بازی آمريكا، چين و هند در افغانستان
رقابت قاتلانه در افغانستان شكل می گيرد، تفنگ ها آماده شليك و روحيه جنگزده است، مردم و حاكميت هردو عصبي اند. آرامش و ايجاد يك حكومت پایدار خواست همه است 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۲۹    ۱۴۰۱/۵/۲۴ کد خبر: 171038 منبع: پرینت

بازي ها در مورد افغانستان جالب و مغلق شده است.
پرسش ها در اين مورد؟
١- هفتاد اقتصاد دان امريكايي خواهان آزاد سازي پول هاي مسدود شده توسط امريكا، براي حركت اقتصادي افغانستان شدند.
٢- جمهوري مردم چين نيز خواهان استرداد پول هاي مسدود شده افغانستان كه از جانب آمريكا بند آمده است، شد.
٣- هندوستان بدون از سفير هند ديبلومات هاي خود را در سفارت هند به افغانستان فرستاد.

١- كليات:
١-١ آنچه امريكا در مقابل حاكميت افغانستان انجام مي دهد، فشار سياسي است به منظور تطبيق كامل قرار داد دوحه، كه واگذاري قدرت صورت گرفت.
عوضي و الترناتيف طالبان در نزد آمريكا تا هنوز وجود ندارد و روي ميز نيست.
٢-١ آنچه را چين انجام مي دهد روي دو شاخه استوار است:
- سياست خارجي چين در ارتباط افغانستان كه زياده از چشم پاكستان مي بيند و افغانستان را قلمروي منافع پاكستان مي خواند.
- حركت موازي با سياست هاي امريكا و گاهي ضد و خنثي كننده امريكا در افغانستان.
٣-١ آنچه را هند انجام مي دهد، ادامه استراتژي هند در مورد افغانستان و كمك به ايجاد كشور ضد پاكستان و يا كمك به استقلال اقتصادي افغانستان براي كاهش وابستگي و يا نظارت بر حركات پاكستان در افغانستان.
هند تا هنوز ٤ میليارد دالر در افغانستان در عرصه هاي سياسي نظامي و اقتصادي و خدماتي سرمايه گذاري نموده است.

٢- آمريكا:
اصل گپ:
١-٢ امريكا تا هنوز هيچگاهي نگفته است كه حاكميت افغانستان حذف شود.
٢- ٢ طالبان به نظر امريكا يك قدرت سركش از قرار داد دوحه ولي بدون الترناتيو است.
٣- ٢ در درون قدرت سياسي امريكا تعداد به لابي گري علني براي طالبان فعال اند.
٤- ٢ مسدود شدن منابع پولي افغانستان در آمريكا صرف جنبه فشار سياسي از دهليز اقتصاد را دارد.
٥- ٢ اين فشار ها توسط كمك ها تا اندازه زيادي جبران شده است.
٦- ٢ در سال گذشته در حدود ٥ میليارد دالر به بهانه كمك هاي بشري به اختيار طالبان گذاشته شد.
طالبان در يك سال قدرت ٥ میليارد دالر درامد از گمركات بدست آوردند.
٧- ٢ به يك حساب ساده ١٠ میليارد دالر در اختيار طالبان قرار گرفته است كه نسبت پايين بودن سطح مصرف مقدار زياد آن در اختيار حاكميت افغانستان مي باشد.
٨- ٢ قطر، دربي، و عربستان سعودي در تقويه امنيت فضايي، نظامي و استخاراتي حاكميت افغانستان را كمك و سرمايه گذاري نموده اند.
٩- ٢ هيچ كشوري از اين سه كشور مورد تحريم امريكا نسبت همكاري به افغانستان مورد تحريم قرار نگرفته برعكس تشويق شده اند.
- گپ آخر در اين مورد:
١٠-٢ آمريكا با طالبان گام مي زند به شرط آنكه توافقات دوحه عملي شود.
١٠-٢ سياست نرمش كه با مرگ الظواهري خدشه پذير شده بود دوباره ميرود ترميم گردد.

٣ - جمهوري مردم چين:
١-٣ چين آنچه را انجام مي دهد مطابق استراتژي اين كشور در مورد افغانستان أست.
٢-٣ چين چهل سال است كه افغانستان را از عينك پاكستان مي بيند.
٣-٣ چين حركت خنثي كننده را در برابر آمريكا در افغانستان انجام مي دهد.
٤-٣ چين پاكستاني سازي اقتصاد و سياست افغانستان را از يك سو و در كنفدريشن سازي خاموش افغانستان به سود پاكستان گام بر ميدارد.
٥-٣ چين مانند امريكا روسيه هند قدرت بزرگ أست تمامي قدرت ها در نوش جان كردن كشور هاي كوچك يكسان اند.
٦-٣ خواست چين مبني بر آزاد سازي منابع پولي افغانستان شگوفه هاي سياسي اند كه مهاراته بعد از هر حركت امريكا شكل مي گيرد.

