مساله آب و حقابه ميان ايران و افغانستان
ايراني ها در نوشيدن آب هاي هيرمند و هريرود، پاكستان در نوشيدن آب هاي كابل و لوگر و پنجشير و كنر و...، ازبيكستان و تركمنستان به نوشيدن حقابه ما از آمو نسبت غفلت دولت هاي ما مصروف اند 
تاریخ انتشار:   ۰۸:۵۲    ۱۴۰۱/۵/۱۰ کد خبر: 170955 منبع: پرینت

- مقدار آب: ٧٥ میليارد مترمكعب آب هاي زير زميني و سر زميني...
آب هاي جاري (از ٢٧- ٣٥ میليارد متر مكعب) تازه ترين رقم...

ايران يكبار ديگر مساله حقابه را با افغانستان مطرح كرد.
در ابن مورد بايد:
١- چه بايد كرد:
١-١ سياست نفي در نفي را در پيش گرفت، اين بدين معني است آنچه را كه ايران نمي پذيرد براي ما نيز غير قابل و پرسش بر انگيز است و قابل قبول نيست.
٢-١ حقابه از ديد ايران درست است و بايد مطابق معاهده هيرمند انجام شود؛ ولي از ديد ما ظالمانه است و بايد مذاكرات جديد روي آن صورت گيرد.
تعیين حقابه جديد در كار است.

٢- چرا چنين شد؟
١-٢ حقابه پيشنهادي افغانستان براي ايران در همان زمان ١٦ متر مكعب آب در في ثانيه بود ولي ايرانی ها قبول نكردند و ٢٢ متر مكعب را در في ثانيه تقاضا كردند كه محمد ظاهرشاه ٤ متر مكعب ديگر را نيز بر اساس دوستي و حسن هجمواري به ايران داد (از كيسه خليفه بخشيد) و به اين اساس ٢٦ متر مكعب بدون درنظرداشت تغیيرات احتمالي حجم آب با طرف ايران مطابق قرار داد ممانعت نكند و در حقيقت حق ايران است.
٢-٢ در پهلوي آن ايران و افغانستان تعهد كردند كه در صورت استفاده بيشتر آب از جانب ايران، طرف ايراني مطابق قيمت بين المللي آب در اينگونه موارد مكلف به پرداخت قيمت في مترمكعب آب (از ٥٠ سنت تا ٢ دالر) مطابق موافقه دو جانبه به افغانستان است.
٣-٢ نخست وزير ايران امير عباس هويدا (ايشان بعد از انقلاب اعدام شدند) كابل آمد و معاهده را با نخست وزير افغانستان موسي شفيق به امضا رسانيد (٢٢ حوت ١٣٥١ خورشيدي) در حاليكه همه كار هاي مقدماتي اين حقابه را نور احمد اعتمادي انجام داده بود ولي با واگذاري ٢٦ متر مكعب موافق نبود و از اينرو بعد از سفر اروپا و ايران استعفا داد.
٤-٢ در هنگام موافقتنامه بايد دو سند به امضا مي رسيد.
١- حقابه توافق شده ميان شاه ايران و شاه افغانستان.
٢- امضای سند قيمت گذاري استفاده بيشتر از جانب ايران كه از ٥٠ سنت تا دو دالر تعيین مي شد.
٥-٢ ايراني ها سند اولي حقابه را كه كاملا به نفع ايران بود امضا و از امضای سند دوم هيچ ياد آوري نكردند و طرف افغانستان نيز نمي دانم به كدامين سبب خاموش ماند.
٦-٢ ايراني ها باور داشتند كه افغانستان ظرفيت و صلاحيت مديريت آب خود را ندارد و امضای سند دوم بيهوده و به ضرر ايران است.
٧-٢ بعد از این ايراني ها علاوه از ٢٦ متر مكعب مطابق معاهده را بدست مي آوردند بلكه نسبت عدم قدرت استفاده از آب هيرمند توسط افغانستان همه آب هاي اضافي را رايگان تصاحب مي كردند و مي كنند.
٨-٢ افغانستان تنها روي درياي هيرمند بند برق كجكي را با كمك امريكا ساخت و بند كمال خان در دوران جمهوريت ساخته شد كه مورد انتقاد شديد دوستان ايراني قرار گرفت.

٣-حالا پيشنهاد به ايران:
١-٣ تنها در ٤٠ سال اخير نسبت شورش ها و نا امني هاي افغانستان طرف ايران همه آب هاي جاري هيرمند را منفي ذخيره هيرمند (يك فيصدي معين كه از بند بيرون مي آيد) استفاده نموده اند كه ده ها مرتبه بيشتر حتی از قرارداد شرمگين هيرمند است.
قيمت اين آب استفاده شده در طول همين زمان بالاتر از حقابه كه بالاتر از ١٠٠ میليارد دالر مي شود مكلفيت پرداخت طرف ايران به افغانستان است.
٢-٣ آب هيرمند به تناسب روز قرارداد ١٢ مرتبه كاهش يافته ولي استفاده ايران ها مطابق معاهده ننگين هيرمند كه در همان زمان نيز طالمانه بود، استفاده مي شود.
٣-٣ نظر به همين معاهده ننگين در هر چند سال به درخواست يكي از دو كشور مي تواند روي معاهده بحث نمود.
چون در طول چهل سال جنگ دولت هاي افغانستان مصروف جنگ هايی كه اكثرا از جانب بیگانگان سازماندهي مي شد و مي شود، نتوانست حتی يكبار هم روي تجديد نظر حقابه نشست برگزار كند و ايران با خاطر آرام در نوشيدن آب ايران مصروف بود و يكبار هم چنين ادعا هاي را انجام نداد.
٤-٣ ايراني ها در نوشيدن آب هاي هيرمند و هريرود، پاكستان در نوشيدن آب هاي كابل و لوگر و پنجشير و كنر و...، ازبيكستان و تركمنستان به نوشيدن حقابه ما از آمو نسبت غفلت دولت هاي ما مصروف اند.
٥-٣ ما مصروف كشتن يكديگريم و همسايه ها مصروف دزديدن ارزش هاي ما...
چه بيخبر دولت ها و چه مظلوم ملت...

٤- اصل گپ و آخر گپ:
١-٤ در حدود ده سال آينده جنگ آب در منطقه در مي گيرد، افغانستان سر آب است و تغذيه كننده بخش هاي از كشور هاي همسايه، ما حتما درگير مي شويم.
٢-٤ براي جلوگيري از هرگونه خطر بايد آب ها مديريت شود.
٣-٤ ٤١ بند آب كافي است كه از آمو تا پكتيا را زير آب گيرد و انقلاب سبز را بر پا دارد.
٤-٤ زمان كوتاه در پيش داريم دير جنبيدن آغاز جنگ دوباره است.

استاد مسعود


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
حقابه ایران
آب افغانستان
نظرات بینندگان:

>>>   برفکوچ ها و سیلابها و نشکلات یخ بندی ها از ما ولی استفاده از آب شیرین رودخانه ها از دیگران...ً
جالب است طلبکار هم هستند.
شیما کابل

>>>   بی خود اب رو بستید،،رود مال خداست و به هر جا سرازیر شود مردم اجازه استفاده دارند وقتی اب را می بندید انها نیز چاه عمیق می کنند..

>>>   شما با کی هستین پاکستان شما رو تحریم کرد از طالبتن حمایت میگنه و مردم شما رو میگشه ولی باز حدود بیست میلیارد متر مکعب بهش اب میدین بدون هیچ نظارتی ویا گرفتن امتیازی اون وقت واسه ما که تو گشورتون راه اهن جاده شهرگ صنعتی میسازیم برا هشتصد متر مکعب سد میسازین (ایران مازندران)


>>>   شما با کی هستین پاکستان شما رو تحریم کرد از طالبتن حمایت میگنه و مردم شما رو میگشه ولی باز حدود بیست میلیارد متر مکعب بهش اب میدین بدون هیچ نظارتی ویا گرفتن امتیازی اون وقت واسه ما که تو گشورتون راه اهن جاده شهرگ صنعتی میسازیم برا هشتصد متر مکعب سد میسازین (ایران مازندران)

>>>   اختلافات در مورد به اصطلاح "حقابه ایران" از رودخانه هیرمند فقط پس از تجزیه و تقسیم و ترسیم مرزها ى جديد و نامگذاری خراسان شرقی و شمالی با ايجاد کشورهای مصنوعی توسط زور استعمارگران مانند روسیه تزاری و استعمارگران انگلیس "کمپنی هند شرقی بریتانیا " یا "کمپنی جان" و يا از سال ۱۸۵۸ "راج بریتانیا" یا "هند بریتانیا" (حکومت انگليس در هند) بوجود آمدند که يکى از اين کشورهاى جدا شده به زور استعمارگران مانند روسیه تزاری و استعمارگران انگلیس در جنوب آمودريا نام "افغانستان" را بالايش گذاشتند.
استعمارگران انگلیس و به ویژه ژنرال اسکاتلندی سر مونت استورت الفینستون و دو اسکاتلندی دیگر از سلطنت انگلیس و فرمانداران شرکت انگلیس-هند به اصطلاح در "بازی بزرگ" یک کشور حائل به نام "افغانستان" ایجاد کرده اند. نقشه "افغانستان" که پيش از سال ۱۸۵۰ چاپ شده باشد در جغرافيه و نقشه سياسى جهان رسما وجود ندارد. اما چرا "پختونخوا" شايد وجود داشته باشد اشعار ى را احمد شاه ابدالى پشتو در يک شعر احمد شاه ابدالى اطلاق " پختونخوا" در شمال هند همين منطقه پشتوننشين وجود دارد. که امروز در شمالغربى پاکستان ازسال ۲۰۱۰ ميلادى "خیبر "پختونخوا" نام دارد.
زما به هیر نشي دا ستا ښکلې باغونه
د ډهلي تخت هیرومه چې را یاد کړم
زما د ښکلي پښتونخواه د غرو سرونه

