برای اثبات‌نسل کشی چه بایدکرد؟
هزاره ها مانع ایجاد یک دولت مرکزی مقتدر پشتونی است بنا بر این کشتن هزاره ها به خاطر ایجاد یک چنین حکومتی یک راه حل است که در جهان نیز تجربه شده است 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۵۷    ۱۴۰۱/۸/۹ کد خبر: 171682 منبع: پرینت

برای اثبات نسل کشی دو مورد باید ثابت شود: نیت نسل کشی و عمل (های) نسل کشی. معمولا ثابت کردن عمل های نسل کشی سخت نیست اما ثابت کردن نیات نسل کشی مشکلاتی را دارد. چون در عصر رسانه، کسانی که نسل کشی را برنامه ریزی میکنند، تلاش میکنند که نیات شان را پنهان کنند تا از مجازات و اقدامات بین المللی دوری جویند.

حالا در افغانستان در مورد نسل کشی هزاره ها نیت نسل کشی را چطور اثبات کنیم. موارد ذیل به ذهنم رسید:
1- نسل کشی هزاره ها پیش زمینه تاریخی دارد. هزاره ها توسط عبدالرحمان خان نسل کشی شد که جای شکی نیست. همان نوع تفکر که زمینه فکری نسل کشی را بین مردم مشروع جلوه داده بود، هنوز هم در افغانستان مخصوصا بین یک طبقه خاص وجود دارد. به طور مثال، مساله مذهب متفاوت هزاره ها که مسلمان واقعی دانسته نمی شوند، در زمان حاضر نسبت به گذشته شدیدتر شده است و در بعضی مساجد، در دانشکده شرعیات دانشگاه کابل، در سخنرانی های بعضی سران طالب و داعش به طور علنی شیعه کافر دانسته شده و ریختن خونش و گرفتن اموالش و ضرر رساندن به آنان سبب قرب الهی و رفتن به بهشت دانسته شده است. مثال بعدی، مساله کوچی ها است که از زمان عبدالرحمان خان تا کنون به بهانه استفاده از چراگاه وارد دهات هزاره نشین شده و با تهدید اسلحه سبب ایجاد رعب و وحشت مردم، تخریب مزارع و چراگاه ها، و در مواردی زیادی سبب جنگ و کشتار شده است. بر اساس همان دستورهای نسل کشانه، همین اکنون تعدادی از پشتون ها در مناطق مرکزی صاحب زمین هستند.

2- در حکومت طالبان حتی به طور سمبولیک هزاره ها در بخش های تصمیم گیری وجود ندارد. این عدم حضور به معنای این است که طالبان برنامه های بر علیه هزاره ها دارند که دوست ندارند وجود یک هزاره در بعضی از کانال های قدرت سبب آگاهی و منع از آن شوند. این عدم حضور به معنای این نیز هست که در جهان بینی آنان هزاره ها شایستگی حضور در قدرت را به خاطر هزاره بودن ندارند. به نظر آنها هزاره شهروند این کشور نیست. در دوره قبلی طالبان کسی مانند مولوی منان نیازی رسما هزاره ها را تهدید به تغییر مذهب یا قتل عام کرده بود. در کل از این عدم حضور می شود تا حدی مساله نیت طالبان برای قتل عام را اثبات کرد.

3- در بین پیروان مکتب پشتونیزم کسانی مانند انور الحق احدی، روستا ترکی و سمسور افغان (نویسنده کتاب سقوی دوم) هستند که به نظر خودشان به طور علمی سبب بربادی افغانستان را به اقوام غیر پشتون و از جمله هزاره ها نسبت می دهند. درست مانند عبدالرحمان خان، آنها نیز معتقدند که هزاره ها مانع ایجاد یک دولت مرکزی مقتدر پشتونی است بنا بر این کشتن هزاره ها به خاطر ایجاد یک چنین حکومتی یک راه حل است که در جهان نیز تجربه شده است. (به سخنان روستا ترکی در برنامه پرگار بی بی سی دقت کنید).

