غیر از من همه مقصر اند.!
افکار پوچ و پلید بسیاری زیر نام آزادی بیان و به مدد حضور نیروهای خارجی هرچه از بداخلاقی، فساد مالی و سیاسی و نفاق قومی که ازدست شان سر زد دریغ نکردند 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۳۲    ۱۴۰۱/۵/۲۲ کد خبر: 171021 منبع: پرینت

مصاحبه از امیر هوشنگ ابتهاج "سایه" که قبلا ضبط شده بود را می دیدم و در آن به نکتهٔ ظریفی که «خود حقیقت نقد حال مااست آن» برخوردم به این محتوا که فرمودند: در ایرانِ ما همه خاطره می نویسند یعنی همه دروغ می نویسند، از چپ چپ تا راست راست همه می نویسند که بیگناه اند، خاطره نویسی یعنی نشان دادن بیگناهی خود و مقصر نشان دهی دیگران، یعنی که دراین همه سال هیچ کس هیچ گناهی نکرده است.

حالا مصداق فرمایش ایشان در افغانستان نگاه کنید هرکدام از مقام های حکومت گذشته را که وقتی مصاحبهٔ انجام می دهند و یا خاطرهٔ می نویسند قبل از همه خود را بیگناه نشان داده و بعد تقصیر های دیگران در مسالهٔ شکست جمهوریت را بر جسته می کنند.
آخرین مصاحبهٔ که موضوع داغ روز است، از مقصر اصلی در شکست جمهوریت و بی سرنوشتی چند نسل به تبع آن یعنی اشرف غنی می باشد.
اشرف غنی که در فساد، انحصار گرایی و تبعیض دست هر خاین و مفسد دیگری در تاریخ را از پشت سر بسته است و منحیث مقصر درجه یک همه بدبختی های اخیر افغانستان به شمار می رود نیازی به توضیح مجدد ندارد . اما بیایید چند تا واقعیت درشت دیگر را از نظر دور نیاندازیم.

۱- کرزی:
چه کسی انکار کرده می تواند که ریاست جمهوری غنی محصول تصمیم و تلاش کرزی نبوده است؟
او برای اینکه به زعم قومی اش قدرت به قوم دیگری منتقل نه شود با فشار و تهدید غنی را بر مردم تحمیل کرد.
پیش ازاین قضیه هم میدانیم که چه فرصت های طلایی را این شخص از دست دنیا و مردم افغانستان هدر نداده است؟

۲- داکتر عبدالله:
دوستانه از عزیزانی که این مطلب را می خوانند تقاضا دارم تا اگر کاری غیر از تشریفات و لباس در سراسر دوران سیاستمداری داکتر عبدالله به ذهن شان داشته باشند در کمنت بنویسند تا همه مطلع شویم. چون کار نامهٔ هرکس دیگر را وقتی مورد نقد و نکوهش قرار می دهیم دیده می شود که یک جا هایی حالا به هر شکلی یک کار ها یی هم انجام داده است.
ایشان اما نه تنها کار مثبتی نکرده اند که هیچ کاری که قابل یاد آوری از یک سیاست مدار درعین موقف و جایگاه باشد انجام نداده اند.
ایشان از بن تا امروز اراده و آرای مردم را فدای سلیقه های شخصی خود کرده و به بازی گرفته است که هیچ فکر مستقلی در آن تردید ندارد.

۳- دوستم:
ایشان هیچگاه از جایگاه حداقل یک رهبر قومی هم آن چنان که باید ظاهر نشده، بلکه از اعتبار و آدرس یک قوم بزرگ بیست سال جمهوریت را مانند دیوار نم کش در ناز و نزاکت با کرزی و اشرف غنی گذرانیده است.
حتی در آخرین صدایی که از او بر آمده از عدم دریافت اجازهٔ جنگ از جانب اشرف غنی شکایت کرده است.
این فهرست طولانی است که مجال توضیح و تشریح هر کدام در اینجا نیست.

