پيشنهاد و راهكار براي سازمان ملل در مورد كمك ها
عدم نظارت و موسسه نظارت كننده، عدم روشن بودن حسابده و حسابده و حساب گير مركز تمامي غلطي ها، فساد و نرسيدن كمك ها به مردم مي شود 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۲۲    ۱۴۰۱/۳/۲۸ کد خبر: 170602 منبع: پرینت

يك پيشنهاد و راهكار براي سازمان ملل در مورد كمك ها؛

١- كليات:
قرار است ٧٩٣ میليون دالر كمك به افغانستان برسد، براي جلوگيري از حبف و ميل شدن مي خواهم پيشنهاد نماييم.
١-١ شما با من موافقيد كه كمك هاي گذشته به هدف نرسيد و با سه میليارد و دوصد و پنجاه میليون دالر سطح فقر از ٩٠ درصد در آخرين روز هاي جمهوريت خلاف قانونمندي ها به عوض كاهش فقر به ٩٧ فيصد بلند رفت.
از اين كمك ها به سنجش ماركيت واچ تنها در حدود دو میليارد دالر به جيب هاي دزدان دريايي افغانستان سرازير شد.
٢-١ اين مي رساند كه كاستي شديد در طرزالعمل توزيع وجود دارد.
٣-١ ناكارگي توزيع را ميتوان به؛
- عدم نظارت و كنترول از جانب موسسه بيرون از كمك كننده،
- فساد،
- مصارف اداري بلند سازمان هاي كمك كننده،
- بي تفاوتي مردم،
- بي تفاوتي دنيا و سازمان هاي حقوق بشر،
- تطبيق بيرحمانه تيوري فقير سازي همسايه،
برشمرد.

٢- اصل گپ:
١-٢ در بين تمامي عوامل به گند كشيدن كمك هاي سازمان ملل، عدم موجوديت نظارت از جانب يك سازمان بيرون از سازمان ملل متحد دندان نشان مي دهد.
٢-٢ سازمان كمك كننده خود كوره و خود گل كوره و خود كوزه گر و كوزه خر است.
٣-٢ نظارت وجود نداشته و در صورت عدم موجوديت نظارت پروسه حسابدهي خنثي شده و مسووليت هاي حسابدهي و موسسه حساب گير رنگ مي بازد.
٤-٢ حسابده و حساب گير در ميان به يك اصطلاح مسخره تبديل مي شود.
٥-٢ در شرايط كه انارشيزم موجود است فساد سهل تر و با خطر و رسك كمتر مي تواند اجرا شود، دزدي هاي بزرگ در زمانه هاي شكل مي گيرد كه انارشيزم و هرج و مرج اقتصادي سياسي و اجتماعي در اجتماع حاكم باشد.

٣-پيشنهاد و راهكار:
١-٣ عدم نظارت و موسسه نظارت كننده، عدم روشن بودن حسابده و حسابده و حساب گير مركز تمامي غلطي ها، فساد و نرسيدن كمك ها به مردم مي شود.
٢-٣ براي بيرون رفت از مشكل مي خواهم پيشنهاد كنم.
٣-٣ ارگان يا موسسه نظارت كننده ايجاد گردد.
٤-٣ اين ارگان متشكل از شخصيت هاي كشور و مامورين ملل متحد باشد.
٥-٣ تعداد مامورين كنترول كننده ٨٠ نفر تعيین و انتخاب گردد.
٦-٣ توزيع در ٨ زون تقسيم گردد، (چگونگي تقسيم به هشت زون در كتاب راه هاي بيرن رفت از مشكلات اقتصادي - نوشته استاد مسعود) توضيع شده است.
٧-٣ در هر زون ١٠ نفر توزيع كننده باشد.
٨-٣ مصارف اداري سازمان نظارت كننده جز مصرف اين سازمان كمك كننده باشد.
٩-٣ سازمان نظارت كننده از توزيع نظارت نموده و نتيجه را به سازمان ملل و مردم از طريق رسانه ها گرارش مي دهد.
١٠-٣ طرزالعمل جديد توزيع ترتيب گردد.

٤- نتيجه:
١-٤ سازمان نظارتي بوجود مي آيد.
٢-٤ خلاي نظارتي عدم موجوديت دولت رفع مي گردد.
٣- ٤ موسسه حسابده روشن مي شود.
٤- ٤ موسسه نظارت كننده مانند موسسه حسابگير عمل كرده و گزارش تهيه مي كند.
٥- ٤ براي اولين بار گزارش كمك ها به مردم افغانستان داده مي شود.
٦- ٤ با تقسيم هشت زون پرنسيپ غير متمركز در چوكات توزيع كه از يك مركز رهبري مي شود تطبيق مي گردد.

٥- هم هوش دار و هم هشدار:
١-٥ موسسه نظارتي را ايجاد كنيد تا خلاي نظارتي مرفوع گردد در اين صورت خلاي عدم موجوديت دولت در نظارت كمك ها رفع مي گردد.
٢-٥ مردم در حق ايشان كه همان كمك ها به آدرس آنان است شريك ساخته مي شود.
٣-٥ فساد و مصارف بلند اداري كاهش و كمك ها موثر مي شود.

بگذاريد اين ٧٩٣ میليون دالر بدرستي به صاحبان آن برسد.

استاد مسعود
كنت- واشنگتن ستيت


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
سازمان ملل
كمك ها
نظرات بینندگان:

>>>   استاد گرامی
شما کدام آدم صادق که صلاحیت داشته باشد سراغ دارید؟
تمام نفوس افغانستان به اظافه کارمندان ملل متحد و موسسات جهانی باید تجدید تربیت شوند.

>>>   ملل متحد بایید پول ها را سر هر نفر افغانستان تقسیم نموده نقدا بدست خود شخص بدهد و دعایش را بگیرد در غیر ان مردم ملل متحد را بد دعا نمود در اخرت از گردنش میگیرند .

>>>   کمک ها بایید مثل زمان کرزی و اشرف غنی در جیب برادرشان محمود جان و حشمت جان نرود بایید سر نفوس یک یک نفر تقسیم شود


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است