بن بست در وضعیت و بی تفاوتی جهان نسبت به آن
کشور های همسایه و منطقه و بازیگران فرا منطقه ای و جهانی، در انتظار اند تا چطور بتوانند از کارت طالبان در بازی قدرت به نفع خود استفاده کنند 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۵۵    ۱۴۰۱/۱۱/۳ کد خبر: 172306 منبع: پرینت

سیر صعودی گراف بحران در افغانستان، نشان از این دارد که بن بست به وجود آمده در این عرصه، حداقل به این زودی ها، قابل رفع نخواهد بود. شکست بن بست موجود نتیجه ی یک تعامل کارا و یک استراتژی موثر هم از جانب بازیگران داخلی و جریان های مطرح سیاسی خواهد بود و هم برآیند یک تعامل مثبت و قابل اعتبار میان بازی گران منطقه ای و جهانی.

دنیای امروز در مورد افغانستان، سکوت اختیار کرده است. این سکوت، نتایجی داشته است. نتایجی که قرار است کل منطقه را تحت تاثیر قرار دهد. هم کشور های منطقه و هم فراتر از آن به شمول امریکا، تلاش دارند تا با کارت طالبان، بازی های ژیوپلیتیک خود را به سر رسانند. روسیه، چین، ایران، هند در یک طرف بازی و پاکستان و امریکا و انگلیس و کشور های اتحادیه اروپا در طرف دیگر قضیه دارند. دوضلع بحران و دو جانب قوی و اثر گزار بر وضعیت کنونی افغانستان است. بدون شک این بازی یا به تقابل مستقیم با میدان افغانستان می انجامد و یاهم با کوتاه آمدن یک طرف، قضیه افغانستان، یک سره تصفیه حساب می شود.

تا زمانیکه منطقه و جهان در خصوص تعامل در افغانستان تصمیم نگیرند، امکان شکست بن بست موجود مساعد نیست. یعنی شکست بن بست موجود بستگی به تصمیم و اراده ی بازیگران مطرح دارد و تاثیر آن بر وضعیت پس از طالبان، تاثیر غیر قابل انکار خواهد بود. این بن بست نتیجه ی یک سازش کلان در سطح منطقه است. هم کشور های همسایه و منطقه و هم بازیگران فرا منطقه ای و جهانی، در انتظار اند تا چطور بتوانند از کارت طالبان در بازی قدرت به نفع خود استفاده کنند. این استفاده ابزاری از طالبان در سطح منطقه و فرا منطقه ای، یک شبه به تحکیم حاکمیت طالبان منجر می شود و یا هم زمینه را برای فروپاشی آنها، مساعد می سازد. اگر چنین سناریوی محقق شود، نفی نسبی طالبان در آینده، بسیار محتمل است.

تعامل ایران و روسیه با طالبان، نشانه ای از اعتماد میان طالبان و روس ها و ایرانی ها است. چین نیز با عین دیدگاه، با طالبان تعامل می کند. تعاملی از نوع تاکتیکی برای اهداف کوتاه مدت. اما حمله بر اقامتگاه چینایی ها، این کشور را به شدت شوکه است.
آمریکا اعلام کرد که تمایل دارد تا قدرت را از رژیم طالبان به یک دولت فراگیر در افغانستان منتقل کند. اتحادیه اروپا از ابتدا طالبان را شایسته نمایندگی مردم افغانستان نمی دانست. آمريكا ممكن است متوجه شده باشد كه طالبان از مذاكرات راضی نيستند و تنها یگانه راه تغيير وضعيت عبارت از خريد طالبان با پول است. از این رو تامین مالی (خرید) فعال طالبان را از طریق کانال های مختلف انجام می دهد.

طالبان از نظر سیاسی «گیر می افتند و غرق» پول می گردند. سپس آنها واقعیت های جدید را باید بپذیرند و با تقسیم قدرت از جمله خروج با پول آمریکا از افغانستان موافقت کنند. اینجااست که سناریوی جدید یعنی ایجاد داعش جدی می شود. جنگجویان و فرماندهان گروه طالبان با درک خیانت رهبران خود، تقریباً به ناچار به داعش- به صورت فردی و جمعی- خواهند پیوست. گروه های تروریستی متشکل از مهاجران آسیای مرکزی و پاکستان نیز شروع می کنند به رفتن در همین مسیر. در نتیجه احتمال وقوع جنگ جدید با مشارکت مراکز جدید قدرت که عبارت از داعش جدیدخواهد بود، در افغانستان افزایش می یابد.

