آینده تاریک طالبان و سرنوشت غمگین افغانستان
مفاهمه، مشارکت، اتحاد، وحدت و گذشت و احترام به ارزش های فرهنگی عقیدتی مردم افغانستان و تمکین به ارزش های مدنی و جامعه جهانی راه حل بهتر است 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۵۳    ۱۴۰۱/۳/۱۲ کد خبر: 170459 منبع: پرینت

وضعیت حکومت طالبان خیلی تاریک و سر نوشت افغانستان بیشتر از هر زمان تراژیدیک است. با ملاحظه پایه های سست ومتزلزل طالبان از رهگذر سیاسی و اقتصادی آینده حکومت داری طالبان من حیث دولت خیلی تاریک است و نمیشود دولت را بر این پایه های لرزان استوار ساخت.

با گذشت یکسال گزینه های ذیل پیشروی طالبان است.
اول: ساختن حکومت همه شمول وغیر متمر کز با تفکیک قوی.
دوم: تقسیم شدن افغانستان بین گروه های مسلح در جوب وشمال وشرق افغانستان. وشروع در گیری در بین شاخه های مختلف امارت طالبان.
سوم: گسترش اختلاف بین طالبان و احتمال وقوع کودتا در بین شاخه های این گروه.
چهارم: پیوستن مردم با مخالفین طالبان و باز شدن جبهات متعدد جنگ.
پنجم: تشدید جنگ های قومی و طرح داعیه قومی از طرف برخی گروپ ها.
ششم: مشتعل شدن آتش جنگ مذهبی از طریق نفوذ داعش در جامعه مذهبی افغانستان.
هفتم: گسترش فعالیت القاعده و داعش در افغانستان و مداخله و مداخله کشور های جهان و منطقه در امور افغانستان به بهانه حضور گروه های ترورستی کشور.

پایه های لرزان و بی ثبات حکومت طالبان:
1- پایه سیاسی: از رهگذر سیاسی پایه های نظام طالبان خیلی متزلزل و بی ثبات است. اول نگاه به سیاست بکنید با آنکه طالبان رهبر واحد دارند و حکومت واحد بنام امارت اسلامی دارند اما عملا دچار اختلاف شدید اند. ذوق وسلیقه گروپ های شان متفاوت است، هر گروه با دولت های مختلف تماس دارد و گروه های مختلف نظامی از کشور های خارجی مهمان هریکی از این گروپ ها است مثلا القاعده مهمان شبکه حقانی است، داعش هم طرفدارانی در بین طالبان افغان و پاکستان دارد، حزب التحریر و جمعیت اصلاح افغانستان مواد خام القاعده و داعش اند که در بین حکومت طالبان نفوذ کرده اند این عناصر و مؤلفه ها شبیه یک جرقه آتش اند که هر لحظه امکان شعله ور شدنش موجود است. طالبان از رهگذر سیاسی نه مشروعیت داخلی دارند و نه هم بین المللی.

2- از رهگذر اقتصادی: طالبان بخاطر بهبود اقتصاد، توسعه و انکشاف هیچ پلان و برنامه ای ندارند فقط نگاه شان به اقتصاد یک نگاه مصارفاتی است درست مثل اینکه نگاه شان به زنان جنسیتی است منابع مالی و عایداتی طالبان عشر، زکوة و مالیات داخلی است، طالبان از لحاظ مالی از طرف جامعه جهانی تحریم شده اند و هیچ کمکی به حکومت طالبان نمیشود بناءٌ تمام برنامه های اقتصادی حتی زراعت و مالداری و صنایع دستی فلج میشود، طالبان از رهگذر بانکی با کشور ها ارتباط ندارند حتی پول برق وارداتی را از طریق بانک ها پرداخته نمیتوانند با این حساب با گذشت یکسال دیگر قرار داد برق هم قطع میشود و تمام زندگی مردم و تجارت و توسعه آسیب می بیند.

