روایتی ساده از کودتای هفتم ثور 1357 (بازنشر)
 
تاریخ انتشار:   ۰۶:۰۱    ۱۴۰۱/۲/۷ کد خبر: 170189 منبع: پرینت

صبحگاه بيست و هفتم آپريل 1978 مطابق با هفت ثور 1357 قيام نظامي عليه دولت محمد داوود آغاز شد. صدای توپ و غرش تانک ها فضای شهر را فراگرفت. کاروان تانک های چهار زره دار از 20 کیلومتری شرق شهر به سوی مرکز کابل حرکت کردند تلاشهای وزارت دفاع و سایر نهادها نتیجه برای مهار این حرکت نداد.

نخستین گلوله توپ حوالی ساعت 12 ساختمان وزارت دفاع را هدف قرار داد و ارتباط رییس جمهور با فرمانده ارتش را قطع کرد و پس از آن حملات متواتر هوایی بر کاخ ریاست جمهوری مقاومت داوود خان را که خود اسلحه بر دست داشته می جنگید درهم شکست.
هفتم ثور کودتای بود که این روند در تضاد با خاص های مردم افغانستان قرار داشت.

چهل سال قبل در چنین روزی حزب دموکراتیک خلق با کودتای نظامی قدرت را به دست گرفت ، کودتای 7 ثور 1357 در پی تیرگی رابطه دوستانه سردار محمد داوود با اتحاد جماهیر شوروی و همچنان تیرگی روابط او با حزب کمونیستی دموکراتیک خلق افغانستان صورت گرفت .

این کودتای به شکل غافل کننده ای به پیروزی رسید و شامگاه همین روز حفیظ الله امین سقوط خاندان سلطنتی و به قدرت رسیدن شورای نظامی را از طریق رادیوی دولتی افغانستان اعلام کرد.

قيامي مبهم وگنگ كه اثري از مردم در آن ديده نمي شد وسرانجام در همان روز ساعت پنج عصر بود كه كودتا گران راديو افغانستان را گرفتند.
برنامه هاي عادي راديو قطع شد وپخش آهنگ هاي ملي ادامه يافت. ساعت هفت شب حفيظ الله امين اعلام کرد: براي اولين بار در تاريخ افغانستان به آخرين بقاياي سلطنت، ظلم واستبداد و قدرت خانواده نادري پايان داده شد و تمام قدرت دولتي به مردم انتقال يافت. قدرت دولتي اكنون در دست شوراي نظامي-انقلابي است.

کودتای 7 ثور سال 1357 که پایان خونینی برای جمهوری محمد داوود خان بود پیامدهای ناگواری را برای کشور به وجود آورد.
با سرکوب مقاومت ناچیز طرفداران سردار محمد داوود در برخی ازقطعات ارتش های جمهوری وی، حلقه مقاومت تنها درارگ ریاست جمهوری محمد داوود محصور شد.

در این روز بیش از 30 تن از خانواده سر دار محمد داوود خان و نزدیک به 2000 تن دیگر از محافظین و طرفدار او از سوی کودتا گران کشته شدند و بدینگونه فصل جدیدی در تاریخ افغانستان آغاز شد.

کد (10)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
کودتا
هفتم ثور
نظرات بینندگان:

>>>   اردو در افغانستان هیچگاه به درد ملت و مردم و وطن نخورد.
کمونیست ها با چند تانک کودتا کردند و اردو نظاره کرد تا وطن بد بخت شد.

>>>   بلی وطن ملت افغانستان قدری خود را ندیدیم
به هزاران توهین که اینها کمونیست است به گپ
دشمنان افغانستان کردمخصوص پاکستان شیاطین دزود
تمام سروت افغانستان را چپاوال کرد با نوکران خود
در چهل چهار سال چه شد چه جنور ها آمدن رفتن
وحالا لیاقت چه جنوران را داریم از آدم کشتن تا
فروختن خاگ وناموس مردم و زنده به گور کردن
سر جدا کردن از پشت کردن تیرباران و هزاران
بی رحمی بنام مسلمان بودن دریغا نام انسان
هزاران حیف انم انسان هر آدم کش بچه خود را
انسان میگوید بنام ریش دورغ ونام طالیب صاحیب
خداوند اینها را برای جهنم خلق کردن
خداوند اینها را عمل مردم افغانستان به وجود آوردن