خلاصه دنیا با نوع بی تفاوتی محض در تلاش است تا بن بست موجود ادامه یابد و زمینه برای بازی قدرت میان آنها در میدان افغانستان ادامه یابد. طالبان در خوب ترین فرصت، افغانستان را از امریکا تسلیم شدند و این تسلیمی ظریفانه ی افغانستان، تسلیمی از نوع تعامل استخباراتی بود که روی گزینه ی طالبان، سرمایه گذاری بیشتری در این زمینه شده بود. بی تفاوتی دنیا فقط با یک اشاره امریکا، به یک واکنش فعال مبدل خواهد شد. بن بست موجود فقط یک کلید دارد؛ آن هم واکنش فعال دنیا در برابر عملکرد های غیر انسانی طالبان و امکان ایجاد میکانیزم های قابل کاربرد برای ختم این غایله.

امریکا می خواهد از آن رسوایی و فضیحت خروج پس از بیست سال جنگ در افغانستان بکاهد و اگر بتواند با آوردن افرادی بیرون از طالبان در داخل حکومت آنها بگوید که بخش ناکام موافقت نامۀ دوحه اجرا شد و خروج امریکا هم با موفقیت بوده است. اما اگر چنین کاری هم صورت بگیرد، از چهره های سیاسی و تنظیمی که در این بیست سال شریک سفرۀ جمهوریت بودند و شریک تمام بدی ها و فساد جمهوریت، شامل نخواهند بود.

امریکایی ها می گویند برای تشکیل دولت فراگیر و انتقال قدرت از تمام ابزار های دیپلوماتیک و سیاسی استفاده می کنند و شاید مالی و اقتصادی که ممکن است همان تحویل هفته وار دالرهای خود را متوقف سازند. فشار دیگر امریکا و بالتبع متحدین اروپایی شان این است که طالبان را به رسمیت نشناسند.
سوال این است که این ابزار ها چقدر کارساز است تا طالبان را متقاعد کند که دولت فراگیر و انتقال قدرت را بپذیرند؟
طالبان زیاد به این توجه نشان نمیدهند که امریکا و یا کسی دیگر آنها را به رسمیت بشناسد یا نشانسد. آنها از نظر مالی هم خود را تحت فشار احساس نمی کنند و آنچه که بدست می آورند با آن زندگی می کنند. باور آنها این است که دنیا برای شان نیاز دارد تا راه تعامل و رابطه را با آنها در پیش بگیرند، از واشنگتن تا مسکو و تهران. طالبان این را میدانند که هیچگونه همسویی منطقه ای و حتی بین المللی برای سیاست واحد در برابر آنها در جهت اجرای خواست های شان وجود ندارد. هیچ کشوری از نظر نظامی خود را درگیر افغانستان نمی سازد و به جنگ در افغانستان و تامین هزینه های آن بر نمی گردد.

تنها تعداد اندکی از کشور ها در قبال موضوع افغانستان، واکنش فعال داشته اند. تاجیکستان از جبهه مقاومت حمایت می کند و گاهی بعضی از کشور های اروپایی، واکنش های در برابر طالبان نشان میدهد. بقیه طرف بازی بن بست را به اساس واکنش غیر فعال و نگاه مملو از بی تفاوتی در میدان افغانستان، اساس گذاشته اند. یعنی تداوم بحران موجود را فرصتی برای خرید وقت در بازی های بعدی می بینند. قضیه افغانستان، فقط یک راه حل دارد: آن هم کنار زدن طالبان از قدرت و تشکیل یک اداره فراگیر تا وضعیت به گونۀ دراماتیک، تغییر کند. در غیر آن، طالبان با ایجاد راه های مناسب، میزبان بزرگ ترین گروه های تروریستی خواهند بود.