3- پایه امنیت:
ظاهرا صدای فیر و تفنگ کم شده اما تهدیدات امنیتی سر جایش باقی است قتل بی رویه کار مندان ارگانهای امنیتی حکومت سابق، احملات انتحاری داعش، جنگ های پراگنده نا راضیان دوباره فضای ترس را حاکم ساخته...
پایه اجتماعی: طالبان بطور بالقوه در قلب مردم شهر نشین برخی مردم جای ندارند، فقر و بیکاری، بلند رفتن نرخ مردم را نا راض ساخته، زنان، فعالین مدنی و فعالین رسانه ها و جامعه مدنی و مدافعین حقوق بشر همه مخالف طالبان اند. از طرف دیگر طالبان از رهگذز موقعیت اجتماعی به حوزه ها تقسیم شده اند مردم جنوب بیشتر با شبکه حقانی رابطه دارند به همین تر تیب طالبان شمال و طالبان حوزه قندهار و هلمند هم یک دست نیستند محبوبیت طالبان با گذشت هر روز کاهش میابد.

نتیجه تحلیل و دور نمایی امارت اسلامی طالبان؛
با درنظرداشت شرایط فعلی طالبان تا حکومت شدن فاصله بسیار زیاد دارند. این گروه مانند دور اول یک رهبر مقتدر و مورد اتفاق ندارند نام امارت طالبان شبیه خلافت داعش و حزب التحریر بوده برای جامعه جهانی و حتی کشور های اسلامی قابل قبول نیست، طالبان به این باور اند که حکومت را بزور گرفته اند و با زور حکومت میکنند به همین دلیل به خاطر مشروعیت به سراغ آرا و اراده مردم نرفتند و با صدور فرامین سختگیرانه علیه زنان، رسانه ها، جامعه مدنی و انحلال کمیسیون حقوق بشر مساله شناسایی امارت اسلامی طالبان منحیث یک حکومت در ملل متحد مطرح نیست. اگر طالبان فر هنگ زور و غلبه را کنار نگذارند و حکومت تک قومی و تک قشری را همه شمول و وسیعتر نسازند و جهت کسب مشروعیت به سراغ مردم نروند و حکومت را مردمی نسازند خود را بر معیاری ها و شاخص های حکومت داری اقلا مطابق نورم های کشور های اسلامی عیار نسازند گاهی به حکومت و دولت تبدیل نخواهد شد و دور نمایی تاریک در انتظار طالبان قرار دارد.

1- تفاوت دیدگاهای شبکه حقانی، طالبان شرق و شمال با طالبان قندهار و هلمند و ارزگان و زابل باعث تصادم بین هسته رهبری طالبان شده جزایر قدرت بین گروه های مختلف طالبان و جنگجویان خارجی مقیم افغانستان وجود خواهد آمد که از کنترول طالبان خارج میشود.

2- پاکستان در دو راهه بحران افغانستان؛
هرچند پاکستان طرفدار افغانستان قوی و مقتدر نیست ولی باز هم استخبارات و ارتش پاکستان حامی اصلی امارت اسلامی طالبان است، اگر پاکستان به حکومت امارت طالبان که مهماندار تمام گروه های ترورستی چون القاعده، داعش، ایغور ها، انصار الاسلام تا جکستان و جنبش اسلامی ازبکستان و تحریک طالبان پاکستان حزب التحریر است کمک و حمایت کند روابظش با کشور های غربی، عربی و آسیایی میانه دچار مشکلات شده در انزوا قرار میگیرد و اگر از طالبان حمایت نکند ابزار امتیاز گیری از کشور های غربی و عربی را از دست میدهد لذا پاکستان بزرگترین کشور استفاده جو از جنگجویان دچار بحران خواهد شد.

3- از اینکه استخبارات پاکستان بیشتر از شبکه حقانی حمایت میکند احتمال وقوع کودتا و درگیری در بین طالبان بسیار زیاد است.

