"گوشت از ناخن جدا شدنی نیست"!
 
تاریخ انتشار:   ۱۶:۰۳    ۱۴۰۱/۳/۲ کد خبر: 170378 منبع: پرینت

بلی هموطن گرامی ام؛ اینها فقط تک و تکمارانی هستند که گاهی جنگ زرگری را همچون بازی گربه و موش به راه می اندازند. ولی درحقیقت در پشت پرده به موقع مناسب یکی دیگری را تقویه میکنند و از شکست حتمی یک دیگر را نجات میدهند، زیرا این درس را از نیاکان خویش و از مکتبی (مکتب تفکر هژمونی قبیلوی) یعنی مکتب طرزی و امان الله فراری که حین فرار از کشور در قندهار گفته بود "قدرت در دست غلجایی و درانی باید باقی بماند..."آموخته اند.

اینکه تازه از کرزی؛ غنی، محب گرفته تا گلب الدین حکمتیار، شگریه بارکزی و خانم زازی.... تعداد شان حتی دایه مهربانتر از مادر در مورد حقوق زنان؛ حجاب یا هراس از سقوط طالبانی دارند و یا هم دفاع از مقاومت میکنند، و از همه مهمتر که گویا طالبان ممانعت سفر کرزی به خارج شدند.... بدون تردید یک بازی گندیده است که به شکل دستجمعی به پیش میبرند و چیز تازه ای هم نیست. اینها یک پروگرام واحد دارند و آن "حفظ قدرت و حاکمیت قبیلوی افغانی"؛ اصلا برای شان فرق نمبکند که در لباس جمهوریت و یا امارت بوده باشد.

وقتی حالا کرزی و امثال شان متوجه شدند وضعیت طالبان آنچه که میخواستند به میل شان تطبیق نگردید و به پیش نمیرود و جهان دیگر نمیتواند با این غولان تاریخ کنار بیاید، اکنون همین افراد مداری و مداح که طالب برای شان برادر است و تا اینجا رسانیده شدند گویا برخلاف فرمان امیرالمومنین غیبت الله در مورد حجاب زنان و یا هم منافع... موضعگیری میکنند. مطمینا در این مورد هیچ شکی نداشته باشید که حالا این تک و تکماران که شباهت به باندهای تبهکار دارند به فکر دیگری برآمده اند یعنی "لوی جرگه اوغانی" تا از اینطریق به طالب مشروعیت داخلی و خارجی بدهند. شما خواهید دیدید اینها برنامه های مشخص خود را دارند و حاضر نیستند به این سادگی علیه یکدیگر قرار بگیرند و به شکست یکدیگر فعالیت کنند تا سبب فروپاشی شان گردد.

نباید فریب مداری های کار کشته را خورد و بیایید مصروف مرحم گذاشتن به زخم های خود بوده باشیم و چاره برای امروز و فردا نمود که چه باید کرد؟ تا از این حالت دهشت و وحشت خوفناک فاشیزم قبیلوی نجات یابیم و اگر هیچ کاری از دست ما ساخته نیست، لااقل سخنگوی این جنایتکاران مادرزاد نشویم و بقول معروف "از کاه کوه نسازیم".

عطا صفوی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
کرزی
غنی
حکمتیار
طالب
نظرات بینندگان:

>>>   همین کرزی نبود که می گفت طالبان از افغانسنتان است چرا نباید بخشی از خاک افغانستان در دست طالبان نباشد. در زمانی که خیزشهای مردمی علیه طالبان در حکومت غنی خائن، کرزی به صراحت مردم از خیزش علیه طالبان منع می کرد. او در زمان حکومت خود طالبان را برائدران ناراضی خواند و جنگ را از جنوب به شمال افغانستان انتقال داد. او امروز با طالبان واقعا جنگ زرگری دارد تا مردم بیچاره ما را فریب دهند. همانگونه که بین طالبان و آمریکا جنگ زرگری برای فریب مردم است.

>>>   تحلیل نهایت دقیق و بجا از ستراتیژی دراز مدت قبیله پرستان برای بقای قبیله سالاری.