٤-هندوستان:
١-٤ كشوريست كه براي روسيه درست قديمي استراتژيك و براي آمريكا نكته نظر واحد در برابر چين است.
٢-٤ هند در ميان قدرت هاي چون روسيه و آمريكا بازيگر ماهر است، او اميتابچن است در هر نقش بازي مي كند و سر انجام راكي را بدست مي آورد.
٣-٤ آمدن ديبلومات هاي هندي باعث خوشي روسيه و حتی چين از ديد روسيه و سازمان بريكس است، پاكستان خاموش است و ديده بر ديده چين و انگليس دارد.
آمريكا مانور هاي نظامي با هند مشتركا اجرا كرد و هند نقش اميتابچن را خوب اجرا كرد.
٤-٤ هند آمده است تا شاهد كدام تغيير در افغانستان باشد، نمي دانم چقدر احتمال دارد ولي شايد.
٥-٤ سفر سرپرست وزارت تجارت افغانستان به روسيه و نزديكي هند با افغانستان و خواست هاي چين و خموشي پاكستان زمزمه خاموش تحول است.

٥- جان گپ:
١-٥ پيشبيني هاي صادق است جنگ اوكراين و تقسيم سوم جهان مساله افغانستان را يكطرفه مي كند.
٢-٥ نتيجه و يا توافقات در اوكرايين دولت را در افغانستان با تمامي اطاق متشكله دولت و قانون اساسي ايجاد مي كند.

٦- راه حل جهاني در مورد افغانستان:
١-٦ برگشت و محترم شناختن معاهده ١٨٩٤ ميلادي انگليس و روسيه مبني بر نه شرقي و نه غربي افغانستان.
٢-٦ اين معاهده در سال ١٩٧٨ ميلادي برابر به -١٣٥٧ خورشيدي شكست و ملكه اليزابيت به پاكستان آمد و اولين مرمي تفنگ را از آنسوي خط ديورند به طرف افغانستان شليك نمود.

٧-هشدار:
١-٧ ميرود رقابت قاتلانه در افغانستان شكل گيرد، تفنگ ها آماده شليك و روحيه جنگزده است، مردم و حاكميت هردو عصبي اند.
٢-٧ آرامش و ايجاد يك حكومت همه شمول خواست همه است.

استاد مسعود
واشنگتن ستيت


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
آمریکا
چین
هند
افغانستان
نظرات بینندگان:

>>>   استاد مسعود در وقت اش خوب سینمایی بوده است و فکر میکنم که هیچ فلم هندی از پیش اش خطا نکرده است.
استاد مسعود نگفتی که فلم قسمی وادی امیتاپچن را در کدام سینما چه وقت دیدی؟
امیتاپچن اولی که کشته شد،نیم مردم فکر کردند که فلم ماند و رندیرکپور.
مردم ازسینما بیرون شدند و دفعتاً یک نفر از سینما بیرون شد و گفت که بیایید که امیتاپچن دوباره در فلم آمد.
همه مردم بشمول استاد مسعود،دوباره وارد سینما شدند و در بیزو بارک،هرکس،هرچوکی یی که در گیرش آمد،در بالای همان چوکی نشست و باقی فلم را تماشا کرد.

>>>   همیشه مضحکترین تحلیلها را این مسعود می نویسد
بسیار هم سعی می کند طوری نوشته که مثلی اینکه سبک خاصی را صاحب است اما وقتی در کلیات نوشته هایش میبینی چند خط بیشتر نیست که فقط آن را بار بار به شمول اعداد تکرار می کند
و البته همیشه تحلیلهایش بسیار پیش پا افتاده و همیشه در قسمت کمنتها خلوت است چون دیگر همه مسعود را می شناسند که سوادش پایان رسیده است

>>>   آقای مسعود هر موقع شما توانستید دولتی ملی و فراگیر مبتنی بر آزادی و حق حاکمیت ملی و قوانین حقوق بشر جهان تشکیل داده و کشور را اداره و به صلح و ثبات و امنیت برسانید، آنوقت آمریکا و چین و پاکستان و ایران و هند را بکشور راه ندهید، ولی ما چون از ادارهً کشور خود عاجز هستیم ، آنوقت عواقب بیعملی و مسئولیتها و تقصیرات را بگردن دیگران می اندازیم. ولی چه کسی نمی داند که شما حتی یک ده و قصبه را هم نمی توانید اداره کنید چه رسد به افغانستان.
چون تو خود کنی اختر خویش را بد --- مدار از فلک چشم نیک اختری را.

>>>   بلی هم وطن مردم افغانستان نوکری هر کشور شد
برای نوکری هم دیکرا آواره کرد بیچاره کرد
آمریکاه شیطان است
طالبان شیاطین است
ضرب المثل است
خر است که خر سوار پیدا میشود
اکر خر نباشد خر سوار هم نیت

>>>   بلی هموطن، وقتی ما نتوانیم کشور را با صلح و امنیت رسانده و اداره کنیم، روباه صفتان و مغرضان و طالبان هم از احاساسات دینی و مذهبی مردم سوء استفاده کرده و سوار بر تعصبات خشک خالی دینی و مذهبی ...، فرصتها و بلبشور داخلی و اوضاع و شرایط را به نفع حاکمیت دینی و مصالح خود می چرخاند و صلح و امنیت و منافع ملی را قربانی رقابتهای دینی و مذهبی و عقبماندگی خود می کند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است