4- به دلیل خودخواهی و قدرت طلبی طالبان را به بغاوت و کودتا علیه یکدیگر تحریک مینماید و این جزایر قدرت ابزار و وسیله بازی بازی گران منطقه و جهان خواهد بود تا از ایشان منحیث جنگجویان نیابتی استفاده کنند. در چنین حالتی هر یکی از کشور های منطقه و جهان از بین طالبان و جنگجویان دیگر سر باز گیری میکنند مثلا امریکا میخواهد تا از جنگجویان داخل خاک افغانستان علیه منافع روسیه، ایران و چین استفاده کند. به همین تر تیب ایران و روسیه از بین اینقدر جنگجوی با تجربه در سرزمین آزاد افغانستان سر باز گیری خواهند کرد و منحیث نیروی اضافی در جنگ های نیابتی در کشور های بی ثبات منطقه علیه منافع غرب استفاده میکنند.
حضور القادعده و رشد روز افزون حزب التحریر در افغانستان با شعار خلافت اسلامی و فتح قدس زنگ خطری است که بگوش کشور های غربی نواخته میشود. گسترش فعالیت داعش منحیث گروه جنگ افروز خطر به مراتب بیشتر از خطرات دیگر است چون داعش جزو جنگ دیگر هیچ بر نامه ای ندارد.

خلاصه افغانستان با این وضعیت بطور واحد و یکپارچه باقی نخواهد ماند هر گروه قومی مناطق تحت کنترولش را قلمرو حاکمیت اعلان نموده جنگ ها نخست بشکل سمتی بعد قومی و سر انجام جنگ های مذهبی دامن مردم افغانستان را خواهد گرفت. با شکل گیری جنگ ها افغانستان میدان رقابت کشورها قرار گرفته هرکس به دنبال جلب نیرو میرود تا در مناطق مختلف به نیابت از آنها جنگ کنند و محل سربازگیری نیروهای نیابتی بخاطر جنگ های سمتی، قومی و مذهبی و سیاسی خواهد بود و کشور های منطقه و کشور های دارایی منافع استراتژیک با راه اندازی جنگ های مذهبی از مردم افغانستان بخاطر منافع سیاسی و مذهبی خود استفاده خواهند کرد. بناءٌ اینده افغانستان باز هم با خون رقم خواهد خورد.

راه بیرون رفت از بحران؟
افغانستان کشوری است اماج بحرانها وقتی بحرانها، آشوب ها و مشکلات را بحساب و بررسی بگیریم خوانندگان محترم احساس افسردگی نموده عاجل راه حل و بیرون رفت را می پر سند.
من که حدود ۶۰ سال از بهار زندگی ام سپری شده حکومت های زیادی را در افغانستان تجربه کردم همه حکومت ها با بحران و مشکلات فزاینده همراه بوده و هیچ حکومتی با مخالفین اش راه حل مسالمت آمیز را از طریق گذشت پیشنهاد نکرده بلکه پیشنهاد صلح هم با زیاده خواهی و قدرت طلبی و تحقیر جا نب مقابل همراه بوده... بخاطر نسل جوان اخرین حکومت تحت الحمایه کشور های مدرن و دموکرات را مثال میزنم.