اینها را به خاطری آوردم که رییس جمهور فراری در مصاحبه اش از آن ها نام برده بود.
البته آقای خلیلزاد را به خاطری نپرداختم که او یک امریکایی است هرچه کرده به مقتضای منافع ملی کشورش بوده است و به ما پاسخگو نیست.
فراموش نکنیم که غیر از ضعف ها و خطاهای استراتژیک سیاستمداران، تاثیر نگاه ها و نگرش های منفی عدهٔ از روشن فکران، جامعهٔ مدنی، رسانه ها و نمایندگان اقوام را نیز نمی توان از نظر انداخت.
افکار پوچ و پلید بسیاری زیر نام آزادی بیان و به مدد حضور نیروهای خارجی هرچه از بداخلاقی، فساد مالی و سیاسی و نفاق قومی که ازدست شان سر زد دریغ نکردند.
تمام این عوامل دست به دست هم داده زمینه را برای طالبان که با فکر منسجم وامکانات مناسب در کمین نشسته بودند فراهم کرد تا گلیم همه را یک باره جمع کنند!

برنا صالحی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
کرزی غنی
خلیلزاد عبدالله
نظرات بینندگان:

>>>   آن‌کس که شب شرافتِ خود را حراج کرد
در روزنامه گفت که ایثار مرده است
مصاحبه‌ی تازه‌ی بر اساس قانون اساسی، ولس‌مشرِ برحال، داکتر اشرف غنی، یک‌ساعت و سی‌و‌شش دقیه است. پوره ۲۴ دقیقه اش را شنیدم و فهمیدم که استاد در حالی که بر اساس قانون اساسی سرقومندان اعلی بوده اما در حالت اضطراری مسوولیت را وزیر دفاع داشته که قبل از اشرف غنی دوتا کرده و اشرف جان اصلن مسوولیت امر جنگ در مقابلِ طالبان را نداشته. یعنی این‌که در تمام مدتی که طالبان سوار بر موترسایکل‌ها مناطق‌را یکی پی دیگر در ظرف چند ساعت تسخیر می‌کردند و دولت برحال افغانستان در حالِ شکستِ فاجعه‌بار بود، اشرفک مسوولیتی نداشته و ما مردم به ناحق او را مسوول می‌پنداشتیم. این یک نقص ما.
بعد هم بیست‌سال سرمایه‌گذاری روی "جمهوریت" خداداد یا "امریکادادِ" افغانستان که کرزی و اشرف‌غنی نتوانستند یا نخواستند در آن شرایط وخیم حتی اردوی ملی را در حدی تقویت کنند که در مقابل دوهزار موترسایکل‌سوار از مملکت دفاع نماید، نیز از مسوولیت‌های رئیس‌جمهور و سرقوماندان اعلی نیست. این نقص دومِ ما مردم.
این‌که خلیل‌زاد در نقش یک امریکایی واقعن در حق افغانستان خیانت کرد، حرفیست جدا. در حالی که مردم از سال‌ها به این‌سو داد می‌زدند که این آدم خبیث و خاین است اما اشرف غنی که از آوان جوانی با خلیل‌زاد توسط آمریکا تربیه شده است، دفعتن حالا پس از سقوط دولت بی‌خاصیت اش متوجه شده که خلیل خان ۹ چهره دارد و به این سبب ولس‌مشر ما در سقوط دولت کوچک‌تریت مسؤولیتی ندارد. این‌هم بگو پنج.
این‌جا بود که پس از دقیقه‌ی ۲۴ ویدیو را خاموش کردم، یک‌ساعت‌و‌دوازده دقیقه‌ از عمرم را نجات دادم و فهمیدم که یک رئیس جمهور، تنها رئیس جمهور است و باقی حتی به اندازه‌ی سگِ چوپان هم مسوولیت ندارد. اینه چوکیِ خداداد.
این دلقک چنان بی‌شرمانه دروغ می‌گوید که کفر آدم درمی‌اید.
نظر به شهادت تاریخ، این حد دروغ گفتن از ویژه‌گی‌های وطن‌فروشان است. نیست؟
کاوه شفق