عبدالناصر نورزاد


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
بیتفاوتی جهان
افغانستان طالبان
نظرات بینندگان:

>>>   🤔 دیگر بس است، از نام (جبهه مقاومت) که در واقعیت عمل جبهه خوشخدمت برای پشتونها بوده و است.
در عین زمان این یک جبهه خون-معامله گران بزدل ترسو از پشتونها بوده و هست.
غیر از چند نفر محدود تاجکتبار و... ، تقریبا تمام پنجشیریان دو رویه، چاپلوس، بی اراده محقر و خوشخدمتگر دستبوس کرزی و غنی و طالبان بوده و است بمثل محقق خلیلی اکبری بلخی قانونی مسعودها دوستم عطا ربانی... و سیاف-حکمتیار که فرد دستوری طالبان بوده و است.
فلهذا زین پس، جبهه تورن اسماعیل خان و جبهه آزادی را اگر تایید کنید بد نیست اگر در مورد تفکر و تعمق نمایید.🤔

>>>   دنیا راه حل را میداند اما دنبال چند تا افغانستانی با فهم و شعور و عاشق افغانستان که سابقه خیانت به افغانستان را نداشته باشند سرگردان هستند.
در تمام دنیا به شمول افغانستان ده تا آدم بی خار و خلل پیدا نمیشود .
اگر شما سراغ دارید نشان دهید.
اشرف غنی یک زمان به کابل آمد و لاف زد که من رایگان خدمت میکنم و هیچ دستمزدی دریافت نمیکنم اما در نهایت با صد ها ملیون دالر هم خودش و هم زن لبنانی امریکایی عیسوی اش فرار کردند.
حال باید منتظر ملند تا از کوره داغ مقاومت جوانان نسل نو آبدیده بیرون شوند و زمام زعامت را در این وطن به دست گیرند.
هر کس ادعای خدمت دارد خود را در کوره داغ مقاومت در آتش نبرد رویاروی با طالبان و پاکستانی ها و ارازل واوباش آنها تطهیر کند و بعد قابل قبول این ملت خواهد بود.است.

>>>   👨‍🎓👼👩‍🎓 ای عزیزان خوش باور ساده غافل!
تا زمانیکه در مورد لفظ یا کلمه (استثماری یا استعماری) تفکر و تعمق نکنید یا که درین باره از خواب غفلت تاریخی بیدار نشوید،
یا تا وقتیکه در کلام (سلاح مرموزانه حربه یی فراگیر) سیاسیون و حاکمان پشتون=افغان حیله-گر دقت و تفکر عمیق نکنید،
که تا یکنیم سال قبل چگونه به خاموشی و بی سرو صدا (صرف بوسیله لفظ و کلمه تحمیلی جبری افغانیت/افغان)، غافل ساخته شدید یعنی که اولتر (بی هویت) شدید و بعدا در اسارت و گرو (گروه پشتون=افغان=افغانیت ذاتی و وحشی) درامدید!؟؟

این بود زور استفاده و کاربرد لفظ استعمارگری و استثماری بنام 《 افغانیت = افغان = افغانها 》 که اکنون در تلک بندگی و بردگی پشتون=طالبان=افغانیت گیر افتاده و هم از منطقه و وطن فراری شده اید!؟
این است وضعیت موجود تان، در نتیجه ای بی پروا و بی تفاوت بودن شما ترکتباران/فارسیزبانان <خوشباور بی هویت ساخته شده> که در برابر کلمه یا لفظ (افغان و افغانیت استثماری و استعمارگر) قرار خاموش و در خواب بودید !؟!؟!؟ 🤔🤔🤔

>>>   ملت افغانستان خودش هیچ گونه تحرکی ندارد.
دنیا چرا دلش به حال ما بسوزد اگر دل خود ما به حال خود ما نمیسوزد.
ملت افغانستان گوسفندانی هستند که منتظر قومانده چوپان و سمت دهی سگ گله هستند تا مسیر بعدی را تعین کنند.
در این حالت آنهاییکه مدعی چوپانی هستند مثل شش کشور درگیر در حال نزاع بر سر چوپان شدن اند و فعلا" سگ گله هم که مسلح مردم را با چوب و شلاق سمت دهی میکند.
تا این گوسفندان از گوسفند بودن دست نکشند شش کشور از چوپانی دست نمیکشند و سگ گله هم چاقتر شده میرود.

