ناگفته هایی از هیات پاکستانی در کابل
هيات پاکستانی در اصل يك هيات مذاكره كننده تجارتي نظامي بود. اهداف نشاني شده استراتژيك تجارتي و اقتصادي پاكستان همان هدف هاي تعيین شده آي اس إي و امنيت ملي پاكستان بود 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۵۶    ۱۴۰۱/۵/۱ کد خبر: 170881 منبع: پرینت

هيات تجارتي پاكستان بعد از مذاكرات به پاكستان برگشتند.
١- اصل گپ:
هيات پاكستان به رهبري سكرتر وزير تجارت پاكستان وارد كابل شدند.

٢- نكات مهم هيات:
١-٢ وزير تجارت يا معاونين وزير تجارت پاكستان، براي مذاكرات تجاري ميان افغانستان و پاكستان در مورد تجارت به افغانستان قدم رنجه نكرده و سكرتر خود را روانه افغانستان كرد.
٢-٢ سطح مذاكره كننده تا حد سكرتريت از جانب پاكستان فرو كش كرد در حاليكه سرپرست وزير تجارت افغانستان مصاحبه بلند بالاي را از اين مذاكره داشت.
يك اشتباه ديپلوماسي تجاري؛
٣-٢ وزير در مقابل سكرتر مقابل هم در يك سطح، از لحاظ ديبلوماسي كفر ديپلوماسي شمرده شده و توهين به حساب مي آيد.
افغانستان نكرد و يا نمي توانست؛
٤-٢ افغانستان مي توانست زمينه هاي ملاقات هيات پاكستان را با وزير تجارت افغانستان مهيا كند و وزير تجارت اين هيات را بپذيرد.
نكردو با نتوانست؛
٥- ٢در مذاكرات بين دولتي سطوح مساوي با هم در مذاكره مي آيند، در غير آن كوچك شدن يك مقام بلند پايه به سطح كوچكي طرف را معني مي دهد و به همان اندازه اعتبار مذاكره را كوچك مي سازد.
موافقتنامه به درجه دوم اعتبار نزول كرد؛
٦-٢ اين امر در مسامحه اشكال ندارد زيرا مسامحه براي باز كردن درب مذاكره است.

٣- تركيب هيات:
١-٣ هيات ظاهرا تجارتي بود ولي اين هيات يك هيات تجارتي نظامي بود.
٢-٣ رياست هيات را سكرتر وزير تجارت بدوش داشت ولي درون هيات بوي نظامي مي داد.
٣-٣ تعداد از اعضاي هيات مربوط به سازمان آي اس آي بودند.
پس:
٤-٣ مذاكره كننده هاي پاكستان، اهداف اقتصادي را در چوكات هدف هاي نظامي تعقيب ميكردند.

٤- مذاكرات:
١-٤ در اين مذاكرات روي ١٥ موضوع موافقه صورت گرفت كه همه ساله روي آن موافقه صورت مي گيرد و دوباره پاكستان آنرا مي شكنند.
چيزي تازه در آن ديده نمي شود.
٢-٤ همه موضوعات موافقه شده ظاهر قضيه را نشان مي دهد نه حقيقت آمدن هيات پاكستان را.
واقعيت هيات پاكستان با حقيقت هاي اهداف كاملا ديگرگونه بود.
٣-٤ اين موافقتنامه ها نيز آنقدر ها قوي و محكم نيستند براي اينكه هيات به طاهر عاليرتبه پاكستان واقعا بلند پايه نبودند.
٤-٤ افغانستان با نشست وزير تجارت افغانستان با اين هيات مانند مذاكره كننده، سطح خود را تا حد سكرتريت پايين كشيد.
٥-٤ اين موافقتنامه ها از يكسو نسبت تكراري بودن هر ساله اش و از جانب ديگر تقلبي بودن بلند پايه اش، ضعيف حلوه مي كند.
خوشا به حال پاكستان كه سكرترش با وزير داخله ما در پاي يك سند امضا مي كنند.

