هفت حلقه‌ خبیثه در زنجیره‌ سرطانی مافیا
کرزی، غنی و عبدالله در تبانی با بازیگران بین‌الملل، نظام و دولت را نابود کردند. همه ساختارهای دولتی، جهانی و محلی مافیایی شده بود. این حلقه‌ خبیث مافیایی افغانستان را غارت و نابود کردند 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۲۷    ۱۴۰۱/۴/۲۵ کد خبر: 170835 منبع: پرینت

مافیا به عنوان نیروی قهار که به گونه‌ی نامشروع خواست‌های خود را بر دیگران تحمیل می‌کند و از آن سود اقتصادی می‌برد نامیده می‌شود. این روش به‌صورت ساختارمند و فعال در سیسیلِ ایتالیا در قرن ۱۹ رونق بیش‌تر یافت. چرا مافیا در سیسیل رونق یافت؟ پاسخ این پرسش برای افغانستان اهمیت زیاد دارد. ضعف حکومت محلی در سیسیل در اواسط سده ۱۹ سبب شد سرمایداران به نیرو های اتکا کنند تا برون از حیطه‌ی دولت و حقوق منابع آنان را حراست کند. برای شهروندان نیز اتکا به این گروه های غیر قانونی که نیرو و اسلحه‌ی مخفی در اختیار داشتند رایج شد. مثلا کسی پول و خانه‌ی شما را می‌دزدید، شما به حکومت فاسد مراجعه نمی‌کردید و در عوض به یکی از گروه‌های مافیایی در تماس می‌شدید تا پای حریف تان‌را شکستانده و پول تان‌را برگرداند. فقط کاری که شما می‌کردید مقداری از آن پول را به مافیا می‌پرداختید. به مرور زمان مافیا در تمام عرصه های زندگی راه پیدا کرد و به دزدان سازمان‌یافته و حرفه‌ای مبدل گردید.

کاری که کرزی و غنی بر دولت و مردم روا داشت، دقیقا راه را برای مافیایی‌شدن افغانستان باز کرد. حکومت فاسد، قضا فاسد، پارلمان فاسد، پولیس فاسد حتی ملا و مولوی فاسد. در آن‌سو برادران، خویشاوندان، هم‌تباران سیاسی و شرکای اقتصادی غنی و کرزی در انتظار مشتریان نشسته بودند تا از حکومت و مردم بی‌شرمانه بدزدند.

کرزی از طریق برادران و خویشاوندان و غنی از طریق هم‌سر لبنانی خود توانستند نخستین حلقه‌ی پرقدرت مافیایی را شکل دهند. این حلقه‌ی مافیا هم در ارگ و هم در منابع فراوان جهانی برای افغانستان رخنه کرده بود. این حلقه حتی بر منابع خام و طبیعی افغانستان رحم نکرد. قرادادهای کلانی را برای تاراج منابع طبیعی امضا و عملی کرد. این حلقه مرکز اصلی مافیای مواد مخدر، سیستم بانک‌داری و مالک قدرت سیاسی بود.

دومین گروه خطرناک مافیایی تکنوکرات‌های دزد بودند. اینان به نام متخصصین اقتصادی که از دانش‌گاه های معتبر غرب مدرک داشتند، از داخل دولت، منابع آن را بی‌شرمانه می‌دزدیدند. این آقایان با داشتن القاب پروفیسور، دکتور، ماستر و.... در منصب‌های بالای دولتی تکیه زده و دست به چپاول می‌زدند. این آقایان که با زبان‌های خارجیان، فرهنگ کاری آن‌ها و تکنالوژی معاصر آشنایی کامل داشتند مانند وزرای مالیه، مشاورین ارشد و رؤسای کلیدی مؤسسات خودساخته‌ی مافیایی به سان تدارکات، شورای عالی اقتصادی، شورای امنیت ملی و ده های اداره‌ی دزد و بی‌کاره را که متوازی با نهاد های حکومتی فعالیت داشتند، تشکیل می‌دادند.
غنی خود از میان همین گروه برخواسته بود. حالا همه‌ی اینان در امریکا، اروپا و خاورمیانه مشغول زندگی مجلل هستند. این گروه خطرناک شرکای نزدیک مافیای بین‌المللی بودند.

سومین حلقه پول‌دار مافیایی را مافیای بین‌المللی شرکای کمپنی‌های امنیتی، لوژستیکی، تامیناتی و ترانسپورتی غربی به ویژه امریکایی-اروپایی و ناتو می‌ساخت که منابع بی‌حد و حصری را در اختیار داشتند. مافیای بین‌الملل با هم‌کاران دزد خود در داخل نظام هماهنگی کامل داشتند. این حلقه خطرناک رابطه میان دونر های بزرگ و مافیای ارگ و تکنوکرات را برقرار می‌کرد و از میان هر دو امتیاز می‌گرفت.

حلقه چهارم مافیای افغانستان را حاکمان حکومت‌های محلی تشکیل می‌داد. والیان، فرماندهان سرحدی، امنیتی و استخباراتی در تفاهم با حکومت مرکزی و مافیای بین‌الملل چنان دست به چپاول می‌زدند که یک‌باره اشخاص‌ فقیر را در مدت زمان کوتاه به ملیونرهای منطقه‌ای تبدیل کردند. در این میان والیان که مرز با کشورهای آسیای میانه، ایران و پاکستان داشتند نان‌های روغنی مافیای افغانستان را صرف طعام می‌کردند. بندرها، گمرکات و فرماندهی‌های مرزی بزرگ‌ترین منابع مافیای افغانستان را می‌ساختند.

حلقه‌ی پنجم مافیا را رهبران جهادی و رهبرزاده ها می‌ساختند. این گروه از همه زیرک‌تر بودند. آن‌ها با ژست‌های رهبرمابانه خود را شخصیت‌های مذهبی جا می‌زدند اما در حقیقت به صورت مستمر از حلقه های بالایی مافیای افغانستان تامین می‌شدند. آن‌ها به نام زبان، قوم، منطقه، مذهب و ایدیالوژی کادرهای دست‌دوم مافیا را تعیین می‌کردند و از آنان باج می‌گرفتند. بزرگ‌ترین جفای که این گروه بر مردم ما روا می‌داشت دامن‌زدن به تفرقه های قومی، زبانی، مذهبی و منطه‌ای بود. این روش بر اهمیت آنان می‌افزود و آنان را به نام رهبران گروهی مشروعیت می‌بخشید. این گروه از کرزی، غنی، سفرای امریکا و اروپا، از والیان و فرماندهان، از وکلا و حتی از رؤسای بخش‌های از حکومت باج‌گیری می‌کردند و خود را پیام‌بران احوال خداوند معرفی می‌کردند و به آنان دعای خیر می‌بخشیدند. این رهبران دروغ‌گو در مجالس بزرگ سخن‌رانی‌های آتشین ارایه می‌کردند و طرف‌داران پوشالی‌شان با نعره الله اکبر بالا می‌کردند و آنان را شخصیت مقدس معرفی می‌کردند. این سخن‌رانی‌ها که با عالمی از آیات و احدایث ارایه می‌شد، عمل‌کرد گروه های مافیایی را تطهیر دینی می‌بخشید.