4- داعش که معلوم نیست از کجا و چطوری اداره می شود و هنوز هیچ منبع مستقلی در باره آنها تحقیق مناسب انجام نداده است، علنا گفته است که آنها هزاره ها را به خاطر شیعه بودن شان هرجا بتواند می کشند. نمونه اش دستگیری تبسم و همراهان او و سر بریدن بعد از چند روز شکنجه بود.
اگر شما نیز میتوانید مواردی را اضافه کنید که نیت نسل کشی هزاره ها را اثبات می تواند اضافه کنید. برای آموزش خودمان بسیار لازم است.

تقی امینی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
نسل کشی
هزاره پشتون
نظرات بینندگان:

>>>   آیا هزاره ها در جنگ بین ایران شیعه و عراق سنی،به طرفداری دولت ایران در مقابل عراق جنگ نکردند؟
آیا هزاره ها در سوریه به طرفداری دولت بشارالاسد در مقابل سنی های عراق جنگ نکردند؟
آیا هزاره ها در طول بیست سال گذشته بزضد نام افغانستان و برضد نام پوهنتون در پارلمان جنگ و جنجال را براه نیانداختند؟
آیا هزاره ها از نام افغانیت شرم نمی کنند و آن را به مثابه نام پشتون ها نمیدانند،در حالی که پشتون های آنطرف سرحد،هیچوقت از نام افغان کار نمیگیرند و افغان و افغانستان را منحیث پشتون نمیدانند ،بلکه منحیث یک دولت میدانند و آنها خود را پشتون و پشتانه میدانند،چنانچه رهبر شان همین حالا بنام پشتون تخلص میکند؟
آیا هزاره ها در طول بیست سال گذشته دولت کرزی و اشرف غنی را منحیث دولت پشتون ها قلمداد نکردند،در حالی که هزاره ها در همین دولت ها هم معاون رییس جمهور داشتند و هم وزیر و هم رییس و هم جنرال د غیره؟
آیا هزاره ها در طول بیست سال گذشته تحت نام هم وطن و هم زبان گفته،پشتون ها را اصلاً باشندگان این کشور نمیدانستند و باشندگان کوه های سلیمان نمیدانستند؟
شما یک لحظه سر خود را در گریبان خود کنید که شما چطور در بیست سال گذشته باعث بی اتفاقی در میان اقوام این کشور شدید؟
پس شما هم بی اتفاقی را در داخل افغانستان و هم در هماهنگی با دولت شیعه ایران،بی اتفاقی را در میان مسلمانان از یمن گرفته تا افغانستان و عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و غیره کشور های اسلامی بمیان آوردید.
شما نه مسلمان هستید و نه افغان و نه هم باشندگان افغانستان.
شما از نسل چنگیز هستید و همانطوری که بابا و اجداد شما،تمام منطقه را به خاک و خون کشیدند و شهر ها را حریق کردند و تاراج و غارت کردند،شما نیز خود را در لباس مظلوم قرار داده،در افغانستان و کشور های اسلامی بی اتفاقی و جنگ و کشت و خون را براه انداختید.
پس چاه کن در چاه است.

>>>   •●■ شهید های مظلوم اگر از هدیره کشیده شود زنده نمی گردند...
و اثبات کردن نسل کشی چیزی جور نمیشود و جایی را نمیگیرد نتیجه و تحولی هم نمی آورد

فقط و فقط، ما و شما باید بزرگان ملیکی، رهبران سیاسی، ملانما های چپندار و لنگی دار را، ملا های مسجد و تکیه خانه را، وکیل و سناتور های مسن سابقه ما و شما که پوچ توخالی بیکاره بودند و ناتاثیرگذار، استفاده جو، معامله گر که بودند و در عمل که کدام دستاورد تحول آورنده بنیادی نبودند و یا نتواستند یا نکردند.
چنین افراد ها چه بانو و یا مرد که بوده یا هستند اینها را رخصت و عوض کنیم.
در جای شان از نسل جدید سیاستدان، نظامی مسلک، قاطع جدی پرنفوذ با ارتباطات داخلی و بین المللی، که تجزیه طلب، توسعه گر زبان فارسی، زورگفتار دلیر شجاع سرتیر، خراسان ساز، تجدیدگر هویت ساز... که همردیف همقطاران و حامی رهبران و ملیت های (ترکتبار تاجک هزاره ترکمن ازبک...و فارسیزبانان) که باشند چنین افراد را رای بدهید انتخاب کنید تا که ملیت بزرگ و قوی شوید.
و در صدا و شعار با اقوام همنژاد-فارسی-ترکتبار تان همنوا و سهیم شوید.