تره به زه د هند په لور په تماشه ځم
پر دا کړې داد دی خدای نشي پښېمانه
نو ایران لره په توغ په نغاره ځم
معشوقې د ایران ډېرې ترکي شوخې
تر نگين مي ایران لاندي شاهانه ځم

قبل از معاهده پاریس ۱۸۵۷ميلادى استعمارگران انگلیس مناطقی از ایران را اشغال کردند و دولت شاهنشاهی کشورهای ایران را تهدید کردند و ایران را مجبور کردند "افغانستان " که نامگذار اش مونت استورت الفینستون واز تقسیم و تجزیه و ,ایران حاصل شده است ، به رسمیت بشناسد. در غیر آن نیروهای اشغالگر برتانيه از خاک ايران خارج نمى شود . ناپليون سوم فرانسه خود را ميانجى بين حکومت شاهى بریتانیا و دولت شاهنشاهى ايران پشنهاد نمود و ننگين معاهده پاریس برگذار شد که در آن استعمارگران انگلیس و دولت دولت شاهنشاهى ايران (ممالک ايران يا ممالک محروسه ايران) استعمارى شرکت داشتند که يکى از دوازده ماده فرمانى برتانيه معاهده پاریس سرنوشت برزگ استان هرات يا مملکت هرات بود که نظربه تقسيمات ادارى زمان عبدالرحمان خان تا سال ۱۹۶۵ سال ميلادى در در زمان ظاهرخان ڀنج ولايت و چهار حكومت اعلى (در زمان امان خان حكومت اعلى سمت مشرقى و حکومت اعلى سمت جنوبى ) داشت. نظربه تقسيمات ادارى سال ۱۹۶۵ بويژه در سمت جنوبى مشرقى ولايت هاى بسيارزيادى با نامهاى عجيب وغريب در چارچوب افغانسازى وپشتونسازى مانند سمارق روئيدند

پس از توافق پاریس ، افسران راج انگلیس تلاش کردند راج بریتانیا یا هند بریتانیا راج "حکومت بریتانیا بر شبه قاره هند طی سالهای ۱۸۵۸ تا ۱۹۴۷گفته می شود. این نظام حکومتی در سال ۱۸۵۸ با انتقال دولت هندوستان به ملکه ویکتوریا آغاز شد و با تقسیم آن به دو کشور هند و پاکستان شمالی و پاکستان خاوری نام داشت. پاکستان شرقی در پی جنگ آزادیبخش بنگلادش ، در تاریخ ۲۶مارس از پاکستان باختریجدا شده و جدا شد بنگلادش با نام رسمی جمهوری خلق بنگلادش) به پایان رسید. هنگام تأسیس راج بریتانیا ، برمه سفلی نیز بخشی از آن بود .
برای تعیین مرز بین ایران و افغانستان. اولین سیستم حقوقی هیرمند سال ۱۸۷۲ ميلادىتوسط یکی از همین افسران هند بریتانیا ، ژنرال گلداسمیت ، نوشته شد. به طور خلاصه ، گلداسمیت حکم داد که هر دو کشور ایران و افغانستان باید دسترسی مساوی به آب هیرمند داشته باشند و افغانستان نباید در ساخت رودخانه هایی که از رودخانه خارج می شوند به ضرر ایران باشد. اما مجدداً بین دو کشور اختلاف ایجاد شد و در سال ۱۹۰۲سرهنگ مک ماهون مسئولیت تحقیقات را بر عهده گرفت. ایران شرط کرد که نظر رأی گلداسمیت باید در رأی مک ماهون در نظر گرفته شود وگرنه داوری را قبول نمی کند و چون سرانجام رأی مک ماهون علیه رأی گلداسمیت را پذیرفت ، از پذیرش آن خودداری کرد.
در زمان سلطنت رضاشاه پهلوی ، هنگامی که دو کشور برای نزدیک شدن به یکدیگر گام برمی داشتند ، آنها مذاکرات در مورد اختلافات مرزی و مرز هیرمند را در سال ۱۹۳۲ آغاز کردند ، که اختلافات مرزی را در سال ۱۹۳۵حل و فصل کرد ، و در 6 بهمن (دلو)۱۹۳۸ یکی شد اعلامیه بین آنها امضا شد. مهدبه الدوله کاظمی ، سفیر ایران در افغانستان ، و علی محمد خان ، وزیر امور خارجه افغانستان ، یک تور را در کابل انجام دادند ، جایی که دو کشور توافق کردند که آب زیادی از رودخانه هیرمند ، که به کمال خان می رود ، برداشت شود. دم هر سال به طور مساوی بین دو کشور تقسیم می شود.
دولت افغانستان قول داده است که بین ده یا چهار برج و بند کمال خان آبراه جدید احداث نکند تا بیش از مقدار آب حمل شده در آن زمان استفاده نشود. هر دو دولت ایران و افغانستان متعهد شده اند كه برای كاهش سهم هر دو طرف از سد كمال خان تا ده دوست محمد خان و سیخ سركه ، بخش نهایی آب ، هیچگونه اقدام و عملیاتی انجام ندهند.
در زمان ظاهر شاه و محمد رضا شاه پهلوی قراردادی در سیزدهم مارس ۱۹۷۳ در کابل از سوىنخست وزیران امیر عباس هویدا ایران ومحمد موسی شفیق به امضاء رسید. که به اساس آن حقآبه ایران به ۲۷متر مکعب در ثانیه از آب رودخانه هیرمند تعين شد.

>>>   آقای افغان پیپر چرا در مورد دریای کنر که سالی 20 میلیارد مترمکعب آب را روانه پاکستان می کند مطلبی نمی نویسید؟ اگر جرئت دارید یک بند کوچک برای آبیاری مزارع ننگر هار و کنر احداث کنید تا متوجه شوید که پاکشتان با شما چگونه رفتار می کند. البته چون پاکستان وابسته به آل سعود وهابی است شما جرئت نوشتن در مورد آبهایی که از افغانستان خارج و به پاکستان می روند ندارید.

>>>   >>>   از اوایل سال 1897 ، جولیوس فون هان ، محقق اقلیم شناسی از آلمان ، در کتاب استاندارد خود در زمینه اقلیم شناسی نوشت:
سه دریاچه هاى بزرگ
1- دریای آرال
2- دریای خزر
3- هامون هیرمند به گونه عمده با آبهای داخلی دریاچه هاى کوچک که تعداد شان آنزمان بيشتر به ٢۰۰۰۰ مى رسيد بگونهکهتر در ایران و آسیای میانه باعث تشکیل ابر و بارش برف و آب در آسیای میانه و هندوکش هستند.
موضوع حقآبه ايران مانند خط ديورند شد. اين دو موضوع از موضوعات سياسى و حقوقى اند.
و اما معجــزه چرخش آب و چرخه آبی گردش آب در ايرانزمين ( کشورهاى با پسوند پارسى "ستان" مانند تاجيکستان و اوزبيکستان و تورکمنستان وافغاستان وغيره و کشور مادرى ايران) مرزها وسرحدات و قوانين کشورهارا پيروى نمى کنند بلکه آب هاى رودان آسياى ميانه و يا پشته هندوايران وتوران و جريان چرخ فلکى از سرچشمه تا دهانه ريختن آب به همين سه بزرگ درياچه از حالت‌های مختلف آب جامد، مایع، و بخار محیط‌های مختلف را طی می‌کند. چرخهٔ آب نقطهٔ آغاز و پایانی ندارد. آب از مایع به بخار یا به یخ تبدیل می‌شود و دوباره به حالت اول بازمی‌گردد. چرخهٔ آب میلیاردها سال درجريان است تاکه خورشيد انفجار نکند.
هر پديده و بويژه يک رود حرکت و جريان دارد که حرکت رود خانه را با چشم مى بينيم و پوست جلد لمس مى کنيم ولى شوربختانه گردش و چرخش از دهانه رود و ودوباره رفتن به سرچشمه را نمى بينيم.
ما رود هيرمند يا هلمند را به گونه نمونه مد نظر مى گيريم. رود هيرمند يکى از پنج رودان در "هلمند فوقانى" يا میان‌آب یا آب پخشان قله هراپاراسين باميگان - "هر" در پارسى باستان کوه باميان يا زمان اسلامى "کوه بابا" - سرچشمه که چهار رودمانند بلخاب به اوکوسوس يا آمو؛ جنوبى به کابل يا ايندوس يا سهند و غربى به هرى رود به ترکمنستان; هيرمند به هامون مى آنجامند.
میان‌آب یا آب پخشان قله هراپاراسين باميگان پر از برف و خيچاله است که احد اکثر به چهار طرف سرازير مى شود.
يخها و برف ها آب مى شود و تا مسير پايانى آب هيرمند به تالاب و درياچه هامون مى انجامد آب آنجا به بخار تبديل شده وباد بخار را به ابر تبديل نموده ودوباره تا به کوه بابا به باميان مى رود
دولت افغانستان در خواب ! آب و هواشناسان افغانستان در خواب عميق اند.
لطيفه پند آميز ملا نصرالدين:
اره نمودن شاخه درخت که سرهمان شاخه نشستتن!
اگر ساکنان هندوکش علاقه مند به باریدن باران و برف بر روی کشور باشند، باید مشارکت و دوستى خودرا به این دریاچه ها نشان دهند که سه دریاچه مانند آرال ، سه دریاچه هامون و مازندران خشک نشوند چون همين درياچه ها مهمترین آب آورهاى برای آسیای میانه و افغانستان اند. اولین مردم که از خشک شدن این دریاچه ها رنج برده و رنج مى برند ساکنان افغانستان بودند و خواهند بود.
نياز به بازنگرى داريم!
آيا ميدانيد "هامون" چه است؟
فردوسى نوشت:
بیاراست لشکر سپهدار طوس
بهامون کشیدند پیلان و ک وس
دو رویه سپاه اندر آمد چو کوه
سواران ترکان و ایران گروه