٥- ولي حقيقت مذاكره و آمدن هيات پاكستاني:
١-٥ اين هيات در اصل يك هيات مذاكره كننده تجارتي نظامي بود كه براي سه هدف اساسي كه نكته مركزي هدف هاي ولو كوتاه مدت استراتژيكي پاكستان را مي سازد، وارد كابل شدند.
٢-٥ اهداف نشاني شده استراتژيك تجارتي و اقتصادي پاكستان همان هدف هاي تعيین شده آي اس إي و امنيت ملي پاكستان بود.

٦- اين هدف هاي اصلي ولي پنهان:
١-٦ نحوه تبادله كالا هاي تجارتي ميان افغانستان و پاكستان بصورت بارتري صورت گيرد و آنچه افغانستان صادر مي كند به همان اندازه كالا وارد كند.
هدف:
جلوگيري از خارج شدن ارز از پاكستان و جلوگيري از ايجاد و تقويه ذخاير بانكي در افغانستان و وابستگي بيشتر خدمات بانكي افغانستان به پاكستان.
٢-٦ واردات سرسام آور و دور از تعقل اقتصادي و سياسي حتی امنيتي دغال ينگ افغانستان به پاكستان.
هدف:
ايجاد ذخاير از دغال افغانستان در پاكستان.
بخصوص براي سه فابريكه بزرگ توليد سمنت پاكستان.
فابريكه توليد سمنت چرت
فابريكه توليد سمنت فوجي
فابريكه توليد سمنت لكي
اين فابريكه مربوط اردو ي پاكستان است كه از جانب آي اس آي رهبري مي شود.
٣-٦ خريد ذغال به كلدار پاكستان.
هدف:
-حفظ دخاير ارزي پاكستان.
-كاهش درجه انفلاسيون كشنده كه سبب افزايش قيمت ها بصورت بي پيشينه در پاكستان شده است.
ولي مهمترين:
-ترويج پول كلدار در افغانستان آنهم در زمانيكه افغانستان به كمبود نقدينگي مواجه است و در بيشتر از ٢٣ ولايت پول كلدار حرف اول را حتی بالاتر از دالر مي زند.

٧- اصل گپ در اين مورد:
١-٧ روابط تجارتي و اقتصادي افغانستان پاكستان به يك روابط تجارتي نظامي تغير شكل داده است.
٢-٧ اين تكرار شكل تجاري افغانستان شوروي (١٩٧٨ ميلادي) و در اخير افغانستان امريكا (٢٠٠٠ ميلادي) است.
٣-٧ پاكستان مي خواهد در افغانستان مانند شوروي و آمريكا شوق قدم زدن كوك را كند ولي زاغ زاغ أست و به ناحق دست به اين شوق ها مي زند.
نشنيده كه به اميد رفتن كوك مانند رفتن زاغ مانند نيز يادش رفت.

استاد مسعود


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
هیات پاکستانی
طالبان کابل
نظرات بینندگان:

>>>   در اروپا اتحادیه اروپا تشکیل شده است و سرحدات از بین رفته است و تجارت آزاد و رفت و آمد آزاد میان کشور های اتحادیه اروپا وجود دارد و دارای واحد پول واحد اند و پارلمان اروپا منحیث ارگان مقننه قوانین وضع میکند و کمیسیون اروپایی که تقریباً شکل یک ارگان اجراییه را دارد و قوانین را در عمل در تمام کشور ها یکسان پیاده میکند و بانک مرکزی اروپا که امور چاپ و توزیع پول و کنترول اسعار را بدوش دارد نیز وجود دارد.
این کشور ها با وجود زبان های مختلف،توانستند یک چوکان واحد را برای زندگی مشترک برای خویش ایجاد کنند.
چرا کشور های منطقه بشمول افغانستان و پاکستان و ایران و هندوستان و کشور های آسیای میانه و چین و روسیه،یعنی در مجموع اعضای اصلی و ناظر پیمان شانگهای، چنین تشکیلاتی را نتوانند میان خود ایجاد کنند؟
البته اتحادیه اروپا از یک سازمان ابتدایی تحت نام بازار مشترک اروپا شروع شد و یک مدت زمان را در بر گرفت تا به اتحادیه اروپا برسد.
اما در قرن بیست و یکم با جهانی شدن سیستم اقتصادی جهان،شاید این پروسه وقت کمتر را در بر بگیرد.
حتی کشور های اروپایی و کشور های آسیایی میتوانند در آینده بازار مشترکی را تحت نام ایرو-ایشیا یا اروپا-آسیا تشکیل دهند.
منتهی درین زمینه باید اعتماد متقابل وجود داشته باشد و کاری نکنند که سبب ازبین رفتن این اعتماد ها شود.