>>>   شـرو فساد به بن بسترسیده اند دیگر درجهان کشوری نیست که اینمجرمین مکرر را به قدرت برساند حالا باید هرچه می خواهند از خدا بخواهند وبخدا رجوع کنند تااگر آن دنیا از دست شان نرود
غ

>>>   👈> دقیقا که هویت یا شناسنامه داشتن یعنی حق زندگی کردن یا مالک بودن چیزی یا در جایی.
هویت یا شناسنامه حقوق، ملکیت اهل و شناخت یک فرد یا گروهی از مردم را و موجودیت آن ملیت را در جایگاهی مثل در مثال های ذیل برجسته واضح و ثابت میسازد.
که البته مثل تذکره خود فرد، کارد هویت خودی، گذرنامه، برگه مهاجرتی، سند مالک موتر و رانندگی، کوپون غذا، مدرک ملکیت، مثل قباله خانه یا جایداد، اقامه دایمی سکونت....و قباله شرعی میباشد.

همین نام و هویت تحمیلی (افغان) شدن و بودن برای فارسیزبانان و ترکتباران، مثل این میماند که منطقه ملکیت و جایداد یا سرزمین اجدادی خویش را از قباله شرعی دایمی (خویش) خلاص کردن و به یک قباله عرفی (ناچل دعوایی) و موقتی تبدیل کردن و سوق دادن،
و همزمان خود را بی تذکره ساختن (در کنده کتاب یا آرشیف)!؟
و یا اهل وعیال خویشتن را واگذار یا فروختن به گروه افغانیت/افغانها!؟
و در واقعیت عمل مثل گروگان در بردگی و اسارت افغانها/افغانیت زندگی کردن (بی اراده ناآزاد و بی اختیار انهم در ملک خویش اجدادی چندین-صد ساله اش)، عجیب !!!؟

راستی که با همین نام ( افغان-افغانها-افغانیت) که سلاح مرموز کشنده فراگیر و بیصدا بوده است که بر علیه ما مردم هزاره ترکمن ازبک ایماق ترکتبار و فارسیزبانها بمکر و فریب بکار برده شده و میگردد تا به کی !؟؟

>>>   *** خلاصه، ملیت های بی هویت شده خاموش بی تفاوت باید در زبونی، ذلت و محرومیت صرف زنده باشند و بس!؟؟

>>>   تازمانی که ما توده مردم هشیار نشویم وعزم را برای ساختن وطن جزم نکنیم قصه به همین منوال است. کشورهای منطقه باید که به فکر منافع خود واجرای پروسه های اقتصادی در تعامل با حکومت هرکشوری باشند. درسکوت وبی خبری نشسته ایم زیر سایه پروحشت حکومتی تمامیت خواه که با عناصر زندگی یک انسان در جنگ است و ساده لوحانه انتظار کمک از دیگران داریم. ساده لوحانه منتظر ظهوریک ناجی استیم
در میان غباری از دروغ ولاف زنی های طالبان گم شده ایم و باورمان شده که اینان مسلمانند. باورمان شده که اینان وطن پرستند. باورمان شده که اینان حامی صنعتگران وانجنیرهای وطنی استند.
طالبان با رونمایی موتری که با کاپی کردن ساخته شده همان موتری که پرزه های ان هرکدام به کشوری خارجی تعلق دارد خاک به چشمان ما مردم ساده دل می پاشد و پروپاگاندای حکومت با تکیه بر مزدوران فضای مجازی خود مردم ساده دل را فریب می دهد و پایه های حکومتش را محکم می کند و افسوس که دراین میانه نفرات مسلکی وروشنگر که می توانند این بساط شعبده بازی وفریبکاری را با افشاگری برچینند خاموش مانده اند وما مردم همچنان با غرور کاذب به جهانیان فخرمی فروشیم که آی ببینید که ما افغانها چگونه دوباره چرخ را اختراع کردیم!