حکومت قبل از طالبان هم دچار جنگ و خشونت و بحران بود رهبرانش همه از کشور های غربی امده بودند دمو کراسی تجربه کرده بودند اما بر خلاف پیشنهاد صلح شعار جنگ‌ و مقاومت را بخاطر حفظ چوکی بیشتر سر میدادند.
رییس جمهور میگفت در یک ربع سال ۴۵۰۰۰ نیروی امنیتی کشته شده ولی باز هم میگفت (زه د تشتی نیم) من فرار نمیکنم کنار نمیروم...
معاون امنیتی اش محب به مخالفین میگفت (که د جنگ په میدان رانه وگتی نوش جان دی شه؟) اگر در افغانستان کسی فرار نکنند تنش بخونش رنگین میشود... برایم استاد ربانی و حامد کرزی را مثال نیاورید چون استاد ربانی را نیرو های خارجی بلا تکلیف کرده بودند بن یک وسیله و بهانه بود ورنه امریکایی ها بخاطر ادامه حکومت استاد ربانی لشکر کشی نکرده بودند. اگر آنها نمیبود قدرت را به مردم افغانستان نمیداد حامد کرزی هم اول به این پندار ترک کرد که بار دیگر زیر نظر خارجی ها کاندید میشود و کامیاب میشود... دو همایشان قدرت و کش و فش ریاست جمهوری را ترک نکرد. تا اخر با همان تشریفات ریاست جمهوری بود در قصر شبیه قصر ریاست جمهوری زندگی میکرد. چهل بادیگارد داشت. در ملاقات ها مانند یک رییس جمهور شرکت میکرد. وقتی بخارج سفر میکرد تدابیر امنیتی به سطح درجه یک برایش گرفته میشد و از حقوق و امتیازات مادی یک رییس جمهور بر خوردار بود ‌تنها شورای وزیران را دایر نمیکرد. لذا حل بحران های افغانستان تا هنوز از راه مسالمت آمیز صورت نگرفته و من هم طرحی مسالمت آمیز موفق ارایه کرده نمیتوانم. شاید مانند دوستان از انتخابات و همه شمول و فراگیر و قانون صحبت کنم که پیشتر جوابش را داده ام.
طرحی را که ارایه کنم با گلوله و مرمی پاسخ میگیرد. مثلا ساختار اداری به نیمه فدرال تغییر کند. حکو مت متمرکز نباشد حتی انتخابات رای مستقیم در افغانستان با مشکلات همراه است باید رییس جمهور و حکو مت از طریق رای نمایندگان مشروعیت بگیرد. برای رفع تبعیض و بیعدالتی هرچه بیشتر شعار بتیم به همان اندازه بیشتر رشد میکند.

راه حل ها از طرف بسیاری دوستان مطرح میشود اما بخاطر عادت و سنت و مشکلاتی که گفتم عملی نیست شما شاهد باشید که حکو مت طالبان یا با قیام و شورش خو نین پایان می یابد و یا با مداخله و لشکرکشی خارجی چون افغان ها زبان مشترک و مسالمت آمیز ندارند. ولی بازهم بخاطر درد وطندوستی که دارم تاکید میکنم‌ که مفاهمه، مشارکت، اتحاد، وحدت و گذشت و احترام به ارزش های فرهنگی عقیدتی مردم افغانستان و تمکین به ارزش های مدنی و جامعه جهانی راه حل بهتر است.

احمد سعیدی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
جامعه جهانی
راه حل
نظرات بینندگان:

>>>   محمد عبداللهی
درتاریخ کشور تمام بدبختی از سوی یک قوم رقم میخورد یک روز تانگ روسها را سوار میشود روز دگر چرخ بال آمریکا راسوار میشود وارید کشور میشود روز دگر لیری پاکستان را سوار ولشکر کشی میکند به اینهال که این کشور جز درد ورنج از شری یک قوم بوجود آمده است لهذا بهترین را یافدرالی یاتجزیه بهتر این را است

>>>   Khalil Samim
تالبان هیچوقت یک حکومت همه شمول نمی سازند چرا که تالبان یک پروژه است برای یک مدت که شاید زیاد طول نکشد

>>>   Hokum Khan Malikzada
به قول معروف در گوش خر یاسین خواندن است ملت زیر ستم استراحت استن رهبران شان در عیش مصروف استند تالب حرف را نمیداند بالای خر خود سوار استند آن هم با پشتیبانی ناتو هزاران میل سلاح امریکا گذاشته مستقیم یا غیر مستقیم بخاطر بقای تالب کمک میکند کاریکه انجام شود بخاطر مهار تالب باید کشور های منطقه وجهان ملت مارا یاری کنند تا سرنوشت تروریزم امریکایی ختم شود اگرنه نه از دست ملت چیزیی ساخته است نه از دست رهبران تبعید شده در اینجا رول مهم را متخصصین دانشمندان ما باید ادا کنند وکشورها منطقه را متقاید سازند که تروریزم امریکایی یک پروژه ضد اسلام است در غیر آن زیاد تشویش نکنید .