برپايه شمارش من فردوسى درشاهنامه از سومين بزرگترين درياچه ايران يعنى درياچه کوه «درياچه هامون» «کوه هامون» با آبستانها ويا تالآبهاى اش 95 بار ياد کرده و مولوى بلخى و رومى 10 بار ازهامون نامبرده است.
هر دو شان واژه افغان بکار برده ولى هردو شان کشور به نام افغانستان نمي شناختند.

>>>   طوری که معلوم شد آبهای افغانستان ترکمنستان ازبکستان تاجیکستان و حتی روسیه و پاکستان را سیراب می کند و آنجا را سبز و خرم میکند
و فقط به رودی که به سمت ایران و دریاچه هامون می آید سد زده اید؟

>>>   استاد مسعود لحن حماسی شما قابل تحسین است ولی بردار من هیرمند خشک شده چیزی به ایران نمیاید. سالهاست که نمیاید. وقتی میگویید "هیرمند دیگران را سبز میسازد و در میان خود از مسیر سبز میگذرد" یا " چهار کشور خشک منطقه را آبیاری میکند" کمی هم به واقعیت ایران و هیرمند نگاه کنید.
هیزمند تنها به بخشی از سیستان میرفت آن هم خشک شد. شما نقشه ایران را حتما تاکنون دیده اید. کشور خشک ما با هیرمند ابیاری نمیشد. پس لطفا
1. بزرگنمایی نکنید.
2. مطابق با واقعیت بگویید هیرمند سالهاست خشک شده است آن هم برخلاف عرف بین المللی و حق همسایگی و اخلاق مداری. مردم سیستان پراکنده شدند که شدند که شدند.
نمیدانیم این دو درخواست چرا بر شما گران میاید.

>>>   باید تمام آب ها مهار شود تا همسایگان جایگاه شأن را بشناشنند

>>>   آبهای مرزی با ایران براساس پروتکل و محیط زیست حق آبه دارد. اما ظاهرا کینه و عداوت شما ها با ایران تمامی ندارد. همین ایرانی که تا کنون با وجود تحریم های ظالمانه رژیم تروریستی آمریکا میلون ها افغان را پذیرایی کرده است. قطعا اگر روزی همین وضعیت برای مردم ایران ایجاد می شد، یقین دارم که شما هم همانند ترکمنستان حتی یک نفر را به کشورتان راه نمی دادید.
براساس همین دیدگاه، کشور ایران هم اکنون عملیات انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور را شروع کرد است. مطمئن باشید که که سرنوشت مردم خودمان را به شما ها وابسته نمی کنیم که مدام بر طبل داشتن آب می زنید. 20 سال تمام حکومت شما وابسته به آمریکا بود و هنوز هم در افکار شما خوی و خصلت وابستگی و عدم همکاری و همیاری با همسایه ها و به خصوص همسایه مهربان و کشور ایران دیده می شود. نمونه بارز آن همین آقای به اصطلاح استاد مسعود است که مدام بر طبل تفرقه میان مردم افغانستان و ایران می کوبد. آقای استاد مسعود با دارم دارم که نمی توانید به عنوان یک کشور و قدرت تاثیر گذار در منطقه شناخته بشوید. توصیه می کنیم که اول حول یک پرچم و هدف مشترک جمع بشوید و بعد برای همسایه خودتان خط و نشان بکشید. البته باز هم همین همسایه ها هستند که بدردهمدیگر میخورند و قدرت هایی که شما به آنها آویزان می شوید فقط به قصد غارت می آیند. نمونه بارز آن همین دولت تروریستی آمریکا بود که کشور شما را نابود کرد.

>>>   این همه دلخوری و سوزش دل شما در رابطه با به هدر رفتن اب های افغانستان در خور تعمق است. اماباید اذعان کرد هر باریکه در این کشور یک گام به جلو برداشته شده دو موضوع مثل مرض مرگی شور در سر مردم به وجود اورده یکی افراط گرایی در دین و دگر ناسیونالیزم افراطی دین دار بودن و ناسیونالیست بودن حرف بدی نیست ولی افراط گرایی در هر دو ما را به جایی کشاند که هم اکنون قرار داریم.
دو فرصت تاریخی از دست رفت یکی فرار دادن شاه ترقی پرور امان الله خان و فرصت دوم سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان و کشاندن افغانستان به جنگ خطرناک داخلی بنام دفاع از اسلام توسط امریکا و اشغال ... برای احیای دوباره ان زمان و دوره ایکه طبقه ای اناث بخصوص در مرحله ای دوم دارای ازادی های لازم مدنی بودند .. . خونبها باید پرداخت. راه مبارزه دشوار است باید خود را برای پیکار واقعا انقلابی اماده ساخت.
افغانستان ضرورت تغییرات عمیقا کیفی و بنیادی اجتماعی - اقتصادی را دارد. هر د گرگونی که بتواند پایه های فرتوت مناسبات اقتصادی - اجتماعی را از هم فرو پاشد انقلاب است.
تحقق چنین تغییرات معنی انقلاب توده یی را میدهد. باید ساختار های اجتماعی و اقتصادی در افغانستان در هم شکسته شود و برای اینکار کشور ما به اتحاد و وحدت درونی نیازددارد به اتحاد و همبستگی تمام احزاب مترقی و ملی روی یک برنامه مترقی و دموکراتیک ضرورت دارد.
استاد معظم مسعود:
مدیریت منابع طبیعی کشور از اب تا سنگها و احجار مستلزم حاکمیت واقعا مردمی است ما چنین حاکمیتی داشتیم سالهای 1980-1992 که اگر جنگ نیابتی که تا کنون داوام دارد ما را دامنگیر نمیشد امروز حد اقل بخش بیشتر از منابع طبیعی ما با مدیریت سالم ثمر بخش میبود اما چنین نه شد حالا مردم ان حاکمیتی را که گردانند گان ان غربی ها و امریکایی های افغان تبار یکه در زمان حاکمیت حامد کرزی و اشرف غنی به افغانستان به نام متخصص اگاه سیاسی اکادمیسین برای کسب امتیازات دالری سرازیر شد ه بودند نیازی ندارد ...انها برای غارت این کشور زخم خورده امده بودند نه ابادی وطن مردم خود شان باید سهیم همه امور کشور شان باشند.
سینا

>>>   شما به گونه ای حرف میزنید که هر کس نداند فکر می کند افغانستان کشوری است که اصلا نیازی به کشورهای همسایه اش ندارد و فقط بحث اب است که دو کشور ایران و افغانستان بر روی ان باید مذاکره کنند شما هیچ چیز ندارید به جز اب هیچ چیز.و این اب هم تا سال های اینده با ابی که از دریایی عمان شیرین میشود و با لوله کشی به مناطق شرقی ایران خواهد امد.این نیز بگذرد برادران افغان .راستی اگر قرار بود درباره مهاجرین شما در ایران صحبت شود می گفتید اسلام مرز ندارد!!!!

>>>   إنشألله وقتي بند سلما در ولايت هرات و همچنين بندهاي بخش آباد و كمال خان در ولايت فراه و بندكجكي در ولايت هلمند و بند كنرها در ولايت كمر در آينده آبگيري شوند آب مازاد را حتمآ به كشورهاي همسايه خواهيم داد، فعلآ ما خودمان مشكل كم آبي و عدم مديريت آب داريم.
همسايه گان مان بايد وضعيت فعلي كشورمان را درك كنند، ما صدها سال بدون هيچ چشم داشتي به همسايه گان مان آب داده ايم و مطمئنآ باز هم سخاوت خواهيم كرد، همسايه گان مان تشويش نداشته باشند.
مديرت صحيح آب در افغانستان به نفع همسايگان مان نيز خواهد بود.
" توفيق"

>>>   اكنون كه سخن از مديريت آب هاي كشور است، چرا بند "باغ دره" در نجراب و بند" المار" در فارياب ساخته نمي شود.
در حاليكه بند باغ دره يكي از بزرگترين بند هاي توليد انرژي و آب گردان در منطقه است، ماه هاست كه از كميته تداركات پاس نمي شود

>>>   برادران ایرانی، در رابطه با تقسیمات آب بین کشور ها قوانین بین المللی وجود دارد. افغانستان این قوانین را مراعات می کند. دولت و مردم ایران نیز باید از قوانین بین المللی فراتر ادعا نداشته باشند. گرچه صد ها سال آب های افغانستان را مفت و رایگان استفاده کردید. اما حالا از قلدرگری نباید استفاده کرد.

