حادثه کرمان و ابعاد تهدید های امنیتی برای ایران
ایران درباره طالبان دچار یک اشتباه محاسباتی شده و تصور کرده که با طالبان می تواند کنار بیاید درحالیکه تامین امنیت مرزهای شرقی را قربانی این محاسبه کرده است 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۵۴    ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ کد خبر: 174647 منبع: پرینت

در دنیای امروز که سطح تهدیدهای امنیتی، بلند است و تمام مسایل زندگی ما امنیتی شمرده می شوند، هشدار دهی، غافلگیری و واکنش امنیتی بعد از اتفاقات امنیتی، یک امر ذاتی حساب می شوند. دنیای چندلایه از لحاظ تهدیدات امنیتی و مواجهه با متممات آن، وضعیت را خیلی بحرانی می سازد. به این حساب است که دولت ها برای برای برقراری ثبات و امنیت در جغرافیای تحت حاکمیت شان، به مولفه های اساسی حکومت داری که همانا تامین امنیت روانی و فزیکی است، توجهی ویژه ی دارند و از هرمناسبتی برای امنیتی ساختن مسایل، استفاده بهینه می کنند.

از اینکه سطح تهدید های امنیتی در پیرامون جغرافیای هر قاره، کشور و منطقه، متفاوت است، بنا ممکن است یک موضوع از لحاظ اهمیت، خصوصیت ذاتی و شعاع تاثیر گذاری آن، یک مورد امنیتی در یک منطقه و یا یک کشور حساب شود که در دیگر نقاط، غیر امنیتی شمرده می شوند و اهمیت چندانی برای اتخاذ اقدام امنیتی ندارند. به این حساب است که دولت ها برای اطمینان از تامین امنیت خودشان، به مراودات امنیتی، سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی، دست می یازند. حتی در بسیاری مواقع، کشور ها و دولت های متبوع شان، برای احراز درجه ای از تضمین امنیت و ثبات امنیتی، هزینه های فراوانی را صرف مسایل مورد نیاز می کنند، متحد می خرند، در پی گسترش نفوذ خویش اند و تلاش می کنند از قافله رقابت های امنیتی، کنار نمانند. چون اگر به فرض مثال به اهمیت برقراری ثبات سیاسی و امنیت که از مولفه های اساسی حکومت داری حساب می شوند، توجه نشود، می توانند یک نظام سیاسی یا کشور را از داخل و یا خارج با تهدید های بالقوه و بالفعل امنیتی مواجه سازد. درد سری بزرگی که بقای آن را با خطر مواجه خواهد ساخت.

حادثه کرمان و هشدار از بروز تهدید های جدید امنیتی، نه بگونۀ متداول، بل به شکل تروریسم نوین، پیام های برای ایران دارد. ایران بانی نیابتی ها که سالیان درازی برای حفظ امنیت، ژیوپولیتیک شیعه و نفوذ فرهنگی اش که جغرافیای وسیعی از خاورمیانه، امریکای لاتین، حوزه فققاز، آسیای مرکزی و مناطق پیرامونی را احتوا می کند، هزینه سازی در دوبخش انسانی و تخنیکی را در دستور کار قرار داده و سخت سرگرم آن بوده است، حالا با خود همین تهدید ها در داخل، مقابل است. حالا بروز حوادث امنیتی، نشان می دهند که به میزان رشد توانمندی های این کشور در سطح دفاعی و مقابله با چالش های امنیتی، سطح تهدید ها نیز بلند رفته است. تروریسم نوین که با استفاده از فضای بی دغدغه امنیتی و سیاسی در شرق ایران، پناهگاه پیدا کرده، آموزشگاه های مطئمنی را بخود اختصاص داده و سرگرم عملی سازی برنامه های امنیتی اش است، توانسته تا قلب ایران نفوذ کند و تیر را به هدف های بزرگتری، پرتاب نماید. واقعا این مساله از کجا نشات می گیرد و چه عواملی در تشدید و بروز تهدید های امنیتی برای ایران توانسته، معادله عوض کن، واقع شود؟