>>>   Ahmad Wali Danish
متاسفانه طالبان با هیچکس وهیچ گروه سازش نمی کنند بجز این که به طالبان بیعت بکنند که این کار دشواراست و بدبختانه افغانستان هرروز عقب میرود

>>>   Eftechar Mehdizadah
ملا وآنهم طالب سیاست،اقتصاد ،حکومتداری ،روابط بین المللی جور نمی آید ،این گرو نوکر وگماشته همسایه های نامرد افغانستان و ابر قدرت های جهان میباشند ،تا باشد ،برای برآورده شدن خواست آنها کار نمایند،و این ملا ها توانائی این وظیفه را هم ندارند .
خلص ،تا زماینکه طالب حکومت کند ،کشور ومردمش ،بیشتر در فقر مادی و معنوی گرفتار خواهند بود .که این فشار امکان بیدار شدن مردم را در قبال خواهد داشت ،تا خود مردم ،مردم اصیل کشور زمام امور را در دست نگیرند ،بیچاره ،حقیر ،وغلام باقی می مانیم.

>>>   Ahmad J Kosha
تا به آخر خواندم تحلیل کاملا درست و پیشنهادات بجا
استاد بزرگوار سعیدی روی تمام مشکلات یک مشکل بزرگ دیگری هم که داریم هر کشورها از دیر زمان بروی اقوام مختلف سرمایه گذاری و کارهای ریشه ای و بنیادی کردند بطور مثال پاکستان با اتکاء به مردم پشتون منافع خود را در افغانستان تامین می‌کند من خوب بیاد دارم که یکبار پرویز مشرف خودش گفت که در افغانستان حقوق پشتونها بصورت درست تامین نمی‌شود و خیلی ها در افغانستان از او حمایت کردند کشور ترکیه نیز با اتکاء به ازبک ها و ترکمن ها بدنبال منافع خود و گسترش پان‌ترکیسم در منطقه است کشور ایران نیز بخاطر گرایشات مذهبی بیشتر با هزاره ها همسویی دارد و فعالیت می‌کند گرچه کشورهای ایران و تاجیکستان بصورت شفاهی از تاجیکان یاد آوری کردند اما در حد مداخله در امور داخلی کشور پیش نرفته اینها همه مشکلات بزرگ اند که پیدا کردن راه حل با توجه به اوج تعصبات قومی و زبانی در افغانستان تقریبا ناممکن است
اقوام حاضرند بخاطر منافع شخصی و قومی از منافع ملی بگذرند با این حال بهترین گزینه در قدم نخست فدرالی شدن است اگر مورد قبول واقع نشود یگانه راه همان تجزیه شدن کشور به دو یا سه کشور جدید خواهد بود که در نهایت شاید چنین هم شود

>>>   Noorullah Obaid
طالبان حتی در پی دستگیری هسته های ایغورها در افغانستان اند چون برای رضایت و خوشنودی چین این را کار می کنند، تحلیل بجا و دقیق امیدوارم آنچه در خیر مردم است اتفاق بیفتد ولی واقعا آینده تاریکی در انتظار مردم است

>>>   Mohiddin Mirzaie
قسمی که شما فرمودید
طالبان به شاخه های مختلف تقسیم شده اند
و همین اختلاف ها در آینده نه چندان دور باعث شکست و روسیاهی دوباره این گروه مزدور و سفاک خواهد شد انشالله

>>>   Asmatullah Faizi
در بخش که صحبت از حمایت پاکستان از طالبان کردید ، بیشتر استدلال کنید که گروه های تندرو اسلامی مهمان امارت است. چین از طالبان خواسته که با اویغور ها تماس و دخالت نداشته باشد و بخاطر روابط پاکستان چین، پاکستان نیز برای طالب اینرا دیکته خواهد کرد که از مساله اویغور دوری کند.