>>>   من به عنوان ایرانی ایجاد سد برای اب را حق افغانستان میدانم واین برای ایران به عنوان همسایه افغانستان باید پذیرفته شود
علی از تبریز

>>>   ما صدها سال با سخاوت و بخشش آب مفت به كشورهاي همسايه داده ايم، و متأسفانه همسايگان مان در طول اين چند دهه جنگ و نا أمني هم در امورداخلي كشورمان دخالت هاى مخرب انجام داده اند و هم از مهاجرين افغان بعنوان يك اهرم فشار هميشه برعليه منافع ملي مان كار گرفته اند، جاي بسيار تأسف است كه يك عده آدمهاي مزدور و خائين سنگ همسايگان را به سينه ميزنند.
اين همسايگان بي معرفت و فرصت طلب وقتي از صدها سال سخاوت و بخشش و گذشت ما راضي نباشند پس مطمئن باشيد كه صدها سال ديگه هم از ما راضي نخواهند شد. بخاطر كه خيلي نامرد و بي چشم رو هستند.
در طول زمان جنگ و اسكان مهاجرين افغان در كشورهاى همسايه ميلياردها متر مكعب آب افغانستان به اونا مفت رسيده ولي اونا بازم با نامردي تمام شيطنت و منافقت ميكنند.
هموطنان عزيز ما بيدار و هوشيار باشند.

>>>   دولت باید در اقصی نقاط لازم کشور که با کمترین مصرف ، امکان مهار و تغذیه آبهای زیرزمینی است ، اقدام کند

>>>   ساخت بند های زاغ اوی دان در گلبهار وبند باغ دره در کاپیسا بهترین گزینه ها جهت مهار آب های کشور ونزدیک ترین راه برای اب رسانی به کابل است
دست اندر کاران باید دسه بکار شوند
اریایی

>>>   ایران بر دریاهای مشترک با افغانستان، ۶۰۰ سد ساخته
علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب در سال 96 در جلسه پرسش و پاسخ مجلس نمایندگان، گزارشی را در مورد وضعیت آب‌های افغانستان، مدیریت آب و دیپلماسی آب ارائه کرد. وزارت آب می‌گوید ایران با استفاده بی‌رویه از آب‌های مشترک مرزی با افغانستان سبب خشک شدن این حوزه‌های آبی شده است.
آقای عثمانی در نشست امروز در کابل، ایران را به سوء مدیریت و استفاده بی‌رویه تا مرز خشک شدن آب رودخانه‌ها مشترک متهم کرد. او گفت که ایران بر دریاهای مشترک با افغانستان، ۶۰۰ سد ساخته اما افغانستان تنها در حال ساخت چهار سد بر این آبها است. ایران و افغانستان دارای چهار حوزه مشترک رودخانه‌ای هستند؛ حوزه قراقم، خاف، پترگان و هیرمند که به گفته وزیر انرژی و آب افغانستان، تمامی این آب‌ها به سبب اعمار بندهای متعدد خشکیده‌اند.
آقای عثمانی افزود کشور در حال حاضر دارای آب وافر نیست و تغییرات اقلیمی نیز سبب کاهش بارندگی و آب‌های جاری و زیرزمینی شده است.‌
به گفته او، افغانستان ۹ میلیارد مترمکعب آبهای سطحی خود را از دست داده و در حال حاضر تنها ۴۹ میلیارد مترمکعب آب جاری دارد. آماری که پیش از این بیش از ۵۷ میلیارد متر مکعب اعلام می‌شد

>>>   این بزرگ کردن آب و جنجال برپا کردن برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی و فراموش کردن دزدی ها و جاسوسی های آمریکا در افغانستان است.
امید است که مردم فریب تبلیغات سوءبعضی ها در افغانستان رانخورند که قصد دارند هدف و قصد امریکا و عربستان واسراییل را که جنگ و اختلاف پراکنی میباشدرا نخورند

>>>   زمانی که کارشناسان فریاد زدند که بند کردن آبهای افغانستان باید به شمول نتایج علمی ودانش نوین سدسازی جهان باشد چنین روزهایی را متصور بودند

>>>   براساس قراردادهای بین‌المللی آب رودهای مشترک باید میان کشورها به‌طور مساوی تقسیم شود اما این تقسیم‌بندی همیشه امکان‌پذیر نیست. برهمین اساس جنگ آب میان افغانستان و ایران یکی از دلایلی است که رابطه ٢ کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است

>>>   هر کشور آب موردنیاز خود را از منابع مختلفی تامین می‌کند که یکی از آنها رودهای جاری است. این رودها همیشه از داخل یک کشور سرچشمه نمی‌گیرند. این سرچشمه‌های حیات، گاهی اوقات چند‌هزار کیلومتر را طی می‌کنند و از دو یا چند کشور می‌گذرند. به همین دلیل منازعات آبی میان کشورها از دیرباز وجود داشته است.

در منطقه‌ای مانند خاورمیانه که ذاتا خشک است و اکنون به دلیل تغییرات آب‌وهوایی خشک‌تر هم شده، آب یعنی آبادانی و هیچ کشوری حاضر نیست به راحتی آب را در اختیار دیگری بگذارد. موقعیت جغرافیایی ایران به‌گونه‌ای است که ٢٦رود کوچک و بزرگ ٢٢‌درصد از مرزهای ایران را تشکیل می‌دهند اما ٥رود بزرگ هیرمند، هریرود، اروند رود، اترک و ارس نقش حیاتی برای ایران دارند. در این میان از منازعات مربوط به ٢رود هریرود و هیرمند بیش از بقیه توجه کارشناسان بین‌المللی را به خود جلب کرده است. این ٢ رود در شرق ایران و در همسایگی افغانستان و ترکمنستان جریان دارند. هر ٣ این کشورها نیز آب‌وهوایی خشک دارند و این ٢ رود برای آنها ارزش زیادی دارد.

از سوی دیگر قراردادهای استعماری، خشکی آب‌وهوا و تنش‌های سیاسی در داخل افغانستان و همچنین میان کشور ما و ایران به بروز اختلافاتی درباره آب منجر شده است. به همین دلیل تا به امروز این اختلافات همچنان ادامه دارد. براساس قراردادهای بین‌المللی آب رودهای مشترک باید میان کشورها به‌طور مساوی تقسیم شود اما این تقسیم‌بندی همیشه امکان‌پذیر نیست. برهمین اساس جنگ آب میان افغانستان و ایران یکی از دلایلی است که رابطه ٢ کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است.

رودخانه هیرمند با آورد تقریبی سالانه ٥/٨‌ میلیارد مترمکعب از کوه‌های غرب کابل سرچشمه گرفته و پس از طی ١٠٥٠کیلومتر وارد ایران می‌شود. در حال حاضر سهم ایران از آب این رودخانه حدود ٢٦ مترمکعب در ثانیه یا ٨٠٠‌ میلیون مترمکعب در‌ سال است.

برای حل این مشکل در قرن‌های نوزدهم و اوایل قرن بیستم، انگلیس میان ایران و افغانستان داوری کرد و در دهه ٥٠ میلادی به دلایل ژیوپلتیکی آمریکا نیز سعی در دخالت داشت. در هر حال هیچ توافقی در این زمینه به‌دست نیامد و مشکل از لحاظ فنی باقی ماند. طی ٢ دهه بعدی هر دو کشور اهمیت کمی به این اختلاف دادند، زیرا در آن مقطع آب برای شان حیاتی نبود اما در ١٩٧٢میلادی این اختلاف شدت گرفت و در ١٩٧٣میلادی معاهده رودخانه هیرمند بسته شد. در این معاهده ایران روابط بین‌المللی را به آب برتری داد و به همین دلیل از در مصالحه وارد شد.

اما در آن زمان کودتای افغانستان اتفاق افتاد با این حال مقامات کابل معتقدند با وجودی که این کودتا، مانع تصویب قرارداد آب هیرمند میان ایران و افغانستان شد، اما ایران از سهم ٢٦ مترمکعب در ثانیه خود از هیرمند استفاده کرده است. با این حال هم‌اکنون مدت اعتبار این قرارداد نیز به پایان رسیده است و اگر ایران خواهان جریان یافتن آب هیرمند است، باید قرارداد تازه‌ای را با دولت افغانستان منعقد کند و حق‌آبه آن را نیز بپردازد. بر همین اساس است که جریان آب هیرمند به دریاچه‌ هامون قطع شده است.

با تمام این تفاسیر این منازعه همچنان ادامه دارد و ایران هنوز هم خواهان حق‌آبه خود از رود هیرمند است. طی سالیان گذشته مقامات افغانستان بارها نظر خود درباره این موضوع را تغییر داده‌اند.

در ‌سال ١٩٩٢میلادی نماینده سازمان ملل که از دریاچه ‌هامون بازدید می‌کرد به ایران قول داد تا از خشک شدن این دریاچه و تضییع حق‌آبه ایران جلوگیری کند زیرا افغانستان با منحرف کردن مسیر رودخانه سدهای متعددی روی آن ساخته که این اقدامات به خشکی ‌هامون منجر شده است. در بهار ١٣٩٣ رایزنی‌های دیپلماتیک دو کشور و سازمان ملل همراه بارش سنگین سبب شد دشت‌ هامون سیراب شود اما این میزان فقط ١٠‌درصد آب موردنیاز‌ هامون بود و مردم این منطقه همچنان در بیم و امید کم‌آبی به‌سر می‌برند.

