دو مسخره از دو کشور در یک رول
امریکایی ها بخاطر بر آورده شدن اهداف شان روی اشخاص و افرادی سرمایه گذاری میکنند که فقط و فقط برای منافع امریکا کار کنند و اهداف کوتاه مدت و دراز مدت امریکایی ها را به کرسی بنشانند 
تاریخ انتشار:   ۰۸:۱۶    ۱۴۰۱/۱/۹ کد خبر: 169985 منبع: پرینت

امریکایی ها بخاطر بر آورده شدن اهداف شان در کشور های مختلف روی اشخاص و افرادی سرمایه گذاری میکنند که فقط و فقط برای منافع امریکا کار کند و اهداف کوتاه مدت و دراز مدت امریکایی ها را در کشور های خود شان به کرسی بنشانند.
برای امریکا شخصیت, تحصیل, کاردانی و محبوب بودن شخص در کشور خودش اصلن مطرح نیست, قسمیکه در مقدمه گفتم برای امریکا نوکر دست و پا بسته یی در کار است که کار غلامی اش را با صداقت برای امریکا انجام دهد.

در سال 2000 بعد از سقوط امارت اول طالبان, امریکایی ها شخصی را بنام کرزی با تانک و طیارات امریکایی در افغانستان پیاده کردند و برای مردم افغانسان او را منحیث رهبر و رییس جمهور قبولاندند.
روزی تاریخ این دوره از طرف تاریخ نگاران واقعیت اندیش نگاشته شود و زوایای پنهان خیانت ها و جنایات نا بخشودنی کرزی در افغانستان به رشته تحریر درآید. ولی مردم افغانستان هم درین 20 سال اخیر چهره منحوس و کثیف کرزی و همراهانش را تا حدودی شناخته اند.
امریکایی ها وقتی بالای کسی دست بگزارند, به هر شیوه ممکن برای آنکس شخصیت سازی میکنند و آن شخص را آنقدر به بالا میکشند که گویی چشم های مردم درین سالیان دراز کور بوده و نتوانسته بودند شخصیتی به بزرگی کرزی را میشناختند.

اگر دوستان به یاد داشته باشند در زمان کرزی هر هفته و هرماهی نبود که یکی از رهبران غرب و امریکا به کابل سفر نمیکرد و یا جناب کرزی در هر سفر به خارج به پارلمان کشور های مختلف سخن رانی میکرد و با کف زدن ها اسقبال میشد تو گویی که افلاطون و یا سقراط از قبر ها بلند شده باشند و آدمیت را به راه راست هدایت نمایند و یا هم چندین بار کرزی در نشست های ناتو و نشست های بسیار مهم جهانی سخنران اولی بود و با کلاه و چپنش شیک ترین رییس جمهور جهان بود.

امریکا و غرب با این شیوه نوکرش را به بالا میکشید تا خود مصروف غارت و چپاول کشور ما باشد و به چشم مردم ما خاک بپاشد . هموطنان ما میدانند که در زمان حضور امریکایی ها هر روز و هر شب دها طیاره بزرگ نظامی امریکا خاک و سنگ و مواد نایاب کشور ما را غارت میکردند. اینکه امریکایی ها چقدر اورانیوم و لیتیوم و دیگر مواد نایاب کشور ما را غارت کرده اند کسی نمیداند.
ولی یک چیز روشن است که مصارفی که امریکا در افغانستان بخاطر میلیونر شدن یکعده نوکرانش کرده صدها و هزاران برابر این مصارف را از کشور ما دزدیده و غارت کرده اند.

وقتی منافع امریکا تامین شد دیگر این مهره ها و این نوکر ها دور انداخته میشوند و تو گویی که اصلن به این نام و نشان کسی نبوده و وجود نداشته است, چنانچه با کرزی همین کار را کردند که بعد از تیر شدن تاریخ کرزی او به یک تفاله و آشقال تبدیل شد که اصلن سنه کرزی را هم کسی نمیخواند و بیاد کسی هم نیست.
در اوکرایین هم امریکا به همین شیوه عمل کرد و میکند. زیلنسکی یک هنرمند تیاتر و یک مسخره بود قسمیکه چارلی چاپلین در زمان خودش مردم را میخنداند. زیلنسکی هم تمام هنرش خنداندن مردم بود, لیک برای امریکا و غرب کاندید خوبی شد که هم منافع امریکا و غرب را در اوکرایین تامین کند و هم در وقت ضرورت بتواند مردمش را بگریاند.

تا قبل از جنگ اوکرایین و روسیه محبوبیت زیلنسکی حدود 30 درصد بود و هر ماه کمتر و کمتر میشد و از کارکرد هایش مردم اوکرایین راضی نبودند لیک در زمان خراب شدن مناسبات روسیه و غرب, روزی نبود که یک رییس جمهور و یک صدراعظم و یا وزیر خاجه کشور های اروپایی به کیف سفر نکند و زیلنسکی را به شخصیت بی بدیل برای اوکرایین تبدیل کردند و بعدش هم در زمان جنگ سخنرانی های احساساتی و گریه آلود زیلنسکی به پارلمان های کشور های مختلف اروپایی و امریکا و سازمان ناتو شروع شد و زیلنسکی را حتی بزرگترین رهبر دنیا نامیدند و بعضی از رییس جمهور های اروپایی هم برایش جایزه نوبل را خواستار شدند.

زیلنسکی تا دیروز مردمش را میخنداند و امروز وقتش رسیده که رولش تعویض شود و مردمش را بگریاند.
دیر یا زود این جنگ تمام خواهد شد و با ختم جنگ زمان استهلاک زیلنسکی هم به آخرش میرسد.
آنوقت نه کسی برایش میخندد و نه هم کسی برایش می گرید و خود در بین خنده و گریه هایش دفن خواهد شد.

حفیظ حازم


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
زیلنسکی
کرزی غنی
نظرات بینندگان:

>>>   Abdul Rahim Qaiumi
روسیه هم در طول تاریخ هم مانند امریکا وانگلیس چنین جنایت ها را انجام داده است ما باید منحیث تحلیل گر واقعیت ها رابیان نمایم یک جنایت کار را سرکوب وجنایت کار دیگر را که هر روز اطفال وپیر وجوان ملت اوکران را قتل عام می دارد وتمامی هست ونیست شان را از هوا وزمین بمباران می نماید را نادیده گرفتن جفابزرگ است

>>>   Abdul Wakil Wissa
مگر شما امپراطوری اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان را فراموش کرده اید و یا عمدا از آن طفره می روید؟امپراطوری اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان به مراتب و بیشتر از این‌ کار های ضد انسانی را به کار برد. اعضای حزب به عقاید مردم و اعتقادت مذهبی شان توهین کردند.چرا ساده نمی گوید که استعمار با هر ایدولوژی که باشد از افراد مورد اعتبارش کوه می سازد در حالیکه آنان کاه اند. نباید ایدولوژی تان بر واقعیت های عینی سایه بیافگند.

>>>   Painda Safar
تحلیل خیلی عالی استاد گرامی حفیظ جان حازم بزرگوار موفق باشید .

>>>   Hamida Sobat
کاملا دقیق و ارزشمند ما زیاد دیدیم و تجربه کردیم

>>>   Fezlahmed Kamyab
دقيقاً يك مقايسه خيلى دقيق و عالى ، به عين شكل امريكا يك ديوانه روانى را نيز هفت سال بر گرده هاى مردم ما بنامى متفكر دوم دنيا تحميل نمودند .