حلقه‌ی ششم مافیا را اپوزسیون «همیشه‌درقدرت» می‌ساخت که عبدالله آن‌را رهبری می‌کرد. اعضای این گروه کسانی بودند که گاهی با کرزی و گهی با غنی کار می‌کردند، هم از مافیای بین‌المللی امتیاز می‌گرفتند و هم با وکلا، والیان و فرماندهان پول‌دار در معامله بودند. این گروه «معصوم» که از تمام منابع دولت و مافیا سود می‌جستند، هوشیارانه ادای بی‌گناهی و محرومیت را در‌می‌آوردند. اما واقعیت این بود که این گروه وزیر، معین، فرمانده، والی، وکیل و....خود را می‌پرورانید و از منابع آن‌ها سود بر می‌داشت.

هفتمین حلقه مافیای افغانستان را مافیای پارلمانی می‌ساخت. این گروه مکار عمل‌کرد شش حلقه‌ی بالای مافیایی را مشروعیت می‌بخشید. همین‌که در برابر دزدان معروف جهانی که شامل حکومت کرزی و غنی بودند سکوت اختیار می‌کردند و از آنان عالمی از منابع را به نام حق‌السکوت بدست می‌آوردند، مشروعیت‌بخشی سیستم مافیایی در افغانستان نامیده می‌شد. اعضای پارلمان حاضر به هر گونه معامله با حلقه های بالایی مافیا بودند. آنان از قاچاق‌بران، دزدان، چپاول‌گران و قاتلان به صورت علنی دفاع می‌کردند و تاریک‌ترین دوران شورای ملی را به نام خود ثبت کردند. بعضی از اعضای شورای ملی در رسانه ها گفتند که در زمان رای اعتماد به وزرای دزد حتی در تشناب‌ها با مافیا معامله می‌کردند.

واقعیت این‌است که کرزی، غنی و عبدالله در تبانی با بازیگران بین‌الملل، نظام و دولت را نابود کرده بودند. همه ساختارهای دولتی، جهانی و محلی مافیایی شده بودند. این ساختار مافیایی زیر چتر جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت داشت. به باور من این هفت حلقه‌ی خبیث مافیایی افغانستان را غارت و نابود کردند. این زنجیره‌ی خبیث افغانستان را به دست نوع دیگری از دهشت و وحشت تحویل کرد. در این میان قربانی اصلی مردم فقیر افغانستان بود. این گروه بزرگ، فقیر و درمانده برای هفت حلقه‌ی بالایی جان و خون می‌داد. تاریخ اینان را نخواهد بخشید.

ما باید هُشیار باشیم و با پخش واقعیت‌ها نگذاریم این زنجیره‌ی سرطانی مافیایی حلقوم ما را دوباره خفه کند. ما باید در مورد این زنجیره‌ی مدهش بیش‌تر بنویسیم و اطلاعات آن‌را تا می‌توانیم به صورت گسترده پخش کنیم تا مردم ما و نسل‌های بعدی از آن آگاه شوند.

دکتر ملک ستیز


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
حلقه خبیثه
کرزی
عبدالله
غنی
نظرات بینندگان:

>>>   مطلب بسیار عالی و روشنگرانه بود خداوند بشما اجر خیر دهد جناب ستیز بزرگوار قلمتان رسا باد ولی در این میان مردم نیز مقصر اند که طی این بیست سال هرگز تجربه نگرفت همیشه اله دست مافیا قرار می گرفت مخصوصا در نهاد های ظاهرا انتخابی که مستقیم به رای خود شان مربوط میشد چندین دوره مورد سوء استفاده قرار می گرفت حتی بحد این مردم مسخره شده بود که آدم های بی همه چیز نه تحصیل نه دانش ، نه علم ، نه شخصیت کاندیدای ریاست جمهوری میشد با صد چال و نیرنگ چند نفر را بدنبال خود می کشاند و بعد با یکی از معامله گران اصلی وارد معامله میشد رای مردم را میفرخت و این مردم هنوز دنبال همانها که رای شان و حیثیت شان را فروخته است ادای احترام میکنند.
حاجی حسین وارث

>>>   Omar Azizi
با حلقه پارلمانی هشت حلقه شد. بهرصورت یکبار هفت تنظیم کشور را به باد فنا داد و اینبار هفت یا هشت حلقه مافیایی

>>>   Orangzib N Hamidi
یک مافیای بزرگ را عمدأ یا سهوأ یادآور نه شدید و بزرگ‌ترین رول را در قسمت ترویج تعصب و نفاق جمع کتمان بعضی واقعیت ها بازی کرده ، که آن بعضی رسانه های مزدور و ژورنالیست نما های پولکی و خود فروخته هستند.
در کل با وجود اینکه من با بعضی گفته های شما موافق نیستم ولی حقایق تلخ زیاد را ذکر نمودید که به همه روشن است و از آن باید درس گرفت!!

>>>   Mohammad Hassan Ahmadi
حد اقل به نسل جوان یک درس بزرگ است برای شناخت حلقات خبیسه نظام بنام جمهوری و مردم سالاری دروغین

>>>   Sayed Naser
اما این مردم که ما داریم این هفت حلقه اگر هر قدر ظلم کنند هنوز این مردم آنها را بابا و رهبر خود خطاب میکند . خداوند مردم ما را اصلاح کند بعدا این حلقه ها هرگز بوجود نمیاید

>>>   Fazel Karim Fayez
در این که حکومت قبلی و فعلی اوغانستان از سوی مافیای ملی و بین‌المللی اداره می‌شد شکی نیست، اما سؤال اینجاست که چرا جهان نظاره‌گر این فاجعه بود و از آن به نحوی حمایت و پشتیبانی می‌کرد؟

>>>   Enayatzada Hedayat
بسیار تحلیل عالی واقعآ که آین هفت گروه باعث بربادی مملکت شدن باید ملت فقیر افغانستان دیگه فریب این دزدان وچپاولگران را نخورند.