>>>   A.W. Ameen
تاریخ افغانستان به خون افغانها نوشته شده و میشود ....
اما تمامی حکومات در طول تاریخ بخشی از یک پروژه بزرگ استخباراتی بوده و است که با تکمیل پروژه حکومت و نظام سقوط کرده و تغیر کرده ...و این سلسله تا زمانی ادامه دارد که افغانها صاحب اراده خود شوند ....

>>>   Dawood Reca
من تمام صحبت ها و تحلیل های شما را چه از طریق نشست های تحلیلی رسانه ها وتحریری تان را تعقیب نموده واستفاده لازمی شده است . هم چنان همیش تحلیل های دانشمندان عزیز چون اقای ملک ستیز ، جناب نصرتی صاحب ، صمد صاحب و معارج صاحب واستاد مسعود را که درمورد وضع سیاسی ، اقتصادی ،اجتماعی ، مذهبی ، قومی، سمتی ، تحلیا های داشته اند میشود لحظه ای روان مردم را آرامش دهند . ولی همه حیران به این هستند که چه باید شود وچه باید انجام شود که کشور از این منجلاب بد بختی رهائی یابد . هم میگویند خیزش مردمی . ولی با تاسف که مردم عوام بناء به مشکلات اقتصادی . ومهاجرت های داخلی . ونبود یک لیدرشپ دل سوز به این حالت باقیماند اند . تحلیل ها از راه دور درد مردم داخل را مرحم نمیگذارد . همه میگوین . چه باید کرد ؟؟؟

>>>   Wakili Dostizadeh
تمامی رهبران افغانستان. پشتون. هزاره. تاجیک. ازبیک......فروخته شوده کشورهای بیگانه است. اینا هیج وقت کنار هم نمایید. هرکدام از ایناه ازهرجای که آب میخورد گپ ازوناره میزند...وای برحال مردم رنجدیده افغانستان

>>>   Shahab Khan Khan
بنام خداوند ج
اگر کسانیکه همیش در پی بدست اوردن قدرت باشد که تا از طریق قدرت بتواند مصدر خدمت به مردم و وطن خود شود باید دارای عقیده خدا باور ی واقعی باشد در خفا و علنی عمل دو رو انجام ندهد مومن به اسلام و دارای عمل صالح باشد و این را باور داشته که خداوند ج عمل کرد خورد و بزرگ ما را زیر نظر و ثبت دارد
۱-زمینی که روی ان زندگی میکنیم خوب وبد ما را گواهی خواهد داد
۲-ملائک کرام الکاتبین اعمال ما را ثبت میکند و به روی ما خواهد کشیده شد
۳-اعضایی بدن ما از اعمال خوب و بد ما گواهی میدهند
۴-خداوند ج خود به علم محیط خویش اعمال خوب و بد بنده های اش را ضایع نمیسازد
و این برداشتی است که من از قران دارم و اگر مسلمانان که امروز
دچار بحران ها در ممالک اسلامی هستند کلان های شان این باور را داشته باشند و به زیر دستان این عقاید را پخش کنند ان وقت میشود که به یک جامعه سعادت مند رسید در غیر ان بدون این عقیده و باور تا روز قیامت روزگار خوبی متوجه ممالک اسلامی نخواهد بود همیش تفرقه پراکندگی و ........جریان خواهد داشت

>>>   Taqi Keftanpour
تحلیل جالب و دقیق! با توجه به مشکلات حکومت داری افغانستان در طول تاریخ؛ یگانه راه عبور از این بن‌بست نظام فدرالی و غیرمتمرکز است.

>>>   Rahman Mojib
سخن آخر شما در افغانستان امریکاه و غرب منتظر قیام مردمی است
و در همان حالت شاید از نیروی هوایی خود استفاده کند و همان قطعات نظامی را که بردند به کابل بفرستند و به همکاری
مردم بیچاره که فعلان روزګارشان خراب است و اکثر مردم از کارهای منفی که در ګذشته کردند پشیمان هستند استفاده کنند

>>>   Rafi Rahimi
با این مردم و‌این تالب ها که کنترول شان از اسلام آباد می‌شود بعید به نظر می‌رسد که اهلی شده باشند و چیزی بنام حکومت داری بدانند..از طفولیت الی کهن سالی این ها چیزی جز وحشت و دهشت دیگر چیزی نیاموختند اینها نازیان بیش نیستند .این گروه جاهل و بی بیسواد خطرناک‌تر از همه اند..یا این گروه جز جنگ ره دیگری وجود نخواهد داشت .

