برادری دینی ساختگی است
"برادری دینی" ساختگی است. "هموطن بودن" سیاه بازی است. حقوق بشر و دموکراسی استاندارد دوگانه دارد. «تو» نمیتوانی در میدان «حقوق بشر و دموکراسی» بازی کنی، زیرا این میدان امریکا است 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۳۰    ۱۴۰۱/۱۱/۲ کد خبر: 172299 منبع: پرینت

اوجگیری بحران ساختاری نظام سرمایه داری، ناکارآیی فزاینده این نظام در حل بحران های بین المللی و به تحلیل رفتن هژمونی ایالات متحد آمریکا در مناسبات قدرت میان دولتهای سرمایه داری، حکمرانان کنونی کاخ سفید را برآن داشته که طرح نو دراندازند. در یک بخش این طرح هدف فوری به دست گرفتن کنترل کامل آسیای میانه و یا ایجاد بحران – نا امنی در این منطقه است. به این دلیل حکمرانان کنونی کاخ سفید یک جمع از هارترین و آزمندترین نیروها را در پیرامون این منطقه به میدان آورد اند تا به کمک آنها نظام جهانی سرمایه داری و هژمونی آمریکا را از دام بحران های مرگبار اقتصادی – سیاسی نجات بخشند که به آشوب کشیدن «آسیای میانه» یک بخش از این راهکار است.

از بد شانسی، زیست بوم تاریخی «تاجیک- هزاره- ازبک- ترکمن» در مسیر این "یورش" چالش اصلی و هدف مستقیم است. بنا براین، استراتژی جدید نظام سرمایه داری جهانی بر پایه درهم کوبیدن جغرافیای زیستی «تاجیک- هزاره- ازبیک- ترکمن...» و استقرار این "هارترین و آزمندترین نیروها" در این مناطق برای دفاع از منافع سرمایه داری بازنویسی شده است که از دید راهبرد دولت ایالات متحده آمریکا، ضروتی اجتناب ناپذیر می باشد. با نگاه از این زاویه. اول- انتقال و إسکانِ قبایل بیگانه پشتون/افغان، القاعده و سایر گروه های دهشت افگن در شمال کشور. دوم- این که این گروه های «اراذل- اوباش» به شکرانه "کمک های مالی آمریکا- اعراب خلیج فارس ..." پای در رکاب کرده اند تا سراسر «آسیای میانه» و زیست بوم تاریخی «تاجیک- هزاره- ازبک- ترکمن» را شخم بزنند. سوم- کشتار دسته جمعی اقوام این مناطق و در نتیجه سکوت شرم آور جهان لیبرال– اسلامی بخوبی قابل درک است!

در سوی دیگر، مقاومتگران به میدان آمده و آستین ها را بالا زده اند تا یکی از درخشان- با شکوه ترین فصول تاریخ «تاجیک» را در امر آزادی- عدالت اجتماعی رقم زنند. این «مقاومت گران» سرافراز و پیلتن، بر فراز کوه های هندوکش به دیدبانی و پاسبانی از زن، زمین، فرهنگ و هویت «خراسانی» خود نشسته و «فقط» نگران پیمان شکنان *هستند. در ذهن وُ ضمیر این «مقاومت گران» شخصیّت و روحِ «فرمانده مسعود» به عنوان نمادِ پایداری، مقاومت و جاودانگی «تاجیک» هنوز نفس می کشد. از دید نگارنده، مقاومت این دوران بیان منافع و آرزوهای مردم ستم دیده و تجسم خود آگاهی واراده آنان برای یک دگرگونی ساختاری و همه جانبه می باشد و دارای ماهیّتی «تاجیکی- خراسانی» است نه «اسلامی- اعتقادی». دفاع از مردمِ گرسنه و بی پناهی که توسطِ نیروهای «اراذل- اوباش» طالب/پشتون/افغان/ سرکوب و به خاک و خون می افتند «مقاومت» را از تمام خیزش های پیشین ممتاز و متمایز می سازد.