در بررسی ها، سطح تازه ی از حملات و تهدید های امنیتی در خاک ایران، با توجه به بستر امنیتی و تاریخی که زمینه را برای آن فراهم ساخته، کماکان قابل مشاهده است که این کشور در دایره شعاع تهدید های امنیتی، مخالفانش قرار گرفته است. کشوری که برای سالیان دراز با مخالفانش در سرزمین های دور جنگیده، سرباز فراهم کرده، خدمات مستشاری فراهم ساخته و هزینه های هنگفت مالی را صرف برنامه های راهبردی بلند مدت، نموده حالا مجبور است در میدان خودش بجنگد و رفع تهدید نماید. منطق این تحلیل در این است که خلای در کار و گستره امنیتی ایران، بوجود آمده و عواملی در وخامت بحران امنیتی آن، نقش دارند. عواملی از داخل و بیرون که معادله را مختل کرده است. شاید دکتورین امنیت ملی ایران، شعاع راهبردی و عملیاتی نظامی این کشور و راهبرد دفاع ملی آن که خصوصیت مقابله جویانه داشته و همواره در مواجهه با بحران های امنیتی ساخته شده از جانب دشمنانش، پیشقدم بوده، در جایی می لنگد. یا سطح تهدید های امنیتی دست کم گرفته شده و یا اینکه نظام امنیتی و پالیسی ساز دفاعی آن، در مواجهه و مقابله با سطوح جدید تهدید های امنیتی، دچار خود شیفتگی، بوده اند.

در این هیچ جای شکی نیست که در کنار مسایل امنیتی، عوامل ژیوپولیتیکی نیز در این نوع قضایا، دخیل اند. درست آن که ایران با دنبال کردن آرمان های بلند پروازانه و هژمونی طلبانه در سطح منطقه، در تلاش تطبیق اجنداهای امنیتی و ژیوپولیتیکی خود است و به اساس آن است که رویکرد فعال گرایانه امنیتی و گسترش ساحه نفوذ و سلطه ژیوپولیتیک شیعه را در دودهه اخیر مخصوصا بعد از بهار عربی در دستور کار قرار داده است. پس به میزانی که ایران در جغرافیای پیرامونی خود، تحرک بیشتر نشان دهد، نیابتی ها را تقویت کند و اهداف بلند پروازانه را دنبال کند، به همان میزان، دشمنانش با استفاده از خلاهای امنیتی، در تلاش وارد ساختن ضربه از درون، بالای آن خواهند بود. زیرا شعاع امنیتی تهدید های احتمالی در آینده ها، نیز تمام جغرافیای ایران را در بر خواهد گرفت و این را می توان از ماهیت سطح این تهدیدات درک کرد. در ضمن، از اینکه این کشور در دایره بازی های منطقه ای در کنار روسیه و چین قرار می گیرد، در فاز بعدی تعاملات امنیتی، آسیب پذیری های خواهد داشت.

پس همانطوریکه دیده شد، حملات پیهم بالای پایگاه های امریکایی در سوریه، عراق، حملات حوثی ها در مناطق آبی، تشدید حملات حماس در غزه، تبعات نا میمونی برای بر آورد های امنیتی و نظامی ایران داشته است. در مقابل رقبای ایران علیرغم تحریم علیه آن به صورت متواتر در تلاش یافتن خلایی برای نفوذ در درون اتاق فکر امنیتی آن اند تا ضربه های فیصله کن بر آن وارد شود. دقیقا یک روز پس از حملات کرمان که خسارات جانی و مالی سنگینی بر جای گذاشت وزوایای جدیدی از تهدیدی های بالقوه امنیتی را به نمایش گذاشت، حملاتی بر پایگاه های نیابتی ایران در عراق، سوریه و یمن نیز سازماندهی شد. حمله های پیهم مخالفان ایران در بیروت، دمشق و بالای مقر حشد الشعبی در عراق، نمایش قدرت امنیتی رقبای این کشور در سطح منطقه است. تشکیل پیمان های امنیتی آبی برای حفاظت از منافع کلیدی غرب، نیز واکنشی از جانب رقبای ایران، محسوب می شود که نباید در تحلیل ابعاد این موضوع، دست کم گرفته شود.