>>>   زاغ خواست که رفتار کبک کند، رفتار خودش را هم از دست داد.

>>>   اتحادیه اروپا از کشور های هم سطح به وجود آمد که اکثر زیر ساخت هایشان مشابه یا قابل استفاده برای همه است مانند میدان های هوایی ، خطوط ریل شاهراه ها ، بانک ها ، بندر های تجارتی و امثالهم اما افغانستان در مقایسه با پاکستان و پاکستان در مقایسه با ایران و ایران در مقایسه با هند دارای تفاوت های بسیار عمده و اساسی هستند.

>>>   در تمام دنیا معاونین یا دستیار معاون وزیر هم امکان دارد با وزیر یک کشور دیگر دیدار کند
همانطور که زمان ع و غ نماینده آمریکا در امورات افغانستان با غنی دیدار میکرد با امیر قطر دیدار کرد
بارها معاون وزیر خارجه یک کشور با رییس جمهور کشور دیگر دیدار می کند و تو میگویی توهین است
بانوی اول آمریکا با زلنسکی دیدار کرد آیا توهین است؟.....

>>>   استاد محترم در یکی از نوشته هایتان به همین تازه گی ها بعضی مسایل اقتصادی را طرح کردید ولی در تحلیل های تان زیاده تر روی مسایل سیاسی بود که در نتیجه غوغا بر پا کرد ، ایرانی ها بخاطر نه گفتن خلیج فارس بر شما ایراد گرفتند و هم بعضی از نظرات تانرا به چالش کشیدند ، در این میان بعضی دوستان به نجات شما شتافت ولی بار بار شما اشتباه کنید بخشیده نمیشوید ...
حالا روی اصل موضوع تماس میگیریم. از شما سوالی دارم و آن اینکه آیا شما قرارداد های سال 1978بین افغانستان و شوروی را گاهی مطالعه کرده اید؟؟؟ آیا شما از این موضوع میدانید که سفر هیات افغانی به ماسکو در سطح عالی دیپلوماتیک. صورت گرفته بود و روس‌ها پروتوکول دیپلوماتیک را مراعات کرده بودند، آیا شما میدانید که در سفر هیات بلند پایه افغانی افراد مسلکی در بخش نظامی ، تجارتی ، تخنیکی نیز شامل بودند ؟ ، بلی سفر این هیات بلند رتبه اهداف سیاسی ، نظامی ، تجارتی ، تکنیکی و فرهنگی داشت.
شما از سفر هیات پاکستان حرف زده اید و انرا با سفر هیات افغانی سال1978به مقایسه گرفته اید. محترم حکومت جدید افغانستان در انزمان از طرف اکثریت کشور های جهان برسمیت شناخته شده بود، افغانستان نماینده دایمی در ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی داشت همچنان در امضای قرار داد ها بین افغانستان و شوروی منافع مشترک هر دو جانب کاملا رعایت گردیده بود. آن قرار داد ها سطح رزمندگی قوای مسلح ، ارتقای صنعت و کمک ها در بخش سامان آلات زراعتی برای میکانیزه شدن زراعت در افغانستان بود،در بخش همکاری های فرهنگی بر علاوه. کمک های شوروی به وزارت اطلاعات و کلتور ، در بخش آموزشی هزاران بورس در بخش های مختلف. آموزشی طور رایگان به دولت افغانستان وعده داده شد...
حالا شما چگونه. چنین قرار داد ها و تماس‌های دولتین آنوقت را با شرایط فعلی طالبان و پاکستان مقایسه میکنید.؟؟؟
استاد محترم
اینکه شما از شوروی و نظام های وقت نفرت دارید ، سلیقه ای شخصی شما است ولی اگر میخواهید چیزی بنویسید ، از روی ایمان و پاکی و امانتداری بنویسید و طرفدار حق باشید.
من به همین تاز ه گی ها یک ویدیو در یوتیوب در مورد تاریخچه «افغان فلم» را دیدم در این ویدیوی دور و دراز با سه شخصیت. مصاحبه شده است
۱دختر اشرف غنی
۲- انجنیر لطیف
۳- صدیق برمک
