دیدگاه جنبش حق تعیین سرنوشت پارسی زبانان
 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۲۳    ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ کد خبر: 172265 منبع: پرینت

دیدگاه جنبش حق تعیین سرنوشت پارسی زبانان در باره زنان و محرومیت تحصیلی آنان توسط طالبان؛
به منظور درک دیدگاه راهبردی جنبش حق تعیین سرنوشت پارسی زبانان در باره زنان، در نخست بخشی از بیانیه این جنبش را که در باره جنسیت و زنان آمده است، مرور می کنیم.

در بیانیه راهبردی جنبش آمده است:
(مبانی و مقاصد جنسیتی بیانیه راهبردی:
بیانیه راهبردی حق تعیین سرنوشت اقوام فارسی زبان، یک بیانیه غیرجنسیتی و غیرمردسالارانه است. این بیانیه زبانی، فرهنگی و تمدنی است که زنان و مردان شانه به شانه در ایجاد آن نقش اساسی داشته اند. باورمند است که فرهنگ زن ستیزی در میان اقوام فارسی زبان با گسترش فرهنگ بدوی قبیله ای زن ستیز افغانی/پشتونی رایج شده است.
می باید برای رهایی زنان مبارز فارسی زبان از زیر یوغ فرهنگ های ظالمانه و ستمگرانه بدوی و قبیله ای مبارزه بنیادین فلسفی، علمی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی صورت بگیرد.

بیانیه باورمند است که زنان فارسی زبان باید در دوره های ممتد از تبعیض مثبت برخوردار شوند تا یک جهش حقوقی، سیاسی و اقتصادی در زندگی آنان فراهم آید. دوران دوم امارت ظالمانه طالبانی پشتونی به روشنی نشان داده است که زنان اقوام فارسی زبان اعم از تاجیک و هزاره و ... پیشگام مبارزات آزادیخواهی، عدالت طلبی و هویت طلبی بوده و هستند.
بنابراین، جایگاه زنان در این بیانیه، نه تنها اینکه یک جایگاه سبمولیک نیست، بلکه جایگاه زیرساختی، محوری و رهبری کننده می باشد تا آنجا که در نوشتن این بیانیه نقش عمده خود را ایفا کرده اند.)

به اساس مواد فوق که در بیانیه راهبردی آمده است، دیدگاه جنبش حق تعیین سرنوشت پارسی زبانان عبارت است از:
۱. جنبش حق تعیین سرنوشت، زنان را در تمامی عرصه های زندگی، از هستی شناسی تا انسان شناسی، از خانواده تا سیاست، از مسائل داخلی تا مسائل بین المللی با مردان برابر می داند و هیچ گونه تبعیض را عليه آنان نمی پذیرد.
۲. جنبش باورمند است که زنان از منظر تاریخی ستمدیده ترین جنس تاریخ هستند، از این جهت خود را متعهد می داند که با بنیادهای فلسفی ، علمی و دینی، در برابر این ستم و ظلم بایستد و برای رهایی آنان مبارزه کند.

۳. جنبش باورمند است که در صد سال اخیر فرهنگ پشتونوالی و پشتونیسم بدوی، در چندین مرحله یوغ ستم و ظلم خود را به گردن زنان آزاده کشور و بالخصوص زنان پارسی زبان انداخته است و آنان را از حقوق مسلم حق تعیین سرنوشت شان در عرصه ها فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و علمی محروم کرده است.

۴. جنبش پارسی زبانان باورمند است که اساس تبعیض و ظلم در کشور ریشه فرهنگی دارد که در قرائت قبیله ای از دین و فرهنگ و جنسیت بازنمایی می شود.

۵. جنبش باورمند است که پشتونوالی به عنوان فرهنگ بدوی - چنانچه طالبان به آن استناد می کنند - و پشتونیسم طالبانی مسئول درجه یک عقب‌ماندگی همه کشور و محرومیت تاریخی زنان از حق مسلم تحصیلی آنان و سایر حقوق و آزادی های آنان در همه عرصه های زندگی است.

۶. جنبش باورمند است که یگانه راه رهایی زنان کشور، رهایی از یوغ چارجوب سیاسی و فرهنگی پشتونوالی و پشتونیسم است. این رهایی فقط و فقط با تشکیل کشور مستقل پارسی زبانان و اقوام متحد آنان صورت می گیرد و بس.

۷. جنبش باورمند است که در صورت عدم رهایی از یوغ چارچوب سیاسی پشتونیسم و چارچوب فرهنگی پشتونوالی، در گام نخست محرومیت زنان تداوم می یابد و حتی در صورت رهایی موقتی، چرخه خبیثه این محرومیت تکرار خواهد شد.

۸. جنبش حق تعیین سرنوشت پارسی زبانان، از تمام زنان پارسی زبان و اقوام متحد آنان دعوت می کند تا به این جنبش بپیوندند و از طریق راهبرد این جنبش برای رهایی کل پارسی زبانان و بالخصوص زنان پارسی زبان تا رسیدن به پیروزی نهایی مبارزه کنند.
ـ هیأت رهبری جنبش حق تعیین سرنوشت برای پارسی زبانان ـ

فیاض نجیمی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
فارسی زبانان
سرنوشت
نظرات بینندگان:

>>>   این مشکل از زمان احمد خان (چور زایی سومنات) بوجود آمد و در قرن ۲۰ با توطئه 'پختوتولنه" و خیانت بعضی استاد های ارگ گرا زبان پارسی فاکولته ادبیات یک شبه کتاب های درسی "قرائت فارسی" به "قرائت دری" تبدیل شد. و بعد نغاره یی آنکه دری از کبک دری گرفته شده است خود را هم مرغ ساختند و ما را هم. خروس ها برای گوشت کار میدهند و ماکیان ها هم برای تخم دادن!!!!
آتش خاوری

>>>   پاکستان از خط دیورند تا قندهار را به خاک خود ضمیمه خواهد کرد.(پیشگو)

>>>   بدون إارسها و تاجیک إارسی گوی کیها اند!
قوم از زبان جلو است! شما به دم خر بسته میکنید!