>>>   علی:
قابل توجه کربلایی صفوی:
بیشتر از ۳۰ سال قدرت در دسست شماها وهمقماشان تان بود درین مدت کدام کارروایی وفعالیت نیک ومثبت دینی ودنیوی اگرسهوا ویا هم عمدا انجام نموده اید بفرمایید ننشان دهید. کارروایی ها وجنایات دوران قدرت تان ازقبیل رقص مرده،کوبیدن میخ در سر مردم،چوروچپاول داراییی های مردم غصب زمینها واملاک دولتی وشخصی،ایجاد نفاق بین اقشار برادر جامعه افغان،وطنفرووش ودین فروشی،همکاری با کفار واشغالگران، ترویج فحشا وایجاد فاحشه خانه ها، دین ستیزی ومرتدکردن مردمکه در گذشته هم چنان دین نداشتن واعمار کلیساهای مخفیوغیره..... ثبت تاریخ است وملت مظلوم افغان انرا فراموش نخواهد کرد. واگر چه از ملاها هم چندان توقع خیر بکار نیست وملاهای جامعه ماوشما اکثریت شان معلومات کافی از دین ندارد ولی برای یک مدت بایدانتظار کشید که این جنابان چه گلی را به اب میدهد. ولی یک خواهش دوستانه از شما دارم که مسا یل قومی وقبیله ای را زیار بازتاب ندهید وزیان وضررشان بیشتر به شماهاست تا دیگران.ونتیجه بد وتباه کننده این پدیده شوم وغیر اسلامی وملی را در گذشته به چشم سرخود دیدید وبریتان ثابت شد که کیها بازندده وکیها برنده شدند.بناء دوستانه خواهش میکنم بیشتر این مسایل قومی راباز تاب ندهید که بیشتر محکوم ومحروم میشویدوبعدا پشیمانی کدام درد تانرا
دوا نخواهد کرد.
سال۳۰ سال قدرت تان دیدید

>>>   علی ترکمنی
ما بارها گفتيم بعد از سركوب هزاره نوبت اوزبيك و تاجيك است اما برادران تاجيك اصلاً توجه نكردند.
برادران تاجيك در زمان حكومت كرزي قدرتمند مغرور و تاجاي مستقل بودند اما در زمان اشرفغني كم كم به عسكر و فرمان بردار بي چون و چرا تبديل شدند اشرفغني چاپلوسترين افراد مثل ياسين ضيا و سميع سادات و سيفي ووو را از بين برادران تاجيك به مقامهاي بالاتر مقرر نمود و از آنها براي سركوب اوزبيكها و هزاره ها و حتي سركوب خود تاجيكهاي كه سرشان به تن شان مي ارزيد استفاده كرد.
غني احمدزي توسط جنرالان تازه به دوران رسيده و بيعقل تاجيك جريانهاي ضد طالب مثل قيصاري اوزبيك عليپور هزاره و نويد تاجيك را سركوب و خلع سلاح كرد تا هيچ جريان در آينده نتواند عليه طالب ايستاد شود و مقاومت كند.
اين جنرالان ماشيني احمق كه اصلاً بينيش سياسي نداشتند و خودشان را مزدور جنگي غني احمدزي ميدانستند چنان عليه جريانهاي هاي ضد طالب وحشيانه عمل كردند كه حتي حكم جهاد و قتل صحرائي مردم محل را صادر كردند.
ما در همان زمان بارها گفتيم دسته تبر فاشيست نشويد كه بلاخره خودتان به همين سرنوشت دچار خواهيد شد چون بعد از سركوب هزاره و اوزبيك نوبت تاجيك أست و اين حقيقت بارها ها در طول تاريخ تكرار شده است اما آنها با خنده تحقير آميز ميگفتند ( روزهاي خوش پيش روست عليپور را از مغز سنگ پيدا كرده مثل قيصاري دست بسته پيش ريس صاحب جمهور ميبريم و حاميانش را هم سركوب ميكنيم تا سربالا نتوانند…)
اما از لشكر شدن برادران تاجيك براي سركوب هزاره ها در بهسود حتي يك سال نگذشت كه غني حكومت را به طالب تسليم كرد و طالب بالاي ولايت پنجشير لشكر كشي كرد و برادران پنجشيري را به خاك خون كشيد و مثل هزاره ها تحقير و توهين كردند.
جنرالان ماشيني دست پرورده غني احمدزي و دزدان جمهوريت چتلي خود را ايلا داده فرار كردند حالا كساني در مقابل طالب مقاومت ميكنند كه در حكومت فاسد غني هيچ نقش نداشتند.
البته منظور از نوشتن اين مطلب اين أست كه اقوام غير پشتون براي بربادي و نابودي خودشان از ديگران بيشتر تلاش كردند حماقت خودشان را نمي بينند از پاكستان و اين و آن شكايت دارند.
اگر ديروز قيصاري و عليپور و نويد ووو را بخاطر خوشخدمتي غني فاشيست خلع سلاح و سركوب نميكردند امروز مقاومتگران در پنجشير و اندراب تنها نمي ماندند.
شكست و بربادي ما از بي عقلي ماست!

>>>   Naqib Arwen
‏بد گفتن ط،جمهوریت،سه نفره،رهبران عالی قدر ثروتمند قومی،بدگفتن زمین وآسمان. کار ما شده این. گپ تازه چی هست،قدم وطرح نو،وظیفه ی ما در«امروز» چی هست؟گاهی آدم خجالت می کشد بیاید اینجا وچرت وپرت بنویسد،ما خیلی هستیم،خیلی هم ادعا داریم،گپ آپدیت ما چیست؟! نقشه راه چیست، دست کم فکر کنیم؟

>>>   بهر رنگی که خواهی جامه میپوش
من از طرز خرام ات میشناسم


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است