>>>   Raqib Faqeri
بسیار دقیق وتوام با حقایق واقعیت درجامعه است. درجهت جلوگیری چنین جنایات آسان تر بود که قبلا توسط شما ویاسایر تحلیل گران با اعتبار کشور ، مدارک تحلیلی ارایه میگردید اکنون درمرحله قرارداریم سارقین وحامیان آنها فرار کرده مرجع پیگیری کننده مشروع ملی وبین المللی وجود ندارد. آیا درروشنائی تحلیل شما مرجعی هست وامکان وجود دارد کدام اقداماتی پیگردانه عدلی وقضائ انجام بدهند ؟؟

>>>   Mi Lad Noori
خیلی تحلیل درست کردین جناب استاد ، اما تا زمان ملت هوشیار نشود و خود در سرنوشت خود تصمیم گیر نشوند و توانایی تفکیک خوب و بد را پیدا نکنند ، این هشت حلقه را که نام گرفتید هم چنان با بازی و اهداف با قیمانده خود ادامه خواهند داد ، و بدبختی هم ادامه خواهد داشت

>>>   Hamid Yaqoobi
موفق باشی محترم اما حالا باید در پی راه حل باشیم ،
به نظر شما چه کسانی باید مردم افعانستان را از این بدبختی ها نجات دهد تا افعانستان دارای یک حکومت قانون مدار و عادل شود و عدالت همه جانبه تأمین باشد ؟
به نظر من شما دانشمندان سیاست و متخصصان مسؤلیت دارید که افغانستان را نجات دهید

>>>   Abdullatif Kambakhsh
خداوند شما را همیشه سلامت و موفق و زندگی با عزت تان را پر برکت داشته باشد که همیشه واقعیت ها را معرفی و اطلاعات دقیق و سالم را به آگاهی هموطنان فقیر و محروم قرار می دهید دستان و قلم تان را می بوسم.

>>>   Mohammad Anwar Shariat
به نظرم باید دادگاهی باشد تا در قدم اول جنایتکاران جنگی ، در قدم دوم مافیای اقتصادی ، در قدم سوم دزدان حکومت را به دادگاه بکشانند.
اینکه این دادگاه چگونه و توسط کدام نهاد ملی و بین المللی برگزار شود ، درین مورد جناب شما بیشتر و بهتر میدانید.
اما در قسمت پول های آمده به افغانستان، پروژه های تطبیق شده ، و پول های باقیمانده مشخص است و اگر دادگاهی دایر شود . خیلی زود می تواند سیاه و سفید را روشن کند.

>>>   Lemar Safi
بقول معروف که میگویند تاکه احمق در جهان است مفلس در نمیماند
همین ما و همین رهبران
سزای قروط آب گرم

>>>   Mohd ZR
مافیای جامعه مدنی که از نام جامعه مدنی صاحب ثروت و اعتبار شدند، ولی به ارزش های جامعه مدنی هیچ ارزشی قائل نبودند. بنام زن، حقوق زن، حقوق بشر یک تجارت راه انداخته بودند و همیشه در پی وند و فند و پروژه بودند، از قلم شما باز مانده.

>>>   Noorali Faqiryar
جناب مالک ستیز ای کاشکی در دوران اشرف غنی شما صدای تان را می کشیدید ولی حالا فاید ای نداره دیگر کار از کار گذشته

>>>   محمدالله کوشان
کاملآ دقیق دستان درد نکند واقعآ حکومت جمهوری بدست مافیا بود حقوق انسانی کسانیکه اهل دانش و تجربه بودند پایمال بود
به آرزوی صحت و موفقیت های هرچه بیشر استاد گرانمایه ستیز صاحب

>>>   Mustafa Duran
دقیقا واقعیت های عینی که همه ملت شاهد این همه چپاول وطن توسط مافیای قدرت و ثروت بود و تا حال هم آرام نه نشستن و بخاطر بقا خود از هیچ گزینه روی گردان نیستند ولی به تایید نوشته شما بزرگوار فقط متاثر ملت فقیر سر زمین ما بوده و سپاس از شما بابت روشنگری اذهان عامه و نسل نوین

>>>   Akram Farahmand
تحلیل تان خیلی دقیق و استوار بر حقایق است، ولی نمیدانم ملت فقیر چرا اجازه داده که قربانی اصلی باشند چرا چنین مجال به این هفت گروه خبیثه داده و می‌دهد مگر ملت ما با دیگه ملت ها فرق دارد چرا چنین آگاهی دهی های دقیق و بجا مانند این نوشته زیبای شما بالای ملت تاثیر نمیگذارد و دست بکار نمی‌شوند؟ اگر در این زمینه هم یک تحلیل داشته باشید ‌دلایل آنرا بر جسته سازید خوش میشویم .

>>>   Sediqa Haidar Waezzadeh
بسیار عالی همه شامل حال وطن ووطنداران ما بود
قلم تان رسا گاش باخواندن‌چنین مطالب هوشیار باشیم وبار دیگر کف زدهو‌افرین افرین نگویم

>>>   Ali Sharif
هميشه قلم تان رسا باد ولي فكر كنم كه اشتباهي مافيايي رسانه اي و ژورنالست هاي فروخته شده شان را از قلم انداختيد.
با حرمت فروان .

>>>   Shabdil Azim
بسیار دقیق و همه جانبه و متکی به حقایق و شواهد و عملکرد های این خاینین تحلیل نموده اید . حقایق باید افشا و به دسترس مردم قرار داده شود

>>>   محمد ناصر عادل
دقیق همین طور بود فساد رشوه ستانی دستگاه ستر محکمه را نادیده گرفته اید استاد از شیخ شینواری ،تکنوکرات عظیمی،تا علیم، کاموی در کل عدالت فروشان مشرقی ۰

>>>   Abdul Kabir
نوشته های شما همه حرف های دل ما است واقعیت های که همه شاهد عینی آن بوده ایم
و هنوز هم همان پروسه جاری است و ملت غرق در متعصبان قومی سنتی وزبانی تا باشد که یک مشت خائن و خود فروخته بالای ما سنگ آسیاب را بچرخانند و دلیل موفقیت شان هم این است که اتفاق کرده اند تا ملت را در بی اتفاقی نگاه بدارند

>>>   Shafiqa-parween Sultani
شما همیشه واقعیت های جامعه را بهصورت دقیق تحلیل کرده از آگاه رسانی ‌روشن کردن مردم خود زحمت میکشید سعادت و سلامتی تان را از الله متعال میخواهم با تقدیم احترام شاگرد شما

>>>   امیر ارسلان
اشخاص شامل این حلقات مافیایی متاسفانه امروز بنام شخصیت دوباره داخل افغانستان میشن

>>>   Kawsar Zia
بسیارتحلیل عالی واستادانه وبجا استاد عزیز ونازنین اماچیزی که دراین میان از قید قلم مبارک تان نگاشته نشده بوداینکه
چی گونه با قباحت تمام عزت عفت وحرمت کادر های جوان وتحصیلکرده دختر را که اولاد غریب بود و با هزار یک خون دل درس میخواندن وبه یک سطح از دانش می‌رسیدند همین مادر فروشان وقاتلین ناموس میدزدیدند اینرا باخط درشت بنویسیم که هیچ گاهی فراموش اذهان مردم وتاریخ افغانستان نشود

>>>   Sayed Abdul Raouf Sadat
کاملا درست فرمودید و ما با تایید حرف های شما انتظار تداوم چنین موارد را داشته و داریم
خداوند متعال خیر و برکت به قلم و قدم تان نصیب نمایید