ایران امروز اگر چه در دایره محاسبات امنیتی رقبایش در حلقه پیمان شانگهای و متفقین اسیایی حساب می شود، اما کماکان درگیر بازی های جدید امنیتی ای است که اعضای قدرتمند شانگهای با رقبای شان، مصروف آن اند. یعنی بازی امنیتی شانگهای و تلاش برای ضربه وارد ساختن در این بازی، یک بازنده دارد: آن هم ایران است که از غرب و شرق دچار تهدیدهای بلند مدت امنیتی است. غرب ایران با انواع بلندی از سطح تهدید های امنیتی و بی ثباتی سیاسی، قبلا به میدان درگیری ایران مبدل شده است. یعنی مصروفیتی از قبل برای این کشور وجود داشته است. در حالیکه شرق آن (افغانستان تحت حاکمیت طالبان) که ایران در تلاش تعامل امنیتی و مواجهه با تهدید های احتمالی از جانب است، این کشور را دچار یک اشتباه محاسباتی کرده که تبعات امنیتی و راهبردی آن، در میان مدت، معلوم خواهد شد. ایران تصور کرده که با طالبان می تواند کنار بیاید و تامین امنیت مرز های شرقی را قربانی این محاسبه کرده است. در حالیکه شرق ایران (افغانستان تحت حاکمیت طالبان و تروریسم دولتی حاکم بر این جغرافیا) خود منبعی از تهدید های خیره کننده امنیتی برای ایران خواهد بود. این را می توان با گذشت زمان، بیشتر درک کرد و به این نتیجه رسید.
آنچه که از نارسایی در تحلیل های نهفته در راهبرد امنیتی ایران در سطح منطقه به مشاهده می رسد، عوامل مختلفی را می تواند شامل شود که می توان آنها را قرار ذیل بر شمرد:

- راهبرد امنیتی ایران در مواجهه با تهدید های امنیتی بسان وجه تعارضی آن، فعال و کار ساز نیست. یعنی نیابتی های شیعه که در خدمت منافع امنیتی و ژیوپولیتیکی ایران قرار دارند، تنها برای تعرض و ایجاد آشوب می توانند کار ساز باشند. در حالیکه نظام امنیتی ایران باید، برای تنوع تهدید ها در حالت دفاعی نیز آمادگی می داشت؛

- تغییر در نوع تهدید های امنیتی که متوجه ایران است، یک پارامتر جداگانه را برای تحلیل و بررسی ریشه های این تهدید ها می طلبد. تحول رادیکالی در سطح تحرک رقبای ایران، نشان میدهد که به سان تغییر موقعیت در مواضع امنیتی، نحوه ی عملکرد امنیتی آنها نیز، دچار تحول ریشه یی شده است. این را ایران و نظام امنیتی آن در محاسبه ندارند و کماکان به راهبرد جنگ های نیابتی، متوسل می شوند؛

- ایران شاید در محاسبه نداشته است که به میزان تحرک بیشتر در فضای راهبردی که قبلا برای خود ترسیم کرده و منافع امنیتی خود را در قالب آن گنجانیده، سطح فشار و سیاهچاله های امنیتی نیز در پیرامون و داخل آن، باز خواهد شد. یعنی به تناسب فشار وارده بر رقبا، این کشور در معرض فشار بیشتر امنیتی قرار خواهد گرفت؛

- ایران باید چرخه تاکتیکی تکرار این نوع تهدید های امنیتی را در محاسبه می داشت. حملات مشابهی نیز در گذشته در خاک ایران و در مناسبت های مختلفی، رخ داده که می بایست با فعال سازی سیستم هشدار دهی، تخمین های اطلاعاتی، بر آورد و اقدام به موقع امنیتی می بود. در حالیکه این حادثه نشان داد که چنین خلای بزرگی در محاسبات راهبرد امنیت ملی و راهکار های مقابله جویانه ایران در برابر دشمنانش، وجود داشته است؛

- ایران می بایست به میزان تعقیب طرح های بلند پروازنه و هژمونی طلب، به تقویت سپر امنیتی اش، نیز اقدام به موقع و به جا می کرد. در حالیکه سطح فعلی تهدید ها و اقدامات امنیتی زدا در داخل و پیرامون این کشور، نشان می د هد که ایران کشور هنوز هم آسیب پذیری های امنیتی را به شکل جدی تجربه می کند. به عبارتی، هرقدرت گستره و شعاع اجنداهای امنیتی و ژیوپولیتیکی ایران، فراخ شود، به همان میزان، آسیب پذیری اش، بیشتر می گردد،