وید یو حالب و تماشایی بود ولی قسمتی از گفته های آقای برمک واقعا دور از واقعیت بود...آقای برمک مامور در افغان فلم بود در زمان پرچمی ها بر اساس پیشنهاد یکی از فیلمسازان وقت برای تحصیلات عالی در رشته فلمبرداری به ماسکو برای شش سال می‌رود،برمک در این مدت مفت و رایگان
با استفاده از بورس شوروی در بهترین شهر شوروی یعنی ماسکو فن فیلمبرداری را طور مسلکی فرا مبگیر د و با دیپلوم فراغت در سطح ماستری برای خدمت بوطن به کابل میاید. در انزمان پالیسی دولت طوری بود که فارغین ماستری ، باید نخست از طریق ریاست قوای بشری دریافت کار کنند ، مدت شش ماه باید کار کرده بعدا به عسکری سوق گردند...آقای صدیق برمک
بینندگان ویدیو را فریب داده و دروغ گفته است.موصوف مدعی شده آست که از انجاییکه من از پنجشیر بودم و در زمان پرچمی ها پنجشیری بود ن. تابو بود و مرا چون از پنجشیر بودم در افغان فلم استخدام نکردند ، فامیلیم تعقیب میشد ، مجبور شدم نزد امر صاحب «احمد شاه مسعود » بروم....
آقای برمک شش سال. تحصیل مفت را غنیمت دانست و در فضای خوب و محیط آکادمیک تحصیل کرد در حالیکه در همین مدت. جوانان در صفوف قوای مسلح هر روز شهید میدادند ، برمک بعد از برگشت برای فرار از عسکری
به پنجشیر فرار کرد و آنچه در شش سال از روس‌ها آموخته بود ، در خدمت شورای نظار قرار داد، چرا نی.
در آنوقت برای فارغین شوروی در سطح ماستری معاش کم میداد و هم باید بعد از شش ماه عسکری میرفت، آقای برمک بعد از محاسبه زیرکاته. به نفع خودش نه ملت ، با جمعیت اسلامی پیوست.یقینا در آنجا پول فراوان ، ناز و نعمت توت و تلخان و آب سرد پنجشیر ...من یقین دارم که شهید مسعود برای کسانی که در بخش فلم و سینما با او همکاری میکردند ده مرتبه زیاد تر از معاش دولت به آنها میپرداخت. در ابن میان هنر مند دگری بنام همایون پاییز نیز از افغان فلم برید و به پنجشیر رفت. شهید مسعود پول هم از سهمیه تنظیم‌ها از پاکستان در یافت می‌کرد و هم عواید زمرد را در اختیار داشت، ولی دولت در کابل مصرف جنگ ، سیر کردن شکم مردم ، دادن معاشات مامورین ، و صدها خدمات دگر دولتی بود که باید اجرا می‌کرد ، طبیعی است که حقوق مامورین در سطح پایین بود ، صرف هفت قلم مواد کوپونی مفت کمی چاره کار مامورین و معلمین و مستخدمین را کرده بود،
استاد هدف من از این پر گویی این است که باید واقعیتها را گفت، ویدیوی
آقای برمک را هزاران جوان امروز مشاهده خواهند کرد و آنها چنین فکر خواهند کرد که واقعا در زمان پرچمی ها پنجشیری ها زنجیر وزولانه میشدند...
و به بیراهه کشانده میشوند .... در حالیکه گفته های آقای برمک کاملا بی اساس است ، در انزمان در درون حزب ، خاد ، اردو تعداد پنجشیری ها زیاد تر از همه بود شاعر مشهور افغانستان که از پنجشیر بود «حیدر وجودی». در انزمان احترام زیاد میشد،
دستگیر پنجشیری از امتیازات زیاد برخوردار بود ، فرید احمد مزدک این اپورچونیست، نیز از پنجشیر بود و ده سال تمام منشی سازمان جوانان در حزب حاکم بود،حالا چگونه ، میشد که پنجشیری بودن ، آنهم در زمان پرچمی ها یک گناه باشد؟؟؟؟ در حالیکه در انزمان در طول تاریخ دوصدو پنجاه سال اخیر اولین بار موضوع تساوی حقوق ملیتها و اقوام طوری جدی پیگیری میشد.
استاد محترم
شما اهل علم و خرد استید ، امید برای ما بخصوص نسل جوان. راهنمای خوب باشید.
حرمت
حنظله