>>>   Haroon Jalali
جناب استاد دقیقا درست فرمودید در این میان، مردم عنصر گم‌شده در مناسبات سیاست-‌قدرت افغانستان هستند که کمتر نامی از آن‌ها برده می‌شود. نه رژیم‌های شاهی به آن‌ها اهمیت می‌دادند، نه کمونیست‌ها که با شعار رهایی توده‌ها آمدند و بعد با داس سر دهقان‌ها را بریدند و با چکش بر فرق کارگر کوفتند، به مردم وقعی گذاشت و نه در جمهوریت «شریر» که شعارش حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم بود به خواست مردم تمکین می‌شد. توده‌های مردم در این‌جا عنصر بی‌صلاحیت، ناآگاه و شکست‌‌خورده‌گان همیشه‌گی تاریخ‌ ما محسوب می‌شوند که هر‌از‌گاهی به‌عنوان ابزار قدرت و شهرت از آن‌ها استفاده می‌شوند. این نوشته استدلال می‌کند که امریکا، انگلیس و شوروی شکست نخوردند، بلکه این مردم هستند که در دوره‌های مختلف تاریخی شکست خوردند، آواره شدند و گرسنه‌گی و رنج کشیدند. افغانسعتان گورستان امپراتوران و قدرت‌های بزرگ نیست؛ گورستان فرزندان خودش است. ما شکست خورده‌ایم، ما آواره شده‌ایم. حالا این حلقات خبیس اسلامی بماند سرجای ش ......

>>>   Mirghiyasudin Mirzada
ستیز عالی القدر نظام های سر مایه داری به همین فورمول تشکیل شده وسال هاست با یک کمی امتیاز دهی به اکثریت عظیم ملت خود ادامه یافته و دنیای غرب خواسته ونخواسته شیوه نظام خودرا در افغانستان می خواهند پیاده کنند از بازار ازاد شروع کردند تا خصوصی سازی تمام نهاد های چون شفاخانه،مکتب پوهنتون ، کمپنی های خصوصی امنیتی ... که نظام دولت ناکارا شد . در ممالک دیگر جاهان هم در اوایل بیشتر از تلفات افغانستان را تجربه کرده اند واکنون همان هفت حلقه خبیثه ملت ها را کاملا مغلوب کر ده که در ممالک غربی به اساس دموکراسی لجام کسیخته مردم به برده مدرن تبدیل شده اختیار ناموس واولاد خودرا ندارند . امنیت است اما امنیت بدون مذهب،ناموس،فرهنگ ،زنده گی اجتماعی ( شیرازه فامیلی)...داشتن انها فطرتی است که نباشد انسان افسرده (غم درون) است . که باید به خاطر فراموشی ان به مواد مخدر پناه برد . وهوشیاری را به مدهوشی تبدیل کرد ........

>>>   ماهمنیر عباسی
ملک ستیز گرامی دست و قلم تان پر بها و پر بار بادا چقدر قشنگ درد دل مردم را تحریر کردین مافیای خون آشامی که شیوه دزدی شان کندن گوشت و استخوان کشور است مستقیم به معدنیات طلا و سنگ های قیمتی دستبرد میزنند دوباره از چهار گوشه دنیا در حال یکجا شدن هستند و به کشور سرازیر شدند تا به کمک باداران روحانی خود گوشت و پوست این کشور را به تاراج ببرند خداوند بالای وطن و مردم افغانستان رحم کند این تاراج ها در طول تاریخ از کشور افغانستان دست بردار نیست

>>>   Nasir Ahmad
بزرگوار محترم واقعا که حقیقت را بیان داشتید اما مشکل در ملت است که بقوت خود واقف نیست باشنیدن چهار حدیث و آیت از کوره راه بدر می‌شود و باز همان کاسه وهمان آش است زیرا این ها عادت کرده اند
و تمام خواست ما پول است در قصه حلال حرام نیستیم
ما راه را گم کردیم که به کی اعتبار کنیم به تحصیل کرده رهبر ،ملا ویا پیر و مرشد
هر کدام بنوبه خود این ملت را ِغرق و غرق و غرقتر کردند
فیل در گل مانده را شاه فیل می باید کشی
حالا فقط در فکر شاه فیل هستیم که اگر پیدا شود

>>>   Dadullah Arghandiwal
مافیا که تو یاد کردی
که در زمان غنی و کرزی بود
همان مافیا را اگر غنی و کرزی فشار می آورد . باز فاشیست می نامیدی
تمام راه را بسته میکرد و مردم هم شعار فاشیست می داد
آیا تو در دروان غنی و کرزی نه دیدی
اول خود تان فاشیست صدا می زدی
از مارشال فهیم و دوستم کرده مافیا بزرگ کسی بود
استاد محترم آفتاب به دو انگشت پت نمی شود
آیا همین مافیا را خود امریکایی ها
حمایت نمی کرد در مقابل دولت وقت
بار ها راه های داخل شهر را بند نمی کرد
راه بندر ها را نه بست
آیا عطا محمد نور مافیا نبود
که تمام عواید دولت را می‌خورد
گپ سمت زبان و قوم نیست
گپ واقیعت هاست باید بیان کنید

>>>   Hakimzada Aziz
داکتر صاحب درود !
یک سوال ،
اگر در یک جامعه تروریست و جنگسالار حکم فرما باشند ، مردم طرف تروریست را حمایت کنند که جنگسالار از بین بپرد و یا بر عکس ؟ تشکر

>>>   Abdullshokor Wahabzai
تحليل بجا و عالى جناب ستيز صاحب ، کشور را همين باندهاى وطنفروش به قهقرا بردند ، احتياج و محتاج و دربدر کردند و حکمرانان بيست سال اخير از الف تا ى تاريخ بدى را بخود کمايي کردند که هيچکدام شان مبرا نخواهد بود .

>>>   Kamela Sultani
استاد گرامی درود بر شما بااین تحلیل واقعیت ها ، بیست سال یک عمر است اما متاسفانه که در آبادی زیر بنا ، معارف ، قضا ،اردوی ملی و پولیس ملی هیچ کدام تغیذی که برای بهبود وضعیت و سهولت ها برای ملت باشد محسوس نشد . هنوز هم این افراد در تلاش مقام آند.

>>>   Zaman Atrafi
باید هرچه بیشتر وبیشترچهره های مافیای افشاگردد تا نسل جوان بیشتر معلومات پیداکنند تا درتحولات بعدی گرفتار این باندهای تباه کن نگردد

>>>   J-š Béhñäm
دقیقا همین طور آقای دوکتور !
شنیده می‌شود که کنفرانس همین گروه هفت + طالبان برای باز گشت شان به قدرت در حال تدارک است ، در این خصوص جناب عالی چه گفتنی دارد ؟

>>>   Eng Ab Kabir Mahazi
جناب ستیز عزیز سلام ودرود نثار تان باد، با چه ادبیات ناب هفت ویاهشت حلقه مافیایی را توضیح دادید که هیچ تردید وجود ندارد، امیدوارم تحت عنوان همین مافیای بیرحم که از خون ملت تغذیه شدند، کتاب بنویسید که نسل های آینده غداران تاریخ را بشناسند، ونام هریک از این غداران را با کارکردها وبگروند شان وسرمایه شان تذکرداده شود، قلم تان نویسا باد،

>>>   Asadullah Shafi
چشم انداز شما نسبت به افغانستان چیست
چه زمانی مردم از شر گروه جهل وترور نجات خواهد یافت

>>>   Said Farid Said Sf
جناب استاد ١٠٠ فيصد درست فرموديد اما مردم هم مقصر استند چون از تمام انان پشتباني كردند راي دادن

>>>   Rasool Walizada
مردم همه چیز ها را درک کرده اند.اما خاموش! فکر کنم که دردها جز اساسی ارزش های فرهنگی شده .