مقامات دولت کابل تا به حال اعلام نکرده اند که برنامه‌ای برای مذاکره با ایران درباره حق‌آبه آن دارند،اما تحلیلگران و کار‌شناسان غربی هشدار می‌دهند که نبود موافقتنامه‌ای در این زمینه، می‌تواند روابط افغانستان با ایران را بدتر کند.

موسسه مطالعاتی «شرق ـ غرب» در ‌سال ۲۰۱۰ با انتشار گزارشی درباره منابع آبی افغانستان، تاکید کرد: همکاری همسایگان درباره منابع آب، یک گزینه و انتخاب نیست، بلکه تنها راه موجود است. بنابر این گزارش، نبود موافقتنامه‌های دوجانبه یا منطقه‌ای در این زمینه، تهدیدی جدی را متوجه توسعه پایدار و امنیت در منطقه کرده است.

در حال حاضر افغانستان سالانه 70 میلیارد مکعب آب شیرین دارد که بیش از 80 درصد آن به کشور های همسایه سرازیر می شود.

>>>   موفقتنامه ۱۹۷۳ موجود بوده و از هردو طرف منظور گردیده ههست. خشکی هامون بخاطر خشکسالی های متواتر بوده و نه بخاطر بند های متعدد از طرف افغانها. ساختمانهای آبی درآنطرف بدون مشوره افغانها نیز سبب استفده بیش از حد آب شده و در کم آبی همون بی تاثیرنیست.
کارته وال

>>>   آب افغانستان فقط به ايران نميره بلکه به ازبکستان، پاکستان، هند، چين هم ميره.
سؤال من اين جاست که چرا کليه طرح های تغيير مسير رودها فقط در قبال ايران اجرا ميشن و افغانستان به بقيه ی همسايه هاش کاری نداره؟

>>>   اگر افغانستان با ایران سر لج بیفتدوحقابه ایران راندهد برای ایران از یک جهت بد می شود ولی برای افغانستان از جهتهای بسیار یک اینکه:مهاجرینی که در ایران هستند ممکن است اخراج شوند وسیل میلیونی مهاجران به افغانستان مشکلات بسیاری به وجود خواهد اورد دوم:بنادر ایران به سوی افغانستان بسته می شودو این یعنی محاصره افغانستان در خشکی وضررهای اقتصادی زیاد وقطع سرمایه گذاری بین المللی سوم: راه اهنی که قرار بود محل اتصال افغانستان به اروپا شود باید در خواب ببینیم چهارم: قدرت منطقوی که می توانست کمکمان باشد تبدیل به دشمن قدرتمند منطقوی می شود
خلاصه ما نباید یک دوست را تبدیل به دشمن کنیم
دایکندی

>>>   تنها راه حل حل مسئله آب هلمند زدن سد روی سر شاخه های ان است که از کوه های مناطق مرکزی سرچشمه می گیرد. در اینصورت هیچ کشوری نمی تواند افغانستان را منع کند که ازآب استفاده کند. برای استفاده کشاورزان مناطق پایین دست هم باید کانال کشی شود.
قراردادی که در زمان دو دولت نامشروع بسته شده خود به خود مشروعیتی ندارد.
پدران ما تعریف می کنند حدود 50 سال پیش از ایران تفنگ چی می امده و در مناطق مرکزی به هیچ کس اجازه زدن سد روی سرچشمه هارا نمیداده، اما امروز با برنامه مناسب می توان از این ظلم که به مردم افغانستان می رود جلوگیری کرد.
در آخر ما نمی گوییم به ایران آب داده نشود ولی حتما باید قرارداد جدیدی تعیین شد و شرایط حال کاملا در نظر گرفته شود.
همانطور که ایران آب خود را به کویت می فروشد ما هم حق خودمان می دانیم که آب خود را به ایران به بهایی منصفانه بفروشیم، البته نه اینطور که آب رودخانه رها باشد تا دشت های ایران سیرآب شود بلکه فقط در حد لازم توسط کانال کشی.

>>>   آب حیات هست باید هردوکشور استفاده کند

>>>   «هیرمند» رودخانه ی مشترک نیست ، تنها در خاک افغانستان جریان دارد

>>>   ایران هرگز نمی خواهد که مرز هایش را با افغانستان ببند زیرا بهترین بازار فروش امتعه ان افغانستان است ونفع زیادی از ان میبرد همچنان ایران از موجودیت مهاجرین افغانستانی بحیث نیروی انسانی در سخترین تولیدات خود از وجود انها به مزد کم استفاده کرده است واز طریق سازمان ملل متحد در ارتباط مهاجرین نیز کمک های را بدست اورده اند واز هم مهمتر که دین اسلامی وانسانی خود را انجام داده اند این چه ربط به مسله اب دارد وافغانستان هم اب را بروی ایران نخواهد بست زیرا بستن اب بروی یک کشور اسلامی هم کار معقول واسلامی وانسانی نیست .

>>>   طبق معاهدات بین المللی رودخانه هایی که در طول تاریخ در یک مسیر جریان داشته است باید همان طور بماند و با ایجاد کشورها و مرزهایی سیاسی هیچ کشوری حق ندارد مسیر رودخانه ها را تغییر دهد یا مانع از جریان ان به مقصد خود شود که در طول تاریخ جریان داشته است. زیرا مرزهای سیاسی نمی تواند محیط زیست و جغرافیای طبیعی را نادیده بگیرد.
دانشجوی ماستری حقوق از کابل

>>>   ...معاهده سال 1351 میان امیرعباس هویدا نخست وزیر آن وقت ایران و موسی شفیق نخست وزیر افغانستان حق آبه ایران را که در اینجا نیز گفته شده مشخص ساخته است.
بیژن برنا تهران

>>>   اقا ایران هر نظری میتونه بده ولی چطور خالی کردن آبو از این طرف نمیگه که پمپ زدن و آب و به جای دیگه تخلیه میکنن
آوا

>>>   اب مشکلی است که سالیان دراز مردم درګیر ان بوده اند و متاسفانه در برخی مناطق دیده شده که منجربه خونریزی نیز شده است.

>>>   سلام!
معاهده تقسیم اب دریای هلمند در وقت اش بهترین معاهده بوده که آبرا بر اساس عدالت نه مساوات تقسیم کرده است. و در طول ۳۰ سال گدشته ایران از حق خود زیادتر دو چند و سه چند استفاده نموده که باید برای افغانستان قیمت اضافه برداشت خویش را بپردازد.
مجید کابل

>>>   متأسفانه بعضی افغان ها تصور می کنند روی زمين فقط يک دشمن دارند و آن هم ايران هست.
به خدا اگه اين قدر که دنبال گرفتن آب و نان از دهن يک کشور جهان سومی مثل ايران هستيد در مقابل بقيه هم شير بوديد وضعتان اين نبود.

>>>   بند سلما در سال1355 تهداب گذاری شد ودر سال 1395 اکمال شد
بند های بخش اباد وکمال خان که در سال 1396 تهداب گذاری میشوند چهل سال بعد در سال 1430 تکمیل میشوند
ر

>>>   حکومت افغانستان باید از طریق تونل دوم سالنگ در یای پنجشیر را به سمت شمال بگرداند تا دشت های قندز حیرتان وجوزجان وبلخ آبیاری شوند وبطرف اسرائیلستان نرود
ر

>>>   آیا می دانید که افغانستان به خاطر منافع پاکستان کار بندسازی بر دریای پنجشیر، کابل، کنر ها و چندین بند دیگر را سر دست نمی گیرد.
آیا می دانید که کوهای جنوب افغانستان که دارای چهار تراش است در انحصار پاکستان قرار دارد.
آیا می دانید که کار بندر چابهار در ایران را خود دولت افغانستان به خاطر منافع پاکستان سنگ اندازی می کند.
آیا می دانید که تمام ذوب آهن های افغانستان را خود دولت افغانستان به برشکستی رسانده است. آیا می دانید که افغانستان به دوبرابر قیمت از کشورهای دیگر انترنت با کیفت به مراتب خراب تر را می خریداری میکند.
سید هاشمی
سویدن

>>>   غلط فهمی نشود که مشکل ایران این نیست که افغانستان مطابق قرارداد سهمیه ایران را نمیدهد ] بلکه اینست که ایران به سهمیه قناعت ندارد میگوید هرچه هست ازما ! شما استفاده نکنید
خود شان آبرابرای کویت می فروشند .از ما بالاتر از قرارداد آب میخواهند آیا بازهم افغانستان مقصر است ؟؟

>>>   من هم مانند چند دوست ديگر به طرح مسئله آب به اينصورت که از طريق بعضي مقامات و نوشتجات افغان و عده ای که کامنتهای مغرضانه مي گذارند شک دارم و دستي فريبکار و خاینانه پشت اين قضيه مي بينم که قصد دارد فضای دشمني بين مردمان ايران و افغان بوجود بياورد. لطفأ بحث منطقي بکنيد و دست از تهمت و فخاشي برداريد. من مطمئنم که تعداد اندکي که يا نفهمند و يا جيره خوار آمريکا و عربستان و اسرائيل هستند نوشتجات و حرفهايي دارند که جنگ و برادرکشي راه بيندازند. دودش به چشم مردم مي رود و سود کلان و اسلحه فروشي را دشمنان ايران و افغانستان مي برند. من حتم دارم که يک افغان باخرد و منصف قدر و ارزش ايراني ها را که چهل پنجاه سال است چند ميليون افغان را ميزباني ميکند مي داند و يک ايراني باخرد و منصف هم زحمتکشي و نياز مهاجران افغان به کمک را درک مي کند.