پس، مسوولیت بزرگ و تاریخی متوجه «مقاومت گران» است که انجام اش، دشوار، اما ناممکن نیست. «مقاومت» در «خلا» یا «گسست» که فهمِ تحوّلات اجتماعی، سیاسی، هویتی و فرهنگی دوران را دشوار کند قرار ندارد. ما همه میدانیم که جهان سیاست صحنه نمایش رویارویی و رقابت بین قدرت ها است. قدرت های بزرگ جهانی میدان «نبرد- بازی» را آنطور که خودشان میخواهند بستر سازی و بازیگر مورد نظر خود را انتخاب می کنند. بازی شروع شده است. کاخ «کرملین» بر علیه چهارچوب مناسبات موجود در ساختار قدرت جهانی و منطق و رفتار "متعارف" بین المللی شورش کرد و آمریکا اردوی خود را در بستر زیستی شما بر پا داشته است و بازیگر مورد نظر خود را وارد بازی کرده است. فاشیزم پشتونی/افغانی وابسته به استعمار به عنوان بازیگر مورد نظر آمریکا، اهداف خود را در راستای اهداف استعمار تعریف کرده. هدف فوری مرحله کنونی استعمار«آمریکا» با هدفِ عُمدۀ پشتون/افغان/طالب از حمله به شمال در یک خط قراردارد. پشتون/افغان/طالب زمین، غنایم، تاراج، باج، خراج و اسیر گرفتن زنان و نوجوانان و تغییر بافتِ جمعیّتی بومی در شمال و تضعیف اقوام بومی این مناطق را میخواهد و آمریکا این «زمین سوخته- آشوبگر فاقد اخلاق» را برای اهداف خود لازم دارد.

باید یادآور شوم: ایجاد ترس و ترور و وحشت از طریق کشتارهای هولناک گروهی که وسیله ای است برای سلطۀ روحی بر مردم مناطق اشغال شده. از عبدالرحمان خان تا به امروز «هم استراتژی؛ و هم تاکتیک» برای گسترش و تحکیم پشتون/افغان سازی و نابودی ظرفیت های مقابله و مقاومت مستقل در سطح جامعه و نیز کنترل پذیر کردن سایر اقوام غیر پشتو/افغان بود است و طراح اصلی آن دولت بریتانیا کبیر بوده که الان این طرح توسط آمریکا « نُشخوار» میشود.

ای مقاومتگر، اگر نگویی– ندانی که بازیگر کدام میدانی و برای «چه» میجنگی و یک چشم انداز سیاسی و ساختاری متفاوتی را بروی اکثریت مردم منگوب شده و محروم و استبداد زده این کشور نگشاید، در یک برزخ تاریخی و سرنوشت ساز قرار خواهید گرفت و "کلاه تان پس معرکه است**". "برادری دینی" ساختگی است. "هموطن بودن***" سیاه بازی است****. حقوق بشر- دموکراسی استاندارد دوگانه دارد. نفهمیدن این موضوعات فاجعه- حماقت است. بازی شروع شده و «تو» نمیتوانی در میدان«حقوق بشر- دموکراسی» بازی کنی، زیرا این میدان امریکا است. افغانیت- اسلامیت میدان طالب/پشتون/افغان است. باخبر باش که «بازیگر شدن» در این دوران، بدون پیشکش ساختاری بدیل و بدون دست یافتن به یک هویت مستقل نامیسر است و صدای در محافل بین المللی نخواهید داشت. باری، در نبود هویت «مستقل» قادر نخواهید بود که قدرت عظیم "زن" های بینوا، این لگد مال شدگان، به حاشیه رانده شدگان، به خاک و خون افتندگان و مردم گرسنه و به تاراج رفته را که حق تعیین سرنوشت و خود فرمانی را شعار می دهند- بسیج و به حرکت در آورید. در این صورت با تنگناهای جدی در منابع حیاتی و فضای تنفس روبرو شده و بدون «مقاومت» خواهید مرد.

وحید تاجیک


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
مقاوتگران
تاجیک
نظرات بینندگان:

* بارها گفته ام که قواد - ُقّرمساق های سیاسی مثل، مارشال فهیم - عبدالله - قانونی - امرالله - بسم الله - عطا - احمد ضیا خان- احمد ولی خان - جرأت... نه تنها منابع مادی و اقتصادی جامعۀ تاجیک را نابود كرد به فنا دادند، بلكه اخلاق انسانی و غرور تاجیک را به تباهی كشانداند. این ها نه اراده و خواست واقعی برای ایستادگی در برابر پشتون/ افغان/ طالب را دارند و نه تکیه گاه لازم و توان کافی برای این کاررا. این جماعت در برابر دریافت "امان نامه" و تضمین امنیت از طرف طالب، حاضر به هر ذلت و خواری هستند!!! مقاومتگران در کوتاه کردنِ دست این « پیمان شکنان » در امور سیاسی - نظامی جعبه نباید به خود تردید راه دهند.
آدم از بی بصری بندگی آدم کرد
گوهری داشت ولی نذر قباد و جم کرد
یعنی از خوی غلامی ز سگان خوار تر است
من ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد

** ضرب المثل ” کلاهش پس معرکه است” کنایه از شکست یک شخص در کار هاست.

*** نه دیروز افغانیت محور همبستگی فرا- قومی و فرا- مذهبی و فرا - زبانی بود نه فردا میتواند باشد. تحمیل هویت و زبان بر دیگران در گذشته هم مشکل آفرین و نا ممکن بود و فردا هم مشکل آفرین خواهد بود. افغانیت نتوانست - نمی تواند چتری به وجود آورد که گوناگونی های اجتماعی را به رسمیت شناسد و نظمی مبتنی برمردم سالاری مشارکتی و خود حکومتی محلی به وجود آورد. دید تباری نسبت به حاکمیت ملی و ثروت و تحمیل هویت قومی بحران آفرین است و بر بنیاد آن نمیشود کشور ساخت و دولتداری کرد.

**** تجربۀ جنبش هاى اجتماعی - سیاسی بیشتر از یک صد سال کشور اين حقيقت را آشكار مى كنند كه دعوت « تاجیک » در پرورش اتحاد و اتفاق و درهم آميزى و همآوازى عليه استعمار، استبداد و رسیدن به عدالت اجتماعی و آزادی، از سوی سایر اقوام نادیده گرفته شد است.>>>   متن خوبی است اگر درست برداشت شود
آتش خاوری

>>>   بخش از نویشتار برادری عزیز م اغای وحید قابل درک وفهم می باشدکه همه ای اقوام وملت افغانستان به خصوص ملت بیدار و فهیم پشتون (غیری حمارت و داعش)توجه کنند که مردم افغانستان در یک از مون تاریخی قرار دارند و قرار کرفته است
1-از یکطرف عدم اتحاد و هماهنگی اقوام (تا جک هزاره ازبیک )
2- تسلط و سلطه مزدوران ای اس ای پنچاپیها بر ملت ما
3-اتحاد روسیه چین پاکستان ایران وبعض سران شیو خ عرب در برابری امریکاه ای شکست خورده از ملت افغانستان ودر کل هر دو طرف دشمن ذاتی ملت ومردم ما می باشد و هردو طرف منافع خودیشان را در نظر دارند
در این میان ما چه وظیفه داریم ؟در قبال مردم و کشوری و استقلال و ازادی
ووو ومعلوم وواضح وروشن است که اتحاد هما هنگی و انسجام اقوام فهیم و هو شیاری وبیدار افغانستان می باشنند و حمایت وپشت بانی از جبهه ای ضدی حمارت و جهل تعصب بربریت می باشنند
که با جان مان از این جبهه حمایت با ید کرد
هزاره بچه ای مها جر

>>>   مطلب خوبی بود ولی تمایل به جبهه مقاومت داشت اگر برداشت حاشیه ای نکرده باشم
شیما کابل

>>>   مردم افغانستان!!!!
در هر کجای این سرزمین که زندگی میکنید و به هر دین و عقیده یی که باور دارید و به هر زبانی که صحبت میکنید فقط کوشش کنید که هویت و تاریخ و زمین و خانه یی که از بابا و اجداد تان به میراث رسیده را حفظ کنید.
خانه زیر پای تانرا و زمین زیر کشت تانرا نه به فروش گذارید و نه هم به گرو بدهید و نه هم تحفه به این و آن.
اگر مهاجمان قدرتمند آمدند و شما را به زور از خانه و کاشانه تان راندند و همه دارایی تان را غضب کردند فرقی نمیکند ، این پدیده گذرا است و باشکست مهاجمان دوباره همه دار و ندار خود را به دست می آورید چنانچه از زمان خلقی و پرچمی تا حال بار ها این حالات در تاریخ معاصر ما اتفاق افتاده و خواهد افتاد.
اوامر قدرت های غاصب نمیتواند سند شود ، اگرطالبان امروز ملکیت من و تو را برای چند تا ناقل پشتون پاکستانی یا قبایلی قباله میدهند با شکست طالبان قباله های آنها هم ناچل میشود.
فقط استقامت و مبارزه و مقاومت راه حل است و بس.