- ایران نباید امکان نفوذ در دستگاه های فکری و عملکردی امنیتی و دفاعی اش را دست کم می گرفت. حال آنکه، این نقیصه در سطح فعلی بر آورد ها و بررسی سطح بلند تهدید ها، کاملا مشهود است. ممکن در آینده وجود این خلا، باعث نا کارایی نظام امنیتی ایران در مواجه با تهدید های جدید امنیتی شود؛

- ایران به اساس بر آوردهای راهبردی اش، تصمیم گرفته است تا در مدار روسیه و چین در آسیا مانور کند. این دخیل بودن در دایره متفقین اسیایی، ایران را هدف معقول و مشروع برای رقبایش می سازد. این کشور، به هر میزانی که در این دایره عمیق تر شریک شود، بیشتر زیر فشار خواهد گرفت. زیرا از یک طرف، تصمیم نهایی متفقین آسیایی، یک روند امریکایی زدایی است که منافع امنیتی و تاریخی امریکا را در آسیا و مخصوصا در خاورمیانه و آسیای مرکزی تهدید می کند و از سوی دیگر، ایران به سان نفوذ در غرب آسیا خواهان گسترش دایره امنیتی نفوذی اش در مناطق شرقی نیز است. این کار در واقع راه رفتن روی تار اعصاب امریکا و متحدان غربی اش خواهد بود.

به هر تقدیر، هرچه که ماهیت و علت اصلی این حمله بوده، نشان از تحول مخربی امنیتی در سطح منطقه دارد که بیشتر ماهیت انتقام جویانه دارد و در برخورد با مواضع ایران در خاورمیانه و مواجهه با نیروهای نیابتی شیعه که از جانب این کشور حمایت می شوند، صورت می گیرد. اگر احتمال دیگری را نیز مطرح بسازیم، امکان استفاده امنیتی از چنین موقعیت های پیش آمده از جانب ایران نیز وجود دارد. یعنی مرحله بعدی اقدام ایران در مواجهه با چالش های داخلی برای بلند بردن مشروعیت نظام و کسب وجهه ملی و هم استفاده ابزاری برای امنیتی ساختن موضوعی است که منافع حیاتی این کشور در گرو آن خواهد بود.

عبدالناصر نورزاد، پژوهشگر امنیت و ژیوپولیتیک


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
انفجار کرمان
انفجار تروریستی
نظرات بینندگان:

>>>   تروریست‌های بین المللی به سرکرده گی آمریکا و رژیم صهیونیستی حادثه کرمان را رهبری کردند.باید جلوی تروریستهای آمریکای اسرائیلی گرفته شود. اینها به خون ما تشنه هستند.

>>>   💦💥 با تاسف که سران حکومتی ایران (مردم و حاکمان فطرتی-قومی ابعاد تهدید های امنیتی افغانپشتونطالبان را بر علیه ایران و ملت ایران درک و شناسایی نکرده اند)،
✍ و از ظاهر سنتی، از شعار و بیرق اسلام و از نام وزارت امر بالمعروف طالبان، ایرانیان سخت ضربه و شدیدا فریب خوردند).
✍ سران دولتی ایران تا هنوذ نفهمیده اند که ایجاد این چنین چیز های پشتونطالبان یک حیله دینی-ایدئولوژیکی بوده و است که در عمل و نیات تکقومی گرایی بر ضد اقوام فارسیزبان و ترکتباران بوده است و بس.
✍ ای غافلان خوشباور؛
وای که سران دولتی ایرانی در دام و تهدید اسرائیلی های پشتون=افغان و رژیم درون متعصب-صهیونیزمی (افغانپشتونطالبان) گول خورده گیر افتاده و یا خودشان هول شده اند بطرف صهیونیستهای افغانپشتونطالبان.
✍ این رژیم امارات طالبان پشتونقومی=پشتوزبانی نام و نیروی مستعار اسرائیل است و بدون شک که بدتر از صهیونیزم هم بوده و است.
آن اسرائیلی خاور میانه که دور است،
با این اسرائیل نزدیک (افغانپشتونطالبان) تعاملات کرده اید !؟؟؟

>>>   💥👈 به آمران، مدیران و پالیسی سازان دولتی ایران لازم قطعی است که در مورد تعاملات و ارتباطات تان با مردم افغانپشتونطالبان تجدید نظر و غور مجدد نمایید.
👈 و چند فرد افغانپشتون که در انفجار کرمان کشته شده اند آنها دستوری و از جمله افراد نفوذی، فدایی و پیشمرگه افغانپشتونطالبان بوده است،
👈 تا حقیقت حیله گرانه افغانپشتونطالبان پنهان و مخفی بماند و مردم خوشباور ایران را منحرف بسازد که ما افغانپشتونطالبان غمشریک شما هستیم و مردم افغانپشتون ما هم قربانی شده است !؟!؟؟