>>>   دوستان بهتر هست علمی بحث کنید!
20 درصد آب رودخانه های افغانستان وارد جنوب شرقی ایران میشن و حدود 60 درصد وارد پاکستان چیزی که جالب و البته قابل تامل هست این هست که حکومت افغانستان روی 20 درصد بخش ایرانی آن قدر سد و بند زده که کلآ آبی که وارد ایران میشه صفر شده ولی در بخش پاکستانی به هیچ عنوان چنین کاری نکرده!! و هر وقت هم که خواسته بزنه با هشدار شدید سازمان ملل مواجه شده چون بستن آب روی کشورهای همسایه و منحرف کردن آب در قوانین بین المللی یک اقدام ضد بشری و حتی جنگی در زمان غیر صلح قلمداد میشه!...بحرحال من خودم جز ایرانی هایی هستم که همیشه از مظلومیت مردم افغانستان در ایران دفاع می کنم ولی بستن آب نه کار مردم بزرگ افغانستان هست و نه انسانی در نهایت ایران هم کشوری هست که در همان جنوب شرق با اقیانوس هند ساحل داره و در بیست سال آینده با احداث راکتورهای هسته ای شیرین کننده آب دریا و اقیانوس رو به شرق خودش خواهد رساند...بحرحال من اگر جای مقامات افغانستان بودم بیشتر فکر می کردم چون با این وضع گسترش خشکسالی در آسیایه میانه از جمله خود افغانستان شاید چند دهه دیگر خود افغانستان و کشورهای آسیایه میانه به آب ایران نیاز داشته باشند!
دکتر نصیر از ایران

>>>   به عنوان يک ايراني که بارها در شهرهاي مختلف افغانستان گشتم ودر افغانستان کارهاي پيمانکاري کرده ام به برادران افغانستاني گوشزد ميکنم آب را براي ايران دستاويز قرار ندهيد و با فحش دادن به ايران خود را آرام نکنيد که هر چه مشکل داريد از تفکر وهابيتي است که توسط عربستان در وجودتان کاشته ميشود.
دشمن شما نه ايران که عربستان و پاکستان هستند که از ترس آنها تمام طرحهاي سدسازيتان بر روي درياي پنجشير را ناکام گذاشته ايد .

>>>   طرف ایران را مدیریت می کنند ولی طرف پاکستان را ولا اگه چپ سیل کرده بتوانند طرفش چشم شان را می کشد ملکه بریتانیا الیزابت نفر اول پاکستان .
ههههههههههههههه مردم از خنده
آریائی

>>>   اگر جنگ آب را می دانید گس شاخ شدن روبروی ایران را چرا باکستان نیست!؟ یا غافلید یا مشاورت گمراه کننده به شما می دهند، بر همه ما رو‌شن است که یک قرارداد بیشتر نبود و دومی وجود نداشت و اگر هم بود توافقی انجام نشد، اگر توافقی شده بود اینک آن را به طرف ایرانی نشان می دادند و مطالبه فی مبلغ حقابه اضافه را می نمودند ولی ما و شما می دانیم چنین چیزی نیست در دوران جمهوری هم نتانستند چیزی نابت کنند خب چکار باید کرد؟؟ به طرف ایرانی اگر حقابه را ندهیم او می تواند شکایت کند و می کند و همان متری دو دالر متری مکعب می گیرد و اگر توافق بکنیم چیزی که قبلا شدست و حال چند متر کمتر ایران بجای آن با زیاد کردن هزینه زندگی مهاجران جبرانش می کند، هر روز که کشورها بر سر یک چیز توافق نمی‌کنند!

>>>   آب عصلش ازافغانستان چون رودخون توافغانستانه ولی بیسرپرست کشور ایران آب میخاد بکشوری کی طالب زندگی کنه امنی چربدولت غنی یکبارسرصداایران کمشد

>>>   __میران مصرف آب افغانستانی های مهاجر در ایران ده برابر بیشتر از حقابه ای است که از افغانستان به سمت ایران می اید،، چطور؟! در ایران سالی 137 میلیارد متر مکعب آب شیرین در کشاورزی و صنعت و آشامیدنی و منازل استفاده می شود که اگر جمعیت ایرانیان را هشتاد میلیون حساب کنید سرانه هر ایرانی در سال چیری در حدود هزار و هشتصد متر مکعب می شود.. در ایران حدود پنج میلیون افغانستانی مهاجر هستند که در هزار و هشتصد متر ضرب می کنیم،،. می شود حدود نه میلیارد متر مکعب آب مصرفی آنها... حالا حقابه ایران را از افغانستان محاسبه می کنیم..هر ثانیه ۲۴ متر مکعب در سال می شود هفتصد میلیون متر مکعب... می بینید؟! نه میلیارد متر مکعب کجا و هفتصد میلیارد متر مکعب کجا!! سیزده برابر حقابه از هیرمند این جمعیت مهاجر دارند آب از ایران می خورند.. شاید بگویید آنها پولش را می دهند ولی این ربطی به موضوع سرانه ندارد در ضمن هزینه های تصفیه و انتقال آب را که بیشتر یارانه دولت ایران است اگر حساب کنید باید از این جمعیت مهاجر حقابه گرفت و چرا نگیریم؟ / این آب را به افغانستانی های مهاجر با بیست برابر قیمت داد یعنی هر چیزی که می خرند از کجاله با سیب زمینی و پیاز و غیره تا آب خانه‌ها را باید با قیمت متری دو دلار با آنها محاسبه کرد آنوقت طرف افغانستانی می فهمد که ما هم می دانیم و می توانیم...

>>>   من به عنوان یک کارشناس در مطالعه و طراحی پروژه انتقال آب به دشت گمبیری ننگرهار از دریای کنر چند سال قبل مشغول بودم. مقدار آبی که قرار بود به این دشت منتقل شود حدود 12000 هکتار را تحت پوشش آبیاری قرار می داد و همچننین در مسیر خود یک نیروگاه برقابی 40 مگاوات هم داشت. دولت پاکستان با ایجاد نا امنی و حمله بر تیم کاری باعث ترور یکی از مهندسان پروژه و تاخیر در تکمیل مطالعات شد. براساس آمار، هر سال متوسط حدود 20 میلیارد متر مکعب آب شیرین به شمول دریای کنر و دریای کابل از مرز تورخم وارد پاکستان می شود. از نظر پاکستان حتی احداث یک نهر سنتی و محلی هم بر روی این رودخانه ها کلا ممنوع است و با واکنس سخت برخورد می کند. اینکه چرا افغان ها این قدر روی حق آبه قانونی ایران تعصب دارند و برخی هم گلو پاره می کنند جای سئوال دارد. البته پاسخ به این سئوال هم در برخورد شدید پاکستان با مردم و دولت مردان افغانستان است که اگر جرئت داشته باشند به اندازه یک قاشق آب از این رودخانه ها برداشت کنند. حتی همین چند تا سد هم که بر روی دریای کابل احداث شده است از نوع نیروگاه جریانی هستند و آبی هم ذخیره نمی کنند و گرنه تا کنون جهادی های وابسته به پاکستان منفجر کرده بودند.

>>>   دوستان اول که هیچ کدام از ما سواد کافی و اطلاع کافی از اصل قرار داد و اتفاقات این چند دهه نداریم در حد شنیدن اطلاع داریم اما در مورد حق اب نمیدانم حقی در کار است یا نه اما ایران همسایه ما است هرچند مثل دیگر همسایگان خیلی دل خوشی نداریم اما حقوق اسلامی و انسانی را باید بجا بیاوریم واجازه ندهیم سیستان خشک شود
البته این نظر منه ولی باید گذاشت در کوزه ابش رو خورد به درد دیگه ای نمیخوره 😂 بهرحال طالبان دست پخت خوده همسایه هاست دیگه به ملت ما خیلی ربط نداره هزاران جوون اردوی ملی کشته شدند به دست این ....و ایران میگفت اینا عوض شدن اگر طالبان بماند ده سال بعد ایران میفهمد اینا خطرشان از امریکا بیشتر بود این مردم افغانستان نیست که اب رو بسته بلکه دولت پاکستان مجری این پلان است حرف بسیار است و تحمل شنیدن کم

>>>   جناب استاد مسعود :
کشور فخیمه افغانستان تا سال 1957 در هیچ نقشه جغرافیایی و سیاسی هیچ کجای جهان وجود ندارد تا این سال انگلیس با لشکر کشی به خراسان ایران را وادار به پذیرش قرارداد پاریس و به رسمیت شناختن کشور تازه تاسیس افغانستان(سرزمین ناله ) کرد حاکمیت ان را هم به دست قوم پشتون داد که با همه چیز بومیان خراسان کهن غریبه و دشمن بودند(تا به امروز هم هستند) بگذریم اگر قرار به لغو قرارداد و معاهده نامه است این شما هستید که باید هرچی بردید را بازپس بدهید و برگردید پشت همان کوه های سلیمان ایران امروز با پشت سر گذاشتن هر سختی دارنده سلاح هسته ای است اگر میخواهید مثل پاکستانی ها با شما رفتار شود مختارید پیشنهاد دوستانه میکنم دوستی ایران را از دست ندهید