>>>   Azim Rahi
دقیقأ همینطور بود !
یک از شاروال ها که از دوران تحصیل میشناختم و «غریب بچه» بود و به زعم خود «نو» می اندیشید ، قرار گفته همکارانش که صبح از دوبی به وظیفه می آمد و عصر به دوبی می پروازید !

>>>   منصور نیکزاد
بی‌صبرانه منتظر چنین نوشته‌ی شما بودم استاد ستیز گرامی💚
امید دارم که بر روش مافیایی فعلی هم بپردازید!
ممنون تان می‌شویم.

>>>   Hidayatullah Noorzai
از مافیایی فعلی که از همه گرو هایکه یاد کردین خطرناکتر است و بنام دین و مذهب نه تنها مادیات را دزدی میکند، بلکه به خون ملت مظلوم تجارت میکند یاد نکردین!!!

>>>   FaridAhmad Atai
سوال مطرح میشود که هدف از آمدن شخصیت های بد نام جمهوری که در این روز ها تحت نام کمیسیون دعوت شخصیت ها چه میباشد آیا اینها بخاطریکه بدست گرفتن ملکیت های حرام خود آمدن یا نمیدانم میشود در مورد توضیح دهید تشکر از نظریات علمی تان

>>>   Abdul Wasi Niazy
این یک واقعیت بود هر سه ارگان امنیتی جمهوریت در خدمت مافیا یودند،درحالی که معاشات وامتیازات شان از لقمه ملت غریب پرداخت میشد.

>>>   Nawab Deyar
مطلب خیلی ها عالی و با فکر و دقت فراوان زحمت کشیدید .
اما این گزینه ۸ یا ۹هم که فعلا برقرار شده و چرخ زندگی ۳۵ ملیون بدبخت را بدست گرفته و کنترل میکنند در این مورد چه گفتنی دارید جناب ؟

>>>   Kabul Man
اي كاش ما روزي صاحب يك دولت فرا گير ملي كه اراكين بلند رتبه آن به اساس لياقت و شايستگي انتخاب و انتصاب شوند باشيم آنگاه خود بخود دست مافياي سياسي. اقتصادي از دامن كشور برچيده خواهد شد

>>>   Zaki Delawer
ستیز صیب دقیق فرمودید اما حالا دیر شده به فکرمه البته همین باندا مافیا که در اوج چور چپاول دزدی غارتگری بودن که قلم میزدی شاید از درد این مردم بیچاره کمی کاسته میشد اما بازهم قلم همیشه روان باد که ده فکر مردمت هستی

>>>   AB Khalil Azizi
بارک الله استاذ گرامی تحلیل عالی نمودید باید همگی آگاه شویم و اختیارات خود به کسانی بدهیم که با علم ، خدا ترس ، با تعهد و خدمتگار و دلسوز به مردم بیچاره و غمدیده خود باشد.

>>>   سید عبدالخالق قریشی
سلام وهزاران درود بی پایان خداوند بزرگ بر جناب استاد بزرگوار گرامی محترم آقای ملک( ستیز ) استاد بزرگوار گرامی با تحقیقات پژوهشی علمی وتحلیل وارزیابی دقیق شما بزرگوار که حقیقت عینی مشکلات روزمره ی جامعه انسانی ما می‌باشد که طی سپری شدن چندین دهه از درد رنج مصیبت دهشت و هشت نا امنی که پیامد و ثمره جنگهای خانه مان سوز نیابتی کشورهای منطقه و فرا منطقه ای ونوکرانی داخلی شان که با تاءسف قربانی همه‌ی بدبختی ها وآثار مخرب این جنگهای ویرانگر داخلی ملت مسلمان هردم شهید مان متقبل شده وخسارت وتلفات انسانی ومالی بر خواسته ازجنگ را تاکنون پرداخته و می پردازند وتا اکنون هیچ گونه کشور یا نهادهای تحت نام سازمان کنفرانس اسلامی و یا سایر نهادهای حقوق بشری ویا سازمان ملل متحد که به صداها مظلومانه وحق طلبانه مردمان این سرزمین گوش نکرده اند صداها و ناله‌های حقوق انسانی وبشری این جامعه توسط سردمداران وزور مندان خائن میلی در حنجره و گلوی شان خفه شده است و یگانه مرجع و شخصیتی که با خدای خود و مردم سرزمین خود باور کامل داشته از عماق قلب مهربان و دلسوزی که به‌ کشور ومردم عزیز خود داشته آستین ها را بالا زده کمر حمت را بسته و با گام های استوار وعظم راسخ متین سینه را سپر کرده وپای را به جلو گذاشته جهت معرفی وشناسائ چهره های پلید آن عده از خائنین میلی را به جهانیان و مردم سرزمین خود پرده و نقاب را از روی این چهرهایی نابکار فاسد و خائنین میلی را بر داشته که از آدرس‌های مختلف تحت نام و نشان.اسلام .دین جهادی . سازمانی. احزاب. گروه گراهی. نجات پرستي. لسانی. قومی . سمتی.فرقعی . دیموکراسی. وغیره. هر نام ونشان جهت رسیدن به اهداف شوم خصمانه خود شان استفاده ابزاری نموده و می‌کنند که از شله ور کردن آتش جنگهای خانه مان سوز خارجی وداخلی نیابتی تحمیلی جهت رسیدن به اهداف شوم خصمانه خود شان که ازجنگ و ناامی دهشت وهشت گره‌ خورده به منافع شخصی شان همانا رسیدن به قدرت دالر مال و منال ساختن کاخهای فرعونی در داخل کشور و چه خارج از کشور وانتقال ملیونها دالر وجه نقدی سرمایه گذاری در بانک‌های خارج ازکشور توسط مافیا و شرکای بین‌المللی شان خائنین ملی کشور وملت مسلمان هردم شهید افغانستان را برداشته و ازخیانت وجنایت دزدی چور و چپاول بیت‌المال که سرمایه ملی است به صورت دقیق علمی وآشکار که حقیقت عینی جامعه ما است بیان می فرماید که با تاءسف طي سپری شدن چندین دهه از تجاوز و مداخلات حکام مستبد اشغالگر خارجی و جنگهای داخلی خانه مان سوز نیابتی کشورهای منطقه و فرا منطقه ای ونوکرانی داخلی شان بالای مردم هردم شهید خسته از جنگ وخشونت این دیار تحمیل شده تجربه نموده و می‌کنند وقربانی اصلي اهداف شوم خصمانه این جنگهای تحمیلی فقط مردم این سرزمین بوده است جهانی سپاس از این همه تلاش و خدمات شایان شبانه روزی شما که و اندوخته‌های علمی فرهنگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی شما استاد بزرگوار نمی‌دانم که با چه کلمات و ادبیات فرهنگی و سیاسی ارزنده استفاده نموده که بیانگر شخصیت والایی بزرگ علمی فرهنگی تحقیقی اجتماعی و خرد سیاسی شما استاد بزرگوار عالم علم سیاست و پژوهشگر حقوق علوم سیاسی که زیبنده ئ شخصیت عالمانه شما بزرگوار باشد با زکر واستفاده از این سخن که افتخار وعذت مردم کشور عزیزمان وجامعه انسانی وبشری میباشید قامتان استوار غم و اندوه نبیند ایام به کام شما باد در پناه حق با شید ( بااحترام ارادتمند شما ابو قریشی خراسانی )