>>>   باسلام
حکومت ایران به دلایلی با طالبان زلف گره زده است.
نمی دانم این چه سری است که جمهوری اسلامی ایران خوشتر دارد در همسایگی خود با گروهی طرف باشد که مزورانه پشت سپراسلام مقاصد ضداسلامی وانسانی را پی می گیرند تا حکومتی که ظاهر غربی است با سیاست های خاص (دولت پیش از طالبان )!!!!!
حکومت ایران دوست دارد با حکومتی به ظاهر اسلامی روبرو باشد تا نظامی که براساس اصول دمکراتیک است
نمی دانم! شاید هم با این فرقه خونریز وجوه اشتراکی دارد که حاضراست بامخفی کردن ملیت تروریستهای شائبه دست داشتن طالبان در این خونریزی ددمنشانه ازمیان بردارد.
اما کیست که نداند شیوه کار ونحوه بمب گذاری حادثه اخیر بی شباهت به حملات انتحاری فرقه طالبان در دوران حکومت عین وغین نیست...
به راستی حاکمان ایران در این فرقه چه دیده اند که حاضرند جنایتهایشان را هم نادیده بگیرند وهمچنان برای قاتلان دوملت فرش قرمز پهن کنند؟الله واعلم!

>>>   💣💥 هشدار به ملت ایران نه به سران دولتی ایران!
سران دولتی و مامورین ایران نهایت ....، خودصفت، مغرور و حتا خودکش خود هستند !
💥 که نظرات دلسوزانه و جلوگیری کننده (حادثاتی و...) ما (ناافغان) فارسیزبان/ترکتباران را اصلا هیچ اهمیت و گوش نمی دهند!
💥 به یقین گفته میتانم که صد ها انتحاری یا تروریست از زیر بازرسی و چک رسمی تان از چکپاینت ها و مرز ها عبور و وارد شده است.
💥 شما چرا به بیان سیاسی اخیر ملا یعقوب و رئس سابقه داعش خراسان کنجکاو نمی شوید !؟
💥 زمانیکه تعدادی از (<بنام> تروریست های اسرائیل که در مرز ها بودند همان تروریست های اسرائیلی را) رژیم طالبان که به شما ایرانیها تسلیم دادند، و شما ایرانیها نفهمیدید که آنها کاپی چاکلیت های زهرآگین است!
یعنی که آنها کاپی انتحاریان بودند و اصل مدیران و طراحان انتحاری را بنام هیئت تجارتی و... بعدا در سر میز مذاکره گفتگویی با شما نشست دادند تا نقطه ضعف و رگ خواب و غفلت تانرا بسنجند که شما ... آغوش گرمی به آنها باز کردید و چای با شکلات به آنها هم لطف بیجای کردید!
💥 در آن زمان طالبان مکار و کینه توز (کلاه های غفلت-کننده و پیش-انتحاری را بر سر های وزیران تان گذاشت !
💥 و شما زودباوران را به آسانی زیر برنامه ای شکار/انفجار های کرمان گرفتند که انجام دادند.
💥👈 اکنون با بیداری جدی، متوجه پسا-انتحاری آنها باشید که حیله ابتکاری کلاهگذاری دیگر شان چه و چگونه است !؟؟

>>>   💥 حکومت افغانپشتونی کرزی و غنی پشتوزبانی، در واقع ترافیک ماشین های پیش-طالبان بودند

>>>   در معاهده دوحه بین طالب و امریکا توافق شده که طالب زمینه ورود داعش را به ایران و آسیای میانه تسهیل میکند و سهولت های لوجستیکی فراهم میکند و از عملیات داعش در داخل افغانستان جلوگیری میکند.
قثه بسیار واضح است .

