كنفرانس تاشكند براي افغانستان پایان یافت
اين كنفرانس مانند كنفرانس پاكستان، چين، تاجيكستان، مسكو، دوحه، ايران در اوایل گرم آغاز شد و در اخير با شروطی كه بايد حاكميت آنرا اجرا كند ختم گردید 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۴۶    ۱۴۰۱/۵/۶ کد خبر: 170919 منبع: پرینت

١- نام: كنفرانس براي امنيت و توسعه افغانستان.
١- كليات:
١-١ كنفرانس در ازبيكستان شهر تاشكند مركز اين كشور با اشتراك ٢٠ كشور و سازمان و اشتراك وزير مالیه و نماينده خاص اضلاع متحده آمريكا و نماينده روسيه. داير گرديد.
٢-١ كنفرانس روي دو هدف آشكارا و دو هدف عميق و تهدابي و پنهان و بيرون از اجندای كنفرانس كارش را دوام داد.

٢- اهداف آشكار:
١- امنيت:
١-١ بحث روي امنيت افغانستان كه در حقيقت امنيت منطقه را در دامن خويش دارد.
اين بخش با ترس و دلهره و نگراني هاي منطقه در مورد امنيت منطقه كه كليد آن در دست افغانستان است رقم خورده است.
(فضاي ترس و نگراني از افغانستان)
٢-١ بايد تضمينات معين صورت گيرد و داده شود كه افغانستان دروازه تشنج زايي منطقه نبوده و انتقام گيري اوكرايين در افغانستان شكل نمي گيرد.
(اينكه افغانستان اوكرايين نشود)
٣-١ پيش بيني ما اين بود كه قدرت شكست خورده در اوكرايين براي انتقام كشي شمشير را در ميدان افغانستان از نيام بيرون خواهد آورد و افغانستان با زهم رويارويي قدرت ها را خواهد ديد
(ترس از رويارويي در منطقه در ميدان افغانستان)
٤-١ تعدادی از كشور هاي شامل كنفرانس بخصوص روسيه و چين و ايران و حتی پاكستان از و حضور ناتو بشكل مسلماني آن و لي پنهان به شكل ناتو - عرب عميقا نگران اند، ولي از آن بصورت رسمي ياد نكردند.
(آسيب شناسي از قدرت عربستان سعودي قطر و امارات در افغانستان)
٥-١ ديدگاه ها در اين مورد فاصله هاي داشت ولي همه آرامش را در ابن كشور كليد امنيت منطقه تلقي كردند.
(افغانستان كليد امنيت منطقه)
٦-١ كشور هاي آسياي ميانه بخصوص ازبيكستان، تاجيكستان نگران مداخله بيروني ها از طريق افغانستان اند.
(تاجيك ها و ازبيك ها در آمادگي مقابله با خطر)

٢- توسعه:
١-٢ همه كشور هاي اشتراك كننده با وجود غير متجانس بودن سياست هاي آنان موافق به اين بودند كه براي توسعه اقتصادي افغانستان سرمايه گذاري خارجي و كمك ها براي جلوگيري از فرو افتادگي اقتصادي بسيار ضرور است.
ولي؛
همه به اين امر تاكيد كردند كه بدون تعاملات سياسي و ايجاد حكومت فراگير نمي توان به توسعه دست يافت.
بصورت مستقيم و غير مستقيم ولي در تعداد موارد ديپلوماتيك فشار هاي معين را بر حاكميت فعلي افغانستان مبني بر ايجاد حكومت فراگير وارد آوردند.
(آوردن فشار بر تعاملات سياسي)
٢-٢ توسعه بدون سرمايه و سرمايه گذاري يك امر بيهوده بشمار ميرود، در اين مورد تنها بسنده به وعده ها شد.
(بازهم وعده ها)
٣-٢ ازبيك ها علاقمندي خاص به عبور كالا ها از خاك افغانستان توسط ايجاد خط آهن كه بخش بزرگ آن را بانك انكشاف آسيايي تمويل مي نمايد است ولي چون اين دولت برسميت شناخته نشده لذا اين پروژه به تعليق در مي آيد.
ازبيك ها ساخت يك پروژه برق سرپل را نيز درنظر دارند ولي با بهانه ها وقت گيري مي كنند و به ساخت آن مانند چين اقدام نمي كند.
(ازبيكستان در پي شكار ترانزيت افغانستان)