>>>   Sima Hashemi
چیزیکه عیان است چه حاجت به بیان
جناب کرزی را همه می‌شناسند دیگر فریب ایشان محال است تا مردم متقبل شوند

>>>   Erfan Kargar
جهان غرب و به استعلاح که خود شان آنرا متحدین شکست ناپذیر ناتو می‌نامیدند، امروز مسخره جهان شده اند و بی شرمانه از هر گوشه و کنار جهان با مشت های آهنین و جواب های دندان شکن به دهنشان وارد شده،دارند عنقریب به ریختن و کشیدن دندان های شان جهان دست بکار شوند.فکر کردن که عروسک اوکراینی زلنسکی، و سیاسیون حلقه بگوش اروپا غرب بیرق آمریکا را در اروپا برافراشته نگهداری خواهند کرد،ولی بیخبر از آنچه که دامن گیر شان شده و آینده تاریک اقتصادی که دامن گیر شان شده،در فکر سقوط روسیه بودند،ولی جواب های پوتین بود که پا های شان را لرزان ساخت،و پطلون های شان به تر شدن آغاز کرد. با وجود شکست های شرم آور را در جهان متقبل شدن و بار ها شکست های شرم اور را نصیب شدن،و جنایات غیر انسانی را درین سه دهه آفریدن، و درین دهه های اخیر که تقریبآ جهان به سیستم یک قطبی مبدل و آنرا بدست داشتن شده،زیر نام های متفاوت هرج و مرج را در جهان دامن زدن،و نامش را دیموکراسی و دفاع از حقوق بشر نامیدن.واژه ها و استعلاحات را به هر آن شکل که خواستن به اساس فرهنگ نامه سیاسی خود تغیر دادند.ولی انقدر بیشرم و بی حیا شده اند،که هر جنایت را که در هر گوشه جهان دامن زدن ،فکر کردن که جهانیان از دید فکری،و منطق کلن معیوب شدند،و این جنایات را که در طول قرن نوزده الی امروز انجام داده اند،تاریخ بشریت آنرا فراموش خواهند کرد.ولی سیاسیون و قدرت های نو ظهور اقتصادی و نظامی بماننده چیت،روسیه،هندوستان، دیگر به این درنده خویان و به این وحشی ها امپریالیست ، جهان خور دیگر این مجال را نخواهد داد، که جهان را به ذوق و سلیقه خود سوق و هر انچه که دل شان بخواهد انجام دهند. امروز بمانند دولت چین، روسیه،و دیگر کشور های جهان آغاز کردن،تابو شکنی را تا سیاسیون و سناتوران آمریکایی را تجدید تربیه کنند،و فرهنگ عفو را برایشان تدریس کنند،تا آنها از خواب های که دیده بودند،بیدار شوند،و با هویت جنایتکارانه خود ،که درین چند دهه در کشور های همچو ،افغانستان، عراق،سوریه،لیبیا،یمن،انجام دادند، و جنایات را که قبلن در اروپا شرق،و آمریکا لاتین انجام داده اند،زیاد تر آشنا شوند،که دیگر میدان ها اقتصادی و نظامی از دست شان بیرون و تغیر کرده،و عنقریب تماشاگر از هم پاشی خود باشند.از هم پاشی ،اقتصاد مرده،مردم که دیگر به نیرنگ های شان تن نخواهند داد،و منزوی از قاره ها،بلاخره پایان امپراتوری آمریکا، و ناتو در جهان.

>>>   Abdulrab Yousufzai
حارم صاحب گرامی
تحلیل بسیار دقیق و همه جانبه
موفق و رستگار باشید

>>>   تحلیل عالی و منصفانه ای بود
>>>   در آمریکا اگر گوساله ی یک نفر را گرگ بخورد، دولت 1300 دالر تاوان می دهد. اگر مرغ را بخورد 19 دالر و همینطور سایر حیوانات اهلی هم هر کدام نرخ دارند. چرا دولت این مبلغ را به مالداران می پردازد؟ چون در غیر این صورت مالداران و مزرعه داران برای دفاع از حیوانات خود، به کشتن و شکار گرگ روی می آورند. دولت بخاطر جلوگیری از کشتار گرگ ها از یک طرف قانون منع شکار گرگ را وضع کرده و از طرف دیگربه کسانی که حیوانات اهلی شان را گرگ می خورد تاوان می پردازد.
زمانی در آمریکا میلیونها گرگ زندگی می کردند که برای انسانها و حیوانات اهلی درد سر ساز بودند. آن زمان دولت برای کشتن گرگ جایزه تعیین کرد. ظرف مدت دو یا سه دهه، نسل گرگ از 48 ایالت امریکا کاملا منقرض شد و به صفر رسید. در سالهای 1973 میلادی با تلاش طرفداران محیط زیست کشتن حیوانات در حال انقراض از جمله گرگها ممنوع شد و تعداد اندکی از گرگها که در دو ایالت شمالی و کانادا باقی مانده بودند، حفاظت و حمایت شدند. امروز حدود 5500 راس گرگ در امریکا موجود است.
از طرفی، سالانه حدود یک میلیون تصادم اتوموبیل با آهو در جاده های امریکا ثبت می شود. تعداد آهو های موجود در این کشور بین 25 تا 30 میلیون راس تخمین زده می شود. (قریب به اندازه نفوس افغانستان). سالانه حدود 30 هزار نفر در تصادم وسایط با آهو زخمی می شوند و از این میان حدود 200 نفر جان خود را از دست می دهند. خسارت وارده به شرکت های بیمه بر اثر تصادف با آهو به میلیاردها دالر می رسد.
با آنکه گرگها خیلی خطرناک به نظر می رسند، اما حمله و مرگ آدم ها به دست گرگ بسیار به ندرت اتفاق می افتد. از سال 2002 تا سال 2020 طی 18 سال در تمام امریکای شمالی و تمام اروپا مجموعاً 26 نفر در اثر حمله گرگ کشته شده اند. یعنی در امریکا سالی کمتر از یک نفر. این در حالی است که در اثر تصادم با آهو سالانه 200 نفر می میرند.
جمعیت گرگ و آهو معکوساً متناسبند. هر قدر گرگ زیاد شود، آهو کم می شود و بالعکس. وقتی تعادل و توازن اکوسیستم برهم می خورد، حتی آهو، این حیوان زیبا، معصوم و بی آزار 200 برابر بیشتر از گرگها برای انسان خطر ایجاد می کند.
سرور حسینی

>>>   فکر کنم خانم حسینی مردم دنیا به خصوص مردم اوکران و روسیه را با کرگ و آهو ودیگر حیوانات در آمریکایکسان گرفته.ربطش به مطلب حازم معلوم نیست.

>>>   زلنسکی، در عرصه کمدی، رویکردی مستهجن را در پیش گرفت و همان‌طور که در ادامه ذکر خواهیم کرد، جهان‌بینی لذت‌گرا و شهرت‌طلب او، استفاده از هر ابزاری را برای شادکامی مشروع می‌ساخت.
او در زمانی که کوارتال را برای تبدیل‌شدن به یک گروه تولید رسانه‌ای آماده می‌کرد، مسابقات استعداد کمدی برگزار می‌کرد. خود او در یکی از برنامه‌های همین مجموعه شرکت کرد و در مقابل چشم هزاران تماشاچی، همراه یکی دیگر از اعضای تیم، بطور کامل برهنه شد و با آلت تناسلی خود، اقدام به نواختن پیانو کرد. زلنسکی با چنین سابقه و پیشینه‌ای، وارد عرصه تولیدات رسانه‌ای، به‌ویژه سینما و تلویزیون شد.