>>>   شفیق الله امان
دست تان درد نکند واقعیت را بیان کردین و کاش بیان حقیقت شما در صفحات تاریخ برای درس عبرت و شرم ساری ایشان نیز نبشته شود...

>>>   Be H Zad
چه درک عمیق از جامعه افغانستان و علت فروپاشی نظام دارید جناب واقعآ هم همینطور بود همه آنچه نوشته اید را زره زره با چشم سر شاهد بودیم ، دست تان بی درد و قلم تان نویسا باد .

>>>   Homayoun Nahzer
واقعآ بیان انچه که متاسفانه سال ها قبل توضیح وتحلیل میگردید حقیت تلخ است که ملت مظلوم سردچار ان بودیم وهستیم چون اگر مافیا بخواهد مثل اش را متاسفانه در تکرار درتکرارتایخ رقم خورده خود تجربه کرده میرویم استاد.

>>>   Basir Ayoubi
در قلمت برکت ستیز صاحب بزرگوار؛
خوب چلوصاف خاین ها را از آب کشیدی. عدالت خدا و حساب و کتاب روز محشر در انتظار شان است، اگر زره ای ایمان داشته باشند.

>>>   Ahmad Amini
سیسیل یا سیسلی بنابر فقر فاقه قسمت بزرگ جمعیت یونانی الاصل مهاجر با اقتصاد کشاورز ی عدم صنایع بزرگ و رشد بطی اقتصادی در بین ایتالیایی ها از دیر زمان مایه کنایه و تمسخر بود .

>>>   Noorullahaq Dazham
واقعا تحلیل عالی است. از چهره زشت مافیا در افغانستان. ......
اما مافیا فعلا رهبر کره زمین است. ......
لیکن ضدین در هدف یکدیگر اند. .
اما حق برباطل پیروز است.
2+2=4است در کره زمین وفضا. .........
لایتنائی. .......

>>>   Jahadullah Payam Hotak
نوشته عالی؛
اما بعضی ها باور به این دارد که سیاست اخیر غنی در ازبین بردن مافیا نقش اصلی را داشته است.

>>>   به باور من عنصر اصلی را در این نقط ‌نامه یا بیدار نامه فراموش کردید.
با توجه به تاریخ مافیای سیسیل و افغانستان که البته مافیایی سیسیل پا را فراتر گذاشت و توانست حتا نیمی از نظام آمریکا را با پول و افراد فاسد در دست بگیرد فراموش نباید کرد که یک وجه مشترک بین سیسیل ایتالیا آن زمان و افغان‌ستان ما چه در دوره مجاهدین و چه در دوره کرزی و غنی وجود داشت که عبارت است از سنتی بودن، سطح پایین تحصیلی و شعور سیاسی جامعه.
مردمان بومی و قبایلی از دیر زمانی به حکومت‌ها باورمند نبودند و بیش‌تر ترجیح می‌دادند که موضوع بین خان‌های قبیله حل و فصل گردد.
البته قصد دفاع از هیچ دوره و حکومتی را ندارم چرا که از چهل سال بدین‌سو همه رهبران و ریس جمهورهای ما خائن و وطن فروش بوده‌اند در این شکی نیست اما متاسفانه ملت ما هنوز به قرن بیست و یک هم‌خوان نشده! بدون شک شما معلومات بیش‌تری در رابطه با افغان‌ستان و ب‌ویژه ب‌دور از کابل و ولایت دارید و می‌دانید که مردم هنوز هم به همان اعتقادات چند صد ساله پا بند اند و تغییر در سبک زندگی و فهماندن سیاست روز دنیا به مردم خیلی سنتی و مذهبی افغان‌ستان تقریبن امری ناممکن است که همین در ذات خود جا را برای خائنین و وطن‌فروشان باز کرده بود که هر کدام امپراطوری‌های داشتند و فرعون زمان بودند.
به باور من افغان‌ستان زمانی به شکوفایی و ترقی و خودکفایی دست پیدا خواهد کرد که مردم عام بیدار شوند و بدانند که حکومت‌ها پایه‌گذاری شده‌اند تا مصدر خدمت و سهولت برای جامعه باشد نه اربابان خود خوانده و دیکتاتوری!
به قول از صادق هدایت
تا مردم خرند ما هم سوارشان می‌شویم.
پ‌ن: البته منظور هدایت در آن زمان از آخوندها و نوع حکومت‌داری ایران بوده که بدون شک با روزگار ما عجیب هم‌خوان است و تعریف کوچکی از برداشت رهبران افغانستان در این چند سال اخیر از مردم عام بود و است.
به امید بیداری و پیروزی افغانستان
یا هو
رزم‌مل

>>>   Ahmad Fawad
پیش از این مافیا افغانستان چی بود و این مافیا که در قدرت بودن افغانستان به کجا رسید
۳۶ میلیون همه مافیا است
این که به رفاه و آسایش هم نمیرسیم چون مافیا آرامش و آسایش ندارن

>>>   Kareem Ghaznawi
نوشته ی نان قابل تقدیر است اما شما به غیر سه نفر دیگر نامی نه گرفته اید . مگر شما ازین دردان ، قاچاقبران ، رهزنان ، NGO بازان ، وکیلان دزد ، والیان و وزیران کسی را نمیشناختید‌که لااقل نام ۵-۶ تای شانرا بنویسید . شما که‌در افغانستان نیستید که بترسید.
اقلا نام کسانی را مینوشتید که در یک هفته پیش اخبار های معتبر خارجی نوشته بودن.