>>>   👩👦👨خلاصه عنوان یا نام (افغان/افغانیت): یعنی محروم بودن و شدن یا محرومیت اقوام دیگر که من و تو فارسیزبانان=ترکتباران که ازین کشور هستیم👨‍⚕️👨👦

>>>   👩👦👨 به توجه محترم آقای (وحید تاجک و امثال شان):
جناب (تاجک) بودنت درست و بجای، اما مثل دعوای مردم پنجشیر (تاجک) و...،
خود تانرا، ناخودآگاه بدست خودتان یک مشت، منزوی و اقلیت چرا می سازید در چند ولسوالی و ولایت؟؟؟

آیا از نام (فارسیزبانان و ترکتباران) ننگ و یا نفرت دارید که تقریبا همهء شان فارسیزبان هستند !؟
یا اینکه درهمین مورد تفکر و تعمق نکرده اید که خودتانرا خوبتر و بهتر بشناسید که چقدر بزرگ و اکثریت قاطع هستید !؟

آیا از همین (فارسیزبانان=ترکتباران) که یک نیروی عظیم در داخل افغانستان و هم خارج از کشور در سطح منطقه نفوس، تبار و همزبانان داشته و هستید، ازین بیخبرید!؟
در عین زمان، هویت (تاجک بودنت یا ترکتبار) پایا بوده و هم با تبار قوی و بزرگتر که بوده و هستید، ناراض هستید !؟

آیا میدانید که با فرهنگ (فارسی-زبان) بودن تان، در سطح داخل و خارج کشور در اهداف و مقاصد مبارزه سیاسی و ..... تان زودتر و بهتر رسیده و میرسید. که در ضمن هم مسلمان واقعی و فرهنگی و هم شکست ناپذیر هستید !!!👨‍⚕️👨👦

>>>   قابل توجه شیما جان از کابل،
اگر طرفدار طالب نیستی راه دیگری وجود ندارد مگر اینکه خوشبین حرکت های مقاومت گرا در سر تاسر افغانستان باشی.
جبهه مقاومت معنی اش بازگشت مهره های جمهوریت فاسد یا جهادیون فاسد شده در ۲۰ سال اخیر نیست.
جبهه مقاومت ایستادگی و مبارزه جوانان نسل امروز و فردا و فردا های این کشور است که از پنجشیر و اندراب آغاز شده و هر روز ساحه خیزش مقاومتگران فراختر میشود و تا روزیکه زمین زیر پای طالب و باداران پاکستانی اش در تمام افغانستان تبدیل به یک کوره یی از خشم ملت شود که هم متجاوزین پاکستانی و هم نوکران طالبانی اش را نابود کند.
ما این تجربه را هم در دوران اشغال شوروی داریم و هم در دوران مقاومت اول و با درس از این تجارب بود که امریکا چون مار خزنده با ترفند های استعماری و استحماری در خاک کشور ما به خزیدن آغازید و بعد جابجا شدن اینجا به چوچه گذاری و طالب سازی شروع کرد و در نهایت دوباره به لانه خبیثه خود پس کشید و حال مردم افغانستان باید این چوچه های طالبی امریکا را نابود کنند که نیاز به زمان دارد و به یقین میتوانم بگویم که در دوران حیات من و تو شاید چانس دیدن پیروزی مقاومتگران کم باشد .
خداوند به همراه شان باد و خرد رهنمای شان.

>>>   👩‍🎓👧👨‍🎓 ما فارسیزبانان=ترکتباران الحمدالله همه و هر چیز داریم با فرهنگ تباری زبانی و اسلام اصلی در داخل و خارج از کشور.
سیاسیون استثمارگر و حاکمان افغان=پشتونها، همیشه کشور های همسایه و انگلیس را بما دشمن و مدعی تلقین کرده و یاد نموده است!!!
حالاکه دشمن خاموش و اصلی و دایمی در بیخ گوش و در داخل کشور ما همین گروه افغان=پشتون ناقلین بوده و است،
که همواره مورد آزار اذیت کوچ اجباری و مورد نسل کشی از طرف افغان=پشتون ها قرار میگیریم، چرا!؟؟.

