همسايه شرقي در تلاش تجارت بارتري است
هدف پاكستان مجبور كردن تجار افغانستان براي وارد كردن تمامي آنچه را كه صادر مي كند مي باشد. كالا هاي داراي كيفيت پايين پاكستاني در مقابل ميوه و آهن و مواد اولیه افغانستان... 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۱۵    ۱۴۰۱/۳/۲۲ کد خبر: 170553 منبع: پرینت

همسايه شرقي در تلاش تجارت بارتري با افغانستان است.
حذف تجارت پولي و كالا در مقابل كالا:

١-كليات:
١-١تجارت بارتري عبارت از تبادله كالا ها جنس به جنس به اساس ارزش هاي قبول شده دو طرف است.
٢-١ اين تجارت قبل از اقتصاد پولي قرن ها پيش از بوجود آمدن در بين جوامع رواج داشت.
٣-١ ارزش گذاري آن دشواري هاي فروان داشت.
٤-١ دريافت صاحب كالا كه حاضر باشد با كالا هاي پيشكش شده به تبادله بنشيند، روند تجارت را به دشواري هاي فروان مواجه ساخته بود.
٥-١ حلقه هاي تبادله در تعداد موارد به تبادله چند كالا ها ميرسد.
فروشنده پنبه آرد ضرورت دارد ولي دارنده آرد به چوب ضروت دارد.
به اين ترتيب فروشنده پنبه بايد اولتر پنبه را به چوب تبادله كرده و بعدا چوب را به آرد تبادله نمايد و از كجا معلوم كه تاجر چوب به روغن چوب خود را تبادله نمايد.
در اين صورت دارنده پنبه اولتر از همه پنبه را به روغن و بعد روغن را به چوب و بعد چوب را به آرد تبادله نمايد تا به هدف برسد.
اين دشواري را پول از ميان برد.

٢- اقتصاد بارتري مدرن در قالب تجارت دولتي:
١-٢ اتحاد شوروي سابق و بلوك سوسيالستي كشور هاي كوميكان يا اتحاد اقتصادي كشور هاي سوسيالستي كه با فروپاشي اتحاد شوروي از ميان رفت تا سال هاي -٩٩٢ ميلادي به تجارت بارتري به شكل اصلاح شده و مدرن از تجارت بارتري استفاده بردند.
٢-٢ ارزش گذاري كالا ها بر اساس دالر كليرينگ صورت مي گرفت.
٣-٢ يك دالر كلبرينك مساوي به دالر بازار ولي نه نقده بل حسابي بود.
٤-٢ در اين زمان دالر در اتحاد شوروي در بانك ها يك روبل= ٤ $ ولي در بازار برعكس ٤ روبل= ١$ بود.

٣-امتياز تبادله:
١-٣ در تجارت بارتري امتياز گيرنده اقتصاد برتر است و اقتصاد كوچكتر اطاعت كننده بيش نيست.
٢-٣ اقتصاد برتر به كشور كوچك اجازه تبديلي كالا هاي عرصه شده را با هر كالاي كه بخواهد نمي دهد.
٣-٣ كالا در مقابل كالاي بخصوص مطابق قرار داد صورت مي گيرد.
٤-٣ مثلا در اتحاد شوروي در مقابل صادرات كشمش صرف مي توانستيم كلوش (كفش هاي زمستاني) وارد كنيم و بس و يا شايد هم از اين قبيل جنس ها ولي شما نمي توانستيد موتر و با ماشين و يا يخچال وارد كنيد.

٤- صادرات گاز افغانستان در دايره تبادله بارتري در حاكميت شوروي:
١-٤ قبل از انقلاب اسلامي ١٣٧١ خورشيدي افغانستان بكي از كشور هاي صادر كننده گاز به اتحاد شوروي بود.
در اين زمان اتحاد شوروي يگانه كشور تقاضاكننده گاز ما بود، قيمت گاز از جانب آنان بصورت ظالمانه تعيین مي گرديد ١٨ دالر في هزار متر مكعب در حاليكه در بازار آزاد در همان زمان ٣٦ دالر في هزار مترمكعب گاز بفروش ميرسيد، خود شوروي نيز گاز خود را به ٣٦ دالر في هزار مترمكعب در بازار هاي جهان بفروش ميرسانيد در حاليكه گاز افغانستان را به -٨ دالر في هزار مترمكعب خريداري ميكرد.
٢-٤ ميتر كنترول مقدار گاز كه صادر مي گرديد نه در افغانستان بل در خاك ازبيكستان كه در آن زمان يكي از جمهوريت هاي اتحاد شوروي بود قرار داشت.
٣-٤ براي تجار صادر كننده در حساب بانكي دالر كليرينگ ذخيره مي گرديد كه تاجر مي توانست كالا هاي ساخت شوروي را كه در پروتوكول درج بود خريداري و وارد افغانستان سازد.