>>>   Mujaheed Mustaeen
خیلی خوب.
یک مورد اصلا در نوشته شما تعریف نشده یا این مورد می تواند مصداق چند مورد و شریک چند ضلع مافیا باشد.
اینکه : استاد سیاف و دعای های مستمر شان برای ملت الخصوص در شب های جمعه به لسان پشتو و دری به اصطلاح (تسبیح در انگشت پیچیده و سوته در مشت گرفته ) شامل کدام گروه بود ؟
ایشان شامل کدام یک از حلقه ها است ؟
در تعریف حلقه های هفت گانه نمی گنجد یا دارایی ویژه گی ها کل شان است ؟

>>>   Jamalludin Naseri
نکته های کلیدی و پوشیده را به تألیف آوردید، واقعا این همه جفا کاری را افغانهای اصیل پشتونیزم کرزی تبار ها و غنی تبار ها به حق مردم مظلوم بیچاره ما روا داشتند، حالا هر جوانی می‌داند که زیر کدام کاسه چه پنهان بوده و بعداز این آینده این کشور به کجا خواهد رفت...

>>>   Kabal Shah
اگر حوصله دارید یک بار مطالعه کنید تا بدا نید درین وطن بی درد وازه چه کارهای صورت گرفته ازین مردم مظلوم وازین خاک فرسوده بی جان چه می خواستن
آیا اینها مردمان واقعی این مرزوبوم بودن

>>>   Nadir Momand
صد فی صد حقیقت ولی کاشکی ذکر .دبل عبدالله و باندش معلم پوف خلیلی ومحقق با باندش و دوستم وغیره را هم ذکرمیکردید. چرا که اینها در تمام خیانت و فساد دزدی غلامی برابر شریک بودند

>>>   Shahir Shahiriy
استاد محترم سلام . الله بزرگ شمارا کامیاب و صحتمند و با قدرت داشته باشد گپ های دل ما را بیان کردی. مافیای نامبرده فقط ظلم، فساد و فحشا را بلد بودند و خلاص و نتیجه اعمالشانرا از طرف امپریالیسم گرفتند.

>>>   مافیا در هر زمان پر قدرت است حتی در زمان فعلی که داد از اسلامیت میزنند.
همیشه مافیا خون مردم مظلوم افغانستان
چوشیده فربه شدند .
راه برون رفت چیست؟

>>>   Zabiullah Noori
این سخنان درست نیست جناب استاد ما تاریخ ۵۰۰۰ ساله داریم و برای بشریت شیوع زندگی مدرن و متمدن را آموزش دادیم...

>>>   Zarghona Niazi
خیلی قضاوت یکطرف میکنید
از مجاهدین و جنگسالاران. دهه هفتاد که بنیاد مافیایی را در اففانستان گذاشت چرا ذکری نمبکنید؟؟ چرا از دوستم و‌عطا محمد و اسمعیل خان چیز نمی نویسید؟؟

>>>   Tawan Azim
این واقعیت تلخ را تمام مردم میدانستن ، اما برای امحای آن کار کرده نمیتوانستن.

>>>   Naser Alim
کاملاً دقیق و بجا خداوند اجر عظیمی برای تان اعطافرماید چون بزرگترین رسالت تنویر افکار عامعه است.

>>>   Shir Aqa
بسیار تحلیل عالی استاد بزرگوار حد اقل به نسل جوان یک درس بزرگ است برای شناخت حلقات خبیسه نظام بنام جمهوری و مردم سالاری دروغین

>>>   Nasir Razawi
مشکل اینجاست که حتی فقیر ترین مردم نیز تا حالا به نحوی در بیضه های یکی از این هفت حلقه آویزان اند.
تک و توکی مثل مه که بیضه مالی بلد نبودند چه آنوقت و چه حالا از اجتماع منزوی اند.

>>>   اسلام قایمی
فرض بر این است که این تحلیل شما درست باشد، چه باید کرد؟ با توجه به تحلیل شما با مافیای داخلی و بین المللی مردم بیچاره افغانستان توان مبارزه را ندارند. نه علم آنها در نزد مردم افغانستان موجود است، نه قدرت شان، نه نفوس و درایت شان و نه پشتوانه شان.!
بنابراین چنین نتیجه حاصل می شود که مردم افغانستان چشم بسته هرچه پیش آمد را بپذیرند و لب پس نکنند! تمام درب ها بروی مردم افغانستان بسته بنظر می رسد. چون هزینه این مبارزه مرگ است!
بنظر شما، این تحلیل شما چه جنبه روشنگرانه دارد؟
چه جنبه امید بخش دارد؟
آیا خلق نا امیدی، وضعیت روانی مردم افغانستان را از اینکه هست بد تر نمی کند؟
البته با طلب پوزش!
چون احساس میکنم! طرح این سوالات از جانب من حمل منفی شود.
پیچیدگی اوضاع افغانستان در سطح کلان واقعا محسوس و ملموس است و در طول تاریخ این کشور چنین بوده. بهمین سبب است که پیاز این کشور بیخ نمی گیرد.
من فکر میکنم! پیچیدگی اوضاع ریشه در عدم درک ما نسبت به حول و حوش ما دارد و این بی دقتی ما ناشی می شود از ضعف فکری ما! ضعف اقتصادی ما! فرهنگ ما!
چرا مردم کشورهای جهان توانسته اند مافیا را تحت کنترول دربیارند و به پیشرفت های چشم گیر دست یافته اند اما مردم افغانستان نمی توانند؟
آیا فکر نمی کنید توان مندی فکری مردم افغانستان حریف این هیولای انتزاعی نمی شود؟ پس چه باید کرد؟
امیدوارم این سوالات را از طریق همین صفحه پاسخ دهید؟

>>>   Haji M Shafiq Sediqi
بلی ها بسیاردقیق استاد محترم دو شاه شجاع وبه اصطلاح دو سرقوماندان اعلی وحلقه خبیثه شان که حالا تعداد شان یکی پی دیگر با تشریف آوری دوباره بکابل گناهان کبیره وصغیره شان پاک وعفو گردیده از خاین ملی دزد بیت المال به شخصیت چهره بدل میکنند
مثلآ 1_ وزارت هوانوردی وترانسپورت که به دوکان دو رواقه میماند از هم جدا ساخت واداره مستقل هوانوردی ساخت
2_ درموجودیت وزارت مخابرات اداره ای بنام ادرا ایجاد کرد این اداره 5% غیر قانونی جمع اوری و 30% سهم شخصی ریس جمهوررا از عواید وزارت مخابرات عهده دار بود
3_ بخاطر دارم که مدتی صلاحیت عام تام گمرات به افراد مشخص تفویض گردیده بود وفرمان صادر گردید تا امنیت دولتی مزاحمتی به آنان نداشته باشد
4_ بخش تدارکات تمام وزارت خانه ها به ارگ انتقال یافت وآنجا ریس تدارکات اولآ باماشین حساب اولآ سهم ریس جمهور وحلقه خبیثه را سنجش محاسبه ونقدآ دریافت بعد آن شرکت موفق به دریافت پروژه میگردید
4_ جوانی که مصروف تحصیل درچین بود درنقش ترجمان میان مالک شرکت چینی و تیم لوجستیکی حلقه خبیثه ارگ لباس یا بوت اردو وپولیس را میان شان تفاهم ایجاد کرد هشت لک دالر حق الامتیاز دریافت کرد
5_ در موجودیت وزارت حج واوقاف وزارت ترانسپورت اداره هوا نوردی سلطان بوی را نماینده باصلاحیت انتقال حجاج توظیف کردند و می لیون ها دالر چور وچپاول از انتقال حجاج وبرگشت شان صورت گرفت
وهزار ها مورد دیگر از چور وغارت وجود دارد
آب از بالا خت است تا ولسمشر یا سرقوماندان اعلی دزد وخاین نباشد امکان ندارد زیر دستان چور وچپاول کنند
ناگفته نماند که دراین روز ها هم مافیا سابق درقسمت نرخ تیل دیزل وپطرول دست بالا دارند
قرار معلومات نرخ ونوایی موجود بمراتب بالاتر از نرخ جهانی است با وجود اینکه نسبت به سایر کشور افغانستان با کشورهای آسیای میانه هم مرز است واگر توجه شود در قسمت قیمت و تخفیف گمرکات روسیه وکشورهای ازبیکستان ترکمنستان قزاقستان سخاوت خواهد که بکنند
قیمت تیل به آن میمانند که چند نفر مافیا سابق در دافغانستان بانک قیمت دالر را تا 130 افغانی رسانیده بودند وحالا تیل همان شکل را بخود گرفته است
این شکوه شکایت ها جایی را هم نمیگیرد حیف ضایع شدن وقت !