٣-اصل گپ:
هدف هاي پنهان آشكارا تر از آشكارا:
اين كنفرانس مانند كنفرانس پاكستان، چين، تاجيكستان، مسكو، دوحه، ايران در اوایل گرم آغاز مي شود و در اخير با شروطی كه بايد حاكميت آنرا اجرا كند ختم مي شود.
(شرط ها براي رسيدن به هدف ها)

٤- خواست كنفرانس:
١-٤ كنفرانس با تمام قدرت از امنيت و توسعه افغانستان مانند يك عنصر جدي امنيتي منطقه و ضرورت براي وصل اقتصادي منطقه پيشتيباني كرد.
(تاكيد بر موقعيت حساس جيوپلوتيك افغانستان)
ولي؛:
٢-٤ اين كنفرانس مانند تمامي كنفرانس ها به يك هدف توجه و آنرا عنصر اصلي امنيت افغانستان و منطقه و توسعه اقتصادي اجتماعي اين كشور دانست.
و آن:
تشكيل حكومت فراگير كه در بر گيرنده افكار سياسي مختلف جامعه افغانستان در قالب احزاب و شخصيت هاي سياسي اجتماعي باشد.
(حكومت فراگير شاه كليد حل مشكل)

٥- كليد پيشنهادي كنفرانس:،
تشكيل حكومت فراگير:
متشكل از: آنرا من مي توانم چنين بنويسم:
احزاب سياسي
شخصيت هاي ملي
شخصيت هاي مستقل سياسي
گروپ هاي مذهبي داراي مفكوره هاي سياسي.
در يك حكومت كه داراي قانون اساسي سه اطاق دولت قوه اجرايي حكومت قوه مقننه پارلمان شوراي ملي قوه قضایی عدالت باشد.

کد (9)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
كنفرانس تاشكند
توسعه افغانستان
نظرات بینندگان:

>>>   ما صدها کودک نوجوان زن مرد از تاجیک وهزاره نکشتیم که حالا حکومت را با انها شریک شویم این کشور پشتونستان است و بقیه اقوام مهاجرند لیکن ما مردم بسیار با دیندار هستیم ازاین رو تاجک ها هزاره ها را من حیث سرباز در جبهات میپذیریم بروند و در مرزهای کشور جانبازی کنند برای کشور خود کدام جنگی شد اینها را سپر جنگی میکنیم امید که خدا از ما بپذیرد این اقدام خدا پسندانه را و جنت جایگاه ما باشد اگر کشور ها خیلی فشار اوردند که حکومت فراگیر جور کنیم انوقت ماهم تروریست ببخشید مجاهد تربیت میکنیم و روانه کشورشان میکنیم تا بفهمند در مساعل داخلی ما دخالت نکنند
منطق یک طالب احمق

>>>   مطلب خاصی در نوشته پیدا کرده نمی توانیم
فقط حکومت فراگیر و توسعه اقتصادی افغانستان را نویسنده بار بار تکرار کرد

>>>   Malek Sitez
من معنای همایش تاشکند را ندانستم. آمدند و سخن‌رانی‌های سابق را تکرار خواندند و رفتند. در شرایطی‌که ۱۹ ملیون انسان در فقر، ملیون‌ها انسان سرگردان، بی‌کار و دچار امراض گوناگون و صدها هزار کودک گرسنه می‌خوابد، اجندای کنفرانس را سخن‌رانی‌های سیاسی و بی‌هوده می‌سازد.
یک نمایش مضحک!

>>>   این همایش ها از انزوای افغانستان جلوگیری کرد و نگذاشتند این کشور جزیره ای مستقل از دنیا باشد