>>>   از احمقان تاریخ عبرت بگیرید:
کرزی خاین و احمق و غنی دزد جاسوس و مزدور مردم افغانستان را قربانی اهداف امریکا کردند و افغانستان را بفرمان امریکا به گروه تروریست و جنایتکار طالب تسلیم کردند.
زلنسکی بطور مجانی اوکراین و مردم آن را بسیار احمقانه و مزدورمشنانه در قدمهای بایدن پیر که اسم همسرش را فراموش میکند قربانی کرد و اوکراین ده هاسال عقب انداخت و این کشور و مردم آن را سپر منافع امریکا کرد. ....به غنی، کرزی و زلنسکی خاین و احمق و دلقک مسخره.

>>>   Murtaza Jalali
بارها ثابت شده‌ که حکومت‌های استوار بر منافع قومی در افغانستان شکست خورده است.
وقتی حامد کرزی توانست آن همه قربانی مردم افغانستان را با احیای مجدد گروهک «تالبان» نادیده بگیرد‌، وقتی اشرف غنی توانست تمام دست‌آوردهای ۲۰ سال پسین (مردم سالاری، ارتش، پولیس، امنیت ملی، نظام آزادی بیان ‌و نظم اداری کشور) را تسلیم چرکین جامه‌گانی کند که از دید آنان هوا با آدم پشتو سخن گفته است، به سراج الدین حقانی وحی فرو فرستاده شده و برایش گوسفند ذبح شده است، اسم لوگر در قرآن ذکر شده و پنجشیریان هم در زمان اصحاب کرام بر مسلمانان ظلم کرده‌اند، باز آیا «جبهه‌ی آزادی‌بخش افغانستان» با محوریت گروه های نظامی-فرهنگی ضد تالبانی و با حضور فعال زنان نمی‌تواند برضد وضع حاکم اعلام موجودیت کند!؟

>>>   افسوس به حال هردو وصد افسوس به حال زار همه ای ماچها دهه است که خورد وبزگ سیاست مدارنما وتحلیلگران وبصورت کل همه ای ما فریب نیرنگ های ابر قدرت های جهان را میخورند واله ای دست دیگران گردیده اندکسی گفته بود<من به حال زار تو گریه میکنم وتو ساز دهن مرا میگیری> زلنسکی وکرزی ودیگران همهدربست در اختیار اجانب ونماینده ای بیگانه ها در کشور های خود انداین نه به ان معنی است که عملکرد وحشیانه ای روسها مورد تاید باشد اما کسی نظاره گر نمی باشد تا جنگ در داخل خاک کشور خودش بیاید وبعد به دفاع بپردازد چه خوش فرمود پوتن هرگاه روسیه ای نباشد پس دیگران چرا باشد!!!؟یک حکومت قانونی ومنتخب را به زور وذریعه ای اجنت های خود سقوط دادند ومدت هشت سال تمام اوکراین را تا دندان مسلح سااختند وپول وامکانات در اختیارش قرار دارند تروریستهای جهانی را از هر جا جمع اوری نموده درانجا انتقال دادند باز بار ملامت جنگ را بدوش دیگران می اندازند !!!؟ از دموکراسی سمبول بیش درانجا نیست تقریبا نصف ملت اوکراین روس زبانها وطرفداران روس هستند هرگاه خبر نگاری ویا وکیل پارلمانی صدای مخالفت بلند کند انهارا مجازات میکنند وکتک میزنند ویک ازادیخواه ویا با وجدان پیدانمیشود که بگوید فلان مخالف خودرا چرا اذیت می نماید در تونس یک شخص بنام شقی به زور ونیروی سکر قدرت را غصب نموده همه خاموش اند ودر مصر و... همچنان درینجا ها دموکراسیمعنی ندارد فقط در جای که حکومت اینها حکمران است باید کسی علیه ان قیام نکندپس توخود قاضی باش وببین که درامه در جریان است
حاجی ولایت خان صافی مقیم پاریس

>>>   اگر صدر نویس این مقاله همان اقای حازم
باشد که در سلطه ء کمونیست ها سرٍ قدرت بود باید به یادبیاورد که تهداب گذار
پروژه خرابی افغانستان روس های کمونیست به دستیاری حزب خلق و پرچم بودواین آقا دم دار ، همکار و عصا دار بربریت
ظلم و طلسم حزب کمونست ها بود. اول باید توبه صادقانه کند نه توبه سیاسی
بعدآ تبصره کند.
این توضیح به معنا و مفهوم تایید حکومت
زورکی و فاسد طالبان نیست بلکه یک حقیقت تلخ تاریخی است.
م.ش.ف کابل