>>>   💢💥 سران دولتی کشور ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاتارستان، قزاقستان، قرغزستان و...، بشکل متحدانه پالیسی جدید تربیه وی، پرورشی، تعلیماتی سیاسی، نظامی، نفوذی و نفوس مخالفین زبانی و قومی را (بر ضد قوم تروریست پیشه ای افغانپشتونطلبانی) ایجاد کنند،
👈 که آنها محروم شده و قربانی اهداف شوم و ضد انسانی حکومت های افغانپشتونی در سالهای طولانی بوده اند و خوب میدانند که چگونه ریشه تروریستان افغانپشتونی را خشک کنند و دوباره سرزمین غضب شده و هویت تاریخی و جغرافیایی شانرا بگیرند و تصرف کنند که حق انسانی شان است.
👈 و با ابتکار-عمل طولانی مدت همانگونه که پوتین ابتکار از خود نشان داده است را باید شما ها در برنامه چندین منظوره ای تان بگنجانید.
که در قدم اول یک استراتژی سایبری و دیجیتالی حذف و از بین بردن زبان افغانپشتون، هویت قومی افغان و نام تکقومی افغان-ستان را نشانه بگیرید که بعد بتدریج...

>>>   💦🕳 تمام ایران دولت ایران و ملت ایران و کشور های همسایه دیگر هم این نکته را به غور بشنوند و جدی بگیرند که؛
این فطرت درونی و ضرب المثل افغانپشتونها اینست که؛
🕳 هر نفس و یا مردمی غیر افغانپشتوزبان (چه مسلمان/کافر) که توسط افغانپشتوزبان بقتل برسد و یا قصدا توسط افغانپشتونها کشته شود، این عملکرد صوابی و حق افغانپشتونها است که افغانپشتونطالبان دیگر مردمان را در قلب شان مجرمین و کافران می پندارند.
🕳 اموال هر غیر افغانپشتون اگر توسط افغانپشتون غضب شود این عمل صوابی دارد و حق جایز است بر مردم افغانپشتونها.
🕳 افغانپشتونطالبان که سرزمین با مدرک و قانونی ندارند همه سرزمین دیگران را اموال و چراگاه حیوانات شان می دانند،
🕳 افغانپشتونطالبان فقط به اساس ملبس شدن با لباس و امامه ظاهری شان خود را مسلمان میدانند و بس.
🕳 افغانپشتونها با اندکی تعلیمات دینی-قومی و عبادت عادتی و ریاکارانه (نه بخاطر امر و رضای خداوند) خود شانرا بهترین مسلمانان می بینند،
🕳 ذات افغان یا افغانپشتونها یا افغانپشتونطالبان یا پشتوزبانان خیلی استراتیژی حوصله-مندی کینه توزانه طولانی مدت دارند (که بغض شرارتی-درونی را) که با ظاهر محرومیت و یا مظلومیت تراشی خود شانرا به تک و مکر یا مکارت پنهان میکنند که با بیغرض و نادان هستیم.
🕳 ذات افغان=پشتون نیروی (حسادت ورزی بخل کینه کدورت ضد سرکشی دروغ فتنه حیله مکر فریب توهین تهمت دعوایی نزاع قانونشکنی فغان مفتخوری سیرناشدن گرسنه-دایمی بدون-زحمت تقلب جعل سرکشی غیبت-گو سخن-چین تحقیر رقابت-کاذب و هزار ها اعمال و نیات غیرانسانی بر خود شان و همزمان برضد بشریت دارند و چنین سرشت درونی و عملی را دارند و...
🕳 صرف ترجمه دو ضربالمثل بین-لافغانپشتونی را اکنون به شما نقل میکنم،
-۱- خوبی نکن که بدی نمی بینید !؟ یعنی با مردم افغانپشتون هر نیکی-انسانی که بکنید حتمی ضرر آزار اذیت یا تاوان جانی و مالی را متحمل میگردید و عاقبت بد در انتظار تان است !
به مردم افغانپشتونها اگر کمک و همدردی انسانی بکنید، افغانپشتونها آن خوبی، همکاری یا کمک را (عوضی ترس و بیم) تعبیر میکنند، یعنی در دل شان تصور میکنند که این مرد یا این مردم بیگانه از ما (افغانپشتون) ترس و بیم دارند که با ما کمک و همدردی میکنند <کردند>!
اینجاست که آنها از سبب مکر طمع و توقع درونی به شما تاوان و ضرری میرسانند که بخود شان منفعت بدست بیارند !
-۲- (م) اگر زبر دارد یعنی (ما)، پس همه اش از (ما) است یا باشد ! این ها در مدرسه مولوی های افغانپشتونی است.
......