>>>   Abdul Fatah Charkhi
واقعآبجااست اماافسوس وصدافسوس که کشورمان چوب سوخت کشورهای بزرگ است هرآنچه که آنهابخواهدهمان میشوداگربه وقایع امروزی فکرکنیم طالب کجابودوقدرت گرفتن به این آسانی کجا پس دراخیرچیزکه بادارخواست کشوردودسته به رایش تسلیم شد

>>>   فیروز پیکان
طالبا نه کدام دولت استن نه کدام حکومت داری کده میتانن فقط این ها یک اله دست استن که به نفع کشور ها استفاده میشن از چندین گروه و حذب استن که اختلافات بین خود شان هر روز بیشتر شده میره و انشاالله باعث نابودی شان میگردد

>>>   Hafizullah Haidari
متأسفانه با به قدرت رسیدن طالبان وضعیت افغانستان از جهات مختلف هر روز رو به وخامت است. با این رفتار و میکانیزم که طالبان روی دست گرفته, وضعیت از این بدتر هم خواهد شد. طالبان به حکومت تک قومی و تک قشری خود معتقد هست و برای بیرون رفت از وضعیت بحرانی افغانستان هیچ برنامه ای ندارد. طالبان مسائیل و مشکلات اصلی کشور را در حاشیه قرار داده و روی یک سلسله از موضوعاتی توجه کرده اند که نه تنها درد مردم را درمان نمیکند; بلکه نفرت شانرا در بین مردم افزایش میدهد. با قدرت نظامی و تسلیحات و امکانات جنگی که فعلا طالبان در اختیار دارد گروه های چون جبهه مقاومت هم در کوتاه مدت هیچ کار نمی تواند. به گفته شما تنها راه حل بیرون رفت از بحران کنونی رجوع به مردم هست تا حکومت طالبان مشروعیت داخلی پیدا کرده و جامعه بین المللی هم به رسمیت بشناسد. حکومت دیکتاتوری هیچ گاه دوام نداشته و طالبان نباید این اشتباه را تکرار کند. حقوق تمام شهروندان را در نظر گرفته و بنام دین و اسلام قوانینی را طرح نکند که باعث نفرت و انزجار خود شان و خشم مردم شود. به امید که افغانستان از این وضعیت بیرون بیاید.

>>>   Hasamudin Bahadur
جناب استاد بزرگوارم قلمت رسا باد واقعآ تحلیل شما کاملا منطقی و بجا بوده وراه حل برای حکومت داری آینده انتخاب کرده اید در صورت که همه طرف ها موافق باشند یک طرح و ساختار خوب حکومت داری است در غیر آن راه حل افغانستان تجزیه میتواند باشد دیگر چاره نیست .باحرمت

>>>   ناهید مسعودی
اسناد بزرگوار تحلیل تان خیلی عالی قلم تان همیش نویسا باد
وضعیت هر روز بد تر شده روان هست بلاخره خود مردم مجبور می‌شوند همه در مقابل این گروه متهجر ظالم برخيزند قیام ملی سرتاسری علیه شان نمایند
حمایت کمک خارجی ها سرازیر شدن پول دالر همه روز جریان دارد از حکومت قبلی کرده فعلا بزرگان طالبان در تلاش گرفت پول هستند همان بی صلاحیت ترینش دارند هر روز در هر نقاط خانه میخرند مخصوصا در شهر کابل...