>>>   خدمت عبدالوکیل وسا یا ویسا
جناب : شوروی در افغانستان بر اثر تقاضای مکرر { هفده بار } پریزدنت تره کی و وزیر خارجه اش حفیظ الله امین لشکر کشی کرد. از بین بردن حفیظ الله امین انقدر محال بود که امروز از بین بردن طالبان محال است.
با شما موافقم که گروه حفیظ الله امین به معتقدات مردم دست درازی کرد و هر روز بدون موجب در بیانات خویش از مقولات کارل مارکس بدون انکه خودش مفاهیم انرا بداند استفاده میکرد او نه تنها مردمان بیطرف را اماج خشونت و شکنجه قرار داد بلکه نیمی از اعضای حزب را اعدام کرد. تغییر نظام در افغانستان ضروری بود ورنه اتحاد امین و گلبدین تخم روشنفکر را در افغانستان از بین میبرد .
بعد از ششم جدی افغانستان به مسیر درست تر منطقی تر حرکت کرد. به دین اسلام چنان احترام گذاشته شد که تاریخ کشور نظیر انرا بیاد ندارد. بیشتر مسجد و تکیه خانه در همین دوره ۱۹۸۰-۱۹۹۱ ساخته شد. مردم از مسلمان شیعه و سنی تا هندو همه یا مصوونیت تمام به اجرای مناسک دینی خویش میپرداختند. در طول دوصدو پنجاه سال اخیر تاریخ افغانستان برای اولین بار موضوع مهم داغ یعنی حل مساله ملی در همین دوره رویدست گرفته شد. در کنار وزارت اقوام و قبایل وزارت امور ملیتها ساخته شد و وزیر ان یک هزاره بنام عوض علی نبی زاده که قبلا یک کارگر بود گماشته شد. در تمام اسناد معتبر جهان حتی امریکاییان اعتراف کرده اند که زنان در افغانستان در زمان کارمل و نجیب از ازادی های کامل برخوردار بودند...برای اولین بار در تاریخ هزاره ها جرگه ملیت هزاره دایر شد و در ان حقوق مساوی با دگر ملیتها تسجیل گردید حتی همسایه غربی ما جمهوری اسلامی ایران از اقدام مثیت دولت بخاطر تامین حقوق هزاره ها در هراس گردید زیرا هزاره در ایران بیشترین و ارزان ترین نیروی کار را تشکیل میدهند .حقوق مساوی و برابر به این معنی نیست که تعدادی از افراد مفسد و اسفاده جو بنام نماینده فلان قوم تعیین گردد و بنان قوم خود ملیاردر شوند. در زمان کارمل و نجیب حقوق مساوی به معنی انتقال قدرت به ارگانهای محلی انتخاب شده تدریس در مکاتب به زبان مادری و بلند بردن سطح اقتصادی ملیت تحت ستم و هم تربیه کادر های مسلکی از ملیت ها..متاسفانه در زمان کرزی و غنی هزاره ها چون خلیلی و محقق و دگران بنام ملیت هزاره ملیاردر شدند ولی طفل هزاره همچنان شکم گرسنه داشت.عده ای چون امرالله صالح عطا نور عبدالله عبدالله وغیره بنام ملیت تاجیک چور کردند
حالا مردم افغانستان بعد از انکه حکومات فاسد کرزی و غنی را تجربه کردند فساد بیپایان امریکا و غربی ها را در افغانستان تجربه کردند که در نتیجه ان پنج ملیون کودک زیر خط صفر زندگی میکنند اکثریت مطلق مردم نان خوردن ندارند و در شرایط فعلی با طالبان زنان و مردان که روز گار و زندگی شانرا از دست داده اند دست و گریبان اند درک کرده اند که دوره طلایی ده ساله کارمل و نجیب فرصتی بود که مفت از دست رفت. سران تنظیمهای جهادی مردم را بنام اسلام فریب دادند و پول اندوختند و اکنون هم بهای این همه جنایات شانرا مردم با شکم گرسنه باید بپردازد.
محترم عبدالوکیل خان
شما نباید به تبلیغات امریکا و غرب توجه کنید. این امریکا مرکز فساد و توطیه است اکثریت روسای جمهور ان مرتکب جنایات جنگی در خاور میانه هندو چین و اسیا شده اند.د انها از دموکراسی دم میزنند و لی در کشور های خود شان دموکراسی واقعی وجود ندارد.
من روی جنگ اوکراین و روسیه تبصره نمیکنم زیرا هزاران مقاله و تحلیل جاندار از این جنگ در رسانه ها وجود دارد...
بلی در زمان کارمل و نجیب مشکلات وجود داشت بعضا مخالفین گرفتار و زندانی میشدند حتی محکوم به اعدام میشدند اما اینرا هم فراموش نکنید که
کشور در حالت جنگ اعلام ناشده قرار داشت تمام نیروی بشری و مالی متوجه جنگ بود . یگانه کشوری که با این دولت همکار بود اتحاد شوروی بود ...
تاریخ اگر قضاوت میکند با ید همه جانبه تحلیل صورت گیرد سلیقه های شخصی و عقده های شخصی اختلافات ایدیالوجیکی نباید در قضاوتهای ما
راه یابد.
به هر حال اکنون همه چیز گذشت باید از تاریخ اموخت و درس اموختن از تاریخ برای ما افغانها این است که باهم متحد و یکپارچه باشیم به ملیت و زبان و کلچر یکدگر احترام بگذاریم. ما راه دشوار در پیش داریم باید با طالب حسابات خود را تصفیه کنیم . انها را معتقد بسازیم که ابادی افغانستان به اتحاد و احترام به ارزشهای ملی سنتی و قومی وابسته است. به اعتماد متقابل
هیچگاهی یک قوم به تنهایی بالای مجموع ملت حکومت کرده نمیتواند اگر تلاش هم صورت گیرد ناکام است.
ملا برادر اگر در حرفهایش صادق است که گفته : بیایید افغانستان را همه یکجا اباد کنیم باید زمینه شرکت همه را در دولت و اداره ان مهیا سازد. تمام تاجیکها و هزاره ها مثل محقق هزاره خلیلی و یا عطا نور و عبدالله عبدالله و اامرالله صالح و شرکای شان خاین نیستند. انها نماینده مردم نبودند انها نماینده باند های تبهکار مافیایی در تبانی با شرکتهای امریکایی و غربی بودند . و من الله توفیق
فخر اهنگر

>>>   طاهر پشتون
نمیدانم شما تاجکان چرا همیشه چاپلوسی روسیه و ایران را میکنید در حالیکه آنهاصرف پی منافع خویش اندو شما راتحویل هم نمیگیرند. چشم تانرا باز کنید فعلا هم روسیه و هم ایران روابط بسیار خوب همراه امارت طالبان دارند چون از آنها چشم هراس دارند و شما را اصلا مولی هم حساب نمکنند. پس چاپلوسی را بس کنید

>>>   👉😁 اشرف عنی وگرزه با کلاه و چپنش مقایسه کردی با یه کمدین هنرمند؟ عن کمدین به کله و کلاه هرچی سیاسی افغانی و ایرانی دیوس که فقط فکر سیاست زن بازی و دزدی ان . اشرف عنی همان روز اول طالبان دید و رید به خودش . اقای نویسنده محترم ، زلنسکی هنرمند. توپ و تانک پوتین که دید فرار نکرد. ایستاد در شهرش و رید به پوتین و هر چی کمونیست بی دین پول پرست کس کش و الیگارچی دیوس

>>>   به ظاهر پشتون جان
چه کنیم برای اینکه از عده ای سران و متنفذین پشتونها که نوکری و چاکری پاکستانی های دالخور را کرده و میکنند عقب نمانیم ....به جز داکتر نجیب الله دگر هر چه رهبر قبیله و قوم و کلان سر پشتون یافتم کاسه لیس پاکستان برامد. تیم های پشتون پاکستانی صفت که بدور حامد کرزی و اشرف غنی حلقه زده بودند فراموشت شده است؟؟؟ جرگه های پر مصرف که هیچ حاصلی نداشت فراموشت شده؟ شاید جوان باشی بخاطر نداشته باشی در زمان ببرک کارمل جرگه وسیع اقوام و قبایل انطرف خط و اینطرف خط در پولیتخنیک کابل با مصرف زیاد دایر گردید . تحایف قیمتی برای اینها نیز تهیه دیده بودند.سه نان مزه دار قابلی پلو اشک و منتو و نوشابه های کوک و فانتا را نیز زهر مار کردند . جر گه با قطعنامه ها و وعده های خس سر اب پایان یافت. همینکه این سران و بزرگان به انطرف خط رفتند رهبران قوم کوکی خیل پایه های برق راه کابل جلال اباد را بدستور پاکستانی ها تخریب کردند...
نمیدانم کدام تاجیک احمق دنباله رو روسیه و ایران باشد. هر دو کشور در پی منافع خود شان استند.اقای پوتین دیروز کمونیست بود ولی امروز یک دیکتاتور ارستوکرات و الیگارش است.او گروپ مافیایی خودش را دارد و با استفاده از دامن زدن به احساسات روس و روسی بازی برای بقای خود دست و پا میزند.اگر عقل دارید و مغز تان کار میکند لطفا پوتین و تیم وی را با مارکسیزم گره نزنید.
یک نکته قابل یاددهانی است و ان اینکه فضای جنگ سرد هیچگاهی سرد نگردیده بود.رهبران قبلی روسیه برای امریکا امتیازات زیاد دادند تا صلح تامین باشد ولی ساده لوح ترین انسان درک میکند که امپریالیزم امریکا چه میخواهد و اگر شما اقای ظاهر پشتون تا حال متوجه این نکته نگردیده اید وای به حال تان.
زکریا رازی