>>>   داعش را در سوریه و عراق غربی ها به وجود آوردند تا اگر ممکن باشد سوریه و لبنان را از سایه ایران بیرون کنند و در حالت خوشبینانه اش با گذر از عراق حد اقل مناطق خوزستان ایران را تحت سلطه خود در بیاورند و ایران را داخل فاز جنگ داخلی کنند که به هر دلیلی که بود نقشه مکمل نشد و حال شاید همان نسخه را برای افغانستان پیچانده باشند و با ایجاد گسست داخلی در طالبان زمینه مسلط سازی داعش را در شمال مکمل کنند و بعد از طریق شمال با نفوذ به بادغیس و هرات خود را به مرز های ایران برسانند و با اتحاد با بلوچ های ایران یک بخش سناریو را پیاده کنند و همزمان با پایگاه سازی در شمال و ارتباط با داعشیان آسیای میانه نوار پاره دریا را هم به آتش بکشند و پاکستان هم با استفاده از فرصت دهلیز واخان را تصاحب کند و با انتقال قبایلی های پاکستان و طالبان پاکستانی به داخل افغانستان قصه وزیرستان شمالی و جنوبی را ختم کند و دیگر تشویشی از ناحیه دیورند و قبایل سرکش و بی قانون نداشته باشد و در نهایت هم امریکا و هم پاکستان و هم دیگر همدستان شان به مراد برسند البته به قیمت نابودی افغانستان.

>>>   محمود منجم زاده
بعضی از کشور ها ازجمله چین و پاکستان برای تاراج منابع طبعی افغانستان کمر بسته اند
دانستنی‌های از ثروت پنهانی افغانستان
۱- میزان ذخایر «لیتیوم» افغانستان برابر با میزان ذخایر نفت کشور عربستان سعودی تخمین شده است؛
۲- مقدار ذخیره معادن آهن افغانستان ۲ میلیارد تن برآورد شده است؛
۳- مجموع ذخایر گازی افغانستان بیش از یک تریلیون دالر ارزش دارد؛
۴- ذخایر مس افغانستان برابر است با بزرگ‌ترین معدن مس جهان که در کشور شیلی قرار دارد؛
۵- ارزش ذخایر یورانیم و طلا را از بهر سرشار و غنی بودن نتوانستند تخمین بزنند؛
نوت: این همه ثروت دست یک عده مزدور و جاسوس و آدم کش و طالب افتاده
نتیجه گیری: ملت ما را مصروف قوم گرایی، مذهب گرایی، لسان‌گرایی و دها مورد بیهوده همچون این‌ها ساخته اند و نمی‌خواهند که در افغانستان یک آبادانی وآزادی فکری، اقتصادی وفرهنگی رونماگردد،آرزوداریم تاملت متوجه دشمنان سرمایه ملی ومعنوی خود باشند .

>>>   در دنیا هر کشوری در پی مطلب خویش است و نباید بر رفاقت های سیاسی حساب کرد.

>>>   چرا باید از دنیا توقع داشت؟؟؟
وقتی طالب جز خودش و فهم خودش از دین چیز دیگری را نمیپذیرد چرا دنیا و باقی جهان اسلام خود را در چاچوب فهم طالبانی عیار کنند؟؟؟

>>>   هم وطن طالبان آدم کش شیطان سو استفاده از مسلمان
گدام مسلمان همان که زنده به گورمیکند
یا اینکه سر را ازپشت کردن جدا میکند
یا تیر باران میکند هر چرسی شدن مسلمان دروغ
هر فرعون شدن طالیب
هر یهودشدن طالیب
گدام طالیب گدام انسان
طالیب درو از انسانیت

>>>   فقط مقاومت راه حل است.
پس هر کسی در کجا که امکانات دارد و توان دارد با جبهات مقاومت بپیوندد فرق نمیکند با کدام جبهه فقط هدف در کوتاه مدت گسترش جغرافیای مقاومت است و در دراز مدت رهایی وطن از چنگال طالبان وحشی و باداران پاکستانی شان.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است