>>>   داوود خان دیوانه خود هسته ای اصلی بدبختی افغانستان و نکبت عام بود .
سردار شاولی خان که من صحبت های اورا
میشنیدم نطرات و اقدام دیوانه وار اورا برای حصول قدرت و هم بستگی تاکتیکی او را با روس و عناصر کمونیزم خواه داخلی
سبب انحطاط نظم و تخریب افغانستان میدانست که همان شد و کشور تا امروز
بی امنیتی و بروز گروه های نامطلوب را تجربه میکند .
م . ش. ف کابل

>>>   نویسنده عالیقدرکود(۱۰)!
توقع زهرپاشی بیمورددراذهان مردم راازشمانداشتم.واماواقیعت ها:
۱-انقلاب ثور درتضادباخواست مردم نبود(لطفن به تصاویر یکی ازترانه های میهنی مسحورجمال مراجعه کنید.به استقبال مردم مطمین میشوید).
۲-حزب دیموکراتیک کمونیستان نه،بل مسلمانان اگاه وبادانش بودندکه هم به دین خودوهم به دین دیگران احترام داشتند.
۳-نوشتیداثری ازمردم دران دیده نمیشد ورادیوافغانستان راگرفتند.پس انهاییکه رادیوافغانستان راگرفتندگوساله ها بودند؟
۴-انقلاب ثورخونین نبودوتنها فامیل داوددرنتیجه احماقت خودش کشته شد.
۵- مسول عواقب ناگواران طالبان انزمان(مجاهلین)ومداخله ودشمنی کشورهای همسایه وامپریالستی بود.
۶-کشته شدن ۲۰۰۰ تن فکاهی است که خنده ندارد.
عاقل

>>>   .... و ملایکه و تمام انسانهای قبلی و موجود و بعدی بر خلقی ها و پرچمی های مزدوران شوروی مخلوقات ملحد و کثیف بودند اینک ۴۳ سال میشود هیج روز خوشی نصیب مردم افغا نستان نمیشود .
خوشحال