>>>   ما به هنرمند بودن زیلینسکی کاری نداریم. هنر پیشه است. پیشه ای عالی چه در سطح کمیدین باشد چه در سطح هیروی فلم.هنرمندان در جامعه ای با فرهنگ عالی و تمدن مورد احترام اند ولی در اکثر جوامع عقب مانده به هنرمند القاب زشت و غیر قابل قبول بر چسپ میزنند و در افغانستان ما هنر اواز خوانی با کفر برابر حساب میشود.
از دوستان خواهش میکنم که به پیشه و کار کسب اهانت نکنند. تاریخ قدیم و معاصر افغانستان و جهان نشان میدهد که اکثر رهبران بزرگ و نامی در پس کوچه ها در دامان فقر بدنیا امدند و جهان را لرزاندند.
اقای زیلینسکی ظاهرا یک هنرپیشه است ولی سالها قبل موقف سیاسی او روشن بود. زیلینسکی روابط تنگاتنگ با یهودیان الیگارش اوکراین داشت و همینها کمپاین انتخاباتی او را تمویل کردند.زیلینسکی قبل از ریاست جمهوری و بعد از ان افکا و احساسات وی با صهیونیستهای اسراییل گره خورده بود. زیلینسکی هر بار از حملات دولت اسراییل بر فلسطینی ها و از اعمار غیر قانونی شهرکها برای یهودیان با غصب غیر قانونی ملکیت فلسطینی ها حمایت کرده است. امید که حمله روسیه بر کشورش او را بیدار کرده باشد زیرا زیلینسکی از اسراییل بار ها خواهش کرد که بیطرفی خود را کنار بگذارد بر علیه پوتین موضع بگیرد و هم برای اوکراین همان سلاحهاییراکه راکت های فلسطینی ها را در هوا ساقط میسازد به او بدهند ولی اسراییل هم دین و هم ایین وی او را در ترازوی سیاست گذاشت و فروختند. صهیونیستهای حاکم اسراییل اعلام کردند که حاضرند از یهودیان اوکراین پذیرایی کنند یعنی باقی
غیر یهودیان به انها ارتباط ندارد. اسراییل زیلینسکی را فروخت .
خیر دوستان عزیز باید بدانند که امریکا هرچه بخواهد میتواند به کرسی بنشاند. پول دارد قوت نظامی دارد و بسیار افراد در جهان وجود دارند که در برابر پول امریکا نوکری کنند. مثالهای زیاد از افغانستان داریم.
تقریبا سه سال قبل امریکا تصمیم گرفت که کار کشور وینزویلا را یکطرفه کند. بعد از تلاشهای زیاد یک فروخته شده ای وینزویلایی را پیدا کردند. اسم رییس جمهور را بر او گذاشتند به قصر سفید دعوتش کردند در کانگرس از او استقبال کردند او رسما رییس جمهور شناختند و کشور های ناتو و دنباله روان امریکا یکی بعد دگر شخص JUAN GUAIDO را به حیث رییس جمهور وینزویلا برسمیت شناختند. این یک بازی کاملا مسخره است امریکاییان حکومت موقت ساخت پشاور افغانها را نیز برسمیت شناختند در حالیکه حکومت کارمل با بیش از صد کشور جهان مستقیم و غیر مستقیم روابط سیاسی داشت. رونالد ریگن گلبدین ربانی سیاف و هر چه ریشو بود به قصر سفید دعوتشان کرد انها را در اغوش گرفت و انها را نمایندگان واقعی ملت افغانستان خطاب کرد.تاریخ معاصر امریکا از چنین فجایع پر است لذا بالا بردن شخصیت زیلینسکی که یک تاکتیک است نباید قابل تعجب باشد.
بعضی از دوستان از شهامت او تعریف میکنند . قابل تقدیر است ولی اگر در پهلوی او ناتو و حمایت مستقیم انها نمیبود شاید خبرنگاران سراغ او را از اسراییل وطن اصلی او میگرفتند.
سینا

>>>   آقا و یا خانم سینا، ایکاش از وضع زندگی مردم ونزوئلا تحت حاکمیت دیکتاتور مادورا و غیره خبر داشتید که چگونه مردم روی دریایی از نفت و گاز ولی قربانی فساد دیکتاتور ها و دولتهای کمونیستی و ضد غربی گشته و حتی به نان شب خود نیز محتاجند و هنوز هم در حال فرار از کشورند. با ناتو وبدون ناتو زلنسکی از کشور و تمامیت ارضی و مردم خود دفاع می کند، یک خرده انصاف و وجدان داشته باشیم. ما خودمان را عقل کل می دانیم و نخود هر آشی می شویم و ولی هرگز در داخل کشور خود به صلح و ثبات و امنیت نرسیده ایم و در ادارهً کشور خود عاجزیم، بقول مثل معروف اگر لالایی بلدیم پس چرا خودمان نمی خوابیم. خود گوئی و خود خندی ، عجب مردم هنرمندی. انسان نباید خودش را وابسته و سرسپرده ایدوئولوژی و تئوریها کند، انسان باید واقعیتها را دیده و قبول کند. با دیکتاتوری و تئوری و خیالات کشور اداره نشده و نمی شود. ترس دیکتاتورها بخصوص پوتین نیز از این است که اگر مردم اکرائن هم مانند آمریکا و یا غرب صاحب و ناظر بر سرنوشت خود و کشورشان گردند باید آنوقت پوتین دستگاه و سفرهٌ و کاخ دیکتاتوری الیگارشی نفتی خود را جمع کرده و برود. از این جهت دیکتاتور پوتین استقرار دموکراسی در اکرائن را تهدید اصلی حاکمیت الیگارشی و باندی خود می داند و ناچاراً بر ضد کشور آزاد و دموکراتیک اکرائن لشگر کشی و تجاوز کرده است. و البته کسانی که تا حال در حصار و چارچوب یک ایدئولوژی چپ زیسته اند، دیگر توان تفکر مستقل و آزاد اندیشیدن و آزاد زیستن را ندارند و همواره در حصار واسارت و اطاعت ایدئولوژی خود باقی می مانند. این تقلید و درجا زدنها خیلی خطرناک و برای کشورها مضر است.
داود آلمان

>>>   طاهر پشتون
به جواب کریا رازی:
برادر همان نجیب را هم همین شما پشتون گفته سرنگون کردید و مجبورشد که به ملل متحد پناه ببرد. گپ بعدی اینکه کارمل یک تاجک بود و پالیسی دولتی افغانستان را برعلیه دشمن ازلی افغانستان یعنی پاکستان پشی میبرد که عبارت بود از تقویه قبایل برضد آن که البته فایده داشت. ازهمن خاطر جنبش پشتونها تاحال زنده است و یک درد سر برای پاکستان. شماها همیشه با طرفداری همسایه ها و روسیه تیشه به پای افغانستان زده اید. نجیب را در وقت که زنده بود شما پشتون گفته دشنام میدادید و حالیکه مرده آنرا قهرمان میدانید شما قوم مرده پرست است. وهمیشه طرفدار ضعف و تجزیه افغانستان. همین پدرام تان را ببین که طرفدار فدرالی و بعدآ تجزیه افغانستان است و به صراحت میگوید که با پاکستان دوست است بر ضد افغانستان چون پاکستان هم میخواهد که افغانستان تجزیه شود.