《و از افراد سیاسی که ( از افراد و قوم پشتون-افغان اگر به زبان فارسی هم از لفظ اسلام، ملی، یکپارچگی، متحد، همه شمول، فراگیر، بین الافعانی، وحدت ملی، ملی گرایی، همبستگی...)) استفاده و یاد کرد از چنین افراد خدعه گر و مکر های گذشته معلوم بوده و است به اینها باور اعتماد نکنید بمثل غنی اتمر.....و کرزی برادر طالب پشتون-انتحاریون.》

خبردار اول !!!
که در یک دست شان قرآن را (با مقصد باطن پشتونستی) و در پشت دست دیگرشان (بمب انتحاری را) بر ضد و پیش شما می انفجارند که به قتل و خون خرابه برسید و برباد و بی تحصیل شوید بمثل در کورس ها دانشگاه مکتب... که ملیت کشی کردند شما را و میکشند... .
این عمل زشت خشنی و خودکشی و خونریزی ماهیت و فطرت همین پشتون-پشتونستی شان بوده و است، که ما بیزاریم ازین پشتون-افغان-انتحاریون.
شما خراسانیان با تجدید هویت سازی و با زبان (فارسی-اکثریت آسیایی-دانشی) بزرگ تان، با ضمانت هزار فیصد در پیروزی و خود مختاری سوق و نصیب میگردید و می گردیم.

خبردار دوم !!!
که سیاستمداران اوغان-پشتون ها خیلی منافق، ریاکار، معامله گر پنهانکار، بامکر خدعه گر-حوصله دار، با فطرت انگلیس-شیطانی و نفاق انگیز و تروریستی؛ جنگ اندازی را به نام های مختلف در بین ما (فارسیزبانان-تورکتباران) شعار و تبلیغ و کشت کرده اند درین چند صد سال.
(ما و شما فارسیزبانان هرگز و نباید ازین حالا (در برابر این گروه تروریست...) نرمی و ساده دل و بی پروا و یا غافل و خوشباور شویم)
مسئله مذهب (سنی یا شیعه و...) بودن را در نظر نداشته باشید که همه ما به یک خداوند اعتقاد و مسلمانیم،
صرف شعار و استفاده یا کاربرد نژاد و قوم فارسیزبانی-ترکتباری تان، شما را به موفقیت و ترقی و کشور مستقل خودمختاریت می‌رساند و بس.