>>>   ګودتای خونین وننگین هفتم ثور ۱۳۵۷ توسط باند جنایت خلق وپرچمی وبه همکاری ورهنمای مستقیم مشاورین شوروی که در اردوی افغانستان ایفای وظیفه میکردند صورت گرفت.کودتای خونین هفت ثور حادثه تصادفی نبود طوریکه نورمحمد ترکی چندین بار این مسئله را واضح در بیانات شان گفتند.خلق وپرچم جنایت کار که درسال ۱۳۵۶ شمسی باهم اتحاد کردند به جذب افراد به حزب شان بیشتر تلاش میکردند وضمنا می‌گفتند که ما انقلاب میکنیم درآن وقت من صنف سیوم محصل پولیتخنیک کابل بودم مرا خلقی وپرچمی ها چندین مرتبه به احزاب شان دعوت کردند وحتی می‌گفتند که حق العضویت مبلغ بیست افغانی است.قرار معلومات موثق بعد از اتحاد حزب خلق وپرچم کمیته مرکزی حزب دیموکراتیک خلق فیصله کرده بود که برای نشان قدرت خود به حکومت داود خان یک نفر ازاعضای کمیته مرکزی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان کشته شود وبعد تظاهرات وقدرت نمایی علیه داود صورت گیرد(درزمان حکومت داود خان تظاهرات اجازه نبود) درصورت که محمد داودخان رهبری حزب دیموکراتیک خلق را به محابس بیاندازد انقلاب شروع گردد. حفیظ الله امین وطرفدارانش به‌این نتیجه رسید که حتما حفیظ الله امین کشته خواهد شدچون حفیظ الله امین تحصیل کرده آمریکا بود.حفیظ الله امین وطرفدارانش میر اکبر خیبر را به قتل رساند.چون میر اکبر خیبر ازیکطرف صاحب منصب کلان‌دروزارت داخله بود وازطرف دیگر میر اکبر خیبر مسئول نظامی حزب پرچم بود.قدرت نمایی وتظاهرات درتشیع جنازه میر اکبر خیبر طبق پلان قبلی حزب دیموکراتیک خلق صورت گرفت.ومحمد داود سران حزب دیموکراتیک خلق را به محابس انداخت وحفیظ الله امین به همکاری مستقیم‌ مشاورین نظامی شوروي قومانده کودتا را صادر کرد ودرساعت سه بجه بعد ازظهر هفت ثور درپوهنتون پولیتخنیک شنیدم که خلقی ها وپرچمی ها کودتا کردند.قبل ازغروب آفتاب قوای هوایی هم بالای ارگ بمباران را شروع کرد وخلق وپرچمی ها درپوهنتون پولیتخنیک کابل نهایت خوشحال به نظر می‌رسیدند واز پیروزی خودها درین کودتا همدیگر را مژده می‌دادند. بهرصورت کودتای خونین وجنایت کار خلقی ها وپرچمی ها به پیروزی رسید.چون‌ احزاب خلق وپرچم ّّ ّپایه مردمی نداشت درخزان همان سال دربعضی مناطق افغانستان قیام علیه حکومت کودتای ثور شروع گردیدقیام‌مردم هرات که دولت کودتای را نهایت‌وارخطا کرد وازاز بکستان طیاره شوروی آمدند وهرات را بمباران کرد وقیام‌مردم شریف هرات درهم شکست.درسال ۱۳۵۸ شمسی قیام های مردمی علیه حکومت کودتای درنقاط مختلف افغانستان شروع گردید وتا سنبله همان سال تقریبا پنجاه فی‌صد خاک افغانستان به دست مجاهدین فتح گردیدند.باوجود مخالفت های مجاهدین ،حزب خلق رهبران پرچمی هارا ازحکومت خلع کردند وبحیث سفیران درممالک مختلف فرستادند ومیرعلی اکبر و شاپور وجنرال قادر را به زندان انداختند.بعدا سلطان علی کشتمند را نیز به زندان انداخت.که این عمل خلقی ها روحیه نظامی مجاهدین را تقویه کردند وبه مقاومت وجهاد برحق خود ادامه دادند.نورمحمد ترکی درسال ۱۳۵۸ به هاوانا سفر کرد وبعد ازسفر هاوانا میخواست حفیظ الله امین را ترور کند وبا پرچمی ها حکومت مقتدر تر بسازد که این ترور ناکام شد وسرانجام نور محمد ترکی درارگ توسط بالشت خفه شد.وحفیظ الله امین رئیس جمهور وریس شورای انقلابی گردید.یک هفته قبل ازآمدن قوای شوروی یک مانور نظامی فضای در قسمت شمالی شهر کابل ازطرف قوای نظامی شوروي صورت گرفت.وبه شهریان کابل مرتب اعلان میگردید که درصورت بروز حادثه وصداهای آژیر کلکین های خانه های خودرا تکه سیاه بپوشانید مردم دروحشت وترس به سر می‌بردند ونمیدانستند که چه واقعه درحال صورت گرفتن است.روز شش جوزا ۱۳۵۸ اخبار شب رادیو وتلویزیون افغانستان مسدود گردید.ساعت ۹ بجه شب همان روز ببرک کارمل این عروسک برژنف ازطریق رادیو تاشکند ساقط نمودن حکومت حفیظ الله اعلان کرد که من وچند هماطاقی من درلیلیه اول پولیتخنیک کابل نشسته بودیم.فردا صبح که ازخواب بلند شدیم بیرون رفتم ودرپیشروی پولیتخنیک عساکر شوروی را باچند چاین تانک دیدم خیلی ناراحت شدم فکر کردم که افغانستان مانند چکوسلواکیا اشغال گردید.بهرصورت باند حفیظ الله دستگیر وبه زندان ها انداخته شد.درزمان حکومت نورمحمد ترکی ۱۷ هزار نفر عم ازمولوی ها،روحانیون،استادان پوهنتون ودانشگاه،محصلین، معلیمین،دهاقین، کسبه کاران،اقشار مختلف افعانستان درزندان ها ودرپولیگون ها به شهادت رسیدند.که نام دوازده هزار هموطنان درحکومت حفیظ الله امین به وزارت داخله آویزان گردیده بود وپنج هزار شهدا هموطنان درکشورهالیند توسط یک کارمندسابق حزب دیموکراتیک خلق افغانستان افشا گردیده است.دوران حکومت حزب دیموکراتیک خلق افغانستان باجنگ وجهاد ادامه یافت وبالاخره بعد از چهارده سال جنگ داکتر نجیب رهبر حزب دیموکراتیک خلق به دفتر ملل متحد درکابل پناهنده شد و سلطه حزب دیموکراتیک خلق افعانستان به پایان رسید.
ومن الله التوفیق ع.ناصری از آسترالیا

>>>   به والله مشکلات افعانستان زیر سر انگلیس کثیف است.
جدایی از ایران و مرزبندی افغانستان کار انگلیسی‌ها بود تا همیشه جنگ دامنگیر این کشور باشد.
جدایی پاکستان از هند و ساختن مدارس دینی افراطی هم کار انگلیسی‌ها بود.
ساختن طالبان. و تجهیز ان هم کار انگلیس و متحدانش بود. هر چه خاورمیانه ضربه خورده از انگلیس است.