>>>   محترم طاهر پشتون:
شما نباید از زاویه ای تعصب حرف بزنید. داکتر نجیب درگیر اختلافات درونی حزبی بود و بحث روی ان در اینجا نمیگنجد.اما داکتر نجیب رییس جمهور افغانستان بود بعد از انکه تنظیمهای جهادی خاک افغانستان را به توبره باد کردند ب مردم ه واقعیت ها پی بردند که با از بین رفتن جمهوری دموکراتیک افغانستان فرصتهای عظیم را از دست دادند به شمول شهید نجیب الله . فراموش نکنید که داکتر نجیب الله را کسانی به پایه دار اویخت که همزبان و هم ملیتش بودند. اسناد معتبر وجود دارد که احمد زی مرحوم برادر داکتر صاحب در جریان اقامت در دفتر ملل متحد در کابل همیشه میگفت: تاجیکها که ما را نکشتند برادران پشتون هرگز چنین نخواهند کرد اما دیدیم که پشتونولی بکار نیامد داکتر صاحب و برادرش افراد تحصیل کرده با فرهنگ و متمدن چگونه قربانی وحشت طالبانیزم و شوونیزم پاکستان گردیدند.
بیایید به ملیت تهمت نبندیم زیرا در میان ملیت پشتون هزاره تاجیک ازبیک هم خاینینی وجود دارند و داشتند . بیست سال اخیر حکومات کرزی و اشرف غنی داکتر عبدالله عطا نور و غیره را بیاد دارید. در خیانت ها چور دارایی ملت و بدبختی ملت همینها نقش داشتند نه توده های محروم پشتون و تاجیک.
در رابطه به اقای پدرام باید گفت که ایشان نظرات خود را دارند و از موضع حزب خود حرف میزنند...گلبدین حکمتیار نیز یک پشتون است . او تمام هستی و هویت افغانستان را دو دسته برای پدر خوانده اش جنرال ضیا تقدیم کرده بود ایا من میتوانم بگویم گلبدین حکمتیار نماینده پشتونها است چون گلبدین خاک فروش است پس تمام پشتونها چنین اند؟؟؟ البته جواب منفی است.
مرپم افغانستان خواهان وحدت و یکپارچگی وطن عزیز خود استند..مردم افغانستان یک جامعه مترقی دموکراتیک که در ان تعصبات قومی ملیتی و زبانی وجود نداشته باشد و زنان از حمایت و حقوق کامل برخوردار باشند
میخواهند... ملت افغانستان به مردگان خویش انهاییکه در برابر مردم و خواستهای انها صادق بودند افتخار میکند و انها را از هر ملیت و قومی باشد با کمال احترام و عزت یاد میکنند و از زنده هاییکه در تلاش وحدت و تشنج زدایی میان ملیتها و اقوام در تلاش اند و در پی یک افغانستان ازاد مستقل
و دموکراتیک تلاش میکنند نیز به افتخار یاد میکنند صرف نظر از اینکه به کدام ملیت تعلق دارند.
موفق و کامگار باشید
زکریا رازی

>>>   محترم داودخان از المان
نخست از همه شما تنفر تانرا نسبت به جنبش چپی بدور بیاندازید برای صحت تان سود نمیکند.کودن ترین انسان میداند که پوتین نه کمونیست است و نه چپگرا. او در پی ایجاد امپراتوری روسیه تزاری میباشد. هزاران تحلیل پیرامون اشغال اوکراین وجود دارد و هر تحلیل تلاش کرده است تا به کنه اختلافات بپردازد. شما نیز ریسرچ کنید البته بدون تعصب {{russiaphobia }} .
اظهار نظر پیرامون هر موضوع که باشد حق هر انسان است ...ما سلاح نداریم . گروپ انتحاری نداریم تروریست نیستیم تا بتوانیم حرف و صدای خویشرا از طریق خشونت یه گوش شماها و جهان برسانیم . قلم یگانه وسیله برای ابراز نظر است. هر جا که بیعدالتی بیبینیم پرده از ان برمیداریم حتی اگر شما باشید.
از نوشته ای تان درک کردم که دلبسته ای دموکراسی امریکایی و غربی استید. کاش تاریخ پر از خشونت طرفداران دو اتشه دوکراسی در جهان را مرور میکردید. منظورم از امریکا است. نودو پنج فیصد از عمر امریکا در توطیه جنگ و تغییر حکومتها در سرتاسر جهان به نام دفاع از دموکراسی و منافع امریکا گذشته است. قربانی این توطیه ها ایرانی ها افغانها عراقی لیبیایی ها
وغیره میباشد. من مثال وینزویلا را بخاطر ان ذکر کردم که امریکا انقدر تعزیرات اقتصادی را بر این کشور تحمیل کرده است که کمر دولت مادورا را شکسته است و یک شخص را از گوشه ای بنام رییس جمهور حیثیت داده است که مرجع قانونی ندارد و نقض اشکار قوانین بین المللی است. تعزیرات اقتصادی به منظور ان است تا مردم مواجه به فقر شوند گرسنه باشند و بر ضد حکومت شان قیام کنند...زمانی کیوبا یکی از کشور های نمونه از لحاظ خدمات رایگان اجتماعی در امریکای لاتین بود اما امروز از اثر تعزیرات شصت ساله بر این کشور مردم نان خوردن ندارند همه راه ها ی کمک بر این کشور کوچک بسته است ...باید مردم گرسنه بمانند تا باعث سقوط حکومتهاییکه به مزاح امریکا برابر نیست سرنگون گردند.
نیم ملیون طفل در عراق از اثر نبودن دوا و تعزیرات اقتصادی جان به حق سپردند.
زمانی خانم Maleine Albright وزیر خارجه امریکا که اکنون زنده نیست در برابر سوال یک خبرنگار در رابطه به مرگ اطفال در عراق از اثر تعزیرات اقتصادی چنین جواب داد:I think that is very hard choic but , we think ,the price worth it"
این است دموکراسی امریکایی. در سال ۱۹۶۵ کودتا به کمک مستقیم امریکا و انگلیس برهبری جنرال سوهارتو علیه حکومت ملی و دموکراتیک سوکارنو
در اندونیزیا صورت گرفت پنجصد هزار روشنفکر طرفدار حکومت بنام کمونیست
مثل گوسفند ذبح گردید...گناه حکومت سوکار نو در برنامه های مترقی او به نفع توده های ملیونی اندونیزیا که تازه به استقلال رسیده بودند بود.
جنگ ویتنام توطیه ها علیه جمال عبدالناصر جنگ نیابتی در افغانستان
بخش دگری از جنایات امریکا علیه بشریت است که دولت های غربی نیز شریک این جرایم میباشند.
چرا امریکا اسراییل صهیونیست را محکوم نمیکند چرا تعزیرات اقتصادی وضع نمیکند ...حکومات تبعیض گرای اسراییل طور سیستماتیک حقوق ملیونها فلسطینی را سالهاست زیر پا میکذارند برعکس امریکا سالانه ملیونها دالر
کمک مالی به اسراییل میکند همین است دموکراسی که شما به ان فخر میکنید ؟؟؟ ۳.۵ طفل افغان در حا لت مرگ است بهای تجاوز بر امریکا را اطفال افغانستان بپردازند؟؟؟ بیشتر از چهار ملیارد دالر پول مردم افغانستان را برای امرکاییان تخصیص دادند ایا همین دموکراسی است ...؟؟ از خواب بیدار شوید .
متاسفانه در طول هفتاد سال در هر کشوری که نظامهای مردمی رویکار امده است تاپه کمونیزم بر ان زده شده و به این بهانه حکومتها را سرنگون کرده اند.و امروز هم اگر کسی حقایق تلخ ناشی از جنایات امریکا و غرب را بر ملا میسازد افراد چون شما به سادگی مهر و تاپه کمونیست را بر او میزنید این تاکتیک امپریالیزم است که اکنون دگر کهنه شده است.مردم جهان مزه نشه اور دموکراسی امریکا و غرب را چشیده اند و اکنون هوشیار شده اند.
اگر امریکا بنا بر دلیلی تعزیرات اقتصادی بر المان وضع کند به یقین که درد انرا شما نیز احساس خواهید کرد و از امتیازات تان که فعلا دارید کاسته خواهد شد... انگاه شما به حساب خواهید رسید
موفق باشید
سینا