>>>   🤫 هشدار به سران کشور های که در همسایگی سرزمین تروریست پرور قرار دارند!
✍ مردم پشتوزبان یا افغانپشتون و یا افغانپشتونطالبان با سرکوب کردن و سرکوب شدن ادب می گردند، نه به کمک و همکاری یا اخوت برادری-اسلامی!
✍ تمام کشور ها متحدانه به رژیم افغانپشتونطالبان بگویند که هیئت دولتی شما که اعضای شان از قوم افغانپشتونی باشد آن افراد را ما در نشست و رسمیات کشور مان دعوت نمی دهیم و نمی پذیریم.
✍ با هوشیاری این شرایط جدید و سختگیرانه وضع شده، امنیت کشور های تان تامین میگردد و یا حد اقل پیشگیری از انفجارات و راه نفوذ انتحاری گرفته میشود،
که در غیر آن بدتر از حادثه کرمان را خواهید دید!؟

>>>   💯 در برابر رژیم زشت افغانپشتونطالبان، این پالیسی مدارا-کردن تان بزدلانه است و سرکوبگری خودتان را ببار می آورد و بس.

>>>   @@@ اینکه رسانه های ایران در ماه آبان گفتند به (همکاری) رژیم افغانپشتونطالبان، سه نفر جاسوس موساد را طالبان به ایران تسلیم دادند،
= در پشت پرده حیله گرانه افغانپشتونی، دو نفر جاسوس موساد همانهای بودند که طالبان وظیفه انتحاری را در کرمان به ایشان سپرده بودند و هم خوب مدیریت کردند. و یکی نفر انتحاری باقیمانده شان...!؟
= وای به ملت کرمان-ایران! واقعا که با چه سران غافل، و مغرور-....دولتی ایران شان مواجه هستند !؟

>>>   حالا وقت رسیده طالبان در افغانیستان در گیر کنید اگر نه دیر میشود حملات راسک اول دیوار پاسگاه خراب بعد وارید پاسگاه شد گزشته یک کمین در مقابل نروی کمکی این حملات رویش طالبان نیست

>>>   امریکا خودش داعش را ساخته وپرداخته است حالا می گوید که داعش کرد وفلان کرد بابا خود امریکا داعش را تمویل می کند .
حبیب آریا از جرمنی

>>>   🖤💥💔💥 به توجه سران امنیتی دولت های (چین ایران روسیه ترکمنستان ازبکستان پاکستان قرغزستان قزاقستان...) اگر میخواهند که؛
💥👈 از انتحار شر و فساد مایه-شده تروریزم-نیونازیسم خلاص و نجات پیدا کنند و بر ضد تمام گروه های تروریستی (داعشی یا افغانپشتونطالبان...) تظاهرات و شورش های دگرگون-کننده را در داخل افغانستان بر پا کنند و ریشه تروریست و حاکمیت های تروریست پرور را ازبین ببرند و یا خنثی کنند و یک امنیت جمعی در آسیای میانه در آسیای جنوبی و غربی ایجاد گردد،
💥👈 فقط به هویت گروهی تروریزم و هویت جغرافیایی تروریزم که هویت غیر منصفانه و غیر انسانی و ضد بشری در سر زمین بنامی افغان+ستان که نام نهاد شده است،
💥👈 به همین کلمات تکگروهی ناقلین ({ افغان و افغان-ستان یا افغانستان }) تفکر و تمرکز همه جانبه راهبردی کنند و بس، که بستر تروریزم و تروریست از منطقه برداشته و فنا می شود
💥👈 که فقط بر علیه (کلمات هویت اجتماعی و هویت جغرافیایی ({ افغان و افغان-ستان }) توهم-افزا، یک تبلیغات رسانه ای و همزمان تظاهرات و شورش را در داخل افغانستان راه بی اندازند که در نتیجه وضعیت منطقه به سوی دگرگونی مثبت سوق میگردد، که حساسیت های مردمی را واضح درک و تجربه می توانید
💥👈 که کمر و نیروی توهمی تروریستان قومی و نیروی نیابتی جنگ ۴۵ ساله را کاملا در افغانستان ازبین میبرد و ریشه ایدئولوژیهای تروریزم را فورا جابجا در منطقه می خشکاند.
از هرات


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است