>>>   در باره مصاحبه های اخیر کرزی و غنی حرف هایی به گفتن دارم اما به دلیل بعضی مصروفیت ها و کار روی یکی دو نوشته طولانی دیگر، نشد که به موقع بنویسم. به هرحال اگر تا چند روز دیگر فرصت شد خواهم نوشت اگر نشد همین نوشته فشرده زیر از هیچ کرده خوب است.
من چند بار این را نوشته ام که کرزی و غنی دو فاشیست-پشتونیستی هستند که سخت نگران ناکامی طالبان و خطر نابودی و سرنگونی این گروه هستند. زیرا این دو نفر زیاد بالای طالبان سرمایه گذاری کردند ونابودی طالبان، نابودی دار و ندار کرزی و غنی است.
کرزی و غنی فکر میکردند که لطف و مرحمتی که در حق طالبان کردند، فراموش این گروه نمیشود و این احسان باعث خواهد شد که طالبان هم غنی و کرزی را تا سطح بابا و زعیم تکریم و تعظیم کنند و هم طالبان آماده باشند که مجدانه و صادقانه برنامه های قومی-فاشیستی کرزی و غنی و نجیب و داوود و امان الله را تطبیق کنند و به قول غنی برنامه ناتمام امان الله فاشیست را تمام کنند. با گذشت یکسال کرزی و غنی به این نتیجه گیری رهننمون شده اند که طالبان طبق میل اینها رفتار نمیکند و افسار این گروه دست پاکستان است. در سوی دیگر طالبان را نیروی دیگری که همانا افراطیت دینی است، نیز جهت میدهد و بنابراین این گروه میوه دل کرزی و غنی و امثال آنان نخواهند شد. هرچند این گروه میوه دل هیچ کس دیگری نیز نخواهد شد.
در واقع کرزی و غنی شرکای پاکستان در پروژه احیای طالبان هستند. اما اینها طالب را به یک هدف میخواستند احیا کنند و پاکستان به هدف دیگر. بنابراین وقتی پروژه به مرحله بهره برداری رسید، نزاع بین شرکا در امر چگونگی استفاده از طالب یک امر بدیهی پنداشته میشود. حالا غنی و کرزی به رقیب پاکستان مبدل شده اند. کرزی و غنی یک نوع مشوره و فرمایش به طالبان دارند و پاکستان امر و هدایت دیگری دارد. طالب در کشاکش حامیان داخلی و خارجی گیر مانده. البته که پاکستان دست بالا دارد چون یک سازمان قوی استخباراتی دارد که وظیفه مدیریت طالب را به عهده دارد و کرزی و غنی دست خالی و در نقش موسفید قوم فقط در حد پند و اندرز پدرانه میتوانند به طالب حرف خود برسانند.
پارادوکس جدی که پشتونیزم گرفتار آن شده و حل شدنی نیست این است که همیشه ناچار بوده برای غلبه بر یک دشمن، از دشمن دیگر کمک بگیرد. پشتونیزم اقوام غیرپشتون را در داخل کشور دشمن خود ساخته و در بیرون نیز با داعیه لوی پشتونیستان، پاکستان را نیز دشمن خود ساخته است اما در نیم قرن اخیر پیوسته از دشمن بیرونی در سرکوب دشمنان داخلی کمک خواسته است.
وقتی پاکستان طالبان را اختراع کرد، پشتونیست ها، که حس میکردند قدرت را از دست داده اند، چهار نعل به استقبال طالب رفتند. حالا آنان حس میکنند که طالب کنترولش دست پاکستان است و این حس باید خیلی آزاردهنده باشد. چون حکایت از یک اشتباه استراتیژیک دارد. زین پس دوستی پشتونها با غیرپشتونها نیز تا سطح محالات ارتقا یافته!
من به این باورم که پشتونیستها دچار اشتباه در محاسبات راهبردی شده اند و بنابراین با کسانی موافق نیستم که پشتونها را هشیار میپندارند و معتقدند که این قوم در عرصه سیاست بهتر از دیگران عمل میکند. من به این باورم که قدرت طلبی در میان پشتونها به مرز جنون رسیده و آنان در راستای کسب قدرت در مسیرهای پرخطری حرکت میکنند و قادر به تشخیص چاه های واقع شده در این مسیر نیستند!!
رستم روشنگر

>>>   محمد غوث محمد ياسين
بس من به این نتیجه رسدم که همه چیز را خود ما بدست خود خراب می کنیم وباز همه چیز را به کردن
می اندازیم فقط دست رسی را بکار است که دستش
برسد از هیج طلم وستم در حق هم وطن خود صرفه
نمی گنند ونه نکرده اند دیده َشده است۱

>>>   دیگری اکنون قابل لمس است پشتونها با این سیاست خود سیاست را باخته اند آخرین تلاش و سرمایه گذاری شان بالای طالبان بود که الان بعید می بینیم حکومت طالب عمر درازی داشته باشد و دوام کند.