>>>   محمد اسلم سلیم
نق زدن را بس کنید !
هفت ماه قبل زمانی که غنی احمدزی حکومت را به قومایش طالب تسلیم کرد ، یکی دو ماه همه جاه را سکوت فرا گرفته بود ، نیروهای مقاومت و حامیان مقاومت در داخل وبیرون واکنش های صریح نسبت وضعیت بوجود آمده داشتند و دیگران قلم شان رنگ نداشت و صدای شان چون سرمه خوردگان خاموش بود.
بعد چند ماه سرمه خورده ها و رنگ خلاص شده ها به حرکت آمدند و به نق زدن شروع کردند ، عقده های حقارت شان را ترکاندن گرفتند و هی چنین نشد و چنین باید می شد و چنان شود ، خوب انتقاد های سالم و به جای تان به سر دیده ولی چرا از آنهایی که بیست سال در خوان کرزی و احمدزی شریک وزیر و استاندار و فرمانده و در رده های بلند قرار داشتند و حالا در کشور های مختلف مصروف تجارت اند نه نام می‌برید و از به خواب زمستانی رفتن شان هیچ یادهانی نمی کنید.
نق نزنید اگر کار موثری در جهت تقویت نیروهای ضد فاشیزم و تروریزم طالبانی از شما ساخته است انجام دهید در غیر آن از تفرقه و تخریب و تخریش دست بردارید.
در اخیر ما را از خیر تان تیر ، شر نه رسانید !

>>>   آقای و یا خانم سینا شما با شعارهای هیستری ضد آمریکایی متحداً با طالبان و جمهوری اسلامی ایران باعث به شکست کشاندن دولتها و حکومتهای درون کشور گشتید و مردم کشور را بسوی طالبان روانه و بدست طالبان سپردید و آنوقت آمریکا مقصر می شود؟ یعنی آیا امریکا در سرنگونی طالبان مقصر بود؟ اگر بود خوب حالا که آرزوی شما به حقیقت پیوسته و کشور در اسارت طالبان هست حالا چرا شیون و شکایت می کنید؟ چپهای مهاجر ورشکسته درآلمان هم همین داستانهای شما را بهم می بافند و به روی شاخ نشسته و آنرا با اره می بُرند و در آروزی نابودی سیستم دموکراسی غرب می باشند ولی حاضر نیستند به کشورهای خود برگشته و در آن زندگی کنند! اینجور آدمها حتی توان کار وادرهً خود را ندارند چه رسد به اداره کشور. آیا این ناشکری و بی احترامی به قوانین و سیستم حاکم آلمان و دیگر کشورهای دموکراتیک نیست؟ آیا می شود حسابرسی و تاوان جنایتهایی که پل پت در کامبوج و یا استالین در شوری و یا هیتلر در آلمان و جهان انجام داده و مرتکب شده از مردمان امروز المان و روسیه و یا کامبوج مطالبه کرد؟ اینهمه داستان بهم بافتید ولی یک جایی و کشوری را نشان بدهید که مردمان آنجا نیز به سطح و همانند مردم آمریکا و اروپا در رفاه و آراسایش و امنیت زندگی کنند. نشان بدهید خواهشاً، حالا چون سیستم دیکتاتوری تک حزبی شما توان ادارهً کشور را نداشته و ندارد آنوقت آمریکا و آلمان و اسرائیل مسئول و مقصر می شود؟ چرا مردم اکرائن و یا هر کشور دیگری حق ندارد ازادانه با دست آوردهای مدرن و حقوق بشری و دموکراسی و حقوق بشری قرن 21 زندگی کند؟ چرا می خواهید لشکر کشی فاشیستی پوتین به اکرائن و جنایتهای وی را با داستانها و وقایع گذشته توجیه و پوشانده و تطهیر کنید؟ مگر آمریکا مسئول ادارهً تمامی کشورهای جهان است که آمریکا را متهم می کنید؟ 20 بیست سال بعد از سرنگونی طالبان نتوانستید در کشور خودتان یک حکومت ملی مستقر کرده و کشور را اداره کنید و با همین بحثهای انحرافی و صد من یک غاز مردم را به سوی طالبان پرت و حواله کردیدآنوقت آمریکا و غرب مقصر می شود؟
آیا اینگونه تقلید و اطاعت و وابستگی به ایدئولوژیهای چپ عقبمانده و نابود کننده و قضاوتهای مغرضانه و یکطرفه شما را در جرگهً طالبان و پوتین فاشیست نگه نداشته و از دیدن حقایق و قضاوت درست و منصافانه از دست آوردی نوئین صلح و امنیت در جهان امروز قرن بیست یکم منحرف و مسدود و قربانی نکرده است ؟ آنکه ناموخت از گذشت روزگار --- هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. شما هم موفق باشید.
داوود آلمان