با شعار و عملکردی توکل به خداوند حق المبین
آمین یارب العلمین.■●▪

>>>   دنیای غرب که تولید کننده داعش و طالب است در عین حال تصمیم گیرنده در مورد رد یا قبول ادعای نسل کشی است.
در وضعیت موجود اگر هزار دلیل و سند وجود داشته باشد غرب حاضر به پذیرفتن نسل کشی در افغانستان نیست چون نمیخواهد طالب به مشکل بر بخورد.
غرب در حال به کار گیری پروژه طالب و داعش برای رسیده به اهراف استراتیژیک خود در رابطه به ایران و روسیه است.
با استفاده از بستر تروریست زای طالب در افغانستان تمام گروه های ترودیسته ساخته شده در اتاق های فکر غرب را در حال بسیج کردن و گسیل کردن به سمت آسیای میانه است و عنقریب جبهات جدید و درد سر ساز برای روسیه در سرحدات تاجکستان و اوزبیکستان را فعال خواهند کرد و همزمان با استفاده از اغتشاشات آشوبگران در ایران مشغول فظا سازی در بلوچستان ایران هستند تا با کمک از افغانستان جبهه گرم را در مقابل دولت ایران به وجود بیاورند و به همین منظور امریکا در صدد است تا با امتیاز دادن به طالبان سفارت خود را در کابل برای مدیریت مسایل فوق راه اندازی کند که فقط کارش مدیریت استخباراتی و تنظیم روابط با گروه های استخباراتی است و هیچگونه کار سیاسی یا قونسلی نخواهد داشت.
در همچو یک شرایطی هزاره ها دو راه درپیش رو دارند.
۱.
پیوستن به مقاومت ملی و مبارزه آگاهانه و دوامدار برای تحقق عدالت انسانی و ایجاد یک نظام شهروند محور.
۲.
سازش و تقیه و مطیع بودن به طالب و تا حد ممکن خود را حفظ کردن و این ممکن نیست مگر با قبول از دست دادن جغرافیا و نفوس و توقع نداشتن به رسیدن جایگاه اداری و سیاسی و اجتماعی در نظام طالبانیزم و دقیقا" تا حدودی قبول همان شرایط دوران ظاهر شاهی .

>>>   آن ها ترسی از قدرت نظامی احتمالی هزاره ها ندارند. آن ها از استقامت و ماندگاری این قوم که عقاید متفاوتی را پیروی می کنند بدشان می آید. همان طور که یک گرگ از گوسفندان نمی ترسد ولی از کثرت جمعیتشان نفرت دارد و سعی می کند گوسفندان را تا آخر به قتل برساند. به نظرم آن ها آرزو دارند هزاره ها دست به سلاح ببرند تا کشتار خود را مشروع و دفاع از خود جلوه دهند. از نظر آن ها دگراندیشی یک نوع تباهی اجتماعی و مفسده است شبیه به اعتیاد به مواد مخدر

>>>   این نسل کشی هزاره نیست این قربانی هزاره بخار رها کردن دین و خود را در آب گندیده غونه کرده وخود را پاک دانستم است وقتیکه هزاره از وطن دین و ناموس خود بخاطر پول و زنده گی گندیده تیر میشود وبه دین و این یک مملکت بی احترامی میکند این قربانی را باید قبول نماید این قدر تاجک و پشتون و دیگر اقوام که کشته شده هزاره هیچ در حساب نمیاید

>>>   به اولی سر در گریبان کردن که خوب است اگر شما قوم الظالمین درک این واژه را داشته باشید واژه ای محترمانه تر از بی شرف برایت نیافتم پس بی شرف چه قومی ۳۰۰سال است کشتار میکند قوم تو یا هزاره چه قومی تمامیت خواهی میکند تو یا هزاره قوم تو انتحار و انفجار پیشه اش است یا هزاره مجدد بی شرف اگر داعش در سوریه نابود نمیشد امروز تو طالب حاضر بودی بجای شیعه کشته شوی تا امنیتشان را بگیری ؟ما شیعیان افغانستان هیچ کفیلی نداریم که اگر داشتیم امروز شما طبق ۳۰۰سال گذشته مارا به جرم اعتقادمان نمیکشتید لیکن درکشور ناله و گریه استان شما چیزی به نام امنیت وجود ندارد ما برای دفاع از خود و باور خود مجبوریم با هر دولتی همکاری کنیم در ضمن من شیعه هستم لیکن هزاره نیستم توفیقش نصیبم نشد خدا ما شیعیان و سنی های افغانستان را از شر شما وهابی مسلک های بی دین نجات بدهد ما با برادران اهل سنت خود هیچ مشکلی نه داخل و نه خارج کشور نداریم اما قسم به خون پاک کودکانی که تو و همفکرانت کشتید زوال شما وهابی مسلک ها نزدیک است

>>>   افشاگری و روشنگری و افشاگری و روشنگری

>>>   تاک پشتونها در افغانیستان حظور دارد افغانستان جور نه میشود همه خااین و معامله گر و نوکر بیگانگان هست کارک پشتون ها میکند رهج مزهب روانست فقط وقط برای خوشی بیگانکان ویهودیامکند


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است