>>>   Samon Afghan
توصیه میکنم‌ بروید و کتاب وزین چشم دوم تاریخ را در مورد این امانک مرتد ارتودوکس ایتالیایی میخوار دایم الخمر زنباره خوانده و مستند به مدارک جویای احوال اش شوید.
بعد از مطالعه کتاب مستند فوقانی به قلم مورخ و نویسنده پژوهشگر چیره دست محترم رزاق مامون اگر افغانیت متضاد با اسلامیت اجازه دهد اطمینان دارم دگرگونی های ژرفی برمبنی حق و عدالت در شما رخ خواهد داد.

>>>   Ab Rahman Qiam
آقای برنا
شما که روزگاری اشرف غنی را ناجی افغانستان می خواندید و چی دهن‌کجی های که در دفاع از او در انتخابات انجام ندادید.

>>>   Gulrahman Rahmanyar
صالحی صاحب واقعیت مسلم این است که در طول بیست سال گذشته نه کرزی چیزی بود نه اشرف غنی و عبدالله آنچه آمریکایی ها میخواستند همان میشد که حال هم ادامه همان سریال بیست سال پیش جریان دارد اما با شیوه متفاوت و رویکرد متفاوت...

>>>   Ahmad Zia Baha
غنی هیچ نوع وابستگی عاطفی و بشری و پیوند اجتماعی به این خاک و مردم ندارد. او با این خاک و مردم کاملاً بیگانه است ، او دزد باور های یک ملت رنج کشیده است ، اشرف غنی تنها مامور فروپاشی حکومت و جامعه رو به پیشرفت بود. او در حقیقت علیه یک نظام تعریف شده کودتا نمود و مطابق برنامه های بادارانش عملکرد . او یک بردۀ تاریخی بود که هر آنچه ارباب گفت به آن عمل نمود.
قابل یاد آوریست هرکسیکه از اشرف‌غنی و حلقه او حمایت کرد نزد مردم مقصر اند از رهبران جهادی تا مردمی که به او رای دادند حتی عبدالله که مخالف او بود حتی مارشال دوستم که اشرف‌غنی را رهبر گفت، عطا محمد نور که اشرف‌غنی را پنهان و پیدا حمایت کرد.
نماینده های مردم که در مجلس حضور داشتند و حتی نظامیان که بخاطر کَف زدن رتبه جنرالی گرفتند.
وزیران دفاع و تمام مسولان امنیتی که زیر دهل امریکا به ساز خلیلزاد می‌رقصیدند.
حتی معاونان اشرف‌غنی که هر بار از خود در نزد مردم مَداری ساختند تا اشرف‌غنی برنده شود.
حتی سیاف که بخاطر چند نمره زمین از یک دزد و خائن حمایت کرد،
غنی با کارنامه های خویش اسم خود را در تاریخ به نام یک رئیس جمهور ترسو، فراری و شدیداً متعصب و آلوده به فساد حک کرده است، و این نقش را از لوح تاریخ هیچ باد و بارانی شستشو نتواند داد.

>>>   مولود جان
درین تقصیر وگناه بعضی دوستان آمریکا را مقصرمیداند اشتباه می‌کنند .شمابجافرمودیداما مفتخوران زیادی بودند که نام نبردید .دانش .خلیلی .سیاف. قانونی. ظاهرقدیر.مسلمیار.اسمعیل خان.عطای پوف ووووو ۹۵٪وکلای فاحشه ومفسد. ازعالی جنابانحاکمان فعلی نام نمیبرم. حال یک پرسش گناه کشورهای منطقه استخبارات دنیا همسایه ها وبعضی ابرقدرتها چیست؟ خلاصه ماخودسخت بی انصافیم

>>>   پنجشیری متين
اسم غول لیونی بابا ، نام پدر نامعلوم که از کدام پدر است ، نسل شغال ، ملیت نامعلوم ، قوم نامعلوم ، رنگ جلد رنگ چلپاسک ، اندام ران خر ، کله تربوز ابوجهل ، دهن مقعد خر ، تحصیلات عالی در رشته دروغ و عوام فریبی ، وظیفه وطن فروشی ،دین اتیست ، مذهب خنزیر ، سکونت اصلی باغ وحش امریکا ، سکونت فعلی باغ ارگ ریاست چور و چپاول، وظیفه قبلی سگ شوی