>>>   ما ازبیکها از خراسان ترکستان تاریخی خودرا می سازیم! ارام بنشینید!

>>>   موافقم

>>>   🤔🤔🤔 پارسی زبانان از همه اقوام و تبار شان باید مدیران و رهبران شجاع و توسعه گر داشته باشند.
آنهم چندین معاون و رئیس های مختلف که از لحاظ فرهنگی، سیاسی و زبان پارسی با نهاد های زبان پارسی کشور های همسایه و منطقه ارتباط محکم و دایمی بر قرار کنند.
که از جمله مردم و تبار (ترکتباران مثل ترکمن ازبک ایماق و اغوریها ... )در ردیف پارسیزبانان جذب، قبول و قرار داده شود.🤔🤔😥

>>>   فارسي زبان فقط تاجيک هاست اوزبيک ها تورک زبان و هزاره ها هزارگي زبان که از زير شاخه هاي زبان هاي تورک اوستايي است.
از پيش شغالان (پشتون ها) بريم خوده ده دم گرگا (تاجيک پان فارس) بي اندازيم.

>>>   محترم فیاض نجیمی!!
اگر اشتباه نکنم شما ابتدا از افغانستان در سال 1981در شهر کیف آمده و بعدا در لیننگراد یا ماسکو برای ادامه تحصیلات عالی رهسپار گردید بخوبی میدانید که .هر فارغ شوروی بخصوص انهاییکه در یکی از رشته های علوم سیاسی تحصیل میکردند یک مضمون آنها طور مختصر فلسفه مارکسیزم بوددر بخش ماتریالیسم تاریخی شاید به شما طبقه ، جامعه و مبارزه طبقاتی را تدریس کرده باشند،...در ماده دوم جنبش از نقش منفی پشتونیزم و پشتونوالی تذکر رفته است. شما به تجزیه جامعه و اینکه در این مرحله کدام طبقه حاکم و کدام محکوم بود ، تماس نگرفته اید. در شرایط ملو ک الطوایفی در کدام بخشی از افغانستان قدیم شما حقوق مساوی را از لحاظ تاریخی مثال میاورید؟، اگر چهار شاعر زبان فارسی از این جا و آنجا سر بلند کرد معنی انرا نمیدهد که فارسی زبان پله های بلند تمدن را طی کرده اند....
در زمان سلطان محمود غزنوی فارسی زبانان چه نقشی داشتند؟؟؟
یک دوره مطلق ، با یک انتقاد مختصر از سلطان ، هزاران انسان زیر پای پیل ها میشدند ...مالیات گزاف ، دربار مجلل سلطان با حضور تعداد کثیری از شعرای مداح ،اگر شما به دوره سازمانی ها مینازبد فراموش نکنید که زمامداران سامانیان مبالغ هنگفت را بدربار خلیفه عباسی میفرستادند تا از دربار خلیفه مهر تایید بر حکومت شان زده شود،باز هم ظلم و ستم ملی در قلمرو آنها حکمفرما بود....
بر هر حال آقای فیاض
ما روی جنبش سراسری علیه استبداد و حاکمیت طالبانی ، علیه سیستم فیودالی و علیه سیتمهای مختلف که جامعه ای ما را به زنجیر کشانده است میباشیم. ما فارسی زبانان نه تنها بادکلبدین و بقایای پشتون حکومات فاسد کرزی و غنی خان مخالف استیم بلکه مخالف بقایای دزد های فارسی زبان حکومات فاسد قبلی همچنان استیم. جایگاه ما فارسی زبانان در کنار توده های مردم پشتون ، هزاره و ازبیک و غیره میباشد.طی سده ها ملیتها با هم خلط گردیده اند که جدایی آنها بنام این و آن نا ممکن است.
آقای فیاض
لطف کنید به کابل بیایید ، حال و احوال مردم را از نزدیک ملاحظه کنید نه تنها شما بلکه تمام تیکه داران زبان ، ملیت ، دین ...در بستر گرم در خانه های تسخین شده از گاز و برق میخوابید ولی بیایید و اطفال شکم گرسنه ای ما را که اعم از پشتون تاجیک و هر)ره است به چشم سر مشاهده کنید.
خواب‌های قدیم را کنار بگذارید و چشمان تانرا باز کنید تا واقعیتها را بهتر ببینید...در شرایط فعلی طالبانی نه تنها زبان فارسی عقب زده شده است بلکه عدم حضور فیزیکی پشتونها ی غیر طالب نیز در حکومت قابل تعمق است....
جایگاه همه ای ما در همین جغرافیا بنام افغانستان است، نه تاجیکستان ، نه ازبکستان و نه کدام ستان دگر ما را پذیرا خواهد بود و هم ما به فکر تجزیه ای آن نیستیم، ما خواهان یک حکومت ملی و دموکراتیک میباشیم که در آیینه ای آن همه ملیتها خود را ببینند.
زنان ما واقعا قهرمانانه برضد طالب موضع گرفته اند واین جبهه روز تا روز وسیع تر خواهد گردید....باید از این جنبش همه بدون تعصب حمایت کنیم.
ثاقب سمنگانی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است