکار عمومی جهان را حساس نمی کند. به عنوان مثال بعد از جنگ جهانی ۱۴ ملیون آلمانی از سرزمینشان بیرون شدند و سرزمین پروس از نقشه‌ی جغرافیا حذف شد. در حقیقت در بسیاری از سرزمین کنونی دانمارک هلند فرانسه روسیه لهستان کرواسی و چک زمانی اکثریت آلمانی حرف می زدند. ولی روسیه هنوز یک کشور شکست خورده نبود و در مقابل نسل کشی روس زبان ها در اوکراین سکوت نمی کرد. ۸۰ درصد صادرات روسیه از طریق اوکراین بود و دیر یا زود این جنگ اتفاق می افتاد.

>>>   ایالات متحده امریکا پلان داشت و در اینده هم خواهد داشت تا اوکراین را به پاکستان ثانی در شرق اروپا مبدال سازد. هیچ کشوری در شرق اروپا به جز اوکراین چنین ظرفیت را ندارد. اوکراین دارای بیشتر از ۴۴ ملیون نفوس بهترین استعداد ها کشوریکه میزان سواد بالا تر از امریکا طبیعت قشنگ میباشد. در دوره اتحاد شوروی اوکراین سبد اتحادشوروی نامداشت همانطوریکه پنجاب در هندوستان به این نام مسمی است.اوکراین یکی از بزرگترین تولید کننده گندم در بین پانزده جمهوریت شوروی سابق بود.
یکی از دلیل فوق العاده که امریکا به اوکراین دلبسته است موقعیت جغرافیایی ان میباشد یعنی همسایگی با روسیه دشمن دیرینه ای اروپای غرب و امریکا طی سالهای جنگ سرد و تضاد های ایدیالوجیکی میان دو کشور با قدرت بزرگ نظامی.یک نکته قابل تامل است و ان اینکه روسیه این باریکی را درک کرده بود که اگر اوکراین عضو ناتو شود و یا نوع سلاع هستوی دوباره در خاک اوکراین نصب گردد دگر تصفیه حساب با اوکراین دشوار خواهد بود.
تازه ترین انکشافات جنگ نشان میدهد که اوکراین در حال تجزیه شدن مثل کوریا میباشد. بخشی از اوکراین به حیث بوفر زون بین روسیه و کشور های علاقمند اوکراین قرار خواهد داشت.این یک طرح قابل اجرا برای پوتین است ولی اینده نشان خواهد داد که ایا این تجزیه بقای زمانی خواهد داشت یا نه؟؟
همه باید بدانیم که اگر پاکستان سلاح هستوی نمیداشت قادر به ادامه
جنگ نیابتی علیه افغانستان نمی بود . پاکستان در ۱۹۷۳ بدوحصه تقسیم شد شانس تجزیه پاکستان بار دوم توسط هندوستان و افغانستان ممکن بود ولی دیر شده بود زیرا پاکستان قدرت هستوی است.
فخر اهنگر

>>>   وقتی کسی معنی و مفهوم آزادی و مشارکت ملی و حاکمیت ملی و قوانین حقوق بشر را نفهمد، معلوم است که از خود چیزی و ایده ایی برای ارایه کردن ندارد و خود را مطیع و دستبوس و سرسپرده و مزدور دیکتاتورها می کند. یعنی مانند گوسفندی که نیاز و ضرورت به یک چوپان دارد.

>>>   افکار بیشتر در مورد رژیم زلنسکی:
بی شک این یک جنگ شناختی است
1. مردم اطراف زلنسکی هر روز بیشتر و بیشتر افراط گرا می شوند، زیرا با شکست ناتو در پیوستن به این جنگ و همچنین اتفاقی که در ماریوپل رخ داده این افراط گرایان می دانند که هیچ حامی را ندارند که برای نجات آنها بیاید و هیچ راهی برای نجات آنها وجود ندارد.تنها را «مرگ یا اسیر شدن توسط روس ها»
2. بنابراین، افراط گرایان اطراف زلنسکی در نهایت خودکشی می کنند - بنابراین آنها حاضرند به همان اندازه که برای زنده ماندن به مدتی طولانی تری نیاز دارند، جان بی گناه اوکراینی را قربانی افکار رادیکال خود کنند.
3. هر ژنرالی که با تلفات بی مورد مخالفت کند (اگر خوش شانس باشد) اخراج و رانده می شود. اگر او خوش شانس نباشد، در محل مورد اصابت گلوله قرار می گیرد و جان خودش را ازدست می دهد و سپس اعلام می شود در جبهه جنگ بدست روس ها کشته شده است.
4. به همین دلیل است که جهان در شرف نابودی کامل کل نیروهای مسلح اوکراین هست؛ حداقل 50000 مرد و احتمالاً 75000 مرد بدون هیچ دلیلی در شرف مرگ هستند که شیوه از بین رفتن آنها بایستی شبیه به صحنه یک جنگ خشونت بار باشد.
5. اگر زلنسکی سعی کند جلوی این کشتار بی‌معنا را بگیرد - با تسلیم شدن، که تنها راه نجات در این مرحله است - او علنا مرده است. وی گروگان تندروهای اطرافش است و آنها فقط او را در اطراف خود نگه داشته اند و او را زنده نگه می خواهند؛ زیرا نقش چنین شخصی در بازی روابط عمومی با غرب به قدری خوب بوده است که آنها به او مانند وینستون چرچیل روزهای آخر نگاه می کنند.
حال اگر او ناگهان ناپدید می شد یا به طور کامل کشته می شد، کل رژیم اوکراین سقوط می کرد و این به معنای از بین رفتن سیاست های افراطی غربی هاست.
6. روس ها زلنسکی را زنده می خواهند زیرا پس از جنگ به او نیاز دارند تا به تجزیه اوکراین مشروعیت ببخشد و دیگر مناطق نیز به یک خود مختاری قطعی برسند.
7. هر چه جنگ بیشتر ادامه یابد، روس ها سرزمین هایی را که مجبور به جنگیدن بودند، جذب خود کرده و این یک واقعیت بزرگ اجتماعی است.کل ساحل دریای سیاه در شرق کریمه بخشی از روسیه خواهد شد و این مسئله اجتناب ناپذیر است و اگر مقاومت در خارکف، دنپروپتروفسک و کیف ادامه یابد، آن‌گاه آن شهرها نیز بخشی از فدراسیون روسیه خواهند شد.
8. بنابراین هر چه زودتر آنها تسلیم شوند، اوکراین سرزمین بیشتری را در اختیار خواهد داشت. اما از آنجایی که افراط‌گرایان می‌دانند که نمی‌توانند تسلیم شوند، اوکراینی که در پایان این جنگ باق ‌والای می‌ماند، یک کشور کوچک خواهد بود که پایتخت آن لویو است.
و این همان چیزی است که در این زمان قابل تصور هست ! حال شما چه فکر می کنید.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است