>>>   محترم داوود
هیستری ضد امریکایی را سیاستهای ضد بشری امریکا برای امریکا به ارمغان اورده است. صد ها ملیون نفوس ستمدیده ناشی از مهربانی های ناجی دموکراسی { امریکا} مسوول این هیستری نیستند. دور نه نزدیک هیستری ضد سیاست های غارتگرانه ای امریکا را از زبان پروفیسور زبان و علو سیاسی {{ نووم چامسکی}} یهود تبار امریکایی بشنوید کتابخانه ها پر از اثار تاریخی مربوط به موضوع مورد بحث ما میباشد.همین پروفیسور یهود تبار منتقد جدی قتل عام فلسطینی توسط صهیونیزم اسراییل که شما به ان افتخار میکنید میباشد. دموکراسی غربی شما : این دموکراسی به قیمت زندگی نسل های قربانی شده افریقا اسیا بنیاد گذاشته شده است. تاریخ استعمار در افریقا و اسیا که مولفین ان غربی ها و امریکایی ها استند گواه بر ادعا های من و دگر دوستان است. خوب است که این تالیفات را انها از صفحات سیاه تاریخ شان برای نسل های امروز به ارمغان گذاشته اند اگر مولف یک اسایی و یا افریقایی میبود شما بدون شک مهر کمونیست را میزدید. هیچ کسی به فکر در هم پاشیدن سیستم های موجود در غرب و یا امریکا نیست و این توانمندی را در برابر غول سرمایه نه من دارم و نه کسی دگر ولی این توانمندی را داریم که به نسل های حال و اینده بفهمانیم که این قبله ای شما امریکا و غرب است که جهان را بار ها به لبه فاجعه بشری کشانده است. هنگام وقوع جنگ اول جهانی اتحاد شوروی وجود نداشت بفرمایید برای بازماندگان ملیونها قربانی جنگ اول جهانی جواب بدهید؟؟
متاسفم از اینکه شما دوست محترم تا کنون ریشه پیدایش و زایش طالب را
حدس نزده اید.تشریح ان از حوصله ای این نوشته خارج است.
بازهم متاسفم که همین دموکراسی غرب شما بود و است که با پوتین دوستی و یاری داشت تجارت میکرد و پوتین از همین راه ثروت اندوخت و امروز صلح را یکجا با ناتو در اروپا و جهان به خطر انداخته است. در مورد طالب باید گفت که صاحبان اصلی انها همین غربی ها و امریکایی استند انها به پاکستان دستور دادند تا الترناتیف جهادی ها را ایجاد کنی۱۹۸۵. طالب از دالر امریکای نازنین تان تمویل و به میدان نبرد داخل شد.طالب با دول غرب همیشه در تماس بود و اکنون هم دموکراسی غربی بار ها میزبان انها بوده اند..ایا شما اینرا نمیدانید؟؟؟مردم افغانستان طالب و تنظیمها را نه ساخته بودند. انها میخواستند سواد بیاموزند. زن افغان میخواست ازادی های معین خود را داشته باشد. تمام این ارزو ها را همین غرب لعنتی شما از مردم افغانستان گرفت به جای قلم و کتاب بدست جوانان بنام دفاع از اسلام سلاح و بمب دادند چهار نفر فاسد را بنام تکنوکرات از غرب و امریکا بر فرق مردم دیسانت کردند انها را رییس جمهور و وزیر و مشاور ساختند . همه ای شان دزد بودند. همین طرفدران دموکراسی غرب و امریکا دزد بودند و امروز در المان نازنین تان و امریکا قصر ها ساخته اند ...چشمان تانرا باز کنید واقعیتها را نگاه کنید ...
اگر جوانان تازه نفس امروز چنین بازی های موش و گربه غرب و امریکا را ندانند مقصر نیستند ولی شما چرا خود را در تار خام دموکراسی قلابی امریکایی هنوز بسته اید؟؟؟
شما شیفته همان سفسته ای قدیم استعمارو استبداد استید. هرکی صدای اعتراض بلند کرد کمونیست است. هر کس صدای اعتراض بر ضد صهیونیزم بلند کرد انتی سیمیتیست است هر که صدای اعتراض بر ضد حکومت یک فیصد میلیاردر بر نفوس جهان بلند کرد خاین است. جنگ پوتین و اوکراین را ما اغاز نکرده ایم از انهاییکه اغاز کرده اند بپرسید
بازهم متاثرم که شما جنگ اوکراین را در اینه ای سیاه امریکا میبینید . فراموش نکنید که در مطبوعات غرب و امریکا چیز اموزنده برای تان دستیاب نیست. ...
محترم داوود:
اموزگار من اجتماع و جامعه ایکه در ان زندگی میکنم است. اموزگار من تاریخ تلخ رنج و درد چهل ساله ای است که هموطن من و تو با ان دست و گریبان است. اموزگار من جهانی است که در ان بنام عدالت در حق انسان خیانت میشود. اموزگار من دموکراسی غربی است که تا دیروز مهاجرین در بدر سوریه را به سرحدات شان نمیگذ اشتند.. در سر راه شان خار میکاشتند
حصار های خار دار و لیزر ساخته بودند این مهاجرینی که عامل بدبختی های شان همین دموکراسی غربی شما میباشد همین امریکا میباشد ...ولی امروز مرزهای شان بروی مهاجرین اوکراین باز است کار و شغل هم اماده است. این تبعیض از کجا ریشه میگیرد؟؟؟ مرا به کفر نگیرید این سوال را ده ها اگاه علوم سیاسی امریکایی از ده ها نسل سفید پوست چشم ابی در امریکا و حتی غرب نازنین تان است که از دولتهای شان پرسیده اند...در
زنان کودکان خرد و بزرگ در ابهای سرد ابحار جان سپردند . اما کسی بداد شان نرسید تا بالاخره روی ملحوظات سیاسی انجیلا مرکل شخصیت محترم اماده پذیرش انها شد. کانادا که امروز خود را در راه دفاع از اوکراین از همه کشور های ناتوپیش قدم میداند و قلقله زیاد میکند هشت سال قبل اصلا
حاضر به پذیرش مهاجرین سوریه یی نبود ولی اگر خاری به پای یک صهیونیست اسراییل می خلید ده ها تیلفون به تل ابیب میکرد. من از این وقایع میاموزم از این بهتر معلمی وجود ندارد.از انهمه افغانهاییکه در اثر سیاستهای دو گانه همین کانادا و امریکا و غرب در بدر و خاک به سر شدند کانادا صرف حاضر به پذیرش چهل هزار افغان پناهنده شده است انهم صرف در روی کاغذ است ولی برای سه ملیون اوکراینی اماده گی گرفته است.چه کنیم وضع چنین است که :
ما در زمانی زندگی میکنیم که حیوانات سخن میگویند و سیاست را بر بشریت دیکته میکنند.
موفق و کامگار باشید
ایمل سینا

>>>   خدمت محترم داوود از المان
دموکراسی را در امریکا و غرب فقط ثروتمندان تعیین میکنند.
در امریکا یک فیصد ثروتمند بر ۹۹ فیصد حاکم است. از مزایای مالیات کم برخوردار اند و در هر بحران اقتصادی که همیشه خود عامل ان بوده اند توسط دولت بدون پرداخت ربح از ورشکست شدن نجات میابند
ولی این مردم استند که بار سنگین بحرانها را باید بدوش بکشند ...
عبدالقیوم از امریکا

>>>   طاهر پشتون صاحب در همه افغانستان کدام عاقل است که مخالف این تساوی باشد
طالب= پشتون
طالب= چرکستان

>>>   کوه های پر برف و انسوتر پوشیده از جنگل، اسمان نیلگون و خیالاتِ پر از شهامت‌ِ یک صحرا،
ایستادگی و غرور بیابان و درختی که تنها در برکه ای از تفاهم همچنان ایستاده است.
اما تلاطم دریا این جا نیست و روحیاتِ بهار پر از هیاهوی جاده های بی رنگ نیست.
این جا صدای نیست و در ته ی درخت پر ثمر عشق یک قاعده است و آن درنگی ست بی مشابهت.
هیچ اثری نتوانست باز یابدت، مشابهی نیست و رنگی که بتو‌‌ ماند.
دستمالی که بر فراز چشمان ماشی ات نمادی است از غرور دیاری،
این جا اندکی به دیارم ماند ولی جوشان و سر بفلک نیست.
دلتنگی است و اییستادگی درختان کاج و کلبه ای پر از نور.
صلابت اندیشگاه و رؤیا های به اندازه ای ستارگان آسمان و به درشتی هیبتگاه کوهپایه های سربلند و تسخیر ناپذیر دیارم.
مژده


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است