>>>   Farid Arya
راه حلی را که پیشنهاد کرده اید واقعآ واقع بیانه و حلال مشکلات جنگ و صلح کشور است چون تا زمانیکه عدالت اجتماعی تامین نشود و قدرت بصورت عادلانه میان گروه ها و اقوام تقسیم نشود مشکل کشور حل نخواهد شد

>>>   Zubairahmad Ranjbar
نظر به فرموده شما مفاهمه ، مشارکت ، اتحاد و احترام به ارزشهای فرهنگي و امثالهم در شرایط کنوني راه حل مېباشد
ولې اگر وضعیت کنوني کماکان جریان پیدا مېکند صد درصد زمینه هم برای قیام داخلي و هم برای لشکر کشي خارجي مساعد مېشود

>>>   Sayeed Ahmadullah Habibi
کاملا دقیق و بجا اما در قسمت کمک خارجی به امارت طالبان جریان دارد در هر هفته پول دالر به بانک سرازیر میشود طالبان در هر ماه( سرباز عادی ) بدون معاش بیست هزار امتیازی اخذ میدارند پس این کمک نیست کدام کشور تادیه میدارد شبکه های استخباراتی غرب در کابل افزایش یافته کشور های اروپایی به نفع طالب رای زنی میکند.......
>>>   راه حلش واضح است حمایت از جبهه مقاومت تنها گروه یا جبهه ای که کشور را ترک نکرد و ایستاد و جنگید سابقه فساد اداری ندارد رهبرش جوان است و امروزی می اندیشد پشتوانه فرهنگی برای ملت سازی دارد به اندازه خراسان با تاریخ بلند و پر افتخارش رسما از طرف هیچ کشوری حمایت نمیشود پتانسیل این را دارد که روس و ایران و چین وتاجیکستان در دراز مدت از این جبهه حمایت کنند چون طالبان برای تمام منطقه خطر بلقوه هستند اگر ملا برادر استاکنزی و دیگر طالبان میانه رو قدرت را حالا یا با کودتا یا هرچه به دست نگیرند چاره ای برای روس و ایران نمیماند جز حمایت از احمد مسعود روس بخاطر مرز مشترک کشورهای همپیمانش وایران بخاطر ابهای مورد نیازش و اینکه ایران در عمق باورش افغانستان را کشوری مستقل نمیداند و اصرار دارد نقش برادر بزرگتر را بازی کند واینکه مرزهایش تهدید میشود مجبور به حمایت از جبهه مقاومت میشود و اهمیت اینکه غرب زودتر حمایت میکند از مسعود یا شرق بستگی به منافع و شرایط دارد چیزی که کاملا پیداست طالبان دوام ندارد وپیش از نابودی به دست دیگران با کم شدن جیره و ادامه تحریم ها خودشان یکدیگر را میدرند و اینبار ملابرادر و دارو دسته اش تحت حمایت ایران و روس وحقانی و دارو دسته اش تحت حمایت پاکستان و احتمالا غرب جنگ خونینی براه خواهند انداخت احتمالات زیاد است اما زمان است که همه چیز را روشن میکند

>>>   طالب یک پروژه موقتی است.
جنک اوکراین تعین کننده است.

>>>   هم وطن ضرب المثل فارسی است
افغانستان خر پالان شده است
هرکه از را رسید سوار میشود

>>>   هفته پیشرو خبر های مهمی در راه است.

>>>   جالب اینکه نظر دهنده با عقده ای که از ایران دارد به عمق باور ایران رسیده است و توهمات نا تمام که اصرار دارد برادر بزرگتر باشد اولا که اگر بزرگتر نیست پس چیست؟ تمام کتابها مراجع علمی که صلح تا شب می خوانید به همت ایران در دسترستان است
پس خرج میکند بزرگتر است و میراث دار
ایران به هیچ عنوان مجبور به حمایت از احمد مسعود نیست چنتا تاجیک متوهم خودشان را عزیز فرض کرده اند.اگر هم بخواهد کاری انجام بدهد فقط به خاطر هزاره ها و شیعیان است و لاغیر
اگر یک درصد میدانست که تاجیکها با پشتونها به کشتار شیعیان نمی پردازند کاری میکرد ولی تاجیکها دستشان به خون شیعیان افغانستان آلوده اس


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است