>>>   Rustam Ariaye
مثل همیشه تحلیل بجا ...
هرکی به انداز توان خود خیانت معامله ننگین به نفع جیب خود کرد و سیاست‌مدار نشدند نمی‌شوند چون ظرفیت حافظه تاریخی و سیاست بلمثل ندارند و نخواهد داشت.
و کاش از زیر پا کردن خون شهدا رستاخیز تغییر که توسط خودت هواداران عبدالمنان شیوای شرق و دیگر دلقک‌ها صورت گرفته بود هم اینجا می‌فرمودی.
چی شد همان ناصالح فرمانده بی‌صلاحیت امنیه کابل

>>>   Nima Parsa
مگر شما نبودید که گند کاری‌های غنی را پاک‌کاری می‌کردید؟!
چقدر زود فراموش می‌کنید؟

>>>   اشرف غنی در این مصاحبه فرافکنی کرد وتا توانست دیگران را متهم به معامله با غربیان کرد. چقدر یک انسان باید پست وذلیل باشد که روی خورشید حقیقت خاک بپاشد.
مردم یادشان نرفته که درسخنانت لاف وپتاق میزدی وامان الله خان را ریشخند میکردی ذلیلانه تر از امان الله خان فرار کردی
مردم یادشان نرفته آمریکا وغرب در بدل به رسمیت شناختن طالبان وعده به قدرت رسیدن دوباره تورا دادند
وبرای بار دوم با تقلب ازسوی بیادران غربی برای اتمام پلان خفت بار فروش وطن انتخاب شدی
مردم یادشان نرفته اولین نفری که در پذیرش مشارکت طالبان درحکومت صدا بلند کرد همی نفری بود که امروز دم از ازادگی وشجاعت میزند تو گویی تنها یک نفر در افغانستان وطن دوست بوده آن هم اشرف عنی است.
زندانیان طالب را کدام لوده از زندان آزاد کرد؟!
کدام قوم پرستی توافقنامه دوحه را بهترین راه حل مشکلات داخلی افغانستان می دانست؟!
کدام وطنفروشی به بهانه های دروغین مانند حفظ کشور و جلوگیری از تکرار تاریخ داکترنجیب و عدم مشروعیت بهه طالبان بزدلانه از کابل گریخت؟!
ای کاش مانند داکتر نجیب می ماندی واین ننگ ابدی را با خود همراه نمی ساختی
با اب زمزم هم پاک نخواهی شد ای جرثومه خیانت

>>>   این انسان بیغیرت ودزد باید خجالت بکشد،
خداوند این بابای فراری و وطنفروش را تباه وبرباد نماید .
داود

>>>   Mehran Muwahhid
مظاهر دین‌داری در شهر پر‌رنگ‌تر شده. بیشتر مردان، ریش انبوه دارند و «لباس وطنی» می‌پوشند. غالب زنان، سیاه می‌پوشند. بسیاری از دکانداران در دم درِ دکان‌های خود، «نماز کامل» یا کتاب دینی دیگری در دست دارند و ظاهراً مطالعه می‌کنند. وعظ‌های دینی از رادیوهای شهر به طور بیست‌و‌چهار‌ساعته پخش می‌شود و عده‌ای، در موتر، در دکان، مشتاقانه به آن گوش می‌دهند. صدای قرآن از هر گوشه و کنار شنیده می‌شود. مساجد شهر در کنار این‌که تلاوت قرآن پخش می‌کنند، در هر ساعت از شبانه‌روز ترانه‌های حماسی و دینی را نیز از بلندگوهای خود به گوش مردم می‌رسانند. عربی‌خوانی در میان جوانانی که بضاعت مالی رفتن به کورس آموزش زبان را دارند افزایش یافته است. عده‌ای از خانواده‌ها، پسران خود را از مکتب به مدرسه سه‌پارچه می‌کنند. ملاها از حرمت اجتماعی بیشتری برخوردار شده‌اند؛ هر جا ملایی وجود داشته باشد حتماً 5-10 نفر پیرامون او جمع می‌شوند و به ارشاداتش در هر زمینه‌ای که باشد گوش جان می‌سپارند. در هر قدم، مدرسه‌ای دینی تأسیس شده با همۀ مخلفات آن. چند نفر که در جایی جمع می‌شوند احتمال زیاد دارد که بحث راجع به مسایل دینی بخشی از گفتگوی‌شان را تشکیل دهد. با این‌همه، بیشتر چهره‌ها عبوس و نگران به نظر می‌رسد. خنده و لبخند در چهره‌ها کمتر دیده می‌شود. شاید این هم قسمتی از مظاهر دین‌داری است. گفته‌اند، مؤمن نباید بسیار خوشحال به چشم بیاید.