>>>   Salam Salam
واقعیت های روشن را یاد کردید. اکنون هم کرزی و لشمک عبدالله در کمین برای رسیدن به قدرت اند. همچنان دزدان مشهور مانند فاروق وردک، چکری وغیره بر می گردند و زیاد احتمال شکل گیری مافیا به گونه دیگر است

>>>   Ateq Haidari
چنان دقیق نوشتی که واقعت همین گونه بود ونام از پلیس بردی شر میدم ویادم آمد چهار سال آخرم که در پلیس بدخشان بودم و شاهد دزدی های اعاشوی ، مالی ، لوژستکی و مخصوصن مهمات پلیس بودم در چهار سال حدودا ۸ ق امنیه رد وبدل شد هر کدام که می آمد از چند مدرک شروع به دزدی می کرد .
- پول تحکمات " پوسته ها " در حدود ۱۴۷ پوسته ثبت ق وزارت بود از جمله ده تا ۱۵ آنرا در اطراف ومرکز فیض آباد لیست داده بودن وبقیه را در ۲۷ واحد اداری قمت پوسته های مرکزی کمتر بود و از اطراف دوچند وقت هیات می آمد اکثر ولسوالی ها صعب العبور تا طیاره را وزارت دفاع پلان نمی کرد رفته نمی شد زمان گیر بود هیات دلسرد ووقت شان خلاص می رشوت خوده می گرفت دروغ نوشته می کرد می رفت صد ها ملیون افغانی حیف و میل می شد .
- معاش سرباز - تا آخرین مرحله سیستم را نتوانست وزارت داخله درست بسازد و معاش را وارد سیستم بسازد حدود ۱۵ ولسوالی قلمی معاش می گرفت پولیس ملی ومحلی .
- اعاشه در کل به عناوین مختلف از ولسوالی ها از ۲ تا ۵ نفر وضع می شد وبه ق امنیه و دیگران تقسیم می شد .
- تیل به حد کافی فروخته می شد وقت وارد ولایت می شد مقدار کمش به تانک تیل خود پولیس وبقیه در تانک های شخصی شهر نقده می شد .
- مهمات بسیار ماهرانه در جمع ولسوالی درج فرم می شد از دیپو کشیده می شد ودر بازار آزاد به فروش رسانیده می در این مورد مستند خودم داستان را ذکر کنم روزی در یک ولسوالی اتفاق افتاد واز پولیس به نماینده گی من رفتم همراه با نماینده امنیت ، ولایت ، شورای ولایتی واردو ، وقت با ولسوال در دفترش نشستیم در آخر کارمان من خصوصی پرسان کردم آه ولسوال تو اینقدر مهمات از کجا می کنید ؟ گفت پلیس بی خبر تا هنوز ۶۰ لک افغانی را از شما پلیس ها مهمات خریدم ... الله اکبر ...
- پول در مقابل بست ها یکی از در آمد ق امنیه ووتغیر و تبدیلی .
- سر سال قرار دادی ها
ق امنیه را خبر دارم که برای تعین ق ولسوالی ها کلهکوف گرفتند رشوت ، پول نقد ووو
این همه را وفساد های اخلاق شان را غرض رفع مسولیت وجدانی با وکیل ها و کسانیکه ضرور بود شریک ساختیم وحتی در مقابل شان ایستاد شدیم عوض تقدیر .... شدیم .
>>>   کجایند این ع و غ که هر دو مدعی رهبری ملت بودند ؟

>>>   کرزی دوز کلان است اشرف غنی چوکره او است و فاروق وردک و رحیم وردک با مکاتب خیالی و سربازان خیالی شریک دوزدی اند و محب و فضلی جوال بگیر این دوزدان استند.

>>>   جناب ملک ستیز!
جهان سپاس از شما به خاطر به معرفی گرفتن هفت حلقه خبیث مافیایی که تمام داروندارافغانستان عزیز را غارت نمودند.ولی من به این نظرم که ممکن شماهم جزو یکی ازین حلقه های خبیثه بودید به خاطریکه در رابطه به همین حلقه های خبیثه معلومات کافی داشتید ولی کتمان میکردید وهیچگا این حلقات خبیثه را به ملت مظلوم افغان در وقتش افشا نکردید بناء ممکن شما هم جزو این حلقات خبیث بودید. افشاگری که اکنون انجام دادید کدام درد ملت را فعلا دوانمیکند و به معنی بعد از گوز زدن چهار زانو تلقی میشود.
علی از کابل.

>>>   جناب! اصل واقعت را چرا خدایی بیان نمیداری؟؟؟
آیا خدای ناخواسته با چنین تجزیه و تحلیل هایت خوب(ماکر و فریبکار دروغگو... ومنحرفگر نیستی؟؟؟)
از آینده چوکیی بیم داری؟
یا خدا ترس نیستی از بنده میترسی؟
یا...
یا...
و یا خود آگاه یا ناخود آگاه ((سرحلقه خبیثه در زنجیره کورگره+تومورسرطانی(پشتو)، ۲۷۰ یا ۸۰ ساله پشتون افغان)) موهوم پرستی نداریند!؟
......
از طرف محمد گل خان مهمند و همفطرت هایم

>>>   نود فیصد کمنتها را بخوانید:
آفرین داکتر صاحب وای چه عالی نوشتید شما بسیار خوب هستید داکتر بهترین پژوهشگر دنیا هستید
واقعا شرم است که ملک ستیز بیسواد بهترین تحلیلگر وطن ما شده است

>>>   در یک کشوری که همگی کورند یک نیم چشم پادشاهی میکند
این تحلیل ساده انگارانه تکلیفی است از سوی غرب برای روشنفکرنماهای وطنی وتحمیق افکار توده های بیمار
خدیر


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است