>>>   استاد بزرگوار و عزیز
اشکم به گونه ام رود از غم که ملتم
در دست چند ملای کثیف گشته اند اسیر

استاد عزیز
دشمنان این جغرافیا کار بنیادی میکنند و ما خواب های احساساتی میبینیم.
ایران و پاکستان به خاطر رهایی از دست علما و دانشمندان و سیاستمداران وطن دوست چون شما و دیگران دست به هم دادند و هیولای طالب را کرسی نشین کابل کردند و حال این ملا ها در فکر این اند که اگر موشی در چاه بیفتد باید چند دلو آب را بیرون بریزیم تا چاه پاک شود و مهم تر از آن اینکه اول باید آب را باید بیرون کشید یا موش را و بعد چندین نکات ضمنی که اگر موش شاریده باشد ، اگر موش حامله باشد ، اگر موش نرینه باشد و قبل از افتیدن با موش ماده هم آغوشی کرده باشد و ده ها گزینه دیگر و گاهی که عقل شان قد نمیدهد یک ملای ریش سرخ را از پاکستان دعوت میکنند و وزیر تحصیلات عالی را شبانگاه به خوابگاه ملای ریش سرخ میفرستند تا بعد تجدید خاطرات آن دوران ها مشکلات عدیده جناب وزیر را پاسخ دهد تا فردای آن جناب وزیر بیاید و چند فرمان دیگر برای دانشگاهیان پوهنتون صادر فرماید.

استاد
مدیریت آب فهم مسلکی و دید استراتیژیک و بودجه کلان برای دراز مدت نیاز دارد و مهم تر از همه اول مهار آب است وبعد مدیریت آب .

>>>   به شیما از کابل:
ایا همه حقابه ای که قرار است به ایران بدهید به اندازه ابی که در یک روز پنج میلیون نفر مهاجر افغانی در ایران از اب ایران مصرف میکنند هست؟؟؟
اگر هر مهاجر فقط 10 لیتر اب مصرف کند میشود پنجاه میلیون لیتر اب ، من نمینویسم از مدارس و سایر امکانات ایران هم رایگان استفاده میکنند اندازه وقاحت خودتون را کمی کمتر کنید

>>>   که اسلام مرز ندارد؟ به زودی تکلیف را یکسره میکنیم

>>>   کشور اوغانستان سال 1298 مثلاً مستقل شده اینا می‌گن صدها سال آب داده‌ایم!!!! این رودخونه هم مثل بقیه‌ی رودخونه‌ها کمتر از 20 سال دیگه ممکنه کاملاً خشک بشه اونوقت شما برادران محترم افاغنه به چی می‌خواید افتخار کنید و بنازید؟! خداوند اندکی عقل به شما عنایت فرماید

>>>   هشت میلیون مهاجر افغان چقدر آب مصرف می کند

>>>   آبی که مهاجرین افغانستانی در ایران مصرف می کنن چندین برابر حق آبه ایرانه
اینها رو برگردونیم کشورشون مشکل بی آبی ایران حل میشه
همین مقدار آب رو هم اینها باید در افغانستان مصرف کنن پس مشکل بی آبی افغانستان هم دو چندان میشه
زبانی که این دوستان می فهمن تنها همین زبانه

>>>   سرانه مصرف آب در ایران سالی دوهزار مترمکعب است یعنی هر کس در ایران هست برای آشامیدن و شست‌وشو و کشاورزی و صنعت و... اینقدر مصرف دارد.. یک کیلو پیاز مثلا x مقدار آب می خواهد یا یک قرص نان فلان قدر آب می برد و یارانه هم دارند و یا چیزهایی دیگر... جمعیت افغانستانی های مهاجر در ایران را در این سرانه آب ضرب کنید خواهید دید ده ها برابر بیشتر حقابه هیرمند صرف آب آنها می شود یعنی اگر این مهاجران از ایران خارج شوند این آب اضافه را داریم... اگر دوستان افغان می گویند که ایرانی ها دارند از این مهاجران استفاده می کنند و ما به آنها نیاز داریم لطفا دلشان به حال ما نسوزد و به فامیل و دوستان خود بگویند که به کشور خودشان برگردند

>>>   چرا افغانستان رودخانه‌هایی که به سمت پاکستان و ازبکستان می رود را کنترل نمی کند؟

>>>   سالانه پولی زیادی بابت مهاجرین ساز مان ملل به ایران پرداخت میکند وبابت اقامت شأن دولت ایران از خود مها جرینم پول دولت ایران میگیرند هر سه ما حتا شهر داری های ایران و حتا مدارس دولتی ایران چیزی مجانی نمیدهد به مهاجرین درس نمی‌دهد پول هنگفت بابت درس خواندن بچه های مهاجرین میگیرند دو تاسه برابر پچه های ایرانی آنقدر مهاجر مهاجر نکنند دست مزد کم کار زیاد در دوران احمد نژاد مهاجرین را تعداد زیادی را بیرون کردند دیدنت که کارخانه کار ساختمانی کارای سنگین تعطیل شد خود دولت مجبور شد دو روز دوباره مرز را باز گزا شتن مهاجرین بر کردن

>>>   نويسنده محترم قصه پردازی کرده.
از قراردادی حرف نیزند که امضا نشده است!! پول ابی را نیخواهد بگزرد که نتوانسته کنترل کند و رها شده.
اففغنستان اگر به تعهدات خود در مورد ققابه ایران عمل نکند مرزهای ایران به رویش بسته خواهد شد.

>>>   واقعا وقاحت و نمک نشناسی شما افغان ها حد و حساب ندار‌د. شما در کشور خودتان همدیگر را می درید و هیچ رحمی به هم نمی کنید. بعد هر موقع که اسم ایران به هر شکلی می آید فکر می کنید که عامل بدبختی شما ایران است. اشتباه نکنید عامل بدبختی شما همان بی سوادی و کم سوادی جامه افغانستان است. کلا شما ها به داشته های خود از قبیل آب و معادن خیلی با افتخار و غرور استناد میکنید. شما نه زیرساخت لازم برای استفاده از این منابع دارید و نه فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان و به خصوص ایران دارید. البته مهمتر از همه هنوز یاد نگرفته اید که یک ملت هستید و باید با هم زندگی کار بکنید.
این قدر آب های مشترک با ایران که حق خود میدانید به رخ نکشید. ایران حسن همجواری را رعایت میکند و اگر جرئت دارید بر روی زور خانه های خروشان که به طرف پاکستان سرازیر میشوند کوچکترین اقدامی بکنید. البته شما ها حق دارید که پیرو برنامه های ایران هراسی انگلیس و آمریکا و رژیم وهابی آل یهود سعودی باشید. چون شما اخبار ایران را از کانال همین خبیث ها دریافت میکنید.
شما اول نگران خود باشید. ما در دایره کشورهای قدرتمند دنیا از لحاظ اقتصادی، علمی، نظامی و سیاسی قرار داریم. در حال حاضر هم با انتقال آب ار دریا به مناطق مرکزی ایران بخشی از کمبود آب را تامین میکنیم. جهت اطلاع شما هم اکنون عملیات اجرایی انتقال آب از دریای عمان به استان های سیستان و بلوچستان و استان های خراسان جنوبی و رضوی را هم شروع کرده ایم.
فکر نمی کنید که اگر ما تصمیم بگیریم فقط همین مهاجرین را به افغانستان برگردانیم شما چکار می توانید انجام دهید

>>>   نخست از همه خدمت دوست. گمنام ما که. مطالب چند عهد نامه و توافقات میان قدرتهای بزرگ را مبنی بر ایجاد کشور تصنعی مثل افغانستان از ریشه رد می‌کنم. افغانستان کنونی قبلا با نامهای دگر با تغییرات کم شدن و زیاد شدن در حضور اربعین این وجود داشته است.این دوست ما کمتر از صهیونیستهای اسراییل نیستند.
به هر حال ، در این جای شک نیست که شاه افغانستان خیلی ها در روابط خود با همسایگان معتاد بود،، حتی اگر به ضرر کشورش هم تمام میشد.چون افغانستان همواره دارای حکومات ضعیف و نادار بوده است همسایه های شرقی و غربی آن یعنی پاکستان و ایران در تلاش آن بوده اند که آنچه این کشور دارد ، غارت شود. ایرانی ها همواره در پی سرقت هویت فرهنگی افغانستان بوده اند. و پاکستانی ها همواره در فکر سرقت مواد طبیعی و داشتن کنترول کامل بر آن. اخوند های ایران از طریق. حزب وحدت کوشیدند که جای پای قوی در افغانستان داشته باشند ، اما در اثر رقابت شدید پاکستان بر سر کنترول بر افغانستان در برابر پاکستانی ها شکست خوردند. علت شکست ایران در این نبرد ، حضور نیروهای مسلح افراطی پشتون بنام طالب. میباشد.
بلی دوستان : آبهای افغانستان در بازار لیلام همسایگان ما قرار دارد.
پاکستان عملا آبهای ما را مینوشید و حالا در وادی واخان دست درازی کرده است ،من یقین دارم که آنها از آب‌ها و سایر منابع طبیعی اندیار یا به زور یا به رضا استفاده به عمل خواهند آورد.
کشوری آزاد مستقل بنام افغانستان وجود ندارد...نه طالبان خود را فریب بدهند و نه گروه مقاومت، افغانستان. در حال تجزیه است. ابن نجزیه با حرکت پاکستان به طرف واخان که باعث نگرانی کشور های آسیای مرکزی شده است صورت خواهد گرفت.
سالم