>>>   به شمول خودم تا حال در تاریخ افغانستان انسان شجاع و مومن و نترسی که همه اعمالش فقط به خاطر خدا باشد وجود نداشته است.
ز میخانه
تا مسجد و بت خانه
هر جا که گذر کردم
دام بود و کمی دانه

>>>   به مهران
سر چرخا گرفتی برادر کشور شبیه ماتم کده شده مردم از گرسنگی مثل درنده ها بجان هم افتادند کجای این کشور دینداری دیده میشود ملا مگر جز بچه بازی هنر دیگری هم دارد که به مردم بیاموزد

>>>   Angelica Babak
چرا احمد مسعود و پدرام نمی توانند با هم کنار بیایند و با هم باشند اما با کثیف ترین چهره های مافیایی می پیوندند ؟
چرا مردم را از گیر آن معامله گران نجات نمی دهند تا اینکه باز زیر چتر سیاف کثیف می روند و وقت را تباه میکنند ؟
اگر این سیاست است پس خیانت کدام است ؟.
چرا اینها نمی دانند که مردم از آن چهره ها برابر به فاشیستان پشتون متنفر هستند .
آن شورا هیچ زمانی نه تاجیکی و نه مردمی می شود چون همه مزدوران وفا دار فاشیستان چون کرزی و غنی و خلیلزاد هستند . برای آنها همینکه پول بدهند بسیار آسان احمد مسعود و لطیف پدرام را فروخته پای دار می فرستند . روی همین هدف ان شورا از سوی پاکستان و امریکا و سران فاشیست پشتون ایجاد شده تا مقاومت مردم را که شکل گرفته از هم بپاشند و باز تاجیکان را با آن چند آلوده و فرو مایه آلوده جلوه بدهند و مردم از مقاومت و فدرال گفتن بیزار شوند .
تا دیر نشده متوجه گردند .
زمانی که چند بار توسط عبدالله عبدالله جنبش های مردمی و تاجیکانه را با فریب سرکوب کردند حالا مقاومت را هم توسط این شورا سرکوب خواهند کرد .
هیچ ضرورت نشست با این وطنفروشان نبود .

>>>   من این مصاحبه غنی را شنیدم هنوز این بی شرف و بچه خر به اصطلاح خودش بچه ادم نه شده است همان که بود هنوز همان است!

>>>   در مصاحبه غنی ذره ای عشق به وطن و نگرانی از مردم فلاکت زده افغانستان نبود..نگرانی نسبت به بسته شدن دروازه های مکاتب دختران نبود..برایش مهم نبود که این یک سال مردم چه خون دلی خوردند
نه راهکاری ارائه کرد
ونه حتا امیدی به مردم داد
نه عذرخواست
اما تاتوانست از خودش وسیاست هایش تعریف وتمجید کرد. تا توانست دروغ گفت وتا توانست خودش را نسبت به تمامی خیانتها بیگناه نشان داد.
حیف از عنوان رییس جمهور یک ملت که بر این انسان بی عاطفه و وطن فروش بگذارند.
در عجب استم که هنوز عده ای نادان این لوده را بابا عنی میخوانند

>>>   بس کنید دیگر حالا همه میدانند و جهان میداند
که مملکت توسط پاکستان و ملاگک های مزدورش
اشغال شده، در اینجا اتحاد سراسری علیه پاکستان
و امریکا لازم است پشتونها یکی هم بر ضد پاکستان
و اجیرش طالب نمی جنگند بناً دیگر در سرنوشت
کشور حق ندارند ما همه اول نام اوغانستان که به نام
یک قوم است به خورآسان تغیرش بدهیم و نظام پادشاهی
انتخابی را تاسیس کنیم در این باره در سایت خورآسان
مراجعه کنید؛
اگر این کار را نکنید قسم میخورم که سالیان درازی بدبخت
غریب و در به در می باشید ضرور نیست که هر کدام
تان دانکتر پروفیسر،ملاه و یا انجنیر باشید ضرور اینست که
با سواد و ناجی این وطن باشید قانون منصفانه بسازید. ما
هر کدام باز هم انتظار داریم که باز هم یک خارجی بیاید
و سرنوشت این ملت را تعیین کند .به پیش به سوی پادشاهی
انتخابی خورآسان.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است