٥- حالا پاكستان جاي پاي شوروي قدم ميگذارد؛
ژرنده كه دي پلار ده هم په وار ده؛
١-٥ پاكستان علاقه دارد تا تجارت بارتر را جاگزين تجارت پولي با افغانستان نمايد.
هدف:
٢-٥ هدف پاكستان مجبور كردن تجار افغانستان براي وارد كردن تمامي آنچه را كه صادر مي كند مي باشد.
٣-٥ تنها افغانستان در دو ماه بيشتر از ٣٥٠ میليون دالر ذغال صادرات منفي داشته است، از اين ٣٥٠ میليون دالر قسمت زياد آن نقد گرفته شده و از بازار هاي كشور هاي ديگر كالا وارد شده است.
٤-٥ پاكستان مي خواهد ارزش صادراتي تنها به پاكستان كه حدود يك میليارد دالر است را از دست نداده و تنها از طريق تبادله صادرات در مقابل ارزش واردات كالا هاي باكستاني صادر كند.
كالا هاي داراي كيفيت پايين پاكستاني در مقابل ميوه و آهن مانند چپلك پلاستيكي، پوقانه، بند تنبان و... وارد شود.

٦- دشواري:
١-٦ پاكستان مانند شوروي داراي اقتصاد متمركز نيست و دولت در اقتصاد اندك سهم دارد.
٢-٦ سكتور خصوصي پاكستان همه حاضر نيستند تا در مقابل جنس افغاني جنس خود را تبادله كنند.

٧- راهكار پاكستان پيشبيني مي كنم كه بايد چنين باشد:
١-٧ پاكستان معاملات بارتري جديد را پيشكش مي كند.
٢-٧ مي گذارد را تاجر افغاني كالا هاي خود را بفروش برساند.
٣-٧ ولي با پول بدست آمده حتما يك كالاي پاكستان را خريداري وبه افغانستان وارد كند.
٤-٧ تاجر افغانستان نمي تواند اسعار را از پاكستان به افغانستان انتقال دهد.
٥-٧ بهانه بسته بودن حسابات تجاري افغانستان است كه بانك جهاني آنرا بر اقتصاد افغانستان تحميل نموده است.
٦-٧ به اينصورت تبادله جنس صورت مي گيرد و چند هدف پاكستان عملي مي شود.
- صادرات افغانستان به پاكستان افزايش مي يابد و خلاي عرضه مرفوع مي شود.
- در مقابل صادرات افغانستان با عين ارزش صادرات پاكستان به افغانستان صورت مي گيرد.
- بازار هاي افغانستان پاكستانيزه مي شود.
- از رقباي پاكستان در بازار هاي افغانستان جلوگيري شده و يا تحت فشار قرار داده مي شود.

٨-اصل گپ:
پاكستان در اين مورد چهار اصل را پيش مي برد:
١-٨ تبديل افغانستان به يك كشور كنفدريشن كه دنباله رو پاكستان بوده با وجود يك كشور بودن ظاهرا مستقل مانند فدرال هاي داخلي عمل كند(استعمار جديد در حال ايجاد شدن است)
٢-٨ انحصار و با نيمه انحصار بازار ها و اقتصاد افغانستان بدست توليد كننده ها و سرمايداران پاكستاني.
٣-٨ تبديل افغانستان مانند يك دهليز براي رسيدن به آسياي ميانه.
٤-٨ گرفتن موقف قلب آسيا و گره گاهي چهار گوشه آسيا و حذف افغانستان از اين موقعيت بلوسيله حذف حاكميت مستقل در سطح منطقه و جهان.

٩- نتيجه:
آيا پاكستان مي تواند به اين هدف برسد؟
براي من هنوز اين پرسش بزرگ است و راه عبور پاكستان دشوار...

استاد مسعود


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
تجارت بارتري
پاکستان افغانستان
نظرات بینندگان:

>>>   ((آيا پاكستان مي تواند به اين هدف برسد؟))الان به هدفش رسیده نوکران خود را در افغانستان به تخت نشانده است با ایران و تاجیکستان و....درگیری ایجاد کرده .پیشا پیش مستعمره پاکستان شدن را به مردمان سخت کوش و بیگانه پرست افغانستان تبریک میگوییم
صدیق