>>>   استاد نظریات تان دقیق است. امید واریم که امارت اسلامی را شیطان های پنجابی(چوچه های انگریز) فریب سیاسی ندهند.واین تفاهمنامه را به دقت غور کنند.

>>>   هیچ انسان و ملتی دانا و توانا و آگاه و با فرهنگ از مادر متولد نمی شود، انسانها در آزادی ( بیان، قلم، اندیشه، مدیای آزاد...) تعلیم و تربیت می یابند. پس ازادی به مثابه نور و روشنایی و معلم و استاد و موترو محرک حرگتهای تکاملی است. ولی دیکتاتورها و دولتهای سرکوبگر و بخصوص دیکتاتورهای دینی که بنام خدا و پیغمبر حکمرانی می کنند ، زبان ها را بسته و قلمها را شکسته و صداها را در گلو خفه کرده و مردم را بقول شما کور نگه داشته و در این میان یک نیم چشم هم از فرصت سوء استفاده کرده پادشاهی و حکمرانی و قلدری می کند. درود بر شما

>>>   توضیح صحیح
درتشکیلات دولتی هند و پاکستان وزیران برای خود نایب وزیر یا معین مثل ما ندارند یکی هم وزیر است که آن را ( Minister , Federal Minister /Union Minister ) می نامند در رتبه دوم وزیر دولت یا ( State Minister )است مگر بعض وزارت خانه در صورت لزوم وزیر دولت هم برای مدتی نمیداشته باشند.
در سیستم کشور انگلیس تمام وزیران سکرتر نام دارد مثلا وزیر خارجه ( Foreign Secretary ) وزیر دفاع ( Defense Secretary ).
در پاکستان بلند رتبه ترین مقام بیوروکراتیک البته نه سیا سی سکرتریز ها میبا شند مثلا ( Commerce Secretary ) با صلاحیت ترین مقام بعد وزیر است که به اساس تجربه و خدمات جندین ساله از طرف صدراعظم ان کشور مقرر میشود، اگر هدف سکرتر میبود در انصورت نوشته میشد ( Secretary to Commerce Secretary ).
در این سفر بلند رتبه ترین مقام غیر سیاسی البته بیوروکراتیک که چندین سال در همین وزارت خدمات انجام داده بود همانا کامرس سیکرتری برابر با معین ما البنه نه اینکه سکرتر وزیر اشتراک داشت .
با احنرام
منیر


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است