>>>   اعلامیۀ شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان پیرامون نشست تاشکند
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان نشستی را که زیرِ عنوان «کنفرانس بین‌المللی تاشکند: امنیت و توسعه اقتصادی در افغانستان» بتاریخ 26 جولای 2022 در شهر تاشکندِ جمهوری ازبیکستان برگزار گردیده بود، با دقت دنبال و پیگیری نمود.
شورای مقاومت ملی از هرگونه تلاش در راستای اعادۀ حاکمیت قانون، احترام به ارادۀ جمعی مردم، توسعۀ اقتصادی، رعایت حقوق‌بشر و حقوق زنان و تأمین صلح پایدار در کشور استقبال نموده و از کمک های کشور‌ برادر ازبکستان برای مردم افغانستان در گذشته و حال، تقدیر می نماید و خاطر نشان می‌سازد که حضور نمایندگان گروه نامشروع ط‌البان در کنفرانس تاشکند، آسیب بزرگی به جایگاه و اعتبار این نشست وارد کرد. این در حالیست که مردم افغانستان توقع داشتند تا نمایندگان واقعی و مدافع حقوق آنها به خصوص زنان شجاع کشور درین نشست حضور می داشتند.
گروه ط‌البان به امید به رسمیت‌شناسی در این کنفرانس شرکت ورزیده بود، اما اشتراک‌کنندگان کنفرانس به توقع‌ ساده‌لوحانۀ این گروه پاسخ‌های نسبتاً قناعت‌بخشی ارایه کردند و برخلاف انتظار و تبلیغ‌های کاذبِ ط‌البان، نه‌تنها هیچ کشوری از این موضوع حمایت نکرد بل‌که با صراحت بیان نمودند که افغانستان اکنون فاقدِ حکومت مشروع بوده و نیز نمایندگان کشور‌ها نگرانی‌های خویش را از وضعیت وخیم زنان، تروریسم و نبود حکومت فراگیر در افغانستان ابراز داشتند و تاکید نمودند که گروه ط‌البان باید روابط شان را با شبکه‌های تروریستی قطع نموده و از آنان حمایت ننماید.
شورای مقاومت ملی، با درک همه‌جانبۀ نگرانی‌های امنیتی و حقوق‌بشری کشورهای دوست همسایه، منطقه و در عموم جامعۀ بین‌المللی، به این باور است که رسیدگی به این نگرانی‌ها از مسیر تریبیون‌بخشی و باج‌دهی دیپلوماتیک برای گروه فاقد مشروعیت ط‌البان، نمی‌گذرد و لازم است دنیا اراده و خواسته‌های جمعی مردم افغانستان را مبنای تصمیم‌‌گیری‌ها و تعامل خویش در قبال وضعیت حاکمِ کشور قرار دهد. افزون بر آن، رفتار خشن و ارتباط سیستماتیکِ فکری و تشکیلاتی این گروه با سایر گروه‌های تروریستی همفکر، سبب ادامۀ ناامنی در افغانستان شده‌است و بنابراین متأسفانه امید بستن به تطبیق پروژه‌های منطقه‌ای اقتصادی در سایۀ حضور این گروه، بسیار خوش‌بینانه و دور از واقعیت‌ها می‌باشد.
شورای مقاومت ملی، افزون بر استقبال از گزارش اخیر سازمان عفو بین‌الملل راجع به شکنجه و سرکوب زنان در همۀ جنبه‌های زندگی از جانب ط‌البان، اظهارات نمایندگان و نهاد های جامعه جهانی خصوصا سخنان قاطعِ وزیر امور خارجۀ جمهوری فدرال آلمان خانم انالنا بربوک مبنی بر اعادۀ حقوق زنان، حکومتِ فراگیر و نقش تخریبی ط‌البان در اقتصاد کشور و نیز بیانات صریح آقای توماس نیکولسن نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا و خانم رینا امیری نمایندۀ خاص ایالات متحدۀ آمریکا در امور زنان افغانستان در ارتباط به عدم مشروعیت و به رسمیت‌شناسی گروه ط‌‌البان، یکبار دیگر ثابت می سازد که گروه طالبان همان گونه که برای ملت مظلوم اما مقاوم افغانستان قابل تحمل نیست، این گروه برای جامعه بین المللی نیز غیر قابل پذیرش است.
در پایان، بار دیگر تاکید می نماییم که به باور شورای مقاومت ملی راه‌حل بحران در کشور از طریق تن دادنِ طالبان به اراده‌ی جمعی مردم افغانستان میسر است و این گروه راهی جز احترام به حق تعیین‌سرنوشتِ مردم و یا زوال نخواهد داشت.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان

>>>   خاعن ها ترسو ها و فراری ها حق اظهار نظر ندارند ما یک جبهه بر حق میشناسیم انهم جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود است والسلام


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است