ما مردم ضرورت نداریم بلکه نفرت هم داریم از برادر-دینی و هموطن بودن با گروه طالبان=پشتون=افغانها!
ما را تیر و بیزار از توهم پرستی ذات ( افغانیت/افغان/افغانها/پشتون/طالبان/کوچی/داعش/پشتونیزمی/ قوم پرست، انگلیس پیرو، اسلام-کاپی، استثمار استعمارگران )، که مایه شرارت سرکشی خونریزی فقر غربت فساد و مفسدین فی-الارض بود و است.
در پاکستان و افغانستان و دیگر جاها که مادر و پدر مخفی افغان=پشتونهای اشرار همین کرزی-استعمارگر و ... بوده و است.

تا زمانیکه مردم فارسیزبان و ترکتبار در برابر لفظ حربه یی مرموز (افغانیت) بی تفاوت و خاموش باشند یا بنام (افغان و افغانیت) یاد و مخاطب قرار گیرند،
همهء شان همیشه نسل در نسل باید در جبر ذلت و محرومیت بسر برند مثلیکه برده اند همچون حالا!
شما توسط همین سلاح مرموز همه گیر (افغانیت) در (ذلت و محرومیت) که رسیدید!
از سابق تا اکنون به این موضوع لفظی (افغانیت=افغان) مرموز حربه یی ، استعمارگری چرا تفکر و تعمق نکرده اید!؟

تا به حال ۷۵ فیصد، در روش مرموزانه و حیله گری خاموشانه و بیدون جنگ توسط همین هویت (افغانیت و افغان و پشتو مروجی) تحمیلی فراگیر در استثمار، اسارت و بی هویتی و بردگی درامده اید و چه بیخبرید که گروگان و برده پشتون=افغان سرکش شده اید یا نه !؟؟؟
ای من و تو و شما (مردم فارسیزبانان=ترکتباران) که در اول از فرهنگ و هویت ذاتی و اصیل تان دور غافل و منحرف ساخته شدید توسط همین پشتون=افغان و افغانیت طلبان.
که بعد توسط همین گروه افغان=پشتون، با تاثیر کلمه یا لفظ استعمارگری و استثماری 《افغان=افغانیت》، اکنون در ذلت و محرومیت قرار گرفته اید که گرسنگی درد و رنج را می چشید یا نه؟ عزیزان تفکر کنید! 👨‍🎓👼👩‍🎓

>>>   پاسخگوی وضع مسعود و مزاری باید باشد

>>>   @@@ میگویند که، سک زرد برادر شغال است همانگونه که (پشتون داخلی یا لر او بر یک قوم پشتون-افغان-اشرار پشتونیزم و تروریست هستند
که همزمان حسودان و بخیلان برادران شیاطین است،
که همین گروه متعصب قومی دشمن انسانیت و بشریت هستند.

کلمه استقامت و مقاومت (بدون هجوم، تعرض و حمله کردن) مسبب شکست و نابودی میشود با استفاده و تلقین این کلمات خود و مردم را به قتل و فریب ندهید.
و بدون تجدید هویت شدن ( بی هویتی بودن ما )، ما و شما را به خواری و ذلت و محرومیت مختلف درگیر ساخته و به نیستی ها ما را سوق میدهد.
صرف همین کلمه (افغان قومی) طالبان را که آورد و همین لفظ (افغانیت اشرار) ذلت و محرومیت را برای فارسیزبانان و ترکتباران سبب آور شد.

با شجاعت بیدار سازی و انسجام سازی، برای تان هویت زبانی و تباری ازسرنو تشکیل و ایجاد کنید تا از بند گرو، اسارت، مظلومیت و محرومیت های بد رهایی و نجات دایمی حاصل کنید تا سرنوشت و اراده خود را به اختیار خودتان داشته باشید.

>>>   خجا‌لت‌ بکشی‌‌۵۲ کشور‌ باامریکا نتوانستی‌ به‌ غیرت‌ فشتون‌ مقابله‌کنی‌‌ برعکس‌وطن‌فروشی‌ ناموس‌فروشی‌مکردی‌‌دیروز‌ شوهر‌مادر خواهرت‌ انجا‌بود‌ چرا‌مقاومت‌‌‌ یاهمون‌ بنامسی‌ نکردی‌‌ وجالبتر ازهمه‌ حکمت‌همشمول‌ مخای‌اگر طالب‌واقعن‌ فشتون‌ باشد‌باید‌ رشه‌شما بغیرتا‌وناموس‌ فروشا‌از افعانستان‌ بکنن‌کی‌همانتور خاهدشد


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است