>>>   با اجازه از حاج بشیر هراتی مدظل عالی
به عنوان یک ایرانی به برادران غیور افغانستانی گوشزد می کنم: اب رودخانه ودریای کابل از ان شماست. هیچ کس حق ندارد به شما بگوید اب به کدام کشوربدهید.. به ایرانی جماعت چیکار که در مسایل مملکتی شما بزرگان دخالت کند
بنآ ۷۰فیصد آب را به کشور دوست وهمسایه ونازنین وجیگرخود پاکستان روان کنید بی انکه سراین آبراهه سدکوچکی بزنید بگذارید سالانه میلیاردها مترمکعب آب شیرین وزلال راهی مردمان پنجابی ودیارکوچی وزادگاه حقانی ها شود هر چی نباشد اینان بیادران ما استند و همی برادران بار بار طالبان را به کشورمان بازگردانیدند. همی پاکستانی ها با ملایان چتل خود کشورمان را بی هیچ مزد ومنتی ویران کردند.
برادران پاکستانی را دریابید گور پدر ایرانی ها کرده است که اگر آب میخواهند تیل بدهند. چطور ما تیل نداشته باشیم وانها آب داشته باشند. خیراست!
(زنده باد افغانان غیور به شمول طالبان اعم از لنگی ونکتایی پوش وزنده باد جمیل پاکستانی معروف به خاله جمیله)

>>>   حقابه یعنی چی ؟ این کلمه ساخته شده ایران است نبایید افغانها از ان استفاده کنند . در عوض ادعای ایران از ابهای افغانستان نوشته شود بهتر است . و در عین حال حق نفته افغانستان بایید در سطح ملی و بین المللی مطرح گردد . یک بوتل اب شرین در دنیا گرانتر از یک بوتل نفت شده . افغانستان چرا این همه اب شرین و گوارای خود را رایگان به ایران بدهد ؟ ایران چرا حق نفته افغانستان را نمیدهد ؟

>>>   مسئله آب باید طوری ساماندهی شود که مردم بالادست رود زندگیشان آسیب نبیند و هم مردم دیار سیستان که باشندگان چند هزار ساله این بوم هستند دچار بی آبی و ببچارگی نشوند. باید حرمت همسایگی حفظ شود و تخم کین و نفرت در این موقعیت جغرافیایی افکنده نشود. به هر حال افغانستان کشوری مچاله شده در خشکی است و بدون کمک ایران توانایی بقا و ماندگاری و بود و باش ندارد پس بهتر است به پیمانها وفادار ماند و گوش به سخنان حماقت بار این مرد نویسنده بدبخت ندهد.

>>>   بخشی از رودخانه دجله و فرات هم از رودخانه‌ی زاب و سیروان در ایران سرچشمه می گیرد ولی مقررات بین المللی به ایران اجازه نمی دهد مسیر رودخانه ها را تغییر دهد. اتفاقا بخشی از رودخانه های ایران هم به افغانستان می رود ولی سازمان محیط زیست ایران به دلیل حفظ اکوسیستم اجازه بهره برداری از این آب ها را نمی دهد. دولت افغانستان هم باید به مقررات بین المللی احترام بگذارد و از دستکاری طبیعت دست بردارد.

>>>   به دوستان ایرانی لطفا انقدر مهاجرین رو علم نکنید بخدا اگه نیاز مبرم نداشتید یک نفر رو هم راه نمیدادید حالا که از سر نیاز خود مهاجر را قبول کردید انقدر منت نداره اب رو هم نه مهاجرین بستن نه ملت ما بلکه به قول سید حسن نصرالله جنبش اصیل منطقه بسته اگه زورتونم میرسه مهاجرین رو بیرون کنید نمیرسه بیشتر خودتونو سبک نکنید و ساکت بشید فعلا همینه هرکیم خوشش نمیاد جمع کنه از ایران بره😏

>>>   اب افغانستان از افغانستان است و ایران کدام حق در اب افغانستان ندارد اگر قرار باشد تبادله اب با تیل صورت گیرد در ان صورت در مقابل هر لیتر اب شرین چهار لیتر تیل داده شود . ویا در مقابل هر لیتر اب پول داده شود.

>>>   اگه قرار باشه در معاهده های قدیمی تجدید نظری صورت بگیره، اول باید افغانستان مثل گذشته یک استان از ایران باشه و برگرده به خاک ایران.
افغان پیپر برای یک بار هم که شده مرد باش و این نظر من رو منتشر کن.

>>>   اصل موضوع اینست، فاشیست های قوم پشتون که سیاست و حکومت را ا همیشه در قبضه داشته اند ، دشمنی ‌و کینه دیرینه با ایران دارند، دلیلش فرهنگ ایران، زبان فارسی ‌ودر اخیر هم اسلام شیعی است.
در این وسط اقوام غیر پشتون ‌و پارسی زبان البته یک عهده محدود شان مانند این آقای مسعود بر طبل این دشمنی ها بخاطر خشنودی فاشیست های پشتون می کوبند.
در اینجا نقش حکومت ایرا ن هم بر جدایی ملت های دو کشور کم نیست. درست است که ملیون ها مهاجر افغانستان را ا جا داده‌اند اما از این ها حمایت درست و حسابی هیچگاهی نکرده اند.
.افغانستانی ها در ایران حق جواز رانندگی، کارت بانکی، خرید ملک ‌، بیمه صحی، حق مدرسه و دانشگاه ‌و ده ها امتیاز دیگر را ندارند.
با ‌وجودیکه ایران بیشترین هزینه را به خاطر کتله بزرگ از مهاجرین افغانستانی پرداخته اما نه افغانستانی ها خوشحال اند ونه ایر انی ها.
اگر ایرانی ها به خصوص حکومت در رفع این تبعیض ها اقدام کنند باور کنید که هم به سود ایران است هم به سود افغانستان.
الان ایران هزینه می کند اما سودی از آن نمی برد.
اکثریت افغانستانی ها نگاه مثبت به ایران دارند چون ایران ‌ و افغانستان بیشترین مشترکات فرهنگی را د ارند، اما ایران از این امتیاز ها به صفت کشور بزرگ ‌و مطرح منطقه هیچگاهی استفاده درست ‌نکرده‌ است.
ایران در افغانستان باید از دید فرهنگی عمل کند نه مذهبی شیعی در غیر آن فارسی زبانان اهل سنت را که یکی از ستون های زبان فارسی را تشکیل می دهند را در خدمت دشمن اصلی‌ ایران یعنی پشتون های فاشیست وزیاده خواه قرار خواهند داد.
البته قوم پشتون یکی از قوم های این سرزمین اند و قابل احترام اند. اما قشر فرهنگی کنونی (شعرای ‌مانند. رحمن بابا و خوشحال خان ختک حساب شان جدا است و قابل احترامند) و سیاسیون شان از کوچه انسانیت گذر نکرده اند و طرز دید و ‌ سیاست شان مانند سیونیست های اسراییل است.
شفیق از ولایت کندز.

>>>   فعلا ‌شتون ها سر قدرت استند ابهای جاری افغانستان بسوی ایران را بسته اند فردا که تاجک ها سر قدرت امد ابهای جاری افغانستان به سوی پاکستان را میبندند تشویش نکنید .

>>>   یک دستگاه شیرین کننده آب دریا که روزی دومیلیون متر مکعب آب زلال و شیرین و گوار تولید کند حدود دویست میلیون دلار قیمت دارد صد دستگاه برابر صد رود هیرمند /می‌شود بیست میلیارد دلار که اگر تحریم های نفتی ایران برداشته شوند درآمد یک هفته نفت و فرآورده های نفتی ایران می شود و تا ده ها سال ما اینها را داریم... آیا افغانستان به آب دریاهای آزاد راه دارد؟! آیا نفت و گاز دارد؟! با کشوری ثروتمند هنیابه شدید که سرشار ار منابع و امکانات طبیعی است.. خدا را شکر کنید و با ما با دشمنی نکنید

>>>   برای روزی دومیلیون متر حقابه ایران دارید خودتون رو می کشید، ایران بیشتر از دوبرابر افغانستان آب دارد بروید مطالعه کنید.همچنین از شمال و جنوب دریا دارد.. ثروتمندترین کشور انرژی جهان است (نفت پنجم و گاز دوم یا شاید اول جهان) اگر تکنولوژی های شیرین کردن آب و دستگاهای بزرگ آنرا وارد کند یا بسازد آنوقت آب را به شما حتی خواهیم فروخت، آنوقت شما تیل! دارید که به ما بدهید؟!

>>>   آیا می دانید که ایران ثروتمندترین کشور جهان است که بخاطر تحریم های آمریکا و مشکلات داخلی اقتصادش فعلا مشکل دارد و اگر تحریم ها برود و دولتی شایسته بر سر کار بیاید آنوقت ایران به راحتی به یکی از بیست اقتصاد بزرگ جهان تبدیل می شود؟؟؟ این را سازمان تجارت جهانی می گوید،، حال شما برای کمی آب به ایران فشار نی آورید و باج خواهی می کنید آیا در فردای قدرت گرفتن مجدد اقتصاد ایران بالی افغانستان جایی در دل ایرانی ها جهت سرمایه گذاری در آنجا می ماند؟؟ خیر... آیا می توانید راحت به ایران بیایید؟ خیر!


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است