>>>   اگر کودتای داوود خان علیه ظاهر شاه صورت نمی گرفت ، الان افغانستان قوی ترین اقتصاد و قدرت نظامی منطقه بود ، می گویند امریکا در افغانستان خرابی و کشتار به ارمغان اورد ، مردم متوجه موضع نیستند ویرانی و کشتار که شوروی کمونیست به بار اورد تاریخ افغانستان نظیرش را هرگز به خود ندید، سواد داران و دانشمندان ، و استادان ما را قتل عام گسترده کردند تا جامعه افغانستان دچار گمراهی مطلق شود و دهه ها است مردم در جنگ و گمراهی و فقر به سر میبرند این دستاورد کمونیست های خبیث برای افغانستان بود ، از زمانی که کمونیست پایش به افغانستان باز شد افغانستان دیگر افغانستان نشد ، دشمن دیرینه افغانستان روسیه است و سران طالبان باید از تاریخ درست و عبرت بگیرند ،
حبیب الله یوسف زی

>>>   کودتا هفتم ثور آغاز بدیخنی های افغانستان که تمام شدنی ندارد

>>>   یاد نورمحمد تره کی حفیظ اله امین ببرک کارمل وداکتر نجیب اله وظاهرشاه بخیرآدم کشهایی که بانام مقدس جهاد خسارات فراوان وجنایایت بیشمارشان تا کنون ادامه دارد کشتارشان از تلفات دوران بعداز داودبیشتراست.

>>>   آقای یوسفزی!
وای به حال تان که نه مفهوم واقعی کمونیسم را درک کردید و نه برداشتی درست از اسلام دارید، شما از شخصیتی چون ظاهر شاه با کمال حرمت یاد کردید، درست است که افغانستان در چهل و سه سال او آرام بود ولی به کدام قیمت؟؟؟؟کی ها از موجودیت این نظام سود میبردند؟ تمام خدمات ده ساله شاه امان الله را خاندان غدار نادر به نفع انگلیس برباد داد . نودو هفت سال قبل در افغانستان پسران و دختران از صنف اول تا چهارم زیر یک سقف درس میخواندند ، اولین بار دختران برای کسب تحصیل در رشته نرسند به تر کیه رفتند ، کار وسیع برای محو بیسوادی در سرتاسر کشور صورت گرفت شخص شاه از امور معارف واریس می‌کرد، شاه میدانست که برای پیشرفت و صنعتی شدن افغانستان و رشد بورژوازی ملی رشد معارف و تربیه کادر های های مسلکی ضرور است. اما این اقدامات شاه به مزاح فیودالان و عده ای از روحانیون که نوکران انگلیس بودند برابر نبود. چرا انگلیس افغانستان مترقی نمیخواستند؟؟؟بخاطر آنکه هند وستان پرنده ای طلایی از دستش نرود.
شاه را به نام کافر و مرتد از افغانستان فرار دادند.نادر عقربه تحولات شاه امان الله را بنام اینکه مردم عقب مانده استند، معنی تحول را نمیدانند به عقب گشتاندند. خاندان نادر بر خلاف شاه امان الله با پیروی از سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن ، جامعه را قرنها به عقب راندند. هر باریکه نام تحول و ترقی در افغانستان پیش کشیده شد چهار نفر ملا و مولوی متعصب و نوکر انگلیس ، با فیودالان و زمینداران بزرگ همدست شدند و بنام دین ملک را برباد کردند. در مورد انقلاب ثور نیز همین داستان است.
آقای یوسفزی بفرمایید خود را زحمت بدهید و کارکردهای دوازده ساله حزب و دولت سابقه را ارزیابی کنید، خوب و بد انرا.
مشکل ما در این است که امان الله خان را بنام کافر از کشور راندیم. ببرک کارمل و نجیب و حزب شانرا بنام وطنفروشان و کمونیست راندیم، حالا چه است؟؟؟
چرا به مردم حق نمیدهید؟؟؟
چرا مردم در خانه ، مسجد و خانقا امن نیستند؟؟؟
چرا به دختران حق تحصیل را نمی دهید؟؟؟
چرا هزاران کادر دولتی را از کار سبک دوش کردید؟؟؟
چرا حتما باید رییس سیلوی مرکز مولوی باشد؟؟؟
چرا سرپرست وزارت صحت عامه مولوی باشد ،
چرا مسوول وزارت مالیه مولوی باشد؟؟
در حالیکه هزاران کادر وطنپرست و ورزیده بنام مظنون از کار های دولتی و اردو منفک گردیده اند...
متاثرم از ابنکه تا کنون در شناخت دشمنان واقعی مردم افغانستان در اشتباه استید ....
اخگر