>>>   تجارت بارتر بین پاکستان و افغانستان
قطعآ به سود افغانستان نیست .
افغانستان از تولیدات صنعتی چه دارد ؟
که ( نه دارد ) تا در تعویض به پاکستان
بدهد جز اینکه مواد خام و پیداوارو ثروت طبعی
و زراعتی خود را به پاکستان بدهد .
پاکستان اقتصاد و صنایع مسلط نسبت به
افغانستان دارد و زور هم دارد و ما نمیتوانیم کالا های
عمدتآمورد ضرورت صنایع را از پاکستان
بگیریم .ازجانب دیگر پاکستان اقتصاد و بازار کاملا
مسلط دولتی مانند اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالستی ندارد. مولدین پاکستان به نفع خود نمیدانند تا هر کالایراکه صادر کنندگان افغانستان میخواهند به کشور خود به اساس نیاز وارد کنند بدهند. در
نتیجه دست تجار ما زیر سنگ تجار پاکستان گیر میماند .
من با سیاست ( بحساب دولتی آن سرو کاری ندارم ( تجارت در محاسبات دولتی
از سیاست جدا نیست و رابطه ( نخواهی بخواهی دارد ) ولی دست تجارت ما طوریکه نوشتم زیر سنگ پاکستان میرود.
عمر من در تجارت گزشته و این رویداد را حتمی میدانم .
در سیستم بارتری به این معضل که آشکار بود در توافقنامه جانبین گویا راه حل
ایجاد کرده بودند که در صورت بروز نزاع تجارتی قضایای متنازع فیه باید به اساس دالر آزاد حل و فصل گردد که نشد
و یا نمیخواستند تا شود .
وقتیکه اتحاد جمهوریت های شوروی پاشید
قضایای متنازع متراکم به ضرر افغانستان لا ینحل ماند .نویسنده که عضو
کمیته و پیگیر ان بودم دستم زیر الاشه ماند .
م.ش.ف کابل

>>>   .... استاد پوهنتون که تا حال یاد دارم همی مسعود است.طور مثال میگوید در دو ماه صادرات ذغال از افغانستان به پاکستات 350 میلیون دالر است آیا این حجم ذعال تصور می کنید که باید روزانه ده هزار کامیون ذغال صادر کند.برای مثال بیسوادترین عاجزترین کارشناس دنیا گفته که پاکستان موقف قلب آسیار را از افغانستان بگیرد!!!! استاد بیسواد تا حال نمیداند پاکستان با کشورهای میانه سرحدات مشترک ندارد از زیرزمین یا هوا می خواهد متصل شود؟
بسیار بیسواد عاجز است که میگوید صادرات کشور ما یک میلیارد دالر به پاکستان است.ببش از این آبروی خود را نبر و مردم را بیسواد مثلی خودت فرض نکن
....

>>>   اخر چرکستان گدا خوداش برای یک انتخابات باید از عرب ها پول گدایی کند ما چه دل بسته ایم که کور عصا کش کوری دگر شود

>>>   پاکستان خوداش گدایگری میکند چه منفعت از این مصیبت دائم برای ما هست

>>>   ایت های متون منطقه( نشانه ها) ثابت ساخته است که دیپلوماسی اقتصادی سخت در پی هژمونیزم اقتصادی و تجارت است و این یه معنای تسلط بیشتر (مادی و معنوی )
جمهوری پاکستان به افغانستان همسایه در قدم اول و بعدآ در انکشافات تدریجی بدیگران روی خصلت طبعی هژمونیزم است.
متاسفانه و درد منشانه که رهبری افغانستان در پی تحول یک جانبه و نا میمون اگست ۲۰۲۱ قدرت و شانس وموفقیت را در زمینه بروز داده نمیتواند .
و سییستم توتالیتاریزم مذهبی که دشوار ترین سیستم سیاسی موجود جهان است به تنهایی خود در جهان امروز کار آرایی کلی را ندارد.
هیءات جانب افغانستانی که به پاکستان رفته تجربه و دانش این جریان را نه داردتا در مقابل سیاست مژمونیستی پاکستانیان تدابیر داشته باشد
لذا سعی جمهوری پاکستان در ایجاد سیستم بارتر با پا گذاری در جای قدوم اتحاد جماهیراشتراکیه سوسیالستی سابق با تغیر در شعار از فکتورها را ه را برای او هموار میسازد تا به مرام و پلان هزمونیستی خویش تا به حد استفاده و استعمال افغانستان به حیث یکی از صوبه ها پیش برود که افغانستان استقلال خود را در نتیجه از دست خواهد داد.
فکت های تفصیلاتی در تحلیل نویستده محترم استاد مسعود در بالا تا اندازه ای برملا شده است.
م .ش.ف کابل

>>>   پاکستان کثیف ترین و ظالم ترین و ملعون ترین همسایه برای افغانستان است. باید ارمان ترانزیت ر ا بخاک ببرد:
چتلستان دورغگوی کلان است
بمغزش فتنه های بیکران است
برای کشتن و سرکوب مردم
بزیر ریش طالب صد پلان است

>>>   بانیرنگ تسلیمی قدرت در اگست ۲۰۲۱
به طالبان از جانب اشرف غنی علیه اللعنت و النفرت افغانستان برگشت به عقب دارد و ایجاد تجارت بارتر ( یعنی تبادله جنس به جنس )ازجمله ای شواهد کلی آنست.
دیگران ازپایین به بالا ترقی میکنند اما ما از بالا به پایین میترقیم.
علی جاغوری


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است