>>>   در پاسخ عاقل !!!؟؟
واقعا که زمانه تغییر کرده است دیوانه خود را عاقل می پندارد. عاقل جان! هر چه آتش در کشور زبانه می کشد از گور منحوس همان خلقی ها و پرچمی های نامرد است تره کی امین ببرک نجیب گاو همه جاسوسان و دست پروردگان شوروی سابق بودند مزدور فقط مزدوری می کند کاری دیگر از مزدور نباید توقع داشت.
کودتای نامیمون 7 ثور 1357 آغاز بحران کشور است که تمام شدنی نیست....

>>>   اگر دوستان تبصره میکنند و نظر خود را روی مطلبی میدهند لطفا قبل از اظهار نظر روی موضوع مورد بحث کمی مطالعه کنند. بی خریطه فیر کردن معنی بیسوادی و بیدانشی نویسنده را میدهد.سواد داشتن تنها در نوشت و خوان نیست. سواد داشتن به معنی درک درست همه جانبه از موضوع مورد بحث است تا ما را به کج بحثی ها نکشاند.
اگر کسی شوروی سابق را دوست ندارد یا از خلقی و پرچمی نفرت دارد حق دارد ولی دلایل مقنع طرح گردد تا نسل جوان از گذشته ای تاریخی انقلاب یا کودتای ثور معلومات درست و غیر جانبدار داشته باشد از تاریخ جنبشهای مشروطه طلبی در کشور از سیاست های داخلی و خارجی پادشاهان متاخر معلومات داشته باشد از وضعیت خوب یا بد مجموع نفوس کشور ...از وضع خوب یا رقتبار ملیتهای اقلیت در همه ای دوره ها به شمول دوران کارمل و نجیب زیرا همین ها استند که یکجا با سایر ملیتها ملت را تشکیل میدهند... دلیل انرا که چرا انقلاب ثور مورد هیبت و غضب امریکا قرار گرفت باید رد یابی شود... چرا پاکستان در قضیه افغانستان از اغاز حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان تا کنون علیه منافع افغانستان کار میکند...
متاسفانه عده ای از نویسندگان و قلم بدستان حتی اعضای فرصت طلب رهبری حزبی ها در داوری های خویش پیرامون زمامداری شاه امان الله الی ختم جمهوری دموکراتیک افغانستان قضاوتهای غیر عادلانه دارند.امید این افراد از دایره عدل و انصاف عدول نکرده تعصبات زبانی و قومی قبیله ای سمتی گروهی و مذهبی را در قضاوتهای شان جا ندهند و دنباله رو تاریخ نگاران درباری بی مقدار و مبتذل نگشته و انرا معیار شناخت و داوری قرار ندهند بخصوص به نشرات غرب و امریکا. ما شاهد استیم که این غول های سرمایه چگونه هر روز فلسطینی کشی میکنند چگونه یمنی کشی میکنند و چگونه ما مردم را الت سیاستهای خویش قرار دادند و حالا هم همین کار را دارند میکنند.
حنظله

>>>   اینکه عاقلان عاقل راعاقل وبیعقلان اورابیعقل میخواننددیگر حرف نوی نیست.

>>>   لولو ها!
اگرحزب دیموکراتیک میبود حلاشماازشرگلو، سیفو،مجاهل وحمارت بیغم میبودید وشایدهم چندقدم جلوتراز تاجکستان،ازبکستان،ترکمنستان و....
ملت که افتخارش انفلاق وانتحار وانفجارباشد واقعن اظهارنظر شهروندانش بایددردفاع ازوحشت وعقب گردو احماقت وبرضد پیشرفت وترقی وتکامل باشد. قابل درک است.
بیناصمیمی

>>>   بنازم به اخگر.
ایکاش این اخگراحمق سوزان باشد.(خواهید گفت اگراخگراحمق سوزان باشدافغانستانی صرف بادوهزارشهروند ،مگرزندگی مشکل نیست؟)
نادم


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است